Sunteți pe pagina 1din 232

MINISTERUL

EDUCATIEI

I INVATAMINTULUI

Conf. dr. ing. DUMITRU DOBRINESCU

PROCESE
DE TRANSFER TERMIC
I UTILAJE
SPECIFICE

Editura Didactic i Pedagogic,

Bucureti

..~~
r:\J,q
~~~
,"~"'1
'''\...WJ,
""t. ,.

,,~..'.r ..',,""i.

':.~"'::I_,~;<,r..,:.;:'.~
. ~-

"
0 ).

\':!~i.:(;t"'i''""\'''''''''

t',..

tjft.-.:~;Uz..;j .;U~Ln('::lrHI\""~

.~~

'::'1iT~!~:~""~-'::'~"~')(
\!':j ':<);;~~.'"f')'!
~~-n
..
~;'y:.'..:(\~~)~.\.t~.);'<',~'."':;1')trt,h~'t';'~c':;')?:-t

':\

"-

\..

./.

PREFAA
Lucrarea a fost analizat i aprobat de colectivul catedrei
de Inginerie Petrochimic.
consiliul profesoral al Facultii
de
Tehnologia i Chimizarea Petrolului
i Gazelor i Biroul executiv al Senatului de la Institutul de Petrol i Gaze din Ploieti.

Iri ara noastr, ndeosebi n ultimii ani, industria chimic, cu ramura sa principal privind tehnologia i chimizarea petrolului i gazelor, a cunoscut o dezvoltare impetupas ..Conform cu politica statului nostru de dezvoltare
~muitilatemlli-a-rii,'-----'netapa
actualii i viitoare, indus---tria chimic va fi orientat mai hotrt spre valorificarea
superioar a materiilor prime i energiei; meninndu-se
cantitatea de iei supus prelucrrii la nivelul anului
1980, se va ridica substanial gradul de chimizare a petrolului. Aceasta implic o preocupare susinut pentru
nlocuirea tehnologiilor nvechite, perfecionarea agregatelor i instalaiilor, introducerea unor procedee tehnologice ct mai economice din punct de vedere energetic,
astfel nct s se asigure diminuarea n continuare a
consumurilor specifice.
In cadrul instalaiilor tehnologice din rafinrii i combinate petrochimice, utilajele de transfer de cldur (cuptoare tubulare, schimbtoare de cldur etc.) au o pondere deosebit.
Cursul "Procese de transfer termic i utilaje specifice"
constituie o disciplin de baz n pregtirea studenilor ca
ingineri tehnologi pentru rafinrii i combinate petrochimice, precum i pentru institutele de proiectc1ri i cercetri
de profil. Acest curs se ocup cu studiul "Cuptoarelor
tubulare" i al "Schimbe1tom'elor de cldur", specifice
instalaiilor tehnologice, precedat de analiza "Proceselor
de combustie" i a "Proceselor de transfer de cldur"
corespunze1toare acestor utilaje.
Avndu-se in vedere dezvoltarea deosebit, din anii
notri, a industriei de prelucrare i chimizare a petrolului, precum i cerinele actuale privind modernizarea i
mbuntirea perfOl'manelor tehnico-economice ale instalaiilor tehnologia, cursul conine elementele de baz

..

~"}t

,
Redactor:

ing. Doina Badea

Tehnoredactbr:

Elena Oprieanu

_
- ~

"
3

...

--

"--_ .._--

""

I ~I

necesare dimensionriiaparaturii
termice cu performane
ridicate, respectiv analizrii tehnologice a aparciturii existente, n scopul mbuntirii performanelor acesteia,
prin adoptarea unot" msuri constructiv-funcionale.
In afara tratrii celor patru capitole de baz, lucrarea
conine i anexe, cu date privind caracteristicile agenilor
termici i exemple de dimensionare a unor utilaje termice
caracteristice.

r.

1"~";'

..-:

;',;-'"

.:J)

);';.:.':i~;'l

r.:

fi '.:;

r ..

..

;'"

-'TI

Cut'sul este adresat studenilor de la Facultatea de


Tehnologia i Chimizarea Petrolului i Gazelor, din cadrul
Institutului de Petrol i Gaze Ploieti.
Coninnd elemente de dimensionare i analiz a utilajelor de transfer termic, specifice instalaiilor tehnologice din combinatele petrochimice, cursul este util i studenilor altor faculti cu profil chimic sau mecano-chimic. De asemenea, este folositor inginerilor chimiti sau
mecanici de utilaj chimic care lu~'eaz n diversele domenii specifice de proiectare, cercetare sau exploatare.

CUPRINS

Prefa.

1. Procese

de combustie

1.1. Bilanul material al proceselor de combustie


1.1.1. Compoziia elementar
a combustibililor
1.1.2. Consumul de oxigen pentru ardere
@)Consumul
de aer i coeficientul cantitii de aer
1.1.4, Limitele de inflamabilitate
1.1.5. Cantitatea gazelor rezultate la arderea complet
1.1.6. Bilanul material
al arderii incomplete
1.1.7. Analiza gazelor de ardere
1.1.8. Stabilirea
coeficientului
cantitii
de acr pe baza datelor
analizei gazelor arse uscate
1.1.9, Stabilirea
compoziiei gazelor arse umede i a naturii combustibilului, pe baza datelor analizei gazelo," arse uscate
1.1.10. Diagrama Ostwald pentru controlul arderii
1.1.11. Diagrame
generale pentru
controlul
arderii amestecuri lor
de hidrocarburi
1.2. Ei lanul energetic al proceselor dc combustie
1.2.1. Aplicarca primului principiu al termodinamicii
reaciilor de
ardere

9
12
13
15
17
19

21
2".,
25
2f;
2i"

30
32
3:!

1.2.2, Ardcrea

izobar-adiabalic.
<Irderca izobar-politropic
i omoI(cnitatea fizicfl il relaiilor de bilan termic
1.2.3, Puterile
caloricc, superioar
i inferioar
a combustibililor
1.:1.4. Pierderea de cMdur[1 cauzatC, de arderea incomplet
1.2.5. Entalpia gazclo,' de ardere
1.2,G. Temperatura
adiabatie
a flcrii frIr disocieri .
1.2.7. Temperatura
adiabatic a flcrii cu disocieri
1.2.8, Punctul d,' rau", neacidCl sau acid, al gazelor cle anlere
2. Procese

de transfer

de cldur

i regimuri cle transfer de cldurli


2,2. Transferul
cle clUclul'CI prin conducie in regim
2.2.1. Legea lui Fourier
2.2.2 Conductivitatea
!el"lllic
2,2.3. Conclucia prin perei plani simpli
2.2.4. Analogia termoelectric
2.2.5. Conclucia prin perei plani compui
2.2.6. Conclucia prin perei ci1indrici
. .

;J;;
37
41
42

47
4!J
55

60

2,1. Moduri

60

staionar

C")~

62
6""
7:1
H
75

76

l-- __
.

Conducia
intr-un
perete cilindric
cu surs interioar
de
cldur.
. . . . . . . . . . . .
79
2.2.7. Conducia
prin perei sferici
77
2.2.8. Conducia prin sol . . . . . . . . . .
78
2.3. Ec~aiile difereniale fundamentale
ale conveciei
. "
82
2.3,1. Ecuaia
Navier-8tokes
pentru curgerea
forat a
.
82
2.3.2. Fora ascensional
i ecuaia Navier"Stokes
pentru curgerea
liber.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84
2.3.3. Noiuni elementare
privind stratul limit fluidodinamic
87
2.3.4. Legea lui Newton i coeficientul de convecie
89
2.3.5. Ecuaia Newton-Fourier
. . . . . . . . .
91
2.3.6. Ecuaia Fourier-Kirchoff
.
91
2.4. Aplicarea teoriei similitudinii
la studiul conveciei
93
2.4.1. Similitl.:dinea
corpurilor
geometrice
93
2.4.2. Similitudinea
proceselor fizice
..
. .
. . .
93
2.4.3. Stabilirea
criteriilor 'de similittidine
pe baza ecuaiilor difereniale fundamentale
. . . . . . . . . . ..
...
96
2.4.4. Relaiile criteriale
generale ale conveeiei fr schimbare de
faz, in regim staionar
. . . . . . . '.
....
99
2.4.5. Stabilirea
criteriilor
de simili tudine prin metoda analizei
dimensionale.
. . . . . . . . . . . '.'
. . '.'
. . 100
2.4.6. Importana
aplicrii teoriei similitudinii
la' sttiditilcon'veciel
103
2.5. Date experimentale
privind transferul de cldur prin cOllveeie jn
regim staionar.
. .
.....
.. '0 .' .. ".~~".'~._.'
.. ,

'104
2.5.1. Convec.ia 10ratfr
schimbare"de
faz, in .cazul seeilmilor
.
de curgere constante
. . . . . . . .' . .....: ': .: . '. . 104
2.5.2. Convecia forat fr schimbare de faz, in cazul seciunilor
de curgere nelimitate
. . . . . . . .
112
2.53. Convecia liber fr schimbare
de faz
113
2.5.4. Convecia la fierberea lichidelor
. . .
119
2.5.5. Convecia
la condensarea
vaporilor
.
123
~.
Transferul
de cldur n stratt:rile de particule
136
2.6. Transferul
de cldur prin radiaie n regim staionar
141
2.6.1. Noiunile
de baz ale radiaiei
. . . . .
141
2.6.2. Legile radiaiei
termice
............'
. . 143
2.6.3. Schimbul de clduriI prin radiaie intre dou suprafee
plane
paralele.
. . . . . . . . . . . . . . . . .' . . . . 147
2.6.4. Pierderea
de cldur prin radiaie a unei supr<lfee, coiwexe
130
2.6.5. Schimbul de cldur prin radiaie ntre dou' corpuri'oarecare
151
2.6.6. Absorbia radia iilor so!ar('
153
2.6.7. Hadiaia
gazelor.
. . .
15.1
2.6.8. Radiaia flcrilor deschise
157
2.7. Schimbul global de cldur[, n regim staionar
15fl
2,7.1. Coeficienii globali de trans{er de c lclL:1':'
153
2.7.2. Izolarea termic,1 a coneluctelor i aparatel,,['
16~
2.2.9.

.i.

Schimbtoare

de cldur

:1.1. Clasiricr,ri. tipuri i date constructive


:U.1. Clasifjcr~ ..
'.
.
:l.1.2. Schimbtoare
de ci1ldur cu fascicul tubular in manta
:J.l.3. Date constructive.
:1.~. Diferena medie d.' t"mperatur:,
. . . . .
:1.2.1. Schimbul d,: ('(1Idur;; n .""tral'un'nt
:l.2.2. Schimbul de c::,ldurC, in ccl1icul'('nt ..
".
::.2.:!. Yariaiile temp",'aturilor
flt:idelor in scl1imb:,tur
:l.~..l. Schimbul de ciildur in curent mixt .
:1.2.5. Schimbul de cldur:, n curent jncruci~at
:l.2.fi. Diferena de temperatur
medie in timp
:l.2.7. Diferena de temperatur
medic n timp i spaiu
:U. Tempcraturile
cal orice i rezistenele termice ale depunerilor
:l.3.1. Coeficienii globali de transfcr de cldur pl'actici
:1.::'2. Temperaturile
calorice ale fluidelor
. . .
3.:1.:3. Hezistenele termice specifice ale depunerilor

3.4. Schimbtoare
de cldur fr transformare
de faz
3.4.1. Principiile
calct:lului termic
. ..
...
3.4.2. Helaii simple pentru
calcularea
coeficientului
ele convecie
exterior
3.4.3. Calculul fluidodinamic
.
3.5. Schimbtoare
de clelur cu transformare
de faz
3.5.1. Hefierbtoare
.
3.5.2. Vaporizatoare
3.5.3. Condensatoare
. 3.5.4. Cristalizatoare
. ..
.,
3.6. Schimbtoare
cu tuburi cu suprafa
extins
3.6.1. Rcitoare i condensatoare
cu aer .
3.6.1.1. Aspecte constructiv-funcionale
3.6.1.2.' Calcuh.:.l termic
3.6.1.3. Calculul
aerodinamic
3.7. Schimbtoare
de cldul- prin contact direct
3.7.1. Turnuri de rcire a apei de recirculare
3.7.1.1. Proprietile
aerului umed
.,
..
3.7.1.2. Noiunile de baz ale transferului
de mas
3.7.1.3. Schimbul de cldur n turnurile
ele rcire
3.7.2. Alte tipuri de schimbtoare
prin contact direct
~.

il. Cuptoare

..t-ubulot'e

..,

. .

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Tipuri constructive
ele' cuptoare tubulare
Sisteme de prenclzire a aerului la cuptoare
Sisteme recuperatoare
de cldur din gazele de ardere
Recomandri
privind dimensionarea
cuptoarelor
-4.4.1. Dimensiunile
seciei de radiaie
.
4.4.2. Dimensiunile
tuburilor
.
4.4.3. Tipuri de tuburi Cl: aripioare
4.4.4. Plasarea tuburilor fa,1 de perete
4.4.5. Tipuri de arztoare i injectoare
..
4.4.6. Plasarea arztoarelor ~i injectoarelor fa de tuburi
4.4.7. Tipuri de \'entilatoare
.
4.5. Bilanul termic ~i randamentul
cuptoarelor
4.6. Dimensionarea
seciei de radiaie
. . .
4.6.1. Stabilirea
num:,rului de circuite n paralel
4.6.2. Alegerca knsiunii termice
..
.
4.6.3. Stabilirea
dimensiunilOl' seciei ele radiaie ~i a ampiasrii
tcburilor
.
4.7. Verificarea
tensil,nii termice din sccia d,' radialie
'1.7.1. Hclaia de verificare a L<:nsiunii termin'
4.7.2. Coeficientul
relativ ,1<:radiaie
'1.7.:L Temperatura
medie din focar
4.7.4. Temperatul'fl medie a l'cranului

168

11.7.:1. Coeficientul
de crt1isi{~ a gazelor
4.7.6. Grosimea medic: a stratu!ui
de gaz<:
4.7.7. Gradul d,: ecranare
.

Hifl
l(ja
171
17:1

4.ll. Stabilirea temperaturii maxime a ecranului


4.9. Dimcnsinnarea
se('iei de cOI1\'"cli,:
'UJ.I. C"dicientll!
de transr"" ,1<:c:tldu" prin conl'el'i .
'1.~).2.CocJieientul de' t"ans!'er ele c:,ldu,,:, prin radiaia gazelor
4.9.3. Co(,[kientl:l cle transr,,,. de cldur:' prin radiaia pl'['ciinr
4.9.4. Diferena nH:elie ele temperatur
"
.
4.!1.5. VeriJical'l'a num('rului de' ~iruri de tubll.!'i
4.10. Dimcnsionarea
prc'inc,tlzitourclor
de aer
4.11. Dimensionarea
generato<1"e!or de abUr
4.12. Cderile de presiune pe circuitul materiei prime
4.12.1. Cderea de presiune n zona de vaporizare
4.12.~. Cderea de presiune n zona de nclzire
4.12.3. Diferena de presiune dinamic
4.13. Cderile de presiune pentru g~zele ele ardere i aer

l/ill
laI)
ln:l
1!l!
lflll
190
19~
19.1
196
19!i
197
198

L_.

'201
201
204
207
209
209
214

218
221
222
223
223
22fl
232
233
23'l
234

238
240
243
246
240
250
253
255
255
255
256
256
257
2511
2511
260
26:.1
26:;
26'1
263
266
266
26!J
270
270
271
272
~T;
24
277
2711
28U
~1l:J
2!l::
~lll
28:5
21111
290
'290
29~
295
297

4.14. Dimensionarea
coului " -.
_.
4.15. Controlt:l i reglarea automat a cuptoarelor
4.15.1. Aparatura
de control
4.15.2. Circuitul de' combustibil
4.15.3. Protecia cuptorului
.
4.15.4. Reglarea automat a cuptorului
4.15.5. Decocsarea cuptorului
Anexe. Metode de calcul specifice i exemple de dimensionare tehnologic
Anexa 1. Ageni termici de nclzire sau rcire
. . .
Anexa !2. Eficiena
schimbului
de cldur
i numrul
de uniti
de
transfer
. . . . . ".
'.
.
.
Anexa 3. Metoda Delaware
pentru calculul termic i fiuidodinamic
al
schimbtoarelor
'.
.
Anexa 4. Dimensionarea
tehnologiC
a unui
refierbtor
termosifon
vertical
. ..
".
Anexa 5. Metoda Kern pentru calculul conelensatoarelor
ele amestecuri
complexe
. . . .
".
. . . . .
Anexa 6. Dimensionarea
tehnologic
a unui rcitor cu aer
.
Anexa 7. Calculul
altor tipuri de schimbtoare
cu suprafa
extins
Anexa 8. Analiza tehnologic a schimbtoarelor
de cldur
.
Anexa 9. Optimizarea
schimbtoarelor
ele cldur
Anexa 110. Dimensionarea
unui cuptOt. ele n~lzire a unui amestec gazos
Anexa 11. Particularitile
cuptoarelor
cu perei raeliani
Anexa 12. Calculul dispersiei 802 elin gazele ele co .
Anexa 13. Particularitile
dimensionrii
cuptoarelor
de reacie
Anexa 14. Dimensionarea
unui cuptor de nclzire i vapori zarea parial
a ieiului
Bibliografie

'302
306
307
308
308
310
311

"':"::_~:~';""':
-,.

314
314

PROCESE DE COMBUSTfE

337

356

362
367
373
376
391

409
414
418

147
357

!..

1.

328

349

~-;

"., ..

Industria de prelucrare a petrolului, petrochimic i chimic este. o


foarte mare consumatoare de energie. Ea utilizeaz peste 25010 din consumul total de energie. din industrie, ocupnd primul loc dup industria
siderurgic i metalurgic. Global, aproximativ 4/5 din energia necesar
se obine prin arderea combustibililor.
Marea majoritate a instalaiilor tehnologice din rafinrii i combinate
petrochimice conin cuptoare, recuperatoare de cldur de reacie, regeneratoare de catalizatori etc., n care au loc procese de combustie. De asemenea, se ntlnesc frecvent i recuperatoare de cldur sensibil din gazele de ardere.
Cunoaterea problemelor specifice proceselor de ardere (bilanul material, controlul arderii, bilanul termic etc.) este util pentru dimensionarea sau analiza tehnologic a aparatelor n care au loc astfel de procese
i pentru conducerea n condiii ct mai bune a proceselor de ardere. In
plus, cunotinele respective intervin n rezolvarea unor probleme de
mare actualitate, privind economia general de energie, reducerea consumurilor de combustibili i nlocuirea, n rafinrii i combinate petrochimice, a combustibililor gazoi cu combustibili reziduali lichizi.
Arderea (combustia) este reacia chimic, puternic exotermic, de oxidare rapid a substanelor combustibile, care conin ca elemente principale carbonul i hidrogenul. Studiul arderii se poate face din punct de vedere static i dinamic, sau din punct de vedere termodinamic i cinetic.
Prezentarea care urmeaz, privind procesele de combustie, se refer la
aspectele statice i, respectiv, termodinamice ale arderii. Statica arderii
se ocup cu stabilirea strii finale a sistemului, n funcie de starea sa
iniial, iar termodinamica arderii cu transformrile energetice care nsoesc procesul de ardere. Pentru arderea n focare, nu snt interesante
practic aspectele dinamice sau cinctice ale proceselor de combustie
(desfurarea n timp a procesului, meccmismele de reacie, vitezele de
reacie etc.).
Cele ce urmeaz[\ se refer{\ la procesele de ardere cu aer, a combustibililor caracteristici intlnii n rafinE\rii i combinate petrochimice.
1.1. BILANTUL MATERIAL Al PROCESELOR DE COMBUSTIE
In aceasUI prim{l parte a studiului proceselor de combustie, se vor discuta prnblcmele caracteristice de bilan material, ca de exemplu: consumul
de oxigen i consumul de aer pentru arderea unui combustibil, caracteri-

L_

zat, prin compoziia


sa elementar,
limitele de inflamabili tate ale amestecurilor
combustibile,
cantitatea
i compoziia
produselor
rezultate
prin
ardere, complet sau incomplet,
analizele gazelor de ardere i controlul
arderii prin intermediul
datelor acestor analize.

1.1.1. COMPOZITIA

i' .ln 'c?lculelEii de'-'conibustie~':penfru


'combustibilir
petrolieri
lichizi; se
obinuietEHieseori;
rieglijarea'elementelor
O ,i' N, precum i a'umidittii
i substCln~lor, mip,eale, n raport cu C i H, -deoarece ele snt prezente
n- aceti GQmbustibili n cantiti
foarte mici. Coninutul
de S fiind n
majoritatea
cazurilor
sub 1% mas, iar comportarea
sa fiind asemntoare cu ceaa,<;:. ,n :privina consumului
de O2 pentru ardere i a comportrii n amiliza chimic' a gazelor de ardere, pentru simplificarea
calculelor se poate neglija i coninutul
de S sau' se poate nsuma coninutul
de S la cel de C.;
,
in lipsa determinrilor
experimentale,
combustibilii
petrolieri
lichizi,
de la benzin la pcur, pot fi considerai
amestecuri
de hidrocarburi,
iar coinj:iozfia lor elementar
se poate calcula prin intermediul
relaiei
empirice:
c='0,15 d~~+0,74; hO=l1-c
(1.5)

ELEMENTARA A COMBUSTIBILILOR

in rafinrii
i combinate
petrochimice
se utilizeaz
obinuit combustibili gazoi (gaze naturale,
gaze de rafinrie,
gaze de schel) i combustibili lichizi (pcur). in, prezeht se recomand
s se nlocuiasc,
n msura posibilitilor,
combustibilii
gazoi, care pot fi valorificai
superior,
cu combustibili
lichizi reziduali.
Regenerarea
catalizatorilor
de cracare
const n arderea cocsului depus pe particulele
de catalizator,
acest cocs
fiind un combustibil
solid caracteristic.
Combustibilii
pot conine ca elemente
chimice componente
C, H, S,
O i N i n plus umiditate i substane minerale complexe (acestea prin
ardere formeaz cenua, compus n general din oxizi i carbon ai de Na,
Ca, Mg, Si, V i Fe).
_..
_.
..
- Pentru.ca-lculele
de <combustiei compoziia
unui combustibil
se exprim prin fraciile masice
ale carbonului
(c), hidrogenului
(h), sulfului (s), oxigenului
(o), azotului
(n); umiditii
(w) i substanelor
minerale (z)1 coninu te, suma acestora fiind egal cu unitatea:

c+h.+s+o+n+w+z=l.

In aceast relaie, d ~~ reprezint


densitatea
relativ a combustibilului
petrolier
lichid n raport cu apa, ambele la 15C (mai exact 15,555C).
Pentru, valori
cuprinse_ntre
0,7 i 1, corespund pentru c.valori
cuprinse~ihtre
O~84-CO,89. -Densitatea
relativ dJ; poate fi calculat, n funcie de densitatea
relativ d;o" standardizat
n ara noastr, prin relaia:

el::

d~~=0,9952 d;o
Pentru ccimbustibilii petrolieri
i N, fracia masic a carbonului

(1.1)

Determinarea
compoziiei elementare
a unuicoinbustibil
se poate face
pe cale experimental,
prin analize de laborator~
Pentru hidrocarburi
pure, elementele
componente
fiind numai C i H,
fraciile
masice ale elementelor
pot fi calculate
prin mprirea
masei
carbon ului, respectiv
a hidrogenului,
dintr-un
kgmol, la masa ntregului
kgmol din hidrocarbura
respectiv.
Pentru hidrocarbura
C"lim corespund:
12n

c= ---;

12n+m

h=l-c=

12n+m

+ 0,00806

(1.6)

lichizi, neglijindu-se
numai
se poate calcula cu relaia:

l-s-w-z
c=----

prezena

h=l-c-s-w-z

Il

(1.7)

e+

Aceast relaie
ntlnit
anterior.

a lui c se simplific

pentru

hidrocarburi

pure la forma

(1.2)

Dintre hidrocarburi,
CR,I are coninutul
maxim de hidrogen,
25010
mas. Acetilena
(C2H2) are un coninut mic de hidrogen i anume 7,G!J0/0
mas.
Compoziia
elementar
a unei hidrocarburi
poate fi exprimat
indirect i prin raportul masic H/C.
Pentru hidrocarbura
C"lim corespunde:
Il
m
--C
12n

_(1.3)

CH4 are pentru raportul masic H/C valoarea


0,3333, iar C2H2 are
H/C=0,0833.
Pentru
hidrocarburi,
fracia masic a carbon ului se coreleaz cu raportul masic H!C prin relaia:
c= _1_
(l.4)
l-!
(;+1
10

0.10.0.70.0.72

0.7.

0.75

78 0.80

0.82

1/8,

0.86

0.88

{J.!l{J 0.$2

0.9.

0.$6

0.98

(00

(02
d'S
1$

I
Fig, 1.1

11

:I!

....

i(1:~<.::..;..

Raportul ;'masic #/C,-ipentru ,combustibilii ':petrolieri, lichizi, "poate fi


citit' din figurar1.1,' n funcie de d:: i de factorul de caracterizare K.
Se constat c' valoarea luiH/C Scade odat cu creterea densitii relative i odat cu scderea lui K (la parafine H/C are valori mai mari dect la aroma te).
'In figura 1.1 este trasat cu linie ntrerupt i variaia lui H/C n
funcie de
pe baza relaiei anterioare:

d::,

c=0,15d;g+0,74

sau

1-5---

0,15dIS+0,74

In cazul unei hidrocarburi pure date, consumul de oxigen pentru arderea complet (oxidarea carbonului la CO2 i a hidrogenului la H20) se
poate exprima direct, pe baza reaciei stoechiometrice.
De exemplu, pentru arderea metanului

care nu ine seam de influena lui K. Se constat c aceast relaie corespunde cu aproximaie valorii K=12.
Corelindu-se analitic datele din figura 1.1 i nlocuindu-se, n relaia (1.7), H/C n funcie de K i d2g, se obine relaia cea mai complet a
lui c pentru fraciunile petroliere lichide:

2 kmol 02/kmol CH4


2

- kmol 02/kg CH4


16

2.32

--

1-s-w-z

c=

(0,006K'-0

103I{ + 1,704)-(0,0065[{2-0,123[{

o
+0,748)(0,9952d: +0,00806)

16

In cele ce urmeaz se trateaz cazul general al arderii complete, stabilinelu-se o relaie pentru calcularea cantitii minime de oxigen necesar,
n funcie de compoziia elementar a combustibilului, elementele combustibile fiinel C, H i S.
Pentru arelerea carbonului:
C+O~=CO~

d= .H", = l1n+2
Ala"
29d-2

14

'

c=0,857-

1 kmol C+l

kmol 0~=1 kmol COz


12 kg C+ 1 kmol O2=11 kmol CO~

29
12n

c=

c [_

1411+2

0,059
d

( 1.9)

kg C ]
kg cornb

g;);

h=

L (hl'

g,)

etc.

1 kmol H2+

(1.1 O)

.-

'2

'2 0~=H20

kmol 02=I[kmol

2 kg H2+ '2 kmol 02=I[kmol


h

m=;

L (mi'

y,)

etc,

(1.11)

I,g

fi,

kg

romb.

+"

kmol

O,

4 1<g comb.

!:..
2

[kmOI

H20]
H20]

HaO]

1<g comb.

Se reine consumul ele O2 pentru arderea hidrogenului din combusti-

n care ni reprezint numrul de atomi ele C, mi - numrul ele atomi


ele H etc., n moleculele eliverilor componeni ai amestecului.
12

[1<0101
kg comb.

L (n;'Yi);

12

o.]

kg comb.

H2+

In acelai caz, elac se cunoate compoziia pe componeni, exprimat


prin fraciile molare Yi, se poate calcula formula brut[l a combustibilului Cn Hn>Sp Or Ne (din care n continuare se calculeaz uor compoziia
elementar) prin relai ele aditivitate ele tipul:
n=

Pentru arelerea hielrogenului:

(Cf'

ca,].

O,] _..:..

kmol
kg com~.

c [1<mOI

12

Dac pentru un amestec oarecare de gaze se cunooc compoziia pe


componeni, exprimat prin fraciile masice git i compoziiiie elementare ale componenilor, compoziia elementar a amestec.ului ele gaze se
poate calcula prin relaii de aelitivitate ele tipul:

c [

i2

Se reine consumul ele O2 pentru arderea carbon ului din combustibil,

Pentru valori ale lui d cuprinse ntre 0,6 i 0,9 rezult pentru c valori cuprinse ntre 0,76 i 0,79.

c=

kg 02/kg CH4

(1.8)

Dac pentru un gaz de schel nu se cunoate compoziia, ci numai


elensitatea sa relativ n raport cu aerul n aceleai condiii de temperatur i presiune (d), care se determin foarte uor experimental, gazul
de schel se asimileaz cu un amestec ele hielrocarburi parafinice C H +
n 2n
i compoziia sa elementar poate fi calculat n funcie de densitatea2
relativ.

n=

DE
. ~-. OXIGEN PENTRU ARD-ERE'

CH4 + 202=C02 + 2H20


consumul de oxigen se poate exprima astfel:

H
C

1.1.2. CONSUMUL

.!:...
4

kmol O2].
kg comb.

13
-----_._--_

..

_._-------

~J

ill

Pentru at:derea ;su).tului:1 v~3Qi~<C)~(! ::,':,O!lc_:'~:;~) .S+02=S02

'1

II

'1 kmol S+l,kmol,02"':"lkmol


"

.':'

uniti lele msur. 'De 'exemplu, pentru CH4 masa molar este', egal' cu
16 kg/kmol.
'
e) Pentru simplificare, n paragraful anterior s-au .utilizat pentru masele atomice i masele moleculare ale substanelor numerele ntregi cunoscute. Valorile exacte snt, de exemplu: pentru C 12,01; pentru H2 2,016;
pentru S 32,06 etc.
f) Tot pentru simplificare, s-au luat valorile rotunjite ale volumului
molar normal i presiunii normale atmosferice. Valorile exacte ale acestor mrimi se gsesc n standardul romnesc corespunztor.

SO;

32 kg S+1 kmoI02=\1 kmoI S02'


S[

S ] +,32kgcomb.
X[ kmoI O,]

kg
kg comb.

Se reine consumul de O2 pentru

s
32

SO,]

=: ~ [kmOI
'32 kg comb.

arderea

suIfului din combustibil:

[kmOI 0, ]
kg comb.

1.1.3. CONSUMUL DE AER I COEFICIENTUL


CANTITAII DE AER

Oxigenul existent n combustibil:


o[

kg 0,
, ]
kg comb.

-o [kmOI
---- 0, ]
32 kgcomb.

sau

Compoziia aerului atmosferic este variabil, depinznd de zon


luat, nepoluat), de' altitudine (coninutul de O2 scade cu creterea
tudinii) etc. De asemel1ea, coninutul de vaperideap
al aerulUI
variabi"l.
Pe lng N2 i O2, aerul conine i alte substane, aa cum rezult
urmtoarea analiz de aer uscat:

reduce necesarul de 02,consumat din exterior.


Pe baza celor anterioare, se poate scrie relaia consumului minmLdeO2, necesar a~deriI cQmplete a ..combustibililor: c
o [ krnoI 0, ]
'--+-+----mzn- 12
<1 32
32 kg comb.

11

(1.12)

Azot .
Oxigen
Argon
Bioxid de carbon
Neon
Heliu
Metan
Kripton
Hidrogen
Oxizi de azot
Xenon
Etc.

Consumul minim de O2 poate fi exprimat i n alte uniti de msur,


ca de exemplu:
32 Omin [

kg

O. ];

kg comb.

22,40min[

m.~ 0, ]

kg comb.

Prin condiii normale (indice N) se neleg: ,t=OC i presiunea normal atmosferic egal cu 1,01325 bar.
.
In cele ce urmeaz se prezint cteva observaii critice, valabile atit
pentru paragraful anterior ct i pentru cele urmtoare, observaii referitoare la unele valori numerice i la scrierea unor uniti de msur.
a) In lucrrile mai vechi, ml n condiii normale se simboliza prin
Nm". In prezent, utilizindu-se S.I. de uniti de msur;l, N poate fi confundat cu newtonul. Se recomand simbolizarea m}; .
b) Este incorect exprimarea cantitii molare, la substanele cu molecule monoatomice, prin "atom" sau multiplii acestuia, exprimare ntlnit n mai multe lucrri. "Atomul" nu a fost i nu este o unitate de
miisur.
c) In foarte multe lucrri anterioare introducerii unitilor S.I. (amer'icane, sovietice, romneti etc.), pentru a nu apare confuzii, expresia
"mol" era nsoit de o unitate de miisurii de mas (lbmol, gram-moi,
ton-moI, Kgmol,). "Mol"-ul introdus recent ca a aptea unitatl' fundamental a S,I. d natere la confuzii. 1ntr-o lucrare englezeasc despre uniti de msur, mol-ul (nu kmol-ul) este definit prin M kg (nu grame),
corelindu-se unitatea fundamental moI cu unitatea fundamental kg.
Pentru a se evita confuziile, se recomand scrierea expresiei moI mpreun cu unitatea de msur de mas corespunztoare cantitiiii exprImate (Kgmol, gmol).
d) Masa molecular,; (de la molecul) este o valoare relativ i nu are
uniti de msur. Masa molar (de la moI) este o valoare absolut i are

14
, 1

(po-

altieste
din

78,024 [010voL]
20,946
0,934
0,033
0,001818 ,
0,000524 .
0,000200
0,000114
0,000050
0,000050
0,000009

In calculele tehnice ale proceselor de combustie, aerul se consider


uscat i avind urmtoarea compoziie:
21010voI (moI) O~ sau 23,3010mas O~
7!J0f0voI (moI) N~ sau 76,7010masil N~
100
100,0
Cunoscndu-se consumul minim de O~ pentru ardere i concentraia O~ in aerul tehnic, se poate scrie urmiltoarea relaie pentru consumul
minim ele aer, necesar arderii complete a combustibililor:
1

Lmin=

L
,

0,21

0 ;,,= --t
111

0,21

(C-+-+--" S 0)
12

o(

32

32

I"nol ner]
[ kg comb.

(1.13)

Dac arderea decurge cu mai puin aer decit cel minim necesar, n
gazele arse va fi prezent n primul rnd CO (produs de oxidare incomplet) i uneori chiar H~, C etc. Arderea incomplet este intlnit practic
la regenerarea catalizatorilor de cracare (cldura degajat este mai mic,
temperatura este mai redus i se protejeaz catalizatorul), la motoarele
cu "d"e inlem cu pi,ton cu 'pdndece pdn ,,'n!eie (de exemplu,::

i;,;

,,'

-l'egtriJ.Ul de putere maxim) i Ia cuptoarele. metalurgice (unde este necesara o atmosfer reductoare).
.
In general, n focarele cuptoarelor de rafinrie, generatoarelor de
abur etc. se lucreaz cu o cantitate de aer mai mare dect cea minim
necesar arderii complete. Acest lucru este necesar pentru evitarea arderii incomplete (pierderii de cldur, polurii atmosferei), deoarece ar7
derea incomplet poate fi cauzat i de ne omogenitatea amestecului
aer-combustibil (lips de O2 n raport cu combustibilul n unele zone ale
focarului). Un injector sau arztor .de combustibil este cu att mai bun,
cu ct realizeaz o ardere complet Ia un consum de aer ct mai apropiat

;"'!:~pLa r.egenerarea catalizatorilor de, craca re IX are valori cuprinse ,ntre


0,8 i 1. La arderea benzinei n motoare cu carburaie, n regimul de pu:,
tere maxim, IX are valori n jurul lui 0,9.
, n unele lucrri n limba romn sau n limba englez, IX este numit
coeficient "de exces" de aer. Aceast denumire corespunde cazului n
care IX> 1, dar este improprie cazului n care arderea decurge cu lips
de aer (n acest caz "excesul" ar trebui s fie o valoare negativ). Notiunea de coeficient al cantitii de aer este mai potrivit pentru IX i ea
~ste ntlnit i n alte lucrri romneti.

de Lmin

Pentru c practic arderea se face fie cu o cantitte de aer mai mare


dect Lmin, fie cu o cantitate mai mic dect Lm1n, este necesar introducerea unui coeficient al cantitii de ~er, caracteristic. n plus, n practic
ar fi foarte greu s se dozeze cantitatea de aer exact Ia valoarea L
min
Se definete coeficientul cantitii de aer (IX) prin raportul dintre
consumul practic (real) de aer (L) i cantitatea minim de aer corespunztoare:
IX=--

1.1.4. LIMITELE DE INFLAMABILITATE

(1.14)

Lm1rJ

Acest coeficient are valori supraunitare Ia arderea cu un exces de aer


i valori subunitare Ia arderea cu lips de aer.
Consumul practic de aer pentru arderea combustibililor se poate exprima, prin intermediul lui IX, prin relaia:'
superioar,
[% voL)

Lliilita

Combustibil

L=IXLmln=~(":"+~+~_~)
0,21

12

32

[~r]

32

kg comb.

(1.15)
H.

4
5

CI-I.

Consumul prctic de aer poate fi exprimat i n alte uniti de msur, ca de exemplu:

C.H.

2,5
2,75

C.H.

29L

k~ aer

22,4 L

kg comb.

[m~ aer ]

C.H.

kg comb.

(29 reprezint masa molar medie rotunjit a aerului).


Se nelege prin dozaj raportul dintre cantitatea de combustibil i can_
titatea de aer corespunztoare. Dozajul se exprim obinuit n kg comb.jkg
aer i variaz invers proporional cu Ct:

o = 2-9-[-,=2 --9-'-",L

'm ,n

k/
[

comb.
kg aer

Gradul de omogenizare a amestecului combustibil-aer este determinat


de natura combustibil ului (mai mare Ia combustibil ii gazoi), de tipul arztoarelor sau injectoarelor, de construcia focarului etc.
Cu Ct IX este mai mic, cu atit arderea este mai incomplet i cldura
degajat e'ste mai mic. Cu ct IX este mai mare, cu atit cantitatea de
gaze de ardere este mai mare i, pentru aceeai temperatur,\ la co, pierderile de cldur cu gazele arse evacuate n atmosfer sint mai mari.
Creterea lui IX conduce n plus i la scderea temperaturii flcrii, cleci
la un transfer ele cldur mai redus.
Practica a artat c arderea n focare este optim la valori Ci. de ordinul: IX=l,05-1,2 pentru combustibili gazoi; 1X=1,2-1,4 pentru combustibili lichizi.
16

C.I-I.

3,1
2

C.H.

2,1

C.B10
C.B

1,86
1,4
12,5
15,5
4,:1
1,35
2,55
3,28

ca

NIl.

Il.S
Beuzen
Aceton
Alcool

(1.16)

etilic

11,1
10,1
8,41
7,8
7'1,2
26,6
45,5
6,75
12,8
18,U5

Pen tru Ilidrocarburi parafinice CnH~n+~ cu n=l ... 10, limita inferioarli de inflamabili tate n aer, n condiiile ambiante, poate fi calculaU'1
cu relaia:
1111/= ---- 1l,1i2

u+0,(;.I7

[Ofo vo .]

( 1.17)

Aceast relaie conduce la valori apropiate ele cele din tabel (CH,15,2.1;
C,;HI2 1,53). Ea poate fi utilizaUi, ele exemplu, i pentru un gaz de schelit,
atunci cnd se cunoate numai densitatea relativ:
29cl-2

n=--

J_'-

'rororo " """",c.

._-------- ..

74,2
15
80
28,6
12,45

1 ill/=.

,.="

120,7

2Dcl

+ 7,058

1<1
_ o

[/0

,1 ]
\0"

(1.18)

17

","._"

.i,,'

",f'Pentr(CUn
amestec de compoziie cunoscut,
mabilitate pot fi calculate 'cu 'ajutorul relaiei:

.ambele
'

, t~
l= -1

[0/0 voLJ

(1.19)

"

n care Yi reprezint
fracia molar a unui component
n combustibil
i li limita de inf1amabilitate
a componentului,
exprimat
n Ofo voL
Limitei inferioare
de inf1amabilitate
i corespunde
valoarea maxim
a coeficientului
cantitii
de aer, la care poate avea loc arderea
unui
amestec combustibil,
iar limitei superioare
de inf1amabilitate
i corespunde valoarea minim a lui CL
Corelarea limitelor de inf1amabilitate
cu valorile
tului cantitii de aer se face prin urmtoarele
relaii:

limit

limita

0m'nl"/)',J

(1.21)

de inf1amabilitate

_-"'"

conin amestecuri: icoiIibtistibile;) aflate',dn: domeniul CdeJlnflcimabiIltate:.


Aceast vitez are valori sub, aupeste
1 m/s. Ea crete odat cu creterea temperaturii
amestecului,
cu creterea presiunii i cu creterea diametrului tubului. Viteza de propagare
a arderii are valori minime la linl
i lsup i valori maxime la o concentraie
intermediar
a combustibilului
n amestecul cu aeruL Cteva exemp1e'de concentraii corespunztoare
vitezelor
maxime de propagare.
a arderii:
H2 42% voI; CH4 10,50f0 voI;
C2H4 7% voI; CO 430f0 voL .n cazul exploziilor,
la amestecuri
statice
aflate n spaii mari, viteza de -propagare a arderii este de ordinul 1 ...

,.,

La arderea complet (IX>l) a unui combustibil,


ardere pot conine urmtorii componeni:

(1.20)

llltnl.upf'1

superioar
.

.,. __ ..._"

1.1.5. CANTITATEA GAZELOR REZULTATE LA ARDEREA COMPLETA

n care M este masa molat a~combustibilului.


~ Pentru un combustibil
dat, limitele de inf1amabilitate
depind de temperatur,
presiune,
prezena
altor substane
i geometria
sistemului
(la
volume mici). Cu creterea
temperaturii
amestecului
combustibil-aer
se
lrgete
domeniul
de inflamabili tate (scade limita inferioar
i crete
limita superioar).
De exemplu, pentru CH4 n aer,linf la 3000C reprezint numai 0,86 din lin! la 100C, iar l.up la 300C este de 1,13 ori mai
mare dect lrup la 100C.
Cu creterea presiunii,
lin! rmne
constant.

ale coeficien-

0,21 (lOO-I,up)
etmin=

.
~~.
~-

3 km/s.

0,21 (100-I'nl)
()(m",,~

limite -de infla-

crete,

iar

H;O

=-

S02
N2

O2

rezultate

din

provenit din arderea carbonului


coninuLde
comhustibil;
vapori de ap. provenii din arderea hidrogenului
coninut de
combustibil, din umiditatea
iniial a combustibilului
i, dac
este cazul, din aburul utilizat pentru pulverizarea
combustibilului;
provenit din arderea sulfului coninut de combustibil;
provenit din aerul utilizat pentru ardere i din azotul coninut de combustibil;
provenit din excesul de aer utilizat pentru ardere.

In paragraful
1.1.2., scriind LI-se reaciile de ardere ale C, H2 i S, s-au
obinut i cantitile molare de CO2, H20 i S02 rezultate la arderea unui
kg de combustibil.
Cantitatea
de CO2 rezultat la arderea combllstibilului:

Limita inferioar
de inflamabili tate n oxigen este practic aceeai ca
i n aer, dar limita superioar
de infIamabilitate
n oxigen este ntotdeauna mai mare dect n aer. Cteva exemple pentru lat,p n condiiile
ambiante: CH4 n aer 150f0 voI, iar n O2 600f0 voI; C4H
n aer 8,410f0 voI,
lO
iar n O2 40% voL; C2H2 n aer 800f0 voI, iar n O~ 93%
voI. .
Cunoaterea
limitei inferioare
de inflamabilitate
n aer este interesant din punct de vedere practic, pentru a se cunoate dac arderea unui
amestec este sau nu posibil (de exemplu: gazele de la regenerarea
catalizatorilor de cracare, care conin CO, n amestec cu aer; gazele reziduale
de la fabricarea negrului de fum din materii prime lichide, care conin H~
i CO, n amestec cu 'aer), sau pentru evitarea explozii lor n nc,ipcrile
n care exist scpri de gaze combustibile
(vapori), concentraia
gazelor
combustibile
trebuind s se afle sub limita inferioar
de infIamabilitate.
Iniierea
arderii unui amestec combustibil,
aflat n domeniul de infIamabilitate,
se realizeaz prin intermediul
unei flcri sau al unei scntei electrice, asigurindu-se
local o temperatur
cel puin egal cu temperatura
minim de aprindere.
Cteva valori ale temperaturii
minime de
aprindere,
n aer, la presiunea
atmosferic:
H
5700C; CH
5800C;
2
2
4
C H2 305C; C4HlO 420C; CO GlOoC. Temperatura
minim ele aprindere
in 00 are valori ceva mai mici.
P-entru dimensionarea
arztoarelor
de combustibili
gazoi este interesant variaia vitezei de propagare
a arderii n interiorul
tuburilor
care
18

CO2

gazele

nco.=-C
.

mtO,

l~

de H20 rezultat

CO,,].

(1.22)

kg comIJ.

=44 ~ [

' .

Cantitatea

[kmOI

12

la arderea

l'l:

C(~,,-'I

(1.2.1)

kg com b. _

combustibiiului:

"
III "[k"l0l
nll,o=-+-+--:2
IH
18 kg

lIP]

cOlllil

( 1.24)

n care; w reprezint
umiditatea
combllstibilului,
n kg/kg comb., iar it cantitatea de abur de puiverizare,
n kg/kg comb.
Pulverizarea
combustibililor
lichizi (p':icur) in focare se face (lbj~l1uit
cu abur de 3 ... 10 bar, utilizindu-se
a=O,l ... 0,5 kg aburjkg
comb.
Pulverizarea
se mai poate face cu aer comprimat sau mecanic, treCndu-se
combustibil cu presiune ridicat prin orificii foarte mici.
n calculele tehnice ale arderii se neglijeaz umiditatea
aerului atmosferic.

L_

11lHzO==18

"

+tv+a

[ ---kg B,O ]
kg comb.

(1.25)

19

.f;~:

- -.Cantitatea de
I'f

2'

rezultat la arderea combustibilului: ..

,~r __,,""

~so:~<'3S21-~-;-:~-'~-~-.JJ'

";'J ' "

mso= 64 -S
32

(1.26)

kg So. _ ]
kg comb.

Aceast relaie se' utilizeaz 'obinuit pentru verificarea lui 'm. Pentru ca rezultatul s fie perfect, trebuie s se ia pentru aer masa moIar
exact, corespunztoare compoziiei admise:
M=:0,79.28

(1.27)

+ 0,21 .32=28,84.

Cantitatea de N2 prezent n produsele de ardere:


=0,79L+

nN

-!!..[ kmol N.]


28

1.1.6. BILANUL MATERIAL AL ARDERII INCOMPLETE

kg comb.

(1.28)
0Primul
termen
reprezint
azotul
din
aerul
utilizat
Pe;ltru
ardere
0
(79 / , voI.
sau moI), iar n - coninutul de azot al combustibilului n
kg/kg
comb.
mN,=28'0,79L+nl'

kg N. ]

kg comb.

(1.29)

Cantitatea de O2 prezent n produsele de ardere:


no, =0,21 (L-Lm!n) =0,21 (O(.l)Lmin

[_km_o_I_O_. ]

(1.30)

kg comb.

Cantitatea de oxigen din produsele de ardere reprezint 21% voI.


sau mal din aerul n exces. De oxigenul prezent n combustibil s-a inut
seam n calculul consumului de aer pentru ardere. Consumul de oxigen
pentru oxidarea substanelor minerale se neglijeaz.
O. ]
mo, =32'0,21(0(_1) Lm'" [kg
--=...
.
I<g comb.
Cantitatea total de gaze arse (umede);

n=nco., +nHoO +nso,. +n:-;o+no [~]

- kg comb.

(1.31)

(1.32)

m=mCO,.+mH,.o+mSo ..+mx ..+mo ..[~]


-

kg corn b,

(1.33)

Dac
nu searse
nsumeaz
tatea
de gaze
uscate. i cantitatea de vapori de ap, se obine cantiAvind cantitiIe componenilor gazelor de ardere, poate fi calculat
compoziia
lumice)
sau acestor
masice. gaze, exprimat prin fracii sau procente molarI" (voMasa molar medic a produselor rezultate prin ardere:
M=

(1.34)

r~]

(l,35)

l.kg cOluh.

Cantitatea totalei de gaze de ardere umede se poate exprima i prin


bilanul material global al procesului de ardere, pentru un kg combus,
tibil;
m=l
20

+29 L+a [_kL __J


kg

COI1lU

..

(1.36)

kg corn!>.

in cazuri practice, cunosCndu-se compoziia c1ementar a combustibilului i compoziia volumicil (molar;l) a ga7.elor arse umede sau uscate,
se poate calcula valoarea lui x din relaiile:
~{, voI cO

kmoli CO

kg C-+CO

co.

kmoli CO.

kg

voi

% voLCO

Kmol

Volumul gazelor arse rezultate, n condiii normale:


VN=22,4 n

kg comb.

!!:['~]
ti

Se analizeaz cazul ntlnit n practic, n care n gazele arse apare


ca produs de ardere incomplet numai CO. in majoritatea cazurilor, CO
apare n gazele arse mpreun cu CO2
Apariia CO este cauzat n primul rnd de lipsa oxigenului (O( < 1),
dar ea poate fi cauzat i de imperfecta omogenizare a amestecului combustibilului (IX ~ 1), de disocierea CO2 la temperaturi ridicate (n CO i
O2) i de rcirea intens a zonei de ardere.
in cazul arderii parial incomplete a combustibililor, gazele arse pot
conine urmtorii componeni: CO2, CO, H20, S02. N2 i 02' in practic.
ca de exemplu la regenerarea catalizatorilor de craca re. se pot ntlni gaze
arse, la temperaturi relativ sczute, care conin pe lng CO i o cantitate mic de O.
in continure, pentru simplificare, se va analiza cazul arderii parial
incomplete numai pentru hidrocarburi (combustibili de tipul c+h=l).
in aceast categorie de combustibili intr practic majoritatea calitilor
de cocs depus pe catalizatori, benzinele utilizate la motoare etc.
in cazul arderii incomplete a hidrocarburilor, gazele arse pot conine
CO2, CO, H,P, N2 i 02'
Se noteaz cu x fracia masic a carbonului din combustibil care arde
incomplet:
kg C-+Co
kg C-+CO.
x ----;
c-x
.

c-+co.

kmoii CU

=2

kg C-+CO

':~ voi (CO.t,CO.) -kmoii(CO+CUJ

(L37)

c-x

kg c-+(c{J+cu.)

( I.:W)

(atit n kmol CO cit i un kmol CO~ conin cte 12 kg C),


La regenerarea catalizatorilor de cracare se intilnesc pc'ntru h valori
ele ordinul 0,07 ... 0,12, eleei c=0,88 ... 0,93, pentru xlc valori ele ordinul 0,30 ... 0,55, iar coninutul ele O2 n gazele arse este cuprins intre
O i 20/0 vaL
CantW"lile molare ale componeni1or gazelor arse, la arelerea parial
incomplet;l a hidrocarburilor, se calculeaz cu relaiile prezentate in continuare.
C-x

TIco = -~

12

[kmOl

ca,.]
-

kg comb.

(1.39)
21

'-It-.:,

....,";'lA.r!ierea'incomplet a carbohului: \.:.,


f.;';;:-;-: "')fi !.;'I!i:'Y{ G ",'
";;i r,:';1 ;'::
C+-02=CO

':"';""~-:!UJ:

- ;'''!1'''':

...

,>:..

';<

'-,

~;2

,:~

.~-.:~

't; :L,~~q .,~;J2r;'''''';~i/'-.-

"

kmol C+ - kmol O2=11kmol CO


2
1

. '. , . :1;2kg9:t

~ .kmoI 02~ lkn:?,o)QO.

x-__ +_x
kg C->CO
kg comb.

_ __
x [

kmol02

24 kg cOlI\b.

12

kmol

COl

kg comb ..

COl

. X[ -,-,
kmol
nco=--_

. 12 kg comb.

(1.40)

[k mOI.H 0J_ .

/lHO= -h -2

kg comb.

(1.41)

/lN =0, 79L [kmOI N2]


2
kg ltOmb.

(1.42)

O~lG;+ :-X~:;~;:]

.. L==;C(Lm<n=O,:1.0mi~=

Pentru aflarea cantitii de O2 din gazele arse se efectueaz un bilan


al oxigenului.
Oreac ionat

C-x
--+

12

h
C
2.1:
X
h
-x +-=---+-+-=-+---=Oml"-

24

IlO,=0

12

24

introdus

-O

2,1

_x

12

'1

24

2.(

O,,]

kmoJ
---=
kg comb.

=C(Oml,,-Omi"
+ _x

reacionat

/lo,=(C(-I) 0mln+ -x =0,21(oc-1)L

,,+

ml

24

24
X

2,.

I(molO;]
kg com b.

(1.43)

pentru C(< 1, (oc-l). Omln are 'valori negative.


Se definete prin coeficient al cantitii de aer
lui C(pentru care tot carbonul din combustibil trece critic (:x,), valoarea
tul de O2 in gazele arse este nul.
n CO, iar ConinuStabilirea relaiei lui C(c:
x=c

+ .:..=0

Ilo, =0,21 (oc,-I)L'",I"

21

C(c-l=_

2.1.0,21

C(c=l-

Lml!l

5,0.1 Lm1n

(1.44)

In cazul in care, pen tru un combustibil dat, se impune valoarea lu i oc,


ntre 1 i C(c,iar 1102=0, valoarea lui x se poate calcula cu relaia:
0,21(rx-l)Lmln

+~

=0

2.1

x=5,04(I-oc)Lmi"

22

[_k_ _C->_C_O]
g

kg komb.

(1"15)

'~.'

_ .-

,. '.,

1.1.7.,.ANALlZA

GAZELOR DE ARDERE

: rr:

; J ~f f'- /=I

;;)

.1

."

"""--"'~"";--:'--:'.--':-.,~'

Determinarea direct a debitului de aer care alimenteaz un focar


este greu de realizat practic, spre deosebire de determinarea debitului de
combustibil. Cunoscndu-se debitul de combustibil i compoziia acestuia,
poate fi calculat numai debitul de aer minim necesar. Debitul real de
aer care alimenteaz un focar poate fi stabilit numai dup cunoaterea
valorii reale a coeficientului cantitii de aer cu care decurge arderea.
Controlul arderii, necesar conducerii corecte a unui proces de ardere,
const in cunoaterea valorii practice a coeficientului cantitii de aer
i Ct eventualei prezene n gazele arse a unor componeni rezultai prin
ardere incomplet (obinuit CO) i se realizeaz prin analizarea gazelor
arse.
Analiza gazelor arse se poate face cu. analizoare: chimice, electrice,
magnetice i cromatografice.
Unele tipuri de analizoare pot indica, sau chiar inregistra, continuu
concentraia unui component din gazele arse (de exemplu, CO2, O2 sau
CO).
Analizorul chimic tit1lizaf frecvenf este an-alizorul Orsat, cu care se
determin coninuturile procentuale volumice (molare) de caz, O2 i CO,
n gazele arse uscate. n aparatul Orsat se introduc 100 cm~gaze de ardere
uscate, la presiunea i temperatura ambiante, care snt barbotate n ordine printr-o soluie de KOH care reine CO2 (mpreun cu 802), printr-o soluie de pirogalat de potasiu care reine O~i printr-o soluie am 0niacal de cupru care reine CO. Ceea ce rmine final este N2
Analizoarele electrice conin puni electrice i se bazeaz pe fenomenele termoconductometrice. n figura 1.2. este prezentat schema de
principiu a unei puni electrice, compus din: 1 - surs de curent;
2 - milivoltmetru; 3 - rezisten reglabil i 4 - celul de msurare.
In condiiile ambiante, CO2 are o conductivitate termic sensibil mai
mic dect ceilali componeni (biatomici) ai gazelor arse uscate (N2, O2
i CO), aa cum rezult din urmtoarele valori relative:
"C02
~ner

-O,~r-g.
-,

I.N,
latr

-o
- ,.Og.

1.0,
I

-,1 OI'
-,

~a~r

"CO

.,

=09')
,

~aer

Pentru msurarea concentraiei CO~, se trece iniial cu o pompi:'tvibratoare un debit constant de aer prin celula /1, n care se afl o rezisten
cald de platin, i se echilibreaz puntea prin intermediul reostatului 3.
Se trece apoi prin celulil un debit
1
egal i la aceeai temperalur de ga- I
If
ze arse, uscate ~i rcite n prealabil.
I
Conductivitatea termic[1 a gazelor arse fiind mai mic dect cea a aerului,
J
din cauza prezenei CO~, r[lcirea rczistenei esle mai redus i deci cresc._
temperatura i rezistena electric a
<:
firului de platin. Puntea se dez('cllilibreaz[\, proporional cu concentraia
COz, i indicatorul milivollmetrului
indic pe o scal etalonat, direct,
coninutul de COz n % val.
Fig. 1.2

~-~r
23

Pentru msurarea -concentraiei CO se_utilizeaz .0 schem asemn_


toate. Prin celul se circul un amestec de gaze arse uscate i aer, ntr-o
anumit proporie. Firul de platin are o -temperatur de aproximativ
500C i catalizeaz oxidarea CO la e02 Se dezvolt cldur, cresc temperatura i rezistena electric a firului de platin i puntea Se dezechilibreaz, proporion<ll cu concentraia CO. Influena prezenei CO este
2
mic
caz. Pe scala milivoltmetrului se citete direct coninutul
de
cann acest
Ofo voI.
Cu analizoarele electrice se determin deci coninutul procentual volumic (molar) de CO2 i (sau) CO n gazele arse uscate.
Analizoarele
magnetice,
de mai multe tipuri constructive, Se bazeaz
pe comportarea magnetic caracteristic a O2 i servesc la determinarea
concentraiei volumice a02 n gazele arse uscate, sau chiar umede, n
domeniul 0,2 ... 10% voI 02'
Oxigenul este o substan paramagnetic (este atras de un cmp magnetic), spre deosebire de CO2 i N2 care snt diamagnetice. Susceptibilita_
tea magnetic a oxigen ului este de 5 ori ma mare dect cea a aerulu i
de
150 ori mai mare dect cea a CO2 i scade sensibil odat cu creterea
temperaturii.
rn figura 1.3. este prezentat schema de principiu a unui analizor
magnetic, compus din: 1 - camer inelar metalic, 2 _ eav transver_
sal de sticl, 3 - magnet permanent, 4 i fi --..: rezistene de platin pentru nclzire, 6 - surs de curent, 7 - rezisten reglabil i 8 _ milivoItmetru. Se constat i n aceast schem prezena unei puni electrice.
Gazele arse de analizat, rcite n prealabil i eventual uscate, trec cu
un debit constant prin camera 1. Cimpul magnetic atrage oxigenul din
braul stng al camerei inelare, n care temperatura este redus. Rezistenele care nclzesc tubul de sticl, n dreapta magnetului, fac ca oxigenul s-i reduc sensibil Susceptibilitatea magnetic astfel apare n
acest tub o circulaie de la stinga spre dreapta. Fluxul care circul reduce temperatura rezistenei' 4 mai mult dect pe cea a rezistenei 5, n
dreptul creia fluxul este mai cald, i puntea electric se dezechilibreaz,
proporional cu concentraia O2 n gazele arse. Indicatorul miIivoltmetrului
indic direct coninutul de
2,
1tI
n Ofo voI. Reostatul servete la
'.
er.hiIibrarea iniial a . punii
electrice.

.. Analizoarele electrice i cele


magnetice pot indica continuu
compoziia gazelor arse, la un
tablou de comand, i pot fi
adaptate pentru nregistral'ea
acestei compoziii sau pentru
reglarea automat a procesului
de ardere, n funcie de compoziia gazelor ar'se,
Analizam'ele

24

Fig. 1.3

_.-

compoziiei gazelor arse usc'ate. n ultimii ani s-au pus la pllnct i metode
cramatografice pentru determinarea compoziiei gazelor arse umede, direct, dintr-o singur prob de gaze. Analiza cromatografic prezint o
mare precizie, putndu-se stabili concentraii i de ordinul a 0,01% voI.
Un alt avantaj al analizei cromatografice const n faptul c pot fi depistai individual diveri componeni combustibili aflai n cantiti mici n
gazele arse (n afara CO) ca de exemplu: H2, CH4, C2H4 i C2HG, rezulta
prin descompunerea termic a unui combustibil lichid.

1.1.8. STABILIREA COEFICIENTULUI CANTlTAII DE AER,


PE BAZA DATELOR ANALIZEI GAZELOR ARSE USCATE
In cele ce urmeaz se urmrete stabilirea valorii coeficientului cantitii din aer cu care are loc arderea, n funcie de concentraiile componenilor gazelor arse uscate, acestea coninnd CO2, CO, O2 i N2.Aceste
concentraii se stabilesc cu analizoare chimice (direct CO2, O2 i CO, ar
prin diferen la o sut N2), cu analizoare cromatografice sau cu analizoare electrice (C02 i CO) plus magnetice (02)'
Se noteaz cu Y co~, Y o~ i Y co % voI (moI) pentru componenii respectivi, n gazele arse uscate.
Coninutul de N2 se afl prin diferen:
1'N2'=

100-(1'C02+

1'eo) [Ofo

\'01

(moI).

(1.46)

Luinelu-se ca baz 100 kgmol gaze arse uscate, oxigenul real consumat va fi:
.,\
=- l' N,,[kmol).
79

j'('ntru cazul considerat 1'02 nu rcprezinti, oxigenul n exces, deoarcce


arc1erea nu este completi!. Pl'ntru arde1'L~acomplet:" 1 kmol ca ar necC'sita 0,5 kmol O2 iar, pentru baza admis, l' co kmol CO ar necesita, ca
arderea sil fic complct, 0,5 l' ca [kmol 02]'
Oxigenul n exces, fap de oxigenul teoretic (minim) necesar arclerii
compleU:, va fi:
1'02-0,5

Yco [kmolJ,

Coeficientul cantitilii de aer fiind raportul intre aerul practic consumat i aerul min.im necesar arelerii complctc, sau raportul ntre oxigenul
practic consumat i oxigenul minim necesar arderii complete (acesta
este egal cu diferena dintre oxigenul practic consumat i oxigcnul n
exces fail ele oxigenul minim), se poate exprima prin relaia;

cramatofl1'Clfice

de gaze arse snt i ele de mai


multe tipuri, marea lor majoritate servind la determinarea

1'02

:!1

-YN"

Cl=

22-.::
:!l
- l'N,,-(l'0,,-O,51'eo)
i!l
-

(1.47)

25
------- --------

',f" ,Dac -se' nlocuiete


ine urmtoarea
form

-d-e

Y N2 n funcie
a relaiei: -C' .
oc= --

Y ca2 ,-: Y 02 i :,y co,<se .'poate


.

',..

_
1'~2':"'1'CO

100-1'e02_

complete,

aceste

relaii

anterior

pot fi simplificate

de 100 kgmol

21

79
pentru

a YC02 [kmol

obinerea

corespun_

Pe
p~ntru

a Yco kmol

n vedere

rezult

79

Aceast

mC+mIl -

relaie,

-0,5 Yco-Yo,

3 (1' cO2

consumat

pentru

(1.52)

+ l' CO)

12 (Yco + 1'mL+_,!{_21-.rNo=y-o:,-o .5.YCO.=Y021


~~
,,79.
-

(1.53)

lui YN"

se poate

aduce

la forma:

1'e02 +1' ea
8,87+0,578

l' cO +0,7.15
2

Relaia lui c, n cazul n care valoarea


servi indirect
la o verificare
a corectitudinii

021
de O

(1.51)
H/C

+ l' ca)

12 (1' ca:!

prin nlocuirea

c=

021

Yco+

de vapori

Y co-O

.122

acestuia
datelor

(1.54)

1'02

este cunoscut,
poate
analizei gazelor arse.

ar.

Y02)[kmol

1.1.10. DIAGRAMA

0d

(:! l'x.,-1"co.,
7!)

a YC02

-..,

kmol

OSTWALD PENTRU CONTROLUL

ARDERII

de ap:
_

-0,5 Yco-Yo.,)[kg_

_
I-LO].

(1.49)

H]

CO2, miJsa carbon ului ars este egal

12 Yc02 kg C
26

I'N -Yco,

mc
c-----

Avnd
cantitatea
de vapori
de ap corespunzc1toare
celor 100 kmol
gaze arse uscate, se poate calcula compoziia
molarel (volumic)
a gazelor
arse umede. In aceast situaie
se neglijeazel
umiditatea iniial
a com_
bustibilului
i se consider
c nu se face pulveriza re cu abur (vaporii de
ap provin numai din arderea hidrogenului
coninut
de combustibil).
Tot pentru
baza admis;1, tiind c pentru
1 kmol O corespund
Ia arlatia:
dere 4 kg hidrogen,
masa hielrogenului
ars se poate 2 exprima
prin re-

obinerea

79

consumat:

2(:: y~ ..-YCO.,-O,5Yco-Yo,,)[kmol

Pentru

masic

cantitatea

mII='l

(Y cO2 -1- Y co) [kg C]


rezult
expresia
raportului

.' ~c=12.
baza valariloranterioare,
combustibilul
ars:

"1

.... ~.,

.~rs:'va fi: .

Dac combustibilul
este o hidrocarbur
sau un amestec de hidrocarburi (c+h=.l), se poate scrie i expresia fraciei masice a carbonului
coninut de combustibil:

din oxi-

1
2

cantitatea

;9 YN:l-(YC02+0,5
i corespunztor

-~<hyca kg C.

carbonului

arse se gsesc:

Y O2 [kmol

'i"-

":;.

uscate,

masa

CO s-au

c n gazele

prin bilanul
oxigenului
derea
hidrogenului:

arse

a -YcokmoL90:

.-----'. '.-

0,5 Y co [kmol
Avndu-se

.obinerea,

-=

consum<i-t-;.---

Y cO2 [kmol
obinerea

-iar pentru

_-'-;'.~

021

Y No[kmol

CO:d s-au

__

gaze

';"'_0.'

In total,

(1.48)

1.1.9. STABILIREA COMPOZITIEI GAZELOR ARSE


UMEDE I A NATURII COMBUSTlB/LULUI.
.PE BAZA DATELOR ANALIZEI GAZELOR ARSE USCATE
admis
genulPentru
total baza
introdus:

..,

. iar.pentru

f-':--- -

. 100- 1'c02 -4,761'02+O,881'co

In cazul arderii
ztor (Yco=O).

ab:'

(1..50)
cu:

Diagrama
Ostwald se poate constl'Ui pentru oricare combustibil
dat i
coreleaz
parametrii
IX, l' CO~, 1'02 i Y co (0/0 voI n gazele
arse uscate).
Aceast
diagram
este utilil pentru
verificarea
corectitudinii
datelor
de
analiz{l a gazelor arse uscate, de exemplu,
cele stabilite
prin analiz chimic, dreptele
corespunztoare
valorilor
l'cO2, 1'02 i Y co trebuind
s
se intersecteze
n acelai punct, Din diagram
se poate citi direct valoarea lui IX, n acest caz fiind suficiente
numai valorile a dOUi"l conccntraii
(de exemplu,
l' cO2 i 1'02 stabilite
cu analizor chimic, sau Yco 2 i 1'co
stabilite
cu analizor
electric).
Dac se admite ci"l arderea
este completi"l
(1' co=O),
este suficienti"l cunoaterea
concentraiei
unui singur
eomponent (1' C02 sau 1'02) n gazele arsc uscate,
Este bine sii se fac verificarea
elatelor analizei chim ice a gazelor arse
uscate, pentru c ele multe ori apar erori cauzate de; solubilitatea
CO2 n
ap, neetaneitatea
perfect
a aparatului,
variaia
temperaturii
gazelor n
timpul analizei, scderea concentraiei
soluiilor etc,
In figura 1.4, este prezentat
n principiu
diagrama
Ostwalel, Aceasta
conine, n coordonate
Y C02-Y02' o familie ele drepte pentru valori con27

~ -----_._--_

... -

_._-------

0f1'i

s;

.' .Inte.rseciile dreptelor


J =0. Se obine:

Yco=ct.
..

lui c, Yca

1"

~,' -21
LO.,-

-.

cu abscisa se afl; fcnd: n'Jrelaia


T

1-0,745e

co.

(1.56)

Se constat c pentru Yco='O rezult Y02=21, indiferent de natura


combustibilului, aceasta fiind valoarea maxim a lui Y02'
Dreptele Yco=ct. snt paralele ntre ele i egal distanate. Dreapta
Y co=O se traseaz prin dou puncte, iar celelalte drepte necesit pentru
a fi trasate numai cte un singur punct.
Dac se elimin Yco intre relaiile lui c i O(i apoi se face Yco~=0,
se gsesc interseciile dreptelor IX=Ct. cu abscisa:

o
_~

0,

'~

16

18 20

Fig. 1.4

100-83,37

Y02

22

c-"(100-66,67

are trei puncte caracteristice,


din Diagrama
tabelul 1.2.

in care parametrii

ale acestor drepte cu dreapta Yco=O, se elimin Y02 ntre relaiile lui
c i IXi se face Yco='O. Se obine:

au \'alol'ile

33,33'c

YC02
TABELUL
I'urametrli caractcrlstlcl din dJa!lrama Ostwald

A
B
O

l'co,

l'o,

Iy'"',f" I

21

1'co

YC;O

I~nx

1..,!

Ca verificare, se constat c pentru 0(=1 se obine YC02m"",.


Relaia anterioar se utilizeaz pentru O(> 1.
Pentru dreptele de c<=ct., n cazul O(< 1, se pot stabili punctele de
intersecie cu ordonata. Se elimin Yco intre relaiile lui c i IXi apoi se
face Y02 =0, obinindu-se:

"

00

e<c

_
cO2-

100-83,37'c-e100-66,67

nUlX'

IhterseCia dreptei Yco=o cu ordonata se aflil f,lcnd in relaiil lui c,


Yco=O i Y02=0. Se obine valoarea maxim pe care
POilte aVea }'lU,;

r'co2max

S,87e
1-0,578

( 1.55)

( 1.59)

Ca verificare, se poate constata di pentru c<=1 se obine Yco


Dreptele de O(=ct. se traseaz prin cite doui\ puncte, care au' fost definite.
In continuare, cteva observaii suplimentare privind diagrama Ostwald.
Relaia anterioaril a lui Y02 scris sub forma:
Yo.,-

0,'1221'0

c)

-O,167c-"(I,88-1,25.lc)

100-83,37

l'c02+ l'co
8,87 + 0,578 YCO2+0,7'15 l' co-

(1.58)

c-4,76)

c-l-e3,173.

I
C=

(1.57)

Dreptele IX=Ct, nu sint paralele ntre ele i trebuiesc trasate prin cite
dou puncte. Pentru a se gsi valorile lui YC02 n punctele de intersecie

stante ale lui Yco i o familie de drepte pentru


valori constante ale lui O(
(O(;;
1). In figura 1.5. este redat diagrama Ostwald pentru CH~.

Punctul

e)

1-1,167 c-"(4,76 -3,173 c)

!loZ

Fig. 1.5

2B

O,422e

(100-66,67

c)

e<

1-1.167c

(.I,i6-3,I73c)

"
conduce la concluzia c pentru c<=oo corespunde 1"02=21.
Dac n relaia anterioar a lui Y cOz se face 1" cO2 =0, se obine o relaie a lui IX"pentru com!Justibilii de tipul c+h=l:
c<,=

100-83,37 c
100-66,67c

(1.60)
29

~--

>:

,,~;&qC ,in relaia 'lui c se 'fac y C02=0 i


.

l'

"ma a u,

Y02

..)~==0'se ::obillE~'.valoare'a'ma~

" '...

co'

, "

y co max-:-1_
1.

." ....
,'.~ 1',
.

".,
'.'"

,',

. ... ,

8,87c

0 74;;;,

i se constat c Yca max este mai mare dect Y co,

',,' ,

. 8 ."

. 10

.-,
... ~
1< '/J

"

"i::1.

!lcoz ""',

,1>

17

"

18

(1.61)'
max.
/

Dreptele neparalele de C("":"'ct.au un pol comun, cu coordonatele Y CO :=;


=-200 i Y02=loo.Dac din relaiile lui C(i c se elimin Y co, se COn2
stat n continuare c pentru Y02=loo rezult Y
=-200,
indiferent
C02
de valorile lui C(i c (polul este comun pentru toi cOmbustibilii).
Acest pol fiind foarte ndeprtat de domeniul practic al diagramei, se
poate simplifica construirea diagramei, stabilind numai interseciile drep_
telor deparalele
C(=ct. cu
cu aceasta.
abscisa, trasnd dreapta C(=1
drepte
' ,i ducnd apoi celelalte

1
1\

V
1\

1\

- Spredeoseoire de diagrama Ostwald (in literatur exist i alte tipuri


de diagrame, dar mai puin interesante), care trebuie construit pentru
fiecare combustibil n parte, pe baza relaiilor stabilite pentru C(i c, se
pot construi i diagrame generale, pentru toi combustibilii de tipul
c+h=1.
In figura 1.6. este prezentat o diagram general, pentru controlul arderii combustibililor de tipul C+h=l, n cazul in care arderea este complet (Y co=o). In funcie de Y cO2 i Y 02' reprezen tind % voI. n gazele
arSe uscate, pot fi citite valorile C(i c. Dac valoarea lui c 'este cunoscut,
citirea acesteia din diagram se face numai pentru o verificare a corec_

1"

ct'l.::...
O

Fig. 1.6

30

V-

r---..

./'v

'<

><1./

.. I

r-

-.....

r-

t-..
t-..

os

f-..l-

1"-

+-

r-

+-

m1'1-1U!

l/

1'-..

"-

l/
V
1/ ..

1')

./

v-

'"

0,7

titUdinii datelor analizei gazelor


arse. Cunosc1ndu_se valoarea
lui c, C(poate fi stabilit n funcie numai de o singurel concentraie (YC02 sau Y02)' Valorile
lui YC02 de pe abscis reprezinUi YCO2m"x n funcie de
fracia masic a carbonului COI1inut de combustibil.
1n figura 1,7 este prezen ta t,1
o Ilomogram':i general pen tru
controlul arderii combustibililor
de tipul c+h=l, n cazul n
care arderea poate fi i incom_
plet. In funcie de YcO i
2
Yco, valori stabilite, de exemplu, cu analizoare electrice, cunoscndu-se natura combustibi_
lului (valoarea lui c), se poate
citi valoarea lui ce In figur

f'...

1/

1/

1'\ \
I"\,

I'-..

./

1\

1\

1/,

1\

DIAGRAME GENERALE PENTRU CONTROLUL ARDERII


AMESTECURI lOR DE.HIDROCARBY-RI'

Iv

1/

1/

-'

1/

1\

1.1.11.

19,

r-

I-j-

t- r-t.-

....
"

1
09

1,0

Fig. 1.7

este redat i modul ele utilizare a nomogramei. Dac se admite c arderea


este camplet[l (Y ca=O) i se cunoate valoarea lui c, pentru stabilirea
lui O( este suficient S[I se determine experimental numai Yco2 Nomograma
permite i citirea valorii maxime a lui Yco2: pornind de la valoarea 0(=1,
se merge pe vertical[l pin:1 la valoarea lui c, apoi pe orizontal pn[l la
curba Yco=o i se citete pe vertical[l valoarea lui YC02 "'''''
In continuare, se prezint,l principiul construirii acestei namogr-ame.
Eliminindu-se Yco2 intre relaiile lui O( i c, se obine:
1,:!li(l-c)(l'('o"-I-l'('o)-lJ,2[

c(l'co-21111)

0(=

(G-.[ c)(l'C02+ l'co)

Aceast relaie se poate scrie sub o form:l in care variabilele sint separa te cite daurl:
o:!G-lc)-1,2G(1-C)
0,21 c

200-l'co

1'c02

1'eo

(1.62)
31

-;--Notndu-se u A valoarea comun a 'celor doi ,membri ai egalitii, se.


Starea unui sistem se definete prin: natur chimic, stare ~e :agreconstat c nomograma reprezint dou diagrame suprapuse: o familie\
..
de drepte C=ct.
coordonate
A-Yco2n., coordonate A-IX i o familie de curbe Y co=ct. n~ pare, temperatur i presiune.,
" .In aceste relaii, termenii' au urmtoarele 'semnificaii:
L'I2 - lucrul mecanic tehnic schimbat de sistem cu mediul exterior,
Figurile 1.6. i 1.7. ar putea fi modificate, astfel nct natura combusti_
biIului s se exprime, nu prin c, ci prin raportul masic H/C.
n cursul trecerii din starea iniial 1 n starea final 2;
2

(1.65)

LlI2= ~Vdp
1

1.2. BILANTUL ENERGETIC AL PROCESELOR


DE COMBUSTIE

LI2 - lucrul mecanic al variaiei de volum schimbat de sistem cu mediul exterior, n cursul trecerii din starea 1 n starea 2;

In aceast a doua parte a studiului proceselor de combustie, se vor


discuta problemele caracteristice de bilan energetic, ca de exemplu: aplicarea primului principiu al termodinamicii reaciilor de ardere, puterile
calorice ale combustibililor, entalpia gazelor rezultate din ardere, tempe_
ratura flcrii fr i cu disocieri i temperatura minim admisi bil a gazelor de ardere (punctul de rou).

1.2.1. APLICAREA PRIMULUI PRINCIPIU AL TERMODJNAM/C/I


REACTIILOR DE ARDERE
cursuli unei
chimice, schimbarea
esteInnsoit
de un reacii
efect termic.

structurilor

Reaciile izobare se realizeaz obinuit n flux continuu (sistem dinamic), sau ntr-un cilindru cu piston mobil (sistem static), iar reaciile izo-

core se realizeazcl obinuit in bombe calorimetrice (sistem static).


Cldura de reacie corcspunzc1toare reaciei de oxidare a unei substane combustibile se numete i cldurcl de ardere.
In cele ce urmeaz se utilizeaz convenia de semne din termodina_
mica chimic: cldur cedatcl-pozitiv (reacie exotermic) i cldur primit,'l-negativc"l (reacie'
rndotermic,l); lucrul mecanic efectuat-negativ
(cretere de volum, n sistem static) i lucrul mecanic consumat-pozitiv
(scdere de volum, in sistem static),
Ecuaia
lls

gcncrale! a primului principiu al tcrmodinamicii,


principiul
cO en'rii, i transformrii energiei, are urmtoarele forme, pentru un
proces static:
in flux continuu (sistem dinamic), respectiv pentru un proces n
sistem
L, 12-QI2=!J.J

32

+ !J.E + !J.E,,+ !J.Ew


+ !J.E,h+ !J.E" + !J.Ew
d,

(1.63)

QI2 - cldura schimbat de sistem cu mediul exterior, n cursul transformrii 1-2; !:J.U - variaia energiei interne (sensibile) a sistemului n
cursul transformrii; ntotdeauna !:J. reprezint diferena ntre valoar,'a
parametrului n starea final i valoarea parametrului n starea iniial;
!:J.I- variaia entalpiei (sensibile) a sistemuluin cursul transformrii;
!J.E,h - variaia energiei (interne) chimice a sistemului n cursul transformrii; !:J.E" - variaia energiei poteniale (macroscopice) a sistemului in
cursul transformrii;
,
Li.E,,=mg!J.h.

(1.67)

!:J.Ew- variaia energiei cinetice (macroscopice) a 'sistemului in cursul


transformrii;
!J.(w2)

!:J.Ew=~

(1.68)

In studiul proceselor de ardere !:J.E" i !:J.Ewpot fi neglijate.


Intr-un proces obinuit de ardere izobar, n sistem dinamic (ardere
ntr-un focar), L't~=O.
Pentru o reacie de ardere izobar-izotermic, ecuaia de bilan energe_
tic se reduce la forma:
-Q12=lii

+ tJ.Edl

care se poate scrie i astfel:


Q".1,=II . .,-12 .,-!J.Ed
Qp
II, T

I~,T

este cldura de reacie izobar la temperatura T;


en talpia reactanilor Ia temperatura T;
entalpia produselor de reacie la temperatura

Dac reacia ar decurge Ia T=O[K],


nule i rezult concluzia:
t;;,E,h=-Q".

( 1.6!l)

T.

entalpiile absolute II i 12 snt


o

[K]

(1.70)

Pentru o reacie de ardere izocor-izotermic (sistem static), ecuaia de


bilan energetic se reduce la forma (LI2=0):

(1.64)

-QI2=!J.U
3 - Procese de transfer termIc

-------------

(1.66)

moleculare

Cldura de reacie reprezint cldura schimbat cu mediul exterior,


in cursul reaciei unitii de cantitate de reactant principal, n condiii
izobar-izotermice (cldura de reacie izobar) sau izocor-izotermice
(cldura de reacie izocor), cu condiia ca reacia s se desfoare complet
i precizindu-se strile de agregare ale substanelor care intr sau rezult din reacie. Se inelege prin reacie izotermiccl o reacie in care produsele reaciei se readuc Ia temperatura pe care au avut-o iniial reactanii, indiferent de variaia temperaturii intre starea iniia1t1 i cea finalfl,

LI2-Q12=!J.U

L12=-~ pdV

+!:J.E,h

33

care ,se :poate 'scrie' i'stfel:' ~~:


,:: ,"';'; ,,'

C'

,~",-

. ;..

_..:_

..~

.. .,.. . _

":' Dac paranteza mare are o valoare pozitiv; :cldtirade reacie :crete
',' Qv
..
' T=Ut
... ;l..... r-U2
'. ~Ech
c)V,cu creterea temperaturii..
',.,'
,
(1. 71)1'
S-ar putea constata, de exemplu, c la arderea H2 cldura de reacie
: 'Qv! T este cldura de reacie izocor la temperatura T.
izobar crete odat cu creterea temperaturii i c la arderea CH~ cl~
reacia
ar decurge
laT -':'O[K],',-energiile interne absolute Ui
2
.i UDac
snt nule
i rezult
concluzia:
l' dura de reacie izobar scade pe msur ce crete temperatura (pn la
aproximativ 600C).
Din expresia cldurii de reacie, de exemplu izobare:
ECh==~Qv,o -iK]
(1. 72)}1
Qp,1'=11,1'-[2, r-Ech
Se constat deci c, Qv.
la OK,
La T> O[K], Q" poate fi mai mare,!
egal,saii:'maimicdedt
' Q,,=Qv.
"
, II
'2

se poate constata c partea dreapt a egalitii depinde numai de starea


iniial i de starea final a sistemului, fiind indiferent calea pe care se
ajunge de la starea iniial la cea final. Aceast constatare nu reprezint altceva decit cunoscuta lege a lui Hess.
Q", T-Qv, T=It, T--~-.f2,
r-Uj,
T + U ,T=
2
Legea lui Hess poate fi enunat n mai multe feluri, ca de exemplu:
, ~(Ih d-pV,i-(U,. r+ pV,i-U,. + U,.r
'.
I" efectul termic al unei reacii globale poate fi obinut prin nsumarea al;
Qp,r-Qv,T=P(Yt-:-V2)_RT(7lIj:_n2)
(1. 73) j gebric a efectelor termice ale reaciilor pariale care compun reacia
global.
, Se cons,tatc diferena celor, dou<'\clduri de reacie depinde de va;Exemplificare a aplicrii legii lui Hess, pentr\l arderea C la CO2:
riai~' 'nUmrului, de InoIi n cursul reaciei/, pentru substiID.ele-in~z
--_ ...
gazdas~.,Exem
plifj cri Pen
tru .c,teva--r.eac...j.j--d
e-al'd - ere :
'
,'.,'
.'
--Gr-02-CO+Qp,c
..c~---'
2
----~8Cl+--e>2-CO:i;'
nj ==n2;,Qp, T=Qv, l' '
dintre'scrie
cele astfel:
dou clduri de reacie, la o temperatur
careDiferena
dat, se poate

oare':' 1

_-

';"

'.

co + 2. 02=C02+Qp,

: I-f2+"202=H20vap; nj>n2; .Qp,r>Qv, l'

, CH4+202==CO~+2H20vap;-nj=n2; Qp;T=Qv, l'

C+02=COZ+Qp,C"co,

,C2HG+'202=2C02+3H20vap; n1<n.J; .Q~,l' <Qv, l'

1.

co ..co,

Observndu-se c relaia final (global)


melor dou relaii, se poate scrie:

provine din insumarea pri-

Cldurile de reacie snt n general variabile cu temperatura. In cele


ce urmeaz
se :exemplific
acest lucr'u pentru' cldura de ardere izobar,
care
este ,frecvent
utilizat practic.
, Cldura de reacie izobar la o temperatur TI:
....

Qp, 1', '~Ij, T, -12.T,

-E,h

>

Cldura de reacie izobar la o temperatur T

TI:

Qp,T2 =/1, T. -12,T. -E,h

, Diferena acestor clduri de reacie;


Qp,T.-Qp,T,

=(/1,1',

)-(12T, -1 .1',)
2

-/I.T,

Dup cum se tie, la presiune constant, n cazul n care nu eXist<!


schimbare ele faz, I se poate exprima prin relaia:
I=l1C". t

In consecin, relaia anterioar se poate scrie sub forma:


Qp, IZ -Qp,I,

=[2: (niICpil)-2:(ni2CPi2) ](t -t )


(1. 74)
2 l
numrul de kgmol al unui component, iar C cl-

n care: ni reprezint
dura specific molar, izobar, medie ntre
34

Qp.c-+co,=Qp,c .co+Qp, co"'co,

. Aceast egalitate a permis calcularea cldurii de ardere a C la CO


care, spre deosebire de celelalte dou, nu se poate determina experimental, reacia respectiv neputindu-se realiza individual. Toate cele trei
clduri de reacie trebuiesc luate la aceeai temperatur i la aceeai presiune.
Variaia cldurii de reacie izobare cu presiunea nu este interesant
din punct de vedere practic.
Aplicarea principiului doi al termodinamicii reaciilor de ardere este
de asemenea neinteresant practic, pentru arderea n focare.

ti

a Unui component.pi

1.2.2. ARDEREA IZOBAR-ADIABATlCA.


ARDEREA IZOBAR-POLITROPICA
I OMOGENITATEA FIZICA A RELAIILOR DE BILAN TERMIC

Formele simplificate ale relaiilor de bilan energetic, in care apar


numai Q12, I sau U i Ech, se numesc i relaii de bilan termic,
Se poate imagina un focar orizontal, izolat termic perfect (sistem adiabatic), n care s dec~rg n flux continuu o ardere izobar i la care
seciunea de intrare a amestecului combustibil i seciunea de ieire a
gazelor de ardere s fie astfel alese nct viteza la intrare s fie egal cu
viteza la ieire.
3.

i
l

-~'.:--=

-""----'-

--'5i;;

35

.<:.

.r-

Relaia bilanului 'energetic:

"..

,"ro.

..

Ci

''l',;.;''

~;~..:~,\r

..7<.;..

se simplific ri acest caz la forma:


0=12,

TI

-Il.,

+ !J.EcI

T/

.,.,.,Elun.inndu-se
!J.Eeh ntre aceast relaie i expresia cldurii de re ac1 Dac
i'ie.izobare a.
:.

L/12-Q12=!J.I+!J.Eeh+!J.Ep+!J.Ew

i'1;1

'il

"-1
I

.:.'5'.Ji..Qp,:!'73

;~~J1f
urmtoarea

K=Il,

273 K-I2,

~3 ..
-!J.Eeh

relaie de bilan termic:

1,_r I "te en talpla a"'olut. a p,odu,elo,


'
de 'eacie la tempeeatuea
l' -'
Q12=.Qp, 213 K+ (Il. TI -Il, 273K)-(I2, T, -12, 273 K)
(1.77)
".:;,-;.
.
nal (temperatura de evacuare este temperatura maxim atins n timpull
acde'ii, deci tem"',atuea fliic',ii), lac 1,_ r' "te entalpla ab,olut a ,eac-~.;
. '); i n acest caz, parantezele reprezint entalpiile relative, exprimate
fat de originea DaC.
tanilor la temperatura iniial (temperatura de intrare n focar).
. Aceast relaie se scrie obinuit sub forma simpl:
Exp'e,la c",du'ii de ,eacie izobace, ,tabilit 'n pacageaM ante'lo",
se poate scrie astfel pentru temperatura de DaC:.
II
QI2=Qp+II-I2

'Qp, 273 ~
zult:
Eliminndu_se !J.Eeh ntre
2

1 TI -i2

273

/1.

273K-I2,

K-!J.Ee],

273

ultimele dou relaii (prin nsumare), re-

K)~ Qp, 273

K+

(Il.

TI

-11,273

(1.75)

K)

Parantezele din aceast relaie reprezint corespunztor, entalpia re- i


lativ a produselor de reacie la temperatura final i entalpia relativ .
a reactanilor la temperatura iniial, ambele exprimate n raport cu
temperatura
raturii
de Dac.de origine DaC. Se mai remarc i cQp corespunde tempe_
In calculele tehnice se lucreaz obinuit cu entalpii experimentale,
stabilite relativ, n raport cu o origine admis arbitrar (entalpiile fraciunilor petroliere se eXprim n raport ,cu faza lichid la DaC, entalpiile
apei i aburului se exprim n raport cu faza lichid la Dac, entalpiile gazelor propriu-zise se exprim n raport cu faza gazoas la DaC). Originea
unor entalpii este starea pentru care se admite entalpia' egal cu zero.
Dup cum 'se tie, n calcule intervin obinuit diferene deentalpii, iar
valorile acestor diferene nl depind de originea admis.
Relaia anterioar se scrie obinuit sub forma simpl:
12=Qp+II

(1.76)

Ea arat c: entalpia gazelor de ardere la temperatura flcrii este


egal cu suma dintre cldura de ardere izobar i entalpia CJillestecului
combustibil la' temperatura sa iniial. Entalpiile se exprim relativ fa
de aceeai temperatur pentru care se ia Q" (obinuit DaC).
In focarul (secia de radiaie) al unui cuptor de exemplu, arderea decurge practic izobar. Aceast ardere este politropicc1, pentru c produsele
de ardere cedeaz cldur ctre materia prim care circul prin tuburi i
nedorit, prin perei, ctre mediul ambiant.
Relaia general a bilanului energetic pentru ssteme dinamice:
L/12-QI2=!:J.I

+!J. Ee],+ !:J.Ep+ !:J.Ew

se simplific n acest caz la forma (!J.Ep i !:J.E snt neglija bile) :


w
-Q12=I2.

T. -Il.

T t +!:J.Ed

n evacuare
care: Q1 din
estefocar
cldura
de gazele de ardere, iar Te temperatura
de
(Te>cedat
T ).
t
36

(1.78)

. Cldura cedat de gazele de ardere in focar este egal cu cldura de


ardere izobar, plus entalpia amestecului combustibil Ia temperatura sa
iniial i minus entalpia gazelor de ardere la temperatura de evacuare
din focar.
.
. Entalpiile se exprim relativ fa de aceeai temperatur pentru care
seia Qp (obinuit DaC).,
'.' In cele anterioare au fost stabilite dou relaii (formele simple) de bilan termic,' pentru procesele de combustie izobar-adiabatice i respectiv
izobar-politropice, relaii utilizate frecvent.
Aceste relaii trebuie s se aplice categoric n condiii de omogenitate
dimensional, dar in plus aplicarea lor trebuie s se fac i n condiii
de omogenitate fiziccI.
'Prin omogenitate fizic a unei relaii de bilan termic se nelege exprimarea cldurii de reacie, a entalpiei reactanilor i a entalpiei produselor de reacie n raport cu aceeai stare de referin. Starea de referin se exprim prin strile de agregare ale tuturor componenilor, prin
temperatur i prin presiune.
.
S-a constatat anterior c Q", Il i Iz trebuie s se exprime fa de
aceeai temperatur (obinuit DOC). De asemenea, aceste mrimi trebuie
s se exprime fa de aceeai presiune, aceasta fiind obinuit presiunea
atmosferic (pentru diferene mici de presiune, poate fi neglijat influena presiunii asupra lui Q,,, II i {:). Dadi Ia arderea unui combustibil
lichid, de exemplu Qp corespunde combustibilului n faz lichidil i ape'i
rezultate din arelere in faz vapori (la temperatura de referin), atunci
i enta!piile acestor componeni, care intril in Il i respectiv 12, trebuie s
se exprime fa de aceleai stri de agregare Ia origine'. Concret, entalpia
vaporilor de ap se va exprima faii de originea vapori la Dac i nu lichid la DaC.

1.2.3. PUTERILE CALORICE, SUPERIOAR I INFERIOAR


ALE COMBUSTIBILILOR
Se inelege prin putere caloriccL (n literatura mai veche - calorificii)
a unui combustibil, cldura degajat n cursul arderii complete a unitilii
de cantitate de combustibil (in majoritatea cazurilor kg; mai rar m:~
pentru combustibili galOi sau kgmol), arderea decurgnd in condiii iwbar-izotermice. Puterea caloric, este deci cilldura ele reacie izobaril, corespunztoare reaciei de ardere a unui combustibiL
37

----------_._----_.

__

....

_~_.

__

- -.. Obinuit"
- -- .. -- utilla.,. put"lIe eal?nee
. ... 'o'''P?n~a'oaee.
. .. '"
.. ' .." no,-,
eond,\",o,
male (P~1,013 bac i t~O'C). Se 'nblne" uneon ' Pu'en ealo'''e eoe",,punaloacetempeea'mllo, de 15, 18, 20 "u 25'C. La dIf"ene de tempeea,u,' de 15... 250(:,Influena temp"a'mii ",upea e"du'ii de ee''lie
I,.bace ""'e ne&Bjabll.'
Caael, 'eault"e peln acd"ea unul eombu,tibll eonin i vapoel de
ap>, eeee po' peoveni, din acd"ea hideugenului eoninu' de eombu,ti_
bll, dIn umidIta'ea iniial a eOmbu'tibilului,din abucul de pulv"i ee ,
i din umiditatea

-1-

iniial

a aerului

utilizat

pentru

--

._"-

._--

0--

re loc pe un interval

de te~p~ratulr,

.0

..

ardere'

Peln adueeeea gaaelo, ac" la tempe,a'uea de o'igine a pu'e'ii eelo-.


"ee, vapO'li de ap ""ninui va' eonden" pacial, gaae'e aese ,'minind...
fIna' "'uea'e eu vapoei de ap '" 'empeea'uea ea'''puna'toace. Conden- .
"eea vapo'ilo, de ap> ineepe la pune'ol de '00' al gaaelo, a'Se ('empe- '
eatoea de "toeaie """'punalo,," P'''iunii paciale a vapoeilo, de ap),
i enntino' pe m'soea sc'd"li temp"a'o,ii. Cldoea eedat p'in "ei'ea !
P,odo"lo, de 'ea'lle depiude i de eautit"" de vapo'i de ap eace eon- I
dense,,'.
S-a ""ostatat peaetie, la deteeminacea expeeimen'al a puteeii eal~:
Po o ean~itatede ~apo:i de ap..ap,ox!-'
'lee, e. in .""el, ac" 'mine final
~a"v egala eu eau"'a'ea d" va ". de a"'-"""inUjH,>1>al-dnerul ~,,___haat pen',"~,-de"cun,ia
deteemmaceapu'em ealo""" a ,ombu",b,h_,
10, (liehiai)uu " faee pulve'i"ee eu abu" ee'uIt c vapo,ii de ap pm- I
venii dlu acdeeea nideugenului eaninu' de eombu'''bll I dIn umidita_
tea Iniial a eombu"ibn uloi eouden"". in'egeaL
Se uumete putm eoloHed""perioo,., pu'eeea "lo,le' eaee'pun"_
'o"e e"ului in e"e eanden"aa' total vapo,1i de ap pmveni~ din acdeeea hid,ogeuului eouinut de eombuslibll. I din umiditatea ioilal afe
eambu'tibiluIuJ.
Puterea caloric inferioara corespunde cazului n care vaporii de ap
eauinui de gaaele ac" u:u " ""nden" in limpul adueeeligaaelo, aese la

~ .--

vaporilor
-- dde ,,?a
.t
maJonta
'.ln Juru
(bi". Conden,ac,"
eatuea maxlm
f"n
apa t.a . in
fiind
.,temp"atma
t ea eazurilor
de o,.,&me
o a_
tempe60'C lac tempeeatma...",.~mm~'!du,a -'aient. de eonden"ee (aeea
40: . noe) . i:onven~onal se ""n"deea ~a __
1 ap,oxlmaliv e&al, eu vatoaeea
nu"
t~ odat cu ,,'dma
te?,pe~aucu __<e,'ee" pin' la O'C" ap
,'a eee, _ .ee '" 00(:(se .dm,'e ee ve ",!,.,
'
p
eo,,,,,puna~iO'nte&,"llaaee"t 'emp"a'u,").
.
:
eondensea
--2501 k.J/k&vapoelapa.
..
.
,O'C dilmn.
ezint

pentru

intervalul

trou'

dor i rci-

Ma' exad, aee,~ ' ~ep;'eiee" vapo,lIo" ",,~den~aee?~apo~apOello,pe

intre

cldura. cedat~

~rl~. cldur.a

cedat

numa~ ?~Jn rf.cl~fcfului

este

mai

>ea lichidulu, ,eau ~ peea'u,' (eldoea ,pee""a a "


"e,"i in',,~al de em,. a vapoello'l.
. .. fe,ioac'
maee deeit eelduea'pe""
'T ea, nomai pot"ea eelonee m
,
In "Ieulele tehm.ee " u,"" ult",o,.
.
b ..tibllilo,
d'n motive eaee vo' f, ~",e~ ~ eale pu'"ilo, ealodee ale ,eom u,
Dete=in'dle expeem~e~a e
,
I ',~
e he eu "Iodme'" 'pe' 01, ee.. __ _;- hiaj-volatlti",,~tlti:,e,za.-eat:_
,
enteu--eombu,tlbHii-ga"'l' sau '~unk"" manuale (,x.~ta .' e.a~~~
lee eo flux eontmu~ de .apa, d, etntinuu
pu'eeea ,,1.0"". a un?~1 de
ti
me, automa'e eace meeg~'eea~a 'ele Junkeea sa m"o"." deb,t 1 b':;re '~mbu,'ibll g"o'l. La "Io"m: ;.) debitul deap' de ea",,",' 'b' de
e ),"'tibil aea ("deeea "te eom e d; "dece. Supeafaa de ",m
,'_
P
comde eonden, aeumul,' dm ~a" :I acte bun' ,eiee a g"elo, aeae, ~i
,_
t~:dU' a ealodme,,,,I,,, '''"",a ~ ~eadie egal cu tempeea'uea.am;;:;.,
eal -neit tempeea'uea lo~fm~la " e.,,. pee,iunea "te ap,o"mat" '_oa:,
I~i eombuslibiI (cund,)" "?te''?~~~~"
i dife"n, d, t,mP,' ~tuea ,
cu p ee,iunea
a'mo,fee'eal.
M"un. 1'oitial
H, dIn bilanu' 'e=".
cu
se nclzete
apa, se ,calculeaza

eace
BH,~DC"t

I '

- ~.-

temperatura
de origine. S-a artat anterior c o cldur de reacie se definete ireaciei.
prin precizarea
strilor de agregare ale reactanilor
i ale' produselor

Combustibilii
caloric.

pentru

h=O i w=O, au numai

care

o singur

putere

Obinuit
se determin
experimental
puterea
caloric superioar,
iar
puterea
caloric inferioar
se calculeaz,
inindu-se
seam de faptul c
diferena
dintre puterile
calorice este egal cu cldura cedat prin COn_
densarea vaporilor de ap.
cu H8 [kJ/kg
comb.] puterea
caloric
superioar,
cu
i Notindu-se
H [kJ/kg comb.] puterea
caloric inferioar,l,
cu mlf~o [kg vapori ap/kg
comb.] cantitatea
de vapori de ap care condenseaz
i cu r [kJ/kg vapori
ap]puc,lldura
latent de condensare,
se poate scrie urmtoarea
relaie n~re
terile calorice;
I!;= !f'-mlf,Ol'
Cantitatea
de condens mll.O se stabileste
leaz, n funcie de compoziia
elementa'r
laia:

" +w

mH, 0=182'

38

[kg/kg

(1. 7!J)
experimental
sau se caIcua combustibilului,
prin recomb.]

in care: B este elebitu'l de combustibil,


D - elebitul ele ap, C "'- cldura
specific a apei i t,t - diferena
de temperaturii
cu care se nclzete
apa.
Cunoscndu-se
debitul ele conelens, se calculeaz in continuare
lIi
Pentru
combustibilii
solizi sau lichizi nevolatili,
se utilizeazii bombe
calorimetrice.
In aparat se introduc o cantitate
cunoscut ele combustibil
i O2 sub presiune, iar arderea se dec!aneaz[\ cu o scinteie electric. C;tldura dezvoltat
prin ardere este preluat
de apa din calorimetru
(cantitate cunoscuUi), pentru care se m,isoar;1 crt'terea ele tl'mperatllr[l,
aceastil
fiind foarte redus. Se ca1culeaz[1 apoi puterea caloric[l a combustibilullii
(cldura ele reacil' iznbilr-izoterm ic). inndll-se
Sl'amil cle faptul dl n
bomba calorimetric[l
ardl'rca cll'curge izocor-izoll'rmic.
In am!)('le cazuri
puterile calorice pot fi aduse la originea ele oac.
Pentru hidrocarbclri
gazoase i fraciuni
petroliere
lichiele, Hi \"ariaz[1
cu aproximaie
ntre limitcIe:
Hi

50 000 kJjkg

pentru

CH~ i

J-[i~

40 000 kJjkg

pc'ntru

Puterea cal ori c scade, odat Cll sdlc1erea coninutului


combustibilului,
n cadrul aceleiai clase ele hidrocarburL

pcur[L

de hidrogen

al

39

.-_~

.:'d:

;.

."~'
TABELUL

I'ulerl t;alorlee Inferioare n condll"1I

1.3

I
SUbstanta

C
S
1'1.

li,. [kJjkgj

3<1040
9250
119620
10 170
15210
50060
47530
47230
48260
46410 .
456,10
45790
45670
45440

ca
H.S
CI-I,
C.B.
C.B,
C.H.
C3H,
C3B.
nC,HlO
iC,H,o
1-C,B,

SUbstanta

./

iC,I-l,
nCs
nC,
nC,
nC,

Ciclopcntan
Cic)ohcxan
Bcnzen
Toluen
Xilcni
Mctanol
Etanol
Fcnol

Il"

':Pentru fraciuni petroliere '.lichide reziduale (pcur), ~n .funcie de


densitatea relativ i parial de compoziia elementar:

>~

15623

[k.Jjkgj

H,=

45190
45410
41680
44630
44460

d:g

+24300

(l-":'s-w-z)+

+9 420s-2 449w(kJjkg

comb.)

'(1.83)

"Pentru
fraciuni petroliere lichide distilate (de la "benzin pn la motorin), n funcie de densitatea relativ, de 'factorul de caracterizare i
parial de compoziia elementar:

44310
43950
40170
40560
40780
21130
27790
31260

5675

H,= [ ~

(dl,;)

27273

:1275li:

-'-5--~
d
d
l5

+5 013K-10 465 (l-s-w-z)

+9 420s-2 449w [

multe ,ub,tane combu'''bile.


In t.belul 1.3 "nt p,e,entate pent,u ma'
hidrocarburi, valorile experimentale (acestea difer puin de
la un 'utoc la altul) ale pute'ii calO'iee lnfe'io"e,
In condiii nOemalc.
In lipsa datelor experimentale, puterea caloric inferioar a unui Comlaii
empirice.
b"tibil
poate fi calcula" cu "'icient exactitate. cu ajutocul uno, ,emajoritatea

l5

kJ

kg comb.

(1.84)

Puterile calorice fiind mrimi aditive, pentru un amestec de combustibili puterea caloric medie este egal cu meelia masic a puterilor calorice ale componenilor (n cazul n care puterile cal orice se exprim

pe kg):

("
n

Hi=

L (fiu'

9,)

(1.85)

noscut:
Pentru un combustibil de 01'ice natur, cu compoiiie

elementar

cu-

(g;

snt fraciile masice ale componeI?ilor elin amestec).

H;=33 9l5c+l03 OOOh+lO885s_


-108850_2

500w [kJ/kg comb.]

Pentru relativ:
Un amestec de hidrocarburi parafinice gazoase
densitatea

(1.130)

n funcie
'j 30"

H;=44 023+ ~

de

[kJ/kg comb.}
(1.81)

Pentru d=0,6 ... 0,9 rezulte! /f;=49 530 ... 47690


scade odat cu creterea densitelii relative),
[kJjkg C()mh
1
---'~'J
\11/
'"
Pentru fraciuni petroliere
lichide numai n
lativ:
.
funcie de densitatea reH;=4643-1+3170el:;_8 793 (el:;F [kJ/kg comb.]
(1.82)
7
Penteu
~o, ... I
40 810 IkJ/kg comb.] (II,
Scade odat cu creterea densitc!ii relative).
Se reamintete c:

a:;

,,,,,1,, 1l,~"",0...

df;=0.9952el ~o + 0,00806.
In contin",,,,,
'e Pce,in"
,chii
mai exacte penteu Pute'ea calo'ic
inferioar
a fraciunilor
petroliere
lichide.

1.2,4. PIERDEREA DE CALDURA CAUZATA


DE ARDEREA INCOMPLETA
Arelerca poate fi incomplet elin punct ele veelere mecanic (obinuit
!1umai n cazul c~mbustibililor solizi), sau din punct ele veelere chimic.
In cazul oxidrii incomplcte a carbonului, nu se dezvolt prin ardere
ntreaga putere caloric,1 a combustibilului (aceasta corespunde arelerii
complctc)~ deci exist picrdpri de c~'ilc1Llr cauzate de arderea incomplcU"i
a combustibilului, din punct dc vedere chimic.
La trecerea carbonului n CO, d'tldura elc reacie este mai micii decit
la trecl'z"ea n CO~. Difel'('na acestor ci'tlduri de reacie este egalii cu c,llelura ele ardere a CO (la CO~).deei 10170 (kJ/kg CO) sau:
"8

10170..::'...=23 ?:l0 (kJ/kg CJ,


I:!

Pentru a se afla pierderea de cldur, in cazul oxidiirii parial incomplete a carbonului, trebuie sii se cunoasdi fracia masicc! a carbon ului care
trece n CO (x kg C~ CO/kg comb,). Aceast \"aloare se poate calcula
cu una din relaiile prezentate i anterior;

40

x=5,04 (1-:x) , Lmi"


41
l

L.*ti"

......

Cnd''apariia' ca 'este' datorat


este numai subunitar), sau:'

r:,t.'::

numai lipsei de oxigen :(n acest ;;caz


,
,
,

'

Yco

.... -..-'~-~:'._"
f'"

- .---:=- ..

c,'

Yco,+Yco

(1.86)

H=23 730x [kJ/kg comb.]

23730Yco
8,87+0,578Yco,+0,745Yco_O,422Yo,

[kJ/kg comb.)

Aceast relaie permite calcularea lui H num.ai pe baza.datelnrana_


lizei gazelor .arse .useate,- f-r a fnecesar s se cunoasc valoarea lui c.
Efectul termic al reaciei de ardere incomplet a unui combustibil (cu
apariie de CO) este egal cu diferena dintre puterea caloric a combustibilului i pierderea de cldur cauzat de arderea incomplet:
H;=Hi-H

(1.89)

.'-

...f[OCII
'
O
100
.200
300
400
500
600
700
800
,900
1000
1100
1200
1300
14UO
1500
16UO
170018UO
1900
2000
21UO
2200
2300
2.100
2500

;o,.,...

/.4

TA,BEI:PL

atmosferic,. constant, medillnlre Oi tOC, In kJ/kmol'C

"

cnd prin analiza gazelor de ardere se cunoate caracterul real al


(in acest caz IX poate fi eventual i supraunitar).
In concluzie, pierderea de cldur cauzat de oxidarea
carbonului se exprim prin re'laia:
.

H=

:1.

x=c,

....... ~-~hir.' ,(,..

CI[

COli

36,05
38,39
40,40
42,12
43,54
45,01
46,18
47,23
48,15
48,99
49,74
50,45
51,O.l
51,58
52,13
52,59
53,01
---c53;38 - '
53,76
54,10
54,39
54,68
54,98
55,23
55,H
55,69

'CO
29,14
29,23
29,31
29,56
29,81
30,10
30,44
30,7:l
31,11
31,40.
31,70
31,99
32,2.1
32,49
32,70
32,87
:13,08
33,24
33,41
33,58
33,71
33,87
34,00
34,12
34,25
34,38

H_Oo

33,41
33,62
34,00
3'1,42
:14,92
35,46
36,01
36,59
37,22
:37,85
38,41
39,02
39,57
40,11
4U,7U
41,20
41,7U
42,25-42,71
43,13
43,59
44,05
44,42
4.1,84
45,18
45,51

38,98
40,78
42,50
44,05
45,39
4(;,52
47,52
48,36
49,07
49,74
50,29
50,79
51,21
51,63
51,(16
52,25
52,55
~52,80
53,05
53,22
53,47
53,64
53,80
53,97
5,1,14
54,26

SO_

N_

29,1,1
29,18
29,31
29,48
29,69
29,9.1
30,19
30,44
30,77
31,07
31,:36
31,65
31,90
32,11
32,37
32,57
32,74
32,91
33,12
33,24
33,41
3:3,54
33,71
33,83
33,91
31,08

O_

29,27

29,52
29,94
30,40
30,90
31,36
31,78
32,16
32,53
32,87
33,16
33,-11
33,66
33,96
34,17
34,33
34,50
34,6'734,88
35,09
35,25
35,38
35,51
35,67
35,84
35,97

l'I_

28,72
28,97
29,10
29,18
29,23
29,27
29,35
29,4:3
29,56
29,69
29,81
29,94
30,15
30,31
30,48
30,65
30,82
.. 30,98
31,19
31,36
31,53
31,70
:Il,9J
32,07
32,2.1
32,,11

ner

29,06
29,14
29,35
29,56
29,85
30,15
30,44
30,73
31,07
31,36
31,65
31,90
32,16
32,37
32,57
32,83
32,99
33,~6
33,3:1
3:1,45
3:3,62
3:1,75
:13,83
:B,OO
34,08
:B,25

1.2;5.- ENTALPIA GAZELOR DE ARDERE


Entalpia gazelor de ardere se exprim obinuit ca valoare relativ fa
de
originea
faz gazoas (inclusiv vaporii de ap) la oac i presiunea
normal
atmosferic.
Entalpia gazelor arse umede, la o temperatur
fiind o mrime aditiv, se exprim prin relaia:

oarecare' t, en:talpia

i=ico, +ico+iso, +iu,o+iN, +io, =

= nco, Cll.co, t

+ ncoe

+ nU,oClI.rr,ot+nN,

lI'Cot.

+ nso, C 1I.S0,t +

ClI.N,t +no,

ClI. ,t
o

i=t

L (niCp, ,) [kJ/kg

comb.]

(1.90)

n care; ni reprezint numrul de kgmoli al unui component al gazelor


arse rezultate la arderea unui kg de combustibil, iar C , t cldura specific molar, izobar, a componentului respectiv, medie p ntre O i tOC i
exprimat, n kJ/kmal 0c.
rn tabelul 1.4 snt prezentate aceste clduri specifice medii, pentru
toi componenii gazelor de ardere i n: plus pentru aer i H (utile i
42

acestea pentru calculele de combustie). Ele corespund presiunii atmosferice, pentru fiecare component.
Corect, ar trebui ca C,},! s se utilizeze la presiunea parial[l a componentului respectiv, presiunea total fiind egal cu presiunea atmosferici\.
Influena presiunii, n domeniul presiunilor joas(', asupra cleluri!or specii'ice este insii neglijabil.
Din expresia anterioari\ a entalpiei gazelor arse, se constat[1 ci'i la oac
entalpia gazelor arse este nuli\ i dl areasUI entalpie crete oelati\ cu
creterea tempcraturii.
La climensionarea cuptoarelor sau a recuperatoarelor de cideluril din
gazele arse, ('ste Ilecesar Sil se rUlloascfl entalpia gazelor arse la diverse
temperaturi. In acest scop, este bine s se construiaSC[1pentru combustibilul elat c!iuflnl1lU!eli talpiI' - tempemtul'il
(l
gazelor ursI', la una sau
mai multe valori ale lui 0(, Diagramele i-t se construiesc obinuit pentru
arderea completil a combustibilului, deci pentru valori IX;;;d. Aspectul
unei astfel de diagrame se red n figura 1.8 pentru CH4.
Diagrama i-t ~e construi('te astfel: se calculeaz produsele arderii
pentru IX=l i apoi entalpia lor la citeva temperaturi, reprezcntn~u-se
curba respectiv pentru arderea teoretic,1. Pentru valuri IX> 1 se poate
proceda n acelai mod, sau mai simplu se calculeaz cantitatea de aer
n exces i entalpia respectiviI, aceasta adugindu-se la valorile cores-

43

L~,-~,---. -

punztoare la aceeai temperatur, calculate pentru CX=1.In coordonate


i"-'-t,Ct1rbelede cx=ct. au concavitatea .n10s,- pentru 'c C crete cu cre_
terea temperaturii.
._._._
,_ .______ _._..p

":':1;

~
l~
{rO

In figurile 1.9 i 1.10 se prezint un sistem de nomograme, cu ajutorul


crora se poate stabili entalpia gazelor arse umede (t=O ... 2 0000C), pen"u oombu"'bil' de tipul o+h~1 (=0,75 ... 0,95), omeeea fiiod oomplet ,"u ;",omple" ("~O,8 ... 1,8), iac oombu'tibilul fiiod ,"u nu pulve- j
rizat cu abur (a=o ... 0,6 [kg/kg comb.]).
i

nomograme:
Entalpa gazelor arse se obine prin nsumarea a trei valori citite n

~''pn la valoarea lui a, se merge pe orizontal la stnga pn la valoarea lui t i se coboar pe vertical pn' la scara entalpiei.
.
ze=(cx~l)-.

(1.91)
Valoarea it reprezint entalpia gazelor arse corespunztoare arderii
teoretice
{ardere
complet,
pentru
cx=l)
i
se
citete
din
figura
1.9
n
funcie de t i c.

.. [C-

p
C '. eoo
12

Zt=t

+-1-c2'

Cp

H20

79(C-+_1-') C
+21 12
4
p'.

No

ia=

~ 75,
~70

'-'
..,.

'Si! 65

z=

~O
J5
JO

20

15

,
,
,

10
5

44

ti

10

12

Fig. 1.8

I~

15

(1.93)

ie are expresia:

1-C) (0,79Cp,N2+0,42Cp.C02-0,42Cp,co)t

O2-

co~)t

(1.96)

+it-i2

(j12=Hi

2~

26

10-?I.oC

(1.94)

Ol

200

SO

'~/8

~
:;i

o;>,."

~8~~
4fJ~

16

(1.95)

co+0,5 C p,

i2=Ht+it

p, H20t

Y C
12 ( p,

.aer

lIN

18
~'6

n care y [kg C/kg comb.], reprezint fracia masic a carbonului oxidat incomplet, din
alte cauze in afara lipsei de
O2, Valoarea lui /::"i este ns[\
practic neglijabil.
Relaiile de bilan termic,
stabilite anterior pentru arderea izobar-aclialmtic
i
respectiv izobar-politropic,
se scriu obinuit sub urm[\toarele forme:

~5

fa- C

-Cp,

2s

(C

Dac n gazele de ardere


apare CO n prezen de 02,
din
cauza
neomogenitii
amestecului combustibil etc.,
la calculul entalpiei ar mai
trebui adugat un termen de
corecie:

50r-+--j-_+_~ __ ~_

0,21' 12+-4-

Valoarea ia reprezint entalpia aburului de pulverizare din gazele de ardere i se


citete din figura 1.9, n
funcie de t i a.

(1.92)

Valoarea i reprezint entalpia excesului de aer (a> 1) i se citete din


figura 1.10, n funcie de c, a i t. De la v<'l'loarealui c se coboar pe verti-

12

In cazul arderii cu lips de aer (a<l),

1.

ie=-(l-cx)

i=it+ ie+ ia

(C-+1-C) C-

0,21

J;'

~:

-i(J

r~,;

1.

__ o, - -r-!----I'

(1.97)
(1.98)

termenii avnd semnificaiile


cunoscute i fiind exprima i
n kJjkg comb.
ntotdeauna, n bilanturile termice ale proceselo~ de
combustie, aa cum se vede
i n relaiile anterioare, se

_n

.Ll

10

~-

'1Il

IY

/6

,.
IO.?

100

t!l.'

Fig. 1.9

45

\b ~

'-----------

.-'-"'~:

).;,
~oJ~"..

-~-.

. ....
;
.A,'.~

. ...
':

.,;.,:.-.-

, ~_'.-:oM<=>-~.

~
~

Ioot.f

'1

4 :~.

1"

~
~
~

'-1

~.

-0
o::;

...

r-

~~

~
-1_-

~
~

--'--'-/-r--I-J>;

+--I_t{-I-f"o
-

~-

'"

\~<:::>

f-t

__

_ ,__

.=~ __

r---"--ll.O
->

~
~

~'~:ITfiiiz~<l~i-.puterea'
'caloric.-:inferioar.a-combustibilului. <Acest luctt 'este
-:"t'iffiil!.ls;...nu-de faptul c n majoritatea cazurilor practice gazele. arse snt
evacuate n atmosfer la t> lODoC, cum se justific n unele cri, .ci' de
'necesitatea de a se respecta omogenitatea fizic a relaiilor de bilan -ter- mic. Aa cum s-a mai artat .i anterior, omogenitatea fizic reprezint
~icprimarea tuturor termenilor relaiei n raport cu aceeai origine. Pentru
c -entalpia vaporilor de ap din gazele de ardere 'se :exprim fa de
~~{gineafaz vapori la DOC, este obligatoriu ca puterea caloric s' se exprime fa de aceeai origine (puterea ,calori,cinferioara la DC),iar entalpi a abur'ului de pulverizare s se exprime tot in raport cli faza vapori la DOC. Omogenitatea fizic se refer i la starea de agregare a combustibilului la temperatura de origine.
In incheierea acestui paragraf referitor la entalpia gazelor de ardere,
n care s-au intilnit i cldurile specifice ale diveri'lor componeni; sint
necesare cteva observaii privind terminologia.
(' Noiunea de "coninut de cldur", care este intlnit n multe cri
i care obinuit nlocuiete noiunea de entalpie, nu este corect.
. Noiunea de "capacitate caloric specific", care de asemenea este mult
ntlnit careinl{)cui-eteR{)c-tHla-GlduT
specific~{masic,. molar,
volumic), nu este corect.
.
Ambele noiuni sint de natur flogistic i se menin de dou secole.
Cldura a fost considerat iniial ca fiind un fluid invizibil (flogistic) care
se putea "acumula" (de unde "coninut" i "capacitate"), n msur mai
mic sau mai mare, in diversele corpuri. Cldura, dup concepia actual,
este o form de tranziie a energiei (se schimb intre dou corpuri atunci
cnd ntre ele exist o diferen de temperatur) i nu o energie proprie
unui corp ntr-o stare dat. Cldura primit de un corp duce la creterea
energiilor cinetic i potenial ale particulelor care il compun, deci "acu- mularea" se face sub form de energie intern. Un corp nu poate s conin cldur, dup cum nu poate s conin lucru mecanic, ambele fiind
forme de tranziie a energiei.

<::>

'---I-~";'
-,,",
~'ll
'<>
1

1-1--1-:5

Prin aplicarea primului principiu al termodinamicii proceselor de ardere izobar-acliabatice, s-a ajuns anterior la relaia:
iz=lJt+il

->

--

1,2.6, TEMPERATURA ADIABATICA A FLACARII.


FARA DISOCIERI

'"
I

n care: i~ reprezint entalpia gazelor de ardere la temperatura maxim,i


atins;'i, in kJ/kg corn., J-l; - puterea caloric inferioar,I a combustibilului,
n kJ/kg comb. i il - entalpia iniial a amestecului combustibil, in
kJ/kg comb.
TempeI'atura corespunztoare lui i2 este temperatura adiabatic a fliicrii fr disocieri (n flacr, temperatura fiind ridicat, au loc reacii
secundare endotermice, in majoritate reacii de disociere termic, care
reduc temperatura).
47

i
L~***

li

"

.....

...

t.

Relaia antetioarservete"la'calcularea
'teinperaturii flcrii i trebuiel-"
aplicatraa dup cum S-a discutat anterior . n condiii de omogenitate ~1,"
fizit . .rn~ele ceurmea~. se p.re~i~t modul de ap~icare .a aceste~ relaii....
}:n','p,. 'me"eeulu, combu,"b" <e compune dm "" le,meu"
.

~J~Pe baza:relaiiloranterioare,

,1". r:rii:
II".
~:
.~':1~
.

Entalpia Iieh'd
unui 1,
kgO'C,
de <e
combustibil
petrolier
lichid, exprimat n raport! '.'j
eu o'ig'n"
po"e e,leul,
eu ",I''"
comb

=[(2,964-1,332.

el)ISS)t+(O,003074-0,OOl154cl)I~W].

[kJ/kg comb.]

'(O,055K+0;35)

.,

(1.100)

n care K este factorul de caracterizare.


In lipsa factorului de caracterizare, se poate utiliza relaia simpl:
icomb

O
2
l'6874t+ ,0016957t [

1/
V d };)

k J

(l.101)

kg Comb.

j;,

tt=

t
I

i)=icomb.+iae'+iabu'(1.99)
.

Pentru c valorile Cp,! trebuie luate ca medii ntre O i ti [0C] (nebi.moscut), aceast relaie se aplic prin ncercri succesive: se presupune
t" se citesc cldurile specifice ale componenilor gazelor arse umede i se
calculeaz t, (se poate admite drept corect valoarea t, calculat, dac
tI presupus nu difer de ti calculat cu mai mult de 50C).
Relaia anterioar se refer la cazul in care arderea este complet i se
dezvolt prin ardere ntreaga putere caloric. a combustibil ului.
Dac arderea este incomplet, Hi trebuie nlocuit cu efectul termic real
al reaciei de ardere. Se obine:
t,=

(1.102)

n kJ/kgCe,

iae,-iLC,'p, ael'taer [kJjkg comb.]


(1.10:3)
in care L este consumul real de aer, n kmol/kg comb., Cp,ae, _ cldura
specific medie a aerului, n kJ/kmol aC, iar tac, _ temperatllra aerului
la intrarea n focar (aerul poate fi nepreinclzit sau preinclzit).
Entalpia aburului de pulverizare rezult din relaia:
comb.]

(1.IO-l)

in care a reprezint Consumul de abur de pulverizare, in kg aburjkg. comb.,


entalpia aburului n coridiiile de intrare (abur saturat cu presiune i
titlu date, sau abur suprainclzit cu presiune i temperatur date) citit,l
din tabele sau diagrame in raport Cu originea faz,l lichidel la Oae, iar 1'0 _
cc'Uduraiatent ele vaporizare a apei la Oae. Paranteza din relaie reprezint,l entalpia aburului eXprimat fa ele originea vapori la OCe.
1VTai
puin exact, i",,,,, s-ar putea calcula cu relaia:
i -

l"bu,=

18

C P'I/,(k tabu,

in care Cp'n,Ov
este cel1dura specific
kJ/kmol
ce.

medie a 'vaporilor

,-l:1H +i"m'. +i.,,+i ,


n

(1.106)

L::: (n,C". ,)

Entalpia aerului de ardere rezult din expresia:

[kJjkg

fi

n care C , comb este cldura specific medie a combustibilului


iar t se refer la combustibil.
.

,=a(i-1'o)

icomb=Cp, combt

a1m

(1.105)

Pentru combustibilii gazoi sau solizi, icomb se calculeaz cu relaia:

H.,+icomb+iotr+i(lhr

L(n;C .)

Pentru o mai uoar pompa re i pulverizare, pcura ajunge la injector


cu o temperatur .de prenclzire apropiat de JOOae.

se.poate scrie expresia .temperat.urii.iI-

Citeva concluzii bazate pe aceast form general a relaiei temperaturii adiabatice a flcrii, fr disocieri:
tI crete, odat cu creterea puterii calorice a combustibilului;
tI scade, cu att mai mult cu cit arderea este mai incomplet;
ti scade, odat cu creterea lui 0(, pentru c crete cantitatea de
gaze de ardere (ti este maxim la arderea complet cu 0(=1);
tI crete, odat cu creterea temperaturii de preinclzire a aerului
(crete iaer);
ti scade, odat cu creterea consumului de abur de pulverizare
(cre.'ite n mai mare msur nu20 decitiabu,)'
In procesele de ardere cu aer, intlnite frecvent n practic, temperatura teoreticrt. a flIlcrii arc valori de ordinul 1 500 ... 2 ooooe.
La arelerea unui combustibil cu oxigen, temperatura flcilrii este sensibil mai mare elecit la arderea cu aer, pentru cII numrul de kgmoli de
gaze ele ardere este mult mai redus (lipsete N~).
In cazul in care, pentru combustibilul dat, exist construitil diagrama
i-t gazelor ele ardet'l' C(lmpleU'I,ti poate fi citit 'direct din diagram,1, n
funcie de i~ ~i 0(.

de ap, n
1.2.7. TEMPERATURA ADIABATICA A FLACRII. CU DISOCIERI

Entalpia gazelor rezultate din ardere arc expresia:


i~=tl

48

In paragraful anterior, s-a arrltat cum se calculeaz temperatura flrlcILrii la o ardere adiabatic, conform reaciilor stoechiometrice. Aceastrl
temperatur teoreticI" se numete fie temperatunl ocliabatic stoechiometricd, fie temperaturd acliabaticd fdr disocieri.

L," (/liC, . i)

4 -

l -

-m

..db...

Procese de transfer termic

49

In

, .,~:'Tempe'rcitura :reald'fl'ci1;ii':~-;;p~ate:~fC~tfi~}~;:'~SrJ;~;i
-:~-;t~r?1icirdb1e~"'f;n-po~ta~eilor, principalele reacii -reversibile din flacr
nat experimental cu ajutorul pirometrelor (pirometre optice i plrosnt urmtoarele: "
." .
l'
metre de radiaie), Pirometrul optic const ntr-o lunet prin care se priCO2 <=! C9+'2 0"-283080 [kJjkmol COt]
vete flacra, printr-un filtru de lumin roie~ In interiorul lunetei exist
un bec special cu filament de wolfram care este alimentat de un acumu1
'
lator, prin intermediul unui reostat, Se regleaz intensitatea curentului
H20 <=! H2+ '2 0r-:-242 010 [kJ/kmol H20]
prin filament, modificindu-se incandescena acestuia. pn cnd n cmpul
1
'
'.
"
vizual allunetei dispare imaginea,filamentulUi (incandescena filament ului
H20 <=! OH+ 2"H"-285 130 [kJ/kmol H20]
devine identic cu incandescena flcrii), Milivoltmeti-ul. 'din circuitul
electric este gradatdirect n' C, Pirometrulde'radiaie
const ntr-o baN2+02 <=! 2NO-180 880 {kJ/kmol N2]
terie de termocuplurilegate n serie,sudurile acestora fiind acoperite cU
platin, nnegrit pe partea care primete radiaiile flcrii, Bateria de
H2 <=! 2H-434 610 (kJjkmol H2]
termocupluri este nchis ritr-un bec de sticl umplut cu gaz inert i este
O2 <=! 20-494 900 [kJ/kmol O2]
legat la un milivoltmetru, indicator sau nregistrator (acesta poate realiza i o reglare automat), Radiaiile flcrii ajung la sudurile termo
Din aceste reacii termochimice se constat urmtoar~le:
,
cuplurilor printr-un tub prevzut 'cu lentil, sudurile se nclzesc, pro-~'
_ toate reaciile snt endotermice (n se!1~,ulde la ~tmga ~pre dreapta.
porional cu intensitatea radiaiilor deci cu temperatura flcrii, i apare
~
elelurile ele reacie izobare corespund condlIllor ambIante I pentru H20
o for electromotoare, Scala milivoltmetrului este gradat direct n cC"
n faz vapori);
"
_
(obinuit pn la 3000C),
_ H.,o prezint dou posibiliti de diSOCIeretermIca; ,
flacr nu are temperatur uniform, dar obinuit se msoar tem-,
_ singura reacie care nu este o disocier~ est~_rea_c~~_
~l~_f~:~~re a
----per.atura-zonei-mai-calde-a--.f-Ier-ii,--eai'e-se-af-:l-spre-virful--flcrii-:-Tem-=----~. -~~-mOrlOXiCIUluCe azot;
, l'
, snt
peratura real
a flcrii, determinat experimental, este aproximativ cu
_ ultimele dou reacii, care .au loc ~a temperatur! re atIv marI,
c
100 , , ,300 C mai mic decit temperatura
adiabatic, stoechiometric,
reacii de disociere a moleculelor m a~om~, _ .
t"
1 'e cu
Aceast diferen este cauzat de faptul c arderea ntr-un focar este polin afara reaciilor anterioare, mal eXista I alte reac ,lI seCllncal ,
tropic i nu adiabatic (flacra cedeaz cldur, n special prin radiaie)
apariie de: N02, N (atomic), NH, :t:J:H~,
CHO etc:
l' t' r
t"le sesi de faptul c n flacr au loc diverse reacii secundare reversibile endoEchilibrul stabilit ntre diverIl componenl rezu tIa,1,C lIn r1eatc,Il
'
" care reduc temperatura,
, componen "Il ce
1 b aza- al'gazelor
de, ardere
C ep1l1c
termIce
cllndare I
:,
,
' "e..ce
el emperaI
-, preSIune,
.
SI coefiCientul
cantItatlI
e aer.
Reaciile secundare care au loc n- flacr,
la temperaturi peste 1 500cc,
tura,
na t :lra combustibilului
. t t, 'mp~zitiile
de echilibru
pentru
arderea
.
t
.
"t
t
"
d
d'
,
t
,-,
"
1
1
d'
,
.
n
tabelul
1
5
sm
prezen
a
e
co
,
t
sm In maJor! a e reac 11 e ISOClere ermlca, Iar prmclpa e e lsoclerl se
",
'7 CH 1
,'unea ambiant si cu amestecul comb usf - 1 CO ' H
Acest e reac,l1
't"
f"un d reversl'b'l1 e (pe masura
Izobar-adlabatlca
preslambiant. Aceste, compoziii smt
. sta b'l't
2 I
2,
s~a-d"erll
: '1 f
",
1 1a t- 4. aatura
Il e
tre era at"
,
'-)'
t"
tlbl a lat tIntla a emper
, , 1"
empera urll gaze 1or arse, pro d use 1e d e d'ISOClere
se reaSOClaza,
nu eXlSali
p ogram specific si conin numai prmclpa
Il compo' d eri'd e ca-ld'-ura sup'1'Imen t are pnn
' ar d'ere Incomp 1e t""
pe ca, cu a t'01', cut un valori
r
, ,
pIer
a, CI numai o reale coeficientului
cantitll" d e aer (':::1)
Cl.::>
. S'm t
d
t
t
..
fI"
"
"
td
f
tI"
"
.
t
nentl,
pen
1 u pa ru
"
.
t
d'
ucere a empera uru
acaru, cauza a e ap u ca aceste reac 11 sm
1
t'
t . tieI s' valorile temperaturil de eclulJbru (tempera ura a lab a_
'1 n gaze 1e arse recI' po t f'1 mi
. tOlDt''1 componen "d
111a)
en d ot ermlce,
1 OXI a'1 par 'ta 1
t'reCl1e
,.- fl7
"-rii cu,1disocieri).
'd a'1, d ar acetIa
' nu prOVIn
, d'In d'lsoclen
, '1e cISCU
l'
t ate, CI
'd' m l'tpsa
ICd a
dCd
,
sau neOXI
'
1'.\liU.Ul. I ..;
global sau local de 02' rcirea brusc a flcrii (inghearea reaciilor)
etc, De exemplu, n special la arderea unui combustibil lichid, pot apare
(;oIllJl"zilllle
de ."hlllhru
1"'lIlrll urder.'" IIl1'l:IlIU1111
n gazele arse evacuate n atmosfer i H2, CH4 C2H4, C2Ha etc. provenite
[% 11I01. (vol.)1
din descompunerea termic a combustibil ului. La arderea n focarele
obinui te nu se pun astfel de ,probleme,
1,25
1,111
U,nlH)
~IJ
--.--. -.......
a
COOl.
Reaciile de disociere conduc la o scdere a temperaturii flcrii, cu
att mai mare cu cit temperatura flcrii este mai mare, pentru c ele
7,681
8,:17:l
O,~):~:!
7,5:1:1
CO
sint cu atit mai intense cu ct 'temperatura este mai ridicat, Marea maO,0.IU-15
O,22G
0,SH:,7
2,;)U8
CO
joritate a reaciilor secundare din flacr snt cunoscute i studiate i
1:,.:11\
1(;,\)(;
18,:11
UI,Ul
11"0
O,1I2!!).\
1I,0\1l%
este posibil s se calculeze temperatura teoretic a flcrii pentru o ar0,:1(,0:1
1,2.IS
/1"
O,llj41
O,27:j:~
O,2U:!:!
11,1.1',:1
dere adiabatic, inndu-se seam de termodinamica reaciilor secundare,
0/1
O,0022!J
0.1111-11
1I,Il:jo t
O,0f>:,5G
/1
Aceast temperatur se numete, fie temperaturel. adiabatic(1. termodina7'2,7
71.88
jll,Ul
UU,'11
:""
mic, fie temperatur adiabatic cu disocieri a flcrii (marea majoritate
0,322
(1,:1214
II, 1~):J;)
lI,lJ50GG
:"()
3,6!J3
1.~:~2
a reaciilor secundare sint reacii de disociere),
O,,\:,I:l
O,O:l:l1.\
0"
11,01214
0,112:11 !J
(l.1l2Il~11
0,00;'1-'
In cele ce urmeaz se prezint principalele reacii secundare din flaI 721
18:,8
1 U;,tl
i !J:I:J
"C
cr i modul de calcul al temperaturii adiabatice a flcrii, cu disocieri.
j

---+-

1,

50

51

4'

- --

-- .__ ._------------------------

~'0"Pe baza datelor din acest tabel, 'se remarc ,urmtoarele: !'.~.:,J;-:" .
- la valori cx< 1, concentraiile de CO i H2 snt relativ mari, n primul rnd din cauza lipsei de oxigen;
"" ".
- la vapori cxmari, disociaia vaporilor de ap' se face mai mult n
OH (hidroxil) i H2, dect n H2 i O2,;
"
,
- prezena O atomic depinde nu numai de temperatur, ci i de concentraia O2 (cx).
In tabelul 1.6. snt redate variaiile temperaturii adiabatice a flcrii,
cu disocieri, n funcie de cx(cx~1), pentru metan, etan i propan (amestecul combustibil n condiiile ambiante).
TitBELUL

1.6

Temperaturl adlabatlcc ale flcrII, cu disocieri, [0C]

~'I
0,8
0,909
1
1,111
1,25
1,428
1,667

t,

CH4

1821
1935
1950
1858
1721
1562
1389

C2H.

1875
1980
1984
1896
1758
1596
1419

C2H8

52

tI

i
~{"

