Sunteți pe pagina 1din 10

Investigarea oboselii

I.Teste fiziologice
1.Tesul de dinamometrie dinamica
Indicele de oboseala se calculeaza cu relatia:
x

rmed
rmax
,unde:

rmed-media aritmetica a celor 10 incercari


rmax-valoarea maxima din cele 10 incercari

Setul de date 3
MD:44,42,39,40,43,46,44,42,43,46 (kgf)
MS:51,53,52,50,58,53,55,56,55,54 (kgf)
=

44+ 42+39+40+ 43+ 46+44 +42+ 43+46


10

XMD=

42,9
46

42,9
58

439
10

= 42,9

= 0,932

51,53,52,50,58,53,55,56,55,54
=
10

XMS=

537
= 10

= 53,7

= 0,925

2.Testul de apreciere a coordonarii motorii


2.1. Proba de trasaj
I pp

nip n g
t

, unde:

nip numrul de introduceri posibile (30,60,90)


ng numrul de greeli

t timpul n secunde
Setul de date 3
ORA
Durata probei (s)
Numr greeli
Ipp

7:00
49
8
1,06

9:30
51
10
0,980

12:30
55
13
0,854

15:00
59
19
0,694

nip=60
-

608
49

6010
51

=0,980

6013
55

= 0,854

6019
59

=0,694

=1,06

II.Teste psihologice creion- hartie


1.Testul Pieron(Bourdon)
K

Sc S g
Sc So

, unde:

Sc numrul semnelor barate corect


Sg numrul semnelor barate greit
So numrul semnelor omise.
Sa

se

aprecieze

gradul

de

oboseala

pentru

diferiti

operatori umani,care au efectuat testul Pieron (Bourdon).


Setul de date 3

Momentul Ora

Sc

Sg

So

143

0,96

munca
In timpul 10:00

139

0,95

muncii
Post-

12:00
15:00

131
122

4
5

4
5

0,94
0,92

141
146

= 0,96

determin
arii
Ante-

7:00

munca

1432
K= 143+ 3
1394

135

K= 139+2

= 141

= 0,95

1314
K= 131+ 4

127
135

= 0,94

117
127

=0,92

1225
K= 122+5

2.Testul Kraeplin
Sa se calculeze coeficientul de exactitate E:
Minutu
l
AM

nreg
.
To
Og
B

10

35
0

37
1

41
2

43
1

43
0

46
3

42
2

45
3

47
4

48
4

Total

To
31 33 33 36
PM
Og
1
2
2
3
B
Interpretarea rezultatelor
Total operaii efectuate: To
Viteza de calcul: v =To/t (op/min)
Coef. de exactitate: E = B/To (%)
Stabilitatea ateniei n timp:

39
5

37
4

40
4

40
2

AM
427
42,7
0,95%

42
3

44
5
PM

0,91%

AM: To=35+37+41+43+43+46+42+45+47+48 = 427


427

v= 10 min

= 42,7

B
E= =

407
427

= 0,95

B=35+36+39+42+43+43+40+42+43+44=407
PM:To=31+33+33+36+39+37+40+40+42+44=375
375
Vv= 10
B

E=

= 37,5
344

= 375

= 0,91

B=30+31+31+33+34+33+36+38+39+39=344
3.Testul Praga
E

B
* 100
T0

, unde:
B numrul de substituiri corecte
To numrul total de substituiri efectuate.
Setul de date 3
Specificaii
Nr. substituiri corect B
Nr. substituiri greite G
Nr. total substituiri B+G
E = B7 (B+G) (%)

8
41
1
42
97%

10
39
2
41
95%

Ora
12
38
3
41
92%

14
35
2
37
94%

16
33
5
38
86%

G+B= 42+41+41+37+38=199
B

E= T o 100
41

E= 42 100=0,97100=97
39
E= 41 100=0,95100=95
38

E= 41 100=0,92100= 92
35

E= 37 100=0,94100=94
33
E= 38 100=0,86100=86

Tabelul 6.1

Exemplu de completare al unei foi de observare


Nr.3
Locul de munc observat: atelier de
prelucrri mecanice prin strunjire
Societatea comercial: S.C.STEAUA
ROMANA. S.A