~~~

r, odat cu scderea luicx. Cii aprpxima:ie, la ti_1500C, f1i este practic nul. .
. " .;
" . .
,
.
'
Calculul temperaturii adiabatice termodinamice a fIC'rii, efectuat
exact i fr programare pe calculator, este foarte dificil. Exist metode
simplificate de calcul, care iau n consideraie toate cele 6 reacii secundare principale, 'sau metode exaCte, care ns' se refer numai la cteva
din reaciile secundare. Pentru procesele de ardere din cuptoarele de rafinrie, la care temperatura flcrii nu este foarte mare, este suficient s
se ip seam numai de primele dou reacii secundare.
n cele ce urmeaz, se prezint metoda exact de calcul a temperaturii
adiabatice a flcrii, cu disocieri, lundu-se n consideraie numai reaciile de disociere a CO2 i a H20 (n H2 i O2), Aceast metod este util
pentru nelegerea problemei reducerii temperaturii flcrii, cauzate de
disocieri.
Dup cum se tie, la o reacie reversibil de tipul:
aA+bB

1888
1990
1992
1904
1766
1604
1425

+=! cC+dD

se definete constanta de echilibru prin relaia:


Kp=

(Pc)PD)"

(1.107)

(PA)"(PO)"

Se constat c t~ prezint valori maxime pentru cx-l i c pentru


C3Ha, ntre
la cx=1 i
la cx=0,909 exist o diferen de numai 2 C.
Pentru aceeai valoare cx, crete de la CH4 la C3Ha. Valorile din tabel
snt obinute la calculator, dup
un program
care ine seam
practic de toate reaciile secundare care au loc n flacr.
200
In figura 1.11 este prezentat, pentru hidrocarburile para/80
finice CI ... C4, variaia scderii
/50
de temperatur a flcrii, cauzat de reaciile secundare,.n
l~O
funcie de temperatura adiabatic a flcrii, fr disocieri, i
120
de valoarea lui cx (cx):1). Pentru un combustibil dat i o va/00
loare cxdat, tf poate fi majorat
prin mrirea temperaturii ini80
iale a aerului (prin prenclzi60
re). Datele pe baza crora s-a
construit graficul snt obinute
~o
pe calculator.
Se constat c f1t poate de2~600
1800
zaaa
2200
2Ml
pi i valoarea 200C i c f1 t
'r,ce
crete sensibil odat cu creteFig. 1.11
rea lui tf i, n mai mic msu-

tI

f!.'"

n care Pt reprezint, presiunile pariale ale componenilor. Aceast expresie a constantei de echilibru se obine pentru condiii izobar-izotermice
i comportare de gaz perfect a componenilor, punindu-se condiia de
constan a potenialului izobar-izotermic.
Presiunea parial a unui component din amestec are expresia:

n,

P .=-p
n

n care n este numrul total de kmoli, iar p presiunea total a amestecului.


nlocuindu-se n expresia lui Kp presiunile pariale, rezult:
P )C+d-a-b

(nc)nD)"

li

(nA)"(nol'

K-(
p-

n cazul particular al reaciilor de disociere a CO~ i H20, constantele


de echilibru au expresiile:
_,_

- , '/llV

1
co,,='v;;;P

[(1',

r
\ 1'. Jl~O

y..
Il'

lICO

o~

/I~o~

li'

(1.108)

,,/-,

Il~

V no~

(1.1 OU)

'

111[2

Indicele "prim" se refer la situaia stabilit dup disocieri.


Constantele de echilibru s-au determinat pentru fiecare reacie n parte,
la diverse temperaturi, i corespund unei anumite uniti ele m[lsur a
presiunii.
In tabelul 1.7. snt redate constantele de echilibru ale reactiilor ele disociere a CO2 i a H20 (n H2 i O2), recalculate pentru temper~tura exprimat n cC i presiunea exprimat n bar, la t cuprins ntre 1 500 i
2 450:C. Se constat c valorile lui [(v snt mai mari pentru CO2 dect pentru H20 i c exist o cretere rapid a lui Kv Cll t.
53

~.. J

~'-,

'.: ;:':-:::.';
Constantele

de echilibru

".--i .'

2' O2 i

,C02~CO+

. ,.'::!;d

nle reactiilor

.'

JJ;!.4B!}LV!:f,7

de disociere

"", 'i'::' - -- -o

H20~H2+

2'02 _

~,
,

j""'&".~'.
.

':'",

_ .. , ..~ ...;,'!:c.~~:;...
_-;:;;.':. .:-~.~

_."~

Kp, co"

[barl'f2

1
1,65 ;10-4
2,75" "
4,55' "
7,3 '"
1,13 -10-'
1,64' ..
2,35' ..
3,3 . "
4,7 . "
7,1 ' ..
1,05,10-2
1,43' ..
1,95' ..
2,55' ..

1500
1550
1600
1650
1700
1750
1800
1850
1900
1950
2000
2 050
2100
2150
~'"200-------3;3
2250
2300
2350
2400
2450

JI

Kp, H,O, [barl'/2

4,2 '10-'
6,7 ' ..
1,03 '10-4

1,6 . "
2.35, ..
3,35' "
4,85' ..
6,8 . "
8,85 ' ..
1,25 '10-'
1,8 '"

" ~~~!-

"
.
...
. "
'10-1
ti

3,15' u
4,1 . "
5,15" "
6,5 . "
8,15' ..
1,03,10-2
1,29' ..
1,G-!' ..

Pentru a se stabili temperatura flcrii cu disocieri este necesar' s


se calculeze anterior numrul de kmoli din fiecare din componenii
gazelor de ardere, rezultai la arderea
unui kg de combustibil,
precum i temperatura flcrii fr disocieri (valorile neo", nH"O, nN2' 110"
i tf)'

Notindu-se cu x i y numrul de kmoli/kg comb. de CO~, respectiv


II~O, clisociai, n urma disocierilor simultane gazele de ardere se vor
compune din:
n~o"= nC02-x [kmoljkg comb.)
lI~O=.1'

11'
H2

= IlJl"o -

,,',

.~

-i,"

~:
,
,./

Se Pf~~~~ri;~'~;~'t.~~perat],1_r;a
fl<;rii cu disocieri t~ f)
i se citesc
pentru ~ceasta valori'ie K",coz' C'k,;,If2o.:!ntroducndu-se
n expresiile
constantelor de echilibru toate valorile numerice cunoscute,-se 'obine un
sis.tem de dou ecuaii; cu necunoscutele, x i y, care se' rezolv.
Temperatura t~ presupun se verific apoi prin bilanul termic, n
care entalpia gazelor de ardere dup disociere (la t~) trebuie s fie egal
cu diferena dintre entalpia gaz~lor de ardere nainte de disociere (la tf)
i cldura consumat de reaciile de disociere a CO2 i H20.
Bilanul termic se exprim prin relaia:
n

t~

(n;C~.

i)---;-i,L (n;C",

j)-(283

080x +242 OlOy) [kJ/kg comb.) (1.110)

Dac bilanul termic nu se verific, se presupune o alt valoare a


temperaturii
i 'calculul se repet.

ti

2,4 " ,,'

lI;["U

-.' ....-:..;.~.-

I.'~.~'.'~."

..

4,3
5,5
7,0
8,8
1,1(;

'",

.'~

il'
,

', ....' ........

1;

1, [0C]

=y

11~"=11:-;"

oi:,

1.2.8"PUNCTUL DE ROUA, NEACIDA SAU ACIDA,


AL GAZELOR DE ARDERE

In cuptoare i cazane recuperatoare (cu gaze de ardere), prin cedare


util de cldur, gazele de ardere se rcesc, pn la o temperatur apropiat de temperatura tuburilor prIn care circul f1uidul care prImete cldur. Temperatura gazelor de ardere (se discut Iniial situaia n care nu
exist S n combustibil) nu trebuie s coboare sub temperatura punctului
de rou al gazelor de ardere, pentru c n acest caz are loc o condensare
parial a vaporilor de ap, urmat de corodarea tuburilor, coroziunea
fiind determinat de prezena CO~i O~ n gazele de ardere.
Acest punct de rou al gazelor de ardere reprezint temperatura la
care ncepe condensarea vaporilor de ap coninui n gazele de ardere
i se numete PU11ctde roue! al apei sau punct de rou 1leacid, spre a-l
deosebi de punctul de rou al acidului sulfuric (punct de rou acid), caracteristic gazelor provenite dIn arderea combustibililor care conin sulf.
Cunoaterea punctului de rou al gazelor de ardere este necesar,1,
pentru stabilirea temperaturii minime admisibile a gazelor de ardere, n
scopul evit[lrii coroziunilor.
Pentru stabilirea temperaturii punctului de rou al gazelor de ardere,
se calculeaz[t iniial presiunea parial[t a vaporilor de ap din gazele de
ardere:
11120

P1I20=P-nIlu' = Ilo
2:.t

+-

0,.5

x..L
"

11'=1Ieo2+11j[~o+- nN"+7102+O,5

5..1

(1.111)

O .'5!J

x+0,5y

n care: 1lH20 reprezint kmol H~Ojkgcomb., n - kmol gaze de ardere


umede/kg comb. i p - presiunea total a gazelor de ardere (n majoritatea
cazurilor presiunea atmosferic).

55

.~,~_~.~~v
~....
t:

'1

. """;',~ ;;, :'

\ 1.~ ..

";"::"

''''';':'\.:irn'.'tUT,'1

PreSiunea'de ;~;orl a npef'


1, ['C]

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
3.1
36
38
40
42
44
46
48

' p', [bar]

0,006108
0,007054
0,008129
0,009347
0,010721
0,012277
0,014016
0,Q15974
0,018170
0,02062
0,02337
0,02643
0,02982
0,03360
0,03779
0,04241
0,04753
0,05318
0,05940
0,06624
0,07375
0,08198
0,09101
0,10088
0,11163

I
.'

1, ['C]

50
52
54
56
58
60
62
6-'1
66
68
70
72 .
74
76
78
80
82
84
86 ,
88
90
92
9.1
96
98

'

i<T.74.BELpL 1.8
.. ':

,.

p, [bar}

l>

0,12335
0,13612
0,15001
0,16510
0,18146
0,19917
0,2184
0,2391
0,2615
0,2856
0,3117
0,3396
0,3696
0,4019
0,4365
0,4736
0,5133
0,5558
0,6011
0,6495
0,7011
0,7560
0,8145
0,8767
0,9429

16f
.f

.,:.''.'i?
....
.;......
,- _:...;

~ ;"'~?'

",'

;J

,;fi

-ii'
.

~,

~~.

In ara noastr, umiditatea relativ a aerului este n medie de ordinul


50 ... 60oo. n calculul temperat urii punctului de rou, se recomand Si!

Paer

iucat

Ppap.

P-

Dpd

np4p.
Ilaer

PlIap. apd

kmol vap. aP]


[ kmoI aer uscat

tl~

ulCa

iar surplusul de vapori de ap n gazele de ardere se calculeaz cu relaia:


nl:IJp. apa.=L
kmol vap. np
[

\
I

In continuare se citete din tabelul presiunii de vapori a apei .(tabeluI 1.8), pentru valoarea lui PH,O, temperatura de saturaie corespunztoare, care reprezint temperatura punctului de rou.
Pentru o concentraie a vaporilor de ap dat, odat cu creterea presiunii totale, crete PI/20 i deci crete temperatura punctului de rou.
n majoritatea cazurilor practice, temperatura punctului de roufl 'este
de ordinul 40 .. ,60C.
.
Pentru un combustibil dat si o Dresiune totC\l;1e1:lt;1. oclat;'i rl1 r,'psterea coeficientului cantitii de' aer 'cu care are 'l~c;~ci~r~a, .;~ad~ t~'~peratura punctului de rou (c:resc concentraiile N2 i O2 i scade concentraia H~O).
<
Temperatura punctului de rou crete, odaUI cu creterea coninutului
de H al combustibilului, cu cresterea umidittii initiale a combustibil ului
i cu creterea cantitii de abu~ de pulverizar~.
.
In calculele anterioare de bilant material al arderii, aerul de ardere
s-a considerat uscat. Cum n re-alita'te aerul atmosferic este umed, n gazele de ardere se vor gsi i vaporii de ap introdui cu aerul, deei vor
crete atit PH20 cit i temperatura punctului de rou. n stabilirea punctului de rou este bine Sflse ia n consideraie i umiditatea aerului atmosferic.

se lucreze, pentru siguran, cu o umiditate relativ a aerului 'de80%i


cu o temperatur ridicat a aerului atmosferic, de ordinul 30C (cazuri
defavorabile). Temperatura punctului de rou crete odat cu creterea
temperaturii aerului atmosferic i cu creterea umiditii relative. a aerului (n raport cu limita de saturaie). Prezena picturilor de aplichid n
aer (cea) duce i ea la creterea temperaturii punctului de rou al gazelor de ardere.
'
Pentru a se calcula surplusul de vapori de ap adui de aer se citete
iniial, pentru temperatura aerului atmosferic, presiunea de vapori a apei.
Aceasta se nmulete cu fracia umiditii relative, obinndu-se presiunea parial a vaporilor de ap din aer. (presiunea total este egal cu
presiunea atmosferic).
Coninutul de vapori de ap al aerului rezult din expresia:

i
1

kg

cOlllb

Pval'.

ap4

P _ Pvap.

lip

kmoI aer uscat

, k mal vap. aP]

kg comb.

kmoI aer uscat

(1.112)

Deoarece condensarea vaporilor de ap are loc iniial pe tuburile reci


care primesc cldur de la gazele de ardere ("aburirea" cunoscut a corpurilor reci ntr-o atmosfer mai cald), pentru evitarea condensrii este
necesar ca tuburile s aib o temperatur mai mare dect temperatura
punctului de rou al gazelor de ardere, indiferent de temperatura medie
a acestor gaze (condensarea are loc n pelicula de gaze din jurul tuburilor).
Se trage concluzia c temperatura minim 'admisibil a gazelor de
ardere (temperatura gazelor de co) trebuie s fie mai mare dect temperatura minim a peretelui tuburilor (pentru a fi posibil transferul de cldllrM, iar aceasta trebuie s fie mai mare dect temperatura punctului de
rou al gazelor de ardere (pentru a se evita condensarea i deci cOl"oziunea
. \.....
.... :1 .........
\.
LLlU1I11J.U1/.

tgoze u'Se> tpe,ele>t,au,l

Avndu-se n vedere cerinele actuale de economisire a energiei, se rccomand n prezent ca temperatura gazelor de ardere evacuate n atmosferfl s nu depeasc cu mai mult de 30C temperatura punctului de
rou (neacid sau acidi!, in funcic de natura combustibilului).
In cele ce urmeaz se discut problema combustibililor care conin
Sll!f, respectiv problema pUnctului de rou acid.
La arderea combustibililor care conin suH, in gazele de ardere se
constat, pe lng S02 i prezena S03' Exist mai multe metode de determinare a acestor oxizi, ca de exemplu, absorbia S03 n alcool izopropilic,
urmat de absorbia S02 in acid sulfuric.
Prezena S03 n gazele de ardere este datorat reaciei de oxida re a
SO~ cu oxigenul atomic format prin disocierea O~ la temperat uri ridicate

56
57

~.

+---

I
I
I

(n 'flacr) i reaciei de 6xidare 'a S02'CU oxigenul molecular prezent n


gazele de ardere, la temperaturi
relativ joase (sub 1 OOOC),aceast oxidare
fiind catalizat de depunerile
de pe suprafeele ,de schimb de cldur
(tuburi).
'
In zona flcrii, formarea S03 este influenat
de excesul de O2, temperatur
i coninutul
de S al combustibilului.
La o ardere cu 0(=1,
concentraia S03 in gazele de ardere este practic nul, indiferent de coninutul de S al combustibilului,
acest lucru dovedind c excesul de oxigen
este determinant
n formarea S03' Creterea temperaturii
flcrii favorizeaz formarea S03' pentruc.
disocierea oxigenului molecular este mai
intens la temperat uri mai mari.
Depunerile de pe tuburi, care au aciune catalitic asupra oxidrii 802
cu O2 (molecular), snt n primul rindcele~care
conin vanadiu i metale
alcaline (Na, K). Formarea S03 la temperaturi
joase este influenat
de
temperatur
(formarea S03 este maxim la 700C); de viteza gazelor de
ardere (timpul de contact) i de concentraia O2 in gazele ~de ardere. Metalele cu aciune catalitic provin din substanele
minerale coninute de
combustibil (de exemplu in pcur) i ajung pe .;;uprafaa tuburilor prin
intermediul cenusii antrenante de ~gazele~de~ardere.'-Prezena
n g~;;le de ardere~a S03 alturi de vaporii de ap face posibil, obinuit la temperaturi
sub 200C, condensarea
de acid sulfuric
(diluat). Presiilnea de vapori a
H2S04 este~mult' mai mic de't 199
il ~.
ct presiunea de ~vapori a apei
~
0
'00
Ha
i
deci temperatura
punctului
/.---:de rou acid este mult mai
1101
, ~
.-:
l.--mare dect temperatura
~puric~
16a)
tului de rou al apei.
-----..:Condensarea
acidului~ sulfu1;;0)/
ric pe suprafaa tuburilor ~este
,
1.0
urmat de coroziuni puternice,
/'
..e-!oo
prin formare de sulfai acizi.
'IJO)/
:--Temperatura
punctului'
de
./
'1;'0
rou aciel al gazelor de ardere
'/
~
este
funcie
ele concentraia
"{1,
/"S03 i de presiunea parial
a
JC[i!
vaporilor de ap.
~:
i-- 1-,
In figura 1.12 este prezentaYD
,/
t o diagram, construit
pe
,/
baza datelor experimentale,
din
//
care se poate citi temperatura
70
Y
punctului
de rou acid,
n
/
./
60I
funcie de concentraia S03 ~exi-Vprimat n ppm molare n ga~oI/
ppm moI so;
zele de ardere
uscate i ele
Y
p a. vsca/~
-.0
0/0 moI H20
n gazele ele ardep" W'Jbuf
/'
re (diagrama se refer la preJO I
siunea total egal cu presiu/
- la 12 1, ]6 18 2a 22 nea normal atmosferic). Se
10
1
,
'!qmqIH;a
constat c temperatura
puncFig. 1.12
tlilui de rou acid crete, odat

..-----r-

v(-

ly

6,

---

--

----

n --

.-.-.--- ---

58

--

cu creterea concentraiei S03 i cu creterea concentraiei vaporilor de


ap, n gazele de ardere (cu creterea presiunii pariale a vaporilor de
ap). Curba pentru O ppm S03 corespunde punctului de rou al apei i
nu este altceva dect curba presiunii de vapori a apei (p fiind fixat, presiunea de vapori este direct proporional cu Ofo moI H20).
La arderea combustibililor
cu S, se constat coroziuni i in zone cu
temperaturi
peste 300C, acolo unde nu au loc condensri de acid sulfuric. Aceste coroziuni nu snt n prezent satisfctor explicate. Se pare c
S03 este adsorbit parial de depunerile de pe suprafaa tuburilor, formndu-se substane complexe, cu temperaturi
de topire relativ joase i cu
aciuni corosive pronunate.
n practic, la arderea combustibililor
cu S, lundu-se cu aproxima
ie temperatura
punctului de rou acid egal cu 150C, temperatura gazelor de ardere evacuate n atmosfer trebuie s fie de ordinul 180C
(pierderile de cldur cu gazele de co snt mai mari, dect n cazul com-bustcibililBr fr S);-Pentrucalcularea
punctului de fouadd
'se poate
admite c 5 ... 10% din S02 trec n S03'
Dificultile produse -de sulf justific necesitatea eliminrii lui din diverii combustibili,
prin hidrofinare,
i confirm calitatea superioar a
iei urilor nesulfuroase.

...,"..~..;,....(<.',*'
.:.. .

I
'.~':':

~,: ,:

-.,; ::"'.rtl-

"~:~~,".r'~"")

..-:

1jl~~4 . ,. Convecia este un mod de .transfer specific schimbului de cldur dintre


.~-,_,tJ.~'i'.

2.
PROCESE DE TRANSFER DE CLDUR

2.1. MODURI I REGIMURI DE TRANSFER DE CALDURA


Intre dou corpuri cu temperaturi diferite, sau n interiorul unui corp
ntre dou zone cu temperaturi diferite, are loc lEn proces de transfer de
cldur de la sine, transferndu-se ntotdeauna,.caldur de la corpul cald
ctre corpul rece.
.
In instalaiile industriale se ntlnete ornare diversitate de procese de
transfer de cldur, dorite sau nedorite. In cuptoare, schimbtoare de
cldur etc. se urmrete ntotdeauna realizarea unui transfer de clduriI
ct mai intens ntre cele dou fluide de lucru cu temperaturi diferite. In
cazul transportului agenilor de nclzire sau al agenilor frigorifici prin
conducte, n cazul necesitii de a menine ntr:"o ncint o temperatur mai
mare sau o temperatur mai mic dect temperatura atmosferic etc., dimpotriv se urmrete ntotdeauna o reducere ct mai mare a transferuiui
de cldur dintre sistem i mediul ambiant.
Cunoaterea fenomenologic a proceselor de transfer de cldur, cunoaterea legilor transferului de cldur snt utile, att pentru operarea
n condiii optime a instalaiilor n care au loc procese de transfer de
cldur, ct i pentru proiectarea diverselor aparate sau instalaii n
care au loc asemenea procese.
-Procesele
de transfer de cldur snt fenomene complexe, n care ns;,"
se pot deosebi trei moduri ele transfer ele cldur caracteristice: conducia.
convecia i radiaia. In majoritatea caZlirilor practice de transfer de cldur se ntlnesc toate aceste trei moduri de transfer, ele fiind prezente
fie n serie, fie n paralel, fie .ntr-o combinaie mixt.
Conducia este un mod de transfer de cldur specific interiorului corpurilor solide, care se caracterizeaz prin transferul de energie de la ()
particul la alta, din zona cu temperatur mai mare ctre zona cu temperatur mai mic. Rolul principal n acest transfer de energie revi ne
unor particule constitutive ale substanei. In unele cazuri, conducia se
produce prin intermediul ciocnirilor dintre electroni, iar n alte cazul'j,
prin intermediul micrilor vibratorii ale ionilor din reeaua structuralcl a
corpului. Conducia se ntlnete i la fluide, atunci cnd acestea nu prezint micri macroscopice sau atunci cnd acestea se afl ntr-o peliculil
subire care curge laminar, transferul de cldur avnd loc transvel'sal
pe direcia curentului. n cazul gazelor n special, conducia se realizeazii
prin intermediul ciocnirilor dintre molecule.

;1,.

un solid- i un fluid, care se caracterizeaz prin' micarea macroscopic a


fluidului, pe lng suprafaa solidului cu care schimb cldur. Primirea
sau cedarea energiei termice de ctre fluid, prin variaia energiei cinetice
i poteniale a moleculelor sale, are ns un caracter microscopic. Micarea fluid ului care schimb cldur cu un solid poate fi liber (cazul in
care micarea se datoreaz diferenelor de densitate din masa fluidului,
cauzate de diferenele de temperatur) sau forat (cazul ,in care micarea
fluidului se realizeaz prin intermediul unor aciuni mecanice din exterior). Prin schimb de cldur, fluidul se poate inclzi, se poate rci sau
i poate schimba starea de agregare (vapori zare, condensare).
Radiatia este un mod ele transfer ele cldur care const n transferul
de energie de la un corp care emite radiaii ctre un corp care absoarbe
radiaii, prin intermediul unor unde electromagnetice caracteristice: Transformarea energiei termice n energie electromagnetic de radiaie, la corpul
emitor, i transformarea invers, a energiei electromagnetice de radiaie in energie termic, la corpul receptor, au un caracter cuantic, corpus.
cular. Cind dou corpuri, care emit i absorb r.eciproc radiaii, au temperaturi diferite, se constat un transfer efectiv de cldur, de la corpul
cu temperatur mai mare ctre corpul cu temperatur mai mic. Spre
deosebire de conducie i convecie, radiaia se manifest la orice distan
intre corpurile care schimb cldur, iar radiaiile termice, ca i celelalte
unde electromagnetice, se propag i prin vid.
ntr-un corp cu temperatur neuniform care prezint, in ansamblu,
o variaie de temperatur (nclzire sau rcire), temperatura unui punct
oarecare trebuie definit prin poziia punctului i prin timp:

t=f

(x, y,

Z,

-e)

Ansamblul valorilor temperaturii prin care se caracterizeaz un corp


se numete cimp de temperatur iar funcia anterioar este expresia cea
mai general a cmpului de temperatur. Dac valorile temperaturii nu
variaz n timp, transferul de cldur se realizeaz n regim staionar
(cmp de temperatur staionar), iar dac ele variaz n timp, transferul
de cldur se realizeaz in regim nestaionar (cmp de temperatur nestaionar).
.
Cum temperatura ntr-un corp poate varia dup una, dou sau toate
cele trei coordonate ale spaiului, Cmpul de temperatur poate fi unidirecional, bidirecional sau tridirecional (transfer de cc1ldur uni, bi sau
tridirecional).
In instalaiile tehnologice, marea majoritate a proceselor de transfer
de cldurcl decurg in regim staionar. De exemplu, temperaturile interioar i exterioar ale unui perete, al focarului unui cuptor, snt practic
constante n timp, n tot timpul funcionrii cuptorului. Datorit acestui
fapt, marea majoritate a cercetrilor teoretice i experimentale privind
transferul de cldur se refer la regimul staionar.
Spre deosebire de convecie i radiaie, la care regimul nestaionar a
fost foarte puin studiat, conducia n regim nestaionar este n prezent
satisfctor rezolvat pentru necesitile practice.

60
61

------------_.----------

'--

_."

',',,1'"
,

. _fkv,

~11~;

-",,

Iii cele' ce urmeaz se analizeaz principalele :aspecteale, proceselor de


transfer ,de cldur ntlnite n instalaiile tehnologice din rafinrii i
combinate, petrochimice, procese care decurg n regim staionar (conducia n regim nestaionar nU prezint un interes deosebit pentru astfel de
instalaii).
Unele probleme specifice de transfer de cldur prin convecie i radiaie, care depind de construcia schimbtoare lor de cldur sau a
cuptoarelor tubulare, ,vor fi analizate n capitolele respective. Dintre
aceste probleme specifice fac parte: convecia n cazul seciunilor de
curgere variabile (n mantaua schimbtoarelor de cldur prevzute cu
icane transversale, n secia de convecie a.cuptoarelor), convecia n cazul
suprafeelor de schimb de cldur nervurate (n rcitoare i condensatoare
cu aer etc.), transferul de cldur n vaporizatoare i condensatoare, radiaia gazelor de ardere i a flcrilor (in cuptoare), transferul de cldur
prin contact direct (n turnuri de rcire etc.), diferena medie de temperatur ntre dou fluide care schimb cldur (n schimbtoare de cldur) etc.
,'1

Q=I.A(,-~)
"

n aceast relaie, coeficientul de proporionalitate A poart numele de


conductivitate termic.
Fluxul termic corespunztor unitii de seciune (Q/A) se numete
flux termic specific sau tensiune termic.
'Q =A ( _ ~)
, A

dn

2.2.2. CONDUCTIVITAT~

LEGEA LUI FOURIER

t>t

dl

iln

du

grad t=hm - = -

(2.1)

f.n.....,. O

Fig. 2.1

62

[\V]'

(2.3)

m2

TERMIC

. :Qdn

r.---:---;"'A'd[:

Intr-un corp solid cu temperatur neuniform are loc un proces de


transfer de cldur, prin conducie, din zona cu temperatur mai 'mare
ctre zona cu temperatur mai mic. Se nelege prin suprafa izotermiccl,
locul geometric al punctelor care au aceeai temperatur i, evident, transferul de cldur nu se poate face decit pe direcii care intersecteaz astfel
d~ suprafee.
" Fie o set:iune printr-un asemenea corp (fig. 2.1) n care apar profihirilc
a.?ou suprafee izotermice: t i t+f.t. Se noteaz cu ton distana ntre
aceste dou suprafee, luat pe normala la suprafaa t, ntr-un punct
oarecare O. Se definete prin gradient
de
temperatur
limita
raportului
tot/ton cnd ton tinde ctre zero:

(2.2)

dn

. :Din legea 14i FQurier.rezuIt .expresia i-semnificaia fizic a'co~duc- tivit ii termice:
'

2.2. TRANSFERUL DE CALDURA PRIN CONDUCIE


IN REGIM STAIONAR

2.2.1.

'\.....~

~
~..

exprim .prbporionalitateacldurii
transmise n unitatea de timp' (flux
termic) cu aria seciunii normale de transfer de cldur i cU cderea de
temperatur (cldura' se transmite n sensul scderii temperaturii):

Se nelege prin cdere de temperatur - dt/dn, adic gradientul de temperatur luat cu semnul minus.
J. Fourier a formulat, pe baza observaiilor experimentale, legea care ii
poart numele i pe baza creia se dezvolt tot studiul conduciei, lege care

Conductivitatea termic reprezint cldura care se transmite prin conducle, n unitatea de timp, printr-o seciune normal pe direcia tran'sferului de cldur egal cu unitatea de arie, ntre dou suprafee izotermice distanate cu unitatea de lungime i avnd o diferen de temperatur egal cu unitatea de temperatur,.
Din condiia de omogenitate dimensional a relaiei anterioare, rezult
pentru A, n Sistemul Internaional de uniti de msur, urmtoarele dimensiuni:
1.=

[~=
sm2K

kgm

~~=...ll!-]

s3l\.

mI'.

mac

Cum scara de temperatur Celsius este tolerat nelimitat, in dimensiunile lui A diferena de temperatur poate fi simbolizat i prin c. '
In continuare se redau relaiile de echivalen dintre dimensiunile lui
1. in principalele vechi sisteme de uniti de msur i dimensiunile hli
A in S.I. actual:
1 kcal/mhoC=1,163 W/mcC
1 Btu/fthroF=I,73

W/meC

Conductivitatea termic este o proprietate fizic, care poate fi determinat experimental sau care poate fi calculat empiric, in funcie de alte
propriet[li fizice. A variaz ClI natura corpului, cu starea sa de agregare,
cu temperatura ~i presiunea, cu umiditatea corpului (1. crete, cu creterea umielitii), ClI porozitatea (1. este mai mic la corpurile poroase decit
la cele neporoase), cu natura i concentraia impuritilor coninute de
corp etc.
Solidele au, n meelie, conc1uctiviti termice mari. Pentru metale
1. variaz aproximativ ntre 10 i 420 W/moC iar pentru nemetale (materiale termoizolante, materiale refractare, materiale ele construcie etc.) ntre 0,01 i 3 W/moC.
63

.i' .)lr
.~;:Intabele'le 2.1,2.2 i 2.3 sint redate valorile conductivit:ii termice penti-u unele materiale solide (metale, aliaje metalice i nemetale). Se constat
c valorile maxime ale conductivitii termice aparin acelor metale care
au i conductivitate electric maxim (cupru, aluminiu).
.'La materiale neomogene, /,: este o conductivitate termic echivalent.
Pentru majoritatea corpurilor solide variaz aproximativ liniar
cu temperatura:
=a+bt,
(2.4)
TABELUL
Conducth-ilatea

termic

A, [lV/ro .oCI, a unor metnle

.
~
.i...
~.

1
~
~

'(a ;i:b: s~t constante specifice fiecrui corp) . .Pentru.majoritatea .mealelor b este negativ i deci scade odat cu creterea' temperaturii, iar pen-

tru majoritatea solidelor nemetalice b> O.


n tabelul 2.4 se redau relaiile de variaie a lui cu t pentru cteva
materiale solide.
Fluidele (lichidele, vaporii i gazele) au variaii caracteristice ale conductivitii termice cu temperatura i presiunea. Pentru a se ilustra aceste

:J"

TABELUL
Valori

lu stare solid

orientative

ale conlluctlvitiilll

termice

-100

Aluminiu
Cupru
Fier
:\Iagneziu
:\-1olibden
l\'ichel
Plumb
Staniu
Zinc

407
180
147
96;4
37,7
75,4

1.

230
386
73;3
172
142
88,0
33,5
67,1
126

100

200

225

-62,8

75,4

62,8

101

500

209

364
48,9

Argil
Asfalt
Azbest.plac
Beton
Bumbac-vnt
Crmid
roie
Carton
Cauciuc
Ghca
Ipsos
Lemn de brad (transvcrsal
Lcmn de stcjar (transversal
Nisip usca.t
Parafin
Piatr
dc cazan calcaroas
Pist
Plut (plac,.)
Porelan
Sticl,'
Zpad

35:1
38,4

58,6
16,8
3:1,5

TABELUL
Cooduetl\"ltatea

termic

A, [lV/m .oCI, a uoor

aliaJe

metallee,

In stare

solld:l

t, [OCI
Allajul
O

1
O~el carbon 0,6 % C
O~el carbon 1,5 % C
OI el aliat 14 % C.'

Otel nl!at 2G ~~ Cr
0tcl aliat 18 % Cr; 8 % NI
O~el aliat 25 % Cr; 20 % Ni
OI ci aliat 5 % Cr; 0,5 % Ma
Otel aliat 20 % Mn; 13 % Cr
Olcl aliat 1-1% Cr; 14 % Ni; 2,1 % W
Aliaj l\'i.Cr 90 % Ni; 10 % Cr
Aliaj l\'i.Cr 80% NI; 20% Cr
Duraluminiu
95 % AI; 4 % Cu; 0,5 % l\Ig
Aliaj peutru pistoane
91,5 % Al;
.1,6% Cu; 1,8% Ni; 1,5% l\Ig
Aliaj pentru pistoanc
84 % Al; 12 %Si
1,2% Cu; 1% Ni
Alam,. 90 % Cu; 10 % Zn
Alam 60 % Cu; 40 % Zn
Bronz 90 % Cu; 10 % Sll
Bronz 75 % Cu; 25 % Sn
Constantan
60 % Cu; 40 % Ni
~langanin
84 % Cu; 12 % Mn; 4 %:-li

100

200

li,2
12,2
159,3

,II ,9
:l7,2
21,9
21J,9
15,7
1-1,6
:IG,G
1.1,G
15,5
18,6
12,9
l/ll,'!

20,9
15,6
191,2

113,3

150,8

134,9
102,4
105,9
41,9
25,6
22,7
21,9

1:l7,1
Il 7,;;
1I9,7
-

24,3
19,7
14,5

--

25,6
2li,1

2;"u

300 ,

.100

2:1,0
1\I,/l

:16,1

22,2
lG,/l

500

21,G
:1:1,5
UI,7

600

1;.8,4

1,13,;;
1:13,/l
1:17,;;

1-1/l.9
15~,:1
-

Ilili.1
lli/l.li

:J~,;}
20,9
21,~
22.6

Materialul

2.4

Helaia

de calcul

(1, ['C])

g
k ]
p. [ m"

Tcmpe.
ralura
lllaximtt
de uti.

lizare,
[OC)

Azbest (fulgi)
C:irmid,.
de diatomit
C,irmid(,
de amot
lJiatomit
praf
Vat de sticl
Va t de zgurl

5 - Procese de transfer termic

---------

1800
2700
900
2000
80
1800
1300
1200
920
1250
420
820
1520
920
1000,..2500
300
150
2400
2500
200-,100

64

-_._--,.

p, [kg/m3]

I1elalll,eUlru
calcularea
conduclivll"llltermlce
A, [lV/m .oCl, a lIuor solide nemetnllce
(relapile se nplic~, intre temperatura
ulnbianUi i tcmpcralurile
maxime de utilizare n. mnter2lclor respective)

1/l1l,:1 195,-1
18li.l
:WIl,O

O,8t'5
0,75G
0,163
1,280
0,042
0,768
0,140
0,157
2,210
0,431
0,116
0,198
0,326
0,268
0,151-2,325
0,047
0,042
1,035
0,745
0,105-0,466

TABELUL

:2:I/)

la tempe-

21,6
1/l,9

:l1,2
1/l,1

A, [\V/m .0c]

.3:1,7
3:1,7

:15,1
17,2
18,1
22,2
li,2

15,9

pe fibre)
pe fibre)

ncmetnlice

amhlant

Materialul
600

58,6/
-

105

400

222

37.1
6t~6
163

67,5
167
138
83,8

I I

300

A, [\V/ro .0Cl, a unor solide

ratura

/, [0C]
Mctalul

2.3

2.1

-L.

A=0,13033+0,OOOI8G2
-/
).=0,1127+0,0002326
./
).=0,/l:lli\l5 +0,0005815
-/
,=O,09IlGG7 +O,OOO::li9'/
),=0,0:1179+0,0002:126
./
A=0,05815+0,0001-l55./

800
500-600
1 8~0-1
900
400 -500
200
170-200

700
850
1400
800
600
750

65

:'

'c.

'.~,.variaii, -,in;figura 2.2 s-a


reprezentat
variaia' de
principiu a conductivitii
.1
"
termice, cu ,temperatura,
la diverse valori constante ale presiunii, pentru un
fluid pur.
In aceast diagram
apar: curba de saturaie,
compus din curba de saturaie a lichidului 1 i
curba de saturaie a vaporilor 2, i izoterma critic
t" tangent la curba de
saturaie n punctul critic e. Acestea determin
n diagram patru zone
caracteristice: zona lichidului 3, zona amestecului
cre lichig Lv_apori..A,zona _
. vaporilor supra nclzii 5
5
i zona gazelor propriu-zi-1
se 6. Cu linii pline snt
trasate mai multe izoFig. 2,2
bare, printre care i izobara critic Pc,
Din analiza acestei diagrame de principiu rezult urmtoarele concluzii;
1 - att la lichide, ct i la gaze, conductivitatea termic crete odat
cu creterea presiunii; influena presiunii asupra conductivitii termice
este relativ mic la temperaturi deprtate de temperatura critic':
2 - la presiuni relativ mari, curba de variaie a conductivitii termice a lichidelor cu temperatura prezint un maximum; A. crete odat
cu creterea temperaturii la temperaturi mai mici i scade cu creterea
temperaturii la temperaturi mai mari;
3 - la temperaturi mult mai mari decit temperatura critic, A. crete
odat cu creterea temperaturii gazului;
4 - ntr-o zon relativ mare, plasat n jurul punctului critic, influenele temperaturii i presiunii asupra conductivitii termice snt foarte
mari, n special la vaporii supranclzii i la gaze; n aceast zon, curbele
/,=f (t), trasate la p=ct. prezint puncte de minimum;
5 - neexistnd date experimentale asupra amcstecurilor de lichid i
vapori, nu se poate exprima influena titlului de vapori asupra concluctivitii termice a vaporilor saturai umezi, decit calitativ: la amestecurile de
lichid i vapori .'A. scade odat cu creterea titlului de vapori (presiunea
i temperatura fiind constante).
Influenele deosebite ale temperaturii i presiunii n zona punctului critic nu snt caracteristice numai concluctivitii termice, ci i altor proprieti fizice ale fluidelor (cldur specific, viscozitate etc.).
Lichidele au conductiviti termice cuprinse aproximativ ntre 0,08 i
80 \V/m.oC. Pentru ap, A. variaz aproximativ ntre 0,4 i 0,7 \V/m.ce,
pentru majoritatea lichidelor obinuite, ntre 0,08 i 0,5 \V/m. C iar pentru
metale n stare lichid, ntre 8 i 80 W/m.cC. In tabelul 2.5 snt redate

~I

....

~_ ._...

'"

I
I

..i

---

~;

TABELUL

2.5

Conductlvltatea termIc A,[\V/m '.Cl, a uaor lichIde


la presIunea amblant
t,Oe
Substana

Hexan
Heptan
Octan
Benzen
Toluen
O-Xilen
Clorur de metil
Cloroform
Tetraclorur de carbon
Diclordifluormetan
Acid ace tic
Acid c10rhidric 25 %
Acid sulfuric 90 %
-Acid -sulfuric' 601"0
Acid su!furic 30 %
Alcool metilic
Alcool etilic
Alcool etilic 50 %
Aeeton
Anilin
Glieerin
Glicerin 50 %
Amoniac 25%
Clorur dc sodiu 25 %
CJortIrll de calciu 30 %
Bioxid de carbon (p=82,5 [bar])
Bioxid de sulf (p=5,3 (bar])

..

t-

..

""f<

,1'

0,142
0,142
0,146

20

0,155

0,117

0,090

0,177

0,214
0,188

0,184
0,172
-

--

--

--

0,205
0,176

0,168

0,180
0,348
-

0,285
0,423
0,451

0,162

'.

0,092

"0,502
0,377_
0,461
0,545

0,344
0,180

0,138
0,146
0,134
0,138

0,146
-

.-

0,153
0,138

75

50

0,138
0,138

0,151
0,142

30

0,457

0,502
0,545
0,08,1
0,193

valorile lui A. pentru diverse lichide, in tabelul 2.6 - pentru ap la presiunea atmosferic (impreun cu alte proprieti fizice), n tabelul 2.7 pentru ap la diverse temperaturi i presiuni, iar in tabelul 2.8 - pentru
diverse metale lichide (mpreun cu alte proprieti).
TABELUL

2.6

I'ruprlelill!le \izlee ale apel la presIunea almosferlc


1, [OCI

10
20

ao

40
50
60
70
ilO
90
100

66

5.

I
~-

p, [kg/l1I'j
\)\)\),9
999,7
998,2
995,7
\)!J2,2
988,1
983,2
977,8
971,8
965,3
958,4

", [III'/sl
1,790 ,10-6
1,~00 '10-6
1,000,10-6
0,805 ,10-6
0,659 '10-6
0,556 ,10-6
0,479' 10-6
0.115 '10-'
O;:lGG.10-6
0,:126.1{)-'
O,2\)5,10-0

I c, [kJ/kll'C] I A, [\V/III ,oCII


4,21
4,19
4,18
4,17
4,17
4,17
4,18
4,19
4,20
4,21
4,22

0,551
0,575
0,59U
0,617
0,634
0,618
0,660
0,668
0,675
0,681
0,683

~, [l/"C]
-0,7'10-4
0,95 '10-'
2,1 '10-'
:1,0'10-'
3,9 '10-'
4,6 '10-'
5,3 '10-'
5,8 '10-<
fi,:l .10-4
7,0 '10-<
7,5 '10-<

I'r

13,675
\),470
6,966
5,417
4,301
:3,535
2,983
2,545
2,213
1,945
1,747

67

.~

" " ,In domeniul temperaturilor utilizate practic, pentru majoritatea lichidelor, A scade odat cu creterea temperaturii. Apa ese principalul lichid
care face excepie de la aceast regul (la ap A crete odat cu creterea
temperaturii) ...
Literatura prezint numeroase relaii empirice pentru calcularea conductivitii termice a lichidelor n funcie de alte proprieti fizice sau
pentru exprimarea variaiei lui . cu temperatura.
,'o

.'

._

..."..

termic
A, [\V/m .0Cl, a apel
temperaturl
i pres luui

2,7

la dh'erse

p, [bar]
1, [0C]

98,1

50
100
150
200
250
300
,350

...

0,555
0,653
0,690
0,693
0,673
0,625
0,542

196,1

'/

0;558
0,657
0,696
0,700
0,680
0,636
0,561
0,418

...

294,2
-0,563
0,663
0,702
0,708
0,690
0,648
0,581
O,.lGO

--

".,.

ale

unor
.

..
Temperatura
de topire,
[0C]

l\letaluJ

fizice
Tempe.
ratura
normal
de
fierbere,

melale

li,'hil1c

la pres ;uuea

I:,~~~

22~~~a+78%K
56~;,:'\a+4.1%K

5G S;'J:\a +4-1 ~~K

328
:128
179
179
-39
-39
61
li'1
98
98
lU
1!J
-11
-11

/1477
1 ,177
1737
1737
1318
1318
358
35S
760
760
832
882
826
826
783
783

...

--------_._---_.-

(2.5)
".

(2.6)

1, [OCJ

103 [1.,
[kgflllSJ

p, [kgfIll3]

I ~~g
372
705
205
982
10
316
149 '
705
20:;
705
!J3
760
93
760

9980
94.10
10510
10110
50,~
441
1:1530
12810
S05
672
900
776
8,1(;
688
835
733

1,

,1'

1,rm
O"S.'!
2,:H)5
1,:17
0,59:;
O,.l17
1 ,50:~
0,86:;

r,
[kJ{kg

I ),

.0C]{\V/m

O,l""l
O,lti,lu
0,1:,91
0, 15.I~J
4,18li8
4.1S(1)
0,1:;1)2
n,I:1.llJ
O"UGO
O,75.lO
1,:HOO
1,:2f)HO

Pr

n care 91 reprezint fraciile masice ale componenilor,


sau al relaiei:

16,44
15,57
16,1
11.9
3S,1

0,01426 '
O,oOll:J:l
0,02367
O,OU2,l
0,065:18

O,D.'
O,'l:l2
0.179
O,.IUl
0,116
O,fi31
~),161

o,unil
0,83.10
1,1310
1,11.130

25,6
28,9

I 0.02567
0,0581

0,1,166

10,,3

1670

239

10320

1, ,56

125

1670

649

9810

1,1.18

(2.7)

.0c]

l'

L O'-tgj),

1=

8,13
1<1,02
45,0
33,05
SO,:1
5U,7
2.1,.1

0,:",2

125

68

fi

..' Factorii .de conc1uctivitate 0:1 i E2 se citesc din figura 2.3 n


funcie de temperatura redus i de presiunile reduse corespunztoare,
Pentru un amestec de mai
multe lichide, conductivitatea
15
termic medie poate fi calculat cu ajutorul relaiei
"'"
empirice;

...

4.1,50/0Pb+

+55,5 ~~Bi

2,8

amhiaut

[...2...--.N.

n eate dlg reprezint densitatea relativ a produsului petrolier n raport


cli apa, ambele la 15C. Se constat c A scade liniar cu creterea temperaturii i C 1 este invers proporional cu densitatea relativ a produsuluL'
.
La temperatur constant, A crete cu creterea presiunii, creterea
fiind sensibil la presiuni mari. Pe baza unOr date experimentale, J. M. Len6ir a stabilit o metod de calculare a conductivitii termice a lichidelor
la presiuni. superioare presiunii atmosferice 0"2), n funcie de temperatur T i presiune P2, de parametrii critici Te i Pc i de valoarea conductivitii termice a lichidului /'1 la temperatura T i presiunea atmosferic Pl:
1..2= f..l.

44,~,%Pl>+

+.~5,5~Bi

0,1172-6,33.10- 1
d15
15

'

toC]
Bismut
Disiiiut
Plumb
Plumb
Li tiu
Li tiu
Mercur
l\Iercul"
Potasiu
Potasiu
Sodiu
Sodiu
22(X,1':a+78%K

A=

TABELUL
Proprietile

Astfel, . pentru calcularea conductivitii termice a fraciunilor petroliere lichide, C. S. Cragoe a stabilit urmtoarea relaie (transformat, pen.tru a .fi aplicabil.n Sistemul Internaional de .uniti .de msur).;

__

TABELUL
Conduetivltatea

~t
i~
""1'

0,02708
0,OOll2;;
0,001;:;8
0,OO30li
0,00721
IJ,00377
O,01UU6

0,02~UU

A=
n care
Iare.

XI

L OqXj)

(2.8)

sint fraciile mo-

Se recomanc1fls se lucreze cu valoarea mai micii a


conc1uctivitiltii termice medii.
Gazele

(sau

vapor)

&U

conc1uctivitflitermice cuprinse aproximativ intre 0,005 i


0,6 Wjm.oC. n tabelele 2,9 i
2.10 se rcdau valorile lui A.
pentru diverse gaze i vapori,
la diverse temperaturi i la
o presiune egal sau mai mi'c dect presiunea atmosfc-

11

11

r
Fig. ~.3

69
-~ --- -_.~-~--".

.~.....:;.:.~~--..:;-~ .......
--l

-t

'"

~'1'

::tr~---..,.__

---_._.
~

l,

_"'"~.

; .. _ ..~jl~.~~1t

....
r'('~~

~:;,,~ f":,"-~

[ .....

':'-)l'~;.'~'."

"-r~: ..:TAIJ~l:.:C!~ 2.9

Coud~etlvltalea termic 1., [\V/m .C], a uu~r gaze la presiunea alm';;S'erle


i, [0C]

0,0147
0,0228
0,0309
0,0391
0,0472
0,0549
0,0621
0,0688
0,0752
0,0809
0,0863

100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000

tI

CO,

leo I
0,0233
0,0301
0,0365
0,0426
0,0485
0,0541
0,0597
0,0651
0,0702
0,0755
0,0806

H,O

0,0239
0,0330
0,0434
0,0550
0,0680
0,0822
0,0980
0,1161
0,1332
0,1523

1.

H,
0,1743
0,2164
0,2582
0,3000
0,3417
0,3836
0,4260
0,4674
0,5090
0,5515
0,5930

N,
0,0243
0,0315
.0,0385
0,0449
0,0507
0,0558
0,0603
0,0642
0,0674
0,0702
0,0723

IAer

O,

0,0244
0,0321
0,0393
0,0461
0,0521
0;0575
0,0622
0,0671
0,0718
0,0763
0,0807

0,0247
0,0329
0,0407
0,0481
0,0550
0,0616
0,0674
0,0728
0,0777
0,0820
0,0858

'o

........-~y.,.-

.'

TABELUL

2.10

i, lOC]

t,

-20
-10

10
20
30
40
50
60 .
70
80
90
100
120
140
- 160
180
200

r
f,

i\letan
, Etan
Etilen
AcetiIen
Propan
n-Butan
i-Butan
n-Pentan
i-Pentan
n-Hexan
H,'xell
Ciclohexan
Bellzen
Clorurr, de metil
Cloroform
Tetrac!orur de carbon
Alcool metilic
Alcool etilic
Aceton
Clor
Hidrogen sul furat
Bioxid de sulf
Amoniac

CH,
C,H.
C,H,
CaH,
CaH.
C,HLO
C,H'6
C.Hu
C.B
C.H"
C.H"
C.H"
C.H.
CH,Cl
CHCla
CCI,
CH,O
C,H.O
C,H6O
CI.
H.:S

sa
NUa

-50

0,0243
0,0134
0,0130

0,0172

I
0,0306
0,0180
0,0167
0,0184
0,0151
0,0134
0,0138
0,0130
0,0126
0,0126
0,0100

0,0088
0,0092
0,0063
0,0059
0,0142
0,0138
0,0096
0,0080
0,0126
0,0084
0,0218

p, [kg/m']

I c", _

u, [m'/5]

[k~/kg .0C]

: 11,59 .1(J'
12,43 '10-'
13,28 '10-'
14,16 ,10-'
15,06 '10-'
16,00 '10-'
16,96 ,10-'
17,95 ,10-'
18,97 '10-'
20,02 ,10-'
21,06 ,10-'
22,10 '10-'
23,13 .10-'
2545
, '10-'
.
27,80 '10-'
--30,0940""
32,49 '10-'
34,85 '10-'

1,395
1.342
1,293
1,247
1,205
1,165
1,128
1,093
1,060
1,029
1,000
0,972
0,946
0,898
0,854
_D,815~

0,779
0,746

TABEL~~f.?-I1

fizice ale aerului la presiunea atmosferie

1,010
1,010
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,005
1,010
1,010
1,010
1,010
1,010
1,013
-1-;017' 1,021
1,026

A,

[\Vi;';

.0C]

0,0228
-0,0236
0',0244
0,0251
0,0259
0,0267
0,0276
0,0283
0,0289
0,0297
0,0305
0,0313
0,0321
0,0334
0,0349
. -();O364
0,0378
0,0393

Pr

0,7162
0,7138
0,7072
0,7070
0,7{)42
0,7016
0,6966
0,6967
0,6993
0,7006
0,6974
0,6932
0,6885
0,6911
0,6891
0,6852
0,6836
0,6787

T.4BELUL
Condocth'ltatea

2.12

termic A, [lV/m .C], a hldrogenului In stare gazoas, la dl\'Crse temperaturl


i presiuni
p, [bar]

i, lOC]

i, [0C]

Formula

'-::'."
- ~'-- - i--- ....

. ;,

Proprietile

Conductlvltatea termle A, [lV/m .C], a unor gaze


sau vapori, la P~P.'m

Substanla

_.~_~:'_~
~.~::;.~~;;"':.:.~::::.:-~::~~.;,~~"l~~4~~~~~~.;c-,-~~;::::~_.:~~(,;f:~'Z~:;;
-~~~_?"E~~~~7~'~~

.:.:..:~'#:.~

ric. Se constat c, n general, IA. crete odat l;u creterea temperaturi.


In tabelul 2.11 snt redate val<;>rilelui ~_(mQreun cu_alte_proprietif+ziee)-pentruaer, la -presit.lnea-atmosferic i diverse temperatur. In tabelele 2.12 i 2.13 se redau variaiile lui A.cu presiunea i temperatura,
pentru hidrogen i, respectiv, pentru abur. Se constat c 'A.crete odat
cu creterea presiunii i c, la presiuni i temperaturi relativ deprtate

50

0,0251
-

0,0167

0,0126
0,0126
0,0080
0,0071

0,0176
0,0130
-

0,981

100

(};O:~22

15
100
200
300

98,1

196,1

0,191
0,227
0,269
0,309

0,184
0,222
0,265
0,308

0,179
0,220
0,264
0,307

294,2

0,194
0,229
0,270
0,310

392,3

490,3

0,198
O,2:11
0.272
0,312

0,197
0,230
0,271
0,311

0,02lJB

TABELeL

Conduetlvllatea

termic,' ,,, [l\'/m 0ej, a "hllrulul, 1" dlnrsr

0,0218

0,018.1
0,0176
0,0172
0,0159
0,0100
0,0088
0,0218
0,0209
0,0167

trm"craturi

~.].J

i "TI'sillui

p, [burl
i, [0C]

200
250
300
350
400
450
500
550
600

O,0S1

0,0337
0,0398
0,0457
0,0513
0,0571
0,0633
0,0701
0,0768
0,0839

U,81

0,0418
0,0.177
0,053:1
0,0590
0,0651
0,0718
0,0784
0,OB55

10,6

0,0450
0,0502
0,0556
0,0611
0,0671
0,0738
0,OB03
0,0874

39,2

0,0537
0,0581
0,0635
0,0694
0,0758
O,OB25
0,0893

58,B

I
I

I
I
0,0615
0,0662
0,0715
0,0782
0,0846
0,0915

98,1

147,11

0,0660
0,0695
0,0745
0,0806
0,0871
0,0938

.:="

0,OB76
0,0805
0,0828
0,0877
0,0956
0,0996

71

70
L

1. ':

~:.,i ~;~

_
-:-

-'- ------',~

(
la

de punctul critic, A.crete


.0dat cu creterea temperaturii. Trebuie remarcat
i faptul c hidrogenul are
o_..conductivitate termic
mult mai mare dect celelalte gaze sau vapori.
La gaze, ca i la lichi. de, s-au stabilit numeroase
relaii empirice pentru calcularea lui A.n funcie de
alte proprieti fizice, sau
pentru exprimarea variaiei lui 1..cu temperatura.
Relaia lui J. C.Max-

9
8

~6

",,"

.; 5

~ 4

~
.~. J
.i>

."..
~

e"

&'"

weU:
'0.6

l5
2
2,5 J
PresIUnea redr./s,p,.

"

'=

1,25) cpvp

2,25--;-

/'f

(,

. -:','Pentru' un amestec .gazos de 'hidrogen~i 'hidrocarburi,'se'rec6maild


urmtoarea relaie pentru calcularea conductivitii termice medii:

A.=

AhtdroQ't'1I

1+5,27- -

. 1-y

I'h ld roca rbarl

(2.12)

1+0,313 1-y
Y

nc'are Y este fracia molar a hidrocarburilor.

2.2.3. CONDUCIA

PRIN PEREI PLANI SIMPLI

Cldura transmis, n unitatea de timp, prin conduie, n regim staionar, printr-un perete plan omogen de suprafa relativ mare n raport cu grosimea, dup direcia x perpendicular pe perete, poate fi exprimat prin relaia lui Fourier:

Q=lA(-~).

(2.9)

dx

Fig. 2.4

este interesant prin faptul c ea conduce la con.::


cluzia c raportul adimensional, cpvp/A.este dependent numai de exponentul adiabatic al gazului k. Acest raport are valoarea 0,737 pentru gaze
perfecte biatomice, indiferent de temperatur, i valoarea 0,767 pentru
gaze perfecte poliatomice. Pentru gaze reale, n majoritatea cazurilor, valorile raportului cpvp/A.nu difer cu mai mult de 10% fa de valorile
corespunztoare gazelor perfecte.
Acest raport se numete criteriul Prandtl.
In figura 2.4 este redat o diagram cu care poate fi stabilit, pentru
gaze, valoarea conductivitii termice la o presiune diferit de presiunea
atmosferic A.p, n funcie de valoarea conductivitii termice la presiunea
atmosferic i aceeai temperatur A.I i de valorile parametrilor r~dui
P" Tr
Pentru un amestec de gaze cu compoziie cunoscut, conductivitatea
termic medie poate fi calculat cu relaia:

. Separind
zult:

variabilele,

admiind c 1.' este constant


ii

(2.10)

Q= 8 A(tl-t2)

Q=(a+bt)A{

L(YiM;;a)
I

n care Mi sint masele moIare ale componenilor.


72

Il

~ (a+ bt)dt
11

a+b--"

Q
_

dx I

1,+1.,

't

-~)
1,

Q ~ dx=-A

n care Yi sint fraciile molare, sau cu relaia:

1..=_1

(2.13)

In aceast relaie (v. fig. 2.5), il repr('zint grosimea peretelui (constant) ti i t2 temperaturile pe cele dou fee ale peretelui (uniforme _
transmisie unidirecional) i A - aria seciunii de transfer de cldur
constant i egal cu aria suprafeei peretelui).
Admiindu-se pentru 1..o variaie liniar cu temperatura, relaiile anterioare capt urmtoarele forme:

L (I'iy/>r)/3)

1,

t:!,

L (A.tYt)

re-

Q ~ dx=-1.A ~dt

J.=

i integrnd,

(2.11)

&

A(tI-toJ

(2.14)

Se constat ciI valoarea medie a lui A.,considerat constant, in cazul variaiei liniare cu temperatura, este valoarea corespunztoare temperaturii
medii aritmetice a peretelui.
Dac la o distan oarecare x de faa peretelui cu
temperatura ti corespunde temperatura t, se poate

Fig. 2.5

73

u~';b~i""~ezist~n~"t~r~ic"a peretelui plan simplu se-exprim prin relaia:


"

scrie (in regim "staionar"fluxul termiC "este constant; in :caz-:contrar temperatura peretelui ar fi variabil in timp):
Q= ~A(tl-t2)=

"

Din aceast egalitate rezult variaia lui


t

t';1

cu x (variaie liniar):

t
1,-1.
= l--a-X

(2.15)

In cazul in care >. nu este considerat constant, ci variabil liniar cu temperatura, printr-un procedeu asemntor se poate stabili variaia temperaturii in perete, aceasta fiind reprezentat printr-o curb cu concavitatea
n sus (b>O) sau in jos (b<O).

2.2.4. ANALOGIA

TERMOELECTRIC

Explicitind n legea lui Ohm (I=UfR) rezistena electric, se obine


_ urmtoare.a.expr.esie-a intensitii-curentuluI electric:
I=.:!....SU

_ a
R--

2-x A(t1-t).

(2.16)

In aceast relaie (J este conductivitatea electric, l - lungimea conductorului i S - aria seciunii normale a conductorului.
Legea lui Ohm, scris sub forma anterioar, este analog cu legea lui
Fourier, a conduciei printr-un perete plan simplu:

[ni' OC] ,
W

(2.20)

care, corespunznd unei seciuni de 1 mZ este o rezisten termic specific.

2.2.5. CONDUCIA PRIN PEREIPLANI COMPUI


In practic se ntlnesc numeroase cazuri de transfer de cldur prin
conducie, n regim staionar, prin perei plani compui din mai multe
straturi, n care transferul se face unidirecional (perpendicular pe perete). De exemplu,' pereii unui cuptor pot fi compui din trei straturi: crmid refractar la interior, un strat din material izolant la mijloc i
crmid obinuit la exterior.
~
_
-ln-iigura2:f:lcste
redat o seciuneprlntr-un
peiete plan compus, n
care snt trecui parametrii caracteristici transferului de cldur.
Fluxul termic transferat printr-un perete plan compus, la care rezistenele termice snt plasate n serie, poate fi exprimat prin relaia:
A(I,-ln+1)

Q=~

.ER

t~'
1

(2.21)

1.,

Q=TA.tJ.t.
Se constat c diferenei de potenial electric i corespunde diferena
de temperatur, c intensitii curentului electric i corespunde fluxul tel'mic, c conductivitii electrice i corespunde conductivitatea termic etc.
Pe baza analogiei legilor Fourier i Ohm, n transferul de cldtr se
poate introduce noiunea de rezisten termic care, n cazul peretelui plan
simplu, are expresia:
R=

/11
Q

[OC]

=~"
AA

(2.17)

In cazul rezistenelor termice prezente n serie sau n paralel, rezistena termic echivalent se calculeaz n acelai mod ca i n cazul rezistenelor electrice:
n

R=L:R,

(2.18)

n cazul rezistenelor termice plasate n serie, i:


R=_l_
n

~RI

n cazul rezistenelor termice plasate n paralel.


74

(2.19)

Se constat c n aceast relaie apar numai temperaturile extreme ale


peretelui.
La aceeai relaie se poate ajunge i prin metoda explicitrii i nsumrii diferenelor pariale de temperatur.
Cunoscndu-se temperaturile extreme ale peretelui, se poate calcula Q
cu ajutorul relaiei anterioare i apoi se pot stabili temperat urile dintre
straturi, cu ajutorul relaiei "pentru peretele plan simplu, aplicat fiecrui strat n
1,
r, > IJ
>
parte.
Relaia stabilit poate fi utilizat[\ pen- Q
tru calcularea pierderilor de cldur[\ prin
diveri perei plani compui sau pentru
calcularea grosimii stratului izolator, fiind
impuse temperaturile extreme i grosimile
straturilor i, respectiv, temperaturile extreme, grosimile celorlalte straturi i fluxul termic.
Pentru valori "}.,constante, variaia
temperaturii n perete arat ca n figura
~,
2.6, segmentul de dreapt cel mai vertical
.~~
corespunznd stratului cu valoare minim
a lui "}.,.
Fig. 2.6
75

.2.2.6.! CONDUCIA PRIN PEREI


.
CILINDRICI .

-~~'7f!l.;t~

llX
:": :Din relaia. (2.23),cinindil-e; .seam de' cele :discotate-la:analogia)termoelectrc, rezult, ur~toarea, expresie a rezisteneitermice ..pentru ::un
perete cilindric:
".::',;

~:;
i'

,In figura 2.7 este redat seciunea


transversal printr-un perete cilindric
omogen, la care temperatura de pesuprafaa interioar tI (constant) este mai
mare dect temperatura de pe suprafaa exterioar t2 (constant). Acest pere, te are conductivitatea termic A. constant i o lungime finit L. Prin perete se transmite cldur prin conducie,
n regim staionar i unidirecional (dat,
torit simetriei, variaia temperaturii
'Fig. 2.7
este identic pe oricare dintre raze).
Relaia, lui Fourier, scris sub forma:

Q=A.A(-:}

f'

R=At=_l_lri.~.
.Q.

--

(2.25)

'1'

In practic se intlnesc frecvent.cazuri de transmitere a cldurii, prin


conducie, prin perei ciliridriCi,' compui, perei formai din mai multe
straturi cilindrice concentrice (de exemplu, conducte . izolate).. Cldura
transmis n unitatea de timp prin asemenea perei, la care rezistenele
termice snt plasate n serie, poate fi exprimat prin urmto'area relaie:
Q= ~_

2ltL(tl'-t.+l)

(2.26)

tRi t(!.A, Tt+I)


ln

T,

La aceeai relaie se poate ajunge i prin metoda explicitrii i nsumrii diferenelor pariale de temperatur.

(2:22)

nu poate fi aplicat direct, deoarece A, in cazul peretelui cilindric, nu are


valoare constant. Considernd o poriune a peretelui cilindric, de r?z ,T
i de grosime infinit mic dT (la care variaia lui A este neglijabil) i
aplicnd acesteia relaia (2.22) se obine:
Q=-l27tTL

2"LA

2.2.7. CONDUCIA

PRIN PEREISFERICI

La un perete sferic omogen, variaia temperaturii este identic pe


oricare raz. Aplicnd unui asemenea perete, de grosime infinit mic
(fig. 2.7), relaia (2.22), se obine:
'

!!!
dr

dt

Q=-/..47tT- -.

dT

Separnd variabilele i integrnd aceast ecuaie diferenial, rezult:

Q~.;
2

Separnd variabilele i integrnd, rezult:


2

~-l27tL

Q= 2ltLl-(II-U

Q~~ =-/..47t~dt;

~ dt;

Q= 4lt)'(/I-t,):

(2.23)

TI

Ta

(2.27)

In ~
T,

Relaia obinut permite- calcularea cldurii transmise n unitatea de


timp, prin conducie, printr-un perete ci1indric simplu.
Aclmiindu-se pentru /.. o variaie liniar cu temperatura, se poate
ajunge la aceeai concluzie, ca i n cazul peretelui plan: valoarea medie
a lui /.. (considerat constant) este valoarea luat la temperatura medie
aritmetic a peretelui.
Prin acelai procedeu, ca i in cazul peretelui plan, se poate stabili
relaia de variaie a lui t cu T, care n cazul peretelui cilinclric, are urmtoarea form logaritmic (f..=ct.):
t=tl-

11-/,

In~

In!..,

(2.24)

Dac /.. variaz liniar cu temperatura, valoarea sa medie, utilizat n


calcul este valoarea luat la temperatura medie aritmetic a peretelui.
Pentru /.. constant, variaia lui t cu T, n cazul peretelui sferic, se exprim prin urmtoarea relaie de form hiperbolic (cleclusprin metoda
prezentat anterior):

(1--- 1) .

ti-ta
--

t=tl

.!._.!.
TI

TI

(2.28)

r2

Conform analogiei termoelectrice, rezistena termic a unui perete


sferic are expresia:

TI

R= ~ =

TI

76

_1_(.!._.!.).
4nA

TI

(2.29)

Ta

77

--~

, Cldura b-ansmis n unitatea de timp printr-un .perete sferic compus


din .mai multe straturi (rezistenele termice snt plasate n serie), se exprim prin urmtoarea relaie:
.

4n (/1-1.+1)

(2.30)

Q=-n
=n[1(1 1)1'
ER, ~ . -;:-,-;':-

. Pierderea de cldur'priri sol;'de la fundul'unui rezervor cu temperatura tp i diametrul d, se poate calcula cu relaia:

1~,

I
Q =-=~

1.-1,

1
',2dA,

..

1 .

Relaiile stabilite snt utile n calculul transmiterii cldurii prin conducie, prin pereii. rezervoarelor sferice sau prin capacele coloanelor,
schimbtoarelor de cldur tubulare etc. (aceste capace snt, obinuit, calote sferice i Q rezult?-t din relaie trebuie nmulit cu raportul dintre
aria suprafeei calotei i aria suprafeei sferei corespunztoare).

Relaiile anterioare se utilizeaz i n cazul'n care se transport sau


se depoziteaz lichide reci (tp <ts), absorbindu-se cldur din sol.
Bazinele excavate n sol snt frecvent utilizate pentru depozitri de
hidrocarburi uoare n faz lichid, la temperaturi sub OC.Absorbia de
cldur din sol, prin peretele lateral al unui bazin cilindric (adncimea h,
diametrul d) se exprim prin relaia:
.
)

Q= 2nIrA,(I,-I.)

2.2.8. CONDUCIA

--t

PRIN SOL

1.-1,
_'_1
. -'In [Ir
_

2nLA,"'"

+ V(Ir)"_

(2.31)

1 ]

w_

In aceasta relaie tp reprezint"temperatura peretelui conductei, ts temperatura solului la o distan relativ mare de. conduct, L - lungimea conductei, 1" - raza eX,terioar a conductei, h - distana de la axul
conductei la suprafaa solului i As - conductivitatea termic a solului
(I-s variaz aproximativ ntre 0,3 i
2,:3 W/moC, n funcie, n primul rnd,
de umiditatea solului; la umiditi
medii '1.., arc pentru humus valoare<1
0,9, pentru argil 1,4 i pentru nisip
1,7 W/mC).
. In cazul h/r>4, relaia (2.31) poate fi simplificat la forma:
Q=~=
R
Fig. 2.8

78

(2.34)

41r
Ind

SchimbuJ de cldur ntre.supr.afaa-ext-erloar"-a-unei concllicte-nffro-~


pate I solul nconjurtor este o problem de conducie relativ dificil.
Aceast problem a fost rezolvat de ctre A. L. London, admindu-se c
temperatura nu variaz n lungul conductei i c transmiterea cldurii se
face n regim staionar. In figura 2.8 este redat imaginea izotermelor 1
i a liniilor de flux termic constant 2, n sol, n jurul unei conducte ngropate, ntr-un plan perpendicular pe axul conductei. Se constat c
transmiterea cldurii se face prin sol, de la suprafaa conductei ctre' suprafaa solului, dup direcii normale la suprafeele izotermice.
In forma general, pentru o conduct de lungime mare n raport cu
diametrul su, relaia stabilit de London, pentru calcularea pie(derilor
de cldur ale unei conducte ngropate, are urmtorul aspect:
Q= ~ =

(2.33)

'1.-1,
1
21r
--}n211U.,
r

(2.32)

In cazul .!,lnet caverne subterane, pentru depo'zitarea la temperatur


joas-a Uimi gaz lichefiat, absorbia de cldur din sol se calculeaz cu
relaia:
Q= 2irdA,(I,-I.)
1-

!.

(2.35)

41r

n care h este adncimea la care este plasat caverna, iar d diametrul


sferei de arie egal cu aria cavernei.

2.2.9. CONDUCIA INTR-UN PERETECILINDRIC


CU SURSA INTERIOARA DE CALDURA
In laboratoare se utilizeaz frecvent reactoare, pentru realizarea unor
reacii endotermice la temperaturi ridicate, prevzute cu nclzire electric exterioar. In asemenea cazuri (fig. 2.9), la exteriorul peretelui metalic 1 al reactorului se afl un strat de amot 2, n care este nglobat
rezistena electric de nclzire, iar la exteriorul acestuia este plasat stratul izolator termic 3, care micoreaz pierderile de cldur ctre mediul
ambiant i care asigur la exterior o temperatur
redus.
Stratul de amot, n care se dezvolt cldur,
constituie peretele cilindric cu surs interioar de
cldur. In studiul analitic al acestei probleme se rI
admite c stratul respectiv este omogen i c dezvoltarea de cldur n strat este uniform reparti- 1
i
zat. Fluxul termic dezvoltat de stratul de amot I
se transfer parial, n scop util, ctre interiorul
reactorului i parial ctre mediul ambiant. In
peretele metalic al reactorului i n stratul izolator
termic, exist transferuri de cldur obinuite,
I Z
J
prin conducie n regim staionar (fluxuri termice
constante), prin perei cilindrici omogeni. Pentru
Fig. 2.9
79

--

i.
,,- ',n' figura 2.10 este :redat 'o'sec-'<
iune prin peretele de amot, n care
indicele 1 se refer la suprafaa interioar, iar indicele 2 .la suprafaa
exterioar,
Cum la 1'=1'1 corespunde t=tl, iar
la 1'=1'2 corespunde t=t2, se poate
scrie sistemul:

'stratuLde'amot, 'cu 'surs,'iilteiioar :de'c}dur,'exist probleme specifice, care vor fi analizate n cele ce urmeaz.'
,
,.,
,
Ecuaia diferenial Fourier-Kirchhoff se simplific la urmtoarea
form, n cazul n care se aplic la un -corp solid (fr surs interioar de
cldur):

(O'-+-+d'l
0'1)

01

A
I
-=cr,
PCp Ox2

,oy'

'Oz'

"

In cazul n care n int~riorui 'corpuiui se, dezvolt (semnul +) sau se


,consum (semnul .:.-) cldur, relaia se scrie sub forma:

!.!.

=, 2-'(0'1

+ 0'1 + 0'1) + J...

or

pc. OX'

PCp

oy'

o:' -

t2=-

ox

pCp

t2-tj=

qr2

C'=t1

).

/,

=_

dl

dr

qr

2),

(2,36)

",

'Iri
41. -C In rl-t2

C' ,

=-

qrmn%
21.

-'
elmax-

rmu

/~ C;

(2.37)

'1

qr;;'a.r +C In 1'max+-C'
4

mu

t,na.,=tl-~(d~a.r-di)+Cln

Fluxul termic in stratul de amot este variabil cu


expresie:

+C

(2.38)

d
",

lGA

l'

i are urmtoarea

<II
'1r
C)
Q= -,d = -A2;-;rLI- -:- +- -

+~

cir

2A

Q=).,r;clL("d _

'1r'
,li,

-I-..!!-

Prin nlocuirea lui C', aceast ultim relaie se poate aduce la forma:

r..

'IA

Printr-o nou{lintegrare se obine funcia t=f(r):


, 1= ~

qr~
4; -C In 1'2'

max

=- ~

').

(d~-di)+(l2-I,)
d"
ln ....::..

,=\l2A

Prin integrarea ultimei forme (A. este considerat constant) se obine:


dr

m
q

~ =0=

).

Fig. 2.10

Curba de variaie t=f(r) prezint un punct de maximum (fig, 2,10),


pentru care se pot afla tmax i raza corespunztoare 1'",ax:

~(1~'+r d'I)= _:!..

q r'

r,
~

dr

cir'

---

rmax

(r:i-r)+(12-11)

<li,

Aceast relaie poate fi scris i sub urmtoarele forme:

dl

r,

.!i..

rma

r-=--

1...---

r,

r dr

.~cir (r ~)cir

1/,

r,

(r~-rn+Cln

4A

).

cir

,--

r,

~+~~=_:!..

1/,

I/mu;OI------

4-C Inr2+C'

oJl=_:!.

dr'

~-----

In-

Aceast ultim relaie permite studierea conduciei n regim staio:'


nar, printr-un perete plan omogen cu surs interioar de cldur, caz mai
puin interesant practic,
In cazul peretelui cilindric, la care temperatura variaz numai cu raza,
relaia anterioar poate fi transpus n coordonate cilindrice:

L~'

C=

pCp

ox'

'.:-"

care permite stabilirea valorilor constantelor de integrare:

2-. 0'1 +.!!2

4:

;Y,.

"

qr~

tl=-'4I +Clnrl+C'

n care q reprezint cldura dezvoltat," sau consumat, n unitatea de


timp i pe unitatea de volum [WIm3].
n regim staionar, cu transfer de cldur unidirecional i cu dezvoltare de cldur, relaia se simplific n continu
are la formele:
0=

~".

trrlCJ t------'--1, ~-----,-,-

2C)

(2,39)

Pentru elI rezult Ql> iar pentru d2 rezult Qz. Pentru 1'=rmax, fluxul
termic corespunztor este nul (Qma.'=O). n figura 2.10 este redat n prin-

+ Cln, , r +- C'.

6 - Procese de transfer termic

80

81

._--_._------------------

;I--l-!-~
;lf:--dplil :i .Yariaia .lui Q cur, lundu-se pentruQ valori absolute (n partea
stng valorile lui Q snt negative).
Dac n relaia anterioar a lui Q se nlocuiete ce i se ia q=O (conducie prin perete cilindric fr surs interioar de cldur) se obine relaia clasic cunoscut.
In cazul n care, de exemplu, este impus--valoarea, lui Q2' valoarea
temperaturii t2 se calc~leaz cu relaia:
d.

t2=,t1+

qd~ln d
1

8),

q(d~-di)

16

O.ln

d.

___

d_1_

2nL

i'~
J,-

..... ~.~ .......

"-

",',-

,..'-- .....

Admjnd c pe suprafaa 3 seexercitpresiuneap,


presiunea:

-p+ .E.

pdxdz-

ay

---+-

dx

82

.r

dxdydz~_ap

ay

dV.

. (2.42)

---R-e-zu-I-ta-n-t-a-a-ce-s-to-r-d-ou
fore de frecare va fi:

(r+!L

r-------

Fig. 2.11

ay

(r+ :: dX)dYdZ.

Aceast ecuaie este caracteristic proceselor de curgere forat n regim nestaionar, a fluidelor vscoase, ,incompresibile.
In figura 2.11 este reprezentat, ntr-un sistem de coordonate x, y, z,
un element de volum cu laturile dx, dy, dz, dintr-un fluid care se deplaseaz de sus n jos.
y
'Asupra acestui volum elementar de fluid
acioneaz trei fore: greutatea, fora de presiune i fora de frecare.
Proiecii1eacestor fore, pe axa y, snt
redate n cele ce urmeaz.
Greutatea elementului de volum este
egal cu:
dVpg,
(2.41)

ap

(P+ ap d~)dXdZ -_

In cazul n care viteza fluidului variaz numai dup direcia x, apar


fore de frecare numai pe suprafeele 1 i 2 ale elementului de volum.
Admind c viteza crete de la stinga spre dreapta (fig. 2.11), se poate
scrie c pe suprafaa 1 se exercit fora de frecare - jdydz (fora de
frecare se opune deplasrii elementului de volum) i c pe suprafaa 2 se
exercit fora de fre'care:
.

Aceast relaie este dedus prin combinarea relaiilor anterioare.


Teoria prezentat, cu privire la conducia n regim staionar printr-un
perete cilindric omogen, cu surs interioar de cldur, are diverse aplicaii practice.
-

2.3.1. ECUAIA NAVIER-STOKES


PENTRU CURGEREA FORATA

fora de presiune- rezultant va fi:

(2.40)

----~- 2.3. EC_UAT1JkE.J2If.EREN:rJALEEUNO'ME-NTA-LE


ALE CONVECIEI
Convecia fiind un mod de schimb de cldur ntre un fluid i un
solid, n care fluidul se gsete n micare (forat sau liber) n raport cu
solidul, ecuaiile fundamentale ale conveciei snt, pe de o parte de natur fluidodinamic, iar pe de alt parte, de natur termodinamic. Dintre
numeroasele ecuaii fluidodinamice existente, n studiul conveciei este
necesar n primul rnd ecuaia Navier-Stokes, scris att n varianta corespunztoare curgerii forate, ct i n varianta corespunztoare curgerii
libere.

dy,

ay

,'1

jar_.pe ~uprfa 4

dX) dydz-fdydz=ar

ax

dxdydz=

ax

aL dV.
ax

Cunoscind c, potrivit legii lui Newton, fora specific de frecare are


expresia:
f=11 awy ,

ax

rezultanta celor douil fore de frecare poate fi scris i sub forma:

EL
ax

dV=11 a'wy dV.

ax'

In aceste relaii Il este viscozitatea dinamic a fluid ului, iar wy este


proiecia vitezei fluid ului pe axa y.
Dac se admite cazul general, n care viteza fluidului variaz dup
toate cele trei direcii, fora de frecare rezultant va fi:
a'wy
a'wy
a'wy)dV
[1-+-+.
( ax'
ay'
az'

(2.43)

Suma proieciilor pc axa y a celor trei fore (greutatea, fora de presiune i fora ele frecare):
~
31',
( ;j'w!I
,~'II'!1
~'II'.'I )]
elV
[ ~g---rll --+--+-3-1 '2.r'
au'
2:'

(2.4-1)

poate fi cgalatil cu proelusul dintre masa i acceleraia elementului.


n cazul regimului nestaionar, viteza fluielului, sau oricare dintre proieciile ei, variaz n timp i spaiu:

n care p este masa specific a fluid ului i


g acceleraia gravitaional.

y=('t,

1U

6.

X,

y, z).
83

,Difereniala lui

W"y

va fi: ~ ~. .

l~__

. .. ' _.,.

.._~

i, ;

dwy= awy di:+

2wy d.c+ awy dy+

'a'

'awy dz,

'!

'az

'aY

ax:.

rr_.

Valori orientative

iar acceleraia elementului este:

+ 'awy dx +~
a, .. 'ax d, ai!

dwy = awy
d,.

dy
d...

awy

~=

awy +'aWY

Sz . d...

a...

ai:

w ~awyw
'IV 'aY

Egalitatea forei rezultante cu produsul dintre mas i acceleraie constituie ecuaia Navier-Stokes (dV'sesimplific):

+.J. (d'WY
+ --a'wy + ~a.wy).
-.

dX'

ay..

az'

dWY
=p-'a"

+,p-(awy

ax

+ dWY
w'" .-'awy wu-w.

ay

'az

Substana

+' awy
w
U
az
(2.45)

. 'ar
pg-ay.

-- .~. _." _ ..._-

(2.46)

Dac se pleca de la proieciile fore~or caracteristice pe axa x sau pe


axa z, se cptau relaii asemntpare, n care difereau numai indicii (in
fond ecuaia Navier-Stokeseste
constituit din lfnsamblul relaiilor corespunztoare celor trei proiecii).

TABELUL
_o. . o 7.

--

Aceton
Acid acetic
Acid azotic
Acid sulfuric
Alcool etilic
Alcool metilic
Anilin
Benzen
Cic10hexan
Cloroform
Glicerin
.n-Heptan

n-Hexan
Mercur
Metil-cic1ohcxan
n-Octan
n-Pentan
i-Pentan
Sulfur de carbon
Tetrac10rur de carbon
Toluen
o-Xilen
m-Xilen
p-Xilen

6,00143
0,00107
0,00124
0,00057
0,00110
0,00119
0,00084
0,00106
0,00120
0,00128
0,00050
0,00124

Din relaia clasic a variaiei volumului specific cu temperatura, sub


presiune constant, se poate deduce expresia diferenei celor dou densiti, n functie de coeficientul de dilatare volumlc izobar ~:
1

Pl.

;"

200

0,00225
0,00201
0,00183
0,00169
0,00157
0,00138
0,00128

0,00174
0,00163
0,00154
0,00146
0,00139
0,00127
0,00119

2,10

0,00339
0,00280
0,00239
0,00209
0,00188
0,00153
0,00133

280

0,00700
0,00485
0,00365
0,00291
0,00242
0,00176
0,0014-1

r,

(2.4 7)
(2.48)

Se constat c produsul ~~t reprezint fora ascensional specific


(corespunztoare unitii de greutate) a curenilor de convecie liber.
.. In tabelele 2.14, 2.15 i 2.16 snt redate valorile coeficientului de dilatare volumic izobar pentru cteva lichide, la temperatura ambiant i
presiunea atmosferlc, pentru n-octan lichid la diverse temperaturi i presiuni (~ crete cu creterea temperaturii i scade cu creterea presiunii)

2.16

C,,.,llcientui de dilatare vohlmic iZllbar:i ;3, [Ii'CI. 111 111,,1 ~I Ilburulul, la eliver.ie lemperatur
i (lresluni

0,981

98,1

VPlpfJ

84

la diverse

TABELUL

,.

1, [oq

---f- =~~t.

0,00138
0,00133
0,00129
0,00126
0,00122
0,00116
0,00111

160

P, -P, =~t.tP'p

Fcnd nlocuirea corespunztoare, n expresia anterioar a lui F, rezult:


F= V~t.tp,.g;

100

20,3
40,5
60,8
81,0
101,3
152,0
202,6

p'. )g.

-=-(1+~t.t);

2.15

t, [0C)

Fora ascensional a unui volum de fluid cald (cu temperatura tp),


care dislocuiete un volum egal de fluid rece (cu temperatura ti), fluidul
fiind acelai, iar presiunea constant, poate fi exprimat prin relaia:

=v,, [l+Wp-t/)];

'0,00135
0,00018
. 0,00118
0,00114
0,00160
0,00154
0,00118
0,00122
0,00111
0,00097
0,00099
0,00102

Coeficientul de dilatare voiumic izobar ~, (lloCl, ai normal-octanuluillchid


.
temperaturl i presiuni

p, [bar]

..~

2.3.2. FORA ASCENSIONALA I ECUAIA NAVIER-STOKES


PENTRU CURGEREA LIBERA

V,

Substana

TABELUL

.~-

F=V(Pi, -

2.14

ale coeficientului de dilatare volumic izobar ~, [I/OCl, al uno~' lichide


ia temperatura a~blant i presiunea atmosferic
'

150
250

0,002450
0,0019.10

0,001000
0,001845

[barl

1%,1

0,000975
0,001700

29.1,2

o.OOOn.l:J
0,00158.1

350

0,001620

0,0040GO

0,008025

O,O(H4:lO

450
550
650

0,001380
0,001210
0,001090

0,OO20S0
0,001540
0,001270

0,003560
0,001980
0,001500

O,O071l41l
0,002GOO
0,001710

85

~- -------------------

Il,..
Da'c>ri 'e'cuaia: (2.46)' 'se face, ~-'-O

(hi' cu'rgerea:'liber 'a:",-fltiidelor

au

:.!

-.rl

fora de presiune este nul) i se nlocuiete greutatea specific cu fora


ascensional specific (corespunztoare unitii de volum), se obine ecuaia Navier-Stokes pentru curgerea liber:
(.lAt

(il'/DU +il'WY
ilx'
ily'

-pgl"l..l +JJ -

Fig. 2.12

+il'WY)
il,'

ilwy

=p-

Il.

+ p(ilWY

'Ilx

,ilwy'

WX+-.

ily

ilwy

wy+--.

ilz

wz

(2.52)
(semnul minus al forei ascensionale arat c aceasta este de sens contraI' greutii).

~L

2.3.3. NOIUNI ELEMENTARE PRIVIND STRATUL LIMIT


FLUIDa DINAMIC

~t

te

i pentru ap i abur n funcie de temperatur i presiune (la abur [1


crete cu creterea presiunii i scade cu creterea temperaturii).
Variaia lui [1 cu temperatura i presiunea, p~nt~~ u.!! flj,1d_n_tare
gazoas.sau-lichid .estercl-atn--fi-g:-2;12. - . - -In aceast figur, 1 reprezint curba de saturaie a vaporilor i 2 curba
de saturaie a lichid ului. Curbele cu linie plin se refer la gaze sau vapori supranclzii, iar curbele cu linie i punct la lichid.
Pentru fraciuni petroliere lichide cu d~o=O,700 ... 0,950, la presiunea
atmosferic i t=,O ... 150C, [1 poate fi calculat cu ajutorul.relaiei:
1

~=-------

(2.49)

2310-6340d;o+5965 (d;o)'-I

[1 crete cu creterea temperaturii, scade cu creterea densitii relative


i are valori cuprinse ntre 6.10-4 i 15,5,10-4 VrC].
.
La lichide, cunoscndu-se variaia densitii cu t<~mperatura, pentru
t=O,5(tt +t2), ntr-un interval relativ mic de temperatur, [1 poate fi calculat cu relaia:

~=

2(Pt-p,)
(Pl+P,)(t,-t1)

Dup cum se tie, pentru gaze perfecte, ~ are expresia:

R~2-.
l"
T

(2.50)

Pentru gaze rcale, elin ecuaia Van der Waals, rezult urm[ltoarea rclaie pentru calcularea lui ~:
1

(P+ :,)<V-b)

~=-------T
a
pv-

2ab

Imersnd un corp solid ntr-un fluid aflat n micare cu 0_ yie?=unif-orm,se constat -c-ia -suprafaa s61Tdullii'apar neuiiiformit i n circu1aia fluid ului, deoarece forele de frecare care se manifest la interfaa
solid-fluid modific repar tii a vitezei de curgere n masa fluid ului din
apropierea solidului.
Se definete prin strat limit, zona de fluid din apropierea corpului
solid pe lng. care curge fluidul, zon n care se manifest forele de frecare dintre solid i fluid, n care micarea fluid ului este influenat de
prezena solidului i n care apar variaii mari ale vitezei de curgere a
fluidului.
In cele ce urmeaz se vor discuta pe scurt principalele probleme ale
stratului limit, n cazul n care fluidul i solidul au aceeai temperatur,
pentru curgerea unui fluid paralel cu o plac i pentru curgerea unui
fluid prin interiorul unui tub de seciune circular. Studiile referitoare
la stratul limit au fost iniiate de L. Prandtl i continuate apoi de ctre
numerosi cercettori.
Dac un fluid, care are iniial o vitez uniform w, vine n contact cu
o plac, curgind paralel cu aceasta, la suprafaa plcii apare stratul limit,
n care viteza variaz ntre valoarea O (la suprafaa plcii) i valoarea W
(la extremitatea stratului). In acest strat, curgerea fluid ului poate fi laminar sau turbulent. In apropierea bordului de atac curgerea este ntotdeauna laminar a. Ea se poate menine laminar pe toat placa sau
poate deveni la un moment dat turbulent b. In cazul stratului turbulent,
la suprafaa plcii exist totui un substrat laminar c, de grosime relativ
mic (fig. 2.13).
Distana fa de bordul de atac x, la care curgerea devine turbulent,
depinde de viteza iniial a fluid ului w i de viscozitatea acestuia 'Il. Pe

(2,51)

-;;+7

in care a si b snt constantele caracteristice Van der \,yaals.


Valoriie coeficientului de dilatare volumic izobar a fluidelor snt nccesare pentru calcularea forelor ascensionale ale curenilor de convecie
liber.
86

r
Fig. 2.13

87

.f",I"
~ ...
.

....

baza unor. date experimentale, M. Hansen a ajuns la concluzia"c natura


curgerll"fhliduui se schimb
aproximativ .,la. o vr.lloare:
"
..

Re= ~

'

'

1: ~

----r-r.

8=4,96

max

'Ix

(2.53)

Re'/,'

8=0,376

x
Re'/.'

a Y-

1,5

"0,5

83 y

3)

=w(fY/7

Dup cum se tie, curgerea unui fluid printr-o conduct de se~iune


circular este laminar la valori:
Re= dru < 2 300,
v

unele w este viteza medie de curgere a fluidulL~i.


In fjgura 2.14 este redat imaginea stratului limit la curgerea laminar a unui fluid printr-o conduct. Se admite c fiuidui intr in CGndud cu o vitez uniform w. Se constat c, datorit frecrilor de la interfaa solid-fluid, viteza fluid ului scade la peretele conducteI i crete pe
axul conductei. Profilul vitezei este n continu schImbare pn la o anumit distan L. de la captul tubului, cind curgerea se stabilizeaz.
Dup:\ H. L. Langhaar, lungimea de stabilizare, n cazul curgerii laminare, se poate calcula cu formula:
(2.57)

L\=0,0575 el Re.

Fig .. 2.14

I
~

(2.56)

Wx

"LJ

=2iv[1-

Wx

(2.55)

n care y reprezint distana de la suprafaa plcii.


Pentru exprimarea profilului vitezei w" in cazul stratului limit turbulent, se poate utiliza ~elaia empiric propus de T. von Karman'

-~iS?{~

Pe baza ecuaiei Navier-Stokes, s-a stabilit analitic urmtoarea relaie care red profilul vitezei la curgerea laminar, stabilizat i izotermic:
'

(2.54)

Variaia vitezei (dup direcia x) n stratul limit laminar poate fi exprimatprin relaia stabilit de K. Pohlhausen:

(;Y],

(2.58)

n care y este distana de la axul conductei.


Se constat c pe axul conductei wma.x=2w, deci c viteza ,maxim
este egal cu dublul vitezei medii.
n figura 2.15 este redat "imaginea stratului limit la curgerea turbulent (Re> 2 300) a unui fluid printr-o conduct. i n acest caz se admite c fluidul intr n conduct cu o vitez uniform w. Se constat c,
iniial, apare un strat laminar, care apoi se transform ntr-un strat turbulent, c la peretele conductei rmne permanent un substrat laminar:
i c profilul vitezei este n continu schimbare, pin la o distan de captul tubului:
Ls~50 el.
'. " (2.59)
Grosimea substratului laminar poate fi calculat cu urmtoarea formul empiric:
37,2 d
(2.60)
8= Rco.91~
In curgerea turbulent, stabilizat i izotermic, profilul vitezei nu mai
este parabolic, ca n cazul curgerii laminare. Raportul dintre viteza medie
i viteza maxim are valori cuprinse ntre 0,76 (pentru Re=5 .103) i 0,89
(pentru Re=5 .10G), spre deosebire de curgerea laminar la care acest raport are valoarea

0,5.

Profilul vitezei n seciunea conducte se poate exprima printr-o relaie empiric de forma:
Wx.-Wmax

11)"
( 1- -;

(2.61)

n care n variaz intre 1/7 (pentru valori Re mici) 'ii 1/10 (pentru valori
Re mari).
Alte probleme ale stratului limit:l fluielodinamic sau ale stratului limit:l termoelinamic se vor discuta atunci cind va fi necesar.

2.3.4. LEGEA LUI NEWTON I COEFICIENTUL

-7
::L
-----

Fig. 2.15

stabilit pe cale analitic i verificat experimental.


Grosimea stratului limit tUrbulent se poate calcula cu ajutorul mai
multor relaii empirice, dintre care mai des utilizat este urmtoarea:

88

n'I'!

Grosimea stratqlui limit laminar, la o distan x de bordul de atac,


poate"fi calculat "cli relaia:

1.

,"i, I.-

=3.105

Wx=W (

. 'c

DE CONVECIE

Pe baza observaiilor experimentale, referitoare la schimbul de cldur


intre un fluid i un solid, 1. Newton a ajuns la urmtoarea concluzie: cldura schimbat n unitatea de timp, ntre un fluid i un solid, este di89

111
'f,

li'

(2.62)
In' aceast relaie, care poart numele lui Newton i care se utilizeaz
n primul rnd pentru calcularea schimbului de cldur prin convecie,
coeficientul de proporionalitate cx poart numele de coeficient de convecie.
Legea lui Newton poate fi scris i sub forma:
dQ='OI:dA~t

i
I
I

A~t

reprezint cldura schimbat, prin convecie, n unitatea de timp, ntre un


fluid i un solid, solidul avnd o suprafa egal cu unitatea de suprafa,
iar difer.ena-ile,..tempeI'-a.tu-r---d-int-i'~H'\:licl--i-soHd-'fiind-egat-clru-fiira
tea-~
de temperatur.
In Sistemul International de unitti de msur, dimensiunile lui OI:snt
urmtoarele:
.
.

[J

kg

:X=sm2K=m2K=s3K=~20c

Trecerea lui cx din principalele vechi sisteme de uniti de msur n


Sistemul Internaional se face prin echivalenele:
1 kcaljm2hoC=1,163 W/m2 C; 1 Btu/ft2hroF=5,68 W/m2 aC.
Spre deosebire de conductivitatea termic, coeficientul de convecie
depinde de foarte muli parametri, ca de exemplu: forma i dimensiunile
solidului care schimb cldur cu ,fluidul, natura curgerii i viteza de
curgere a fluidului, diverse proprieti fizice ale fluidului (cp, /-l, p, A., ~
etc.), ,acceleraia gravitaional, diferena de temperatur dintre solid ~i
fluid .etc.
Principala dificultate n calculul schimbului de cldur prin convccie
este stabilirea unor relaii care s redea dependena dintre cx i parametrii
de care depinde acesta. In general, relaiile pentru calcularea lui OI:nu se
pot stabili pe cale analitic, ci pe o cale mixt, completnd, pe baza datelor experimentale, relaiile g~nerale deduse prin teoria similitudinii.
Coeficientul de convecie are limite foarte largi de variaie. Pentru
orientare, se redau n continuare limitele aproximative de variaie a lui
cx, pentru diverse cazuri de schimb de cldur prin convecie:
convecie liber - gaze
cx= 1
20 [W/m~C]
convecie liber' - lichide
01:=20 100 [W/m20C]
convecie forat - gaze
01:='10 1000 [W/m20C]
convecie forat - lichide
a=50
5000 [W/m20C]
condensarea vaporilor
0I:=10J . la' [W/m20C]
fierberea lichidelor
or.=103 . ' 10" [W/m20C].
Din aceste date se constat c OI:are valori maxime la convecia cu
schimbare de faz, valori medii la convecia forat i valori minime la
convecia liber i c la convecia n lichide coeficientul de cOl1\'eeie
este, n general, mai mare decit la convecia in gaze ..

90

....~':._.-~,'"'_.

"., 'c'~ifJb

Q -

1,

0:.1'

2.3.5. ECUAIA NEWTON-FOURIER

1.

(2.63)

dac se refer la o suprafa elementar de schimb de cldur.


Coeficientul de convecie:
cx=

,-,.-._....,,--,_.~

Rezistena termic, la schimbul' de


cldur prin convecie, se exprim prin
relaia:
'
R= tJ.t_ 1
(2.64)

In figura 2.16 este redat variaia!


d
temperaturii unui fluid, la o curgere
.
neizotermic printr-o conduct. Acest
Fig. 2.16
profil are aproximativ aceeai form n
toate cazurile, existnd numai mici variaii, n funcie de valoarea criteriului Re i de valoarea diferenei de temperatur.
Caracteristic n variaia temperaturii fluidului, att la_~_~erea fort!!m,~ __
---cit-i-i'a-eurgere'a---'liber;-esteap1UIC-;-n
apropierea solidului, ntr-o pelicul foarte subire de fluid, exist o cdere foarte mare de temperatur.
in afara acestei pelicule, variaia temperaturii fluidului este relativ mic.
Cderea mare de temperatur din pelicul (pelicula nu trebuie confundat
cu stratul limit i nici chiar cu substratul laminar) se explic n urmtorul mod: viteza fluidului n aceast pelicul este neglijabil, transmiterea cldurii n pelicul se face prin conducie, fluidele au o conductivitate termic mic i deci cderea de temperatur corespunztoare este
foarte mare. Grosimea peliculei este foarte greu de determinat, dar se
poate aprecia c ea este cu att mai mic, cu ct vit~za medie de curgere
a fluidului este mai mare.
Deoarece n regim staionar Q este constant, valoarea lui Q exprimat
prin legea lui Newton (cldura schimbat n unitatea de timp, prin convecie, intre fluid i solid) se poate egala cu valoarea lui Q exprimat
prin legea lui Fourier (cldura transmis n unitatea de timp, prin conducie, prin pelicul):
Q=etAM=A.A

(-

:~).

Prin simplificarea lui A rezult ecuaia Newton-Fourier, care se utilizeaz in studiul conveciei:
et~t=-). ~

(2.65)

dn

2.3.6. ECUAIA FOURIER-KIRCHHOFF

Ecuaia Fourier-Kirchhoff este principala ecuaie diferenial, de natur termodinamic, necesar in studiul conveeiei. Ea exprim variaia
temperaturii in timp i spaiu, intr-un fluid, datorat atit conduciei, ct i
mi';;crii fluid ului.
Fie un element de volum cu laturile dx, dy i dz (fig. 2.11), fix in spaiu, prin care circul un fluid cu temperatur neuniform. Se admite c
proprietile fizice ale fluidului snt constante, c la un moment dat pe
91

~--

T
'este;t i: c 'pe suprafaa' 2 tem-

suprafaa 1 a elementului temperatura


peratura este:
'

t+

"

~dx.

"'il

d'Q'

'd Y dz -,--,,
ill
,

=-fI,

,"1

'

~+(~wx+~wv+'~wz)=2.(a'l

ilx

"

iar cldura care iese din element prin suprafaa 2 va fi:


,

element, corespunztoare
,
dQ' =dQ' -dQ' =)"dydz ~
dx. .
.
..~.
.
0);1
..,~,
.";
QX~

conduciei dup

In mod asemntor se pot obine i expresiile dQ; i dQ;. corespun-;ztoare celorlalte dou direcii.
.
.
Global, cldurq acumulat n element, corespunztoare coriduciei dup
toate cele trei direcii, va fi:
'"
'

',

"',

('aax'1 + ay'a'l +"a'l)

il,'

dQ" =wxdydzpcpt,

,.,xl

.,.....

iar cldura care iese din element prin suprafaa 2 este:


ol

dQ':Z:;a :;=wxC1Yd;pc
a x <I:r)'
P(t+
,

Cldura:' "elclu'nulat" n element, corespunztoare deplasrii fh.iidului


dup direcia x, va fi:
dQ"ar =dQ"ZI ':"""dQ"=-w,dydzpc
p
x

az

ax'

pc~

+ il'~+
dy"

(2.70)

il'~).

aZ"

~==2.(a'~+a':+,a'~,)'
a. pc~ dx" ay", .rJz~

"

(2,71)

Raportul ).,/pcp se noteaz obinuit cu a, se exprim n m2/s i senumete dijuzivitate


termic. Difuzivitatea termic d o indic:aie astipra
ineriei termice a corpurilor, i anume, cu ct a este mai mare, cu att
corpul se nclzete sau se rcete mai rapid.
, Ecuaia Fourier-Kirchhoff, cu toate c nu este integrabil n forma
general, este totui util n studiUlconveciei, n studiul coriduciei n
regim nestaionar, n studiul conduciei biclirecionale n regim staIO'
nar etc.
..' ,

Asemntor se obin i expresiile dQ~, i dQ';. corespunztoare ce!orlalte direcii.


Cldura acumulat global n element, datorit deplasrii fluidului
dup toate cele trei direcii, va fi:
dQ" =dQ" +dQ" +dQ~ =-Fcpdxdydz
y.