Observator: POPESCU I.
nceput observarea la ora: 6:30
Terminat observarea la ora: 14:45
Durata observrii: 8h 15min= 495min.
Data: 14.11.2013

FOAIA DE OBSERVARE NR.1236


Date n legtur cu muncitorul:
Nume: COSTANDA
Prenume:ALFRED
Marca: 3489
Meseria(specializare,funcie):
STRUNGAR
Categ. de ncadrare: a 3-a.
Vrsta: 37 ani
Vechimea n munc: 16 ani
Calificativ profesional: foarte bine
Nr.
crt.
1.

Denumirea activitii
nceputul observrii

Organizarea i modul de servire a


locului de munc:
Descrierea muncii depuse de executant:
Muncitorul realizeaz operaii de
strunjire a unor piese paralelipipedice
grad relativ redus de complexitate .
Scule:
cutite
cu
placute
lipite
(schimbabile).
Dispozitive: papusa fixa,mobila.
Alte caracteristici: Maina: SN400
Caracteristici: n = 2000rot/min; P = 5 kw.
Timp curent
Durat
Simbol
Ora
Min.
6
30
-

2.
3.

Verific starea mainii


Aranjeaz materialele i sculele la
locul de munca
4.
Monteaza cutitele si burghiul la
strung
5.
Alimenteza cu semifabricat bara
6.
Examineaza desenul piesei
7.
Strunjeste
8.
Curata spanul
9.
Strunjeste
10. Preda spanul colectorului
11. Strunjeste
12. Alimenteza cu semifabricat bara
13. * Pauza
14. Strunjeste
15. Ascute cutitele si schimba burghiul
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Strunjeste
Alimenteaza cu semifabricat bara
Completeaza lichidul de racireungere
Strunjeste
Discuta cu un coleg
Strange sculele si semifabricatul
ramas
Sterge masina si pleaca
TOTAL

6
6

34
44

4
10

Tp
Tp

49

ta

6
6
8
8
9
9
10
10
10
12
12

51
57
18
20
12
14
27
30
45
20
23

2
6
81
2
52
2
73
3
15
95
3

ta
ta
tb
tso
tb
tso
tb
ta
tb
ta

13
13
13

30
31
34

67
1
3

tb
ta
tst

14
14
14

30
32
40

56
2
8

tb
Ti
Tp

14
-

45
-

5
480min

Tp
-

*) Pauza de mas nu se ia n considerare la calculul duratei totale a timpului de munc (i nici la cea a duratei
observrii).

Tabelul 6.2

Balana timpului de munc

Categoriile de timp
1
Timp de pregtire-ncheiere

Simbol

Durata consumului de timp


[min]
+/Admis
nreg.
(4) (3)

Tp

14

27

+13

Top
tb
ta

460
400
60

444
424
20

-36
-24
-40

Tsl
tst
tso

47
27
20

7
3
4

-40
-24
+13

Timp de odihn i necesiti


fiziologice
Timp de ntreruperi datorat tehnologiei
i organizrii

Tr
ton
tto

20
20
0

15
15
0

-5
-5
0

Timp de ntreruperi nereglementate

Tn

+2

Timp operativ
Timp de baz
Timp ajuttor

Timp de servire a locului de munc


Timp de servire tehnic
Timp de servire organizatoric

Timp de ntreruperi reglementate

Timp de ntreruperi independent de


executant
Timp de ntreruperi dependent de
executant

Total timp de munc (min)

ti
td

0
0

2
0

+2
0

TM

541

480

-61

Centralizarea consumului de timp


ORA

Tp

6:30-6:34
6:34-6:44
6:44-6:49
6:49-6:51
6:51-6:57
6:57-8:18
8:18-8:20
8:20-9:12
9:12-9:14
9:14-10:27
10:27-10:30
10:30-10:45
10:45-12:20
12:2012:23
12:23-13:30
13:30-13:31
13:31-13:34
13:34-14:30
14:30-14:32
14:32-14:40
14:40-14:45
TOTAL