(~Wx+ ~lVu+ ~w,)

ax

ay

a,

(2.G7)

Cldura acumulat n elementul de volum, datorit att conduciei, cit


i deplasrii fluid ului, se exprim prin:
2

[ A (a"1
a'l
a -pc, (al-:-lV,,+-Wu+-w,
a/
al)]
--:,+--:,+---:;
aX" ,CU" a:"
a.~
ay
a:
/)

2.4. APLICAREA TEORIEI SIMIlITUDINII


LA STUDIUL CONVECIEI

Teoria similitudinii are un cimp larg de apiicaii, ca, de exemplu, In


studiul dinamicii fluideior, n studiul transferului de mas,' n studiul
proceselor de sedimentare i fluidizare etc. Studiul conveciei, sau - mai
exact - stabilirea relaiilor pentru calcularea coeficienilor de convecie, nu s-ar fi putut efectua cu succes fr[1 ajutorul teoriei similitudinii.
Pentru a SI' ntelege mai usor notiunile si teoremele de baz[l ale similitudinii proceselo~ fizice, se v~ discuta iniial, pentru comparaie, sirnilitudinea corpurilor geometrice.

a~ clx.
ax

92

ay

(2.66)

Cldura 'care'intr n elementul de' volum, n unitatea de timp, 'prin


suprafaa 1, cldur, corespunztoare, deplasrii fll,lidu!ui, ,se exprim prin
entalpia debitului de fluid i deci:
'

dQ=dQ " +dQ'=dxc1ydz

,ilx,

do:.=.=dQ" +dQy +dQz=)"dxdydz

"

(2.69)

, ax

= - )"dydz ~---

Cldura "acuinulat"in
direcia x, va fi:
."

'.

Aceast ecuaie se simplific, n cazul ,conduciei tridimensionale n


regim nestaionar printr-un corp solid (wx>wy i w= snt nule), la forma:

!!.. dX)

il(l+

ill
il

Din egalarea celor dou expresii ale lui dQ, rezult ecuaia diferenial
Fourier-Kirchhoff :
il.

dQ"2

'

dQ=dxdydzpcp

ilx

, Cldura care intr n elementul de volum, n unitatea de timp, prin


conducie, prin suprafaa 1,
fi (conform legii lui Fourier):
,

Valoarea lui dQpciate fi exprimat 'i prin variaia entalpiEd:cantitii


de fluid din elementul de volum, n unitatea de timp:
"
,

(2.68)

2.4.1. SIMILITUDINEA

CORPURILOR

GEOMETRICE

Un cilindru (circular, drept) poate fi definit simplu prin lungimea ~i


diametrul su. Fie patru cilindri cu urmMoarele dimensiuni caracteri,stice:
LI i dl; L~=.=~Ll i d~=~dJ;

L:J=LI i cl:1=2 eli; L,=L1

i d4=clJ. Aceti

cilindri snt calitativ identic'i, adic fac parte din aceeai clas de corpuri
geometrice (un cilindru, un con, un cub i o sfer, de exemplu, nu sint
corpuri geometrice calitativ identice).
Dou corpuri geometrice calitativ identice pot fi: nesimilare, similare
(asemenea) sau cantitativ identice.
93

'J
. Corpurile-snt similare numai .atunci cnd ele admit o cons.tant de sia lungimilor sau, altfel spus, numai atunci cnd dimensiunile
lor liniare corespunztoare snt proporionale. Comparnd cilindrul 2 cu
cilindrul 1 (de referin), se' constat c:

militudine

o = ~ ---:C =
I

L,

dj

22

i, deci, c aceti I doi cilindri snt similari (CI este con~tanta de similitudine a lungimilor, admis).
Comparind cilindrul 3 cu cilindrul 1, se constat c:

0=1
L

si

t!:=2

d,

i, deei, c aceti doi cilindri snt nesimilari (dimensiunile liniare corespunztoare nu snt proporionale; nu se admite o constant de similitudine
a lungmilor).
Comparnd cilindrul 4 cu cilindrul 1, se constat c:
-~'=~=Cl=l~

+I

L,

-"

dJ

i se poate .preciza c dou corpuri geometrice calitativ identice snt


cantitativ identice, dac ele admit o constant de similitudine a lungimilor egal cu unitatea (identitatea cantitativ este un caz particular al similitudinii).
Cilindrii similari 2 i 1 admit i o constant de similitudine a supra-

leai .criterii-'~i~;"~i;;:;:ilitudinei c aceste criterii snt; '1respectiv," egale,


dac corpurile snt similare..
.:;~;.:..'" : .
Simplexul este forma cea mai simpl a unui criteriu de similitudine si
este reprezentat de raportul a dou mrimi de acelai fel (de exemplu;
dou dimensiuni liniare). Simplexul se deosebete de constanta de similitudine prin faptul c el conine dou mrimi ale aceluiai corp i nu
mrimile corespunztoare a dou corpuri diferite.
Doi cilindri (circulari, drepi) snt similari, dac criteriul de similitudine (simplexul) Ljd are pentru aceti cilindri aceeai valoare. Rezult
deci, c la corpurile geometrice calitativ identice, definite prin dou lungimi caracteristice este necesar pentru similitudine egalitatea unui singur
criteriu de similitudine.
Dou sfere (sau dou cuburi) fiind definite printr-o singur lungime
caracteristic (diametrul, respectiv latura) nu pot fi nesimilare, ci numai
similare, sau, n caz particular, cantitativ identice.
Dou paralelipipede, fiind definite prin trei lungimi caracteristice (cele
trei laturi), necesit pentru a fi similare egalitatea reciproc a dou criterii
de similittIdiQe. Notnd.cu a,.b-ic-la-tui'il~ unui paralelipiped;'se poate
.constata uor c dou paralelipipede snt similare dac, de exemplu:
~=<:!
Ca

~=~

b.

CI

bl

i c, pentru ca aceste paralelipipede s fie similare, nu este suficient, de


pxemplu, egalitatea:
a.b.
alb,
--=--,

fe~lor:

f~

C.=~_S.

s,-;; ,

n care S reprezint aria suprafeei laterale, iar s - aria suprafeei .bazei.


Relaia dintre C. i CI se poate stabili uor, pe baza relaiilor care
exprim suprafeele n funcie de lungimile caracteristice:

ci

Noiunile prezentate n acest paragraf, referitoare la similitudinea corpurilor geometrice, snt extinse i completate, n continuare, la analiza
similitudinii proceselor fizice.

nd3

C.= r:d,L. =_-C2


4'
r:d,L,

r:d -

2.4.2. SIMILITUDINEA

Din egalitatea de mai sus:

~=~,
S,

SI

rezult, prin altele:

.~=~.
d~

d;'

~_

d.L. -

SI

djL,'

sau

0=~
d.

d,

i se constat c, pentru cele dou corpuri geometrice similare, se pot


scrie diverse rapoarte adimensionale, formate cu ajutorul mrimilor caracteristice i c aceste rapoarte snt, respectiv, egale.
Se definete prin criteriu de similitudine geometric un raport adimensional, format cu ajutorul mrimilor caracteristice unui corp geometric i se reine c dou corpuri geometrice calitativ identice admit ace94

PROCESELOR FIZICE

Dou procese fizice, care nu snt calitativ identice, nu pot fi niciodat


similare (asemenea). In multe cazuri ns, ntre dou procese diferite calitativ, poate exista o analogie (asemnare parial), ca, de exemplu, intre
un proces de transfer de cldur i un proces de transfer de mas, ntre
un proces de fluidizare i un proces de sedimentare, ntre conduoia termic i conducia electric etc.
Dou procese calitativ identice pot fi similare (n caz particular i
cantitativ identice) sau nesimilare. Snt similare acele procese fizice calitativ identice care admit constante de similitudine (fizice i geometrice)
pentru toate mrimile caracteristice. Dac toate constantele de similitudine admise snt egale cu unitatea, cele dou procese calitativ identice
sint i cantitativ identice. Dac cele dou procese comparate nu admit
constante de similitudine pentru toate mrimile caracteristice, ele nu sint
similare.
Relaiile dintre diversele constante de similitudine admise de dou
procese similare se pot stabili pe baza relaiilor dintre diversele mrimi
95

- r
.caracteristice ,proceselor, chiar dac, aceste relaii snt. scrise .sul.>form
diferenial. -.
Pentru dou procese fizice. calitativ identice, procese care se definesc
prin aceleai mrimi caracteristice, se pot scrie aceleai criterii de smilitudine (prin criteriu de siritilitudi'rle fizic se nelege, n general, un raport adimensional, format cu ajutorul unora dintre mrimile care caracterizeaz procesul fizc).. Dac criteriile de similitucline corespunztoare
celor dou. procese .calitativ. identice snt, respectiv, egale, cele dou procese snt similare, iar dac criteriile de similitudine nu snt, respectiv,
egale, cele ~lou.procese nu snt similare.
Cele anterioare snt concentrate n teorema lui Newton referitoare la
similitudine: dou procese fizice snt similare, dac ele admit aceleai criterii de similitueline i elac acestea snt, respectiv, egale.
La analiza similitudinii corpurilor geometrice s-a constatat c numrul
minim de criterii desimilitudine care trebuie s fie, respectiv,-egale, pentru ca dou corpuri geometrice calitativ identice s fie similare, este egal
cu numrul detndmi (lungimi) caracteristice prin care se definete corpul, minus unu.'
..
lntr'-o form. general, constatarea anterioar~ se exprim prin teorema.1t a similitudinii: numrul minim ele criteri de similitudine independente, care se pot forma cu numrul de mrimi caracteristice prin care
se definete un proces fizic, este egal cu' diferena dintre numrul de mTimi caracteristice prin care se definete procesul i numrul minim de
uniti de msur fundamentale
cu care. se. pot exprima dimehsiunile
mrimilor caracteristice.
.
In plus, teorema 1t, care este atribuit lui E. Buckingham i care poate
fi tratat i exprimat analitic, mai conine i urmtoarea completare:
relaia care exprim cantitativ un proces fizic i care se scrie obinuit ca
o funcie a parametrilor ce definesc procesul:
f(pll P2' PJ,

jJ~
'r

-i utiliznd constantele. desimilitudine;corespunztoare:


C
n care:

C), =-

CI=SI
J. ! -- _.- '. dn'

IX'

f:.I'

dl'

f:.1

dl

Cl=-=-

. ,

Cleste constanta' de similitudine a' coeficientului de convecie; C), _


constanta de similitudine a concluctivitii termice; CI - constanta- de similitudine a lungimilor; CI - constanta: de similitudin'e a diferenelor de
temperatur, se constat c relaia (2.75) poate fi scris sub o nou form:

SA ~,

Ca CIIY.D. 1= -C]"
(

C,

(2.76\

dn

Raportnd, membru cu membru, relaia (2.76) la relaia (2.74), rezult


urmtoarea relaie ntre constantele de similitudine:
Ca=-,

c),

(2.77)

c,

nlocuind
se obine:

constantele

de similitudine
IXT

IXI

cu rapoartele

corespunztoare,

-=-,

(2.78)

n care l este o lungime caracteristic a solidului care schimb cldur cu


fluidul, iar f... - conductivitatea termic a fluid ului.
Criteriul de similitudine stabilit poart numele lui W. Nusselt i se
noteaz astfel:

':!

Nu=

(2.79)

Pn)=O,
(2.72)
poate fi scris i ca o funcie a criteriilor de similitudine caracteristice
procesului, criterii formate cu ajutorul parametrilor corespunztori:
o o o,

f(h1' 1t2, JtJ' ..

hn_m)=O,

Prin relaia (2.78) se constat c dou fenomene de convecie similare


au criteriul Nusselt numeric egal.
Ecuaia dijeTenial Fourier-Kirchhoff
(2.70), simplificat pentru regim
staionar (fJt/fJT=O), are forma:

(2.73)

in care n reprezint numrul de parametri. 'm - numrul de uniti de


msur fundamentale, iar n-m numrul de criterii de similitudine independente.
Criteriile de similitucline caracteristice proceselor de convecie pot fi
stabilite pe baza ecuaiilor difereniale fundamentale sau pe baza parametrilor care definesc procesul, prin metoda 'analizei elimensionale.

al
. al
(al-w+-w+-w
\dX
dU
a;

2.4.3. STABILIREA CRITERIilOR DE SIMILITUDINE


PE BAZA ECUAII lOR DIFERENIALE FUNDAMENTALE

It

a."

i, in continuare,

IV

rJ.'D.t'=-f...'

dl'
dn'

~I /l1

au

au'!.

(2.80)

o;'!.,

~t IV

a,

)=~cpc'p

l:...(a't
Ci pc. ax'
~I

+ a"1 + a'l)
ou'

o,,

(2.81)

la urmltoarea relaie ntre constantele de similitudine:


Cw=

pentru dou procese ele convecie si-

dn

pCp\a.L~

Prin acelai procedeu ca i n cazul anterior, pentru un proces de convecie similar se poate ajunge la relaia:
~ C ,(~

rJ.D.t=.-f... ~,

) =--+-+_
A (a'l
a"1 a'l)

ZI

II

c,

Scriind ecuaia Newton-Fourier


milare sub formele:

dn'

A'

IX'

=a

';:-:jC:,:~ L", '/.

C",
C PC C

C1

(2.82)

(V4)

nlocuind constantele de similitudine cu rapoartele corespunztoare,


pentru fenomenele ele convecie similare, se obine urmtoarea egalitate:

(2.75)

----=---.

96

7 - Procese ele transfer termic

......la.....

c~p '[' w'

cp;::JI w

1,'

1,

(2.83)
97

Acest

criteriu 'de;~s1miiittidine)poait

'numele\ lu'b~E.,:Pedet"i:se'

.no-

,-::: -"'ln'continuarese;pof
:
.

teaz cu:
..

Pe .

otiiie.urintoarele-egaliti:-:~,<
1c~c~~<- -:"..'."
\

~ o':

ip:1nsS:
.

CpCgCpC,;

-2-'

cpp/ui

l~Oiq

(2.94)

c, '"

(2.84)

:~'-i{::'.lt~'~~"~

}.

/'"p'g'wtJ.t'

.'

fI.'w'

Criteriul.de
cu X'

'

}.1.' .'

, Fo'-.:.--',
'ClJp

/'pg~tJ.t

----=---.

Dac se pornea de la forma iniial a ecuaiei Fourier-Kirchhoff. nesimplificat pentru regi~~staionar, '.~-:arfi. c;ibinut n' plus .nc dou criterii de similitudiiie,
este
criteriul. 'lui. Fourier:
.
. 'dip.tre.care interesant'
, .. -:
_.
,
(2.85)

similitudine obinuti.neavnd
X=

l'~

(2.95)

fl.w'

un nume special, se vaI10ta

/2pg~tJ.i = /'g~tJ.1

.(2.96)

vw

~W'

caracteristic schimbul~i de cldur n r~gim ;;e~taionar.


Ecuaia Navier-Stokes pentru curgerea forat (2.46), simplificat pentru regim staionar (wiJl ..:....O). dac se neglijeaz variaia presiunii
(p/y=O) i influena greutii asupra curgerii (pg=O), capt forma:

O'wv
OX

IJ.( --,

+ --o
o'w. + o'w.)

(OW;~
+ o,Wv ..... + oWy
- UI" - IVu OX .<;. ",; OY'll_.~. o:

=1'

--o

oy

OZ"

l'

RELAIILE CRITERIALE GENERALE ALE CONVECIEI.


FARA SCHIMBARE DE FAZA, ~IN REGIM STAIONAR

2.4.4.

(2.86)

IVz

(2.87)

flm7ecuaiile-difetena1e:-furdamentale---aIe
conveclei, prin efectuarea unor simplificri, s-au obinut criteriile de similitudine termodinamic Nu i Pe i criteriile. de similitudine fluidodinamic Re (pentru
curgerea forat) i X (pentru curgerea liber). '
Conform teoremei 1t a similitudinii, pentru procesele de cdnvecie
forat, fr schimbare de faz i n regim staionar, se poate scrie o relaie criterial sub forma general:

CI!
=C'p Cw;

(2.88)

f (Nu, Pe, Re)=O.

l'w'p'
/wp
--===:- .

(2.89)

Pentru un proces de convecie similar se poate scrie:

Cw (O'w
--v
C IJ.-Il
Ci

OX'

+ -o'wv + -Il'W.) =C
ou'

o:'

+ oWv +

(ow.
-IV
ax"

C?
-1'
P

CI

-IV

ou

oWv
a:

--IV

In continuare se poate ajunge la urmtoarele egaliti:


CI

fI.'

In general se obinuiete (nu numai la schimbul de cldur prin convecie) ca relaiile criteriale ale diverselor procese fizice s se scrie sub
urmtoarea form: criteriul de similitudine care conine necunoscuta procesului (la convecie necunoscut este :IX) este egal cu o constant, nmulit cu produsul celorlalte criterii de similitudine, ridicate la anumite
puteri. In consecin, pentru convecia forat, fr schimbare de faz
i n regim staionar, se poate scrie:

fi.

Criteriul obinut este criteriul lui O. Reynolcls:


Re=/wP=!.'!!.
fi.

(2.90)

ih care 1 este o lungime caracteristic, iar w - o vitez caracteristici!.


Dac ecuaia Navier-Stokes nu s-ar fi simplificat, s-ar fi obinut in
plus nd\ nou criterii de similitudine, printre care i criteriul Euler:

Eu.=

tJ.p
pw"

Nu=C

Il (

ox'

+ a'wv +
au'

O'Wp)

Nll=C

(2.91)

. a:'

(~~t.

pg

IJ.

c1

(a.w
_ox'

Il

o'w
+ O'w
ou'
a;'
v

v)

=C
p

C ,C C.~ ~~t.
g P
,~g

ReaH

(!2-)".
Ile

..

Raportul criteriilor Pe i Re este un nou criteriu de similitudine, care


poart numele lui L. Prctneltl:
Pr=

Cp!-'

(2.92)

cppv

(2.98)

Prin utilizarea criteriului Pr relaia

"
(2.97)

poate fi scris i sub forma:

Nu=CRem

Prn,

(2.99)

care prezint avantajul c l conine pe w (viteza medie de curgere a fluidului) ntr-un singur criteriu i avantajul c Pr conine numai proprieti
fizice ale fluidului (s-a constatat anterior, pe baza relaiei lui Maxwell,
c acest criteriu are valori constante pentru gaze perfecte).

Pentru un proces de convecie similar, se poate scrie:


C

(2.97)

sau:

utilizat foarte mult n dinamica fluidelor.


Ecuaia Navier-Stokes
pentru curgerea liber (2.52), simplificat pentru regim staiopar (wy/ CJ.=O), dac se neglijeaz acceleraia (al doilea
membru al ecuaiei (2.52), care reprezint produsul dintre mas i acceleraie, este nul), capt forma:
O'wv

Rea Peb

(2.93)

7*

98

-~.

99

1
Pentru procesele, de :conp,ecieliber;'fr schimbare de faz i n regim
staionar, se poate scrie relaia criterial sub forma general:
f(NU, Pe, X) ,O:
Ca i n cazul anterior, aceast funcie poate fi exprimat prin relaia:
Nu=cxa

Peb

(2.100)

Deoarece viteza intervine n criteriul Pe la puterea 1, iar n criteriul


X la puterea -1, i pentru c n curgerea liber nu poate fi definit o
vitez medie de curgere a fluidului i deci ea trebuie eliminat din relaie,
exponenii a i b trebuie s fie egali: .
Nu=C

(X Pe)n.

(2.101)

Preferndu-se utilizarea criteriului Pr, n locul criteriului Pe, relaia


(2,101)poate fi scris astfel:' ';
"

, "

.' N~~cT(x'Re).( ~:))".

Produsul dintre criteriile X i Re este un nol! criteriu de similitudine,


care poart numele lui F. Grashof:
Gr=

_/_3p_'g_~_~_t -:..._ 13g_~_~_t

Il'

~,

form cunoscut n literatur sub numele de relaia lui L. Lorenz.


Eliminnd din expresia criteriului Gr produsul ~l.t, care este adimensional,' se obine Un nou criteriu de similitudine, care poart numele lui
Galilei:
Ga= /'p'g _ [3g
(2.104)
;.t' -7
Inlocuind n Gr produsul ~l.t prin l.p/p (egalitatea respectiv a fost
ntlnit la stabilirea forei ascensionale a curenilor de convecie liber),
se obine criteriul lui Arhimede:
13pg~p_= /'~~P
Il"
~.p

Se' cunosc dou variariteprincipale 'de ,utilizare a analizei -dimensionale: varianta stabilit 'de Buckingham i varianta stabilit de Rayleigh.
Aceste variante se exemplific, n continuare, pentru procesele de schimb
de cldur prin convecie forat, fr schimbare de faz i n regim
stationar,
"
'Varianta lui Buckingham. Procesul ales pentru exemplificare poate
i exprimat printr-o relaie de forma general:
f(ex, 1,,/...,w, '1, cp, p)=O.

(2.'105)

In majoritatea cazuril~r n care se utilizeaz critcriul lui Arhimede,


l.p nu reprezint variaia densitii fluidului, ci diferena densitilor a
dou faze diferite.

7tj

=;IXt' Ah. v

Analiza dimensional permite stabilirea criteriilor de similitudine caracteristice unui proces, pornind de la parametrii care definesc procesul.
Aceti parametri pot fi cunoscui din observaiile experimentale sau pot
fi luai din ecuaiile difereniale ale procesului.
100

'

(/';

),h, vC' pd,;

7t2=Wt'

7t3=cpla, Ah, vC' pd,.

Valorile exponenilor existeni n aceste relaii se stabilesc din condiia omogenitii relaiilor.
Expresia dimensional a primei relaii este:
1= (~)\
5'

m
()

a, (kgm )h (m.)c, (kg )1/.,


1

53

m3

Pentru fiecare unitate de msur fundamental n parte, suma exponenilor trebuie s fie nul:
m :aj+bJ+2
cj-3
kg: 1+b1+dJ=O;
s : -3-3
bj-cJ=O;

cl1=0;

K :-1-b1=0.

Rczolvarea acestui sistem de ecuaii este foarte simpl i se obin urm[\toarele valori: bJ=-l;
cj=O, d1=O i aj=1.
Primul criteriu de similitudine va fi deci:
Cl.l

2.4.5. STABILIREA CRITERIilOR DE SIMILITUDINE


PRIN METODA ANALIZEI DIMENSIONAlE

(2.106)

Prin varianta metodei analizei dimensionale stabilit de Buckingham


se urmrete stabilirea funciei criteriale generale, care poate nlocui
funcia general a parametrilor ce caracterizeaz procesul.
Conform teoremei 7t a similitudinii, numrul de criterii independente
este egal cu diferena dintre numrul parametrilor (7) i numrul unitilor de msur fundamentale corespunztoare (4; m, kg, s, K).
Se admite ca primul criteriu s conin ca parametru caracteristic pe
IX (necunoscuta procesului), al doilea criteriu,
pe w i al treilea criteriu,
pe cp
Cele trei criterii care trebuiesc stabilite se scriu, sub forma general,
astfel:

(2.102)

Prin utilizarea criteriilor Pr i Gr relaia (2.101) poate fi scris sub


forma:
Nu=C(GrPr)n,
(2.103)

Ar=

fi

7t1= -

=Nu.

),

Stabilirea
g[\sesc:

celorlalte

dou criterii

se face in mod asem[\ll[ltor. Se

([,=1; 0,=0; c:!=-l; cl:!=O,

deci:
Iw
7t,,= -

=F!.e

'J

101
--- ---------_._--------

,
1

..1
i

i, respectiv:
pentru

:~,:.: :~.t";'i<;::H;~'LI '.j:J'~~


aa '0;ba'-r--1;

';;t~"'~:""'"

ca':"""l;'da=l,

'll:;)

o.-;~,:)'.-

r.,

care:

..

n concluzie,

'-Pl'.

..

funcia

criterial

general

-f(Nu,

cutat

Expresia

dimensional

Re, Pl')=O.

a acestei relaii

=ma

s"l(

(2.107)

este:

(k m)b(~)m(m2)C(~)n (kg)d.
g

s"l(

S"l(

m"

Pentru fiecare unitate de msur fundamental


n parte,
nenilor trebuie s fie nul (condiia omogenitii
relaiei):

suma expo-

m: a+b+m+2c+2n-3d=0

kg : -l+b+d=O
s : 3-3b-m-c,-2n=0
K: l-b-n=O
Acest sistem de patru ecuaii conine
ase necunoscute
i se pot
exprima patru dintre necunoscute,
n funcie de <.:elelalte dou alese -arbitrar. n acest scop se aleg m i n (exponenii lui w i c,,), pentru a se Stilbili un criteriu caracteristic
pentru w i un criteriu caracteristic
pentru cp (n afara criteriului
care conine necunoscuta
procesului
et).
Rezolvarea sistemului de: ecuaii conduce la:

b=l-n; d=n; c=n-m;


Relaia

Cl=m-;-l,

iniial[\ poate fi scris deei sub forma:


cx =Cl m-l.}..l-nwmv,,-mcp

Grupncl parametrii

care au acelai exponent

a;
~

c ('!!!)"' (
v

n pn

se obine:

"

.'

Teoria similitudinii
a permis stabilirea unor relaii 'criterialegenerale,
relativ simple, pentru exprimarea proceselor de convecie, fr schimbare
de faz, n regim staionar, pornind fie de la ecuaiile difereniale
fundamentale ale conveciei, fie de la parametrii
care caracterizeaz
un asemenea proces.
Chiar dac relaiile criteriale stabilite nu snt aplicabile numeric direct,
ele coninnd
cteva necunoscute
(coristanta i 'exponenii), totui aceste
rf;'laii snt de mare importan,
pentru c ele pot fi aduse uor la forme
concrete, pe baza unor date experimentale.
Ecuaiile difereniale
funda_IllntaI.l;_neputnd-iL.integrate,-nu
permi-teau stabHirea-direet
a"un{)r-re~
la ii aplicabile
numeric
pentru
calcularea
coeficientului
de convecie.
Comparnd
relaiile
(2.108) i (2.99) ntlnite
n paragraful
anterior,
se constat c relaia (2.99) conine numai trei necunoscute, spre deosebire
ele relaia (2.108), care conine apte necunoscute. Este evident c numrul
ele experiene
care trebuiesc efectuate pentru a aduce la forme concrete
aceste relaii este mult mai mic n cazul relaiei (2.99), dect n cazul relaiei (2.108). Se poate conchide, c teoria similitudinii
ndrum i uureaz foarte mult cercetarea experimental,
care urmrete stabilirea unor
relaii pentru calcularea coeficientului
de convecie.
Cercetrile experimentale
efectuate n ultimele decenii ele ctre numeroi cercettori au condus la stabilirea relaiilor concrete de calcul pentru
majoritatea
proceselor de convecie ntlnite n practic. Relaiile stabilite
snt, n general, de forma celor obinute prin aplicarea teoriei similitudinii.
n unele cazuri, pe lng criteriile ele baz, n aceste relaii se ntlnesc i
unele simplexuri caracteristice.
~. Presupunind
c pentru un proces de convecie se cunoate forma general a ccuaiei criteriale, dar c nu se cunosc valorile constantei i exponenilor din relaie, se poate constata uor, pe baza teoriei similitudinii,
c pentru a stabili valoarea coeficientului
de convecie pentru un proces
industrial
este suficient o singur
determinare
experimental
pe un
model de laborator, in condiii de similitudine.
Aelmind, pentru pxemplificare,
un proces de convecie forat, fr:l
schimbare
de faz[\ i n regim staionar, la curgerea unui fluid printr-o
conducUl, pentru cazul industrial i cel de laborator, se pot scrie urm[\toarele relaii:
NUt=C Re71 Pr? ;
Nllz=C

P)"

CpV

Re;n Prr.

Pentru ca procesul
este necesar ca:

sau:

Nu=,C Remprn
Trebuie reinut c n criteriile stabilite (numrul
teorema 7t) snt cuprini toi parametrii
admii iniial.

102

~~

2.4.6. IMPORTANA APLICARII TEORIEI SIMILITUDINII


LA.STUDIUL CONVECIEI

este:

Varianta
lui Rayleigh.
Vadanta
metodei
analizei dimensionale
stabilite de Rayleigh presupune
c relaia criterial
cutat este de forma:
criteriul care conine necunoscuta
este egal cu o. constant nmulit
cu
celelalte criterii, ridicate la anumite puteri. O asemenea relaie 'criterial,
prin explicitarea
criteriilor, devine o relaie de forma: necunoscuta proce.:.
sului (et) este egal cu '0 constant nmulit
cu ceilali parametri
ai procesului, ridicai la anumite puteri.
Pentru procesul de convecie,' care 's-a ales pentru exemplificare,
se
poate scrie:
_ .=Cla}.. bwm.vcCpn~d_"'-(-2:108)- - ~

m,

w;,Dac :r ;locul r lui


i' n 8':ar 'fi :ales ali ;exponeni de ,referin,"s-'ar
fi
ajuns; ri final, la o alt form a aceleiai relaii (o relaie cu criterii rezultate din .combinarea criteriilor stabilite anterior).
:

,~ "cpvp
7t3= -:;--

- -+--

~~'r,:.,ti:~!-o; ,"':;<;:11" ",~:.

lor este fixat

realizat

n laborator

Rel=Rej

prin
in

aceste

coneliii,

implicit

s fie similar

cu cel industrial

i Pl'j=.pl't;

i criteriile

Nu

vor

avea

aceeai

valoare.
103

1,1'
~l-

t
't 1Pentru :determinarea .experimentalae
.laborator se i vor.' alege:: fhiidul
de lucru,' temperaturile
caracteristice,'viteza
medie 'a fluidului i diametrul
conductei, n aa fel nct s se respecte condiiile de similitudine .. Cu aju'torul legii lui Newton, pe. baza datelor experimentale,
se calculeaz valoarea coeficientului
de convecie i apoi valoarea
criteriului
Nusselt.
Cum NUj=Nuz, urmeaz n continuare
s se calculeze valoarea coeficien tul ui de "convecie, :Coresp'un'ztor instalaiei .itid ustdeile: ..
Din cele discutate se~col).stat_c teoria 77]odelrii proceselor fizice nu
este dect o parte component
a teoriei similitudinii
i c modelarea
n
laborator
a proceselor. fizice poate da indicaii utile asupra C\spectelor
industriale ale acestor procese.
.". "

2.5. DATE EXPERIMENTALE PRIVIND TRANSFERUL DE CALPURA

PRIN CONVECIE IN REGIM STAIONAR .'


-'1

Se vor discuta n ordine, transferul


de cldur prin corivecie forat
fr schimbare de faz a fluidelor, transferul
d~ cldur prin convecie
liber fr schimbare de faz, convecia la fierberea lichidelor, convecia
la condensarea vaporilor i n final transferul
de cldur n straturile
de
particule.
La convecia forat i cea liber, fr schimbare de faz a fluidelor,
se vor ntlni forme concrete, stabilite pe baza datelor experimentale,
ale
relaiilor generale obinute prin aplicarea teoriei similitudinii
proceselor
de convecie.
n cazul conveciei forate, fr schimbare de faz a fluidelor, se ntlnesc trei clase de relaii, dup tipul seciunii de curgere a fluidului: constant, nelimitat i variabil.
Seciunea de curgere variabil este ntlnit n special la curgerea fluidelor transversal
pe fascicule de .tuburi: curgerea gazelor de ardere n
secia de convecie a cuptoarelor,
curgerea fluidelor n mantaua schimbtoarelor de cldur prevzute cu icane transversale
i curgerea aerului
peste fascicule de tuburi cu aripioare n rcitoarele
cu aer. Problemele
de convecie referitoare
la seciunile de curgere variabile, fiind n 'mare
msur dependente de construcia aparatelor n care au loc astfel de procese de convecie, se vor discuta la stuelierea aparatelor respective.

fi

..:...:.;.

Re> 10 000: 'Rela'iile sau metodele de calcul al coeficientuluI de ~onveci'e


difer de la un r~gim ;lii. al~l.
:"'fI,
,", .).i. :'.: "C". ,,,'o ,i:'"
Regimul turbulent.
Dintre lnumero,asele.,relaii
stabilite pe cale experimental .pentru ..calcularea ,coeficientuluLde,
.convecie_(au.fosLefectuate
i ncercri' de, a stabili aemenea r~laii pe cale analitic); cea mai ;utlizat este relaia lui W. H.-McAdams:'
.
".
;

",l

!"-~'~~-~'-~
-~~--'~~-fj'U~9~023?j~ii~r";o:~)~-'_.~
.--.-.,-----.~--(2.1

10-1

09)

Aceast r~laie se 'apli la nlzirea sau rcirea lichidelor sau gazelor,


pentru valori Re> 10\ Pr~ 0,6 iL/d>
5Q.Proprietile
fizice' ,care intervin n aceast relaie aparin fluidulti i Sl;! iau la temperatura
sa medie,
indicat de un termometru
plasat n curentul de fluid. Viteza care intervine iii-' crterlulRe
'este 'vIteza-- medfe--de - c'urgerea"-fluiduluL-L-un-gimea
caracteristic
utilizat n criteriile Re i Nu este, n cazul curgerii printr-o
conduct circular, diametrul interior al conductei.'
.
Explicitndu-se
sub forma:

criteriile

de similitudine,

. O

Ct=

)o'.c'O.4
p

,023"

relaia

(2.109) poate fi scris

04

p. .' wo .
dO2

VO4

din care rezli1t c parametrul


care influeneaz
cel mai mult valoarea lui
este w (influena cea mai mic o are el). Factorul lui wo.8/do.2 poate fi
calculat pentru diverse fluide i exprimat
n funcie de temperatur
i
de presiune.
.
Ct

,Dac ,seciunea de curgere a fluid ului nu este circular"


caracteristic
se utilizeaz un diametru echivalent.
Diametrul echivalent hielraulic se definete prin relaia:

ca lungime

d1=4-,s
"

iar diametrul

echivalent

termic -

(2.110)

p.

prin relaia:
S

dt=4 -,

(2.111)

[',

n care S este aria seciunii de curgere, Pli perimetrul udat de fluid i


Pt - perimetrul prin care se transmite cldura. Aplicnd aceste relaii la
curgerea printr-lin
canal de scciune dreptunghiular,
se gsesc (a i b
snt laturile):

2.5.1. CONVECIA FORTATA FARA SCHIMBARE DE FAZA,


IN CAZUL SECIUNILOR DE CURGERE CONSTANTE
Dup[\ cum se tie, n dinamica fluidelor se deosebesc dou[\ regimuri ele
curgere: regimul laminar, pentru Re < 2 300, i regimul turbulent,
pentru
Re> 2 300. ntre aceste dou regimuri exist[( o zon[( intermediar,
plasat
aproximativ intre Re=2 300 i Re=3 000, care practic se neglijeaz.
La schimbul de cldur prin convecie, zona intermediar[(
se intinde
de la Re=2300, pin la Re=10 000 i nu poate fi neglijat. n consecin,
la convecia forat, n cazul seciunilor
constante de curgere, se deosebesC trei regimuri caracteristice:
regimul lamina,. pentru Re<2300,
regimul intermediar pentru Re=2 300 ... 10 000 i regimul turbulent pentru

2ab

d/l=elt=-,
a+b

iar la curgerea

printr-o

seciune

inelar

d,,=D-c1;
la transmiterea

c[tlc1urii spre interior

(D i d sin t cliametrele)

se obin:

D'-d'

c1t= --

i:
D'-d'

dt=-la transmiterea

cldurii

spre exterior.
105

'il': -

.',

j.

l:;:>Ttd

.j~';"-i'):

r/)'~L

':S~:

;"\'-i:')L;;l~'

j;;

<

,TABELUL~.17

Valorlle factorului de corecie pentru convcclia forat'


In regim turbulent
1

1,65
.1,51
1,34
1,28
1,14

10
2 '104
5 '104
10'
10
4

1,50
1,40
1,27
1,22
1,11

1,34
1,27
1,18
1,15
,1,08

.',

--

~I

..... ," .

coeficient.ului ,dei!:conyecie'a;:v:ariaiilorimai multor proprieti fizice (C",


f.l, ,,)11,seciunea'conductei.",;c,
;,' '''r ,;Oj ,'j
~:
1
II
;n condiiiII1edii,' se pot ,utiliza i relaiile:
_oi 1
. ','."; "i"".
i .~:,,;' '! 'Nu=0.0209 ReO,8PrO,45
'"1
(

,:','.;.

10

15

1,17
1,13
1,10
1,08
1,04

1,23
1,18
1,13
1,10
1,05

20

1,13
1,10
1,08
1,06
1,03

30
,
1,07
1,05
1,04
1,03
1,02

40

1,03
1,02
1,02
1,02
1,01 '

50

l'

. -

pentru nclzire lichide sau rcire gaze: .

."

; .

:~

Nu

Ii

)0.14

y!<

Fig. 2,17

106

'

Re Pr -d )1/3 ,
L;

(Ii- )0,14

(2.114)

lip

n comparaie cu relaia anterioar (2,112), aceast, relaie mai conine n


plus i simplexul d/L (L este lungimea conductei), care constituie un nou
factor 'de corecie, Relaia nu d rezultte corecte la rapoarte L/d foarte
---ma-ri-(ciri&-Ltinde 'ctre infinit;-ot tinc1eincorect'ctre zero):--Pentru conducte de lungimi mari n- raport cu diametrul, se poate
utiliza relaia:
.

Nll=O,475(Re pr)1I3(~r14

(2.115)

Variaia vitezei n seciunea conductei' se modific, n raport cu


curgerea izotermic, atunci cnd curgerea este nsoit de schimb de cldur ntre perete i fluid, n fig, 2.18 i 2.19 snt redate cteva curbe carac-

(2.112)

fl.p

~Prp

"Ntt=l,86,

Aceast relaie se aplic n aceleai condiii ca i relaia (2.109).Simplexul care apare n relaie (raportul dintre viscozitatea fluid ului la temperatura de pe ax i viscozitatea fluidului la temperatura peretelui),
alturi de criteriile caracteristice conveciei forate, este n fond un factor de
corecie, care ine seam de variaia
viscozitii n seciunea conductei i
care are valori cu atit mai deprtate
de unitate, cu ct fluidul prezint o variaie mai mare a viscozitii cu temperatura.
M. A. Miheev recomand pentru
regimul turbulent o relaie i mai complex:
Nu=O,021 Reo,. PrO,43; l1'r)0,25
(2.113)

Re-ro~

, '

D,026 R~0,~PrO,35,

pentru rcire lichide sau nclzire gaze:


Regimul'lariIinar. Diri'tr'e relaiile existente pentru calcularea luiC(
la convecia' forat n regim larninar, cea mai des utilizat este relaia
stabilit de Siede~ i Tate:
'

1
1
1

ReO,8pr1l3 -

3 ; _ :.

'.;

Unii autori recomand utilizarea diametrului ecl-iivalent hidraulic, iar


alii utilizarea diametrului echivalent termic (se ntlnete i utilizarea lui
dh n criteriul Re i a lui dt n criteriul Nu).
Dac L/d are o valoare mai mic dect 50, coeficientul de convecie
calculat trebuie corectat cu un factor supraunitilr, redat n tabelul 2.17
'fl,-fun-eiede-L/-a-i R-e-{eoefidentul--local'de-convecie,din cauza"turbu=--lenei suplimentare, are o valoare maxim la intrarea n tub; aceast va'"
Ioare scade treptat, pn la stabilizarea curgerii i apoi rmne practic
constant).
Pe baza unor determinri experimentale, s-a ajuns la concluzia c,
n seciunea unei conducte, profilul variaiei temperaturii este identic cu
profilul variaiei vitezei i c acest profil este influenat de valorile criteriilor Re i Pr. In figura 2.17 este redat un asemenea exemplu (tp este temperatura fluidului la perete, t, - temperatura fluidului pe axa conductei,
iar y - distana de la axa conductei).
Pentru calculul coeficientului de convecie forat n regim turbulent,
poate fi utilizat i relaia stabilit de E. N. Sieder i G. E. Tate:
Nu=0,027

n care, prin intermediul criteriului


Pr, se ine seam de influena asupra

lJ

gir
Fig. 2,18

Da

IIlr
Fig, 2,19

107

w: fu fr.teristice f de :Variatie'a "vitezei ,locale ;nfunc-::


ie de raz, dup.'date'experimeritale, pentru
------j-----curger'ea lamiIiar stabilizt,' n tuburi oriI
zontale. ,f:ie c.onstat c atunci cnd fluidul
I
are temperatur mai 'mare pe ax dect la
I
perete, lichidele au pe ax w;r> 2w (viscozitatea
I
scade. cu creterea. temperaturii), iar gazele
iv~<2w (viscozihitea crete cu creterea temperaturii; W este viteza medie).
, La curgerea laminar prin tuburi verticale este foarte mult modificat. profilul viteFig. 2.20
zei fluid ului de ctre influena conveciei libere. in figura 2.20 este' reprezentat variaia vitezei la un fluid care curge' de sus n jos, rcindu-se. Viteza nu mai
este' maxim pe ax, ci n apropierea peretelui, acolo unele curentul ele
convecie liber care apare are acelai sens cu micarea global a. fluidului (fluidul se rcete' ri a,'propierea peretelui i masa sa specific crete),
.I. T. Aladiev a stabilit o relaie pentru calcularea lui <X n regim laminar, n care a introdus i c,riteriul Gr, caracteristic conveciei libere;
~

...., '; ')'): 'o. j::. f ~,'"..~W


','.:

\...),

~..).

.J,.

"1" '(
"l

1"" I
'~j

Nu~O,74J

Reo,zpro,3qro,1.

(2.116)

Aceast relaie se aplic pentru RePr> 1800, lundu-se proprietile


fizice ale fluielului la t=0,5 (tv ti), Factorul de. corecie f, care caracterizeaz stabilizarea curentului ele fluid, este funcie de raportul L/d:

Lld

--

5 .

10

15

20

-- -- --

--

--

--

1
1,90

'

1,70

1,401 1,28

1,18

1,13

. 30
__

1,05

.40
.-1,02

50

-1

1.
!

care 'se :refer; la:.ctirgerea~~unor.lichide ..vsco<;lse,n :,r_egm~~atl!.inai"~prii


conducte orizontal,e~de diam'etru mare, lichidele cednd cldur mediului
exterior. Se constat 'c in seciunea conductei apar cureni 'de-cohvecie
liber, .ascendeni n partea .central i descendeni n prile laterale, i
c viteza' maxim de curgere se afl deasupra axului conductei.
'.
Bazndu-'se pe date experimentale, P. E. Ford recomand pentru cal~
culareacoeficient~lui de convecie. n regim laminar, la curgerea ieiului
sau pcurii prin~onduete
magistrale de transport,' urmtoarea relaie:
n care produsul

ar. P;'

Nu=0,174(Gr.Pr)o.322

Gr. Pr==;

108

(2.117)

d epg(361,

VpA

Toate proprietile fizice se iau la ti, cu excepia viscozitii 'Vp care


se ia la tp
'
, ,
Relaia 'a fost stabilit pentru domeniul Gr, Pr=1,25 :104 .- 6.108
Este de remarcat, n aceast 'relaie pentru convecieforat, faptul c
criteriul. Re este nlocuit total cu criteriul ar i deci c, ,n acest caz,
coeficientul de convecie nu este, influenat 'de viteza medie a fluid ului
prin conduct, ci de intensitatea curenilor -de COtlv'ecie).iher' care_apar
n cadrul curgerii forate.
.
- ',' _.., J
Regimul intermediar. Pentru curgerea n regim intel'mediar' (Re=
2300 ... 10000) nu s-au putut stabili direct relaii specifice pentru ,calcularea coeficientului ele convecie.
,
O metod simpl de aflare a lui a n regim intermediar a fost propus
de Ramm. Se calculeaz a cu ajutorul unei relaii caracteristice regimului turbulent, iar valoarea obinut se corecteaz cu urmtorul factor;
600000

(2.118)

O alt metod pentru calcularea lui O( n regim intermediar se bazeaz


pe un grafie (fig. 2.22), construit cu ajutorul relaiilor Sieder-Tate, grafic
Nu
n care, n coordonate logaritmice, s-a reprezentat
2.
n funcie

(f1. )O.H
--o
Pr
1lJ

de Re.
In regirn turbulent (Ile> 10.1), conform
~'(

f1.p

Prl13

relaiei

)0.14 =0,027

f1.

(2.112)

Reo.8

f1.

i n grafic apare o dreapt caracteristic .


. In regim luminar (Re<2 300), conform relaiei (2.114):
Nu
Prii'

Fig. 2,21

..,...

are expresia: .

Re1.a

ro

..---"" ..

.,'

f=l-

La curgerea fluielului printr-un tub vertical, a, calculat cu ajutorul


relaiei, se nmulete cu 0,B5atunci cnd fluidul curge de jos n sus, i
se nclzete, sau de sus n jos, i se rcete, sau cu 1,15 atunci cnd fluidul curge de jos n sus, i se rcete, sau de sus n jos, i se nclzete. In
primul caz, micarea liber are acelai sens cu micarea forat, iar n al
doilea caz, micarea liber este opus micrii forate, realizndu-se o
turbulen n curentul de fluid,
Relaia (2.116)n raport cu relaia (2.114) conine, pe lng criteriul Re
caracteristic conveciei forate, i criteriul qr caracteristic conveciei
libere.
.
Influena curenilor de convecie liber, care apar la curgerea forat[\
n regim laminar a fluidelor este pus n eviden i prin figura 2.21,

,. '"".;.
l

"<~~'7
,',

(f1.p)O.H
f1.

=1,86

(ne . !!..)1/3
L

i n grafic apare o familie de drepte, pentru diverse valori constante ale


simplexului L/cl.
Diagrama redat n figura 2.22 conine, pentru regimul intermediar,
curbele de racordare, a dreptelor din regimul laminar la dreapta unic
din regimul turbulent, propuse de Sieder i Tate. Aceast diagram se
utilizeaz astfel: n funcie de valorile Re i L/cl se citete valoarea ordo109

-~-------------_._._--_.,

... _-,

-,

4'1:
;;
ni"t

-fsr;ir:rF'.r

(f

;:!:

;:,':~.f

",,,....

."

~.

~ ';;~

~I

---

~...

'.

!:,

lJ

')?r::n~;?'n .:>r.....;.rf...:;~r

,,:r

V,').

~.

-:;. ~::.: ,

..,

-.!:!:..

r~;"'I'"Yr rrf

.. ,

.. (.-

",:.

'.
:

_.

.J'.

...

':

-.l

l~

~, I./''''''-

1,

/'

'

.:

, . ./

,-

-". ,.,-,.

~.

, ..

.. ..
1

.'

r;::i

'J

..
_.

...." ..., ~-.;."

; :.~~'~'
~ . " . '",
-

_;
.. _

1'"

nul',~~i~t).-;;circul~i~ ';met~leor--;ii~hide'se )~~lize~:c~ i~mPe ~s~clale


electromagnetice.:':
..
"i
.;'
. "..
",'
,','
.":i :,: .. ':;
Cu toate c s-a studiat destul de mult convecia n cazul metalelor
lichide, totui' nu s-au putut stabili relaii suficient de generale i exacte
pentru calcularea coeficientului de convecie. Majoritatea relaiilor existente n prezent pentru calcularea lui (l( snt de forma:

;['

'~

/.

':~" .... ,.:"'-

Nu=f(Pe) .

'j

Pe baza unor date experimentale existente n literatur, B. Lubarsky


i S. J. Kaufman au propus.relaia:

)~
~.~~Wf+

..

,\' ,~,' '.'


,

I
-i-'

Ld:.10

~;v

'[7

,;..l;...

, [....;.-'

o-

..

'~O'::~

~-

-"v
V

.......-

00

'.

..- ----1J0 .....1--..-

..-

10 _

.~
[....;.-'

1-;-

J.__

pentru curgerea prin conducte circulare cu Re=4 .103

I
..;.--

Nu=O,75

_~ ~o.-

.-

.....-

pV
, ,02

"

10J

10"

"5

,,~
Il,

Fig. 2.22

natei; din aceasta se calculeaz valoarea criteriului Nu i apoi coeficientul de con\Tecie.


In regim intermediar, diagrama Sieder-Tate poate fi nlocuit cu relaia stabilit de H. Hausen:
-

Nu=0,116

(Re2/3_125)pr1/3[

1 + (~

t (:J

.14

(2.119)

care d rezultate corecte i n regiI11ulturbulent (aceast relaie se aplic


n domeniul Re=2 300 ... 105, Pr=0,6 ... 500 ,i LjdJ> 1). Cnd L tinde
ctre infinit, valoarea paran tezei mari tinde corect ctr\i'. unu. Pentru
valori Ljcl mari, se poate renuna la paranteza mare, utilizndu-se constanta 0,1245.
'
Cazul metalelor lichide. Rela.iile prezentate anterior se refer;'"l la
fluidele obinuite (gaze i lichide), la care Pr>0,6. Metalele n stare lichid, avnd valori PI' <0,055, constituie o clas deosebit de fluide, pentru
care s-au stabilit relaii speciale.
Metalele lichide, n stare pur sau sub form de aliaje, snt ageni
termici intermediari foarte mult utilizai n ultimii ani, pentru transport<lrea cldurii de la un mediu cald la un mediu rece (de exemplu, de la un
reaetor atomic la un cazan cu abur). Ele prezint marele avant8j de a
putea fi utilizate la temperaturi mari, sub presiuni apropiate ele presiunea
atmosferic i conduc la coeficieni de convecie relativ ridicai ele ordi110

(2.120)

aplicabil pentru Pe>100, la curgerea prin conducte circulare cu Ljd>60,


proprietile fizice lundu-se la temperatura de pe ax.
Tot pentru convecia la metale n stare lichid, R. N. Lyon a propus
urmtoarele relaii:
(2.121)
Nu=7 + 0,025(Re. Pr)O.8

L-

I
.i

Nu=0,625PeO~4=0,625(Re. Pr)O.4

d )0.3

D
(

[7+0,025(Re.Pr)O.8]

3,2 .106;
(2.122)

pentru curgerea prin spaii inelare, utilizndu-se ca lungime caracteristic


diametrul echivalent hidraulic .
Cazul fluidelor nenewtoniene. Relaiile prezentate anterior pentru
convecia forat se refer la fluidele obinuite, care sint fluide newtoniene. Problema conveciei la fluidele nenewtoniene nu este satisfctor
rezolvat, in primul rind din cauza multitudinii de tipuri de astfel de
fluide, cu comportri deosebite.
In cele ce urmeaz se discut numai un caz particular i anume convecia n regim turbulent la o suspensie de particule solide ntr-un lichid.
Pentru acest caz de convecie, se recomand aplicarea relaiei SiederTate corespunztoare:
Nu=0,027 Reo.8prl/3(~)0.H

(2.123)

flr.p

cu observaia c proprietile fizice care apar in cele trei criterii de similitudine se refer la suspensie, spre deosebire de viscozitile din simplexul
de corecie care se refer la faza lichid.
Pentru aplicarea acestei relaii, densitatea medie i cldura specific
medie ale suspensiei se calculeaz cu relaiile clasice de aditivita te.
Pentru calcularea conductivitii termice medii i a viscozitii dinamice medii a suspensiei, se recomand urmtoarele relaii empirice:
;"S=;"L' 2A,+Ap-2rp(A,-Ap)

(2.124)

2AL+Ap+rl'(AL-"P)
flL

fls=
1-

-!.L.

)1.3

(2.125)

TplIIQZ

111

~.

'Jjdn(flCese;r~laii, dndicele':Ssselrefer -la's.Ispensie;sLda::lichid ii-:P: ila


particule, iar rp este fracia volumic a particulelor din 'suspensie '.(rp;;';'"
corespunde stratului fix;de particule): ' : o;, ; :,
.' ;1,: ,;
." ,Cazul ainestecurilor de: fluide ,'nemiscibile. "a) 'Pentru ;arriestecurile de
dou lichide,nemiscibiIe,r ,poL fi ,utilizate relaiile '21asice,'hicrndu-se -cu
proprietile fizice medii ale amestecului. ! l'
. i."
,,'.,)
,.':
Viscozitatea medie a unui amestec de dou lichide nemiscibiIe se calculeaz cu relaia empiric:
. \ ",- ' .. ~
11
':'j; r ~;'(i+"2
5~d .11'+0;4
fL,.
,
' +.,

.,1.

0),

. Il.

Ilo'

.' ,
.

(2.126)

(r .reprezint fracia volumic; d se Tlder -Ia faza dispers, iar c la faza


continu).
Conductivitatea termic medie a amestecului poate fi 'calculata ca la
lichidele miscibile. ,:'
(:;~:"; "
., b) ,La un' amestec gaz-lichid, lichidul fiind n faz dispers,' se recomand utilizarea relaiilor clasice, toate proprietile fizice 'caIcuIndu-se
aditiv ca medii volumice: 1-!-:-L:(r1.l-!i);'t..=~(ri/..i)etc.
n acest caz, schimbrile de stare de agregar~ trebuie s fie neglijabile, n urma transferului de cldur. Prezena picturilor de lichid n
masa de gaz duce Ia majorarea coeficientului de convecie.
, c) Pentru amestecurile lichid-gaz, gazul fiind n faz dispers, se poate
utiliza relaia:
<X=;<XL3,5

)O.O'(PL)O,2'(Uo)O'4'
(110
IlL

(g ~~prezintfra.ciarriasic;

po

. UL

(2.127)
.

Nu=0,648

!:!.=_8
(la gaze, Pr
'.

< 1 i !:!. > 8).


,

Curgerea unui fluid paralel cu o plac. Anterior s-a discutat aspectul fluidodinamic al curgerii unui fluid, cu o vitez iniial uniform, paralel cu o plac (aceeai situaie o prezint i deplasarea unei pUtei, cu
vitez uniform, printr-un fluid staionar).
Dac temperatUra pliicii tp este diferit de temperatura iniial a fluidului tf, ntre plac i fluid are loc un schimb de cldur prin convecie.
Aspectul termodinamic al curgerii laminare a unui fluid, paralel cu o
plac, a fost studiat att teoretic (E. Pohlhausen), cit i experimen tai
(E. R. G. Eckert).
n cazul curgerii laminare (Re < 3.10"), coeficientul de convccie local
poate fi calculat cu relaia:
~/2 Pr1j3,

- ". -

,'_

l ~

.~ .

Variaia temperaturii r stratul limit se exprim printr-o relaie asemntoare cu cea a variaiei vitezei:'
. '

','I.':-'I:_
1r
--1.-1"

y';

,0---:/;"

o-,'(y)3
,=1-

(2.131)

/;"..

in care y este distana de la suprafaa plcii.


In cazul stratului limit turbulent (Re> 3 '10"), valoarea medie a coeficientului de' convecie se poate calcula cu relai~:
Re4/'Pr1{3

(2.132)

Relaiile' (2.29) 'i (2.132) se utilizeaz, n primul rind, la calcularea


schimbului de cldur ntre un perete plan i un curent paralel de aer
sau ap.
Curgerea unui fluid transversal pc o conduct. Dac ntr-un curent
de fluid cu vitez uniform w se plaseaz un tub, transversal pe direcia
curgerii, se constat c, datorit frecrilor dintre fluid i solid, n jurul
tubului apar nite zone caracteristice, n care exist variaii mari ale vitezei de curgere a fluid ului. Cele dou[\
zone a, redate n figura 2.23 sint straturile limit, ce se formeaz iniial la SL\prao
faa tubului i care apoi se desprind ek
tub, extirizindu-se i disp[\rnd treptat n

curentul de fluid. In aceste zone, viteza


fluidului variaz ntre zero i o valoare
maxim, superioar n unele locuri vitezei
'b
iniiale w. In zona b, plasat[\ pe spatele
tubului (dup sensul curgcrii), apar vrtejuri i exist deci o revers are a curgerii
fluid ului (pentru Re> 0,5). Zona b, ca i
zonele a, se extinde i dispare treptat n'
curentul de fluid. n figur este reprezentat i variaia vitezei locale, n dou[\
planuri perpendiculare pe suprafaa tubuFig. 2.23
lui.

~-

2.5.2. COt'JVEC!A FORATA FARA SCH!MBARE DE FAZA.


IN CAZUL SECIUNILOR DE CURGERE NELIMITATE

Nux=0,324Re

(2.130)

Pr113

Nu==0,0366

'se calculeaz cu relaiile, clasice, admiridu-se cesteprezerit


numai faza lichid (inclusiv la calcularea vitezei).
i n acest caz, schimbrile de stare de agregare trebue s fie neglijabile. Prezena bulelor de gaz n masa de lichiel duce la majorarea coeficientului de convecie.

(2.129)

RelJ2pr1l3

n, care lungimea caracteristic este dimensiunea plcii corespunztoare


direciei de curgere a fIuidului L.,
.
"'Relaiile .de mai sus, aplicabile pentru P1'> 0,6, conduc Ia concluzia
c <Xx scade; odat cu creterea lui ..r:(crete groimea stratului limit).
Grosimea stratuluiIimit
termodinamic !:!. este, n gerieral, diferit de
cea a stratultii limit fluidodinamic 8. Dup Eckert, corelare a lui lj. cu 8
se face, pentru curgerea laminar, prin relaia: .

G se refer la 'gaz,' iar L hllichid).'

'<XL

112

ii

-l
n care hngimea caracteristic este distana dela 'bordul-de ~atac x -i n
care proprietile fizice ale fluidului se pot lua la t=0,5(tp+tf).
.-'~,~, .
.Coeficientul de convecie mediu, pe ntreaga plac, se calcul~az cu r~lala:. ,... ,
_, _
. ,.
_
_ _,"'

(2.128)

8 -

Procese de transfer termic

113

-~_._-----------------

10

-1

..-".~''_:1
;','

...

GJ:!rHr~'B:H:.tl."3Jt?:"'),. ~J.t:.?'r.r91~.:=i'Jd""

.. ~~)

~ (:

>.:L~-C)","
~

..-:-;.~)mr~4j[ !)"'~n:1 .-, ~

~'.<"i

q"

~1.-1_"~
...{

; ).~J.

~~ ..

;:~
r

~ 600
";

;:
,

- ~.~ ,..,. ~._, ...,..... .._.;....:~'......


:...
dau;valor!~or~cte,-inumai :n'cazul n 'Care nu:exist turbul~n n cur~ntUl
iniial :de rfluid. Relaia, (2.134) se'ilplc~", ~Il"priII):1+
;r~Il9:l.
:l~,c(~.lf:!lJ~rea
schimbului .de :cldur ntre o conduct si un curent 'transversal de aer
sau ap.:'Pentru -gaze -Pr=O, 73 ~L':Cl.l.~C!r.~~..1
ui ..e~1!~_
p~te~J!.._
ng!<?-1?~
t ~_
valoarea constantei C.
;!
.
-i
Pentru aer Miheev -recomand relaiile mai simple:
Nu;;b;52-Reo.47-'
.
-- -.
(2.135)

pentru

",":-~.~.~

..

Re

-10 ..

-.io3 i
.(2.136).

Nu=O,18 Reo.62
pentru Re=103
au

aa

I~O

2.5.3. CONVECIA i.'IBERA FRA SCHIMBARE

Fig. 2.25

Fig. 2.24

Unghiul 6d, corespunztor punctului de desprindere a stratului limit,


poate avea valori mai mici sau mai mari de 90, n .funcie de valoarea criterciul-ui-Re=d-w/+'V~6d-cret-e,
oda-tcu-c-r-eter-ea-l-u-i
R-e). --._Aspectul curgerii fluidului la periferia tubului nefiind uniform, nici
valoarea coeficientului local de convecie nu este constant. In fig. 2.24
~i 2.25 este reprezentat variaia valorilor locale ale criteriului Nusselt,
n funcie de e i Re, dup date experimentale. Se pot constata urmtoarele: -curbele de variaie a lui Nuo (sau 0(0) cu tl prezint puncte de
minimum; pentru valori Re mici minimele se plaseaz la -120 ... 130, iar
pentru valori Re mari la 80 ... 90; 0(0 crete odat cu creterea lui Re;
ntre 6=0 i 6=;6a, 0(9 scade pentru c crete grosimea stratului limit;
la valori Re mari, 0(180' este mai mare dect 0(00' pentru c turbulena de
pe spatele tubului este foarte puternic.
Pentru 6-0 ... ed, coeficientul local de convecie poate fi calculat cu
ajutorul relaiei empirice:
.

Nuu =,1,14 Reo,sPro.4

.2 .105.

I~a
o'

8'

T--

.-

[1- (9~YJ'

(2.133)

(proprietile fizice se iau la temperatura fluidului).


Pentru calcularea coeficientului de convecie mediu se poate utiliza
relaia:
Nu=C~enprI/3
(2.134)

--

DE FAZA

In practic se ~tilnesc numeroase cazuri de transmitere a cld~rii prin


convecie liber, fr schimbare de faz a fluidului, ca de exemJ)lu: transmitere-a cldurii de a suprclfaarezervoarelor, coloanelor,schimbtoare=--l(lr, conductelor i pereilor cuptoarelor ctre aerul nconjurtor, transmiterea c,ldurii de la serpentina de nclzire ctre produsul dintr-un rezervor, sau de -la produs ctre peretele rezervorului, transmiterea cldurii
printr-un strat izolator de aer etc. Fluidul n masa cruia se transmite
cldur prin convecie liber se poate afla fie ntr-un spaiu mare (practic
nelimitat), fie sub forma unui strat subire, ntr-un spaiu limitat.
Cazul spaiului nelimitat, In figura' 2.26 snt redate schematic formele curenilor de convecie liber pentru cteva suprafee caracteristice,
n cazul n care tp>tf (curenii se inverseaz n cazul n care. tp<tf). In
primele dou cazuri se constat c micarea fluidului, pe lng suprafaa
solidului, trece de la un aspect Iaminar la un aspect turbulent i c, la o
suprafa plan orizontal, deplasarea -fluidului este greoaie atunci cnd
schimbul de cldur are loc pe faa inferioar (tp>tf)' Coeficientul local
de convecie, in cazul trecerii de la o micare laminar la o micare turbulent, are o valoare mai mare n zona turbulent i n partea inferioar
a zonei laminare, n care stratul limit are o grosime mai mic.
Relaia lui L. Lorenz, stabilit prin teoria similitudinii:
Nu=C(Gr Pr)n,

(2.137)

n care proprietile fizice se iau la temperatura t=0,5(tp+ tf)' Valorile


constantei i exponentului snt redate n tabelul 2.18. Relaiile prezentate
TABELUL

wUu \JUUu 0J \..Y..J

2.18

Valorile constantei i exponentului din relalla (2.134)


Re
1.. ,4
4 ... 40
40 ... 4.10"
4.10" ... 4.10'
4 '10' ... 2,5 .105

114

c
0,1189
0,911
0,683
0,193
0,0266

~~

\Jp=~~j

0,330
0,385
0,466
0,618
0,805

Fig. 2.26
8*

115

"

""estE':principala-relaie cU'aju:"
""Valm-lie-eon~tate'l'l~xpririi;niuliiidl~'r~iia." . -tOI-uIc~re~a s~ ;.IJ0atE;'c~l~tila
",
':,;'~'I
"(2.137)'(1liheev)':
.,;!
valoarea medIe ,a ,coeficlen,, , ,
, .
tului de convecie. Dintre numeroasele :valori experimenGrPr
c
n
tale existente pentru constant i pentru exponent, snt
<10-'
de preferat valorile stabilite
0,5
o
10-' ... 5 '102
1,18
de ctre M. A. Miheev, pe
1/8
5 '102 2 .107
0,54
1/4
baza
prelucrrii datelor obi2 .107 10'3
0,135
1/3
nute de ctre mai muli cercettori. 'Miheev a reprezentat ntr-o diagram dublulogaritmic variaia lui Nu n funcie de produsul GrPr, pe baza a numeroase date experimentale. Curba obtinut a fost mprtit n patru segmente, segmentele' respective au fost' asimilate cu nite drepte, s-au scris
ecuaiile acestor drepte i, n final, s-au obinut patru perechi de valori
C-n, pentru cele patru domenii, definite prin valoarea produsului GrPr.
Valorile constantei C i' ex'ponentului n, stabilite de 'ctre Miheev, snt
redate n tabelul 2.19. ',,'
"
,
, Proprietile fizice' care :intervin n relaia (2.137) aparin fluid ului' i
se iau la temperatura t=0,5 (tp+t,). Lungimea caracteristic existent n
criteriile Nu i Gr este acea mrime geometric care determin 'forma
curenilor de 'convecie: nlimea - pentru un perete plan vertical,
lungimea ,-'- pentru o conduct vertical, diametrul - pentru o 'Conduct
orizontal i latura mai mic - pentru un perete plan orizontal. In cazul
pereilor plani orizontali, O(rezultat din relaie se majoreaz cu 30% cnd
schimbul de cldur are loc pe faa superioar i fluidul se nclzete (sau
cnd fluidul se rcete pe faa inferioar a peretelui), sau se reduce cu 300/0
cnd schimbul de cldur are loc pe faa inferioar i fluidul senc~zete
(sau cnd fluidul se rcete pe faa superioar a peretelui). Aceste majorri
sau reduceri ale lui O(snt determinate de o circulaie foarte uoar, respectiv foarte grea a fluidului, pe lng suprafaa solidului cu care schmb cldur.
Pe baza datelor din tabelul 2.19 se constat c, pentru GrPr < 10-3,
n=O i Nu=,0,5 (constant) i c, pentru GrPr:>2.107, n=1/3 i, deci, O('nu
depinde de forma i dimensiunile corpului (in Nu lungimea caracteristic
are exponentul 1, iar n Cr are exponentul 3).
.
In tabelul 2.20 snt redate valorile C i n din relaia (2.137), recomandate de Rohsenow pentru convecia liber la gaze.
,~

,J " ,';~;;"h;",;,'_.;..-~~:/:.,~.TABELULi2.J9

";

TABELUL

2.20

Valurile eon,lalltc1 ~i eXJlollen!llllli din r~ln1a (2.131) (Hoh.enolV)


Grl'r=104
Forma soIldullli

Cilindru orizontal
Sfer
Plac orizontal cald.sus
Plac orizontal cald~jos
Plac verticahl, cilindru vertical

116

d
d

lime
lime
il, L

c
0,47
0,,19
0,51
0,27
0,503

1O'
n

1/4
1/4
1/4
1/.1
1/4

Grl'r> 10'
C

0,1

1/3

0,14
0,12

1/3

1/3

-.-

..""

',' <"'j'.L~:~9~veCi~ibe~~iri,.:aer;sef.e~omanci..iurmtoarele, relaitsimple,


dar mai puin exacte:L"; 'J'"" "';' :):~, "'"
,', ,
,
p~nt.iUp'er,e~,i\;erti~a~i:';
"
"'1,
""'
1, ",i,":;,"
'-'IIi
'+.-"

0(=2,56t1/4

[W/m20C],

, (2.138)

pentru perei orizontali calzi-sus'


0(=3,26t1/4,
pentru conducte orizontale
0(=1,313(

[WJm20C]

~T/4

(2.139)

[W Jm2 Ce]

,(2.140)

In aceste ~elaii t=tp~t"


iar d' diametrul exterior al conductei exprimat n m.
Alte relaii simple de convecie liber, pentru pcur sau iei cald din
rezervoare;
la peretele lateral al, re'zervomlui
'~~i.?92d~O(~r3
,

'[W/m CJ
2

,(2.141)

la fundul, rezervorului
O(

O,D7m(

~T'4

[W/m20C]

(2.142)

'Veste viscozitatea cinematic n m2/s la t=0,5 (tp+ t,).


La fundul rezervorului O(este foarte mic, pentru c practic nu apar
cureni de convecie.
Cazul spaiului limitat de dou suprafee cu temperaturi diferite. In
figura 2.27 snt reprezentate dou suprafee plane paralele orizontale, respectiv verticale, cu temperaturi diferite, ntre care se afl nchis un
strat subire de fluid.
Schimbul de cldur ntre cele dou suprafee are loc prin intermediul
fluidului. Dac cele douil suprafee snt orizontale i suprafaa superioar
are o temperatur !l18cimare dect suprafata inferioar, n masa fluidului
nu pot C1jpreacureni de convecie, iar cldura se transmite prin stratul
de fluid, practic numai prin
conducie. Dac suprafeele
sint verticale, sau dac ele
t, I ~) II,
snt orizontale, dar tempera\
luca e,te mai ma" pe ,up""
~
faa inferioar? el:cit" pe su- 1 V u V U U u u V '"
prafaa superIOara, In masa
I
fluid ului pot aprea cureni
ele convecie liber. Aceti
' ,
cureni se pot ns frina reciproc (curenii ascendeni cu
cei descendeni; exist o duel"
bl convecie), pentru c stratul de fluid este subire, .i
Fig, 2.27

1;1

()

117

,il'.!
.~:.:;(:},~::;LJ>:

~~J

l.:..t.l:~H;~!-i...
::Lmatu~lCL~~inGipal.uI~'m~'i~
rd~)~ransmifere

JI.
a calduru este conpucI;:l., ::,PiC! ",[10 ';.;.J
Valorile constantei i exponentului
.. In cazul. straturlor
subiri de fluid,
din relaia (2.143)
limitate de -dou-suprafee'plari~ para:''lele, 'cldura., transmis n unitatea ele
I
CrPr
c
timp se calculeaz cu ajutorul relaiei
n
lui Fourier,' pentru perete plan, n'care
"
,se utilizeaz o conductivitate termic
"<10'
1
"o
echivalent" clculat cu ajutorul rela10' ... 10.
0,105
0,3
.
iei:
10... 10'0
0,4
0,2
1,< = C(GrPrJn
('J
. :: LA
.. '.

~.143)
: ....
In aceast relaie, ca lungime caracte . t' ,
..

.
a, stratului, iar propriettile .fizice ale 'fln~dICt .se ut.llIzelaza grosImea 1)
t=0,5(tt +t ).

Ul, U UI se Iau a temperatura


2
:Y<,tlorile ,constantei i exponentului din
t'
l''

tabel~l 2.~l.In cazul n' care produsul GrPr<a~~;\a ~,~ a!Ie sl.nt ~edate In
de fl~ld ?a.ldura se transmite prin conductie pur.
I ~eci fIrI.a.stratul
valon micI! st.ratul resp:ctiv joac rolul tinui stra~izol.R~n ru Ul el-are
Of'i2~a~~l.~IC~I~~10r
stallOoate }E. co.nducte orizontale. ~pe-o-Gond.Ui"
. h'dn 1 a de transport aI unUl lIchId cald se opreste accidental'
1 ' a ----1-.--e
rmas n condu c.t se r ce t.e prm convecie. Jiber n regim
Clrcu a tla~
1IC I U C'd'
io
de ~ar. on:1 ~rmdu-se :n~erval.e mici de timp, respectiv intervale nes .a,.
locu~tmpera ura p~ntru racirea lichidului, regimul nestaionar poate fI?:ICl
I cu
o succesIUne de regimu Il" pseu d"?stalOnare, corespunztoare conlnditiilor
medii
. Un astfel 'de
d
".

de cazul analizat:~~:s.
e cOJ;verle lIb~.ra I~ spaiu limitat se deosebete
gur suprafa izoter~~o:, prm aptul ca fluldul este n contact cu o sinStudiindu-se experimental
t
. .
'.
diverse lichide' (ap benzen f:Z~' p~oceslsPJclf~c ?e ,convecle liber, cu
~etrede tuburi i la tempe;aturi lU.r;:~~o~ e lel :t.c.), cu ,diverse diaW~ de form clasic, pentru calcul~~ea
f: ~-ats\a~llIt urmatoa.rea rela:
e;.,
N _
~~: lC1enu Ul de convecle:
\
;.:;.
".
u-0,0575 Gr " 4PI'?45
(2.144)
n ac.easta relaie, propriettiIe fizice ale fluidului e"
l t
mediet' t=o
..
.
iaU a emperat uracond
at'
. '.5 (t f.+t)p,. l unglm:a
caracterIstic
este Sdiametrul
inte .
Rela~; el, la! m crIte~I~I. Gr diferena de temperatur este llt=t
07 ... 3 ~al0ia ost stabIlita pentru domeniile Pr=2 ... 9 620 i
, Coeficient'ul d.
.'.
.;
valorile maxI'm e convecdledet~r~mat a variat ntre 15 i 160 W/m~oC'
.
e corespun
apcl
'.
f rac1Unilor
.
iei. Influentele
1.
.'
.' ' Iar cel ~ mlmme
grele de'
mici Il i d.'
ce e mal mari asupra lUI CI. le au 1-, p i c, iar cele mai
Pentru fractht'l'
.
'.
. . .
rclatia mai simpl ~l cpetrolIere
grele I i el, CI. poate fi calculat si cu
.
.
.
CI. =1 0+ 2,88,1035
1,:; ~D.t
_
C'
pc
(2.14;
ae se aplica ~n.unitile fundamentale SI. Se constat c CI. est d t
~~~at de d1f~zlvIJatea term.ic a fluiclului i de fora ascensional~ ~ e:.deni). cureni or e convec1C liber (central ascendeni i lateral ~:sc~~=

C~m

. !

~t

br~

(!:.)

118

...."''''"

.:;.~

&,., :vlorile 'coefiCientului'de~c()nvecie, "Iii';Un: lc'hid'sti6nalYhtt:.'6'CCori!:'


duct orizontal, snt necesare n calculele "destabilire"a :variaiei tempera:.}
turii 1ichidului n timp, n legtur cu evitarea congelrii sale n' conduct:
;.

-.

' J

(': ~.....

1.......

. ~...

. : ': .

,., "'; - .

'.:'1

E<: :~: 1.:

2.5.4. CONVECIA LA FIERBEREA LICHIDELOR


Procesul de fierbere. S-a studiat n special fierberea lichidelor pure,
sub presiune constant, n vase relativ mari, n domeniul micrii libere.
Lichidul studiat cel mai mult 'a fost apa. S-a constatat c temperatura
lichidului este mai mare n toat masa sa dect temperatura de saturaie'
corespunztoare presiunii. Diferena de temperatur este de ordinul zecimilor de grad pentru cea mai mare parte a lichidului i de 'cteva grade
pentru un strat subire de lichid, care vine n contact cu sUlprafaa de
nclzire.
Bulele de vapori se formeaz pe suprafaa de nclzire, unde supranclzirea (D.t=1:p-t.) este maxim i numai n anumite puncte (centre de
vapor~z~e):.centre de.:,aporizare pot. fi a_s?eri:!~!e_R_e:-=-telui,
par~i.~~~!:
platraae ca1car depuse pe suprafaaae IncalZire etc. S-a constatat ca------A
num ru l centre l OI' d'e vaponzare crete od ata cu creterea 1Ul. ut
(se pot
forma bule de vapori i pe asperitile cu raz de curbur mai mic i se
intensific fierberea).
Bulele de vapori se mresc treptat i, la un moment dat, ele se desprind i se ridic prin masa lichidului. Dimensiunile lor n timpul desprinclerii depind, printre altele, de tensiunea superficial a lichidului (fora
sub aci~ne.a ~reia s~prafaa liber a lichid,:lui t~nde s ~e reduc) i de
faptul ca lichidul uda sau' nu suprafaa solidulUl. Desprmderea se face
uor n cazul lichidelor care ud suprafaa (de exemplu, apa) i greu n
cazul lichidelor care nu ud suprafaa (de exemplu, mercurul). Bulele de vapori se mresc i dup desprindere, iar micarea lor creeaz turbulen n masa lichidului (se mbuntete schimbul de cldur).
In literatur se ntlnesc diverse studii referitoare la aspectele fizice
'lle formrii i micrii bulelor de vapori.
1n flgul'a
'
....
. coordonate loga2.28 este redata" 10 prinCipIU
diagrama (m
ritmice) de variaie a coeficientului de convecie, la fierberea lichidelor
pure sub presiune constant, n spaii relativ mari, n funcie de diferena
de temperatur D.t=tp-t . In aceast diagram se constat patru domenii
caracteristice. Domeniul AB corespunde unor valori D.t i r:J.mici, CI. crcs. d uor cu cre tI'
A
1n acest d omemu
.
CJn
erea UI ut.
IX
nu .toat masa l~chidului <l; aj~ns
.t., lichid~~
se mclzete prm convecle libera, Jar vaporll
formai pe suprafaa de nclzire (t,,> t.) reconclenseaz n masa de lichid. In domeniul Be,
corespunztor unor valori mai mari D.t, CI. crete
rapid cu creterea lui D.t. In acest domeniu,
bulele de vapori formate strbat ntreaga maS[1
A
de lichid, se creeaz o turbulen accentuatrl i
ar~ loc eliminare~ de vapor.i .din masa lichid~llJt
luI. Acest domemu, cel mal mteresant practiC,
Fig, 2.28
este domeniul fierberii globulare (nucleate). In

la

119

jI'

.~~
~
dQm,enil:ll
:9D.,;Ja.aloriht relativ ,marij!ntimtuLcentrelor;,de';yapori:tare
fiind,jmai mar,e,..apar, zone, cu 'pelicul, continu .de,vapori pe :suprafaa .de
nclzire, pelicul :rezu1tat pr:in .unirea bulelor: de yapori n: formare.Pelicula de vapori (conductivitate termic mic) opune o rezisten termic
mare i schimbul de cldur se reduce (cx scade cu creterea lui f1t). Pelicula de vapori se rupe periodic, formndu-se bule mari care se ridic la
suprafaa libeI''~a ~lichidlllui;;:.ar':ea"se~refce',imediat.,tIi domeniul DE
fierberea este total pelicular i rencepe creterea lui IXcu creterea
lui f1t .. '.
,
,' ,",
.. ',' .. , ';;"
,,_::" ',', ""'.
r
, ,La o cir.culaieiorclt a lichjdulul
i~ng :;upr<;ttaade nclzire (obin!-\it.l<;tpirculaiayriI!,interiorul. tuburilor),:~Ci.aceeai "l{alqaref1se obine oVflloare, mai mare a .lui IX.Curba .deyariaie a fluxului termic specific q=Q!A (tensiuneatE;rmic), n funcie .de f1t, este asem~toare cu
curba de variaie a lui. IX.'" :
..~"
r',
" ': "
.
n practic se recomand ca procesele de fierbere 's se realizeze nu-:mai n domeniul BC' al fierberii glooulare, obinndu-se valori mari ale
coeficientului deconvecie, fr a fi necesar,o supranclzire prea .mare
cisuprafeei de nclzire.
,',
"'.: ' .
"'.'
", Pentru fierberea" apei la presiunea normal at,niosfedc- (t.=1000C),
n spaiu relativ mare" s-au stabilit urmtoarele valori pentru limitele
domeniului fierberii globulare :
.
'"
, .
r '

P.e

',,,,

.-

:qe'.iriiial. 'o':~re~terEl,,,L ~ p..~!. R)'~~~~~~~i~:~":lf~!~l?'1


P~~~t
p}:e la care .qe ,are' o

valoare maXIma (de exemp1u, pentru apa aceast preSIUne este de apro!.'Cirnati
v .98 har); iar"la'presiunei:C'i::ritiC--(tei'tii"oditifuic)-q~-O,~pentrtCc
n punctul critic vaporizarea se produce fr consum de c~dur~.
1
Rel~ii de calcul pentJ;'u IX.Pentru fierberea n domeniul globular, n
spaii relatiy'm~~l.(~ _ll1l.car~.}i~_er:),
a)ichidelor. pure,care ud ,suprafaa
solidului, la diverse presiuni, G. N. Krujilin a stabilit urmtoarea relaie
care .permite calcularea coeficientului
de
convecie:
. .
., ,.

5,2.67!J.t2,33(rp,)0.13

cx=,'1 43 10-4 . V1.67T,1.23,,1.115.

n figura 2.29 este redat n principiu diagra~a (n coordonate logaritmice) de variaie acqeficientului de convecie, la fierberea globular a
lichi.delor pure n ,spaii'relativ mari, n funcie de diferena de temperatur? tp-ts i. de, presiune. Curba limit din partea superioar, este locul
geometric al punctelor C (punctele de maximum pentru fierberea glQbuIar). Se constat c, pentru o valoare f1t dat, 'cx crete odat cu creterea
presiunii. Punctele de pe curba' limit, indic o cretere 'a lui IX"respectiv
o scdere a lui f1t" odat cu creterea presiunii.
,
Asemntor, n figura '2.30 este redat n principiu diagrama (n coordonate logaritmice) de variaie a fluxului termic specific, la fierberea globular a lichidelor pure n spaii relativ mari, n funcie de diferena de
temperatur i de presiune. Curba limit din partea superioar este locul
geometric al punctelor C. Se constat c, pentru o valoare f1t dat, q crete
odat cu creterea presiunii (prin creterea lui IX).Punctele de pe curba
limit indic O scdere a lui f1t" odat cu crete~ea presiunii, iar pentru
cx:

I /I;'!

, /!!1!/

Fig. 2,29

120

11/1/1
Fig. 2.30

<lI

(2.146)

Toate proprietile fizice, inclusiv tensiunea superficial a i cldura


latent de vaporizare r, se iau la temperatura de saturaie i aparin lichidului, cu excepia lui Pv care aparine vaporil6r (f1p= P-Pv; f1t=tp-ts;
Ts se ia n K; g este acceleraia gravitaional).
Aceast relaie foarte complex se aplic practic la fierberea n exteriorul unui tub orizontal singular. Pentru acelai caz, pot fi utilizate i
urmtoarele relaii mai simple:
relaia McNelly
.

IX8=1160 W/m2 aC; q8=1160:5=5


800 W/m2
f1tc=25C; IXc=46500 W/m2 C;qc=46 500.25=1,163.10 W/m2
M8=5"C;

A 011
(cp)o .., (g. "'p)
.. 5

(l(

,0,008133P"
- (!J./
CJ

C)2.226 (!J.P)L0645

(2.147)

p,

(relaia este omogen dimensional; p este presiunea la care are loc fierberea);
relaia Forster-Zuber
'IX=3,583.10-4

,,0.79 !J.pO75 pO. CO.45


0'0.51-'-0,21)

(se aplic n unitile fundamentale S.I.;


vapori la tp i ts);
relaia Starczewski

f1p

(D./
rplJ

)0.24

(2.148)

este diferena presiunilor de

IX=0,005057Pe1.67f1tl.B5(1+109p,+657 p/)
(2.149)
(IXrezult n W/m2 aC; Pc este presiunea critic[\ in bar, iar p, presiunea redus).
Se remarc forma deosebit a ultimei relaii, in care nu apar proprieUlile fizice ale fluidului.
Se constat c nici una dintre aceste relaii nu conine diametrul tubului. Cercetrile recente indic[1 o scdere uoar[\ a lui IX,odat[1 cu creterea lui d.
Natura metal ului din care este confecionat tubul are ~i ea o influen~"t
asupra lui IX.Relaiile anterioare se aplic pentru tuburi de oel sau cupru
(~i aliajele sale). Pentru alte metale, trebuie introdus un coeficient de corecie.
Cu toate c relaiile anterioare au fost selectate, dup[\ rezultatele date,
cEntre numeroasele relaii existente, se constat c ele duc in cazuri concrete la valori destul de diferite. Acest lucru este ntlnit numai in cazul
colt\'eciei la fierberea lichidelor. Se prezint in continuare comparativ
cteva valori IX,calculate cu diversele relaii, pentru .6.t=10C, care justifi61 afirmaia anterioar (tab. 2.22).
121

of.

'.

!i.~J".I.

'.

"~:'~i.t..~~: .~..~ \;~:':')U;..!,"

c,

.' "

e., '[W/m

Fierbere
~;'1'~6)
Ap la 100C
Ap la 180C
Propan la -32C
Propilcn la ooe

'..1

(2,148)

3500 "
6230
5150
8070

5790
18300
710
2110

.. ..

~.

:I

2490
8000
1310
2990

(2,149)

4440
21 450
1080
5650

Este bine ca, la dimensionarea


aparat urii n care au loc procese de
fierbere, s se calculeze (l cu mai multe relaii i s se aleag o valoare
mijlocie.
'
n literatur se ntlnesc i relaii individuale
foarte simple pentru cal .
cularea lui '(l, ca de exemplu:'.
pentru fierberea apei ntre 0,2. i 98 bar
C(

i
-t-

25,96po,5~671.t2,333[W/m2Cl

pentru

fierberea

t.=-30C

i l.t=10C,

re-

amoniacului

ct=(4,2+0,0294
(pentru

__
(2)5.0)_

p':""'10 bar sau t.=180C

(p se introduce n bar; pentru


zult (l=21 580 W/m20C);

i l.t=10cC,

t.)3,3331.t2,333[W/m20c]

rezult

II!

in

.4JL'ii schini1:>toarele.:.de~,Cldur"cu,jfascicul
tubular
;inant,".dup'cum
se va discuta amnunit 'n capitolul respectiv, tuburile pot fi plasate n
triunghi echilateral, n ptrat sau n ptrat rotit cu 45 (fig, 2.31). La fierberea unui lichid n exteriorutunui
.fascicul tubular orizontal se constat
o valoare medie a lui ct mai mic dect valoarea corespunztoare
unui tub
singular. Acest lucru se explic prin faptul c, n micarea lor ascensional, bulele de vapori se lovesc 'Ile' tuburile superioare, existnd posibilitatea ca pe aceste tuburi s se fOl'l11eze pelicul pari alEi de vapori, care
reduce transferu1 de cldura.
' ," '.
'
Valoarea medie a lui (l, pentru. un fascicul
tubular, se afl nmulind valoarea 'calculat prin una dintre relaiile anterioare, cu un factor de
corecie, redat prin urmtoarea relaie empiric:
0

0c]

,(~.147)'"

B~l!L.:2.?,P

.~i~:J~
~\,,!~A,
...

1~)d13-';'~"'

.Valo~1.~ ~a fle~be,relc,al~ul~te,~u~lf\~I(l~relatii

"

(2.151)

ct=l1 724 W/m20C),

p 0- d

11"1

/i

'..,,f-

c
Fig. 2.31

122

T
A

0,3048'
l\TO .J.J(ln

.v) _ O.J:::l

(2.152)

n care G este debitul specific de vapori pentru tuburile singulare


partea inferioar
a fasciculului), exprimat pe unitatea de arie liber
,__ --tr-e.dou
tubur-alturate
..ReIaia.pentrucalculal'ea.lui
G: 'G=

cx71d,U1t
r(p,-d,)L

[kg;m~s]

(din
din-

(2.153)

Pasul tuburilor
de pe un ir orizontal Pu i pasul tuburilor de pe un
ir vertical Pc au urmtoarele valori (fig. 2.31):
- aezarea n triunghi Po=s; Pv=V3- s;
aezarea n ptrat normal Po=Pc=s;
- aezarea n ptrat rotit Po=P,=
V28.
In relaia (2.152) N=Ddpv i rC(orezint numrul de tuburi pe un ir
vertical central (D~ este diametrul interior
al mantalei
schimbtorului).
Trebuie evitat la fierbere a~ezarea n ptrat normal, pentru care N este
mai mare i deci F mai mic.
Fierberea pelicular:l, care nu este interesant elin punct de vedere practic, a fost foarte puin studiat:\.
Pentru o astfel ele fierbere, a poate fi calculat cu relaia lui Muthoo:

ct=6,47 .10';

4\..
W

)0'03097

F=0,714 :

"f~{~P'JC'~?
r

(2.13-1)

Helaia este omogen dimensional. Se constat c ea conine mai multe


prupriet[li
fizice ale fazei vapori, printre care C'oneluctivitatea termic;],
si cii CI. creste odat cu cresterea lui l.t.
, Toate r'elaiile anterio~re se refer la fierberea n mantaua schimb[,toardor de cldur cu fascicul tubular n manta, chiar dac lichidul este
introdus n manta au ajutorul unei pompe (se admite c[\ spaiul n care
are loc fierberea este relativ mare, micarea fluidului fiind practic liberi!).
n interiorul
unui tub vertical, cu circulaie ascendent a lichielului,
fierberea este mai apropiat de domeniul circulaiei forate, chiar dacii circulaia se face numai prin termosifonare.
Pentru fierberea lichidelor pure care ud suprafaa, n domeniul fierberii globulare, n interiorul
tuburilor verticale, vapori zarea fiind total

123

1
p.

~hi(Hugh:

(d_,_W_P)' o:~.(1J:.)0'25

:"'; ,9,02

(LiP)O'B(

P.

'

_1

,A,

)0,.' _

w.-w

.1

w,

q,=142

(gLip )0.47. A 0.4 (rp.)0,36

T,0.3' ,,0.215

(2.156)

pO.45 'J0.H cO.os

(notaiile snt cele ntilnite anterior, la calculul lui a).


Dintre relaiile mai simple pentru calcularea lui q, au fost selectate
urmtoarele:
- relaia Kutateladze
q,=O,16r(po2

t:. pcrg)0.25

(2.157)

relaia Chang-Snyder

O +p )0,5
( '-.-'

qc=O, H5r(pv2t:.pO'g)O,25

(2.158)

0,6

(2.15D)

(aceast relaie nu este omogen dimensional; ea se utilizeaz n unitile


fundamentale S.L)
Se constat c n punctul critic q,=O, pentru c r=O.
Aceste relaii dau valori apropiate, aa cum rezult din urmtoarele
date calculate (tab. 2.23).
O relaie mai deosebit,1 pentru calcularea lui q, este cea stabilit de
Mostinski:
q,=3,796 .10 'P,PrO,35(1_Pr)0.9[W /m2]
(2,160)
(presiunea critic se introduce n bar; n punctul critic Pr=l
12-4

2.23

L _~_
.__

(2.157)

Ap la 100.C
Propan la -32.C
Propilen la O.C

;t 354000
363800
583000

(2.158)

1 227000
330700
534000

(2.159)

1349000
363000
543000

Pentru a se asigura o fierbere globular, se recomand n cazurile practice s se lucreze cu tensiuni termice de ordinul q=10 000
50 000 W/m?,
la care corespund valori mici ale lui t:.t (de ordinul 5
15C).
n instalaiile tehnologice din industria petrochimic se ntlnesc diverse aparate de schimb de cldur, in care au loc proce'se de fierbere, ca
de exemplu: generatoare de abur (prin recuperare de cldur) n care are
loc fierberea apei; rcitoare sau condensatoare cu ageni frigorifici n
care are loc fierberea acestor ageni (amoniac, hidrocarburi uoare, freoni,
bioxid de sulf) i refierbtoare n ,care are loc fierberea produsului de la
baza coloanelor de fracionare (n majoritatea cazurilor acest produs poate
fi asimilat cu o substan pur). Pentru fierberea unor amestecuri cu domeniul de fierbere relativ ngust, pot fi adaptate i utilizate relaiile prezentate anterior, care se refer la fierberea lichidelor pure. n astfel de
cazuri au loc simultan' procese de nclzire a lichidului, de vaporizare a
lichidului i de nclzire a vaporilor i trebuie s se lucreze cu valori
medii, respectiv cu o cldur latent de vaporizare aparent.
Pentru procesele complexe de fierbere, ca de exemplu fierberea ieiului n tuburile unui cuptor DA, la care amestecul este foarte larg, temperatura i presiunea variind foarte mult n timpul vaporizrii, iar curgerea fiind categoric forat, nu exist relaii pentru calcularea coeficientului
de convecie.
Cum la fierbere a are n majoritatea cazurilor valori foarte mari, prin
neglijarea sau aproximarea rezistenei termice corespunztoare, nU se introduce o eroare nsemnat n calculele de dimensionare a aparaturii de
transfer de c[lldur.

relaia Rohsenow-Griffith
q,=O,01l94rpvo.4t.!J

q,=O).

Fierbere

LO.2a

Relaii de calcul pentru Cj" Pentru c n prahic trebuie s se lucreze n domeniul fierberii globulare, este bine s se cunoasc valoarea
maxim admisibil a fluxului termic specific, corespunztor acestui domeniu de fierbere. Valoarea fluxului termic specific n punctul C, punctul
de maximum al fierberii globulare, numit deseori i valoare critic, poate
fi calculat cu diverse relaii, dintre care cea mai complex este relaia
lui KrujiIin:

TABELUL

...

'Valorl q, la fierbere calculate cu diverse relatII

In-

:fl

'':''-:);'J','-:l>1f.H:;--

q" [\V/m']

(2.155)

w.

1'"ti'"!J ':1'51

'

Relaia se aplic n unitile fundamentale S.L; L repreZint lungimea


tubului; se re~unosc n relaie criteriile ,Nu, Re i Pr; se remarc lipsa cldurii .latente de vaporizare; proprietile fizice se iau la temperatura de
saturatie.
'
Viteza utilizat n relaie este media logaritmic a vitezei la intrarea
i respectiv la ieirea din tub:
_,
w-

_ro':':";:';

,;..:~f)

",d,
, . fJ.
- = ---------

i"
~'

sau parial,' coeficienttil, de conVecie.cse',calculeaz Cu,:relaia


mark:-:
-l ;-"\'" _l:n
l1,;.i;),:i.;;:j"'
i;~' ~
. d''''
S""

.f..:
~
tl~

i rezult

2.5.5. CONVECIA

LA CONDENSAREA

VAPORI LOR

Tcoria condcnsrii llcliculare. Daci vaporii saturai vin n c0ntnct


cu un solid rece, ei condenseaz pe suprafaa solidului, avind loc un
schimb de c[lldur prin convecie ntre vapori i solid. Condensarea poate
fi pelicularll, atunci cnd condensul formeaz[1 o pelicul pe suprafaa solielului, sau n picturi, atunci cnel condensul formeaz pic[lturi pe suprafaa solidului. Conelensarea in picturi este intilnit la lichielele care nu
uel suprafaa solid ului cu care vin n contact i n cazul n care suprafaa
solidului este murelar de un lichid cu care condensul nu este miscibil
(ele, exemplu, conelensarea vaporilor ele ap[1 pe o suprafa murdar de
ulei).
125

-A.~.'
it"",
....
t ,.-.

,.,.

.,,0,':J.yr~;:'"
i.~.~

~: ~,.l,-:

llih

j;')

,,":L,

.L

w-o

""

,1.

1:

,1" 9J""
gp7JV

l!
"n :majaritatea cazurilarepracf
,[.:, t~ce,~eJntlp~te candensarea peli_._c.l~lar,_n,.caxe_,Pelicula ._d,e_candens se scurge Iamin ar pe supra-o
faa salidului, iar viteza de circulaie a vaparilor pe lng suprafaa
.solidului ..este .neglijabil .. .schimbul de cldur n acest caz a fost
analizat de ctre Nusselt i ncele
ce urmeaz se red aceast teorie
a~~Tlde.Q.srJip~li~t4~r_e:_ .. oo.' ...
n figura 2.32 este redat imaginea peliculei de condens pe suprafaa unui. perete plan vertical,
cu nlimea H i lungimea L. Grasimea. peliculei este. variabil: egal cu zero la partea superioar a
peretelui i maxim la baza peretelui. Se+admite, n aceast peI
,.-lkul,-H-R-elemen-t-de-:-vo1umcu--_.dimensiunile dx, dyi L. Asupra
acestui element. acioneaz fora
de greutate i forele de frecare,
re'zultanta Iar fiind:

.r:,c:v'itez. me~iie.a'pelioculei.de.condens,este:,i.)i:';,,';
.

li

j.~:.,''::-I-~.::

.8J

,o

',21-'.3 <.'.IL

~-~:',-

~i..~

+Pu3 ~)=PU3' ~

w= ~..r.1OdX=~(-,~~

231-',

/;

. .'

Debitul de condens, n seciunea n care este plasat elementul de volum, se paate scrie astfel:
3

m' 'w3Lp=

up"3 L
31-'

Difereniala lui m:
dm=up"L332d3
31-'

reprezint cantitatea de va pari care candenseaz, n unitatea de timp, n


zona n care este plasat elementul de valum admis. Cldura care traverseaz pelicula de condens (prin canducie), n unitatea de timp, este:
--A

dQ= - dyL(ts-tp)
8

i pravine din candensarea vaporilor. Rezult, n continuare, o nou expresie a lui dm:

dF=.gp'dxdyL-fdyL+
(f +!
+ dj)dyL=clyL (9pdx+dj).

Fig. 2.32

Considernd c .acceleraia elementului


rezultant este nul:

este nul, rezult c i fora

. f )=0; <lr
dyL(gpdx+d
- =-pg.

dm=dQ=~dy.
r

, <Ix

<lw.

f=Jl -

<Ix

<lr

i,LD./
8r

<I'w'

I -=/-1 -"
d,1:

dx-

PU

dw

dx'

il.I

<Ix

<Ix

0II

-=-

RU

-x+C1

il.

SI 10=.

F!J

-x-+C1x+C

2f-L

=0=-

PU

- 3+Cj

il.

w=- PU x2+

il.

2lL

pa3x.

il.

31&=

(,J).D.:"fL)1I4 ,

UP7

Din egala rea expresiilor Fourier i Newton pentru schimbul de


dur[l prin pelicula de condens, rezulUl;
A

dQ= -;;-dyL!J.t=('J,dyL!J.t;

c(il-

i.

('J,=-,

pu3

Cj=-,

Ecuaia variaiei vitezei n !pelicul va fi:

il.

~ IPd3;
o

4
8 ,

~=~~

S2d3;

1-'

Il

Valorile constantelor de integrare din ecuaia variaiei vitezei n pelicul (dup direcia x) se obin din candiiile la limit:
pentru x=O, corespund 10=0 i C~=O;
pentru x=,S, corespund 1O=1O",ax(viteza maxim), deci:
dw

dy=Up'L

i,:/ ~ dV=!J;'

=-pg.

Rezult, n continuare:
<I'w

8r

Din egalarea celor dou expresii ale lui dm, se poate obine grosimea
peliculei de condens n seciunea n care este plasat elementul de volum
(la distana h de la partea superiaar a peretelui):

Fora specific de fl"ecare se exprim prin relaia lui Newton:

126

::, )i:Y'cl s:;;'V,OiB7

J'

--=--'

I,
. c .

Valoarea local a coeficientului de convecic, la distana h de la partea superiaar a peretelui, se poate exprima prin relaia:
i.
lX'I=-

3,

==

()..3
U?'r)I/4
---

.1D.tllIL

127

Valoarea medie acoeficientului


fa a peretelui, va fi:
II

- -1
CI(II

.-

.'

dh -_ -J. ( --)..3g'p2,

rxA

II

,de.convecie, :pentru;ntreaga
'
"1I

.'

.)1/4_~1-4dl
.

1-

Il

o
1

-'4(',,3

4
_

H3/4_ _

2')'/4

gp

= _4_, H
. 3(4)'!~~ .'

c<=0,943(

4 !llfl.

~JI
jL
1

~ __
1 (~3gp2')114
,__

4 !llfl.

"supra-

!llfl.

,,3gp2')114 .
!l1fl.1I

La condensarea vaporilor pe suprafaa exterioar a unui tub orizontal,


coeficientul de convecie va fi:

"
o

gp

)..3

2')'/4.

!ll,u.d

pentru

(2.162)

Relaiile obinute pot f! scrise sub urmtoarea form general:

CI(-C

gp

(),3.!llfll' ) '/

4,

i.

g
(l3,p2
- )'f,1
i,:"!ll

L/de> 2,8622. La valorile practice

943

CI(=O

(2.163)

ale

raportului

()..3p2,g)'/4

(2.165)

Lfl.!ll

in literatur se ntlnesc mai multe propuneri de modificare a constantei acestei relaii. propuneri bazate pe Unele determinri experimentale. Mai frecvent ntlnit n literatura sovietic este valoarea constantei 1,15.
Se constat c prin creterea lungimii tubului, crescnd grosimea medie
a peliculei de condens, valoarea lui CI( scade.
in figura 2.33 snt redate schematic peliculele de condens la condensarea n exteriorul tuburilor verticale. In cazul b tubul este prevzut cu
aripioare circulare transversale, care au rolul de a ndeprta de pe tub
pelicula de condens. In acest caz
lungimea caracteristic (care determin gl'Osimea medie a peliculei de condens) este distana
dintre dou{\ aripioare alturate.
Prezena acestor aripioare duce
-J
la o majorare a lui CI(. De sub
fiecare aripioar grosimea peliculei ncepe practic de la
zero.
n cazul c, cnd n manta
h
o
c
exist icane transversale (acestea nu etaneaz pe tuburi) groFig. 2.3.~

n care, pentru perei plani verticali sau pentru tuburi verticale (condensare n exterior), constanta C are valoarea 0,943, iar lungimea caracteristic l este nlimea peretelui, respectiv lungimea tubului, i n care,
pentru tuburi orizontale C=O,725, iar lungimea caracteristic este diametrul exterior al tubului.
Proprietile fizice aie condensului (., p, Il) se iau la temperatura
t=O,5(tp+t.), iar r se ia la temperatura t".
Relaia (2.163) poate fi scris i sub urmtoarea form criterial:
al _
-,--C

0,725

0,943 de

zontale dect n cazul aezrii verticale (condensatoarele tubulare se plaseaz obinuit n poziie orizontal).
In cele ce urmeaz se prezint unele date suplimentare privind convecia la condensarea vaporilor.
Condensarea la exteriorul tuburilor verticale. Condensarea la exteriorul tuburilor verticale este ntlnit n mai multe cazuri practice, ca
de exemplu n mantaua refierbtoarelor termosifon verticale, agentul de
nclzire fiind aburul saturat. Pentru nclziri este de preferat aburul saturat, care cedeaz cldur prin condensare, coeficientul de convecie
avnd valori mari i nu aburul supranclzit, care cedeaz cldur prin rcire, coeficientul de convecie avnd valori mici i deci fiind necesar o
suprafa de schimb de cldur mare.
Prin teoria condensrii peliculare a lui Nusselt, s-a stabilit pentru o
astfel de condensare relaia:
"

rxcp=C<rert (sin cp)1/4.

()(= ;~ rxcpd<p=0,725(

C<oriz> !Xvert

(!:.)'/

a",,=
am'

L/de coeficientul de convecie este mult mai mare n cazul aezrii ori-

sin cp

i se va ajunge la concluzia c:

r+'cp rap(tsupr-t.)=ivap 8Upt'-izit" .at.


(llt rmne ns egal cu t.-tp).
La condensarea vaporilor n exteriorul unui tub, coeficientul de convecie are valori diferite, n funcie de poziia tubului (orizontal sau vertical).

(2.161)

La condensarea vaporilor pe un perete' plan nclinat, cu un ungh cp


fa de planul orizontal, n stabilirea relaiei lui C< va intra proiecia forei de greutate pe planul peretelui:
gpdxdyL

.. Relaia" (2.163) "pote fi utilizat .i n cazul n care' v'aporii '.nu slIit


saturai, ci uor supranclzii, nlocuindu-se cldura latent cu:"
..,:

(2.164)

Pentru curgerea turbulent a peliculei de condens, caz mai rar ntilnit in practic, existii relaii deosebite pentru calcularea coeficientului de
convecie,
La micarea forat a vaporiIor, pe 'lng{l suprafaa solidului pc care
are loc eondensarea, coeficientul de convecie are valori mai mari dect
in cazul micrii libere a vaporilor (pelicula ele condens poate fi antrenat
de vapori, w crete i 8 scade; sau, pelicula poate fi desprins de pe suprafaa peretelui, n care caz rezistena termic scade).

-'

128

9 - Procese de transfer termic

-L

129

.Ii
simea; peliculti ,de conderism u jncep~rde "la 'zero;';In"cest cz~lurigiinea
caracteristic.este: ... -~~.. '.. ')~-,"",:::'J [;,' .i' ',....
,rc:'"
.', ,';;

"'.'.IIn

t'

L=2,5x
x fiind distana dintre dou icane alturate.
Pentru aplic~rea practic a relaiei (2.165) trebuie presupus temperatura tp, necesar n D.t i pentru citirea proprietilor fizice ale conden-,
sului la temperatura medie, iar final aceasta trebuie verificat.
Pentru a se cvita acest calcul prin ncercri succesive, avndu-se n
vedere faptul c D.t are o valoare redus i deci proprietile fizice citite
la ta snt apropiate de cele corespunztoare temperaturii medii, relaia
(2.165) poate fi modificat corespunztor.'
Se nlocuiete n relaie r, cu expresia: '
Q

(1:rr:

d, L 6.t "

r=-=--m ':

ni

n care m este debitul masic de condens corespunztor lungimii de tub L


(cazurile a i b din figura 2.34), obinndu:-se:' . '. <>

'r~~~'
~..-,'
I

)1

()}~29d 1
fI.-3

Ot=1,354'3";.

"

'1 ':In"practic se hitlnesc frecvent condensri 'nmantaua 'schimbtoarelor de cldur, condensri n exteriorul unor fascicule de tuburi orizon'tale.
--In figura 2.31 snt redate tipurile de fascicule de tuburi utilizate frecvent' (a - aezarea tuburilor n triunghi echilateral; b - aezarea tuburilor n ptrat i c - aezarea tuburilor in ptrat rotit cu 45), precum i
mrimile geometrice caracteristice.
La un ir vertical de tuburi, condensul se scurge de pe un tub pe altul, grosimea peliculei i rezistena termic cresc, iar coeficientul de convecie scade (de sus n jos). La acelai numr dat de iruri orizontale de
tuburi, aezarea n ptrat normal este cea mai dezavantajoas, pentru c
ei i, corespunde grosimea medie a peliculei de condens cea mai mare.
Dac fasciculul de tuburi se rotete, astfel ncit scurgerea condensului s se fac tangenial de la un tub la altul, pelicula de condens se mrete numai pe o zon a tubului i scderea coeficientului de convecie
este minim.
'
Conform' figurii 2.31, d, cu referire la triunghiul ABC, pot fi stabilite
valorile unghiuluicp de rotire a fasciculului:
'
pentru aezarea n triunghi

(2:166)-~

AB .

d,
BC =v 13-s; AB = d,.'
- ,cp=arCSln - =arCSln y_

(proprietile fizice se iau la t,,; a fost eliminat t.t).


Pentru cazul c din figura 2.34 corespunde relaia:

Ot=0,9979().3p29d,)1/3

(2.167)

m. fi.

BC=8; AB=

n care m corespunde lungimii de tub x.


W. M. Rohsenow a corectat relaia (2.165) la forma:
Ot=O943
"

[).3.

C6./)9]1/4

p(p-p.)(r+O,G8.
.

L!J-6.t

p'.

).3

rg

d, . fi. 6.t

)1/

(2.168)

,,BC =V2S;

d
-! ;

(2.172)

2s

AB

d,

= -;

<p=arcsm,

d,
,1-

2y2s

(2.173)

iruri de tuburi, la scurgerea tanrelaiile tubului singular se corecrotit pentru a se obine scurgerea
corecie pentru IXpoate fi calculat

(2.169)

f=N,'11

/3

d,

cp=arc SIn-

la 8=1,3 ele corespunde cp=15,8


Pentru un numr relativ mare de
genial a condensului, Otcalculat cu
teaz cu factoml f=0,88.
In cazul n care fasciculul nu este
bngenial a condensului, factorul de
cu urm[ltoarele relaii:
indiferent de a~ezare

(se mai ntilncsc pentru constant i valorile 0,720 i 0,728).


Pentru a se evita presupunerea lui ti" aceast[l rclaie poate fi ac1us
la forma:
IX=O,95389(i,3P','l L)1
m. fi.

(2.171)

la 8= 1,3 ele corespunde cp=22,6


pentru aezarea n ptrat rotit

(c' este cldura specific a conc1ensului la temperatura medie, iar Pv denstatea vaporilor la ta).
., In aceast relaie se ine seam de cldura cec1at prin rcirea parial a condensului i de diferena c1ensitilor fazelor, care influeneaz[t
curgerea peliculei de condens.
'
Condensarea n exteriorul tuburilor orizontale. Prin teoria condensrii peliculare a lui Nusselt, 's-a stabilit pentru conc1cnsarca n exteriorul
unui tub orizontal singular, urmtoarea relaie:

Ot=0;725(

2 3 s

la 8=1,3 de corespunde <p=12,8


- pentru aezarea n ptrat normal

(2.174)

pentru aezarea n triunghi sau ptrat rotit


1

f=

(2.170)

Nvl/

(2.175)

pentru aezarea in ptrat normal

(debitul masic c1econdens m corespunde lungimii de tub L; toate proprietile fizice se iau la ta).
130

Be

f=

0,92
1\'11 '/0

9'

(2.176)
131

Nv'este numrul mediu de tuburi pe :irurile verticale i acesta,poate


stabilit cu urmtoarele relatii:
- indiferent de aezare
"<,

Nv-

~!!.'
4

Conform' acestor date, 'constanta_0,575 corespunde tuburilpr cu L 4 m.


".
Pentru a se evita presupunerea lui tp, relaia
(2.181) poate fi adus la forma:

(2,177)

P.

IX=0,70028C~2:L

pentru aezarea.n triunghi sau ptrat rotit


Nv=0,5 nO,5

fi

; "

(2,178)

(2.179)

In aceste relaii n este numrul total de tuburi n fascicul; Di - diametrul interior al mantalei i Pv - pasul tuburilor pe un ir vertical
(Pv=V38 la aezarea n triunghi; Pv=8 la aezarea n ptrat; Pv=V28 la
aezarea n ptrat rotit).
Pentru un schimbtor cu DI=0,9 m i n=598.t tuburi, cu de=25 .mm
i 8=32 mm, aezate n triunghi, rezult:
Nv=12,2 (relaiile 2.177 i 2.178)
1=0,535 (relaia 2.174) i 1=0,659 (relaia 2.175)
Pentru un schimbtor cu Di=0,9 m i n=518 tuburi, cu de=25 mm
i 8=32 mm, aezate n ptrat normal, rezult:
Nv=21,1 i 20,5
1=0,467; 0,470; 0,553 i 0,556.
. M. M. Chen propune,' pentru condensarea n exteriorul unui fascicul
de tuburi orizontale, urmtoarea relaie:
-3 c/)"I )]9

'p(p-P.) ( r+

IX=0,728[

d,fl/)"IN.

1/4

IX-0,555 [

)IH

(2.180)

..!:~
d, ""

Cum practic se constat c IXscade odat cu creterea lungimi i tubului.


din cauza acumulrii condensului, se recomand nlocuirea constantei
0,575 cu o constant C=0,725 C', n care C' =f(L):
L,m

2,5

10

C'

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

1:1 ta [W/m

~-------_.

(2.184)

03
,

. n.5d-:J.5

..!:-,

v,

=0,3883

dl,3U13

(2.185)

V, este debitul volumic ele condens la ieirea elin tub, n m3(s. Dac h(dt
este mai mare dect 0,3, trebuie redus debitul de vapori care condenseaz
n tub (se utilizeaz mai multe tuburi n paralel).
Condensarea n interiorul tllhurilor verticale. Dac diametrul tuburilor este relativ mare, se pot utiliza relaiile corespunztoare condensrii
n exteriorul tuburilor verticale (formarea i deplasarea peliculei de condens este asemntoare).
Este de preferat ns urmtoarea relaie specific, aplicabil n cazul
in care vaporii circul de sus n jos:

IX=0,82549(/.2PPJW~)1 13
Lfl/)"I

132

Ce]

Valoarea acestui raport se calculeaz cu relaia empiric:

(2.181)

d,fl/)"I

(2.183)

(w este viteza aburului la intrare, in m1s; L - lungimea tubului in m),


Se constat c IXcrete odat cu creterea lui w i cu scderea lui L.
In figura 2.34 este redat imaginea peliculei de condens i a stratului
de condens acumulat, la condensarea n interiorul unui tub orizontaL Deplasarea stratului de condens se face cu o vitez sensibil mai mic dect
viteza vaporilor.
Pentru a nu se reduce prea mult valoarea lui IX,se recomand ca la
ieirea din tub, acolo unde nlimea stratului de condens h este maxim,
s se respecte condiia:

Frecvent se recomand urmtoarea relaie de tip clasic:


1.3p2rg

1!,!

d,fl/)"I

IX=(3 950+116 w) (

IX=0,575 ( --

<:

Numai pentru condensarea aburului, in interiorul unui tub orizontal,


se poate utiliza i relaia simpl, neomogen:

Condensarea n interiorul tllburilor orizontale. Astfel de procese de


condensare se ntilnesc frecvent n practic, 'ca de exemplu la refierb{\toarele orizontale (termosifon sau cu spaiu de vapori) cu inclzire cu
abur, in serpentinele de nclzire cu abur a produselor grele (iei sau
pcur) din rezervoare, la condensatoarele cu aer, la condensatoarele tip

~ru~~

(2.182)

3
)
]
3p(p_p.) ( r+il c/)"I 9

/)"

[1+0,2~(Nv-l)]

",-

(debitul ma sic de condens m corespunde lungimii


Fig. 2.34
de tub L; toate proprietile fizice se iau la ts).
J. C. Chato recomand pentru condensarea n interiorul tuburilor orizontale, in cazul in care la intrarea in tub vaporii au Rev < 35 000, u'rmtoarea relaie:

pentru aezarea in ptrat normal


Nv=0,9 nO,5

(2.186)

133

~.']

.
. >.~=,~
~; ,~'

Relaia-este ,{)mogen-'dimeiisional ;rcori.ine/pe


lng' dehsitte1 vaporilor, i viteza medie a vaporilor Wv (la condensare--total, wveste aproximativ jumtate din viteza vaporilor la intrare).-'
,
:
Pentru a se evita presupunerea lui tp, relaia p'oate fi adus la urmtoarea form:

-,

et=1,3294

--+--I

!,

(,,2ppiiW~)' 1/2
----

_.. ;.-,
,1
1

(2.187)

mp.

Debitul masic de condens corespunde unui tub de lungime- L.


Condensarea vaporilor de fraciuni petroliere . Cele prezentate se bazeaz pe date experimentale i se refer la condensarea vaporil{)r de
fraciuni petroliere, n absena gazelor necondensabile i aaburului,
aa
exteriorul fasciculelor de tuburi orizontale (nu a unui tub individual),
dar pot fi utilizate i la condensarea n interiorul tuburilor orizontale.
La condensarea vaporilor de fraciuni petr01iere, temperatura este n
continu scdere, au loc simultan procesele de rcirea vaporilor, condensare a vaporil{)r i rcire a lichid ului i valoarea lui CI. este sensibil mai
mic dect la condensarea vaporilor unei substarUe pure.
Pentru ",=(0,15 ... 1)10-6[m2/sJ
-----)----------(2.188)
CI.=0,00485 -'\10.933

-~--~

.1

rt:,.,c )
= CIt, ( 1+--

c.t:,.t

M.

[kg vapor!'/k g gaz J

i reprezint diferena de concentraie a vaporilor, care cauzeaz transferul de mas.


O a doua relaie pentru calcularea lui Ot, la condensare a vaporilor n
prezen de gaze .necondensabile, este relaia bazat pe o medie a coeficieni'lor de condensare i rcire:
1

(2.192)

.
"', Q,+Q,'

-'-

(2.189)

"', Q,+Q,

Coeficientul de convecie la rcirea gazelor i vaporilor CIt, se calculeaz ca n cazul anterior, la temperatura medie ntre intrare i ieire tf.
et, este coeficientul de convecie pentru condensare a vaporilor; calculat cu relaiile clasice aplicate n condiiile medii.
. Q, reprezint fluxul termic cedat prin condensare, calculat cu r luat
1atf, i-ar-Q.,- fluxul"termi-e -cedat--pl'i-n--r-dr-e,
-calculat~pentrun treg- debitul
iniialJ. de vapori i gaze (pentru a se comlpensa i rcirea condensului).
Relaiile prezentate se refer -la gazele saturate iniial cu vapori. In
caz contrar, are loc iniial numai un proces de rcire a amestecului. Condensarea vaporilor nu este total, pentru c final gazul rmne saturat cu
vapori, la temperatura corespunztoare. Relaiile pot fi aplicate i pe mai
multe zone n serie, lucrndu-se cu condiiiIe medii din zonele respective .
Relaiile se utilizeaz la amestecurile abur-aer (condensatoarele de
suprafa din sistemul de vid al insta'laiilor DV), amestecurile de hidrocarburi condensabile i hidrogen etc. Ele pot fi adaptate i utilizate i la
condensarea parial a amestecurilor de hidrocarburi.
.
Pentru amestecul abur-aer n curgere turbulent, valoarea medie
a lui et se poate stabili i cu urmtoarea relaie:
. ('.(=Ot,

exp (-0,0536 Y)

(2.193)

n care Y -r~prezint 0J0 volum acI' n amestecul iniial.


Coeficientul Cltc pentru condensare se calculeaz cu relaiile corespunztoare, n absena aerului.
Cteva valori calculate ale factorului lui CIt,-:

(2.190)

Y, [0/O volum aer)

In aceast relaie omogen dimensional, CI., este coeficientul de convecie pentru r[lcirea amestec ului de vapori i gaze n condiii medii,
calculat cu relaiile clasice prin utilizarea proprietilor fizice medii ale
amestecului la tI> r este c[lldura latent de condensare -la temperatura
medie a peretelui tp, cI' este c[lldura specific izobar medie a amestecului de vapori i gaze la ti, iar !J.t=tl-tp'
x reprezint coninutul de vapori n gaze, exprimat n kg vapori/kg gaz
i se stabilete cu relaia:
x= -11/" --r"

!J.x=xII -x '"

~~+!.-~

Relaiile se aplic n unitile 'fundamentale S.I. Proprietile fizice C\par.in condensului i se pot lua fie la temperatura medie a peliculei de condens, fie la temperatura medie de condensare a vaporilor.
Pentru CI. rezult obinuit valori de ordinul sutelor de W/m~ 09. '
Condensarea vaporilor n prezen de gaze necondensabile. In astfel
de cazuri, pe msura condensrii, scade presiunea parial a vaP<Jrilor i
deci 'temperatura de condensare. Procesu1 de condensare este nsoit i
de procese de rcire a vaporilor, gazelor i condensului. Apare n plus
i un proces de difuzie a vaporilor prin stratul de gaze, care ngreuneaz
procesul de condensare. Coeficientul de convecie este mai mic n acest
caz dect la condensare a vCltPorilorpuri.
O prim relaie pentru calcularea lui CIt, la condensarea vaporilor. n
prezen de gaze necondensabile, este relaia bazat pe analogia dintre
transferul de cldur i transferul de mas:
CIt

et=

Pentru \'=(1 ... 10)10-6 [m2/s)


CI.=2205-",
VO.4.9.i

.. --="'-"';-'".'

in' care -M snt masele mola:re,~p -presiunea -.total constant i pv'pre..:


siunea parial a _va-porilor,care este funcie de temperatur ..

exp (-0,0536 Y)

10

;)

0, iG,)

O,j~;-)

1;)

I
I 0,-118

20
0,:1.12

Se constat[1 cii prezena gazelor necondensabile n vaporii care condenseaz reduce sensibil valoarea lui ('.(corespunztor condensrii pure
(se ntlnesc uneori i valori mai mici ale factorului lui ('.(c).
Problema de condensare, cea mai complex practic, se refer la COlldensarea vaporilor de fraciuni petroliere, n amestec cu abur i n prezen de hidrocarburi gazoase neconclensabile (condensatoare'le instala-

(2.191)

p-p,

135

134
-.L...

iilor PA, el: :etc.). :Rezolvarea acestor probleme se .face ,prin metoda lui
D. Q. Kern, bazat ~pe~valori experimentale' ale 1tii <x.meto care va fi
prezentat la studiul condensatoarelor.
O alt problem de condensare care va fi discutat ulterior este problema condensrii pe tuburile cu sUJJrafa extins.

\1
1
1

2.5.6. TRANSFERUL DE CALDURA IN STRATURILE


DE PARTICULE

In cele ce urmeaz se prezint problemele transferului de cldur n


regim staionar, n straturile de particule f1uidizate, mobile sau fixe. Se
trateaz transferul de cldur fluid-perete tub (la fluidizare staionar
i strat fix) i transferul de ctldur fluid-particule (la fluidizare nestaionar i strat mobil).
In tehnologia petrolului, petrochimic i chimic, se utilizeaz frecvent straturi de particule, pentru realizarea unor procese catalitice. procese de ardere, procese de transfer de mas i .procese de transfer de
cldur. Cteva exemple de utilizare a straturilor de particule:
- .reacii de cracare cataIitic, cu cata!Jizatorul n strat fluidizat;
- reacii de ardere a cocsului depus pe catalizator, n strat fluidizat;
- reacii de ardere a nmolului de la tratarea bacteriologic a apelor
reziduale, n strat de particule fluidizate;
- Iprocese de uscare a unor substane sub form de particule;
- procese de absorbie a unui gaz ntr-un lichid, n strat de particule fluidizate sau fixe;
- -mbuntirea transferului de cldur, prin utilizarea unui strat
de particule;
- prenclzirea aerului, prin intermediul straturilor de particule mobile sau fluidizate etc.
.
Straturile de particule prezint suprafee specifice de contact mari
i realizeaz o bun omogenizare a fluidului (temperatur i concentraii) i coeficienii de transfer de cldur ridicai (ntre fluid i perete fub).
In figura 2.35 sint prezentate citeva aparate cu straturi de particule,
in care au loc procese de transfer de cldur:
\... "- reprezint un schimbtor. de cldur cu fascicul tubular ln
manta, care conine in tuburi un strat de particule fluidizate sau fixe;
fluidizarea fr circulaie a soliclului se numete fluidizare staionar;
b - reprezint un schimbtor de cldur cu stratul de Iparticule n
exteriorul tuburilor (verticale); .
c - reprezint[l un fascicul de tuburi orizontale, aezate in triunghi
sau in ptrat (d), fascicul plasat ntr-o coloan cu strat de particule fluidizate; se ntilnesc uneori i serpentine n elice;
e - este un sistem de fluidizare nestaionar (cu circulaie a solidului), n care intereseaz transferul de cldur dintre fluid i particule;
astfel de sisteme se utilizeaz, de exemplu, pentru preinclzirea aerului
cu gazele de ardere, prin intermediul unor particule de nisip (intr-o coloan:l gazele arse nclzesc nisipul, iar in alt coloan nisipul prenclzete aerul);

: ..j-:".este un sistem de transfer de cldur cu cureni ncruciai, }ntre. un .fJuid i.1.!l1srat":-.


mobil de particule; astfel de
sisteme se utilizeaz pentru preinclzirea aerului cu gazele de
ardere (asemntoare cu tamburul rotativ metalic, plasat n poziie orizontal), sau cu zgura
evacuat din focarele n care
ard crbuni; dac aerul circul
descendent, viteza lui nu este
limitat; la transferul de cLdur cu ncruciare simpl, spre
deosebire de cel in contracurent,
temperatura de evacuare a mediului rece este mai mic decit
temperatura de evacuare a mediului cald.
Principalele aspecte fluidodinamice. Problemele fluidodinamice ale straturilor de particule
3int cunoscute de la cursul de
specialitate. In cele ce urmeaz,
se prezint numai cteva relaii
de baz, utile la rezolvarea problemelor de transfer de cldur n straturi de particule.
Vitezele caracteristice
de
fluidizare a particulelor
(viteza minim de fluidizare, viteza maxim de fluidizare numit i terminal sau de antrenare i vitezele intermediare de
fluidizare) pot fi' calculate cu
ajutorul relaiei criteriale generale, stabilite pe baza analogiei
dintre fluidizare i sedimentire:
Re=CArngm
(2.194)
Criteriile de similitudine
presii:
.Re=

...

':f

ll

....

"i'

,~

;.1 .....

<1
".

1..'.'

...

:.:.::I'~:
..
:-

.>.

....

.:~:':

':

~~' : 1: [

~,cu+uc,,~

~
~

j
a

1.

l~=~~;?~
tttJ2;
~
).'0 b

0. ~.'. 0.

~ J!I;~:
.' '

r:f~

~II

f',:'.k .. :I~'I'"

C~~m~jl

';~
. i'
e

.
Fig. 2.35

Reynolds i Arhimede au urmtoarele

ex-

. ~--'

d3 2

Ar= -!!....!!...

d,wp.

1-'

-~.

.....

':

:~ l:m

'~ "

"l

\'

'

1-'

P.-~
p

in care: dp este diametrul mediu echivalent al particulelor; P _ densitatea fluielului; Pa - densitatea solielului (real a particulelor); Il - viscozitatea dinamic a Huidului; w - viteza fluielului in seciunea total{,
de curgere; 9 - acceleraia gravitaional,l; g - porozitatea stratului
(fracia volumic a fluid ului elin strat).

136

137

.-L

_? :~}:'j1'

...T ABEL

~[~ :",'

U.t;<.2. 24

,;\1
~ ....
~~~
"11

'.--

........

Valorile constaatei i exponenlilo'r din relaia


,t'

,:

'c ...

Ar.z4'O

Regim

."

1
0,018
34,6
8,55 '10'

Stokes
Allen
3'\ewton

1
0,714
0,5

0,0555
0,153
1,74

34,6
8,55.1Q4
3,3 .109:

..

'1'

..

.- --Rem

Ar

1400+5,22.

1-

18+0,61Aro

Inlimea stratului fluidizat H se exprim


stratului fix Hm, prin relaia:
.

H=Hm

l-om
1-0

Ar
18+5,22Ar0,5

(2.198)

Aro,os

(2.199)

A doua relaie a f,ost stabilit pentru lichide, dar d rezultate satisfctoare i pentru gaze. Expresiile criteriilor Re i Ar snt cele prezentate
ant~rJor. Geometria peretelui (fluidizare n interiorul tuburilor verticale,
fluidiz'are n exteriorul tuburilor verticale, fluidizare n exteriorul tuburilor orizontale) nu are o influen nsemnat asupra lui Wo i nu intervine
n relaiile lui Reo.
.
. Valorile lui Of. n strat fluidizat snt mult mai mari dect valorile obinute' n' ab!3cna particulelor, viteza fluidului menI1ndu-se constant
(aceste ultim'e' valori' se calculeaz cu relaiile clasice 'cunoscute).
.. Majorarea ~oe.ficientului de convecie prin .fluidizare se explic prin
influena agitaiei partic\llelor din strat, echivalent cu o puternic turbulen a 'f1uidului,i prin reducerea grosimii filmului staionar de fluid
de la peretele tubului, sub 'aciunea particulelor. Variaia lui C( cu W
-dL1po' cUrb"clllPunet -d'e.maximum -este~expllcat-prin existena,ia (j'e-=-tel'ea vitezei fluidului, a dou efecte contradictorii: tendina de cretere
a lui Of. datOl;at creterii intensitii agitaiei particulelor i tendina
de scdere a lui Of. datorat distanrii particulelor (creterea porozitii).
Valoarea maxim a lui Of. corespunde unor poroziti de ordinul 0,6 ... 0,7.
Pentru calcularea coeficientului de convecie ntre fluid i peretele
tubului, la fluidizarea cu lichide n interiorul tuburilor, n cazul w=
=Wm wo, se poate utiliza relaia:
Nu=0,326
Reo,423 Prli3 Aro,u
(2.200)

,~-(2.195)

Aro

iar viteza terminal, cu ajutorul relaiei:


Re
A_r__

. , Reo=

Reo=O,09

Valorile constantei C i exponenilor n i m snt redate, pentru cele


trei regimuri caracteristice de fluidizare, n funcie de valoarea produsului An:~,9, n tabelul 2.24. .
Pentru calcularea vitezei minime de fluidizare se ia E=Em (porozitatea minim, corespunztoare stratului fix), iar pentru calcularea vitezei
terminale de fluidizare se ia E=l.
Viteza minim de fluidizare poate fi calculat i cu ajutorul relaiei:
--t

.. ;

m.

4;9
3,5
2,45

(2.196)

n funcie de nlimea
(2.197)

n care:

Relaii pentru calculul coeficienlor de transfer de cldur' fluidperete tub. Transferul de cldur n straturi de p'articule a fost destul
de mult studiat dar, din cauza complexitii procesului, nu s-au putut
stabili relaii de calcul general valabile.
In figura 2.36 este redat n principiu variaia coeficientului d~ convecie fluid-perete tub, n funcie de viteza fluidului (exprimat n seciunea total de curgere), n cazul prezenei unui strat de particule.
oc
Se constat c, n stratul fix i parI
I
ial i n stratul fluidizat, ~ crete cu
I
I
creterea vftezei fluidului.
I
"'or------f-------Indicele m se refer la viteza miniI
I
,
I
m
de fluidizare (trecerea de la strat
,
I
I
fix la strat fluidizat). Se constat c n
I
,,
I
I
stratul fluidizat exist o vitez optim
I
I
,
(indice O), la care C( are o valoare
I
I /
1
maxim. La valori W > wo, C( scade cu
'"m I-----~"!. "/---------\----creterea vitezei fluidului.
I
/ I
I
,
Dac este blocat expandarea straI
I
1
tului de particule (sit i n partea suI
I
I
I
perioar sau circulaie descenden t a
Wo
w
fluidului), viteza fluid ului n stratul fix
VI",
nu este limitat de Wm.
Fig. 2.36

Nu=

Pr=

/Xd

C.!l

'

Aceast relaie poate fi utilizatil i la fluidizarea n exteriorul tuburilor verticale sau orizontale. In lipsa altor relaii, ea poate fi extins["
cu rezu1tate satisfctoare, i la.:fluidizarea cu gaze, sau chiar la straturile fixe de particule, cnd w=/-wm.
In cazul fluidizilrii cu gaze, indiferent de geometria tuburilor, dar
numai pentru punctul de optimum (10=100), coeficientul de convecie
fluid-perete tub poate fi calculat cu relaia:
Nuo=0,972

Prli3l1ro.2

(2.201)

Pentru fluidizarea cu gaze, n exteriorul fasciculelor de tuburi, dar


tot numai in cazul W=1Oo, rezultate mai precise dau unn[ltoarele relaii,
care in seam de geometria fasciculului:
la fascicule de tuburi verticale

N uo=O,8-l7 J-' Pr1.1

,,11' 0 ."0.'(

<1,)
.1--;

(2.202)

ele este diametrul exterior al tuburilor, iar s pastll tuburilor (aezate


n triunghi sau plltrat);

139
138

--1-_

-._

:;, ;,viteza'j opt!ni'"pelitru.tran~f~"n.*.de, ,c.ld.t!r.


,f).uid7"Peree
.t!l.bi:.n~~trai:<'-~': .-.
fluidizat; se poate calcula cu ajutorul relaiilor:
' ',"'".' .q ;:rp

...

.','~,

'.

, .~ la" fascicu~e['de ;tuburi ':orizontale .;aezate ,n ;;triunghi echilateral


sau p'trat rotit cu 45.
. ,.,r":ro['", r",,:)!';;c U" r;f'''Jf,'c'' :J"":
':; ',,';'l 'rJ~~
Nu =08362
o
,

'~'"

:.;~'

"",,:,<1.1
,

~{

se recomand

( 1-

d)1I4
-;

ma]

kg

-~

(2.206)

. Hm(l-em)

; stabilit pen~;u He=O:'l . .-: 2 O~O;

(2.204)

;m

93
(;:

11:

'

te

(2.207)

stabilit pentru Re=,2 ... 1 000; Re ar~ expresia din relaiile anterioare;
dac se aplic la limita nceperii fluidiirii, w=wm i =im
Se constat lipsa unor relaii pentru calcularea coeficientu1ui de transfer de cldur ntre lichide i particule, n strat fluidizat sau n strat
mobil.

2.6. TRANSFERUL DE CALDURA,PRIN


2.6.1. NOIUNILE

RADIAIE IN REGIM STAIONAR

DE BAZA ALE RADIAIEI

Radiaiile termice (infraroii), prin intermediul crora se realizeaz


transferul de. cldur prin radiaie ntre dou corpuri cu temperaturi
diferite, se deosebesc calitativ de celelalte tipuri de unde electromagnetice
i se caracterizeaz printr-un domeniu Stpecific de lungimi de und
(fig. 2.37, n care domeniul 1 conine radiaii cosmice i gama, 2 "-'--raze
X, 3 - radiaii ultraviolete, 4 - raze luminoase sau vizibile,' 5 --..:.radiaii infraroii sau termice, 6 - unde scurte radio i radar, 7 - unde
medii radio i 8 - unde lungi radio). Radiaiile termice corespund unOr
lungimi de und cuprinse aproximativ ntre 0,8 i 100 (maximum 400)
micrometri.
Radiaiile termice care cad asupra unui corp pot fi absorbite, pot fj
reflectate sau pot traversa corpu~, fr a exista influene reciproce importante.
Notnd cu Q energia radiant incident, cu Qa energia absorbit de
corp, cu Q, energia reflectat de corp i cu QI energia care traverseaz
corpul, se poate scrie egalitatea:

in care: At este diferena medie de temperatur dintre cele dou meii,


pentru contracurent, ncruciare simpl sau eventual echicurent. Numai
la contracurent este posibil c temperatura de ieire a medi'ului rece s
fie mai mare dect temperatura de ieire a mediului cald. La strat mobill
de particule se poate opera cu w ~ Wm
Aria de transfer de cldur este aria tuturor particulelor aflate n
strat i s afl prin inmulirea masei solidului din strat cu aria specific
a particulelor (considerate sferice):
[ kg

'.

NU, 0,0459 P~t/3 Ret,.26

Q=kA At

6
d~p,

pentru w< wo, care pot fi extra"',

)"

Se constat lipsa' unor relaii pentru calcularea ,coeficientului de convecie nuid-perete~ tub, [a curgerea gazelor prin straturi fixe de particule.
,''
, ,',
'
, ',,",'
'
Relaii pentru' calculul 'coeficienilor de transfer de cldur fluidparticule. Transferul 'de, cldur fluid-particule este interesant practic
la fluidizarea cu circulaie cOntinu a solidului i ehi straturile mobile de
particule, n aceste situaii' existnd global un regim staionar. Dac
solidul nu este n circtillaie cOntinu, regimul de transfer de cldur
fluid-particule este nestaionar i nu prezint interes practic.
Coeficientul de convecie fluid-particule, local, n zona iniial de
contact, poate fi calculat cu diverse relaii, are valori mari, de ordinul
100 .. 200 W/m2 e, dar nu prezint interes.
Este util practic coeficientul de transfer de cldur fluid-particule,
mediu pentru 'ntregui strat, care se stabilete ex;perimental prin bilan
termic global al sistemului. Acesta este n fond un coeficient global de
transfer de cldur k, incluznd att convecia fluid-particule ct i conducia n particule, i are valori mici, de ordinul uniti1lor sau zecimilor
de W/m20C (fluxul termic schimbat este mare, pentru c aria de transfer
este foarte mare). El este cu att mai mic, cu ct nlimea stratului este
mai mare i cu ct diferena medie de temperatur fluid-particule este
mai mic.
Fluxul termic schimbat are expresia:

p,(l-i -

., .. -'''.

Nu=O 271 Prt/3Re-"


Nu=kd~

s/d.'>2.

A=m.a=HS

strat' fluidizat (fluidizare nestaionar)


polate i'la strat mbbiJ:
.'

s'

Prt/3 ArO,22

(2.203)

este pasul irurilor (la triunghi echilateral, s' =sy 3/2); se recomand s/d.'> 2; , ,
,
,,'
,
- la fascicule. de tuburi ,orizontale, aezate)n ptr:at
NUo=O,8927

+ ~)]1/4
d,+s'

Prt/3 ArO.22[1_,d'(1

'

- .--'
........1~

Q=Qa+Q,+QI'

(2.205)

(8 este aria seciunii totale de curgere a fluid ului).

In continuare, se prezint dou relaii pentru calcularea coeficientului global de transfer de cldur mediu, intre particule i fluid (gaz), n

Fig. 2.37

140

141
.

L
~._

4_

-c;.:t~";," )?q "n)

,"";"'''':''''''q

'""".)ii"..'