4
10

ta

tb

tso

Tn

5
2
6
81
2
52
2
73
3
95
3
67
1
3
56
2
8
5
27

20

424

3 4 2 27
Tpi

tst

ta

tb

424

tst

20
tso

Tn

Fig. 6.2. Consumul de timp pe categorii, n total timp de munc - exemplu

Bioritmul meu
29.06.1984
29365=10585
10585+8=10593
10593+127=10720
10720:23=466,0-fizic
10720:28=382,8-emotional
10720:33=324,8-intelectual

29365=10585
10585+8=10593
10593+204=10797
10797:23=469,4- fizic
10797:28=386,6 emotional
10797:33=327,1-intelectual

TESTUL KRAEPLIN
3
8
7
6
5
9
8
3
1
2

8
12
1
15
2
8
17
1
9
7

5
4
6
9
3
1
9
2
8
5

4
10
3
7
10
7
4
6
6
14

1
6
3
2
7
6
5
4
2
9

10
4
7
7
5
1
12
10
5
8

9
2
4
5
2
5
7
6
3
1

2
3
2
1
10
3
4
15
10
9

7
1
2
4
8
2
3
9
7
8

4
9
9
10
3
11
11
6
6
6

5
6
4
8
9
7
6
3
2
1

1
15
3
1
5
2
3
1
10
10

4
9
1
7
4
5
3
2
8
9

10
5
9
2
1
3
2
6
2
2

6
4
8
5
3
2
1
4
6
7

4
12
1
14
1
1
6
13
5
4

2
8
7
9
2
1
5
9
1
3

11
6
1
6
10
5
14
4
5
9

9
2
6
3
8
4
9
5
4
6

4
8
2
11
17
11
3
2
2
5

TESTUL PRAGA
73

18

97

33

31

69

49

35

96

39

13

66

68

62

22

48

52

92

23

79

96

92

40

78

22

65

38

55

43

30

73

19

28

88

94

19

24

72

51

62

81

91

17

61

87

18

12

75

25

35

97

31

89

50

30

41

98

80

66

59

55

95

58

17

46

95

20

80

67

11

89

54

21

45

84

99

75

56

19

67

38

32

40

81

49

69

63

41

29

76

93

20

44

77

82

36

32

88

64

14

38

91

56

47

27

42

94

50

76

90

71

53

27

13

65

60

61

51

70

33

86

72

59

57

63

48

68

39

29

16

52

60

89

79

45

54

91

85

74

99

82

26

36

47

64

28

83

87

86

11

85

34

26

34

58

42

10

57

37

100

21

23

44

37

46

100

15

43

12

74

14

70

25

78

94

24

77

93

16

90

53

15

75
20
79

51
59
57

34
78
3

47
37
42

46
56
7

98
44
74

100 11
44
26
14
93

26
2
11
74
21
57
19
83
6
39
52
27
47
25
64
96
58
42
68
88
59
50

60
66
58
29
85
87
40
36
18
49
88
32
62
3
73
28
28
97
65
13
61

18
81
62
71
45
13
63
1
73
76
5
99
15
90
67
10
66
70
69
92
87
91

24
84
33
63
7
56
82
92
38
77
16
25
14
95
83
4
71
75
35
19
68

4
17
12
61
9
38
28
89
94
95
29
37
85
55
51
22
30
53
23
32
40
97

22
30
72
76
45
23
78
6
46
80
67
86
39
8
90
31
96
70
34
54
21
9

36
8
33
82
31
49
43
77
84
54
72
60
35
48
65
98
41
80
86
93
24
16

89
41
53
52
91
99
79
15
48
27
50
81
69
94
10
55
5
43
100
12