:h)":l~
~~~,::
..

9.i;"I~11Itci}j 1tl'..!")1:":!L
- ~.
. ~.:

l.'..

'secuti;e:~:;~~o~t~i';di~tre energia 'Care iese:,prin :orifiCiu , i':energaCCare '


ptrunde prin "orficiu. va .fi: ,,'"
:: .:! ':,'
','
" ":", :-:~i'jt
Q. -:-O,2u...,..D,000064.
'

';\l

Qo ".'

In spatele orificiului (n incint) ~e absoarbe fracia din energia incident egal cu:
1-0,000064=0,999936
i rezult c orificiul ncintei se comport ca un corp negru (coeficientul
de absorbie este, practic, egal cu 1). Cu asemenea sisteme s-au putut
studia experimental diverse aspecte ale radiaiei termice.

//

_/,_;/_?_?

~~_/-/~/~~)~/~)T)T?....,)

Fig. 2.39

Fig. 2.38

Imprind

toi termehii ac~stei egaliti cu Q, se obine relaia:


'1

'Qa+Q'+R!
~ a+r+t;'
QQ
. Q
.
.

(2.208)

n care a poart numele de coeficient de, absorbie; l' ,-,;. coeficient de reflecie i t - coeficient de transparen. Aceti coeficieni pot avea valori
numerice cuprinse intre O i 1.
Se definete drept corp negru acel corp care absoarbe n ntregime
radiaii1e termice incidente, deci acel corp care are a=l, 1'=0 i t=O.
Un asemeoea..:.corp.nu ~exist..in _natur . daLse .pot realiza _sistem~uieJC!=..
bonitar care s 'se comporte 'ca un asemenea -corp ideal.'
'.
, .'
Corpurile solide reale snt practic opace la radiaii1e termice (t=O) i
au deci a+r=l ,(aceste 'corpuri'absorb o parte din radiaiile incidente i
reflect cealalt parte).
Gazele mono i biatomice snt practi,c total transparente la radiaii1e
termice" deci au t=l, a ,O i 1'=0 (aerul, fiind compus elin gaze biatomice, nu se nclzete prin absorbia radiaiilor solare).
Coeficientul de absorbie al unui corp depinde de natura corlPului, ele
starea de agregare, de temperatur, de .rugozitatea suprafeei corpului etc.
Pentru un acelai material i la aceeai, temperatur, o suprafa
rugoas are un coeficient de absorbie mai mai-e decit o suprafa perfect lefuit.
'
,
Acest lucru este pus n eviden prin figurile 2.38 i 2.39, din care
se ,constat c, n concaviti1e suprafeei rugoase, au loc absorbii i reflecii repetate, care conduc la o absorbie global mai mare in raport 'cu
absorbia depe su,prafaa perfect lefuit.
In figura 2.40 este reprezentat imaginea unei incinte sferice, prev~izute cu un orificiu prin care n incint ptrunde un fascicul de radiaii
termice. cruia i corespunde e_nergia Qo. Acest fascicul cade asupra pere
telui sferei n punctul 1, energia incident
,
fiind parial absorbit, parial reflectat.
Energia reflectat n punctul 1 (reflecia
termic respect legile refleciei optice)
cade din nou asupra peretelui sferei n
punctul 2 i este parial absorbit i parial reflectat. Aceste absorbii i reflecii
se pot repeta de mai multe ori (procesul
are loc n spaiu i nu n plan) pn cncl,
la un moment dat, energia reflectat iese,
prin orificiu, din incint. Dadl, de eXl'mplu, peretele sferei arc Gs=O,8 i 1'.=0,2
Fig. 2.~O
i dac n incint au loc ase reflecii con142

2.6.2. LEGILE RADIAIEI TERMICE

Se definete prin putere de emisie E energia radiant emis, n unitatea de timp, de unitatea de suprafa a unui corp. M. Planck a stabilit,
pe cale teoretic, relaia care exprim variaia puterii de emisie ci corpului negru, la o variaie elementar a' lungimii de und (En.",; putere de
- emisie-m-en-ecroma-tic sau - intensitate-de -radiaie), n- funcie -<le-4ungimea de und A i de tempe.ratura T:
'
'

"",,,
,

= dE. _
dA

(2.209)

CI
,(
C.
)
k--e"'T -1

In aceast relaie e=2,718 (baza logaritmilor naturali), iar constantele dimensionale Cl i C2 au 'valorile:
C]=3,685

10-IG [W.m2];

C2,=\l,439 10-2 [m.K].


Reprezentnd grafic relaia lui
Planck (fig. 2.41). se constat c ntr-o diagram
E",,,,-f.. izotermcle
snt nite curbc care prezint maxime, c la oricare lungime de und
puterea de emisie crete cu creterea
temperaturii i c pentru 1..=0 sau
,1..=00 puterea de emisie este nul.
Punctele ele maxim ale izotermelor se nir[1 pe o curbil, pentru care
produsul dintre lungimea de und
Amax i temperatur[1 are o valoare
constant (legea lui Wien):
Amax

T=2,898

10-3 [m.K].

/D-IO. En.~,

W/m3

(2.210)

La temperaturi ntilnite obinuit


n practic, lungimile de und la care
puterea de emisie este maxim snt
de ordinul micrometrilor.

co

.'tl
f05.{1T1

Fig. 2.41

143

J_

:trt
~i

i
. ,.Puterea de' emisie a carp ului negru, .la a anumit .temperatur,pe
taat gama lungimilor de und, poate fi ca'lculat pririintegrala:

~~

---~:';.'

i"ll:
"'II

.- -_ ..~-

"''''''':
....
h.~

-'-~

.-"

._ ..

.r~~{~';
~

lh ' ..::;~~:It
..'....
J'-'t" ~
.. ~,#TABELUL
; t. \'alorile eoeficleDllor de emisie peDlm diverse materiale
~~h

--

CI)

l\Iaterialul

!I

En= ~En.~dA.
o

In mod narmal, aceast integral ar trebui efectuat ntre limitele


carespunztoare radiaiilor termice A=0,8 .. -400 f..lm, ns, ntre aceste
limite, integrala nu poate fi rezalvat analitic. Rezalvarea ntre limitele
l=O ... 00 este posibil i nu conduce [a diferene sensibile fa de cazul
narmal, deoarece, la valori A'<0,8 f..lmi l>400 f..lm,izotermele din diagrama lui Planck snt faarte apropiate de abscis.
Puterea de emisie a corpului negru se poate exprima printr-a relaie
simpl de forma:
En==aT4,
(2.211)
care arat c puterea de emisie este direct proparional cu puterea a
patra a temperaturii absolute a carp ului. In aceast relaie cunoscut
sub numel1e de legea J. Stefan - L. Boltzmann, constanta a este a constant universal a radiaiei. Valoarea lui a a fost stabilit pe diverse ci
tearetice .i experimentale (iniial, tearetic de ctre Baltzmann i experimental de ctre Stefan) i este, n medie, urmtoarea:
a=5 67 10-8

[~]

m'I{'

Inlocuind valaarea constantei universale a radiaiei


se obine:
En=5,67(...!..-)4,
100

n relaia

(2.211),
(2.212)

La aceeai temperatur, puterea de emisie a corpului negru este mai


mare dect puterea de emisie a oricrui alt carp. Raportul dintre put'erea
de emisie a unui corp 'Oarecare i puterea de emisie a carpului negru, la
:;lceeai temperatur, se noteaz cu e i poart numele de coeficient de
(;misie:
E

=e.

E.

1(2.213)

Se numesc corpuri cenuii acele corpuri pentru care, la o temperatur


constant se respect condiia:

Aluminiu 1efuit
Aluminiu oxidat
Oel lefuit
Oel oxidat
Oxid de fier
Alam lefuit
Alam oxidat
Cupru lefuit
Cupru oxidat
Oel nichela t
Tabl cositorit
Tabl zincat
Mcrcur
Carton de azbest
Ap
Crmid roie
Crmid refractar
Email alb pe tabl de oel
Vopsele de ulei de diferite culori
Vopsele de aluminiu
Cauciuc
Sticl
Hirtie
Funingine
Carton asfaltat
Tencuial de var
Uleiuri minerale
Ghea
Lemn de construcii
estur de lin

225-575
200-UCO
770-1040
200-600
500-1200
20
200-600
80-115
200-600
20
25
25
0-100
25
0-100
20

20
20

tal. In majoritatea cazurilar practice (ael axidat, materiale refractare,


materiale izalante etc.) coeficientul ele emisie are valori de ordinu~l
0,8 ... 0,9.
Ca i coeficientul de absorbie, coeficientul de emisie este funcie de
natura carpului, de starea lui de agregare, de temperatur, de rugazitatea suprafeei carpului etc. In tabelul 2.25
snt redRte

vHlorile experimentRle

10 - Procese de transfer termic

In general, cor,purile reale pot fi ~ansielerate carpuri cenuii i puterea lor ele emisie poate fi exprimaU'! prin relaia:
E=5,67 e(..!.-)4.
100

(2.214)

Energia (cldura) raeliat[l de un carp real, avnd aria suprafeei A, n


unitatea ele timp, se exprim prin noua farm a legii Stefan-Boltzmann:
Q=5,67 e A(...!..-)4.
100

(2.215)

';

ale co-

144

= ... =

E
E. ~

e
0,039-0,057
0,11-0,19
0,52-0,56
0,8
0,85-0,95
0,2
0,6
0,018-0,023
0,57-0,87
0,11
0,043-0,064
0,276
0,09-0,12
0,96
0,95-0,963
0,93
0,8-0,9
0,906
0,92-0,96
0,27-0,67
0,859
0,937
0,93
0,952
0,91
0,91
0,82
0,6u-0,86
0,85
0,78

25
100
100
25
20
20
95-270
20
10-90
20

Coeficientul ele emisie poate avea valari cuprinse ntre O i 1 (valoarea 1 corespunde corpului negru), care se determin pe cale experimen-

E~,'
E '
n ,110:1

t, (0C]

eficientului de emisie pentru diverse materiale. Se constat c, prin oxidare, coeficientul de emisie al metalelor crete, c
vapselele de aluminiu au valori ale lui e
mai mici cIect cE'!eale vopselelor obinuit(~
de ulei etc,
Fie cIauii corpuri cu suprafee plane paralele, un corp negru i un corp cenuiu,
suprafeele fiinel foarte mari n raport cu
distana dintre ele (fig, 2.42), Corpul cenuiu emite, n unitatea de timp, energia Q. Aceast energie radiant cade asupra corpului negru (suprafeele fiind foarte mari i foarte aprapiate, radiaiile care

E~l
E ,
n ./\tl

2.~_5

E
A
I

a
e
cDn
/

/
/
/

Fig. 2.42

145

~J~

'ies' n' afara '~istemului snt neglijabile) i este integral absorbit. Corpul
negru emite, la rndul suj'-n'unitatea,de timp,l'energia 'Q,{. Aceasta cade
ast1pra-cofpullii .-cenui u;--caYe--abS1irbe"-aQn-i
-'reflect-'( l-a) Qn-( energia
.reflectat cade asupra corpului negru i este integral absorbit). Dac
cele dou .cprpurLau._qceeait.empe.r:.atur., e~ist .un_echilibru ..dinamic. i
energia emis de corpul cenuiu trebuie s fie egal cu energia absorbit
de acesta:
E
E

Q=aQn; AE=aAEn;

.. j

... _::-"E~ergi;~t~diat:de :su,praJaa :dAc''n ,.,toate direciile ...se."poate ,scrie'


astfel:
~:;ic'<n:

;-d;_~~_.\ __

=a.

deci o egalitate ntre coeficientul de emisie i coeficientul de absorbie,


care este cunoscut sub numele de legea lui H. Kirchhoff.
Emiterea de radiaii, din oricare punct al unei suprafee, se face dup
toate. direciVle, dar n mod inegal. Intensitatea radiaiei este maxim
dup direcia normal la suprafaa corpului (la fel i absorbia de radiaii) .. Spre deosebire de legea Stefan-BoltzmanIt,. care exprim_ energia_
.r-adiat-a-up-t-oat-ed-ireeiile;-legea tU J.- H: Lamoeff; care se stabilete
n continuare, exprim energia emis dup o anumit direcie (pe toat
gama -lungimilor de und).
In figura 2,43 este re dat configuraia unui sistem, n care o suprafa elementar dAI emite radiaii ctre o alt suprafa elementar dAz
Se admite c energia emis de elementul dAI, ctre elementul dAz, este
direct proporiona-l cu energia radiat dup normala la dA1t cu cosinusul unghiului cuprins ntre normal i direcia pe care este plasat dA2
i cu valoarea unghiului solid sub care este vzut elementul dAz de pe
elementul dAI:
. dZQa=dQNcos

O(

. dQ-

dlt,

ab

r'

rdo:pd~
=~.-

sino: d~
r'

dQ

100

------

)4

cos

Ot

dQ.

(2.217)

Cazul corpurilor negre. Fie dou suprafee plane paralele, foarte mari
n raport cu distana dintre ele, ambele constituind corpuri negre. Se
aclmite c temperaturile celor dou suprafee snt TI i T2, TI fiind mai
mare dect T2 (are loc un schimb de cldur prin radiaie de Ia corpul
cu temperatura TI, ctre corpul cli temperatura T~).
Primul corp emite, n unitatea de timp. energia:
Q =567

Q,=5,67

A(...!.l..).1
100
A ( -"T

100

)'1 ,

Energia schimbat efediv, prin radiaie, ntre cele duu[l corpuri, va fi:
Q=5,67

rd';r

. .
Ot dQ-:'

i absoarbe n totalitate energia emis de-al doilea corp:

:a~YJ'

[L~~
y-(

(2.2113)

Intr-o form general, dlldura schimbat prin radiaie ntre dou[1


corpuri oarecare poate fi exprimat prin relaia:

Prin analogie, se poate scrie i valoarea unghiului solid corespunztor:


=7=

cos

2.6.3, SCHIMBUL DE CLDUR PRIN RADIAIE .INTRE DOU SUPRAFEE PLANEPARALELE.

t or dP.t-'=- b
daI"
0(= - rac lanl; asemana

lQ

P=2Jt

I_o

p=o

1,

.,

Aceast lege a -lui Lambert este' verificat de datele experimentale


la valori O(< 60.- .

d Q

(dup direcia normal la dA1t 0("':"0,cos 0(=1 i energia rad iat este
maxim; dup direcia paralel cu dAb 0(=90, cos 0(=0 i energia
radiat este nul).
Deoarece lungimii cercului 2;;r i corespund 2;; radiani, laturii -a i
corespunde unghiul la centru (plan):

5,67e,dA!(_T_,

(2.216)

dZQa=-

a=O

Avnd n vedere aceast egalitate i relaia (2.213), rezult:

--j -

(energia 'radiat' dup normal este cle3.14 ori mai mic dect energia
rad!at n toa'te--direciile).
."
..
. .'... .
.
' ..
_' Rezult, in final, urmtoarea expresie a energiei emise de elementul dI,' dup di~e~ia'"O(,
sub' un unghi solid dQ: .
.
.

a=e,

dQ=dQNSC'efS"ixsin .~'dci. ~ d\3=dQN 31:.

.
d d p.
=Sln O( O( t-'.

Q=5,67 Cl2 Al

[( -'T)\
IIJO

(T--=- )\1 .

(2.219)

lUII

n care aria ~tl aparine corpului ce pierde dlldur i n care Cl~ este un
coeficient de radiaie reciproc(l. CI2 depinde de forma i dimensiunile
corpurUor. de poziia reciproc,i a corpurilor, de distana dintre corpllt'i,
de coeficienii de emisie respectivi etc. i nu poate fi determinat pe cale
analitic deeit n cteva cazuri particulare (in exemplul tratat C12=1).
Se preferfl uneori S[I se calculeze cldura schimbat prin radiaie cu
ajutorul legii lui Newton, scris sub forma:

dA,

Q=~rAlt!.t,

Fig. 2.43

10'

146

__._-L.

(2.220)

147

~l'"
j'

n:care.cc, este coeficientul. de schimb :de I:ldur prin radiaie ,i, are :expresia:
'
'
'.,-.;

T)4

567C

cxr=
'.

",. _
l' [(.100
,1

_1

'

__

.t

(2.221)

..!
j

il
~:

(' 100.
T a_)4]'
,.-

--;tl~:-.

Se constat"c parantezele snt nite 'progresii geometrice .de forma


(1+p+'p2+'ri:'.):',cu'Taia-:;p~(1~l)(1-a2);
cu un numrinfirit'de'termeni 'i cU suma egal cu 'lt(l--':'p).r"
..
....
:Expre~ia lui El2 se siI?pl~fic la urmtoarea form:
",

";

'loj=

Cazul corpurilor cenuii. In aceleai condiii ca i la punctul anterior,


cu deosebirea c corpurile nu snt negre, ci cemiii, .situaia este muat mai
complicat, dar poate fi totui rezolvat analitic .. ' ', .. ' .'. ',r'
..
..
In figura 2.44'snt reprezentate; pentru acest caz, absorbiile i refleciile repetate la infinit, pornind de la emisiile proprii de radiaii ale celor
dou corpuri.
Energia care trece efectiv de la corpul 1, la corpul 2, n unitatea de
timp i pe unitatea de suprafa, va fi egal cu diferena dintre emisia
proprie a corpului 1 i suma tuturor iI'adiaiilor absorbite de acest corp:
E;z9El-[al(l-az)El

~.

E 1-

,.~

,j

alEa
,

ll-(l-a,)(l-a.)

E,aa-E.al

l-(l-alXl-a.)

al+aa-a,aa

. .

'

EI

-El;

E.

,el
1

e.

el

ea

-+--1

Deoarece, conform relaiei (2.214):

Ee

(T)4

+al(1-al)Z(1-<Z:03 El + ... ]-[alEz+al(l-al)(l-az)Ez+


+al(1-al)Z(1-az)2 Ez+ ... }=
==El-al{1-a2)El[1+(1~l)(1~2)+(l....:...alr(1-a2r+
... ]-alE2P+'(l-al)(1-a2)+(1-al)2(1-a2)2+
... ].

Imprind toi termenii cu produsul ala2 i innd seama de faptul c


a=e, se obine:
"

El +.

+al{1-al)(l-az)Z

',.1

.... , . ".i'

"al(l-aa)E,

=,567 -

se poate scrie:
Q=El0='

'1100

5,~7
1"

el

ea'

-+--1

[(22...)4..:...
(2:!...)4]
;
100'
100

(2.222)

Comparnd rellaia (2.222) cu relaia (2.219), rezult valoarea lui Ca


pentru acest caz:

"

C12=
lJ.,E1
/A

...... v.

...

uze,

'1,II-a,U'.az}E

al (l.a,}e

z
l

-...
ZE

a,(r-a,lIl'a

)',
,

Q.

(/.

.~
(/,

'?,)il/..
O~)~{;

'
+Ql(1.a')l7.a )',

-1-';,)i{-;;;fEz /

",(I-a,)'II.a,]'"

11

'

-+--1
c,

a,(l-a,)'(I-a

}J,
Z'

/
,(/

,--

(1'0') (i-OZ\E,

..

...

. ,

a,(i-a,),I'-a

'

}'e.

'i)'I'/::''"'"
(7JJ<?"::::-_
azll-a,J'(1-a,}2 El

.-

i, n continuare:
Q.=

5,67A
1

el

e,

-+--1
2

= !. [( IJ....)1
2

\100/J

100

+ (2:!...)4]
100

[(~)'I _ !.(!'.!-)4_ !.(~)4] =


100

5,67A

Flg.2.44

l\100/

ta

(..!!...)4
100

=_.
%

100

Din aceast egalitate, pentru el =e.=ez, rezult:

a,(I-a,)2(1- 2)'Z

100

r/.2:!..14_(~)41.

=~~

"-

"'F(/~ ...
o;,)C;'''-'''

(2.223)

[(~)4_ (!i-)4] =

5,67 A
1

-+--1
el
t,

(l.a,)!1.az)'

-+-el
ea

Dac intre cele dou suprafee parelele se introduce un ecran (de


exemplu, o tabl de oel), paralel cu cele dou suprafee i avnd aceeai
arie, care capt n regim temperatura Te, cldura schimbat prin radiaie va fi:

adl-az)E,

el

ea

-+--1

100

100

[L:~
r - L:~)l
149

148

--,

.-----

---_._------------_._--

~
O"

i;~';;~'{):

~.'. :.: --:;~Se constat .c, pent.ni,ipoeza;:f-

J"$

01. c-_. ~clt.(egaliaea .codicien,ilor'-.<:IEl


~mi:,.
sie),' cldura :schimbat:prin rq(liaie,.

pril\ inr()d1,lcerea unui ,ecran, :'se.i.reduce de ,dou ori. Iri practic se utili.zeaz deseori sisteme de.ecrane, pentru reducerea schimbuluf de cldur
prin radiaie.

--:. tmprin :tol termenii ;cu'ipodusul ~ala2 i nlocuind coeficienii de


absorbie prin coeficienii de emisie' corespunztori, se obine:
. '
:.
." ~.-.~. .
,

:"

."

"EIA','

'ttl ...~

.\ plasat

[A ,( 100
T,)4

+(1-al)CPQ2;

Q2--:-E2.42

e2

.,.

Q=

Q2=E2A2

(1-a2)EJAl

+ (1--CL2)(1-cp)Q2

~-

IAl

(2.224)

C?=

(2.225)

1
1
A, ( 1
-+-

1_

A2

)
1

e2

rezult C12~elJ iar relaia (2.224) capt forma:

1:~r.,-(:~)}

(2.226)

[(2)1_ (.!.L)4] ,
100

(2.227)

100

Relaiile (2.226) i (2.227) snt utilizate practic pentru calcularea pierderilor de cldur prin radiaie, ale cuptoarelor, coloanelor, schimbtoarelor, rezervoarelor, conduetelor etc., cMre mediul nconjurtor. Prin
mediu nconjunHor se neleg solul, construciile al~lturate etc. i nu
aerul, care este lipsit de proprieti radiante (gazele biatomice nu absorb
i nu emit radiaii termice). Temperatura mediului nconjur~ltor se consider egal cu temperatura atmosferidl,

E,:I,+(1-aa)E,.1,
~9)

Cldura schimbati\ efectiv ntre corpul 1 i corpul 2 se poate scrie


utfcl:
.
Q=QI-cpQ2=E

)4]

C(,= 5,G7c,

Q2:

1-(I-a,)(I-'-((,)7-(I-a,)(1

(Ta

100 - 100

i, corespunztor, valoarea lui C12 este:

t!.1

Q_

'.

L.o

In

In acest caz, valoarea coeficientului de schimb de cldur prin radiaie va fi:

+ (1-a2)(1-CL1)cpQ2 +

i, n continuare, o no,I expresie a lui

-1)

[( T,)4

5,67A
A ( 1
+ ...2--1

Q=5,67 elAl [(

Inlocuind pe Ql n expresia lui Q2' rezult:

A ( 100
Ta )4]

Pentru a se determina valoarea fraciei cp, se consider Tl=T2


acest caz Q=O sau:
A (22...)4_ A (~)4=0
i cp= A,
1 100
cP 2 100
A.
.
Forma.1inal_a-expr:esHH--ltU-Q-va-fl-d-eet.

Pentru A2)AlJ

+ (1-a )(1-cp)Q

(1-a2)Ql

-'1'

-!. +cp(-!.

eJ

Ql=ElAl

.
) ,

CI

Fie un corp' convex (indice 1),


n interiorul unei incinte (in\
"dice 2) (fig. 2.45), temperatura corpull.~iinterior fiin,d .ma~ma!,e dect t:mpera!ura ~or'pului e~terior:._Se noI
teaza cu Ql energl~radlanta care P.1ls.-ase.te,-II:l-ymta1ea-de-timp-;-supfafaa
---+-1 ---eer--pul-ui-intertor, a~east"energie provenind .i din emisia proprie i din
reflecii. CU Q2 se noteaz energia care prsete suprafaa corpului exterior (ambele corpuri snt cenuii). Spre deosebire de Ql, care cade n ntr'gime asupra corpului exterior (corpul interior este convex), Q2 cade parial asupra corpului interior (CPQ2)i parial asupra corpului exterior nsui [(1-cP )Q2]'
.
Vaiorile Ql i Q2 se pot expri~a prin urmtoarele relaii:
Fig. 2.45

.,- +'1'

2.6.4, PIERDEREA DE CLDUR PRIN


RADIAIE A UNEI SUPRAFEE
CONVEXE

e.
( 1
--1
e2

el
1

el

5 67

EiA.
~. ep

_.,Q_

1 .

+ (l-ai )cpQ2-cpQ~=EI.4.1-al
cpQ =
2

E, ..I,-f.(I-a,)E,"i,

= E l/'ll-(ljcp-----------

1-(1-a,)(I-a,)7-(I-((,)(I-<;

2.6.5. SCHIMBUL DE CALDURA PRIN RADIAIE


INTRE DOUA CORPURI OARECARE

Aducind la acelai numitor i reducnd termenii asemenea, rezult:

Q=

E,,1,a,-E,,1,a,9

In figura 2.46 este reprezentat configuraia unui sistem, n care dou


suprafee elementare dAI i dA2 schimb cldur prin radiaie.

(l:!+((J?-aJaZ~

150

151

---_._-~

. ~,

,c..", _ ;.. I

~':.'i i~'!:;':',
.~:'-)i'JI~l i)!L::.:.:,:~i

.-~. ~.,

".'lJ'>:cConform 'legii lui:LamQ~rt,ehergia radiat ,de .,suprafaa ,dAh ctre


suprafaa dA2, este dat de relaia:

QI=

cos

100

otl

n car~ valoarea unghiului solid se


poate exprima prin:
dQ =
f

r2

Fig. 2.46
T,

5,67e, ( 100

d2QI

)4

lui

Qe=5,67

567

d2Q

Qs=(l

(..72...)4

d2Q"":""
100
l------ele2

d .4.1 dA

cos ", "cos,,"

12-Q2

567 ( -

T.

)4

' _ 100 _

emis de supra-

'

cos ", cos ".

ele2

7t

2'

r~

Asemntor, suprafaa dAI absoarbe, din energia


faa dA2:
__
d2Q 21-

dA

r"

dA

2'

Neglijind refleciile i absorbiile repetate, cldura schimbat efectiv


ntre cele dou suprafee elementare va fi:
d2Q=d2Q

.-d2Q.

1_

=567

_1,

[(..!..!-)4_(2!..)'1]
100'

100

ee.

co,,"
l7tr'~

COS",

1 ~

dA dA.
I

Integrnd pentru suprafee finite, se obine:


Q=5
,

67

e e.
I -

[(.2:...-)4_
100

(.IL)4] Jr Jr
100

cos ", ~os "2


ltr"

dA dA
I

(2.228)

A) A2

(aceast relaie corespunde cazurilor n care distana dintre ce1e dou


suprafee este relativ mare n raport cu dimensiunile suprafeelor, pentru c s-au neglijat refleciile i absorbiile repetate).
Integra'la dubl din relaia (2.228) poate fi rezolvat n cteva cazuri
particulare.

152

! .

>.

(2.229)

eA

(:)~
!

Q. poate fi calculat cu ajutorul urmtoarei relaii:

Suprafaa dA2 absoarbe, din aceast energie incident:

I
,i

100

I,

n care: Q. este cldura absorbit direct din radiaiile solare i din refleciile difuze din spaiu; Qr - cldura absorbit din refleciile solului sau
ale construciilor nconjurtoare; Qe - cldura radiant emis de corp.
In majoritatea cazurilor practice Qr este neglijabil.
Energia :radiat de corp se exprim prin legea Stefan-Boltzmann:

dAI dA2

cos ", cos ".


r2

:It

Inlocuind pe dQI, n relaia


d2QI' se obine:

dA,

Q=Qs.+Qr-Qe,

dA2cos".

2.6.6. ABSORBIA RADIAIILOR SOLARE

Inc'lzirile rezultate prin absorbia radiaiilor solare ~ste bine s fie


cunoscute n unele cazuri practice, ca; de exemplu: la rezervoarele pen.~
tru depozitarea produselor volatile, la drumurile asfaltate etc. Rezolvarea
exact a problemei nclzirii produse prin absorbia radiaiilor solare
este complicat. Exist ns posibilitatea de a calcula, cu aproximaie,
cldura absorbit din radiaiile solare, de ctre diverse corpuri.
Cldura absorbit efectiv de un corp, n unitatea de timp, se poate
exprima prin relaia:

dQ ,

:It

) ~.~ - 1'.'1

)4

T]
(

567e,dA,

Il

~t'

+f)

Q.qsA cos c(,

(2.230)

n care: f este un coeficient experimental care ine seama de ref1eciile


difuze din spaiu; Q. - coeficientul de absorbie Qaradiaii solare (diferit
de coeficientul de emisie); q. - radiaia solar direct, corespunztoare
unitii de timp i unitii de suprafa normal pe direcia radiaiilor;
C( unghiul dintre normala la suprafaa corpului i direcia radiaiilor.
Produsul A cos cx reprezint
aria suprafeei corpului, proiectat pe
un plan normal pe direcia radiaiilor.
In figura 2.47 snt reprezentate unghiul C( i un alt unghi caracteristic ~, cuprins ntre verticala locului i direcia radiaiilor solare (cx i ~
pot fi n acelai plan sau in plane diferite).
In aceast figur, 1 reprezint panul orizontal, 2 - verticala locului, .1 - direcia radiaiilor solare, 4 - planul care absoarbe radiaii i
5-normala la planul care absoarbe radiaii.
n tabelul 2.26 snt prezentate, dup datele ...
experimentale obinute de ctre P. Moon, valorile ~, q. i f, corespunztoare la diverse ore
1
din zilele senine de var, pentru latitudinea
nordic ele 45 (corespunztoare rii noastre).
In tabelul 2.27 snt redate valorile experimentale ale coeficientului de absorbie la ra- j
dinii solare, pentru diverse materiale.
Datele din aceste tabele snt necesare n
aplicarea relaiei (2.230), pentru calcularea cldurii absorbite direct din radiaiile solare i din
refleciile difuze din spaiu.
Problemele puse anterior reprezint dificultfli produse ele absorbia radiaiilor solare
Fig, 2,47
(creterea presiunii in rezervoarele de depozi153

.t

...[ '"

s::.'

35':\.J02 ~iOj!;P1C':';J .-\:l!1'-':02:A .~i)

TA~ELUL

Valorile diverilor parametri experlmentaIi, necesare In calculul absorbicl radiaiilor


, '; (pentru zilele senine de var, la 45.latItudlne nordic)
'1

:,Ora

0,

... ;

"

"

.~o

10

11

./

12

13

14 "

15

16

li',

In cazu1-corpurilor -solidecproprietile--radiante-se ~manifes la suprafa, iar n cazul gazelor, n ntreg\l1Jor v2lum. Din aceast cauz, emisia
i absorbia de radiaii,)n -ca!,ul gazel-or- a:r~,-depinE, op~intr;t;altele, de
concentr<liile CO2,i H20 .n_mest~G'llLrespectiv-(exprimate indirect prin
presiunile, lor pariale) i de grosimea 'medie'a strtu~lui"de gaze.
Cldura schimbat. prin radiaie, ntre gaz~ "arse-i c<Jrpuri solide, se
calculeaz obinuit cu relaia lui -Newton. Cea mai -cunoscut relaie pentru calcularea coeficientului de schimb de cldur' prin radiaie, este
urmtoarea:
.

solare
"

17

7
65

55

45

35

28

25

28

35

45

55

65

6,93

774

820

852

879

882

879

852

820

774

693

0,38

0,29

0,24

0,205 0,188

0,185

0,188

0,205

0,24

0,29

0,38

W
q" m2

2.26

..,"ep+1[

.5,67 -2-..

e,

1:4=
TABELUL

~...

-j

...

"j,

Materialul
c,

Crmid roie
____
'~
igl' --Tabl galvanizat (curat-murdar)
Strat de vopsea neagr
Strat de vopsea aib
Hirtie aib
,
Pa vaj de asfalt
Oel oxidat
Oel lefuit
Alumlnitilefuit '

______

a.

'-

'

lL_

-0,70-0,77
0,65-0,74
0,66-0,89
0,97-0,99
0,12-0,26
0,27
0,85
0,74
0,45
. 0,26

'

- --+-- -

100

-a,

(T~)4]
100

(2.231)

1.-1"

2.27

Valori ale coeficientului de absorblc la radiaii solare

(T,),

n care: ep este cieficientu1 de emisie al peretelui (solidului); Tg - temperatura.gazelor; Tp - temperatura peretelui; eg - coeficientul de emisie al gazelor la temperatura tg; agcoeficientul de absorbie al gazelor.laJ,eI!lperaura-t.p.'----~
~,- --- - -'---- - -- Relaia anterioar se poate simplifica la forma:
. _.'

ep+l ,
5,67 -2-e,

[c:~r-(:a~n.-

<Xr=

I.-I~

CoefiCientul de emisie al gazelor se calculeaz cu relaia:

+ t'e

p.'

eg=eC02

-..,e

(2.232)

A'

H 0
2

iar coeficientul de absorbie al gazelor, cu relaia:


tare la temperatura atmosferic a hidrocarburilor uoare n fazlichid,
nmuierea asfaltului etc.). De mare actualitate este n prezent utilizarea
n scopuri utile a energiei absorbite din radiaiile solare.

"

ag=eC02

,( T,

T"

)0.65',_+~eH2o~L:'e.g'
"
A"

In aceste relaii indicele -prim se refer la

(2.233)
tg,

iar indicele

secund,

la tI"

Coeficienii de emisie ai COz i HP se citesc din diagramele lui


I-I. C. Hottel, redate in figurile 2.48 i 2.49, in funcie de temperatur[\ i

2.6.7. RADIAIA GAZELOR

de produsul dintre presiunea parial a componentului respectiv i grosimea echivalent a stratu!ui de gaze (l).
Factorul de corecie ~ se citete din figura 2.50, n funcie de plI"O i
[i1l"O' l i exprim
influena mai mare a lui PII o, n raport cu l, asupra
lui CIl20.
Termenul de corecie !:"eg, care ine seam de suprapunerea parial,l
a benzilor de lungimi de und ale radiaiilor CO~ i HP, se poate citi din
ni~te grafice, n funcie de raportul PHp/(PHP+PCO), de produsul pl
(p este presiunea total:\ a gazelor) i de temperatur, dar in cazurile
obi~nuite acest termen este neglijabil.
Cea mai general relaie pentru calcularea grosimii echivalente a stratului ele gaze este urmtoarea:

Proprietile radian te (de absorbie i emisie) a1e gazelor mono i


biatomice sint practic neglijabile.' Dintre celelalte gaze care au proprieti radian te importante, snt interesante, in studiul radiaiei, bioxidul
de carbon i vaporii de ap. Acestea sint prezente n gazele arse i
schimb cldur i prin radiaie' cu corpurile solide cu care vin n contact, n cuptoare etc. Proprietile radian te ale CO~ i H~O au fost suficient de mult studiate i s-au constatat unele deosebiri, in raport cu proprietile radian te ale corpurilor solide.
Spre deosebire de solide, care emit i absorb radiaii Ipe toat gama
lungimilor de und (spectru continuu), gazele emit i absorb radiaii
numai pe anumite benzi de lungimi de und. Principalele benzi caracteristice, corespunztoare bioxidului de carbon i vaporilor de ap, sint
urmtoarele:
pentru COz 2,36 ... 3,02 I-!m; 4,01 ... 4,80 I-!m; i
12,5
16,5 I-!m; pentru
H20 2,24 ... 3,27 ~Im; 4,8 ... 8,5 I-!m i
12

l=3 6,

in care Veste volumul ocupat de gaze, iar A cu care se schimb cldur.

25 /Jm.

154

(2.234)

.il.

aria suprafeei solid ului


155

I
..J......

:IJ")"

, ...

-"

~ .. ,:

~:

,o

"

~r-'

..

,. '. ".6

J!T1,.~.q

j,

(J

.,'"

, l/2

1,5

.~

I,I,

0,7
R

t.J

0,07
',2

~'~

',1

0.03

I /~

1.00~OJO 0.1
0.02

"""-..-

1:';>

.u'''''s
o

0,7

~8

0,9

],0

Fig. 2.50

0,005

O,aOJ

0.6

PHzO,tJar

0.007

05
,

0,01

0.2

"

fi

10

12

14

;6

18

In afar de metoda expus pentru calCularea lui ce" la schimbuQ ele


cldur ntre gaze arse i corlPuri solide, exist i alte metode de calcul,
specifice cuptoarelor tubulare, care VOr fi prezentate n capitolul respectiv.
.

20

2.6.8. RADIAIA FLCRILOR DESCHISE

1O-2.t/r

Fig. 2.48
eH,O

0.7

FIcriile deschise (libere) in atmosfer, ca de exemplu n cazurile


faelelor i incendiilor, radiaz puternic asupra obiectelor nconjurtoare,
producnd nclzirea acestora.
In funcie de fluxul termic specific primit, utilajele din apropierea
flcrii se nclzesc n timp. pin la atingerea unei temperaturi de regim,
cind cldura primit de utiilaj este egal cu cldura cedat de ac::iesta
aerului atmosferic. Prin nclzirea utilajelor se reduce rezistena mecanic a acestora i este posibil prbuirea Uor. De asemenea, pot aprea
autoaprinderi ale unor materiale i cedri ale unor vase aflate sub presiune. Oamenii supui unor radiaii termice puternice pot cpf!ta 8rsuri
grave ale pielii.
In tabelul 2.28 se prezint cteva date experimentale privind nclzirea
n timp a utilajelor, n funcie de fluxul termic specific primit, temperatura iniia)[\ fiind temperatura atmosferic.

0,5

tp
0,2

0,1
0.07
0.05

TANELUL
nd\lzlreo

0.03

2.28

In timp o nlllaJelnr In funelle de \'oloarea lui q


" ['C)

0.02
q, [\\'fm2j

0,01

I
6

1{/

Fig. 2.49

12

]1;

16

]8
20
]0-2,t,OC

.=10 min

I
6308
9462
12616

82
116
135

20

127
171
216

I
I

30

166
210
260

I
I

40

182
232
282

regim

232
282
316

157

~-_.

__

__

_w

______

"~

~'~4

Pentru oameni, .de exemplu la .un flux -termic ..specificq=,6 308 W/m2,
arsurile ncE;pdup un timp de expunere 1:=20 secunde.'
Fluxul ternicspecific .primit cde .un obiect de la o flacr deschis
este invers prOporional. cu ptratul distanei i se poate calcula cu relaia:
' -'.
",
'q=

Q
e [W/m2]
,.4 nr-

(2.235)

n care: e este coeficientul_de 'emisie a flcrii; Q - cldura dezvoltat


prin ardere ,n unitatea.de timp [W];.r .,- distana de la centrul flcrii
la utilajul radiat [m].
'"
:>.:.
Pentru coeficientul de, emisie' "elflcrii se recomand urmtoarele
valori:
,
e=O,2 peI1.tru~rder~a metanului; e."""O,33. pentru arderea propanului;
e=O,4 pentru arderea hidrocaburilor grele.
.
Prin aplicarea relaiei anterioare, se obine de exemplu pentru un
1
obiect plasat la 50 m de o flacr rezultat prin arderea a 20 kg/s metan,
un flux termic specific de 6374 W/m2
As.pectele .elementare prezentate, privind rMliaia-f1ri'lor-des'cffise,
justific n~~te-a-affl-plasrii-j(jIcioase
a fadelor" necesitatea rcirii
.-----pfin
stropi re cu ap a utilajelor din apropierea unor flcri de incendiu
i necesitatea evitrii de ctre oameni a radiaiilol' termice puternice.

I
!

JI~
fi

r;.r Iri acestcaz,'!'<x'.portnurtlele de coeficient parial de, schimb de cldur i' reprezint suma coeficienilor de schimb de cldur prin cele dou moduri de transfer prezente n paralel.
Cazul fluidelor sepat:ate de un perete plan. In fitpz>trz
gura 2.5r" snt redai parametrii caracteristici schimbului de dildur ntre dou fluide separate de un
perete plan simplu.
Coeficienii parialide schimb de cdur <Xli CX2
. pot corespunde, aa' cum s-a discutat, i unor moduri de transfer n paralel. In 'cele ce urmeaz se urmrete exprimarea lui Q n funcie de tempera turile celor dou fluide, evitndu-se temperaturile de
Fig. 2.51
pe cele dou fee ale peretelui, care snt greu de
msurat.
Intre cele dou fluide, rezistenele termice fiind prezene n serie, se
poate scrie:
t>t

Q=~R,

tl,-II,

.2.. + ~

_1_+~+_1_,
",A A
",A

",

+",

t.t.

Relaia lui Newton se utilizeaz i pentru un schimb global de cldur (prin mai multe moduri de transfer n serie), scriindu-se sub forma:

I!

'-: 2.7.1. COEFICIENTII GLOBALI DE TRANSFER


DE CALDURA
Anterior. au foSt .analizate separat cele trei moduric81;acteristice de
tt"ansfer de cldur: conducia,convecia
i radiaia. In marea majoritate , proceselor practice de schimb de cldur snt prezente, in serie
sau' n- paralel, dou sau chiar toate cele trei, moduri de transfer de .cldur:ilat un exemplu: gazele arse care circul printr-un co pierd cldur ',ctre mediul ambiant; de la gazele arse la suprafaa interioar a
peretelui coului cldura se transmite, in paralel, prin convecie foratil
i prin radiaia gazelor; n continuare, in serie, cldura se transmite
IPrin peretele coulUi prin conducie; de la suprafaa exterioar a peretelui coului ctre mediul ambiant, cldura se transmite, in paralel, prin
convecie liber i prin radiaia peretelui.
Anterior, pe baza analogiei' termoelectrice, s-a ajuns Ia concluzia cii:
R

t>t

t>1

Q= ---=,----

.2..

.l.J R,
158

",.'1.+",.'1.

={xr

l(,).'t t.t=C(A t.t.

(2.237)

k=----

~+~+~
"1

"a

Aceastil expresie se putea obine i prin metoda explicitrii i insumrii diferenelor pariale de temperatur.
Pe baza relaiei (2.237) se pot constata urmiltoarele:

2.=2.+i.+2.;
k

".

1
1.
->-l
k
1
1.
->l

de dUdur in paralel, de exemp1u

(2.236)

n care k se numete coeficient global de schimb de cldur (are aceleai


dimensiuni ca i <x).
Pentru dou fluide separate de un perete plan simp1u, k are deci
expresia:

"1

t>t

Q=-,
in care R este rezistenta termic.
Pentru dou moduri de transfer
convecie i radiaie, se poate scrie:

t.t,

Q=:kA

2.7. SCI-i1MBUL GtOBAL'DE 'CALDURA IN REGIM STATIONAR

Ci."

""

k<
'
k

CX1;

<CX.,
-

(coeficientul global de schimb de c,lldur este mai mic deeit ambii neficieni pariali de schimb de cldur).
O majora:'e insemnat a lui k nu se poate obine dect prin ma'jora-:
rea coeficientului parial cu valoare mic (ele exemplu, prin nervurarea
peretelui pe faa corespunztoare lui IX mic).
159

",

In cazul j fluidelor separate de un


perete plan, compus din mai multe
straturi,. k are expresia:

",

'(o

k=

1
1

(2.238)

_+"'..':'.!
1
",
LJ.
+1
A,
el;)

,.!~
.....
'1

i
~

;i-

Cazul fluidelor separate de un perete cilindric. Cunoscnd expresia re-'


zistenei termice la un perete cilinFig. 2.52
dric simplu, cldura schimbat n
unitatea de timp ntre dou fluide
separate de un perete cilindric se poate exprima prin :relaia (parametrii
caracteristici snt redai n figura 2.52):
~R.

_1_

", A,

+ _1_

2 ",LI.

d,

- !!!... +
" d
II

__1_ ~

". A.

+ -L

",nd,L d.

d.
d
In -'
21.
d

+ -1

~In ~

2 ",LA d.'

d,

",A,

.6.1
_1_d;+12(d.-d,)d.
" .;rdi

+ _1_

+ -!... (2.._2..) + _1_

_1_

- 41t1.
--~-"-d,d.
d;

d.

4nl>. d,

d.

1
'

1 Ae!:>.t.

1 (d.)Z+d,-d,d.

- -d,

a 1td2

~_

"
1 ...

-- d; + ;:

'a.

. 21.

S-a constatat deci, c valoarea coeficientului global de schimb. de


cldur, exprimat pe unitatea de suprafa exterioar, la fluidele separate de un perete sferic simplu, ,este dat de relaia:

",

(2.244)

(2.240)

a.

In mod asemntor se poate stabili i o expresie a coeficientului global de schimb de cldur corespunztor suprafeei interioare a peretelui
cilindric.
In numeroase cazuri, se. prefer utilizarea coeficientuilui global de
schimb de ck:lur, exprimat pe unitatea de' lungime a conductei kL
(W/m ~C),care apare n legea lui Newton scris sub forma:

Q=~=

!,-I.

~ li,

. 21.

d,

ex.

d.

--+--Inex,A,
2nLI..

d,

+ --In1
4h
2nV..

"

d.

.6.1
--

!:>.t.

d,

(se poate stabili valoarea lui ke i n cazul in care peretele este format
din mai multe straturi).
.
Cazul fluidelor care circul prin conducte ngropate. In figura 2.53
sint reda i parametrii caracteristici acestui caz de schimb global de cldur.
Cunoscind expresia rezistenei termice a
solului, n cazul conductelor ngropate, pentru h/d,;;;;' 2, 'se poate scrie urmtoarea relaie pentru Q;

(2.239)

1
=------,
.!!!. + d. In'!!. + ~

Q=kLL

"zdll+1

~ ('!!.)" + dr-. d, '!!. + ~

ke

d,

(2.243)

11.-11

~ R,

",M.L

mai

Cazul fluidelor separate de un perete sferic.' Prin acelai procedeu,


ca i n cazul peretelui cilindric, cunoscnd iI"ezistena termic a peretelui sferic simplu, se poate scrie:

ke=.,

!:>.t,

21.

d'+l
In21.,
d.

'"
LJ
1

.6.1

se constat c expresia coeficientului global de schimb de cldur., corespunztor suprafeei exterioare a peretelui cilindric, este urmtoarea:

a,d.

-- +

Scriind ecuaia 'lui Newton sub forma:


Q=keAe

Q=---

A !:>.t

, ".

1
"ld,

.6._1

+_'-l-iri~

L '------:---

tI
I

11,-1"

1t

fi"

'Pe >rre'

Q= .6.1

In:citif,ffuidelor
;separate -;deZun .',perete ;-cilinciric"
.compus"din
multe straturi, kL are' expresia:
.

d,

d,

d.

-+---ln-+-~rtU.c d.
d,

ex,,,d'!J d.

(2.241)

d.

4"

~r:LA. d,

d,

-In-

Expresia lui kL rezult simplu, prin egalal'ea relaiilor (2.239) i (2.241):

.:!!.. +

ex,d,

kL=ke1tde;
kL=

-!... + ~ In~+.2-

",d,
160

21>.

d, ".d.

d. In...!,1 +.:!!..
2~
<1,
.).
c

keAe=kLL;

_r'$

41< / t c
In-

!:>.t

de

A rezultat aadar exlpre:,ia lui ke:


ke=

(2.242)

!.!. +

ex,d,

,1

d.

2,

'C

II

11 -

Procese de transfer

d ._.

In...!
:!..'- 41<
d
~- 1.1i
"'Il
dll

termic

(2.24:J)

161

.-----------------_._------

'.... ,

i"m ,:!2.7.2:;,IZOLAREAJERMICkA

GONDUCTELPR
:.

r;"Cj'

!.:'l

I:APARAJELOR
" .. -~ ',~ .>'",1

"f

f!l

. ~

,r:

Izolarea termic a conductelor -i diverselor aparate. (coloane, schimbtoare de cldur etc.) ~stenecesar pel1tru: .
.
- a se reduce schimbul de cldur-cu mediul ambiant i a se mri
economicitatea instalaiilor; ,
.
.. '
- a se evita degradarea fluidelor din interiorul conductelor i aparatelor (s,edei'ea'titlului de vapori la aburul saturat, nclzirea sau .vaporizarea, agenilor frigorifici etc.);
- a se asigura securitatea muncii (se .recomand ca temperatura pe
suprafaa exterioar s nu depeasc 50C'C).
Materialele izolante trebuie s' ndeplineasc urmtoarele condiii:
- s aib conductivitate .termic mic (sub 0,23 W/m eC);
- s aib densitate~ mic, pentru ~ nu ncrca iPrea mult conductele
i aparatele izolate (snt preferatem. aterialele poroase care au i I, i
P mici);
.... _ ..
s fie ieftine i s se monteze tIOr; ,- s nu fie corosive fa de metalel~ care se i~leaz;_ ~
-.~:.s.fi.e r-e-zist-ente-lla-tempera.tura-de--;lucrU;-l;~iditatea
atmosferic,
la aciuni mecanice.
Principalele materiale izolante utilizate snt: vata de sticl, vata de
zgur i diatomitul.
, V(da de sticl are l,1=,O,058
... 0,093W/m cC i p=40 ... 80 kg/m3;
se utilizeaz pn la o temperatur de 600cC; se folosete sub form de
saltele cu grosimi de 15 ... 60 mm; se protejeaz la exterior cu carton
asfa:ltat, tablgalvanizat
sau un strat de gips (la conducte i aparate
interioare).
Vata dezgul" se obine prin pulverizarea, cu aer sau abur, a ?gurei
topite de la cuptoarele siderurgice; are I,=0,058 ... 0,081 Wfm eC i p=
=:i150... 300 kg/m3; se utilizeaz pn la o temperatur de 700C; trebuie i ea protejat la exterior.
Diatomitul este 'Un pmnt natural izolant; are =0,12 ... 0,21 W/m ce
i p=500 ... 700 kg/m3; se utilizeaz pin la o temperatur[l de 900cC;
cu apa formeaz o past care se aplic uor pe suprafee'le care se izoleaz; se pot utiliza i diveri liani, ca, de exemplu, fulgi de azbest, mic,
tuf vulcanic etc.; se Iprotejeaz la exterior; se pot utiliza pentru izolare
i crmizi de diatomit fasonate special.
CalculUl termic al izolaiei se face, obinuit, cu ajutorul relaiilor ntlnite la stabilirea coeficienilor globali de schimb de cldur.
Cldura schimbat, n unitatea de timp, printr-un perete plan izolat,
se poate exprima prin relaia:

I
I
_ -J-. - -~-'
I

.i

A (I,.,-Iarm)

Q=

0",+ ~

- +:;

0:.,

'ni

I.r,

+~

(2.246)

"-,

n care: ti"t este temperatura


fluidului din interiorul aparatului i
tati temperatura atmosferic; indicele m se refer la metal, iar indicele iz. - la izolaie; CXe ine seam de convecia liber, de radiaie i ele
influena vntului.
162

-~:,--';-..,.,.----_ .."'_.:-.,.._. -- .-~

';."--

Peritl'u'c 'S;;'-< 8Iz'i A.;';'I,lz;termenuL8mlA.m se neglijeaz. ru:ap.p~t


cu termenuI8IJA.iz! Asemntor, pentru c Olt CXe, termenul l/cxl se
neglijeaz n raport cu termenul l/cxe
.'
Relaia anterioar, sub forma simplificat:

1\

Q=

A (I, -Ia,,,,)

8"
11

~I

).'2:

(2.247)

+.!.
(1.6

poate fi utilizat n moduri diferite, n funcie de datele impuse iniial.


- Dac este impus temperatura pe suprafaa exterioar a izolai ei,
se calculeaz iniial cx.,apoi Q, cu ajutorul relaiei:
(2.248)

Q=OteA(t"",t iz-tatm)

_.-1-- __
;
I

I In final, din relaia (2.247), rezult grosimea necesar a izolaiei.


- Dac este impus valoarea lui 81z, se presupune text iz, se calcu~eaz CXe i apoi se verific Q cu 2jutoruLrelai.eL(2.248}.(-ifH~erc>'dri-succe.;;
sI'le.-In-finai-se calculeaz-8j;" cu relaia (2.247).
.
- Dac este impus valoarea lui 8jz, se presupune toxt i~, se calculeaz CXe i apoi se stabilete Q cu relaiile (2.247) i (2.248). Dac valorile
1ui Q snt egale, temperatura -presupus este corect.
Relaiile de calcul corespunztoare peretelui plan pot fi utilizate i
n cazul vaselOl' cilindrice de diametru mare.
La conductele izolate, cldura schimbat n unitatea de timp se poate
calcula cu relaia:
c

Q=__
__1_

I,

"C-l-

(/.jd"lt.11l

1tL(t,"r.-la'm)

+ ..!.. In dor!.", + _1_ In du . ". +.__1__


2'n1

2Au.'

dillLm

dul,m

(2.249)

Cl.edut.iz.

care, simplificat, capt forma:


Q=

7t

..!..
21..11;

L (1. -Ia'",)

Indor!."
dut,m

+ __1_

(2.250)

C1.edut.f:.

- DacZIeste impus tem.pcratura pe suprafaa exterioar a izolaici,


se presupune de",,' iz, se calcueaz CXe i apoi Q, cu ajutorul relaiei:
Q=,CXeJtd,'Xt

izL(tert Iz-tet"')

(2.251)

i al relaiei (2,2;,)0).Dac[l cele dou valori obinute pentru Q nu sint


egale, calclilul se repetZI,presupunnd un alt dext iz.
~ Dac este impusZl valoal'ca lui Q, se presupun att dert i=, cit i
text i= i se calculeaz <Xe Aceste trei valori trebuie s verifice simultan
relaiile (2.250) i (2.251) (in caz contrar, se fac noi presupuneri i calculul se repet).
- Dactl este impustl grosimea izolaiei (se cunoate d.XI t=), se presup~me tcxt b se ca:lculea;" cx,.i apoi Q cu ajutorul relaiilor (2.250) i
(2,251). Cele dou valori ale lui Q trebuie SZIfie practic egale.
n cazul n care nu se impun nici tat i= i nici Q, ci se recomand determinarea grosimii optime a izolaiei, din punct ele vedere economic,
se calculeaz, pentru diverse grosimi ale izolaiei, cldura pierdut n
Il'

163

SI
r
~I

~.

-. -,- 'u.\l,mitateaide .timp.l i .se-:construiete o


. diagram de tipul celei redate n figura. 2.54. in aceast diagram, I]..amor-:
tizarea anual a izolaiei 2 snt incluse
costul materialelor utilizate, costul ma~
I
noperei i costul ntreinerii. Grosimea
I
I
.0ptim a izolaiei este cea care coresI 2
punde punctului de minim al curbei costului total 3.
.Coeficientul parial de schimb de
. cldur exterior se poate calcula cu relaiile exacte prezentate anterior (conOOpllm
U,z
ve.cia forat n cazul seciunilor de
Fig. 2.54
curgere practic nelimitate, convecia li.
.
.
ber, pierderea de cldur prin radiaiea unei :uprafee convexe ctre mediul nconjurtor) sau, mai rapid, dar
mai puin exact, cu ajutorul unor rel~ii simplificate.
O asemenea relaie, aplicabil la conducte orizontale, este urmtoarea:
t'tJSfIm

"

.::

;'

(t.....-t.tm)I/4.

1X.=1,313

d,......

5,67 et.. [(T<%t.u:)4-,-(T.tm)']+3,9~.


t..,,-t.tm 100
100
cfJ.4.

O'

ITJSUL

m.

I
),

I!

JO

20

10

,1
I

~I

;:i

:!

4
-t
'.1

-tit
-1

11

.1
I

m-~-+-+--~

-.L~
~

-~

(2.252)

<O:/.i

In aceast relaie, care se. aplic n Sistemul Internaional de uniti


de msur (fundamentale), primul termen se refer la conveciei liber,
iar ultimul la influena vntului (w este viteza medie a vntului).
Pentru suprafee de schimb de c:1dur cu lungimi caracteristice mai
mari de 0,3 m;""coeficientul de schimb de cldur prin convecie liber
se poate citi din nomograma redat n figura 2.55, construit dup relaia exact (pentru suprafeele plane orizontale a se vedea observaiile de
la convecia liber), n funcie de tempe'atura medie t=O,5(t,x/' /z+ta1m)
i de diferena de temperatur [,t=t,x/' tz..:....ta1m
In figura 2.56 este redat o nomogram pentru citirea coeficientu'lui
de schimb de cldur prin radiaie, n funcie de t, [,t i elz,
Coeficientul parial de schimb de cldur exterior se obine cu .formuaa:
1X0=1X,+
IX,+7YW.

,--

-,
2b

-j
1,0

T
s
Fig. 2.55

(2.253)

timp, pentru izolri in sistemele frigorificei la conductele magistrale ingropate n sol, pentru transportul lichidelor calde, uor congelabile (iei,
pcur, benzen). In acest ultim caz, poliuretanul se protejeaz[l mecanic
la exterior, de exemplu cu poliesteri arma i. Izolarea termic asigurClt[1
de poliuretan este mult superioar izolrii realizate de sol.
Pe conductele i apamtele cu temperatur exterioar mai midi dect OC, se formeaz staturi de ghea (elin umiditatea atmosferic) care
ingreuneaz sistemul i care, n unele cazuri, mresc fluxul termic absorbit.
Pentru a se evita depunerea de gheafl, trebuie s se realizeze o izolare termic foarte bun (dimensionat pentru temperatura atmosferic
defavorabil + 30C) care s asigure la exterior o diferen de temperatur de numai 1 ... 2e. De exemplu, la un rezervor pentru depozitarea
etilenei la -104C, temperatura pe suprafaa exterioar a sistemului este
.de +2goC, pentru telTltperatura atmosferic de 30oe.

In dimensionarea izolaiei termic~ se admit condiii relativ aspre, n


privina temperaturii atmosferice i a vitezei 'medii a Vntului (obinuit
se ia w=5 m/s pentru conductele i aparatele plasate in aer liber i W=O
n caz.ul plasrii lor n interiorul diverselor construcii).
Cele prezentate anterior se refer in ~pecial la izo:Iarea conducte lor
i aparatelor cu temperatur interioar superioar temperaturii atmosferice.
Pentru izolarea sistemelor cu temperatur[t inferioar temperaturii ambiante se utilizeaz, pe lng[l vat de zgur[l, vaUt de sticl, azbest (i un
strat subire de aer poate fi izolator termic) i materiale specifice ca, de
exemplu, spum solid de poliuretan, polistiren expandat, plut, perlit
(granule).
Spuma solid de poliuretan
(A=O,016 ... 0,032 W/m C; p=30 ...
.. 130 kg/m3; t=-200 ... 100C) este foarte mult utilizat n ultimul
164

1_.'---

165
___

---1........---

-_--.-

- .-_._- .. -.-_. ------.- _.

--

..

m
1"

~~",.
100

90

8u

60;

70

I"r

"o

50

'JO

-~

1/

~
~
Il

,;~..
-;;r

'1
"1
111

iei. In cele ce urme!,zih,~e:~abil~~_,<>,re:laie pentru calcularea aproximativ a acester'"Va1rf"c'ritice a. diametrului exterior al izolatiei.
.
.Pe baza ;relaiei simplificate:
.
Q_
.LD.1
-

on.

.",

-2Afz:

;'<1

lXedt::r:tIz:

se constat c Q este maxim, pentru valoarea minim a numitorului


Se admite pentru CJ.e o valoare medie constant.
d(N)
d(dd"

Prin

rrr-:1'7

anularea

_1
;',,)

derivatei

+~(__

_'1

2Af.l: .

da',.
.

a.e

iz:

numitorului,

(LV).

1 )

d2,

.
ex . tz

rezult

va:loarea critic a lui

de:rt.lz:

clex1'1:=--

2""
a.,

.A doua problem interesant se-refer.-la-ea'z-liHzolrU-Unei conauete


-cU--G<:ll:l'-straturh1h-materialedif~ite.
.
Suma rezistenelor termice ale celor dou straturi izolatoare are expresiile:
R= _1_'_' In .~ + _'1_'_' In ~

:'\lL

"

+,---

d, . "
Jn --dut.m

'------------

~L-----

2nL,,}

d}

2r:Li..

d.

n cazul n care materialul cu 1.1 se plaseaz ~a interior (el1 <cl2 <cl3);


R,=_l_

,I

In~+_1-1n~

2nLl..

n cazul n care materialul cu


Se introduc notaiile:
Z

4'

10
/1
U'rW/mZ

ac

d.
dJ

-;

d.

d3

2r:L

d.

b=-ln

Fluxurile termice fiind invers proporionale


poate scrie:

Fig. 2.56

cu rezistenele termice, se

~+~

In continuare, se prezint dou probleme interesante in legtur cu


izolarea termic a conductelor.
In unele cazuri, la conducte calde de exemplu, n special la diametre
mici i materiale izolante cu /. relativ mare, se constat c prin izolare,
pierderea de cldur crete, cu toate c ,temperatura pe suprafaa exterioarii se reduce. Prin interIl).ediul relaiei lui Newton, scris pentru
transferul de cldur ;la exterior:
Q=,:xc Ae

2nL,,)

se plaseaz la interior.

2nL

a=-ln

.2

d}

Q
R'
i..
-~-=---=
Q'
R
!!-

i.,

+~

a)., +b)'2
a).

+ b).,

l-a

'l

Punndu-se condiia Q<Q', rezult{l:


a)"

+,_

b1.,
a)., -r III.,

t:..t.

(f

comparindu-se cazurile f{lr i cu izolaie termic, se constat efi prin izolare scad t:.. tc i CJ.e i crete Ac. Dac creterea lui Ae este mai insemnat;"i
c1eeit scderile lui t:..te i CJ.c, fluxul termic crete prin izolarea conductei.
Un studiu mai amnunit al problemei duce la concluzia c este posibil
uneori ca variaia lui Q cu grosimea izolaiei s se fac dup o curb cu
punct de maximum. Deci, pin la o anumit{1 valoare a diametrului exterior al izolaiei, este posibil ca Q s creasc, cu creterea grosimii izola-

< l'. ~ ,"}+ '<.':,


,1\"+1\1'
,.
1\2
b

-1)1'1 <

(f

-1) I.~; "1

<A2

Fluxul termic mai mic Q corespunde rezistenei termice R, deci cazului n care materialul cu 1.1 este plasat la interior.
Rezult concluzia c, n cazul izol{lrii unei conducte cu dou{l stratul'i
concentrice din materiale diferite, stratul cu " mai mic trebuie plasat la
interior, pentru ca fluxul termic schimbat sfl fie mai mic.
167

166

jj
.1; ":,~r.

'..i'.i~;~:i.

e~l." t"""C
,I
~

3.
SCHIMBTOARE

DE CLDUR

!
i

3.1. CLASIFICARI, TIPURI I PATE CONSTRUCTIVE


Schimbtoare le de cldur snt aparate (utilaje) n care se realizeaz
procese (operaii) de transfer de cldur intre dou fluide.

'.

.3.1:1. CLASIFICRI..
Clasificarea schimbtoarelor de cldur se poate face din mai multe
puncte de vedere, dintre care trei snt mai importante:
'.'
- clasificarea d14P procesul principal de transfer de cldur;
- clasificarea dup modul de contactare il ,fluidelor;
- olasificarea dup tipul constructiv al aparatului.
Dup procesul principal ele transfer ele cldur, se deosebesc numeroase clase de aparate, ca de exemplu: prenclzitoare, rcitoare, condensatoare, rcitoare-condensatoare,
refierbtoare,
vaporizatoare, cristalizatoare, recuperatoare, regeneratoare
(schimbtoare de cldur propriu-zise) etc.
ntr-o instalaie DA de exemPlu, schimbtorul de cldur motorin-iei nu se numete nici preinclzitor de iei nici rcitor de motorin,
ci schimbtor de cldur propriu-zis sau regenerator, Ipentru c ambele
procese de transfer de cldur snt importante, Prin prenclzirea ieiului se urmrete reducerea consumului de combustibil la cuptor, iar prin
rcirea motorinei se urmrete requcerea ulterioar a consumului de
agen t de rcire, pentru realizarea temperaturii de depozitare. Un rcitor
ele motorin cu aer, de exemplu, nu este un nclzitor de aer, pentru c
scopul transferului de cldur corespunztor nu este nclzirea aerului
atmosferic. Schimbtorul motol-in-iei este un regenerator de cldur,
pen tru c el realizeaz, pe circuitul iei-produse, o re circulare de cldur
elin avalul n amontele sursei calele (gazele ele ardere din cuptor), cu
avantajele precizate anterior.
Dup modul de contacta re a flnic/elor, se deosebesc trei clase de ~parate: schimbtoare de cldur de suprafa, schimbtoare de cldur prin
contact direct (ele amestec) i schimb[ltoare de cldur cu fluid intermeeliar staionar.
Schimbtoarele ele clelur ele suprafa se caracterizeaz prin faptul
c cele dou fluide care schimb cldur ntre ele snt separate prin perei

",'~ ............,.......

cro~alii, ~ )71ajOI,'itC;ltea
cazl,lrilor:.cilindrici ,(tuburi). Aceste schimbi:!toare
snt cele;mai frecvent uti'lizate.; .,',,!
'
... 1
- :Scllp:btoarelede
cldur prin contact' direct-nu-conin
'perei despritori nre flui~e~ cu~flu!dele vin n! contact nemijlocit, transferul
de cldur este insoit i de un proces de transfer de mas.' .' '.
. Schimbtoare'le de cldur cu fluid interm~diar staioiwr snt de concepie mai f!,!cent, se utilizeaz n cazuri practice caracteristice i prezint unele avantaje specifice. Ele se caracterizeaz prin faptul'c transferul de cldur de la fluidul cald ctre fluidul rece, care snt n curgere
continu prin schimbtor, este mijlocit de un fluid intermediar staionat
n ~para.t.,'
.
Pentru c aceste tipuri de schimbtoare de cldur snt mai puin
cunoscute, se dau n continuare cteva exemple.
Etilena se depoziteaz n faz lichid, !practic la presiunea atmosferic,
deci Ila.'aproximativ -104QC. Ea trebuie livrat ctre consumatori n faz
gazoas, sub presiune. n acest scop, ea este iniia:! c,omprimat n faz
lichid i apoi vaporizat i nclzit, agentul termic de nclzire fiind
obinuit aburul. Schimhtoru'1 de cldur utilizat nu este de tip clasic
(exist pericolul ngherii condensului pe suprafaa tuburilor), ci un
schimbtor cu f:luid intermediar staionar. La acest aparat cu fascicul
tubular n manta, aburul condenseaz n tuburile din partea inferioar,
iar etlena se vaporizeaz i se nclzete n tuburile din partea s14perioar ci. mantalei. n manta se afl fluidul intermediar (butan) n dubl
faz, stra'tu! de lichid necnd tubUrile n care condenseazii aburul. Butantil se vaporizeaz prin aport de cldur de la abur, iar vaporii condenseaz pe tuburile prin care circul etilena._ '
n cazul n care gazul natural are o presiune de zcmnt mai mare
dect cea necesar transportului, el este destins ntr-o turbin de expansiune, producindu-se ilucru mecanic. Cum printr-o astfel de destindere
scade temperatura gazului, pentru evitarea formrii criohidrailor, gazul
trebuie nclzit nainte de destindere. nclzirea se face. cu gaze obinute
prin ardere, utilizndu-se un schimbtor cu fluid intermediar staionar
(apa).
,
Inainte de a fi livrat consumatorilor, gazul natural lichefiat trebuie
comprimat, vaporizat i nclzit. Pentru vaporizare i nc:lzire se utilizeaz uneori schimbtoare de cldur cu fluid intermediar, n care alpa
este nclzit prin contact direct cu gaze de ardere (agitare puternicii
prin barbotare), ea cedind cldur gazului naturJ!, care circul printr-un
fascicul de tubUri scufundate
n stratul de ap.
Dup tipul constructiv ni
aparatului se deosebesc numeroase clase de schimbtoare, principalele tipuri fiin4
prezentate n cele ce urmeaz, cu excepia schimbtoarelor de cldur cu fascicul
tubUlar n manta care, fiine!
cele mai utilizate, se trateaz[1
pe larg ntr-un paragraf special.
Schimbtoarele
"tub n
tub" (fig. 3.1) constau n dou
Fig. 3.1

lG8
1,69

i
~.-

..~

_';:~'-,,::,,'::...:: ..:.:.'.....-:::-:...-.~.;.',... __

.;.,,'. " ; )"'tub'uri coneentrice(un'Dl';1id crculin


prin tubulin,tericir! ': iar I cellalt,'.'f1~id
.:;',
prin spaiul Jnel:ar (~nte[!~b.ular).. ObI.
nuit se realIzeaz batern. dm astfel de
elemente plasate
serie/n paralel sau
n combinaie mixt.' Aceste schimbtoare prezint .avantajul :de a lucra ~
. .
contra curent, dar sint voluminoase I
FIg. 3.2
".
ort cu ada de transfer.
..:
'
gr,ele, mI'a? _
.,' d t- f' 32 conRcit-oarele ~i cond:nsa_toarele cu serpen~ma scur~n al!! ~ l~. d~ ~cire
stau ntr-o cada prevazuta cu deversor, p~m care Clrcuf~
i
ld
i n care se afl scufundat serpentina pnn care curge Ul u_ca . tiIn
t' - t p't cu apa cons aU
Rcitoarele i condensatoarele cu serpen ma s ro 1
d
.'
d's
in cteva serpentine plasate vertical, peste care curge apa e raclre 1 persat n picturi...
..
.
.,
Schimbtoarele de' cldur cu plci lucreaz cu presI~I rel~t~lci
---fJen-tffl-ambele-fl'uide-i'au-inceput-s-fie-uttlizate-i-in-l1:tlustria
chimic, ele fiind uoare i cu gabarit mic n rlfPo.rt cu arIa de trani el'.
Constau in plci profilate, din metal, suprapuse I presate ~ent:u e ~nsare. La extremitile plcilor sint delimitate canalele_ ~e l:gatura pen ru
fluide, acestea circulnd prin spaiile libere dintre plaCI (fI~. 3.3).
Rcit-oarele i condensatoarele cu aer (fac cibiectul unUl p~ragraf s:parat) constau intr-un fascicul de tuburi prev~z,:te ~a extenor ~u anpioare transversale circulare, peste care cIrcula Impms de ventI1atoare
aerul atmosferic.
.
R - 'to rele i condensatoarele prin contact direct (fac obiectuI unUl
parag~~f :eparat) constau n coloane de contactare r: ~or:tracuren~. ~u
-ra- umplutur pentru dou fluide practic nemlscibile (gaz-lIchid
sau f a
,
sau :lichid-lichid).
.'
_.'
.
In afara tipurilor constructive de schimJ:toare de. caldu~a ammtIt~,
. exist i alte tipuri dar fr importana pentru ll1dustna petroc~Im~l~ (de exemplu schi~btoare de c:ldur spirale, schimbtoare de c?lmIca
.
,
,
d -1'
rCire
dur compacte etc.). De asemenea, exist sisteme e nca ZIre s~u.
anexate unor aparate in care au loc un:le. proce~~ fi~ic~ sau ~h~:l1lcee
(d~
exemplu, autoc1ave cu agitare, cu sau !a.ra reacn chImice, ple\azut
c
serpentin sau manta de nclzire ~au raclre).
,'r"l" .

j');";

: \: ,')'

I /

in

'd

3.1.2. SCHIMBATOARE
DE CALDURA CU FASCICUL
TUB~LAR IN MANTA

.i
!

,1

.. _ ._.'

'\
~1
Il

FIg. 3.4

Schimbtoarele de cldur
cu fascicul tubular n manta sint
cel: ~aiutilizate
tip~ri _ de
sC~lmbato~~e:..Ele prezmta o

arle speclflca' de transfer de


cldur relativ mare (18-40 m2/m3, in raport cu 4-15 m2/m3 la schimbtoare~e .tub n tub) i un .cons~m specific de met?l r~lativ redus (35-80

'
,kg/m.,
,

'-

AII

.:T..

11

Fig. 3.3

m raport cu aproXImatIv 175 kg/m2 la schlmbatoarele tub n tub).


figura 3.4 este redat schema celui mai simplu schimbtor de cldur cu fascicul tubular n manta. El se compune dintr~o 1IUtnta cilindric
prevzut la extremiti cu f;!ane, dou capace prevzute cu flane spre
interior, dou plci tubulare care se fixeaz (cu garnituri de~Sln.are),
intre' f1anele-Blafl-talei-i-capacetor']'aSCicul'Ulae
tuburi, mandrinate
n plcile tubulare. Acest schimbtor este rigid (plci tubulare fixe in
raport cu mantaua), pentru c nu permite 'o dHatare sau contractare
independent a tuburilor (este solicitat mandrinarea). Racordurile (tuurile) pentru fluidul care circul prin tuburi se afl la capace i acest
fluid trece in paralel prin toate tuburile, intr-un singur sens. Mantaua
conine tot dou racorduri, fluiduI corespunztor circulind longitudinal
prin spaiu.l inte~tubular. (seciune de cur~er: const~nt), in contra curent cu .flUl.duldm tubun: I~ parte~ supe.noara a schimbtorul~i,. ~tt la
manta CIt I la capace, eXIsta dopun cu fIlet pentru evacuarea InIIal a
aerului. La o condensare de vapori, vaporii intr in partea sup.erioar,
iar conde.nsu! este evacuat la pa.rtea in!e~'ioar (la vapori zare circulaia se
face de JOSIn sus). Pentru fltudele fara transformare de faz, intrarea
t f' .
.
..
f'
poa e .1 JOs sau sus, Iar Ieirea, le pe partea ~pus, fie 'Uneori chiar pe
aceeaI p~rte.
'"
.
.
Alegel ea trecem fluldelor pnn tubun sau manta se face dup urmiltoarele criterii, care nu pot fi intotdeauna respectate:
.
- fluldul cu temperaturit mai mare se trece prin tuburi, pentru a se
reduce pi~rderea de cldur ctre mediul ambiant;
- flUIdul cu debit volumic mai mare se trece prin manta;
- fluidul cu presiune mai mare se trece prin tuburi, acestea rezistind
la presiune mai uor dect mantaua;
- fluidul pentru care se dorete o cdere de' presiune mai micii se
trece prin manta;
- fluidul care depune mai multii murdrie pe suprafata tuburilor se
trece prin tuburi, pentru c acestea se cun''t mai uor in' interior, prin
demontarea capacelor;
- fluidul mai coroziv se trece prin tubUri, pentm c acestea pot fi
inlocuite sau izolate mai uor.
Creterea coeficientului de convecie n interiorul tuburilor se poate
obine prin creterea vitezei fluid ului (acest avantaj este insoit de dezavantajul creterii cderii de presiune). Pentru creterea vitezei in tuburi
se introduc n camerele de distribuie (sub capace) icane, astfel nct s~
obin dou sau mai multe pasuri (treceri) prin tuburi.

171

170
,
I

-J-

,Jjj .

i:--..

'~ .~ ..

'.I

>.'1

::1
~i
)'

l,;:j-;'~

jf"'f(J'~""
~.l

,.~

rr ..

J")

l'-{~"-:.'f. ,...

de

<jl

...i

_~.;.

r'(

~"':\;.t",~,"('
_~
. "".)

(:')
J ..

fu ....
,;),,(1-.~

. J

,.~:
,l

,~;"

)D"

",1"[

i:

f
a

b
,Fig. 3.9,

Ulterior se vor discuta i alte aStpectereferitoare la icanele transyersale segment de cerc, precum i necesitatea unor icane' (benzi) orizontale de etanare.
In~mele cazuri se utilizeaz n manta () curgere scindat (fig. 3.9, a,
n special 'la vaporizatoare) sau o curgere divizat (fig. 3.9, b); printre
dou icqne alturate circul jumtate din debitul de fluid).
Pentru a nu se solicita mandrinarea i pentru a se evita apariia neetaneitilor, trebuie s se asigure o dilatare (contractare) liber, a tuburilor n raport cu mantaua schimbtorului. Aceast problem este rezolvat n special' prin uti:lizarea schimbtoarelor cu cap flotant (mobil)
sau a schimbtoarelor cu tuburi U. '
'
In figura 3.5 este prezentat un schimbtor de cldur cu cap lotant.
Placa tubular mic are un diametru mai redus deCt diametrul interi'or
al. mantalei i, dup demontarea capacului mic (acesta este fixat prln intermediul unui inel), fascicululpoate fi extras cu ambele plci tubulare.
In unele cazuri, pentru o alunecare mai uoar, icanele inferioare se. sprijin1pe nite role. Obinuit, schimbtoarele cu cap mobil au un numr
par de pasuri n tuburi. Dac este necesar s se lucreze, cu un .singur
pas n tuburi, capacul mic este prevzut cu un racord axial, care lese prin
capacul mar:e, printr-o presetup.
. ,
In figura 3.6 este prezentat un schimbtor de cldur cu tuburi U.
Aceste schimbtoare pot avea n tuburi numai un numr par de pasuri.
Mai puin uWizate, pentru preluarea dilatrilor inegale, sntschimbtoarele cu compensator de dilataie la manta, cele cu o plac tubular
flotant, care asigur etanarea pe un sistem de garnituri i cele cu evi
duble concentrice (HuiduI circul ntr-un sens prin tuburile de diametru
'mic, care nu constituie o suprafa de transfer de cldur, i n sens in- .
vers prin spaiu:l intertubular, tuburile de diametru mare fiind nchise
la captul liber; camerele de distribuie se afl de aceeai parte).
Alte tipuri de schimbtoare de cldur cu fascicul tubular n manta,
ca de exemplu cele cu spaiu de vapori, vor fi discutate ulterior.

Fig. 3.5

Schimbtoarele din figurile 3.5 i 3.6 funcioneaz cu dou pasuri n


tuburi (iniial curgere de ila stinga spre dreapta i apoi de la dreapta
Stprestnga; in raport GU cazul unui singur pas, seciunea de curgere s-a
redus la jumtate, iar viteza s-a dublat), iar cel din figura 3.7 cu patru
pasuri n tuburi.
Pentru majorarea vitezei fluid ului din manta" pot fi utilizate icane
longitudinale. In figura 3.7, prin prezena unei astfel de icane, se realizeaz dou pasuri n manta. Se constat la acest schimbtor, cu 2 pasuri
n manta i 4 pasuri n tuburi, c global} fluidele circul n sens invers
(unul de jos .n sus i cellalt de sus n jos).
In majoritatea cazurilor practice, n manta se, utilizeaz .icane
transversale segment de cerc (fig. 3.5 i 3.6), care duc n general la o
curgere transversal pe tuburi (seciunea de curgere este variabil; apar
, .
turbulene ce mbuntesc
transferul' de cldur; prin
fixarea distanei dintre icane, se realizeaz viteza .medie
'dorit
pentru fluidul din
manta). In figura 3.8 snt
schiate i alte tipuri de icane transversale, foarte rar
utilizate (icane "inel i disc"
i icane "benzi laterale Fig. 3.6
band central").
.
Obinuit
icanele
seg~j
ment de cerc las libere feref,tre orizontale,
alternativ sus i jos. La condensatoare i la schimbtoarele cu
dou pasuri n manta se utilizeaz ferestre verticale.
Fig. 3.7
icanele transversale snt
solidarizate cu o plac tubuIar, prin intermediul unor
tije i distaniere (fig. 3.5). La
intrarea fluid ului in manta
este prevzut o plac defleetoare (fig. 3.5), care re~
juce ocurile asupra tuburilor.
Fig. 3.8

1~1~ "1
172

3.1.3. DATE CONSTRUCTIVE

Datele constructive prezentate n continuare se refer numai la schimbtoarele de cldur cu fascicul tubular n manta.
Tuburile utilizate frecvent la schimbtoare au diametruI exterior
de=25 sau 20 mm, grosimea peretelui fiind 'obinuit 2,5 sau 2 mm. Lungimea tuburilor este n majoritatea cazurilor 6 m, dar n funcie de necesiti se utilizeaz i urmtoarele lungimi: 1,5; 2; 3; 4 i 9 m.
173

-1

._._
.._

1'~~
'. .. ~~
'li; "'-:-....

".' .' ..
..

~"

.~.7.r;

'::"
"_~."

'.ruburile snt plasate n fascicul cu axele n triunghi echilateral sau


'~!"
n ptrat, ct;. pasul s=:=32_mm.pentru
de::-25_.mm L=,,~6 mm pentru
'~'
de=20 mm(pasul re~ativ s/de are core~punztor valorile 1,28 i 1,30). Se
tie c fasciculele pot fi rotite cu un unghi oarecare, ca de exemplu,
,l
rotirea cu 45 a .fascic,ulelor cu _aezare' n ptr?t jn special atunci cnd
~\.
in manta au loc transformri de faz).
.
Avindu-se n vedere avantajele tipizrii n construcia de utilaj tehnologic, pentru schimbtoarele
de cldur exist numai anumite diametre de manta i corespunztor anumite valori ale numrului de tuburi
n fascicul, n funcie n primul rind de diametrul exterior al tuburilor,
de modul de aezare (triunghi sau ptrat) i de numrul de pasuri n
tuburi (cu creterea numrului de pasuri, din cauza prezenei icanelor
din camerele de distribuie se reduce numrul de tuburi din fascicul).
In tabelul'3.1 snt redate, pentru schimbtoare de cldur cu cap mobil, va!lori standardizate -ale diametrului mantalei i ale numrului corespunztor de .tuburi n fascicul,. n funcie de modul de aezare, de diametrul i pasul tuburilor i de numrul de treceri prin tuburi (2, 4
sau 6).
Asemntor n tabelul 3.2 snt redate valorile,,e;tandar.di.zate-a-le-num'-iUtlttmea

......

~__," ,,- ;_-:-,,::=:::::..,::'':::'"':,':::; ._,:=.-o;'~-~>~;;,:.'~- ._--' ....

-~

' . .:..

: --r-ului--de-t-\:lbtlri~n-fa5'CCo.1:-'pentruschimbtOarele
de cldur cu tuburi D,
_~--r-avnd dou treceri prin tuburi -(un ,tub U conine att ducerea cit i intoarcerea).
Din aceste dou tabele se constat c, la acelai diametru de manta,
in cazul aezrii n triunghi corespund mai multe .tuburi decit la aezarea n ptrat, deci c aria specific de transfer (m2/m3) este mai mare
la aezarea n triunghi. In cadrul aceleiai aezri, aria specific este
mai mare la tubUrile de diametru mai mic.
In tabelul 3.3 snt prezentate valorile standardizate
ale nlimii relative a icanei (raportul dintre nlimea icanei i diametrul interior al
manta:lei), pentru icanele transversale segment de cerc utilizate la schimbtoal'ele de cldur cu cap mobil.
>
In cazul ferestrelor orizontale, hjDI variaz ntre 0,68 i 0,71, iar n
cazul ferestrelor verticale (utilizate n special la condensatoare)
ntre
TABEl-UL

r.....

TABELUL

r.

"

\'w;-y~'4.\

3.2

~uJUrul~.et.!,~udl! in.f~,e1e~1
,laseJ!!JUb?ar~le
!1, dou,pa'J1r!
(STAS)
".., ',:' .AezaretriunghL':'" -,
Aczareptrat
Diametru manta, .,
".d'=20n-m--'
- d,~25 mm
d,=20mm
[mI
d,~25 mm
8=26 mm
8=32 mm
8=26 mm . '. =32 mm
., ...
-,
'.-- D,=0,219
14
10
0,324
43
25
36
23
0,'\06
74
45
63
38
0,508
121 ,.
78
106
65
D,=0,600
184
117
159
102
0,800
344
227
302
194
1,000
573
368
480
314
1,200
844
542
735
482
1,400
1166
762
1013
662
l

"9- ._

t ...

_n

,,_~-

TABELUL

3.3

re1at1vua lcanelorsegmcntdeCCrC
(hlD,), la schlmbtoarcle
cu capmobil (STAS)
Fereastr orizontal
Aezaretriunghi
Aezareptrat
Diametru interior
manta, [mI
d,=20 mm
d,=25 mm
d,=20 mm
] d,=25 mm

0,6
0,8
1,0
1,2
1,4

0,688
0,698
0,703
0,688
0,603

0,685
0,708
0,694
0,685
0,608

0,683
0,684
0,702
0,684
0,697

0,688
0,698
0,704
0,688
0,694

Fereastr vertical
0,6
0,8
1,0
1,~
')
1,4

3.1

0,677
0,633
0,606
0,588
0,576

0,660
0,620
0,506
0,580
0,569

0,677
0,633
0,606
0,588
0,576

0,660
0,620
0,596
0,580
0,569

l\'umurulde tuburi In rllsclcul,III schhnbiltollrelecu cal' mobil (STAS)


Diametru
manta,
III

D,=

0,:124
0,.106
0,508

1>,=
0,600
0,800
1,000
1,200
1,400

Aezare In trionghi
d,=20; .=26 mm d,=25; .=:32 mm
2

76
126
220

Ipas~ri

60
102
100

2"1

\pas~ri

0,56 i 0,68. In literatur, pentru icane cu ferestre orizontale, se recomand h/Di=0,75 ... 0,80.
Efectundu-se un studiu de optimizare referitor :Ia nlimea relativ
a icanelor cu ferestre orizontale, n care s-a inut seam de faptul c,
odat cu creterea nlimii icanei se mbuntete
transferul de cldur (scade costul schimbtorului), dar crete costul energiei consumate
pentru compensarea cderilor de presiune, s-a ajuns la concluzia c,
pentru preurile actuale, raportul h/Dj este optim din punct de vedere
economic la valori de ordinul 0,75 ... 0,80.
La dimensionarea
schimbtoare lor de cldur snt necesare deseori
ariile unor segmente de cerc, cu nlimea mai mic decit raza cercului
corespunztor
(aria ferestrei icanei, aria seciunii corespunztoare
spaiului de vapori). In tabelul 3.4 snt prezentate va:lorile necesare calculrii rapide a ariilor segmentelor de cerc.
Pentru distana relativ dintre icane se recomand valori x/Di=
=0,2 ... 1. Efectundu-se
un studiu de optimizare referitor la distana

Aezare in p,Urllt
d,=20; .=26 mm
de=25;s=32
mtll
6
2
4 Ipas~ri
4
IPasuri
2 '1
I

I
-

180

48
76
138

110

70
11.0
lOII

56
!l2
178

362 322 308 236 206 190 300 274 666 614 504 428 378 358 568 530 526
\li O
864 716 653 1066 1002
1338
1270
1544 - 1 4:;0 1088
I
U49
1 873 - 2139 2007 - 1378 1 :1.li

.10

62
112

202 lUO
:.l86 :HO
6.14 58'1
948 -

I 2lJI

174

_J_._

175

:}

..

~:~'\.~:~~:'I.:'
t-. ~
;"'r--::;"

i- .. ,"'" ~"~.

TABELUL

U'~l ,1

,.;'

....J1;,0

f']

..

'"'

3.4

~I,

.~.r

!'!

.'~

Constanta C necesllr.,pentrocllIcularea
orlei.S='CD'
o unul segmcnt. dc.c!rc
(D - d.lomctrul cercului; iI - Inllmeo segmentului)

_.:IID "'/
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,10
0,11
0,12
, 0,13
0,14
0,15
0,16
0,17
0,18
0,19
0,20
0,21
0,22
0,23
0,2,1
0,25

..

HID

0,00375
0,00687
0,01054
0,01468
0,01924
0,02417
0,02943
0,03501
0,04087
0,04701
0,05338
0,06000
0,06683
0,07387
0,08111
0,08854
0,09613
0,10390
0,11182
0,11990
0,12811
0,13646
0,1449.1
0,15355

0,2G
0,27
0,28
0,29
0,30
0,31
0,32
0,33
0,34
0,35
0,36
0,37
0,38
0,39
0,40
0,41
0,42
0,43
0,44
0,45
0,46
0,47
0,48
0,49

_.

d"

26,7
2G,7
33,4
33,4
42,2
42,2
48,3
48,3
48,3
60,3
60,3
60,3
60,3
60,3
73,0
73,0
73,0
73,0
88,9
88,9
88,9
88,9
88,9
88,9
88,9
101,6
101,6
101,G

T,ALJELUL

'3.5

D,=0,324
0,406
0,508
D,=O,600
0,800
1,000
1,200
1,400

[OI)

2 pas uri ,/

100
150
150
,200
250
300
300
350

100
150
150
150
200
200
' 250
250
~~,

La manta
Lichid

100

150
150
150
'150
20D
200

150
200
250
300
31)0
350

HiO

I
I

Vapori
intrare

Condens
l{'Il"C

100
151)
150
200
2.JI)
300
3(1)
:150

fJ5

100
100
100
150
200
2~0
250
,

, TABELUL

176

d,,'[mm]

21,0
18,9
2G,G
24,3
35,1
32,5
40,9
38,1
28,0
53,9
53,1
52,5
49,2
38,2
65,8
62,7
59,0
45,0
81,0
80,2
79,3
77,9
7G,2
74,G
73,7
93,7
92,9
92,0

12 - Procese de transfer termic

_."__
_ ~a.-..-

3.6

d,,[mm]

101,6
101,6
101,6
101,6
114,3
114,3
114,3
114,3
114,3
114,3
114,3
114,3
114,3
114,3
114,3
141,3
141,3
141,3
141,3
141,3
141,3
168,3
168,3
168,3
168,3
168,3
lG8,:l
168,3

d"

[mm]

90,1
88,9
87,3
85,4
106,4
105,6
104,7
104,0
103,2
102,3
101,G
100,0
98,5
97,2
92,0
128,2
127,0
125,5
123,8
122,3
115,9
155,G
154,1
152,5
150,8
149,3
14G,4
142,9

,1

d",[mm]

168,3
219,1
219,1
219,1
219,1
219,1
219,1
219,1
219,1
273,0
273,0
273,0
273,0
273,0
273,0
323,8
323,8
323,8
323,8
323,8
323,8
323,8
355,G
355,6
355,G
355,G
355,G
355,6

I
I

d" [mm]
139,8
206,.1
205,0
203,3
202,7
201,G
200,1
196,8
193,7
258,8
257,4

i
I

255,5

254,5
250,7
247,6
308,0
307,0
306,3
304,8
301,5
298,4
295,3
339,8
338,1
336,G
333,3
330,2
327,1

talei, natura fluid ului i numrul de pas uri n tuburi (pentru racordurile
ele la capac).
Dimensionarea
tehnologicfl a racordurilor schimb[ltoarelor de c:Idur
const n alegerea diametrelor evilor necesare (in tabelul 3.6 snt prezentate di8metre standardizate
pentru evi de conduct[l), astfel nct
vitezele fluidelor s[\ aib[\ valori rezunabile. In tabelul 3,7 sint redate
valori orientative ale vitezei admisibile n conducte, pentru diverse cazuri practice.
In tabelele 3.8 i 3.9 snt prezentate, dup normele ICITPR, pentru
aezarea n triunghi i respectiv n' ptrat, valorile numrului de evi n
fascicul, n funcie de diametrul mantale, de diametrul i pasul tuburilor i de num[lrul de treceri prin tubUri (2 sau 4). La fiecare caz, n
tabele exist[\ cte 4 coloane pentru num[lrul de evi, care corespund n ordine urmtoarelor valori ale diametrului exterior al racordului de intrare
n manta: 73,0; 101,6; 141,3 i 219,1 mm.
In ultimul'tabel
(3.10) snt redate tipuri de fascicule tubulare dup
normele UOP. Datele din acest tabel pot servi pentru o co~paraie
cu
datele din tabelele -antetioare. Se constat c n acest caz snt prezentate
i date referitoare
la schimbtoarele
de cldur cu un singur pas n
tuburi, utilizate n primul rnd ca refierb[\toare termosifon verticale .

Dlametrul maxim al raeor(ll1rllor (mm), la sl'1limluiloareJe eli cap mohll (STAS)

Diamctru manta,

[mm]

relativ dintre icane, n care s-a inut seam de faptul c, odat c;u reducerea acestei distane se mbuntete transferul de cldur, dar crete
~onsumul de energie pentru pompare, s-a ajuns :la concluzia c, pentru
costurile actuale, raportul x/Dt este 'optim din punct de vedere economic
la valori de ordinul 0,5 ... 0,7.
In tabelul 3.5 snt redate valorile standardizate ale diametrului maxim
admisibila:I racordurilor utilizate la schimbtoarele
de cldur cu' cap
mobil, ,pentru intrarea i ieirea fluidelor, n funcie de diametrul man-

La capac; pcutru lichidc

"_\'l\.

evi de conduct pentru Industria petrolier (STAS)

0,lG22G
0,17109
0,18002
0,18905
0,19817
0,20738
0,21667
0,22603
0,23547
0,24498
0,25455
0,26418
1),27386
0,28359
0,29337
0,30319
0,31304
0,32293
0,33284
0,34278
0,35274
0,36272
0,37270
0,38270

.t )

17.7

TABELUL
- .")'
Diametru

conduct,

'Vlteze 'admlslbile

In eondue'te [in/sI

[mml

~
...~
CQ

254-508

"..

Fraciuni

0,30-0,61
0,61-0,91
1,22-2,74
0,91-1,22

Fraciuni

- t- --

pomp (uleiuri)
pomp (reziduuri)
pomp (L mic)
-- - -- -

~ _ _

.1

1
I

- I

Abur, vap. sat. (p. joas)


Abur, vap. supr., gaze (p. medic)
Abur, vap. supr., gaze (p. inalt)

0,46-0,91
0,12-0,23
_ - --- -'--O;\'Jr=-1;52- 0,30
0,46-0,91

'"""

0,76-1,52
_0,15,,-0,30 .. 1,22-1,83
-

15,24-38,10
13,72-48,77
10,67-38,10

m='(1,4.".

1,7) exp [ 4,144+0,5371n


.

-------

25600+17,418p

':::"
;:

='
:;

.:..

I I

C'100C'l~""1'OOCCO
M","",C"IMtOT""IOr--tO
T""I
N (;'l"'; ""1'l.") ["- 00

..,'a"

.;::

'""
P.

~-d'.-

,..,

"
<--

el"

..

:-.

C'I

........

........

-------C'1~ te c.o
eo

~1 o o
00 <:'-1
00 N
Ll":lC:OO""d'lM"'l:f"Ilt')C')M~O.-4

.......

'r"'1,..-tC'1M"'l:f"IlCJ:"'oC')1"""'lM

"5
~
'"..,

.;::

""
E

~.,

I I I f""'

ca~O-.::rM~O
1"""'l:-":l~c.oeoOMc.oC)
1"""'l

f;;
.,

p.

::

p.,

'..."

l""'i1"""'l1"""'l

I I I

,.....

~OO""':"c.oooo<:OC'l
OLl":looc.oMOln~lC
c.o 00 """"M (:;l C)

"1 ~ ~

,...;~l""'i"""

I I I

o
.;::

'"':fI
000"11'
c.oococ.ot"'l
OlnOOO~Oln'"1'\n
C'4~~(:;lCO ...
Mc.oC)
,.-l...-4,...; .....

-.. e
""a
.,

E
.;::

:a
~" .;;:

..,~

".el"

I I

oeo..-::'~c.eCOC'INc.oc.o

M 00 In O

+exp (3,63+0,914 In Ae),

(Q ~

:"1 ~

In c.o

.-4't""1C'1')lC<,:lOO1"""'lMt.::lc)
,.-l1"""'l,.-l'\"""l

~C'lC'lCO~C'lC'lc.oC'lC'l~OO
c.oOlnOlnN=~Nr;-.ooC)
1"""'l,.....,C'IMLl":lc.ooo,.....Mc.eC"J
.-4,...;'t""1,...;

c.o
l...,.....
c.o _
::"1O O

""

'"
<--

1"""'l

O C'l ~I ....,. ~ 00 ~ 00
f ... ~I O ce ~
C) 00 _
C'l M l."') ( Xl _ M c.o O
,...;,.-..l,...;C'1

C'OOOOOO~CO~~OO':"I~
't""1
c.o ?""l r;-. "1 C
<:'-1M In [ .

00

.-4 ,.....

.~

.~t;.r.n

)l

Pt

l:l

,.....NMl.CC'O('~,....;

:o x

00

"1 ~

o ~ C'l

~ c.e

Q)

~c:n--;:__....

"1 <:'-1CO oo:t'l tel co 00


N ..-.1 C) ~ ,....."'l:I'l CI") l1j "1
T"'4NC'lMLl":leer;-.~,....;

....

"o

C'l~O-.:t'NONC:O~~OOe.o
~c.o~N..-.IO~,....;"'l:'l'lc:nlnC'1
't""1~l~MU')c.or---C"),....;

~.

"f'"

."
:;

~
..
o:

'"<'.

:;

I I I coooooo~~~~~
~OOO~"'::l"~~Mln
~~l~~r;-.~

.;;:

"

.E

.... ~ ...

,.-.lC"I"qll."')r;-.~,.-.l'<"l"l""'"

~
"
""

I I I

-.:r:o.::>c.o~Nc.o:oc.o

r;-.~~c:n-.:l"l""'Oc.oO
..-.1 :'1 ~ In [' O) .. -.:r (....

~~ ~

'"
.~
~"
a E

.!:

...
~c.o

I I I C'lCOOOOO~C"lc.oc.oc.o
(.....::':le '<"l"~r---~7::0

.;::

'"OIP.

...

~~ ....

....

C'l c.o co ~ "1 00 IN


. OClr;-.O"'::l"OOl.":l,....;
~
~ ~ M_l.C~

':"1
~~CO

'"

el

....

I I ~~g;~~~~~~~

I I I

.. ..
~
<'1

.;::

..'" "

t..o

~"'!1'OC'O~C"lc.o:ot;"1
r;-.C'I M O ""1'1"'"
c:n c.oC'l
,.-.lM-.:rU')['-oC').-4~l"'"

.... .......

;::
""E

~"

'"
.E

.S

.;::

:s

Mc.o:,1QcOc.oOCO~O
:'11-~~I~lnc.oOO~C"1
__
~I~a.n~~
... ~~

~~~

NO~~=~1c.o~~~
I I C"oo_~oco~_~~

.-4_M""1'c.o~~~I~l-

~~ ....

f;;

""
.;::

"

p,

'"

..,.

'""!"

ee

c.o c.o c.e ca

00

In
""1'

c.o (:) ':")

__

[-

C"I C'I 00

(-

"""!"

c:n

"1

<:"1C'1 00 O
M 00 :"1 c.o

__

:-1 ~

c.e

C':l 00
li'" C')

c.o c.o
- o

c.o [-

~
C'l

"1 c.o

r--. ~

-r
............

t ...

O c.o C'1 c.o


O _ {....~
Q

C"l

"""Tl

l"-

.3

:::

~ o ...

0'5

I I

..

'""

~==
:L..-=1.0

"E='";:"
C

___
1.--

c.ocOO"lc.oce<od'tOooC~O
MIOOO,....;C':lr;-.f""',....;O~MC'1
'r"'1'r"'1NMU')c.or;-.~T"'4

.=~

.s

12.

....
....

.;;:
.3-

ca ~ C"J C ....
co _ M [ ... C
........... ':'1

2~

178

eoc,Ooo

:::'"
..
'"
;": ~

in care: m este masa schimbtorului, in kg; Dt - diametrul interior al


mantalei, in m; L - Ilungimea tuburilor, n m; p - presiunea de proiectare a mantalei, n bar; A. - aria de transfer de cldur, in mZ
Coeficientul iniial se ia spre valoarea minim la aparatele rigide i
spre valoarea maxim la aparatele cu cap flotant.
in anexa 1 snt prezentate date pentru agenii termici utilizai la
schimbtoare:Je de cldur.

,.....

I I I ~GOOC"lC'ICCOOC"l
~~OOl!":lOOM~ln

<'1

~
"

0000

oi

-::
~
-=

cONoo""d4

,....'t""1NM~c.or;-.C')o

c.oc.oONtOc.o~OCOOe,::lO
MLl":l00T"'4C')['['-oT"'400C":C'1
't""1,....;C'lMl!) t::lr;-. O,.-i

1"""'lM...,.(:;lOO,...;C"')COC"J

C'I

Nt.:>OC'l(:;l(:;lCOCOC'lOO:o~
l.f:)OOO~~-.::J'c.oc)M1"""'lON
,.....,1"""'lNM.q<lt:Ir;-.~,.....,M

(:;lGO(:;l,:,lC'1<.O~OO

"

e-

=-:
-
--'-

p.

a
."C',

........

..

'"

oi

M~['-oOOCO['OOOa.nMQ")

.~

p.

o C"1

c,OC'l

OI

~ ce ~ "'dl
ca 00 C'1o o C'1
l.')['ooC')MNML.,)C':lMCC":lT""4
'\"""I~lM"'dllt:lf""'C':lO('l')

--- ~.-

::
""

~1 N

.._---------_.-

........

CQ

.......

"~.
"

~"
o:'"
:;
~..
a'"

...

I~::~~;b~gg~
'\"""IINM~lt:It""-ooO~l

..

I:
.3

........

c,OC'looc.oooooeeoo:t'l,'
I o
['-oooC)c.eU")ooOU')OC)
_ ,......~..::: ~_<.O_~<_c:.C?

ii

Ig;:t;~~~f2~gg~
't""1NM"O:1'lt:I~C')ON

:a

INCON~~OOOC:O
C"':lT""lC'lMtCT""IO'lIl'c.o
T""INM~\Q[,C:OOC'l

I I I

0:;

..

'l""'CT""I

oi

p.,

~
~
""

Masa unui schimbtor de cldur poate' fi cunoscut numai dup


efectuarea proiectului de execuie. Orientativ, masa unui schimbtor de
cldur cu fascicul tubular in manta poate fi apreciat prin urmtoarea
relaie empiric:

885760PD?(2,5+:)]

- -=i:- .;;:

0,91-2,13
10,67-22,86
7,62-30,48
22,86-60,96
30,48-76,20
36,58-97,54
45,72-106,68

P.

.9
...
....
':<"

t:

21,34-42,67
30,48-G7,06
24,38-51,82

C>

..;

.~

I I

'"...

--~ ~.~-

'.

--

;:
"

5
a
."

Diverse
Intrare lichid refierbtor
Ieire amestec refierbtor
Intrare vapori condensator
Tragere compresor
Refulare compresor
Intrare abur turbin
Intrare gaze turbin

OI

'"OI

vapori, gaze
13,72-30,48
12,19- 24,38
9,14-18,29

p.

0,91-1,83
1,22-2,13
2,44-4,27

E
.;::

;-::

0,91-1,83
1,22-2,13
2,44-4,27
1,22-2,13

0,61-1,22
0,91-1,52
1,52-3,66
0,91-1,52

pelrOliere li chide cu viscozi/air. mare

Abur,

0,46-0,76
0,76-1,07
1,22-2,74
0,91-1,22

ON(OC'1f,()
..
::~l(:O~C'1
M .
C')"'""'MCCl<=)('1co
T""I
('oi C'I ~ l.t")c.o 00 G:I "1

.;:.
S

pelroliere lichide cu viscozi/ale mic sau medie

Tragere pomp
Refulare pomp (L mare)
Refulare pomp (L mic)
Scurgere
Tragere
Tragere
Refulare
_1_Scurgere-

0,61-1,22
0,91-1,52
1,52-3,66
0,91-1,52

I I I

.;;:

Ap

Tragere pomp
Refulare pomp (L mare)
Refulare pomp (L mic)
Scurgere

. -'

_.0 __ '..

, . ,1

..;

76,2":'254

<76,2

..

3.7

:fJOOO"Jcc~cc=c::=O
-:"1 [ .. C"I ::.o o c
=:: c c'
7::. ~

"":!'"

= =-

"":1'

o:.=: 1.... :c

o"c"o'o

=-

~ O _ "1 7::
o"'c~=~,.....~
.....
....:...
~

:-:

:E .~

-]

o::.ooOCCOOOCOO
C'I r.....C'I CO O O O O O

"l-:'l ~~.,.~ ~t':.~

= ::;o

CJ) O~ ..C'~ M..

OOOCCCOO_T"'4

__

179

_
....
---.1

-..-;--.'---.-T----~;
_. :. :t..

Diametru
interior
manta,
[mm]

--

Aezare In triunghi
d,=19,05;
8=25;40 mm
1 pasi

205,0
254,5
304,8
336,5
387,3
438,1
488,9
539,7
590,5
.635,0
685,8
736,6
787,4
838,2
889,0
939,8
990,6

.. ; --.--,---.--,-...-. ---fABEL'cJL--S:lo

Nu~Aru1 de lev,lln fas.C1~u1~le


~u~u~are <y.C]P)

~' ro ;:

Aezare In ptrat

": :: ci;;;;1.9,O;
:

'd,=25,40;:
8,=31,75 mm

37
24
30
61
52
40
90
84
76
110
101
90
163
152
136
'211
201
181
273
256
242
318
308
279
381
369
349
470
452
422
559
534
488
630
604
556
'745 -728
678
856
830
774
970
938
882
1090 1042 1012
1206 1176 1128

1 pas

22

8,=25,40 mm

l,pa.s 1-2'

'1 ..4

18
16
32
26
20
32
28
52
,.52
40
52
48
80
74
60
63
56
95
90
81
92
86
138
132
116
124
116
188
17.8 168
162
152
236
224
216
188
170
276
264
246
230
216
341
.321. 308
282
256
413
391
370
334
302
465
452
427
3'76 338
554
542
525
454
430
633
, 590
522
486
742
- 687
592 . 562
827
811
773
664
632
929
.902
880
736
700 1025 1012
984

37
57
67
96
130
172
199
247
294
349
397
472
538
608
674
766

.~

~g

!
c.

d,=25,40;
8,=31,75 mm

l214

lpas

21
32
48
60
88
112
148
170
210
250
286
348
406
460
517
588
645

16
32
44
56
82
110
142
168
199
248
275
340
398
453
513
580
637

:16
;26
40
51
75
102
130
157
197
224
267
322
380
430
487
555

619

la', dreapta cspre' stinga,'" se "'rcete/' iar'. 'fluidul ':rece, ,;circulnd) de; la.
stnga spre dreapta, 'se 'nclzete.; Se' utilizeaz urmtorii indici:,':c ..:.::
fluid cald, r - fluid rece; 1 ...:-intrare i 2 - ieire; Sub schimbtor 'este
redat n principiu diagrama de variaie a temperaturilor celor dou fluide
n lungul schimbtorului (n realitate variaiile nu snt liniare). Se constat c diferena de temperatur dintre cele dou fluide este variabil n
lungul schimbtorului, ea fiind maxim (l:i.tM) la un capt al schimbtorului i minim (l:i.tm) la cellalt capt. l:i.tM poate fi ntlnit uneori la captul rece.
...,
.
,
'.,
Simplist, s-ar putea considera c diferena medie de temperatur este
egal cu diferena dintre temperatura medie a fluid ului cald i temperatura medie a fluidului rece, care este totuna cu mE!dia aritmetic a
diferenelor extreme de temperatur:
l:i.t= te, +tc, _ tr, +tT, = (tc1-iT,)+(tc, -IT,) _IM+litm
2

Aa cum se va demonstra n continuare, diferena medie de temperatureste


media 10garitIlic adiferene16r
extreme de t~mperatur,
aceasta fiind ntotdeauna mai mic dect media aritmetic.
Neglijndu-se pierderile de cldur ale fluidelor ctre mediul ambiant
i notndu-se cu "m" debite:le -masice i cu "cp" cldurile specifice iz0bare ale fluidelor, luxul termic schimbat poate fi eXtprimat prin legea
lui Newton i prin relaia calorimetric aplicat celor dou fluide:
Q=keAcl:i.t=.mcCpc(tcl-td=mrCpr(iT,

-iT1)

..

.J.~)

Pentru o arie elementar de transfer de c:ldur se poate scrie:


3.2. DIFERENTA MEDIE DE TEMPERATURA
'Fluxul termic schimbat ntr-un aparat de schimb de cldur, ntre
cele dou fluide ele lucru, se exprim pr;in legea lui Newton scris cu
coeficientul global ele transfer de cldur dintre cele dou fluide:
.

1
.1
l'
-----=(tcl-tc2-tr2+t'l)=--m,C..
-m,C.

Q~keAel:i.t

trz .
dt",

!f:t.-

Mm

Lunglm~Q

Fig, 3.10

(dt,--dt,)=

1_=~

m.C..

m,C.,

d(t,-t,)

dQ

dQ

A rezultat deci egalitatea:


tM-tm _ d(t.-t,)

Q
dQ
Inlocuindu-se valoarea lui dQ, rezult in continuare:
Q= IM-tm dQ=
d(t.-Ir)

t.'f-tm kedAe(tc-tr)=
d(t,-t,)

A,
~ dA,

3.2,1. SCHIMBUL DE CALDURA


IN CONTRACURENT

tez

180

_1

tel

iar din relaia (3.2):

. l:i.t din aceast relaie reprezint diferena de temepratur dintre cele


dou fluide i, cum n general temperaturile celor dou fluide snt variabile n lungul schimbiurului, deci i diferena lor este variabil, l:i.t
trebuie s fie o diferen medie.
I
1
de temperatur.
-!.E..----!El...n cele ce urmeaz se tratcaI
-~L----------~I.
t
z modul de calcul al acestei
rl
....J
I
rz.
diferen'e medii de temperatur,
n diversele cazuri specifice ntlnite practic.
~

IM-t

r::

(3.2)

dQ=kedAe(tc-tT)=mcCpcdtc=m,Cprdtr

in care ke, Cpc i Cpr snt valori medii constante.


Din relaia (3.1) rezult: i

=ke(l:i.ti\1-l:i.tm)

n figura 3.10 este reprezentat schematic un schimbtor


de cldur "tub n tub", cu circulaie a fluidelor n contracurent. Fluidul cald, circulnd de

=ke(l:i.t,\~

d'M

d(tc-t,)

J
Al

t,-t

A,
l:i.tm.)--- t."
1nt

Q=keA.l:i.t=k
t:

eA

t.\f-lm
6----=-.

1n_ _t.\f
tm

......
L

181

--

-- _. -.. ._--- -----_


-

_---------_.

..

:"_ .

Se constat: <:.diferena . medie .d~ o temperatur. _dintre..;fluide.;este me::-.


dia logaritmic a diferenelor .de temperatur de la .capetele Schimbto-.
rului de cldur (n cazul schimbului de cldur n contracurent):.
., 1

"~t~"!:J.IM-!:J.i
_

(3.3)

In !:J.IM
!:J./m.

- -

t,
1
[

+ 0,7

V~~:+

0,145 )

}:~

Spre-ex.emplH,j3entnl-M;'I-IOOoCl!1tm2.;c~cu relaia exact (3.3)


se obine D.t=49,707QC, iar cu relaia (3.4) !1t=49,705C.
In figura 3.11 snt reprezentate schematic dou schimburi de cldur
n contracurent n care un fluid are o variaie continu (cresctoare sau
descresctoare) a temperaturii, iar cellalt fluid o variaie discontinu.
Astfel de variaii discontinue se nti:lnesc frecvent n practic. De exemplu, la generarea de abur supranclzit din ap (a), prin aport de cldur,
iniial apa se nclzete pn la temperatura de fierbere corespunztoare
presiunii, se vaporizeaz apoi izotermic i final vaporii obinui se supranclzesc (la generarea de abur saturat lipsete supranclzirea vaporilor)-'
In rcitor-condensatorul unui circuit frigorific (b), de exemplu cu. propilen, vaporii supranclzi de propilen se rcesc iniial pn la temperatura de condensare corespunztoare presiunii, condenseaz apoi izotermic i n final condensul rezultat se rcete (eventual rcirea conelensului poate lipsi).
In astfel de cazuri, diferena minim de temperatur dintre fluiele
nu se afl obinuit la un capilt al schimbtorului de cldur. Nu este
suficient s se fixeze temperaturile de intrare i de ieire ale fhliele!or,
astfel ca la capete diferenele de temperatur s fie acceptabile. Trebuie
s se stabileasc, prin bilanUl"i termice pariale (zona de nclzire a
apei, respectiv, zona de rcire .a vapor-ilor de propilen), diferena minim[1
loca:l de temperatur[l, care obligatoriu trebuie 's fie pozitiv.

~._.:.::.....,..:..:...~...:_

!1t-Q0;:'~Qil!1ti).

Diferena dintre media logaritmic i media aritmetic este cu atit


mai mare, cu ct raportul !1tM/!1tm are valori mai mari.
Dac diferenele de temperatur de la capetele schimbtorului snt
egale, !1t este egal cu valoarea acestor diferene (acest lucru este logic
i nu rezult direct din relaia (3.3) care duce la o nedeterminare).
Diferena medie logaritmic de temperatur poate fi calculat, cu
erori neglijabile, i cu ajutorul urmtoarei relaii empirice, care evit
utilizarea logaritm ului (pentru minica:lculatoare fr logaritmi):
!1t=!1tm ( 0,155 ~~:

_ .i-~.' ;.~-:

i:' La-laceste:'schimbliri :de cldur liri"Contracureht 'spedfice;:obiriult nu


se utilizeaz !1t mediu logaritmic' global pe aparat, ci. separat pentru :cele
trei zone caracteristice.' La schimbrile de 'stare de-agregare ale 'ames'tecurilor de hidrocarburi, 'nu apar' astfel de probleme' de discontinuitate
n variaia. de temperatur.'
.: .
La schimburile de c:ldur din figura 3.11, se poate admite global

3.2.2. SCHIMBUL

__

-t-- _
.

DE CLDUR IN ECHICURENT

La schimbul de cldur n echicurent, fluidele intr n aparat la acelai capt i circul n acelai sens, fluidul cald rcindu-se iar fluidul
rece nclzindu-se. La echicurent, .ntotdeauna !1tM coreSjpunde.capt ului
de intrare~fll1iQelor,_ia.Tt:",captului de-iei-re:-- - - - - ~- -- - - Analiza diferenei medii de temperatur dintre fluide, [a schimbul de
cldur n echicurent, se face asemntor ca Ia contra curent i se ajunge
la aceeai concluzie: diferena medie de temperatur este egal cu media
logaritmic a diferenelor de temperatur de la capetele schimbtorului.
Diferena minim de temperatur dintre fluide, indiferent de sensurile de curgere a f;luidelor, este obinuit> 15C, cu excepia aparatelor de
schimb de cldur din instalaiile f.rigorifice, n care !1tm poate cobor
pin la 5C i a schimbtoarelorde cldur prin contact direct ntre fluide, n care !1tm poate cobor pn la l'C
Dac unul dintre fluide are n schimbtor o temperatur constant
(schimb de cldur izotermic, prin vaporizarea unui lichid pur sau prin
condensarea unor vapori puri), diferena medie de temperatur este
aceeai, indiferent dac schimbul de cMdur se realizeaz n contracurent
sauechicurent
(acest lucru este general valabil; se poate extinde i la
curent mixt sau curent ncruciat i se ine seam de el n practic),
!1tM i !1tm avnd corespunztor aceleai valori.
In figura 3.12 este reprezentat schematic un schimb de cldur n
echicurent a i un schimb de cldur n contracurent b, pentru aceleai
temperaturi (0C) de intrare i de ieire a fluidelor.
Pentru ace;Jeai temperaturi, ntotdeauna diferena medie de temperatur pentru contracurent este mai mare dect cea corespunztoare
echicurentului, pentru c raportul tltul !1tm are valori mai mici la contracurent. Pentru valorile numerice din figur, rezult:
contracurent !1t~dtltm=l,5; !1t=246,6C.
echicurent tltMltltm=4; !1t=216,4C.

~
Fig. 3.12
',J

,f

ao

fliiJ

(f

1QI!
IOIJ

Fig. 3.11

JOD

182

183
I

_L-_._

__o

..

"__

._.

:::: Faptul c./diferena 'm~die. de -teIlltperatur este .mai mare -la..s~himbul


de cldur n contracurentj .dect 'la'schimbulde
cldur.Jn echicurent,
constituie 'primul i principalul avantaj aiI contracurentului. Din legea
lui' Newton a, schimQuluiglobal de.cldur., se, poate observa c, pentru
un flux termic dat, dac !it este mai mre suprafaa de schimb de cldur necesar este mai mic (consum mai mic de metal pentru realizarea
schimbtorului i consum mai mic de energie pentru pomparea fluidelor,
cderile de presiune fiind mai reduse):
A

se face'n16cuirea'ntiltiit
,

..... -'-

"

n':dedllceni-lui.t.t:
.'

..J'/

echicurent

contracurent

rneCJ1C

mrCpr

.e

1)k

mcC"c

UI,e

mcCpc

Pe baza bilanului termic al schimbtorului,

eA 8

11"

[(_1

l':-exjp

(Ir, -Ir, )-(fe, -le, ) =(le, -Ir,){

1_)k.A.. ]}

m,Gp,

(3.5)

se poate scrie:

m,C""

Ir, -Ir, =;,(Ie,-le,)


___

m,.Cp,.

i fcndu-se nlocuirea n relaia anterioar, rezult:


t _

I"+BI,,

n care B are expresia (se


anterior k8A8=kLL):

(3.6)

1+B

e-

face nloclJ,irea cunoscut dintr-un

1_CX [(_1 __ 1
m,C.,
m,Cpe
m,.Gpr

capitol

JkLLJ

m,C.r

(3.7)

-1

Relaia stabilit (3.6), n care te. s-a nlocuit n general cu t" reprezint variaia exponenial a lui te cu L, la schimbul de cldur in contracurent, fiind date temperaturile iniiale ale fluidelor.
Dac m,.Cpe=mrCpr, B nu se poate determina. In acest caz, direct din
relaia (t:.t=t:.t",=tm):

Q =kLL(le,

I.l1-I m

mrCpr

[( ----1

-i'l

mcGpc

. le, -Ir,
1----=l-exp
tC'l

)kA
)k' A]

La schimbul de c[llelm[In contracurent sau n echicurent, f[lr[, schi mbare ele faz a fluidelor, variaiile temperaturilor fluidelor n lunc;ul
schimbtorului nu snt liniare. In cele ce urmeaz se stabilesc relatii
pentru exprimarea acestor variaii de temperatur, cu ipotezele de Sil~1plificare admise anterior (1,., ('pc i Cpr constante).
Dac n relaia:

.:-,:.

mrCpr

ie,-Ir, =exp
"
[( ----1
---

B=

3.2.3. VARIATIILE TEMPERATURILOR FLUIDELOR


IN S~HIMBATOR

;.' ."::r.

1_.

8t~ThcC~

tc -tr1

Temperaturae peretelui tubului (tp) are deci valoarea maxim pentru


echicurent 300 C, iar pentru contra curent 3.50C. Temperatura maxilna
a tubului poate fi ntlnit la echicurent fie la cap[ltul de intrare a fluidelor, fie :la cel de ieire.

-Ir.)

=meC;pe(le,-te.)

rezult (pentru contracurent):


Ir,

te=

mcC"c

iCI

kLL

(3.8)
Incepe

kLL

Se poate stabili i expresia variaiei lui t~ cu L, dar mai simplu, tr se


poate calcula dup aflarea lui t" cu relaia de bilan (tr corespunde lui
L total i se afl din bilanul global, dup calcularea lui te ):
I

In Dol.\!

tr=tr, -(le, -te) m,C.,

lm

18~

":

In IM=(_1
.

stnga tp=300C
dreapta tp=250C
stnga tp=200cC.
dreapta tp=350C.

Q=k A e

-----

'....

'i ')" "

se obin urmtoarele relaii pentru contracurent:

,~

k,I

In practic se urmrete, pe msura posibilitilor, s se realizeze


schimburi de cldur n contracurerit.
Schimbul ,de cldur n contracurent, n raport cu cel n echicurent,
prezint i un al doilea avantajinteresaIi.tdin
punct de vede're practic.
Din figura 3.10 se poate constata c teITItperatura de ieire a fluiclului
rece ti nu este 'Hmitat de 'temperatura de ieire a fluidului cald te ,
in sen;ul c tr poate fi i mai mare deCt te '(avantaj). La schimbul d~
cldur n echicurent, ntotdeauna tr I <tea (a~este temperaturi pot fi"teoretic egale, numai dac suprafaa de schimb de cldur este infinit).
Cu toate c prezint dezavantajele amintite, schimbul de cldur in
echicurent este ntlnit uneori in practic i anume atunci cnd se urmrete o temperatur maxim a tuburilor mai redus (rezisten mecanic
mai mare i dilatare mai mic) sau eventual o temperatur minim mai
ridicat. Pentru exemplificare, pe baza temperaturilor din figura 3.12,
admindu-se pentru simplificare rezistenele termice pentru cele dou
fluide egale (temperatura local a peretelui tubului este egal cu media
aritmetic a tenweraturilor fluidelor), se pot constata urmtoarele:

'.':,7'-;

"-'('::1 .

.J,

t:.tM-t:.tm=Q

,:i

-...JL

e-

r,'.'

In,Cpr

(3.9)

185

'1:" ,
.~lt.-:
..,---''':_

Ase~ntbr! se po~ stabiU_r~laii ';i:peI1tru.:caJGJ.!larea~~v..["ja.iUo~-)em-: -.~:~


peratu.rl1or flUIdelor Ilf lpngul s~hi~btorU:lui, la schimbul de cldur
In echicurent.
i ._.~
..
_ ....
r
"
.
rntotde~un~, conca{,it~il ~urbelbr' ~de''va~iaie a temperaturilor au
aspectul dm fIgura 3.12 I anume:. pentru fluidulcald concavitateaeste
n JQS, iar pentru fluidul rece concaviteitea este' n jos' la coritracure~t si
respectiv n sus ~a echicurent.
'.'
. .
.
Relaia (3.6) poate se'i~i'
caicul~;ea lui te', Q i t, , la un schimbtor n contracurent, cnd 'snt date meCpC1 mrC:r, k.,
te i tr . O
astfel de problem poate 'fCTezolvat;t~ fr ncercri succestve i 'prin
intermediul numrului de uniti de transfer de cldur.
'
Relaia (3.6): poatecpta'o
.form' mai simpl: n 'dou cazuri parti1
culare ntlnite n practic.
. La vaporizarea iz.otermicaunui
lichid (t,=ct.; Cp,=oo) sau ICI rcirea unui fluid care circul printr-o coriduct ngropat n sol sau 'plasat
~ aer ,<t,.;~t,;..~.:-'?O), p~in simplificarea relaiei (3.6) se obine :expreSIa VarIaIeI lUI te In funcIe de L (sau Ae):'
...
.

--,-,._t _t-+.-1c .-tr.


e- ,
kLL
(3.10)
.. exp-c'
.. '
I
mc; pe
o'

~._.

p~titr~

A:,

-..L

I
1

.!

..... -"-.
':,

.~_..;..";';'~...,.:........._
~~".-:.:.
7::;:::::~;;;.""_._- -_..
\ '.i ...
f;\,

;' . ~

_J.
~

7-2

Fig. 3.13

realizndu-se global contracurent (un fluid circul de sus n jos, iar cellalt de jos n sus). Dac numrul de pasuri n manta este egal cu nurnrul ele pasuri n tuburi, de exemplu, 2-2, atunci se realizeaz contracurent pur."
"
.
_.
"
.In fIg~ra 3.13 smt prezentate CIteva scheme de schImb de caldura In
CUlent mIxt.
'_~
Metoda recomandat--cfl-l-H-erat11r~entru-sta-mtireaam~renei medii
de temperatur dintre fluide, la schimbul de cldur n curent mixt,
const n calcularea diferenei medii de temperatur corespunztoare
contracurentului i corectarea acesteia cu un factor de corecie ~pecific:

Aceast relaie se stabilete;' pri.n simplificrile


relaia (3.5). Pentru L=oo corespunde t,-te'
. Relaia (3.10) scris sub forma:

corespunztoare,

L= m,C., In tc, -t,


kL
te,-t,

te, -le,

=--

tCl-i'1

(3 .11 )

--kLL)
. mrCpr

(3.13)

Factorul de corecie se citete din diagrama corespunztoare tipului


de curent mixt, n funcie de urmtorii parametri:
1" -t'I
P =--I

.
) exp (. t,-t,~'

'2-"

'-It-

t=Ftcolltr

"Se constat din relaie c pentru L : 00 se obine t,=tr


In si.tuaia invers, de xemplu la nclzirea unui fJuid cu ajutorul
ab~rulUl saturat (te=ct.; Cp,=oo), variaia temperaturii fluid ului rece este
data de relaia:
.
.
'-'(
tr=t,-

.-

(3.14)

. t,z -i'l

in care: P are valori cuprinse ntre O i 1, R valori sub i supraunitare,


iar F<; 1.
In figura 3.14 este redat principala diagram a factorului de corecie pentru diferena medie de temperatur, diagram corespunztoare
schimbtoarelor 1-2 (4).

din

(3.12)

este uti:J, de exemplu, pentru calcularea variaiei temperaturii unui iei cald, tansportat pe o conduct magistral, n funcie de L, innclll-se
seam i de variaiile lui kL i CP" Pentru intervale mici t, impuse, se
stabilesc valorile Cpe i kL i se calculeaz lungimi1e tronsoanelor corespunztoare, cu relaia dat, care .Cljpoise nsumeaz.

0.95

G,75

3.2.4. SCHIMBUL DE CALDURA IN CURENT MIXT


0,70

Marea majoritate a schimbtoarelor de cldur utilizate n industrie


snt aparate cu un singur pas n manta (majorarea transferului de cMdur n manta se realizeaz prn introducerea de icane transversale) i
cu dou sau patru pasuri (treceri) n tuburi. Foarte rar pot fi ntilnite
aparate cu dou pasuri n manta i patru pasuri n tuburi, n acest CaZ

0,65

0.'

0,2

O,J

0."

ni}

".'

p'

11

Fig. :3.1-1

186
187
-_ .. -._ ..-._-_._---- ._~~--- .,-

.J_::.._.

,,,..._----._--_ ..,.....- .... ~

Factorul dc ,~oreell~ ~ dlferenlel de temperatur pentru schImbtoare 2-4

~l
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40 '0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90

i
:

TABELUL

4 -/
.-

i~oo
0,99
0,96

I-

2,5

21~,6

I I
1

1,2

0,7/

in care: .

3.11

M=

(6)

0,4/

0,1

1,00
0,99
0,96
0,84

1,00
0,99
0,98
0,94
0,85

1,00
0,99
0,97
0,94
0,88

1,00
0,99
0,99
0,97
0,95
0,91
0,81

1,00
1,00
0,99
0,99
0,98
0,99
0,96
0,98
0,93 : 0,95
0,89
0,93
0,81
0,90
0,84
0,71

In

(R-l)

1,00
0,99
1,00
0,98
0,99
0,97
0,99
0,96
0,98
0,94
0,97
0,90
0,96
0,84 . 0,95
0,73
0,92
0,88
0,80

l-P
l-PR

. /!"tl't+/!"tIj;'

(3.18)

/!,.t)!t-/!,.t:/.n

"

!vI

(3.19)

/!,.tM+/!,.tm+M
In
.
/!,.tM+/!,.tm-M

.b.t:-O,9,329 '.61,66=57,52C.
Cu relaiile (3.17). i (3,19) se obin: b.te=70; Mr=20; M=72,8 i
b.t=57,52cC (valoare identic cU cea anterioar).
Relaiile prezentate pentru calcularea lui b.t sint uor de aplicat numeric i sint de preferat fa de diagrame, n cazul realizrii unui program
de calcul.
Pentru nelegerea mai uoar a imposibiIitii realizrii uneori a unui
schimb de cldur n curent mixt, se recurge n continuare la o exemplificare numeric.
Pentru un schimbi'tor 1-2 se dau: te, =340; te, =190; tr, =170 i
t,.=240C i se cere valoarea ltii b.t (se observ c t" >te.).
.
Figurndu-se schema n contracurent (fig. 3.15), se calculeaz:b.teontr=
=49,7C; P=O,4118 i R=2,143. Factorul F nu poate fi citit din figura 3.14,
pentru c dreapta lui P nu se intersecteaz cu curba lui R. Relaiile (3.15)
,?i (3.19) nu duc la un rezultat, pentru c apare in calcul logaritmul unui
numr negativ. Se trage concluzia c acest schimb de cldur nu este posibil. Din figura 3,15 se constat c, spre deosebire de contracurent,
schema n curent mixt 1-2 este imposibil, pentru c ar trebui ca n zona
de ieire a fluidelor, fluidul cald s devin mai rece (190C) dect fluielul
rece (240C). Dac fluidul din manta ar circula n sens invers, poate c
schimbul de cldur ar fi posibil, dar relaiile actuale ale lui b.t nu sint
perfecte pentru c nu in seam de sensul curgerli fluidului din manta i
nici de faptul c prin tuburi circul fluidul rece sau fluidul cald (relaiile
se aplic neinndu-se seam de aceste lucruri).

(3.15)

2-P(R+1+VR'+1)

Exist ns relaii mai simple, care permit calcularea direct a lui b.t
(corectat).
Pentru un schimbEltor cu "n" treceri prin manta i ,,2 n" treceri prin
tuburi (global contracurent), relaia lui b.t este urmtoarea:

~J.O
;~U~

:'<0

170-------

III

/!,.tx+i"I
nln --/!,.tx-iH

(3.17)

O exemplificare numeric pentru calculul lui At la un schimbtor


1-2, lucrind cu: tel =180; te. =110; tr, =70 i tr, =90C.
Pentru contracurent: AtM=90; b.tm=.40 i b.teont,.=61,66C.
Cu relaiile (3.14) i (3.15) se obin: P=O,1818; R=3,5 i F=0,9329
(corespunde diagramei din figura 3.14).

1,00
0,99
0,99
0,99
0,99
0,98
0,97

In 2- P(R+I-VR'+i)

b.t=

b.tr=tr, -tr,

AtX-"':"(b.tlvl-b.tm) ----

b.t=

Se recomand s se lucreze cu valori F>0,7. Dac F are o valoare


mai mic, trebuie s se schimbe schema de circulaie a fluidelor.
In tabelul 3.11 snt redate valorile lui F, n funcie de P i R, pentru
schimbtoare le mai puin utilizate, cu dou pasuri n manta i patru
sau mai multe pasuri n tuburi (obinuit un numr par).
Valorile din tabel snt aceleai cu cele citite din diagrama corespunztoare.
In zona din stnga-jos a tabelului nu trebuie sau chiar nu se poate
lucra.
Valorile lui F snt stabilite cu ajutorul unor relaii analitice (nu experimentale), relativ complicate.
.
Pentru exenlplificare, se prezint rc:laia lui F, n funcie de P i R!
pentru schimbtoarele 1-2 (4):
\l1l"+1

b.tc= te,-te,;

(AtM i Atm corespund contracurentului pur).


Pentru schimbt6areie obinuite 1-2 (4), relaia (3.16) capt forma
simpl:

F=

Vb.t; +b.t;;

21i

(3.16)

l~

s:;;.::'
'~J

J!,O

"'~

/90
/70

IN
Fiu. :1.13

188

189

..

_,

, ~,'~

~
. -i'~i

. t"

'.

I~

__o

. ~!:... .l.

se

'FN=F:

IN CURENT I-NCRUCIAT--

In unele aparate sau sisteme de transfer de cldur practice (secia de


convecie a unui cuptor, rcitoare cu aer, preinclzitoare de aer etc.) se
ntlnesc schimburi de cldur n curent ncruciat simplu sau n contracurent ncruciat (fig. 3.16).
Schema a reprezint un schimb de cldur in curent ncruciat simplu.
Un fluid circul de la stnga spre dreapta. n paralel prin toate tuburile
unui fascicul, iar cellalt fluid circul ascendent printre tuburile fasciculului. Intotdeauna, fluidul care circul transversal pe un fascicul de tuburi
sufer o amestecare, cauzat de turbulena ce se produce.
Schema b reprezint un schimb de cldur n contracurent ncruciat.
Un fluid circul ascendent prin interiorul tuburilo!', iar cellalt fluid circul global descendent, transversal pe fasciculul de tuburi i pe dou pasuri.
Schema c reprezint tot un schimb de cldur n contracurent ncrucbjat. Un fluid circul ascendent peste trei iruri orizontale de tuburi, .iii!'
cel'lalt fluid circul prin interiQrul tuburilor, descendent de la un ir la
altul. Circulaia fluid ului din, tuburi n plan orizontal (ntr-un ir de tuburi) n ambele sensuri nu are influen asupra diferenei medii de temperatur. Importante snt cele trei iruri de tuburi, care reprezint ncruciri la niveluri de temperatur diferite ale fluidului exterior. In astfel
ele cazuri, numrul ele ncruciri este egal cu numrul ele iruri de tuburi.
Dac, spre exemplu, un rcitor cu aer este prevzut cu G iruri de tuburi, fluidul interior circulind n paralel prin tuburile ele pe dou iruri,
:;c realizeaz global 3 ncruciri.
La un schimbtor ele cldur n contracurent (cu un pas n manta i
un pas n tuburi), prevzut n manta cu icane transversale, neglijnelu-se
curgerile orizontale n raport cu cele transversale, se poate considera c
schimbul de cldur se realizeaz n contracurent ncruciat, numrul de
ncruciri fiind egal cu numrul de icane plus unu.

(3.20)

n care Ft se refer la curent-ncruciat simplu, iar N reprezint numrul


de ncruciri (F crete, cu creterea lui N):
Aceast relaie nu este satisfctoare, aa cum rezult .din exemplele
!lr.ll.].
toare.PentruE-=-O,4. i R=.2 .secitete' din diagrama ':ncrucitITsim - --ple Ft=O,7, iar din diagrama contra cUrentului ncruciat, cu dou ncruciri, F2=O,94. Valoarea calculat a lui F2, conform relaiei anterioare,
este:

190

1N

Fig. 3.16

~I

il~(~~~eF este funcie,odep~~~_metriiP'i i d~finii ant'erior.


In literatur exist diagrame ale lui F,ca de "exemplu: pentru ncruciare simpl, cu un fluid ::.ame~t~cati unul. neamestec~t i pentru contracurent ncruciat, cu dou pasuri realizate de fluidul care circul prin
tuburi.- Nu exist precizri n legtur cu faptul c ncrucirilepot fj
realizate de fluidul din tuburi sau de fluidul exterior. ,; .,:
Pentru un numr
mai
mare
de
ncrucisri,
recomanel
relatia:
.
.

-3.2:S:-SCHTMBUrDI:-CALDURA

o'

tit= Ftiteont,

+e$
a

. '~_' __

'~----:;;; L~';s'~hi~b~i'd~':~id~r..n :curent incruc~at;;<~e~e~!i;


.~edi~ :.d~,t~mperatur dintre fluide -se poate -;calcul~ cu ,relaIa mlll)lta .la curent1.l1
mixt:
_:.,;

- .~~~~~
V:::l
.0

_ _

F2=-O,71/2=0,837

deci mult mai mic dect valoarea citit din diagram (0,94).
Al doilea exemplu, se refer la un caz concret din practic, pentru un
schimb de cldur n contracurent 'ncruciat cu 12 ncruciri, la care:
te, =400; te, =180; t" =100 i t,. =330C. Rezult P=O,767 i R=0,957,
dar Ft nu poate fi citit din diagram, pentru c dreapta lui P nu se intersecteaz cu curba lui R i deci FN i !it nu pot fi stabilite. Explicaia
acestui lucru const n faptul c la {) ncruciare simpl este obligatoriu
ca tr <te., n caz contrar schimbul deelclur nefiind posibil (local fluidul rece ar fi mai cald decit fluidul cald).
Pentru exemplul anterior, considerindu-se c fluidul rece realizeaz
incrucirile i admindu-se pentru simplificare variaii de temperatur
egale pe fiecare ncruciare, n figura 3.17 s-au trecut temperaturile caracteristice pentru 3 i 4 ncruciri. Se constat c schimbul de cldur
n cauz nu poate fi realizat cu <: 3 ncruciri (330) 327), ci numai cu :> 4
ncruciri, pentru c n acest caz la fiecare ncruciare corespunde
tr <te. (157,5<180; 215<235 etc.).

t'80

100

~'OO

'57,5

IT!

215
327
330

253
272,E

1,00

11,00

L__

J30

Fi!..!. :;.17

191

In cons~cin, relaia (3.20)nefiind satisfCtoare, se recomand pentru


calcularea lui t urmtoarea relaie, care ine seam de aspectele -discu..:
tate:

d In :cazulschimbului -de cldur n .regini 'nestaionar, se' ntlnesC; n


cazuri practice, i diferene de temperatur medii n .timp, sau medii si.:
multan att n timp ct i n spaiu.
In cele ce urmeaz, se prezint un caz concret de schimb de cldur
n regim nestaionar, n care apare diferena de temperatur logaritmic
medie n timp.
'
Dac pe o conduct de transport de lichid cald (iei, benzen, ap) se
oprete accidental pomparea, lichidul respectiv se rcete n timp, existnd pericolul congelrii sale n conduct, cu consecine grave. Este interesant n acest caz s se calculeze, pentru diverse zone mai periclitate
ale conductei, scderea n timp a temperaturii lichidului, pentru a se cunoate n ct timp trebuie reluat pomparea sau golit conducta.
Pentru un tronson de conduct cu diametrul interior di i lungimea L,
rcirea lichidului cald fcndu-se ele la t" pn la t, , n timpul ', fluxul
termic mediu cedat are expresia:
'
,

:rt,

I=

(3.21)
'l\;ln ---------I,~,

__
I,~t-I,%1

l+-ln-----I,x'
I"t-t,~t(t.,/t

)lIN_ '

In care:, ttnt reprezint diferena de temperatur pentru fluidul


riorul tuburilor; text ,- diferena de temperatur pentru fluidul
riorul tuburilor; t'T - diferena de temperatur la captul rece
btorului; t,c - diferena de temperatur la captul cald al
torului.

din intedin exteal schimschimb-

Semnul plus sau minus se ia astfel nct t s fie pozitiv.


Dac n calcule apare logaritmul unui numr negativ, schimbul de cldur corespunztor nu este posibil.
Aplicndu-se relaia la exemplul anterior (N ,12), rezult;
tint=330---'-100=230C;
te%t=400-;-180=220C;
t(T=180-100=
80C;
fcc=400-330=
70C;
t=7 4,05C< t,ontr=74,89C;
FN=t/ twntT=0,989.
Pentru ncruciar~ simpl

(tT~

In
I,.t

1+-.-

AI.x'

le

1,- 1,

,_

le-I,
le:J

(3.2,4)

1,-1,'

In -'--

In -'--

tc~-iT

-ir

Fluxul termic poate fi exprimat i prin legea lui Newton, utiIizindu-se


coeficientul global pentru unitatea de lungime de conduct:
le] -/c'2

Q=kLL

1',-1"

(3.25)

1, -1

In~

care d rezultate apropiate de cele obinute prin intermediul diagramei


lui F, pentru ncruciare simpl cu un fluid amestecat, existent ri literatur.

tC'J-tr

Din egalarea expresiilor (3.23) i (3.25)rezult:

Concluzii generale reeritoare la derena medie de temperatur:,


- pentru cele patru temperaturi caracteristice date, t mediu este
maxim la contracurent, minim la ecrucurent i intermediar la curent mixt
sau ncrUciat;

.,
-

7ufi

kL

pcCpc

--:--'t'
4

tcl-ir
In--

tc1-tr

- pentru echicurent, pentru curent mixt 1-2 (4) i local pentru fiecare ncruciare simpl la contracurent ncruciat, este obligatoriu ca
iT :l.< t, , pentru ca .schimbul de cldur s fie posibil.

te -Ir

-'--

..1 k".

i."

=exp ---

lc'J -ir

1td7PcCpc
1-1,

3.2.6. DIFERENA DE TEMPERATURA

(3.23)

't'

I,x,)

In 1-~

-'--'

(t, -1,)- (1,-1,)

t=

(3.22)

'le

Lp,Cp,

Temperatura mediului rece (aer, sol) fiind constant, diferena de temperatur medie (n timp) logaritmic se scrie astfel:

<t,.) poate fi utilizat i relaIa:

t-

nd;

Q= --

t',=t,+

MEDIE IN TIMP

cxp r.d;pc

Cele discutate pin acum s-au referH la diferena medie ele temperatur dintre fluide, la schimburi ele cldur n regim staionar, aceste eliferene de temperatur fiind medii n spaiu, ntre un capt i cellalt capt al schimbtorului.

1td7PcCpc
1:=
4 kL

192

13 - Procese de transfer termic

-4'5

(3.26)

,1 k,,'t'

Cpc

t,

.In

-1
_1

'

(:l.27)

tcJ-ir

193
_

...."'.,:'::;:;.;,.,

-R~laiah.26) red;.variaia :exponenial a temperaturii 'lichidului n


timp, iar. relaia (3.27) permite calcularea timpului n care.'lichidul se rceste pn la o temperatur tC2 impus (se constat c pentrut(2=tr
corespunde .=00).
Relaia (3.27) se aplic astfel: pentru diverse -intervale mici D.tc impuse succesiv, se calculeaz kL i ., timpii obinui nsumndu-se final. n
felul acesta, transferul de cldur n regim nestaionar se trateaz ca o
succesiune de transferuri de cldur pseudostaionare. ntr-un mod mai
puin exact se poate lucra cu o singur valoare kv calculat ca medie n
intervalul maxim D.tc
Relaiile stabilite, utile n practic, se bazeaz dup cum s-a observat
pe diferena logaritmic de temperatur medie n timp.

":,1 iJlJeducerea valorii medii' a lui D.t(:


fit

'_.

"

t:>.lc

:z;

. '.'
;..,

ICI-i,.
In---

i
i

-=--=x=ct.

I1l'

mc=:et
ter ""ci
te?

In 1-

1-. _.-'-

-..----'"'---

t:>.t'

_c_

t:>.1~)

1-

=-Xj

tcl-i,.

t:>.t'

=e-"'=_

_c_

ee

lcl-i,

D.t(l

:.) (tcl-ir)

=(1- :.) (tCl=

irI)

(3.29)

iar la sfritul nclzirii:


D.t'l =

(1 - :.)

(3.30)

(tcl-irl)

Valoarea medie D.tc se consider media logaritmic a valorilor extreme:


At _

L.l

til",- tit

,__

cl_

tii
111--"-'
tit,!

[(I,,-t,,)-(I

-1
el

r/

)1 c"-l
--

c"

I
In~

ICI-irI

Rezult vaIoaera D.t medie:


D.t=

~=
x

Irl-If

CX-l

(3.31)

xc'

ICI-Iri

In-tei-/rl

Relaiile (:1.29)i (3.30)permit calcularea valorilor:

iCZi

iczI

Valoarea medie a fluxului termic schimbat este:


Q=keAeD.t.

(3.28)

Timpul necesar nclzirii rezult din raportul dintre cldura necesar


ncfIlzirii pclll'ii i flUXll1termic mediu schimbat:

,=
,

tcl-i,

La ncepu tul nclzirii va corespunde:

D.t= ~,
:t

In 1--,t'l-I,.

In--

tc2-tr

D.i~=(l-

In continuare se va calcula valoarea medie


D.t( (scderea de temperatur a fluidului cald)
i va rezulta valoarea medie 6t (diferena medic de temperatur dintre fluide):

Fig. 3.18

194

"'cepe

( 1'1-1,.)

tc2-t,.

In --

Din aceasUi egali ta te re zultfl:

",A,

Ic2-tc}

IC2-tcl

In 1--'tcl-i,.

Q' = m,C",D.(=keAeD.t'.

tii;

i:;::

-t:>.(

Se analizeaz problema practic (fig. 3.18) a '!nclziriLr!.-_I~gimneg?:.:


1-Gflal'--a~neicmase-'7n~de--p-cQ'F-;-dffirr=-uri
rezervor, de la temperatura
iniial tri pn la temperatura final trj, n scopul utilizrii ei drept combustibil (pompare i pulverizare mai uoare). nclzirea se face prin cir, cularea unui fluid cald, de exemplu ap cald sub presiune (debit mc=ct.,
temperatur de intrare tq =ct.), printr-o serpentin de arie Ae plasat
la partea inferioar a rezervorului (pentru a se produce cureni de convecie liber n masa pcurii). Snt variabile n timp, att temperatura
pcurii t" cit i temperatura final a fluid ului de nclzire t(2' Aceast
ultim temperatur crete n timp, pentru c, pe msur ce diferena de
temperatur dintre cele dou flude scade, fluxul termic schimbat se
reduce.
n cele ce urmeaz se urmrete stabilirea diferenei de temperatur
dintre fluide, medie n timp (pentru c ine seam de variaiile n timp
ale temperaturilor) i n spaiu (pentru c ine seam de variaia lui t(
n lungul serpentinei). Se admit pentru ke i cl'( valori medii constante.
Necunoscuta final a problemei va fi timpul n
care poate fi realizat nclzirea pcurii.
Pentru un moment dat, fluxul termic schimbat poate fi exprimat astfel:
fr
Irc.- ...frf

:>~;rjr!:""):E:~~:j

:1

tcl-i,.

Ic2-t,

3.2.7. DIFERENA DE TEMPERATURA:MiEDIE


IN TIMP I SPAIU
i

tc~'-tC2' =

(I'I-I,)-(/,.-Ir)

=....
t =---"--~~-

~
~! .'1.

J__

11l~ Cp'(/'(-

t,,)

(3.32)

Ie,A,til

Problema nclzirii unui lichid dintr-un rezervor, n regim nestaio'


nar. se rezolv astfel: se dau m~, I'i . IrI' Inc, iq i Ac; se presupune ke
13'

---,--- .--- ---------------,--

195

"':R't

~-?"!.!'-,..,.._~.~"

i se calculeaz n ordine .x, t'2j i ~'2;~


(necesare,-:pentru 'sabilirea .;lui t,
mediu la care se iau proprietile fizice ale f1uidului cald), !:l.t i 1."; n
final se calculeazcxi (convecie forat) .i CXe (conv:ecie lilJer) i se verific ke presupus; dac 1." i t'2/ nu snt satisfctoare practic se'-pot schimba
m" i Ae:- Este' bine s se- in seam i de pierderile de cldur exterioare ale rezervorului.
In cadrul acestui paragraf, s-a stabilit, pentru un caz practic, c1iferena de temperatur medie n timp i spaiu dintre fluide, necesar la
dimensionarea serpentinelor de nclzire din rezervoare.
In anexa 2 se discut noi1iiliIe' de eficien a schimbului de cldur
i numr de uniti de transfer, prin intermediul crora se poate evita
utilizarea diferenei medii d~ temperatur.

3.3. TEMPERATURI CALORICE I REZISTENTELETERMICE.


ALE DEPUNERILOR

3.3.1. COEFICIENT/I

GLOBALI

DE TRANSFER DE CALDURA

PRACTICI

La schimbtoarele de cldur aflate n exploatare, coeficienii globali


de transfer de cldur, cu care lucreaz practic schimbtoarele, pot fi
stabilii cu ajutorul legii lui Newton:
k

-_Q-

eel-

A./

Valorile kecl practice snt mai mici dect valorile stabilite cu relaia
dedus n capitolul Procese de transfer de cldur (coeficientul global
de transfer de cldur ntre dou fluide separate de un perete cilinclric,
exprimat pe unitatea de arie exterioar):
ke=

--------- 1
-!!.-'- + .:!!.. In.:!!.. + 22"

a,d,

d,

a.

n care: 0(, este coeficientul parial de tnmsff'r de cldur pentru fluiclul


din interiorul tuburilor, CXe pentru fluidul din exteriorul tuburilor . (din
manta), iar).. conductivitatea termic a peretelui tubului.
Faptul c valorile kecl practice snt mai mici este cauzat de prezena n
exploatare a unor rezistene termice suplimentare. Aceste rezistene termice snt datorate straturilor. de depuneri formate pe cele dou fee ale
tuburilor (la interior i exterior).
inndu-se seam de aceste depuneri, coeficientul global ele transfer
ele cldur se exprim[1 prin urmtoarea relaie:
kcd= --------------de

--

~i.d

de

+R,,, --

d~

de
+ -=2/.

el"

1" -.:...
li,

+ R+-

(3.33)

lXe

n care Rcl snt rezistenele termice specifice ale depunerilor, n mZ C/W


(n cap. 2 au fost definite rezistena termic i rezistena termic specific).
196

ifli-~Jnj

o'

",
','

.~::nlj~i-"J
.-'

J.

;~(I~~;d')r J":h'.J
. '.

,Valori orientative

. ..

";;):.').,',

i~'; ,-,LJ

l~>;I;t'ABEL'ul:

.:

_...

3.12

o,'

ale eoefleien !lIor nlollal1 ~e' transfer .Ie eiildurii p~a~t,lcl.

'Procesul dc transfer 'dc cldur

1"
1

d'!'

" ".

Rcire benzin cu ap
Rcire fraciune petrolier medie cu ap
Rcire ulei sau reziduu cu ap
Schimb cldur fraciune petrolier medie cu iei
Schimb cldur, ulei sau reziduu cu i ci
Condensare benzin cu ap
Condcnsare fraciunc petrolier medic cu ap
Condensare fraciune petrolier medie cu ici
nclzire iei cu abur
Vaporizare benzin cu abilr
Vapori zare benzin cu fraciune petrolier mcdie

k , [\VIOI' 0c]

350-450
250-350
150-250
2110-300
100-200
350-500
250-400
200-350
200-:300
400-600
250-400

Pentru c este greu s se aprecieze grosimile i conductivitile termice ale straturilor de depuneri, valorile Rei nu se calculeaz. In dimensionarea schlmbtoarelor de' cldur, pentru Rei se utilizeaz valori stabilite experimental.
.
In tabelul 3.12 :snt redate valori orientative pentrucoeficienii
globali de transfer de cldur practici, n cazul ctorva procese de transfer
de cldur ntlnite frecvent. Astfel de valori orientative snt necesare n
proiectare, pentru alegerea iniial a geometriei schimbtorului i se refer la schimbtoarele cu fascicul tubular n manta.

3.3.2. TEMPERATURILE CALORICE ALE FLUIDELOR

Cele ce urmeaz se refer numai la schimbtoarele de clelur fr


transformare de faz a fluidelor.
In lungul unui schimbtor de cldur, valoarea coeficientului global
de transfer este variabil, pentru c variaz temperaturile fluidelor, proprietile fizice ale fluidelor i deci valorile coeficiel1ilor pariali de
trtirlsfer de cldur.
Variaia coeficientului global de transfer n lungul schimbtorului
poate fi stabilit numai la schimbtoarele de clelur tub n tub, n contracurent sau echicurent, dar ea nu prezint:I interes practic.
La schimbtoarele de ciHdur cu fascicul tubular n manta, care lucreadl obi;muit cu mai multe pasuri n tuburi ~i cu icane transversale n
manta, nu poate fi stabilit variaia lui ked n lungul aparatului. Pentru
UI1 schimbtor
cu 4 pasuri n tuburi i cu ~icane transversale n manta,
de exemplu, la un capt al schimbfttorului existft trei temperaturi caracteristice pentru fluidul elin tuburi i o variaie a temperaturii f1uidului
elin manta, din cauza curgerii transversale pe tuburi.
La dimensionarea schimbtoarelor de c<"lldureste necesar o valoare
medie, unic, a coeficientului global de transfer. Studiile experimentale
au artat c valorile kec/' calculate cu proprietile fizice ale fluidelor
luate la temperaturile medii aritmetice corespunztoare, snt mai mari
dect valorile reale.
197

.. .-.Tem~eraturile calorice ale :fluidelor care schimb .cldur ntr-un


schimbtor snt acele temRer.aturi caracteristice la, care' treb)liesc luate
proprietile fizice ale fluidelor, astfel nct valoarea medie obinut pentru ked s corespund realitii.
.
.Temperaturile calorice ale fluidelor snt mai mici dect temperaturile
medii aritmetice corespunztoare i se stabilesc cu urmtoarele relaii:

+ F,(t'l -t(2)

t,=t'2

(3.34)

t,=t'l +F,(t'2-t'1)

(3.35)

n care: ndicele c se refer la fludul cald, iar r la fluidul rece; indicele


1 pentru intrare, iar 2 pentru ieirea din schimbtor.
F, se numete factor caloric i are obinuit valori cuprinse ntre 0,3
i 0,5. El se calculeaz cu urmtoarea relaie empiric general:
-

lml-}.I,

F,=

'
i, -i,

1
i,

------ln -'
. I"

(3.36)

i,

.
_-'

-1

i"

-- -'
--'---- -~
_Indiferent-d~-tiplilsehi-mbului
de-cldUr, -decii la schimbul de cldur n curent mixt, se admite un schimb de cldur n contracurent i se
stabilesc valorile necesare pentru calcularea lui F,: diferena medie logaritmic de temperatur t::.tmz,dife'rena dintre temperaturile fluidelor la
captul cald al schimbtorului t::.tcc i diferena de temperatur la captul rece t::.t'r'
Temperaturile calorice se utilizeaz n special la schimbul de' cldur
lichid-lichid n curent mixt sau contracurent, dar ele pot fi folosite i pentru contracurent ncruciat sau la schimbul de cldur lichid-gaz.
n cazul particular al fraciunilor petroliere lichide, care schimb cldur (se rcesc) n contra curent, circulnd prin spaiul intertu'bular, iar
variaia lui ked se admite liniar, exist nomograme care permit stabilirea lui F" bazate pe variaiile caracteristice ale viscozitii i densitii
fraciunilor petroliere cu temperatura i densitatea relativ ([(= 11.8).
Valorile F, stabilite cu aceste nomograme snt foarte apropiate _de cele
obinute cu relaia general anterioar, care este de preferat, pentru simplitatea ei i p~ntru faptul c poate servi la realizarea unui eventual
program de calcul.
-

3.3.3. REZISTENELE TERMICE SPECIFICE


ALE DEPUNERILOR
Straturile de depuneri, care se formeaz~i pe suprafeele tuburi lor elin
schimbtoarele de c[lldur, proeluc urmtoarele efecte nedorite:
- scade coeficientul global de transfer de cldur, depunerile avnd
in general conductiviti termice mici, deci scade fluxul termic schimbat;
- se modific rugozitatea la suprafaa tuburilor, n majori tatea cazurilor crescnd i deci majorindu-se coeficientul de frecare (c[lderea de
presiune) ;
- crete viteza fluidului, din cauza reducerii seciunii, i deci crete
cderea de presi une.
198

'r"--~ -.

~'.f_'.",.~~..

'';o-,'~

...

',

- .,' ~-

.-~'

il

"-

.v::iDepunerile de'pe ,tuburile: schimbtoarelor 'snt" datorate urmtoare,


. .
- existena n fluide a unor suspensii de particule solide (praf de
catalizator, produse de coroziune, particule de cocs, ml sau nisip n ap
sau iei insuficient decan tate);
- existena in fluide a unor substane dizolvate care, la creterea
temperaturii, la scderea temperaturii sau la vaporizare, duc la depuneri
(trecerea bicarbonailor de Ca i Mg din ap n sruri insolubile, la creterea temperaturii; precipitarea unor sruri, la scderea temperaturii sau
la vaporizare; depunerea de parafin prin rcire; cocsarea pe suprafeele
foarte calde);
- existena n fluide a unor substane ,care polimerizeaz, ca de exemplu, n cazul produselor de cracare;
- corodarea tuburilor de ctre unele fluide, cu apariia unor straturi
complexe cu rezisten termic mare;
- dezvoltarea n schimbtoare a unor straturi biologice, formate de
microorganisme.
Factorii care influeneaz formarea depunerilor i deei rezistena ter__ mic..a.ace.stora-snt:- ~--------- natura fluid ului i compoziia depunerii formate;
- temperatura fluidului i temperatura peretelui tubului (la nclzirea apei sau ieiului, depunerile cresc cu creterea temperaturii);
- materialul din care snt confecionate tuburile i rugozitatea suprafeei acestora (depunerile se formeaz J:tlai uor pe suprafeele rugoase);
-- - viteza de circulaie a fluid ului (la viteze mici depunerile snt mai
mari);
- durata de funcionare a schimbtorului de la ultima sa curare
(mecanic sau chimic).
Evitarea sau reducerea depunerilor de pe suprafaa tuburilor pot fi
realizate prin urmtoarele:

- ndeprtarea anterioar din fluide a suspensiilor de pari cuIe solide (decantare, coagulare i filtrare);
- prevenirea polimerizrii prin adugare de compui de stabilizare;
- separarea anterioar a substanelor dizolvate care pot forma depuneri (de exemplu, dedurizarea sau demineralizarea apei);
- utilizarea unor inhibitori care reduc efectele corozive;
- utilizarea unor tuburi fr asperiti, atunci cnd exist condiii de
formare a straturilor de depuneri;
- rzuirea continu a suprafeei tubului, ca de exemplu rzuirca suprafeei interioare a tubului n cazul cristalizatoarelor;
- adugarea n fluid a unor bile de elastomer, care cur[l suprafaa
tubului;
- utilizarea unor tuburi din materiale speciale, ca de exemplu, teflon
(politetrafluoretilen) sau grafit, avantajoase n unele condiii de lucru
caracteristice;
- ad[lllgarea n fluid a unor substane germ icide, care distrug microorganismele.
Prezena depunerilor de pe suprafeele tuburilor trebuie corelat cu
unele aspecte economice, ca de exemplu:
- admindu-se n proiectare rezistene termice specifice mari pentru
depuneri, crete suprafaa de transfer necesar, deci crete costul schimbtorului;
lor :cauze:' .-, ".

199

la o durat mare de funcionare a schimbtor ului, .ntre dou :curri succesive, crete costul specific al energiei consumate pentru pomparea fluidelor;
-.la o durat mic de funcionare a schimbtorului, exist pierderi de
producie cauzate de oprirea instalaiei i cheltuieli mai mari cu operaiile de curare a tuburilor;
- operaiile utilizate pentru evitarea sau reducerea depunerilor necesit cheltuieli importante.
In timp, stratul de depunere poate crete continuu (caz mai rar ntlnit) sau poate tinde asimptotic ctre o grosime limit, cnd depunerea
este egal cu erodarea stratului.
Studiindu-se experimental variaia rezistenei termice specifice a depunerilor n timp, s-au propus diverse relaii caracteristice, ca de exemplu:
Rd , =Rd , max

(1 -

..2....)

tJf*":'B!'3;4;I.SCHIMBATOARE
-'"

iei nedesalina t
iei desalinat
Vapori vIrf coloan DA
Vapori virf coloan DV, CC, eoesare
Benzin, petrol
Motorin uoar D.'1
Motorin grea D,1
Motorin uoar coesare
Motorin grea eoesare
Combustibil lichid greu
Reziduuri
Materie prim RC
Produse RC
Gaze reeireulare RC
Uleiuri materie prim,1
Extract (fn1 depunere para fin)
Rafinat (ulci)
Gaze liehefiate
Etileuglicoli, etanolamine
Agent termic organic
Sruri topite (agent tcrmic)
Agent frigorific lichid
Agent frigorific vapori (fr ulei antrenat)
AcI' comprimat
Ap de pu
Apii de recirculare netratat
Ap de recirculare tratat,;
Ap,; tratat de alimentare cazan
Abur (f,ir,; Illei antrenat)

200

R.,

~.r'.~

~--L'...

,DE ,CALDURA"IFARA
"r '.-

TRANSFORMARE ..DEFAZA

ll:~~IL;-~,: :;J,~'.'

(":'0

.:r'!.

".:

J"

;#~

Principalele date iniiale necesare pentru dimensionare a tehnologic


a unui schimbtor de cldur, snt urmtoarele: debitul masic al unui
fluid i temperaturile acestuia la intrarea i ieirea din aparat, iar pentru
al doilea fluid temperatura de intrare i, fie temperatura de evacuare,
fie debitul masic. Aceste date snt necesare pentru stabilirea sarcinii termice a schimbtorului (fluxul termic schimbat) i a mrimii necunoscute
pentru. al doilea fluid. Dac se d debitul celui de al doilea fluid (de
exemplu, debitul de "iei la un schimbtor de cldur petrol-iei dintr-o
instalaie DA), trebuie s se calculeze temperatura de evacuare. Dac se
fixeaz temperatura final (de exemplu, temperatura de evacuare a apei
dintr-un rcitor de produs petrolier cu ap) trebuie s se calculeze debitul
celui de al doilea fluid.
Corelarea mrimilor amintite se face prin relaia de bilan termic cunoscut, neglijndu-se obinuit pierderile de cldur ctre mediul ambiant
(schimbtoarele de cldur se izoleaz termic) i utilizndu-se, fie cldurile specifice medii, fie entalpiile specifice ale fluidelor:

TABELUL 3.13
ale rezistene lor termIce specifice, pentru depunerile datorate dlnrselor
fluide
Fluidul

t~;:'.

3.4.1. PRINCIPIILE CALCULULUI TERMIC

In aceast relaie, care se refer la straturi cu grosime limit, Teste


timpul, iar l'a" o constant specific fluidului i condiiilor de lucru (pentru T='O cor,espunde Rd=O; cu creterea lui T"crete Rd, tinznd ctre va_
loarea maxim Rd, max).
In tabelul 3.13 snt prezentate valori' orientative ale rezistenelor termice specifice, pentru depunerile datorate diverselor fluide, necesare la
dimensionarea schimbtoarelor de cldur.
ValorI orIentative

~~\~

'In cele. ce ,urmeaz se trateaz "dimensionarea tehnologic, compus


Cliiltr:-un"calcul termic 'i un calcul fluidodinamic, a schimbtoarelor de
cldur fr transformare de faz a fluidelor;" schimbtoare cu fascicul
tubular la manta. Aspectele constructiveaie acestor schimbtoare au fost
tratate anterior.
4'

(3.37)

ea.

"-5"')"(

[m" .C/W]

0,00035-0,00123
0,00035 "":0,00088
0,00018
0,000;35
0,00018
0,00035
0,0005:1
0,0005:1
0,00070
0,00088

Q-m<Cpt.I-i,2)

O,OOO88-0,OQ17G

0,00035
0,00018
0,00018
0,00035
0,00053
0,00018
0,00018
0,00035
0,00018
0,00009
0,00018
0,00035
0,00035
0,00018-0,00035
0,00053-0,00088
0,00018 -0,00035
0,00009 -0,00018
0,00009 -0,00018

J_

=m, (irl-i<2)'=mrCl'r(tr2-trl)=mr(ir2

-iri)

(3.38)

Pentru c n calcule snt necesare diverse proprieti fizice ale fluidelor utilizate (c, p, A., /-L sau "1), la cteva temperaturi; aceste .proprieti
trebuiesc. cunoscute direct sau indirect. Pentru fluide pure proprietile
fizice se gsesc n literatur; pentru amestecuri simple de mai muli componeni, cu compoziie cunoscut, se pot calcula cu relaiile cunoscute
proprietile fizice medii, iar pentru fraciunile petroliere, dndu-se cel
puin densitatea relativ i factorul de caracterizare, proprietile fizice
se stabilesc prin metodele empirice existente. La lichide se neglijeaz obi-'
nuit variaia proprietilor fizice cu presiunea. La gaze trebuie s se in
seama de influena presiunii, la presiuni mici n special asupra lui p i "1,
iar la presiuni relativ mari asupra tuturor proprietilor fizice.
Se stabilesc temperaturile calorice ale celor dou fluide, prin metodele prezentate anterior, i se iau proprieU'lile fizice la aceste temperaturi. In relaia de bilan termic este mai bine s se lucreze cu clduri
specifice la temperatura medie aritmetic, ntre intrare i ieire, avndu-se n vedere cii, de cele mai multe ori, pe intervale relativ mici de
temperatur(l, variaia cldurii specifice cu temperatura este practic liniar.
Se fixeaz(\ care dintre fluide circul prin tuburi i care prin manta
i se presupune, pe baza recomandrilor practice, coeficientul global de
transfer de cldur cu depuneri, corespunztor ariei exterioare a tuburilor kecl
201 \

J
f~

Admindu-se obinuit c schimbtorul de cldur are, ~npas n manta


i dou sau mai multe pasuri n tuburi (foarte rar este posibil s se realizeze contracurent) se calculeaz diferena medie de temperatur dintre
fluide, n funcie de: diferena de temperatur cu care se rcete fluidul
cald, diferena de temperatur cu care se nclzete fluidul rece, diferena maxim i diferena minim de temperatur dintre fluide, corespunztoare contracurentului:
c

C,IM+c'lm +
In

+ c,t;

nd,L

d,

2"

d,

(3.43)

+ 2...

.!!!. + R.
e

C(.e

fi.

m funcie de aceasta se alege relaia pentru calculul coeficientului de


convecie interior (relaiile corespunztoare au fost prezentate n capitolul Procese de transfer de cldur).
__ ~_
_ __
Pentfii-fluidelecare
circulprirl mantaua schimbtoarelor de cldur
prevzute cu icane transversale, coeficientul de convecie Cie se calculeaz cu relaii specifice, care vor fi prezentate in paragrafele urmtoare.
In majoritatea cazurilor, relaiile pentru calcularea lui Cii i Cie conin
factorul de corecie care ine seam de valoarea viscozitii fluid ului la
temperatura peretelui tubului. Pentru aflarea coeficienilor Ci! i Ci., ar
trebui s se presupun temperatura peretelui la interior i exterior, iar la
finele calculului termic s se verifice aceste temperaturi, pe baza principiului c n regirri staionar fluxul termic este constant.
Pentru a se evita aceste presupuneri i verificri se calculeaz elin
relaii valorile:

(3.41)

Cti

(fi. )0.14.
2
11

I ~t:

(fi. )0.14
.-
1).

Dac se neglijeaz cderea de temperatur n peretele tubului


(tl'i=t",,=tp) i coreciile cu raportul viscozitilor (fll'/fl=l), coeficientul
global de transfer de cldur pentru schimbtorul curat (fr depuneri)
are expresia:

- (fi.-)

k,,=------1

C(j

,0.1.1

!Ip

1 (fi.
-+-cii

(:3.45)

d,

de

)tI.I.1

lp

Exprimindu-se fluxul termic in dou[1 moduri (schimbat ntre fluide i


schimbat intre peretele tubului i fluidul elin manta), rezult temperatura
peretelui:

(.1.42)

d,

In

(pentru simpli care, lungimea efectiv a tubului poate fi luat egal cu


lungimea total, avndu-se n vedere faptul c tuburile primesc cldura
i prin contactul cu plcile tubularei.
Din tabelele de tipizare a fasciculelor tubulare, se citesc: numrul de
tuburi cel mai apropiat ntr-un fascicul tipizat i diametrul interior al
mantalei corespunztoare (Dt).
.
Cu noua valoare a lui nI> se recalculeaz Ae i ked. Dac aria de transfer de cldur necesar este foatte mare, se propun dou sau mai multe
aparate n paralel sau eventual o construcie special, cu L i Dt mai
mari deCt n cazurile obinuite. Invers, dac aria de transfer este foarte
mic se propune un schimbtor tub n tub, care s~i lucreze n contracurent, format din unul sau mai multe tronsoane.
Se admit n manta obinuit icane transversale segment de cerc i,
pe baza recomandrilor practice, se fixeaz nlimea relativ a icanei i
distana dintre icane (numrul icane lor).
Se calculeaz viteza fluidului n tuburi, cu ajutorul relaiei:
w- 11l1l\r
._0'.
F1td

2... . .!!!. + R. .!!!. + .!!!.

(3.40)

Se aleg dimensiunile tuburilor (de, di i L) i modul de aezare a tuburilor n fascicul (aezarea n triunghi echilateral sau n ptrat i pasul
tl.lburilor). ~ __
----- ---~-Se calculeaz numrul total de tuburi necesare:

n,=~

-~_

Rezistenele termice specifice, ale depunerilor ele pe suprafeele interioar i exterioar ale tuburilor, se iau elup recomandrile practice
prezentate anterior.
Pentru fluidul care circul prin tuburi se calculeaz valoarea criteriului Re:
.Re= d,wp = d,w
(3.44)

Rezult n continuare aria de transfer de cldur necesar:


k,.C,1

..

0:,

(3.39)

C,IM+C,tm-l/ C,I; + C,l;


Ac=-Q-

....__.--,.._.

ked=

11 c,t;

-[ :Princele: ariterioare, s-a' fixat geometrfa schimbtorului de cldur i,


in continuare, urmeaz s se verifice coeficientul global de transfer de
cldur. presupus ...
Coeficientul global de transfer ele cldur are expresia cunoscut:

lt'.c,t-+c,r

1J.t=

_'<0

11t

Densitatea fluid ului se ia la temperatura medie aritmetic, intre intrare i ieire, sau chiar la temperatura caloric~i, dac intre aceste temperaturi diferena este mic.
Numrul de pasuri in tuburi N" (2; 4 etc.) se alege astfel inCt viteza
rezultat[1 S[I fie de ordinul 1 m/s pentru lichide i 10-20 mls pentru
gaze.
L:I schimbtoarele tub in tub, admindu-se vitezele fluidelor, se stabilesc diametrele celor dou tuburi (se iau valori standardizate) i pentru
Ac necesar se ca!culeaz[l L.

C~I't

l4

k"(t,-t,)=:x,,

6t,,=

6t"

k,((,.-.t,)
!X,

(:3.46)

ILl,)".I.1

I"

tp=t.-6t" dac fluidul ca!cIeste n manta;


t,,=tr+ 6te dac fluidul l'ece este n manta.

202

203

--""''-

..

_---- --- ----------

. remperaturile
fluidelor, t~ it,
peraturile medii .aritIl).etice. ' o-

pot fi 'temperaturile

Galorice sau 'tem-

Erorile posibile introduse snt mici i nu este necesar se verifice


valoarea lui tp Mai corect, ar trebui ca valorile tp; i tpe s se calculeze
pe suprafeele straturilor
de depuneri, n contact cu fluidele corespunztoare, 'dar i n acest caz snt necesare ipoteze simplificatoare
(ked corespunde lui !:"t, iar !:"ti=tc-t, etc.).
La temperatura
se calculeaz IXi i
snt confecionate
trebuie s fie egal
supus (mai exact,
supune din nou ked

tp stabilit

se iau valorilor I-!p ale celor dou fluide,


se citete valoarea lui A pentru materialul
din care
tuburile i cu relaia (3.43) se calculeaz ked Acesta
sau mai mare cu cel mult 100/0, fa de valoarea prerecalculat dup fixarea lui n,), In caz contrar se prei se repet calculul.

'IX.,

Cu valoarea ked calculat se stabilete Ae necesar


tual supradimensionarea
aparatului, prin relaia:
Supradimensionarea=

AI!!

tJdt7Ji,,-Ae

Ae

necesar

F1tetM(Jr

,.

i se exprim

.100 (0/0]

S-x(s-cle)

Dac n mantaua
schimbtorului
exist icane transversale
(cazul
frecvent ntl1nit), curgerea fluidului
se face n special transversal
pe
fasciculul tubular, apar turbulene
suplimentare,
iar seciunea de curgere
este variabil. Variaia seciunii de curgere este cauzat, pe de o parte de
forma cilindric a mantalei (la marginea ferestrei seciunea dE: curgere
este mai mic dect cea de pe diametrul mantalei schimbtorului)
iar pe
de alt parte de prezena tuburilor
(seciunea de curgere este mai mare
intre irurile de tubud i mai mic n dreptui axelor tuburilor). Prin plasarea mai apropiat a icanelor, viteza medie i turbulena
fluid ului cresc
~i deci coeficientul de convecie crete.

(3.49)

t-=~ .-S
~

T
-~

;;\-.

1-_

Pentru acest caz, al fluidelor care circul prin mantaua schimbtoarelor de cldur prevzute
cu icane transversale,
existnd seciune de
curgere variabil i turbulen
accentuat,
s-au stabilit relaii specifice
pentru calcularea coeficientului de convecie.

--t-~\-1-_r-l-

I~:

;Z-,

trei relaii pentru calcularea coeficienuor de aplicat numeric i care duc la


de apropiate ntre ele.

fL )0 H
(- '

D,

n care: x este distana dintre icane; s - pasul tuburilor


pe irurile
transversale
pe direcia curgerii; D; diametrul
interior
al mantalei;
aceste mrimi snt redate n figura 3.19.
In majoritatea
cazurilor, x este de ordinul 0,15 ... 1 m sau (0,2 ... I)D;.
Aceast seciune este seciunea liber dintre dou icane, n dreptul
axelor unui ir de tuburi, n planul central al schimbtorului
sau n imediata apropiere a acestuia (dac exist dou sau mai multe pas uri n tuburi, din cauza icanei de sub capac, nu se pot plasa tuburi n planul
axial).
La st~bilirea distanei dintre icane, se poate ine seama eventual i
de grosimea icanei. Raportul Dils reprezint
cu aproximaie
numrul de
tuburi din planul axial (dac acest numr de tuburi se cunoate exact,
S se calculeaz corespunztor).
Densitatea fluidului, necesar stabilirii debitului volumic, se ia la temperatura
medie aritmetic
sau eventual la temperatura
caloric.

(3.4 7)

Dac n .mantaua schimbtorului


nu exist icane transversale,
curgerea. fluid ului se face longi tudinal, seciunea de curgere este constant,
iar coeficientul de convecie se calculeaz cu relaiile clasice pentru seciune constant; utilizndu-se
diametrul echivalent al seciunii respectjve.
La fel se procedeaz i la schimbtoarele
tub n tub, pentru fluidul care
circul prin spaiul intertubular.

a) Nu=CRenpr1t:l

procen-

3.4.2. RELAII SIMPLE PENTRU CALCULAREA COEFICIENTULUI


DE CONVECIE EXTERIOR

In cele ce urmeaz se prezint


tului de convecie, relaii simple,
rezultate satisfctoare i suficient

r)~[,Proprietile', fizice
ale
TABELUL 3.14
<--"'
fluiduluise
iau la temperaValorile constantei i exponentului dIn relaia (3.48)
tura acestuia,
caloric
sau
medie, cu excepia
lui I-!p
Re
e
n
care se ia la temperatura
medie a peretelui.
<200
0,641
0,46
Valorile constantei
C i
200 .. ,5000
0,491
0,51
exponentului
n se iau n
>5000
0,351
0,55
funcie de valoarea criteriului Re (tab. 3.14).
Viteza de curgere a fluidului, necesar n Re. se calculeaz pentru seciunea:

(3.48)

'--'--(-7

---.--

fLp

Relaia se aplic pentru icane segment


obinuit 0,70-0,80 din diametrul mantalei.

de cerc cu nlimea

Us

relativ
Fig, 3.19

204

205
~ .--.-..Il.1W'e"'"

In criteriile
Re i Nu se utilizeaz
ca lungime
caracteristic
diametrulechivalent,
definit
prin
relaiile
(fig. 3.20):
"0'::- Pentru aezarea tuburilor
n triunghi
echilateral

dt

'13

]tcl;

-----

--3__

S--s
=4

dechiv=4 ~

..".. - -:-:.:--::..:...........-_I .....:.=~:.:::,-:TABELUL


Valorile

j,

tgO
C

s"

deehiv=1,1027
Pentru

aezarea

80

5,671
0,2275

tuburilor

dechiv=4 ~~
P..

e_

ci,

Dup deducerea
lor, aceste cliametre
ar fi diametrele
respunztoare
curgerii
longitudinale,
pentru
un fascicul
foarte mare de tuburi.

{,.

(3.51)

-de

echivalente
cocu un numr

fl. )0.14

(3.52)

fl.p

Constanta

C are urmtoarele

valori:

pentru

aezarea

n triunghi

C=O,20625;

.....::pentru

aezarea

n ptrat

C=0,16250.

c)

Nu=C

Reo,oPro,1

fl. )1l.H

f1.p

de cea
este el,.

top=Np

Np

L
-

ci,

F+4Np

(3.53)

Re<103;
Rc=10'1 ...

f= ~
11,

pw'
-

10:;;

f=

Re> 2 300; f=

(3.55)
cu unit[lile
pentru
(pentru

funda-

calcularea
tuburi
cu

(3.5t3)
O,'121l5
II".""

(),~.158
RCO.261

"

0,839
0,1775

p:;,2
(fF !:..ci, + 4)
_

4,2.167

arc tg

1,192
0,2002

(relaia este omogen[l dimensional;


obinuit
se aplic[l
mentale S.I. obinndu-se
top, n N/m~).
Dintre
numeroasele
relaii existente
n literatur[,
coeficientului
de frecare,
se recomanc1[, urmtoarele
rugozitale
medie aflate n exploatare):

Aceast<l relaie se aplic n special la aezarea


tuburilor
n triunghi.
Viteza fluidului
i proprietu'e
fizice se iau ca n relaiile
anterioare.
Lungimea
caracteristic
utilizat
este dO" (diametrul
exterior
al tuburilor).
Constanta
C se ia n funcie de unghiul
de atac O (fig. 3.19) din tabelul 3.15.
Se constat
din figura 3.19 c tg O=lllx. Pentru
calcularea
constantei
C se poate utiliza relaia:
C=0,283-

pw"

toP=toPI +top.,={-

Din punctul de vedere al aplicrii,


aceast relaie se deosebete
anterioar
numai prin faptul c lungimea
caracteristic
utilizat
(diametrul
exterior
al tuburilor).

( } +0,1"'d:S)

1,732
0,2139

In acest paragraf
se prezint
metodele
de calculare
a cderii de pre~iun.e.,-la-c--u!'g.er.ea-pFin--sB-l:J.4ffibt0i'1:lI-de-e-lcl"\ii',pen.1;r'U-fItlidul-'care-cir'cul prin tuburi i pentru fluidul care circul prin manta, aceasta fiind
prevzut
cu icane transversale
(pentru
fluidul din manta
se prezint
numai relaiile
simple). Toate acestea se refer la cazul n care fluidele
nu i schimb strile de agregare.
Pentru
fluidul din tuburi. a) Exist o cdere de presiune
la curgerea
prin tuburi
(toPI) i o sum de cderi de presiune
locale (topz), cauzate
de schimbrile
de direcie i schimbrile
de seciune de curgere din circuitul
fluidului
(intrarea
din tu sub capac, intrarea
de sub capac n
tuburi,
trecerea
de la un pas la altul etc.). Pentru curgerea
prin tuburi
se utilizeaz
relaia clasic, corectat
corespunztor
curgerii neizotermice
(neadiabatice).

7tfu.
S2

-l-~

2,747
0,2230

40

3.4.3, CALCULUL FLUIDODINAMIC

Ttcl

deehiv=1,2732

50

60

n ptrat
2

b) Nu=CReo,6Pl.1I3

70

3.15

(3.53)

Relaia (3.53) poate fi uor adaptat


i pentru calculul lui cx., n cazul
n care se utilizeaz
alte tipuri de icane transversale,
diferite
de cele
segment de cerc.

(3.50)

-de

ci,

52

Fig. 3.20"

din rclapa

]tcl,
2

O.

constanteI

(3.57)
(3.58)

(:l.5-l)

Re> 10:;; f=

206

0,1691
lIe.,I6<

(3.59)

207

..-..J,Joiz'"

l
",'i'"
~~b.
~y

TABELUL
Valorile luI

r calculate

Rclaia

cu dIverse relaii

3.56

Re=103
Re=2300
Re=105

3.16

0,0640

3,57

3,58

0,0785
0,0641
0,0256

0,0591
0,0221

_',-~

; calculul. termic. 'Ooeficientul de frecare are valori sensibil mai mari dect
celentilnite la fluidul din tuburi.
In ~elaia (3.63) se poate utiliza i coeficientul de frecare:

f=

3.59

0,0256

Cteva valori ale lui f calculate cu aceste relaii snt redate n tab. 3.16.
In aceste relaii Re=d( WP/Il. In Re i I::.p se utilizeaz P i w pentru temperatuta medie aritmetic a fludului sau eventual pentru temperatura calari c.
'
Factorul de corecie F se poate calcula cu urmtoarele relaii:

Re>2300;

F=(':P

t25
t

Pentru fluidul din manta. a)

Iri

1.81~

I1eO'.

(ll )0.14

pentru Re=300 ... IOn

(flp)0.14
fl

(3.66)

f=

-(-'--)1,08

?:.

-1

(3.67)

n care s este pasul tuburilor de pe un ir (transver'sa~l pe direcia


curgerii). In Re se utilizeaz diametrul exterior al tuburilor (de).
Aceast relaie a lui I::.p d rezultate apropiate de cele obinute cu
relaia anterioar.
Cderea de presiune locale, la intrarea i ieirea din manta, snt neglijabile.
Cderea de presiune a fluidului din manta este de acelai ordin de
mrime ca i la fluidul din tuburi.
Pentru fluldul din mantaua unui schimbtor de cldur cu fascicul
tubular, fr icane i cu curgere longitudinal, cit i pentru fluidul din
spaiul intertubula'r al unui schimbtor tub n tub, seciunea de curgere
fiind constant, I::.p se calculeaz cu relaia clasiCe),utilizndu-se diametrul echivalent hidraulic.
In anexa 3 este prezentatil metoda Delaware pentru calculul schimbiltoarelor de cldur.

'n~

'-.!!.

3.5. SCHIMBATOARE DE CALDURA CU TRANSFORMARE


DE FAZA

(3.63)

l...l.

In cele ce urmeazil se Iprezintil principalele aspecte constructiv-funcionale referitoare la refierbiltoare, vaporizatoare, conelensatoare i cristalizatoare i se redau citeva cIate suplimentare privind dimensionarea
acestora.

(3.64)

n Re utilizndu-se diametrul echivalent discutat anterior (existil relaii


ale lui f i pentru Re <300).
Raportul L/x este egal cu numilrul de icane plus unu (numrul de
treceri transversale pe tublll'i). Viteza din relaie este cea ntilnitil la
208

x.

\..>.u':;)

x dechH:

- -;.

0,352

(3,61)

Aceast{t relaie este o111 ogenft dimensional, iar notaiile snt cele utilizate la calculul coeficientului de convecie.
Coeficientul ele frecare se calculeaz cu relaia:

f=

0,736+

=1~300J

3.65)

n care s' este pasul iTurilor de tuburi (fig. 3.19).


Proprietile fizice i viteza fluidului se Iau ca la calculul termic.
Raportul h/s" reprezint numrul de iruri de tuburi corespunztor
nlimii icanei.
Coeficientul de frecare se calculeaz cu relaia:

14

1.,' D,
I::.p=f -p"," -.:__
o
2

I::.p=f -:

(3.60)

In aceste relaii, IIp este viscozitatea dinamic a fIuidului luat la


temperatura peretelui.
Pentru F exist i relaii mai complexe, n care apare criteriul Pr la
cele dou temperaturi,' iar n regim lamina'r chiar i criteriul Gr.
Cderea de Ipresiune este mai mare decit n cazul curgerii izotermice,
atunci cind viscozitatea fluid ului la peretele tubului este mai mare, deci
la rcirea lichidelor i respectiv nclzirea gazelor.
In majori,tatea cazurilor practice,
I::.p este de ordinul .(0,1 ...
5
... 0,3) 10 N/m2 Prin creterea vitezei fluid ului, crete coeficientul de
convecie, dar crete i cderea de presiune, care duce la un consum mai
mare de energie pentru pomparea fluidului. Pentru a se reduce I::.p, trebuie redus viteza, deei trebuie micorat numrul de pas uri n tuburi.
b) Pentru regim turbulent de curgere, citderea de presiune a fluic!ului
din tuburi se poate calcula i cu relaia:
1\
0,17596 N
pw" f r.' L
-p~---.'P--f"'~
11,,0."
2 \
d,

lucrndu-se tot cu diametrul echivalent.


b) O alt relaie Ipentru calcularea lui I::.p n manta, n cazul prezenei icanelor transversale segment de cerc obinuite este urmtoarea:

pw'

Re < 2300; F=( :P

1,84
I1eO'"

3.5.1. REFIERBATOARE
Refierbtoarele sint aparate ele schimb de cldur cu fascicul tubular,
prin care se realizeaz aportul de clelur la baza unor coloane de fracionare. Aportul de dtlelur{t eluce la vaporizarea parial a :lichidului ele
14 -

Procese de transfer termic

209

f:.!'f

la baza cOlqanei, dar .cum acest lichid este obinuit, un :amestc, 'i la ,o
uoar creter.e a temperaturii.
Cldura
necesar
se obine prin condensare de abur, prin rcirea
unei fraciuni
petroliere
calde tc. In cazul
unor sarcini termice
foarte mari sau al unor temperaturi
de vaporizare
mari, aportul de c:ldur la baza coloanei se realizeaz
printr-un
cuptorrefierbtor,
la care se consum combustibil.
Refierbtoarele
tip schimbtor
de cldur
snt de multe
tipuri
contructivei
funcionale,
tipurile
principale
fiind cele prezentate
n continuare.
In figura 3.21 este redat schema unui refierbtor termosifon vertical
cu re circulare, cu legturile
sale la baza coloanei
de fracionare.
Lichidul de pe ultimul
taler al coloanei
se scurge n baza coloanei, printr-un
deversor
care asigur i nchiderea
hidraulic.
In baza coloanei
se menine un nivel constant
de lichid, printr-un
regulator
de nivel care acioneaz asupra evacurii
produsului
de baz al coloanei. Refierbtorul
este
un schimbtor
de cldur
cu fascicul
tubular
n manta,
rigid i cu un
singur pas n tuburi,
plasat vertical
i funcionnd
necat (refierbtorul
i baza coloanei
snt vase comunicante;
captul
superior
al tuburilor
se
afl la nivelul lichidului
din coloan). Prin spaiul intertubular
al refierbtorului
circul agentul de nclzire
(de exemplu,
abur saturat
care condenseaz;-evacuarea
condensului-se-face
prIntr-o
oal-de
conclens, care
asigur nchiderea
hidraulic).
Debitul
de agent de nclzire
este reglat
de un regulat OI' de temperatur,
care asigur
o temperatur
constant

~I

t~_ :;;

\.
:.j.

11P""tlt:= hg( p ltr"i~p

Diferena ele presiune rezistent este suma tuturor cderilor de presiune din circuit (cauzate de frecare Ia curgerea
prin conductele
de legtur i tuburi;
cderile de presiune
locale cauzate de schimbarea
direciei
de curgere
i a seciunii
de curgere;
diferena
de presiune
cauzat
de
accelerare).
Cieficient1tl de re circulare reprezint
raportul
dintre debitul masic de
lichid care intr n refierbtor
i debitul
masic de vapori rezultai.
Dimensionarea
refierbtoarel'or
se face pentru
valori ale coeficientului
de
recirculare
cuprinse
ntre 4 i 10 (fracia masic a vaporil0r
n amestecul
final 0,1-0,25).
Definiia
utilizat
pentru coeficientul
de recirculare
este preluat"
de
la vaporizatoarele
totale.
Mai :logic[1 ar fi definirea
coeficientului
ele
recirculare
prin raportul
elintre de bitul care alimenteaz
refierb[,torul
i
elebitul care se scurge prin eleversor.
Dac se lucreaz[, cu un coeficient
de recirclliare
relativ mare, refierbtorlll
poate echivala
cu un taler teoretic
i se imbun[\Ulete
fracionarea.
In funcionarea
refierb[ltoarelor,
coeficientul
ele recirculare
se autol'egleaz[, astfel ncit S[I se ndeplineasc[,
condiia anterioar[l.
Cderile
ele presiune
la curgerea
bifazic[l lichid-vapori
se calculeaz,',
obinuit
cu metoda Lockhart-MartinelIi,
care este prezentat[1 n capitolul
"Cuptoare
tubulareI'.
La dimensionarea
refierb[ltoarelor,
pentru
amestecuri
relativ nguste,
se lucreaz[l cu valori medii constante
ale temperaturii
i presiunii,
neglijindu-se
nc[tlzirea
lichidului
n partea
inferioar{l
a tublll'ilor
(chiar la
lichide pure existfl o uoar[\ inc[l!zire, elin cauza prezenei
unei suprapi'esiuni hidrostatice
n partea inferioar[1 a tuburilor:
\'aporizarea
care urmeaz[1 este cauzatC, llU numai ele aport ele c[tleiurCl ci i de destindere).
Refierbtoarele
se dimensioneaz[1
pentru tensiuni
termice de 10000:iO000 W/m~.

~.
-.

-.-

--=:....~._..~.;.:,:..~,---=-----="-,-=-,--

--

-------

F.

'"<O

F.

'"

~.

(3.68)

I1P,ezlstent -.l1parHd'

15m

'.

",nestee)

n care h=L este lungmea tuburilor.


Debitul de lichid care se v~porizeaz
este determinat
de fluxul termic
schimbat,
iar debitul
de lichid care intr n refierbtor
(circulaia
lichidului i amestecului
lichid-vapori
prin refierbtor
i conductele
de leg-tlw)-de---eoo-di-ia:
-

"'"
F.

pentru li9hidul
din baza coloanei.
O parte din lichidul din baza . coloanei
circul natural
(prin termosifonare),
prin tuburile
refierbtorului,
are loc
o vaporizare
parial
i amestecul
de lichid i vapori reintr
n coloan,
ncare
are aoc separarea
fazeIor. Refierbtorul
prezentat
este cu recirculare, pentru c o parte din lichidul reintrat
n coloan poate ajunge din
nou n tuburile
refierbtorului.
Pe o nlime
egal cu lungimea
tuburilor,
n partea stng a sistemului se afl '0 coloan de lichid, iar n partea dreapt
a vaselor comunicante (n tuburi)
un amestec de lichid i vapori cu densitate
medie mai
mic. Termosifonarea,
circulaia
natural
cauzat de reducerea
densitii
prin nclzirea
i vaporizarea
parial
a lichidului
de pe un bra al vaselor comunicante,
const n apariia
unei diferene de presiune activ, exprimat
prin relaia:

I7m

Fig. 3.21

210

14*

211

'It

,
";'.
.." 'IS{:
~.. _::...'-"
.

Plasndu-se ct mai 'JOS racor-'


dul pentru evacuarea condensului
din manta, se neglijeaz prezena
stratului de condens din partea inferioar a mantalei.
Nivelul de lichid n baza coloanei este de ordinul 0,5 ... 1 m.
Intrarea amestecului n coloan se
face la 0,3 ... 0,4 m deasupra nivelului de lichid i la 0,6 ... 0,9 m
sub taler. ~
'
In fi~ur
:22 _~te redat schema unUl re wr
"
orizontal fr re circulare. In acest
caz, vaporizarea lichid ului, tot parial, se realizeaz n mantaua refierbtorului. Dac se lucreaz fr recirculare (refierbtoarele termosifon verticale sau orizontale pot fi realizate cu sau fr recirculare), refierbtorul este alimentat, fie direct din
deversor, fie dintr-un compartiment realizat la l;>azacoloanei i alimentat
de deversor. Se constat c lichidul din amestecul evacuat nu mai poate
reveni n refierbtor. Debitul de lichid care alimenteaz refierbtorul este
constant i egal cu debitul deversat de pe taler, acest lichid trecnd o
singur dat prin refierbtor. Refierbtoarele termosifon fr recirculare
nu snt recomandabile pentru debite foarte mari de vaporizat, n raport
cu debitul de produs de baz al coloanei. La aceste refierbtoare nu se
utilizeaz noiunea de coeficient de recirculare, ci numai fracia masic
a vaporizatului din amestec, care obinuit este mai mare dect la refierbtoarele cu recirculare.
Refierbtorul orizontal poate fi rigid, cu cap flotant sau cu tuburi U
i cu dou sau patru pasuri n tubUri. In manta, pentru tuburi 'de Jungime mare, se poate lucra cu flux scindat sau dublu scindat i cu una
sau dou intr,ri i ieiri.
Nivelul de lichid din compartimentul de deversare se autoregleaz[l,
astfel nct diferena de Ipresiune rezistent s fie egal cu diferena de
presiune activ. Pentru dimensionare, nivelul de lichid din compartimentul de deversare se ia corespunztor nivelului de intrare a amestecului
n coloan, iar h se msoar de la partea inferioar a mantalei. Ca sigurn, se poate admite lip activ egal cu (1,5 ... 2,5) !.lp rezistent
(prin
coborrea refierbtorului erete sensibil D.p activ), evitndu-se astfel o
eventual inundare a talerului. Pentru a se reduce lungimea conductelor
de legtur, refierbtorul se plaseaz cu partea lateral spre coloan.
Dac n mantaua refierbtorului se utilizeaz[l o ican de scindare,
de prezena acesteia se ine seama numai la calculul cderii de presiune.
Cderea de presiune a amestecului de lichid i vapori din manta se
poate calcula simplu astfel (cnel exist o ican de scindare, care mbuntete contactul vapori..:lichid):

Diametrul echivalent h,idraulic are eJGpresia:


p. '

(p"')'
2p

d.'

Rc=

d.(p1V)

iL

(3.70)

n care: "n" este numrul total de tuburi


1

PI = -2'1t D.+Dj+

'1

-2 :n:de

(3.71)

Viteza de mas a amestecului:


pw= ~ ; m este debitul masic total.
2A

'

I;>ensitatea p se calculeaz ca medie aritmetic, ntre densitatea lichidului la intrare i densitatea amestecului de lichid i vapori la ieire.
In fi ura 3.23 e
redat schema unui refierbtor cu spaiu de vapori.
Acesta 'ucreaz fr reckculare i se caracterizeaz prin faptul c separarea fazelor se face n refierbtor i nu n coloan. Mantauarefierbtorului conine n partea inferioar un fascicul de tuburi, care ocup o
nlime mai mic dect diametrul mantalei. Tuburile snt susinute obinuit prin plci suport n form de sfert de cerc.
Placa deversoare, care etaneaz pe manta i care a,reo nlime ce
depete cu f'J5 cm nlimea fascicul ului, de:limiteaz camera lichidului
care se evacueaz din refierbtor (produsul ele baz al coloanei), prin
intermediul unui ,regulator de nivel. Diferena ntre cele dou nivele de
Jichid din refierbtor se fixeaz la aproximativ 10 ... 15 cm.
Refierbtoarele cu spaiu de vapori snt constructiv mai complicate i
nu lucreaz cu presiuni prea ridicate.
Circulaia prin refierbtor se realizeaz prin termosifonare i numai
n caz excepional, la lichide foarte vscoase se introduce 'o pomp care
mpinge lichidul din baza coloanei n refierbfltor.
Nivelul de lichid fixat de deversor trebuie s se afle cu 20 ... 30 cm
deasupra prii inferioare a coloanei. Nivelul de lichid elin coloan se
autoregleaz, astfel nct s se asigure echilibrul diferenelor de presiune:
h~(Pr--Pa)
I

+ h; (PI-P")=D.P,d,'c7I'i!

(3.72)

(3.69)

Coeficientul de frecare se calculeaz cu relaiile cunoscute, n funcie


ele Re, calculat cu viscozitatea lichidului.
212

~\'

FiQ

D.p=f

A = -1 -7t (D~~-nd'")

d h='4 -'A

Fig. 3.23

213

,~.,:"

.~-,
.....

:(l ,.-'- "lichid;.v, :-: vapori;".iz -:'.amestec n


condiii medii). Din relaie se afl h", de

care depinde poziia conductei de vapori.


Diferena de presiune rezistent conine: .6p pe conducta de alimentare cu
lichid, .6p pe conducta de vapori i .6p
pentru accelerare (.6p n refierbtor este
neglijabil).
.Metodica de dimensionare a spaiului
de vapori este prezentat n capitolul
"Cuptoare tubulare".
n figura 3.24 este redat schema unui
refierbtor interior orizontal. Acesta const
ntr-un fascicul tubular plasat n stratul
Fig. 3.24
de lichid din baza coloanei, al crui nivel
se menine constant. Refierbtoarele interioare se utilizeaz n cazul sarcinilor termice mici i al coloanelor de diametru mare. Ele se utilizeaz n prezent i la stripere de fraciuni petroliere, la care s-a renunat la striparea direct cu abur<l(sereduce consumul de
abur; scade sat'cina condensatorului de la vrful cQIQanei)._AportuLde
claurse rea1zeazprinintermediulunei
fraciuni ,petroliere mai calde.
In tabelul 3.17 se prezint valori practice ale coeficienilor globali de
transfer de cldur, cu depuneri, pentru refierbtoare i vaporizatoare.
iar n tabelul 3.18 valori practice pentru rezistenele termice specifice
TABELUL
Coellclcllll

globali

de lt'llnsfer

de cldur,
I)entrll
[W/m20C]

Vaporizarc

Cu abur

Etilcn

reflerbl\tollre

i vaporlZllloare,

saturat

Cu ulci

770-1

Propan

-"

(condensare
C2-<:"

Ilidl'Ocarb\ll'i
l3utan
I'araine
Fl'n('\ie
Fracie

c.~_==:-~I=_
C,,-

C5

C.-C5

-<cond.

Bl'l1zinrt ll.'joanl
BCllzin,.
Pnrafinc,

cicioparafilll'

Aromate

BTX

IJidrocarburi
Alcooli

c10ruratc

C2-C,

214

! - ---

'

._._._

I
.1.
I

.=]-I
!

();l0

910

320

740

,150

710

260

521l-18UIl

290
hidrocarburi

500-71U

I
I

.1---

650
-180 - 9111

510

400

310

uoar

340

310

i\lotorin

grea

280

280

Fraciuni

grele

230

170

TABELUL
Rezistenlele

Proces

termice

specifice

ale depunerilor

din reflerhtoare

Fluid

Hidrocarburi
Para fine

C3-C5

Parafine

C,-C.

Para fine

C'+

i vaporlzatoare

R [m' 'C{W)

0,00017

- 0,00052

0,001J18
0,00018-0,00053
0,00018

Parafinc,

cicloparafinc

DioleCine,

polimerizabile

0,00053-0.0U088

Aromate

0.00017 -0,00052

Benzin

0.00017 -0,00052

Ap
Abur

3.18

0,00018

C,-C.

c10rurate

0,0005:l
O,OOOIIl

C2 - C,

0.01J009 - O,1I00:l;)

tratat

0,1I001J8 -0.0111117

saturat

Condensare

--401l

cald

Motorin

+ 11,)
i

710

\J10

Petrol

Alcooli

--

(continuare)

1 990-2320

Ap

Vaporizarc

__

3.17

Cu ulei

950

DEG-ap

1 1i11rocarblll'i

saturat

560

4110

Cu abur

DEG

3.17

TABELUL
.

IJo

benzin)

590
propiicn)

570

k ,

cald

-'-:"-.'

Vaporizare

620
(Cu

Propan

~-~-...,..
-'.,.....

Suhstane

organice

Fraeinni

petroliere

0.1I11111)8-1I,00018
liehil1e

--

0,1111017-0,01J1I;)2

l\IotoriIH1, ulei

220-370

O.lIll1W\

I
1-

------r-I

21l1l

--

Hdre

Ap,.

cald

suh

presiune

221l-,'liJ1l
Stlbstall~c

organice

lichide

1I.011lJ:!;)
O,IIII1I1JI\-II,IlIIO:\;;

270
:.l20

Gaze

de ardere

1I,III1U88

215

---

--

(
~

..

ale depuneriior,
n cazul refierbtoarelor
i vaporizatoarelor
.. Aceste valori sn't utile la dimension'area
astfel de aparate. In anexa 4 este
dat un exemplu de dimensionare
a unui refierbtor.

unor

l',','

3.5.2. VAPORIZATOARE
Vaporizatoarele
discutate n cele ce urmeaz, care au numeroase
aspecte comune cu refierbtoarele,
snt aparate de schimb de cldur, cu
fascicul tubular n manta, n care prin aport de cldur se realizeaz
vaporizarea unui lichid, n majoritatea
cazurilor pur. Nu este corect ca
aceste Cljparate s se numeasc
evaporatoare,
pentru
c prin evaporare
se nelege vaporizarea
unui lichid n prezena
unui gaz, vaporizarea
avnd loc numai la interfaa
lichid-gaz
i la o ternperatur
mai mic
dect 'temperatura
de fierbere corespunztoarea
presiunii
totale.
Majoritatea
vaporizatoarelor
uti:lizate n instalaiile
tehnologice
din
combinatele petrochimice
snt, fie generatoare
de abur cu rol de recuperatoare de cldur, fie rcitoare
sau condensatoe
cu ageni frigorifici
(etilen, propan, amoniac etc.), n care agentul frigorific se vaporizeaz
izotermic.
Vaporizatoarele
cu fascicul tubular n manta snt de multe tipuri constructive i funcionale,
tipurile principale
fiind cele prezentate
n continuare.
In figura 3.25 este re dat schema unui vaporizator vertical termosifon, cu vaporizare n manta i separator exterior. Alimentarea
cu lichid
se face n vasul separator,
printr-un
regulator
de nivel. Prin spaiul
intertubular
al vaporizatorului
circul prin termosifonare
lichidul
din
separator,
care se vaporizeaz
parial, amestecul
lichid-vapori
revenind
n separator.
La circulaia
prin termosifonare,
separatorul
se plaseaz[l
mai sus decit vaporizatorul.
Dimensionarea
vaporizatorului
se face pentru un coeficient de recirculare
de ordinul 4-10 (la o trecere, fracia
masiC[l a vaporizatului
este 0,1-0,25). Din separator
se evacueaz vapori
saturai, obinuit prin intermediul
unui demis tel' care reine IPicturile
antrenate.
De multe ori, evacuarea
vapori1or se face pr.intr-un regul;Jtor
de presiune. Vaporizatorul
este
cu
vapori zare total, pentru efi ntregul
debit de lichid introdus
este vaporizat. Exist i vaporizatoare
cu pomp[l de recirculare
a lichid ului prin
vaporizator:
Fluielul de nclzire circul prin interiorul
tuburilor
vaporizatorului.
Astfel de vaporizatoare
se ntilnesc, de exemplu, n instalaii de piroliz, pentru generare
de abur
cu
cldur recuperat[l,
prin r[lcirea gazelor de piroliz evacuate din cuptor.
In figura 3.2G este redat[1 schema
'Jnui
vaporizator
orizontal termo-

Fig. 3.26

Astfe.J de vaporizatoare
se ntlnesc
frecvent la ,rciri sau condensri
cu agent frigorific,
acesta vaporizndu-se
parial (la o trecere) n mantaua vaporizatorului.
Ele pot fi utilizate
i Cq. generatoare
de abur, ca
de exemplu n instalaiile
de anhidrid
maleic i anhidrid
ftalic, prin
recuperare
de cldur din ef1ueni.
In figura 3.27 este redat schema unui vaporizator nclinat termosifon, cu vaporizare n tuburi i separator exterior. Pentru a se uura circulaia prin termosifonare,
vaporizatorul
este nclinat cu 'r'-' 15 fa de
orizontal, iar intrarea fluid ului cald se face n partea superioar
a tuburilor (vaporizare local mai intens).
Astfel n vaporizatoare
se ntlnesc n foarte multe sisteme frigodfice,
ca de exemplu pentru rcire de sol cu agent frigorific NH3, n instalaia
de oxid de etilen i glicoli.
In figura 3.28 este redat schema unui vaporizator orizontal cu spaiu
de vapori. Acesta se caracterizeaz
prin faptul eZI separarea
vapori1or se
face chiar n mantaua
vaporizatorului.
In unele sisteme frigorifice
se
ntilnesc
i vaporizatoare
cu spaiu de vapori duble,
n sensul
c n
aceeai manta snt plasate cap la cap dou fascicule de tuburi, prin care
circul fluide diferite care se rcesc.
Vaporizatoarele
cu spaiu de vapori se utilizeaz
i ca generatoare
de abur prin recuperare
de cft1dur[l, ca de exemplu in instalaii de piroliz[l (n circuit nchis, difilul r[lcete gazele ele piroliz[l i apoi genereaz[l
abur) i n instalaiile
de anhidrid[t ftalic[l i anhielriel maleic (n acest
UlliCll CclZse uti;lizeaz[i ca agent s{iruri topite, care tl'ansport(~i c[tldur[t din
reactor).
In unele cazuri, att la sisteme frigorifice,
cit i la gener[ll' de abur,
mai multe vaporizatoare
pot fi eleservite ele un singur separator.
Dadl la r[lcirca unui fiuid, can'
circul;1 prin tuburile
unui schimb[\tor ele cftldur[l, se elorete menil1l'l'('<l
unei temperaturi
constante
la ieire,
r[lcirca fiind :eali~at!l cu un lichi_el ~--------5)
care se vaponzcaza
111 manta
(apa,
agent frigorific),
se poate lucra
cu
nivel ele lichiel n manta (cu separaN
rea fazelor), acest ni vei fiind variabil. In zona ele lichid are loc un transfer de cldurfl intens (prin fierbere),
Fig. :U8

,ifon, cu vaporizare n manta i sepa"ator exterior. In manta poate fi utiFig. 3.25

216

Fig. 3.27

lizat[1 o ican de scindare.

217

.;<"

"':l-

-:H~-.iar n zona (~e vapori transferul


de cldur este redus (uoara supranclzire a vaporilor).Impulsul
de temperatur
de la evacuarea
fluid ului
rcit comand nivelul necesar al lichid ului diri manta, iar acesta debitul
de lichid care intr n manta,
modificndu-se
astfel
fluxul
termic
schimbat.
Toate vaporizatoarele
prezentate
anterior
snt cu vapori zare total.
Se ntlnesc ns i vaporizatoare
cu vapori zare parial (din separator se
evacueaz n exterior, att vapori ct i lichid), ca de exemplu
COncentratoarele de solutii din industria chimic.
In general,
dimensionare a tehnologic
a vaporizatoarelor
nu pune
probleme deosebite fa de dimensionarea
refierbtoarelor.

3.5.3. CONDENSATOARE
In cele ce urmeaz se prezint cteva scheme de principiu caracteristiC, referitoare
la condensatoarele
care deservesc coloanele de fracionare, cu amplasarea
i legturile
acestora, inclusiV reglrile mai importa9ie_clj!1_sistem. __~
~
~
-~In figura 3.29 este redat schema unui condensator
clasic de amestec
complex, care evacueaz
cele trei faze rezultate
ntr-un
separator.
La
partea inferioar a acestuia separ apa, care se evacueaz printr-un
regulator de nivel, cu impuls- de la interfaa
ap-benzin.
Benzina separat
este evacuat cu o pomp i parial
este mpins ca reflux
la vrful
coloanei, printr-un regulator de temperatur.,
iar parial este evacuat din
instalaie, printr-un
regulator
care menine constant nivelul de benzin
din separator. La partea superioar
a separatorului
snt. evacuate gazele,
obinuit printr-un regulator ele presiune.
In fi ura 3.30. este redat schema unui condens
unic. Con ensu
rece ntr-un
vas _de ref ux n care se menine nivel
constant i din care este evacuat cu o pomp~i. Presiunea
pe sistem este
determinat
de presiunea de vapori a lichielului elin vasul de reflux, iar
aceasta la rndul su este determinaUi ele temperatur.
Temperatura
c.ondensului poate fi reglat[\ prin variaia debitului de agent de rcire ele la

condensator.' In final, regulatorul


de presiune acioneaz asupra debitului
de agent de rcire.
!,
In figura 3.31 este .reelat tot schema unui condensator
total de faz
unic, caracterizat
,prin faptul c el funcioneaz
necat (este plasat sub
t~t
nivelul lichid ului din vasul de reflux). In acest caz poate fi obinut
uor i o subrcire a condensului, iar presiunea de vapori din
vasul de reflux este mai mic
dect presiunea
din condensator (n bilanul presiunilor
intervine i presiunea hidrostatic a coloanei de lichid). Cnd
regulatorul
de presiune permite
trecerea parial a vaporilor direct spre vasul ele reflux, acetia condenseaz la suprafaa lichidului subrcit.
In figura 3.32 este redat
schema unui condensator
ori-.- '---zuntal;-cu-condensare
-n -man'"
ta, caracterizat
prin faptul c
.fii\evacuarea condensului
se face
I~~
printr-un
sistem deversor (preaplin), care menine
un nivel
constant
de condens n partea
inferioar
a mantalei (nchidere hic1raulic; subrcire a conc1ensului;
evitarea
necesitii
unui vas de reflux). Sistemul
eleversor are legtur
ele drenare pentru lichiel i legtur
I
de ventilare pentru vapori, necesare la golirea instalai ei (dup;\ oprire). Conelensatorul
fiind
~I
plasat mai sus dect vrful coI
loant'i, circulaia refluxului i a
I
pruei usului de virf al coloanei
sint asigurate prin cdere libeFiU. :UI
r;\. Pe conducta
de reflux
se
a fiii Il nc!lidl're hidraulic, pentru vapori i de la virful ('ollla-

~'

,.

E~

Fi@ _
I

lli' i_

L __

L~"'I","I",
!

Fig.

218

:3.29

Cite\'a
aspecte
generale
asupra conc!ensatoarC'!Clr, unele'
fiind ilustrate
in sclll'mek an!t'rillarc:
- condensatoarc!e
put lueni cu condensare
parial
sa u
v:taI;
la condensare parial, scpara rea fazelor se face ntr-un

cxle"""

*
Fig. :U2

'OC

uncoe'

219

II

.chiar n ,mJntaua. condensatoruluil (la un condensator ;de' surafa dintr-un sistem de vid, condensul este. evacuat din partea inferioar a
mantalei prin intermediul unui picior barometric,iar
necondensabilele
snt trase de ejector pe la partea superioar a mantalei);
- produsul de vrf al coloanei poate fi obinut total n faz lichid.
n f&z mixt (lichid + vapori) sau total n faz vapori (n acest caz, este
condensat numai partea care constitllie refluxul);
- condensatoarele pot fi plasate deasupra sau dedesubtul vasului de
ref,lux;
- evacuarea condensului se poate face cu o pomp (pomp de reflux)
sau prin cdere liber;.
--se
poate lucra cu sau fr vas de ,reflux (n acest ultim caz, trebuie meninut un nivel de lichid n partea inferioar a mantalei, sau
ntr-un dom anexat la partea inferioar a mantalei);
- condensarea se poate face n manta sau n tuburi (de exen1;Plu,
la condensatoarele cu aer), condensatorul fiind plasat orizontal sau vertical.
O coloan de fracionare clasic este prevzut cu dou aparate de
schimb de cldur: un condensator la virf, n cane se evacueaz cldur,
consumndu-se un agent de rcire (ap, agent frigorific etc.) i un refierbtor la baz, n care se primete cldur, consumndu-se un agent de
nclzire. Este posibil s se utilizeze un singur aparat de schimb de cldur, n care prin condensarea vaporilor de vrf s se transfere cldura
necesar vaporizrii pariae a lichid ului de la baza coloanei. Acest transfer de cldur nu poate fi realizat direct, pentru c temperatura de condensare a vaporilor de vrf este mai mic dect temperatura de fierbere
a lichid ului din baz.
In figura 3.33 este prezentat o schem de principiu, cu un astfel de
aparat de schimb de cldur condensator-refierbtor.
Sistemul, numit
"pomp de cldur" se caracterizeaz prin faptul c vaporii de la .virful
coloanei snt comprimai nainte de intrarea n schimbtorul de cldurii
(crete presiunea, crete temper:atura de condensare i transferul de clelur este posibil). Partea de condens utilizat,l ca reflux este laminaUi
nainte ele intrarea n coloan[l (scaele presiunea, scade temperatura i are
loc o uoar vapori zare). Comparativ
cu schema clasic, este necesar la acest
sistem un singur aparat de schimb ele
('~Ucl1Jr~ijnu se consum

Fig. :.U:l

220

agent de rcire- i

nu se consum agent ele nclzire. n


~chimb, la sistemul cu pomp[l ele clelur[l,
este necesar un compresorcare consum[l
energie pentru antrenare. Stueliile elin ultimii ani au elus la concluzia ct\ sistemele
ele pomp ele ct\lelur utilizate la coloanele
ele fracionare snt economice, numai la
separarea unor componeni cu temperaturi ele fierbere apropiate (propilen[\-propan; etilcml-etan etc.), comprimarea necesaril f[\cnelu-se cu un raport ele compre~iil'mic i eleei cu consum mic elp energie. Exist[\ eliverse scheme ele pompe ele
clelur;'i utilizate la coloanele de fractionare i diverse posibiliti de compens~\re

la inegalitii ;sarcinilor- termice de. la condensator i' refierbtor.

xa 5 este prezentat
amestecuri complexe.

metoda. de dimensionare

In 'anea condensatoarelor de

3.5.4. CRISTALlZATOARE
Separarea prin cristalizare a unor componeni din diverse amestecuri
'lichide este un proces ntlnit n numeroase instalaii tehnologice (separarea paraxilenului, deparafinarea uleiurilor, obinerea de uree, paradiclorbenzen, acizi grai, caprolactam, colorani organici, nitrotolueni etc.).
Cristalizatoarele obinuite snt schimbtoare de cldur tub n tub,
care conin n tu bul interior un ax n micare, prevzut cu lamele de
rzuire. P.rin spaiul intertubular circul agentul de rcire (agent frigorific), iar prin tubul interior soluia supus rcirii, din care se face separarea unui component prin cirstalizare. Stratul de cristale care se formeaz pe suprafaa de rcire trebuie continuu .rzuit i evacuat cu soluia, spre filtrele de separare. Deci cristalizatoarele snt schimbtoare de
cldur cu rzuire continu a suprafeei interioare a tuburilor. Astfel
de aparate snt utilizate i ,la rcirea unor gaze care conin particule ce
tind s se depun pe suprafaa de transfer (gaze de reacie cu particule
de negru de fum). Chiar n cazul n care nu exist depuneri, la fluide
foarte vscoase, rzuirea suprafeei prezint avantaj (se distruge filmul
de fluid de la perete i se imbuntete transferul de cldur).
In figura 3.34 este prezentat schema unui cristalizator prevzut pe
ax cu un singur ir de lamele (radiei) dre1pte (pot fi utilizate i dou
iruri de lamele opuse). In alte cazuri, pe ax este plasat o lamel elicoidal(melc) care are tot o micare de rotaie, sau eventual o micare
longitudinal dus-ntors, pe o distan egal cu pasulelicei (se acoper
intreaga suprafa a tubului). Transferul de cldur este mbuntit i
prin turbulena realizat de lamelele n micare.
Pentru calcularea coeficientului de convecie, pe partea soluiei supuse
r[lcirii cu cristalizare, se recomandi\ urmtoarea relaie, care se pare c
este cea mai corect:
. 1
~=113

'

d~ Nnpc

). 1 I5

2.78
_

1,18

')PC

i,

+200.1

(3.73)

in care:p, c i A snt proprietile fizice medii ale soluiei; elax - diametrul axului; eli - diametrul interior al tubului; A - turaia axului (frec-

Fig. ::.:q

221

f
>

I
I

vena deplasrilor :longitudinale dus:"'ntors)";.n - numrul ,de 'rzuir la


o rotaie a axului; w - viteza medie a soluiei.
Relaia este omogen dimensional. Coeficientul de convecie n cazuri
practice este de ordinul a ctorva sute de W/m20e. Este de remarcat faptul c n relaie nu apare viscozitatea soluiei. Se lucreaz cu N=
=0,15-0,35 rot/s.
Pentru lamele drepte, n este egal cu numrul de iruri de lamele, iar
pentru lamel ,elicoidaI, n=1 n cazul ,rotaiei i n=2 n cazul de1plasrii longitudinale.
Rzuirea suprafeei de transfer i turbulena realizat prin micarea
lamelelor mresc de cteva ori coeficientul de convecie, n raport cu cazul
n care lipsesc lamelele i se neglijeaz depunerea de cristale.
In acest ultim caz, lXi poate fi calcu:1:at,pentru comparaie, cu relaia
(curgere prin spaiu inelar, cu transfer de cldur spre exterior):
d
Nu=0,0225 Reo8 Pr1/3...!!.

( d,

)O.l( _Il )0.14

(3.74)

l-lp

(pentru Re=7 ... 180000; n Nu i Re se utilizeaz d/l=di-da.).


Nu. se cunosc relaii satlsfctoare_pentru-caJ.cula-rea-ederit~de-pre_
-siune a-soluieiprincrlstalizator,
sau a puterii consumate pentru antrenarea rotorului cu lamele.
Cristalizatoarele tub n tub au diametre exterioare de 150-210 mm
i lungimi de 10-15 m, flincionnd cu coeficieni globali ele transfer de
ordinul 50-180 W/m20C. Viteza ele rcire a soluiei are o mare influen
asupra formrii cristalelor. Se consum o putere de aproximativ 0,2 kW
la fiecare ro tor.
Cristalizatoarele snt amplasate n baterii de cte 10-16 elemente,
pe dou iruri verticale; cu antrenare comun la elementele unei baterii
(cu lan sau cu urub fr sfirit, cuplate la pinioanele exterioare ale
axelor rotoare).

1,
1

~ . '''-'-

---_._.,-

de~arie a ''tubului normal. Pentru.extiriderea


urmtoarele observaii:

de suprafa se pot :face

aei este ceva mai mic dect a; corespunztor situaiei fr majorare de suprafa (modalitile practice de extindere a suprafeei duc la
o cretere a grosimii medii a filmului de fluid staionat l.a perete; dife. !.'ena medie de temperatur dintre perete i fluid se micoreaz dup
extinderea s14prafeei);
- cum obinuit Aet Ae, chiar dac aeI <IX; se obine IXe> IX; , deci
transferul de cldur se majoreaz prin extinderea suprafeei exterioare
a tubului.
Extinderea suprafeei exterioare a tuburilor se poate realiza prin:
- aripioare circulare transversale, nalte sau joase;
- nervuri longitudinale, nalte sau joase;
- epi cilindrice sau conice;
-rugozitate
artificial pronunat etc.
Extinderea de suprafa la interiorul tuburilor este foarte puin utilizat. Ea poate fi real,izat prin caneluri longitudinale sau elicoidale i
prin rugozitate artificiaI.~_ ...__
__
__
~
-__
---- -PrinciHlleIetipurf
de schimbtoare de' cldur la care se utilizeaz
tuburi cu suprafaa exterioar extins snt, n ordinea importanei lor,
urmtoarele:
- rcitoare i condensatoare cu ear, cu tuburi cu aripioare circulare
transversale nalte (fiind cele mai importante, n cele ce urmeaz se va
insista asupra lor);
- schimbtoare de cldur cu fascicul tubular n manta, cu tuburi cu
ar~pioare circulare transversale joase;
- schimbtoare de cldur tub n tub, tubul interior fiind prevzut
la exterior cu nervuri longitudinale inalte.

3.6.1. RACITOARE I CONDENSATOARE


3.6. SCHIMBATOARE

CU TUBURI CU SUPRAFAA

EXTINSA

Dup cum se tie, coeficientul global de transfer de cldlll' este mai


mic dect ambii coeficieni pariali de transfer ele clellll'~1(exprimai pe
acecai unitate de arie). Pentru a se majora sensibil coeficientu! global,
trebuie S~l se majoreze coeficientul parial cu valoare mic. Dac, de
exemplu, coeficientul parial exterior are valoare mic<i,transferul de ci'ddlll'~1poate fi mbun~lttlit. prin majorarea (extinderea) suprafeei exterioare a tuburilor. Dup~\ o astfel de majorare a suprafeei, se poate scrie
relaia:

CU AER

3.6.1.1. ASPECTE CONSTRUCTIV -FUNCIONALE

La rcitoarele i condensatoarele cu aer se utilizeaz~l tuburi elin oel


prevzute cu aripioare circulare, transversale, nalte. In figlll'a 3.3.1 snt
redate seciunile de principiu printr-un astfel ele tub i sint trecute i
simbolurile m<irimilor geometrice caracteristice.

ArI

lJ..e=CJ..l't-

..,-1

il,

in care Ae rC'prezint~1aria exterioar a tubului normal (iniial); Aet aria


exterioar~1 total a tubului dup extinderea suprafeei; Cl.c' coeficientul
parial ele transfer la exteriorul tubului, corespunz~ltor suprafeei extinse
i exprimat pe unitatea ele arie exterioar~l total; Cl.e coeficientul parial
exterior corespunztor tot suprafeei extinse, e1ar exprimat pe unitatea
222

"~I

e;,

Fig. 3.35

223

---

/'.~.
~ ':v..
J,.!-::;-

:~:.~::~~

Obinuit (pn la 250C) aripioarele .snt din aluminiu care, avnd o


conductivitate termic mare, face ca temperatura medie de pe suprafaa
aripioarelor s fie mai apropiat
de temperatura peretelui tubului
(avantaj).
In prezent, tuburile cu aripioare nalte din aluminiu se fabric astfel:
pe peretele tubului se execut un canal elicoidal, Iprin care se nfoar
sub tensiune banda de aluminiu (aceasta se subiaz la exterior), iar apoi
se preseaz n spaiul dintre aripioare, pentru a se asigura buna contactare dintre aripioare i tub.
Exist i alte metode de fabricare a ,tuburilor cu aripioare nalte, ca
de exemplu: banda de Al este nereit la baz, nfuratelicoidal
pe
tubul normal i final solidarizat prin zincare; se taneaz individual
aripioare cu distaniere, care se fixeaz pe tub prin presare la cald sau
prin zincare; un tub din Al cu perete gros este supus extrudrii Ipentru
a se obine un tub cu aripioare, iar final acest tub este tras la cald peste
un tub din oel (pentru rezisten).
Cele mai utilizate tuburi cu aripioare au: L=9 m; de=25 mm; di=
=20 mm; D=59 mm; h='(D-de)/2='17
mm; n=400 aripioare/m; pasul
aripioarelor b=1000/400=2,5
mm; grosimea medie a aripioarelor 0=

'f""",'

"-!."...-

"D'

~
~

$<tHfj@@
J-I@~$$@

@H$~@$_

i-j-n$~4J1

II.

l~"$$~rll
r l$-@t@H~ fl

-@$@@

c-

.R

J$$@@~-LJJ
I

1_~lr

Fig. 3.37

TubUrile snt plasate intercalat Ipe 4-8 iruri (obinuit 4,6 sau 8),
aezarea fiind n majoritatea cazurilor n triunghi isoscel (pentru tuburile prezentate anterior 8=64 mm i 8'=62 mm).
Tuburile au capetele mandrinate n cutii colectoare de form paralelipipedic, cu limea 1,=250 mm. Pentru curarea interioar a tuburilor,
colectoarele snt prevzute la exterior, fie cu capace demontabile (greu
de etanat), fie cu dopuri filetate n dreptul fiecrui tub.
In cutiile colecta are exist icane pentru realizarea mai multor pasuri
n tuburi. Obinuit, un ir de tubUri constituie un pas. Cum global fluidul
din tuburi circul descendent, iar aerul ascendent, schimbul de cldur
ntr-un ,rcitor cu aer' se realizeaz n contracurent ncruciat. Pentru o
bun distribuie a fluidului supus rcirii, de exemplu, la un rcitor cu
dou fascicule, fluxul de fluid este mprit iniial n dou, iar apoi fiecare ramificaie remprit din nou n dou, obinnelu-se o distribuie
simetric la patru racorduri de intrare. Sistemul de colectare la evacuarea
produsului se construiete asemntor.
Susinerea tuburilor, care snt foarte lungi, se face prin intermediul
unor suporturi secionate n dreptul axelor tuburilor ele pe fiecare ir,
pentru a putea fi montate. In locaurile suporturilor snt eliminate aripioarele. Pentru uurarea manelrinrii, tuburile snt la capete lipsite de
aripi oare (lungimea liber 11=50 mm). In majoritatea cazurilor se utillzeaZ[1un num[ll' de suporturi n,,=5, fiecare avnd limea 1.=50 mm. Cutiile colectoare i suporturile se solidarizeaz[l cu plcile laterale ale fie-

=0,35 mm; Aet/Ae=23,7.

In figu~a 3.36 este redat o seciune longitudinal de principiu, printr-un tip obinuit de rcitor cu aer, iar n figura 3.37 o seciune transversal. In aceste schie sint trecute i simbolurile mrimilor geometrice
caracteristice.
Rcitorul conine obinuit dou fascicule de tuburi (uneori mai multe)
plasate alturat, acestea avnd Iimi relativ .reduse, pentru a fi transportate i montate mai uor. Se utilizeaz un numr de tuburi pe ir la o
secie (fascicul) Nt=18,22,
26,30 sau 34. In unele cazuri fasciculele nu snt
identice i servesc la rcirea a dou fluxuri de fluide diferite.

c~irui ascicul

prin intecn-Lec1iul

unor ,ramc cu l[~imea 1,=80

mm,

Limea interioar[I, fr[l rame, a unei secii (fascicul):


1=(Nt-0,5)s-l-

I .1

D-I-211'

(distana de la aripioare la perete 1,,=4 mm).


L[limea tota![l a aparatului:
lt=lIj(1 -1- 21,.)

r=cbI

(3.75)

IIII

(nj

(3.76)

este num[ll'ul de fascicule).


Inlimea ocupat efectiv de fascicul:
ht=(N.-l)s' -I-D

(.3.77)

(N. este num[lrul de iruri de tuburi).

Inlimea total a fasciculului:


Fig. 3.36

ht=hj-l-2h1

224

15 -

_.w._. __

Procese

de transfer

t ermlc

(3.78)

225

""
:

-:---,'
~'9~-"'"
"

(nlimea liber dedesubtul i deasu.pra aripioarelor


Lungimea total a aparatului:

hz=50

mm).

Lt=:L+2l<

(3.79)

Este bine ca raportul LJlt s fie aproximativ 2 sau 3. pentru a se admite 2 sau 3 ventilatoare, astfel nct s se obin o distribuie mai uniform a aerului.
Aria plan ocupat de aparat este Lt .lt.
Pentru a se obine un transfer de cldur mai bun. aerul este circulat forat peste fasciculele de tuburi. cu ajutorul ventilatoarelor. Ventilatoarele snt prevzute cu 3-8 palete i funcioneaz cu turaii de
ordinul sutelor de rotaii/minut. Ele snt antrenate cu motoare electrice,
obinuit prin intermediul unor demultiplicatoare (transmisii cu curele
trapezoidale).
Tipurile de ventilatoare pentru rcitoare cu aer, fabricate n ara
noastr snt redate n tab. 3.19.
TABELUL

h,

t,,

3.19

Tipuri de vent l1atoare pentru rlieltoare $U aer

Diametru ventilator
D., [mI

1,2
1,8
2,5
3,0
3,5
4,0

Debit aer [m~/hl

72000
108000
180000
234000
288000
360000

1:>.Pmaz realizat
[N/m21

300
300
250
250
250

250

In prezent se prefer plasarea ventilatoarelor sub fasciculele de tuburi, deci operarea cu tiraj refulat, ;pentru c temperatura aerului fiinel
mai mic consumul de putere la ventilatoare este mai redus i pentru
"Caerul ptrunde n fascicul cu o turbulen mai mare (transfer de cI.'dur mai bun). Operarea cu tiraj aspirat (plasarea ventilatoarelor deasupra fasciculelor) ar prezenta numai avantajul unei circulaii mai uniforme a aerului n toat seciunea rcitorului.
Obinuit rcitoarele cu aer au fasciculele de tubUri plasate orizontal.
In cazuri speciale de condensare snt utilizate, i aparate cu fascicule n ..
c1inate, sub form de V ntors, ventilatoarele fiind orizontale i plasate
n partea inferioar, sau aparate cu fascicule verticale aezate n poligon,
ventilatorul fiind plasat central n partea superioar (partea inferioar[1
este nchis), Acest ultim tip de aparat poate fi condensator parial pentru reflux i se plaseaz chiar pe vrful coloanei de fracionare (nu sn t
necesare pomp de reflux i separator),
Rcitoarele i condensatoarele cu aer. n raport cu cele cu ap de recirculare. prezint mai importante avantaje dect dezavantaje, astfel ncit
n prezent ele snt de preferat, Principalele avantaje snt urm[ltoarele:
- aerul exist[1 pretutindeni i n cantiti nelimitate;
- la rcirea cu aer nu snt necesare instalaii auxiliare, ca n cazul
rcirii cu ap de recirculare (instalaie de tratare a apei de adaos, tu ['_
nuri de rcire a apei);

'

_ -=_ 'in'cazul"'eriilUi
-epunerile<fe" pe suprafaa tuburilor sht minore;
rcitoarele icondensatoarele cu aer lucreaz cu coeficieni globali

de transfer mari {la condensare de benzin ked=350-500


W/m2 aC, iar la
rcire de petrol sau motorin ked==200-400 W/m2 aC; acetico,eficieni
se refer la unitatea de arie exterioar a tuburilor normale);
- sistemele de rcire cu aer oCl~pun spaiu mai mic, dac se iau n
consideraie i instalaiile auxiliare necesare pentru apa de recirculare;
- la rcitoarelecu
aer nu este necesar demontarea fascicule'lor tubulare. pentru curarea ,tuburilor la exterior.
Principalele dezavantaje ale rcirii cu aer, n raport cu rcirea cu ap
de recirculare, snt urmtoarele:
- se consum energie electric pentru antrenarea ventilatoarelor
(mai mult dect la pompele de re circulare a apei);
- pentru acelai flux termic schimbat, rcitoarele cu aer snt mai
voluminoase i mai ,scumpe (de 2-4 ori) dect rcitoarele cu ap (fr
a fi luate n consideraie i instalaiile auxiliare);
- n instalaii, rcitoarele cu aer necesit spaii libere relativ mari,
deasupra i dedesubtul Jor;
- funcionarea ventilatoarelor este zgomotoas (poluare sonic).;
.-everrtuai'ete-srurgerl-deprouse
prezint un pericol mai mare la
:rcitoarele cu aer dect la cele cu ap;
- n condiiile dezavantaj oase n care se dimensioneaz rcitoarele,
la rcitoarelecu aer se admit rciri IPn la 50C, spre deosebire de rcitoarele cu ap de recirculare la care se admit ,rciri pn la 40C (la
benzin de exemplu, ,rcirea cu aer trebuie urmat de o rcire cu ap);
- cum temperatura aerului atmosferic variaz n limite foarte largi.
reglarea temperaturii finale a produsului la rcitoarele cu aer este mai
dificil.'!'
Pe timp de iarn, temperatura atmosferic fiind sczut, rcirea produsului este avansat i pot aprea urmtoarele dificulti:
- solidificarea (congelarea) produsului n tuburi (cteva temperaturi
de solidificare: p-xilen l3,3C; MEA lO,3C; ciclohexan 6,6C; benzen 5.6C);
- depunerea de parafin pe suprafaa interioar a tuburilor;
- creterea nsemnat[l a viscozitii lichid ului i deci creterea cderii de presiune:
- formare de hidrai. la parafinele sau olefinele CI-C,I saturate cu
vapori de ap;
- rcirea unor gaze umede sub punctul de rou[1 i apariia coroziunilor n tuburi.
Exist diverse posibilit[li de reglare a temperaturii finale a produsului r[lcit, ca de exemplu:
- reducerea debitului de aer, prin nchiderea paria:l[l a jaluzelelor
plasate deasupra fasciculelor de tuburi (prezint[l dezavantajul c nu se
reduce consumul ele energie);
- reducerea debitului de aer. prin modificarea unghiului de nclinare a paletelor ventilatorului, manual sau automat (aceste prime elOU[1
metode snt cele mai frecvent utilizate);
- reducerea debitului ele aer, prin reducerea turatiei ventilatorului;
oprirea ventilatoarelor, n care caz circulaia a~rului este [iber;
- recircularea parial extern a aerului cald evacuat, astfel nct
s se obin o temperatur medie accelptabil a aerului, la intrarea n
fascicule;
15*

226

J,_

227

- recircularea paria-I
intern
a aerului, prin
/{~
schimbarea
sensului
de
rotaie a unui ventilator;
- prevederea
sub
fascicule a unei serpentine de nclzire cu abur
C><)
a aerului (la produsele care
C><)
C><)
Prezint pericol de congeJ
Iare; nclzirea se utilizeaz obinuit pentru decontJ
gelare),
In figura 3.38 snt prezentate schemele a trei
sisteme de reglare, cu recirculare de aer, n care
apar diverse registre de
nchidere, interioare sau
exterioare (primele dou
~cheme snt cu recirculare
intern, iar ultima cu recirculare extern).
In zilele foarte clduFig. 3.38
roase de var, cnd rcirea nu este satisfctoare,
se evapor ap n aer
(prin stropire), aerul rcindu-se cel mult pn Ia temperatura corespunztoare a termometrului umed. Rcirea este cu att mai avansat, cu ct
aerul atmosferic este mai uscat.
-/

)/

3.6.1.2.

CALCULUL

TERMIC

Dimensionarea rcitoarelor cu aer se face


bile (temperatura aerului atmosferic ridicat).
mand.'l n proiectare temperatul'a atmosferiC.'l
este redat.'l variaia temperaturii atmosfel'ice,
cente

din

numrul

total

...

anual

(media

pe 5 ani),

pentru

oraul

Ploieti. Se constati'! C{l temperatura ele .32 C


este elepiUl numai n aproximativ 0,5% din
numrul total de ore anual (pentru ,OCcorespund 1,5%) .
. Temperatura de evacuare a produsului r{lcit trebuie luat ;;;'50C. Temperatura de evacuare a aerului din r{lcitor se admite aproximativ ega!{lcu temperatura ele evacuare a produsului plus 0+20"C.
In practic[l se constat c temperatma aerului evacuat nu este uniform, din cauza variaiei temperaturii produsului n lungul tubmilor
i din cauza nerepartizrii uniforme a aerului n
seciunea r{lcitorului.
0

;..
:.

1---

=r:- - )
:I'J

:.

"

j
'1~(1!!

.,
.15,;

Fig. 3.39

228

de ore

pentru condiii defavoraIn ara noastr.'l se reco30", 32C. In figura 3.3~1


depit n anumite pro-

'.:cPrin. bilanul termic al rcitorului sau condensatorului, dup stabilirea fluxului termic schimbat, se calculeaz debitul masic de aer necesar. In continuare, se stabilete densitatea aerului, Ia temperatura sa
medie din aparat i Ia presiunea atmosferic corespunztoarea1titudinii
de amplasare arcitorului
(fa de nivelul mrii). Cu aceast densitate
se calculeaz debitul volumic mediu de aer V.
Viteza aerului, necesar n calcule, se stabilete pentru seciunea minim de curgere;
Smt,,=nf(L'l-deL'

Nt-2h8nL"Nt)

(3.80)

n care L' este lungimea tubului liber (se exclude lungimea ocupat de
suporturi) ;
L'=L-nsls

iar L" lungimea nervurat

(3.81)

a tubului (acoperit de aripioare);


L,,=L'-2l1

(3.82)

Se admit ni i NI, se afl Smtn i apoi w=V/Smi",


Viteza aerului n seciunea minim trebuie s fie cu,prins ntre 4 i
9 m/s (obinuit 5 ... 7 m/s), pentru ca transferul de cldur i cderea
de presiune a aerului s fie acceptabile.
Se stabilete numrul de tuburi pe pas, astfel ca viteza produsului s
fie n limitele practice (pentru lichide 0,5 .. ,1 m/s), n majoritatea cazurilor un pas fiind constituit de un ir de tuburi (mai rar 1,5 sau 2 iruri
de tubmi).
In continuare, se presupune numrul de iruri de tubUri necesare,
Dac un ir constituie un pas, numrul de ncruciri este egal cu numrul de iruri de tuburi. La condensatoare, primele pas uri pot fi ale<"ltuite din cte dou iruri de tuburi, iar ultimul pas dintr-un singur ir
de tuburi.
Cunoscndu-se cele 4 temperaturi caracteristice, numrul de ncruciri i geometria aparatului, se calculeaz diferena medie de temperatur Ipentru contracurent ncruciat i aria de transfer de c[tldur corcspunztoare exteriorului tuburilor normale (fr{l aripioare):
Ac=ll{t':,N"T:clcL"

(3.83)

(se neglijeaz<"tcapetele Iise ale tuburilor).


H,ezuiUi

in

continuare

valoarea

adn1is[l

indirect

pentru

coeficipntul

global de transfer de dtlclur:


Q

k",l= A,Dol

(ciad kd nu se afl n limitele practice, se presupune un alt numilr ele


iruri de tuburi).
Urmeaz[l Sil se verifice valoarea lui ked, Cl! ajutorul relaiei cunoscute:
k,.!= --------------

-1 .-li,de + R,,,

Cli

(1..se reredl Ia tubul elin oel).


Pentru aer Rdc=O,0003-0,0004
de tub normal).

de

d,

el,
elr:
+ ,In - + n", +
.n.
li,

U.e

m~ C/W (corespunele unit[lii ele arie


229

Coeficientul de convecie interior se calculeaz cu relaiile cunoscute,


lundu-se proprietile fizice ale fluidului. la temperatura 'medie aritmetic sau la temperatura caloric.
Coeficientul de convecie exterior (pentru aer), exprimat pe unitatea
de arie exterioar a tuburilor normale, se stabilete cu relaia:
CXe=CX~+S,

eS1 +S2 reprezint aria echivalent exterioar a tuburilor (aria care


ar schimba acelai flux termic, dac suprafaa aripioarelor ar avea o temperatur uniform egal cu tenWeratura tubului liber dintre aripioare;
cum temperatura n aripioare scade de la baz ctre vrf, aceast arie
este mai mic dect aria exterioar total; aria vrfului aripioarelor se
neglijeaz).
.
Aria feelor laterale ale aripioarelor:
S1=2

:t(D'-d;)

[m2/m]

__

---'--

[m /m]

S2=1tde(b-8)n

Se=1tde

/IIrV~':~

[mVm]

(3.86)

(3.87)

( d,

2-.

ha

n care Aa este conductivitatea termic a aripioarelor. Raportul cx 8/Aa=Bi


este criteriul lui .Biot, care se deosebete de Nu prin faptul. c A aparine solidului i nu fluidului.
Pentru domeniul ,practic D/de=l,5
... 3 i X2=0 ... 1,5, e poate fi
calculat, cu rezultate foart~ bune, cu relaia:
1

1+ -

,1_

X'yDld,

e crete cu creterea lui Aa (avantaj pentru aripioarele din aluminiu) i


cu scderea lui h (pentru h mic este ns mic aria de transfer), avnd
valori cuprinse ntre i l.
Pentru a se ine seam de imperfeciunea contactului dintre aripi oare
i tub, se poate corecta e cu un factor de -ordinul O,95-l.
cx existent n relaiile anterioare este coeficientul de convecie exterior
(pentru aer), exprimat pe unitatea de arie echivalent exterioar a tuburilor.

(3.91)

Nu=O,091Reo,724Prl/3

(3.92)

Singura deosebire n aplicarea acestei relaii, n raport cu relaiile anterioare, const n faptul c n Re i Nu rrungimea caracteristic utilizat
este diametrul echivalent termic:
d=

2 (SI +S.)
nn (4h+2(b-8)

(3.93)

In cazul n care se opresc ventilatoarele, transferul de cldur are


loc prin convecie liber i CI. se calculeaz, pentru fasciculele de tuburi
orizontale, cu urmtoarea relaie:
( GrPr

Nu=0,201

adm

In care Nu= -

(3.88)

(~r3(~r15

Relaiile Cook i Kuzneov se aplic asemntor cu relaia RobinsonBriggs.


Relaia Jameson:

e=

(3.90)

Relaia Kuzneov:

hV~)

X= -

(3.89)

r~8r296

Nu=O,1378Reo,718pr1/3

Nu=O,364Reo.6BPr1/3

n care e este un coeficient de eficacitate (eficien) a aripioarelor, care


ine seam de scderea temperaturii n .aripioare, de [a baz ctre vrf.
El a fost stabilit analitic (relaia fiind complicat i necesitnd pentru
aplicare tabele auxiliare) i 'Obinuit se ia dintr-un grafic specific care
exprim corelaia:
.
e={ D'-;

Pr1/3 -h-

Relaia este de tip clasic pentru convecia forat i conine suplimentar dou simplexuri de natur geometric.
In Re i Nu lungimea caracteristic este de. Viteza utilizat n Re
corespunde seciunii minime de curgere. Proprietile fizice Cljparinaeruluj i se iau rra.temperatura sa medie (eventual la temperatura caloric).
Relaia Cook:

~A~ria,jub.ului-lihel.'_d.itltr__e.aripioare:
,
Aria exterioar a tubului normal:

(3.85)

-8(b-8)O.2 (b-8)O.113

Nu=O,134Reo.681

(3.84)

S,

. ,

Pentru calculul lui cx exist mai multe relaii criteriale stabilite experimental, dintre care cele mai importante vor fi prezentate n continuare.
Relaia Robinson-Briggs:

d: )1/3
b

(3.94)

d?ng~t

Gr= ---

v'

Diametrul mediu al aripioarelor are valoarea:


_ D+d,
dm2

Proprietile fizice ale aerului se pot lua la temperatura sa medie.


tit reprezint diferena dintre temperatura medie pe suprafaa exterioar a tubului normal (tpe) i te~peratura medie a aerului (ta).
Dac se neglijeaz rezistena termic a peretelui tubului normal, rezultii:
Q

tpe=tpi=tp-

a,A,

230

231

._ _--------_._--..

----

.__

_._~- ----------_._----

11__..
f:_
n care tp este temperatura

Diferena de presiu~;totaI

medie a produsului din tuburi, 'deci:


1:J.t=tp-ta--

(3.95)

,A,

La convecia liber, trecerea de ila C( la C(e se face n acelai mod ca


i la convecia forat.
In cazul conveciei forate C( este de ordinul zecilor i C(e de ordinul
sutelor, iar la convecia liber CI. este de ordinul unitilor i Cl. de ordie
nul zecilor de W/m2 c.

compensat de ventilator este;

1:J.Pt=C(1:J.p+1:J.p')

. (3.102)

Factorul ,6=1,2 ... 1,3 ine seam i de celelalte cderi de presiune


existente (n difuzor, n serpentina de nclzire, n jaluzele etc.).
1:J.Pteste de ordinul de mrime 150 ... 250 N/m2
Puterea consumat de ventilatoare (relaie omogen);
. p= lip,m

(3.103)

1'1).1),

3.6.1.3. CALCULUL AERODINAMIC

Cderea de presiune pentru fluidul din tuburi se calculeaz la fel ca


la schimbtoarele de cldur cu fascicul tubular n manta.
Principalele cderi de presiune ale aerului snt: diferena de presiune dinamic realizat de ventilator 1:J.p' i cderea de presiune cauzat
de frecare la trecerea aerului prin fascicul 1:J.p.

1:J.p'= f'w'

(3.96)

n care p este densitatea' aerului la presiunea i temperatura atmosferic,


iar w viteza aerului n seciunea carcasei ventilatorului rtDV2/4 (se ine
seam de faptul c exist mai multe ventilatoare).
Cderea de presiune cauzat de frecare n fascicul poate fi calculat
cu diverse relaii exlperimentale, dintre care cele mai importante snt
cele ce urmeaz.
Relaia Bl'iggs-Young:
1:J.p=--

18,93

Relaia Antujiev -

(d,)O'
- 027( -s' )0,515

N pw-

ReO.316

s'

(3.07)

Beleki:
0,99

/..Jop=-N."u.;Hr.:O,~'
.st-'

(~r72

Tn rtceste dOllii ,'elaii, viteza corespllndl"


iar lungimea caracteristic n Re este elc.
Relaia Guntel'-Shaw:
/::;

n.;,o:l

)J= 1I.U.116

seciunii

(.,

NsF w~ (1;.

miniml"

)".6

de

(:3.98)

('1 Il'!Jel'e,

(3.9!)

Relaia IIlil'kouic:

/..JoP=--:1.'lU. Iv
ileU,al

pws

"("'---rf,)O,U(

-_ rf,

de

s-de

')0.18 ( __1I1i )".2


[-11"

In aceste ultime douii relaii, lungimea caracteristic


este diametrul echivalent hidraulic:
<{

7td"
[ 18'- -; N,-

7t(D'_'rf2)
4
e

cl,,= --

,V, (S,

_
-i-S,)

n care: m/p este debitul volumic de aer n condiiile din ventilator (atmosferice). Randamentul ventilatorului "fJv=O,65 ... 0,75, iar randamentul
transmisiei 1)t=0,85 ... 0,95. Se stabilete puterea necesar a motorului
electric pentru un singur ventilator, prevzndu-se i b ,rezerv de putere
(motoal'ele utilizate au obinuit puteri de ordinul 10 ... 30 kW).
In aneXa 6 este prezentat un exemplu de dimensionare a unui rcitor
cu aer, iar n anexa 7 metodici de calcul pentru alte schimbtoare cu
suprafa extins .

(3.100)

utilizat:l in Re

()llN,.

(3,101)

3.7. SCHIMBATOARE DE CALDURA PRIN CONTACT DIRECT

In industria Ipetrochimic i n unele domenii colaterale se ntlnesc


diverse procese i aparate de transfer de cldur prin contact direct ntre
dou fluide, dintre care cele mai importante snt enumerate n cele ce
urmeaz.
.
In instalaiile tehnologice i n centralele ele termoficare anexate corn.
binatelor se ntlnesc frecvent turnuri ele rcire a apei de re circulare. n
aceste aparate, apa cald provenit de la rcitoare i condensatoare este
rcit prin contact direct cu aerul atmosferic, n contracurent.
La unele instalaii se utilizeaz pentru rcirea unor efluerii gazoi
coloane ele rcire cu ap (eventual cu un alt lichid), prin contact direct
in contracurent (scrubere). Coloanele snt prevzute cu umplutur i, pe
ling r:lcirea gazelor, pot realiza eventual i absorbia sau condensarea
unor componeni.
Condensarea vaporilor de ap dintr-un amestec abur-gaze necondensabile (aer) se ,poate face prin contact direct cu apa. Astfel de procese
se ntlnesc obinuit la sIsteme sub vid, aparatele corespunztoare fiind
condensatoare barometrice de amestec.
Rkirea unor fraciuni petroliere lichide se poate face prin contact
direct cu apa, fraciunea petrolier fiind dispersat n picturi, care se
deplaseaz[[ ascensional printr-o coloan[1 cu ap, apa circulind n contracurent cu o vitez[[ foarte miciI.
Se mai cunosc i alte procese de transfer de c<llclurprin contact elirect intre dou lichide nemiscibile, in care caz au loc i transformri ele
fazi\. Un procedeu ele obinere a apei inclustriale din ap de mare conSt[I in introelucerea ntr-un ulei fierbinte a picturilor de ap, care
se va,pcrizeaz, srlll'ile depuninclu-se n stratul de ulei. Solidificarea
bitum ului sub form de granule se poate obine prin scurgerea bitumului
cald din instalaie, n piccHlII'i,ntr-o col.oan cu ap.

232

233

--"",l--_.

~---------

In to~te aparatele de transfer de cldur prin contact direct apar i


procese de transfer de mas, de mai mic sau de mai mare importan.'
Iri continuare, se va discuta mai pe larg problema rcirii apei de recirculare n turnuri de rcire i foarte pe scurt alte proc~e i aparate
de transfer de cldur prin contact direct ntre dou fluide.

3.7.1. TURNURI DE RACIRE A APEI DE RECIRCULARE

~._,

Multe instalaii tehnologice din rafinrii i combinate petrochimice,


mari consumatoare de ap de recirculare, snt nzestrate cu turnuri de
rcire a apei prOjprii {cracarea catalitic etc.) Chiar dac tehnologul de
petrol nu proiecteaz turnuri de rcire a apei de recirculare, este bine
ca el s' cunoasc aspectele constructiv-funcionale ale acestora.
In turnurile de rcire apa vine n contact direct cu aerul atmosferic
i transferul de cldur este nsoit i de un proces de transfer de mas
(evaporarea parial a apei n curentul de aer). Ca urmare, nainte de a
se analiza schimbul de cldur din turnurile. de rciJ'~.~este_uecesar-s
_._se-prezinte-pe
seu'rl~proprtetile-aerului-timeai
noiunile de baz ale
transferului de mas.

~.

0. '

__

~_

~~_

;.

.' .Conform rregii.lui Dalton (presiunile pariale snt proporionale cu


cantitile molare), se poate scrie i:
x-':'0,622 P. =0,622

~,

.P.

(3.104)

P-P.

n care p"este presiunea parial a vaporilor de ap, iar p presiunea total a aerului umed.
Prin umiditate relativ se nelege raportul dintre cantitatea de vapori coninui de aerul umed i cantitatea maxim (la saturaie) de vapori
care pot fi coninui, n condiiile de temperatur i presiune total
existente:
m"

Pv

PV,8

x"

CP=-='-=-'
mV8

Observndu-se c P"=CPP",8I ntre umiditatea absolut i cea relativ


se poate scrie urmtoarea relaie:
x=0,622~

(3.105)
P-cpP . --

Pornindu-se de la relaiile:

n.=_x_.,

Y,,+Ya=1i!!!.=
Va

ne

0,622

3.7.1.1. PROPRIETilE AERULUI UMED

Aerul atmosferic conine ntotdeauna (deci i la temperaturi sub 00C)


o cantitate nsemnat de vapori de ap i n unele cazuri chiar i ap n
stare lichid (cea). In prezena aerului, transformarea "pei n vapori
este posibil la temperaturi mai mici dect temperatura de fierbere corespunztoare presiunii atmosferice. Spre deosebire de fierbere, acest fenomen (evaporarea) este de natur superficial, transformarea de faz avnd
loc numai la interfaa ap-aer. In atmosfera clar, n mod obinuit, presiunea parial a vaporilor este mai mic dect presiunea corespunztoare
fierberii rra temperatura atmosferic (aerul nu este saturat cu vapori de
ap). Cnd presiunea parial a v"porilor de ap este egal cu presiunea
de vapori a apei la temperatura respectiv, aerul este saturat cu vapori
de ap (starea aceasta se numete i punct de rou, pentru c o scdere
orict de mic a temperaturii este nsoit de o condensare parial a
vaporilor). Cnd temperatura aerului saturat cu vapori de ap scade, o
parte din vapori condenseaz formnd cea, iar vaporii rilmai asiguril
o ,presiune parial egal cu presiunea de vapori a apei la noua tempe,ratur. Aerul umed este ntlnit n diverse tipuri de instalaii: turnuri
pentru rcirea apei, instalaii de uscare, rcitoare i condensatoare de
suprafa cu aer, instalaii de condiionare a aerului etc.
Coninutul de vapori de ap al aerului se exprim,1 fie prin umiditatea
absolut, fie prin umiditatea relativ.
Prin umiditate absolut se nelege raportul dintre masa vaporilor de
ap i masa aerului uscat corespunztor:

m, -.:.
x=
----

ma

18

II.

=0, 622 -n, [

29 na

nu

kg vapori

n care Y reprezint fracia molar, se stabilete uor expresia masei moIare medii a aerului umed:
x

M='I:(MIYI)=29-11- -,

(3.106)

O,622+x

Conform legii gazelor perfecte, masa specific a aerului umed va fi:


p10'
p= -pM =-RT

8314 T

{ 29-11

-- x
O,622+x

)[k-

g]
m3

(3.107)

n care p se introduce n bar.


Entalpia unui kg de aer umed se exprimil prin relaia (entalpia aerului
uscat se exprim n raport cu faza gazoas, iar entalpia valorilor ele ap
n raport cu faza lichiel, ambele la OC):
.
t.
Z=--la
l-i-x

+ --lv=--Cpat+-x.
1
l+x

x
t+x

l+x

]
Cap,lt.+rt.
+Cpv(t-ts).

Dac se admite dl temperatura de saturaie t,=OC, aceast relaie se


simplifidl la forma:
x
t+x

i=-cpat+-1

1-rx

111

roc+cpJ).

(:3.108)

c10meniui temperatll1'ilor practice se pot admite:


cpa"",,1,005(kJjkg0C];

kg ner uscat

=2500-2,3t(kJ/kg];

1't

n care n reprezint numrul de kmol.

Cpv"""

234

(:3.109)

1,88(kJ /kgC].

235

~--

fi......... -.,,~

In consecin, relaia pentru' calcularea 'entalpiei :aerului" umed este


urmtoarea:
i= _1_ [1,005 t+x(2
1

+x

500+1,88 t)] [ __

k_'J__

kg aer umed

(4:'-','
l...

(3.110)

"

In figura 3.40 este redat o diagram, din care se poate citi, n funcie
de t i x, entalpia aerului umed, raportat ns la un kg de aer uscat:
i'=i(l+x)

[kJjkg aer uscat].

(3.111)

In acedst diagram este trasat i o familie de curbe cp=ct (admindu-se c presiunea total este egal cu presiunea normal atmosferic). Corelare a lui cp cu x, P i t (prin intermediul lui Pa, s) se face prin
relaia:
x

cp=-=
XII

(3.112)

O,622~
P-P.,.

..

?50

li

',:,'Mai multe diagrame de tipul celei redate n fi-~


gura 3.40, construite pentru diverse valori ale lui i
P i coninnd eventual i curbe de p=ct, [con7,
form relaiei 3,107], snt suficiente pentru rezolvarea problemelor de aer umed (citirea proprietilor aerului umed i reprezentarea proceselor
aerului umed).
Determinarea experimental a umiditii aerului se efectueaz cu ajutorul higrometrelor (indicatoare) sau a higrografelor (nregistratoare). Hi5- __
grometrele snt de foarte multe tipuri: cu fir de
pr (simple sau electrice), bazate pe proprietatea
firului de pr de a se alungi odat cu creterea
umiditii, cu condensaie, cu adsorbie, aparate
,cu care se determin temperatura punctului de
rou, aparate optice (care utilizeaz banda de
absorbie n infrarou a vaporilor de ap), aparate
electrolitice (care msoar rezistena electric a
,f~
unei pelicule de electrolit higroscopic), higrometre
cu evaporare (cu aspiraie sau electrice) etc.
Psihrometrul, unul dintre cele mai precise i
mai utilizate higrometre, este un higrometru cu
evaporare i aspiraie. El se compune din dou
termometre cu mercur (fig. 3.41; 1 - termometru
umed, 2 - termometru uscat, 3 - tuburi de asFig. 3.41
piraie, 4 - tifon, 5 - tub central, 6 - ventilato!', 7 - resort, 8 - carcas cu fante de refulare, 9 - cheie pentru
resort), unul avnd rezervorul nfurat cu tifon (sau vat), care se ud
naintea fiecrei determinri. Pe lng rezervoarele celor dou termometre, se aspir cu o anumit vitez, cu ajutorul unui ventilator, aerul
atmosferic. Dup pornirea ventilatorului, se constat c temperatura indicat de termometrul umed scade rapid i apoi se menine constant.
Umiditatea aerului poate fi calculat n funcie de cele dou temperaturi caracteristice (temperatura indicat de termometrul uscat t i temperatura indicat de termometrul umed tu) i de presiunea atmosferic.
h

"
~
'>

..

?OO

'50

100

c"

uc

~.

0.005
fi

I-t-

JO

1,0

...,,!';

Y'\

\,.;U,

}-'L .1.U

. : ..

cPa (t-tu)

!-+20

...1 ........:4- .
dU..U.J.lI,.C

,... ..

h; .........
h,11

.;)\...A.
..UJ.1UUJ,

1........;o;lrl,,"'~
U\;;

,"",ClJ.UUl

n'V"~ .fnr>f

;,......._n

"0.

'-""lo..lJI;\...U ...

.&. . .&."' '-

\.\\

. ,,'1
1 U4

atmosferic i tifonul ud care mbrac rezervorul termometrului umed,


se ajunge la egali zarea temperaturilor, adic temperatura aerului care
prsete tifonul ud este egaHi cu tu i e[t acest aer este saturat cu vapori
de apil. In starea de echilibru (temperatura indicat de termometrul umed
se menine constant), cldlll' cedaUI prin rcirea sa de ctre aerul umed
iniial este egalit cu cldura consumat pentru vaporizarea parial a apei
elin tifon. Acest lucru se poate exprimapl'in relaia:

1/,010

r- I

4-....

pua"t;

+ xCpv(t-t =
u)

(Xs, tu-.T) riu,

din care re zultil expresia umiditflii absolute;

50
(.ve

x= X"'u

Fig, 3.40

r'u-cPa

Cpv

236

(l-lu)

(l-lu)
+r,u

(3.113)
237

.l~

__

.sa ,se detennine~perimentaC(ea


depinde de naturcompoIienil~r, de
:temperatur i de presiune).
Coeficientul de difuzie a vaporilor de ap prin aer se poate exprima
prin relaia experimental:

In continuare, umiditatea relativ a aerului' poate fi exprimat' prin


urmtoarea relaie:

X,. '"T,,, -c~a(t-tu)

cp=-------

X,. ,[c~.(t-t.)+r,,,l

(3.114)

D=2,53 '1O-5"pPN(

-L

m.=kc.A

--L--1

Ap

Aer

Fig, 3.42

238

D ,1f:.C
Il
v.

(3.11.5)

In aceast relaie A este aria suprafeei peliculei


ele ap. Coeficientul ele proporionalitate D[m2/s]
poart numele de coeficient de difuzie i valoarea

(3.116)

f:.Cv;

(3.117)

mv=kv.A f:.pv;

(3.118)
(3.119)

Coeficienii ~ .QroporiQnalitate_din-aceste-relaii-se-numesc
-coeji'" -cierir de-transfer de mas (kcv corespunde variaiei concentraiei vaporilor i are dimensiunile m/s; kv. corespunde variaiei presiunii pariale
a vaporilor i are dimensiunile s/m; kx corespunde variaiei umiditii
absolute a aerului i are dimensiunile kg/m2 s). Intre coeficienii D, kcv'
kp i kx se pot stabili diverse relaii specifice.
Dintre cele trei relaii ale transferului de mas, analoge ,relaiei lui
Newton, mai des utilizat este relaia (3.117). Coeficientul de transfer de
mas kev se poate calcula cu ajutorul unor relaii criteriale, analoge cu
relaiile pentru calcularea coeficientului de convecie. In cazul circulaiei forate, aceste relaii snt, n mod obinuit, de forma general:

DE BAZA ALE TRANSFERULUI DE MASA

mv=

-;-.

m.=kxAf:.x.

In turnurile de rcire apa cald se scurge de sus n jos, sub form


de pelicul, pe suprafaa unei umpluturi care este plasat n partea inferioar a turnului. Datorit tirajului existent. aerul (fluidul rece) circul de jos n sus, prin stratul de umplutur, pe lng suprafaa peliculei
de ap.
In figura 3.42 este schiat o asemenea imagine a circulaiei fluidelor, pe care snt trecui i principalii parametri ai sistemului. .
Temperatura apei (fluidul cald) este notat cu te, iar temperatura
aerului cu t,. La distana 1) de suprafaa peliculei de ap, aerul are umiditatea absolut x, creia i corespund presiunea parial a vaporilor Pv
i concentraia vaporilor Cv (kg/m3]. Intr-un strat
infinit
subire de aer din vecintatea peliculei de
m,
/.
ap, umiditatea absolut este practic egal cu x., t,
(umiditatea de saturaie la temperatura te). creia
c, i corespund Pv.. 'v i C .. 'e' Vaporii de ap din
Cv,sJc
zona n car,e concentraia lor este maxim sint obligai s difuzeze prin aer, spre zona in care conCCllpv.s.'c
P,
traia lor este minim.
Debitul de vapori care difuzeaz prin aer, n trc
XJ,1c
J:
dou zone n care concentraia lor este diferit, se
;.
poate exprima prin relaia lui Fick, analog relat,
iei lui Fourier a transmiterii cldurii prin conte
elucie:

j ~..

[m']

n care PN i TN snt presiunea, respectiv temperatura normal atmosferic.


Transferul de mas poate fi exprimat i prin relaii analoge relaiei
lui Newton, a transmiterii cldurii prin convecie:

-----~-----_._3.7.1.2. NOIUNilE

)1.81

In ~plicarea relaii10r (3.113) i (3.114) cPa i cp se nlocuiesc cu valorile prezentate anterior, r,,, se calculeaz cu relaia 3.109) (sau se ia
din tabele cu date experimentale), iar x., t" i X" I se calculeaz cu relaia (3.104) aplicat n condiii de saturaie (valori:le Pv, se iau din tabele).
Se pot alctui tabele sau diagrame, pentru anumite valor ale presiunii atmosferice, din care s se citeasc, de exemplu, cp n funcie de
t i tu. In acelai scop, se pot utiliza i diagramele de tipul celei redate
n figura 3.40: cp se citete n punctul de intersecie al izentalpicei care
trece prin punctul determinat de izoterma tu i curba cp=l, cu izoterma t
{nainte i dup rezervorul nfurat cu tifon ud al termometrului umed,
entalpia aerului are practc aceeai valoare).

--

TT

Sh=C Rem Scn,


n care criteriile Sherwood
re~pectiv, Fr) au expresiile

(3.120)

Schmidt (corespunztoare criteriilor Nu i,


kc 1

Sh= -'-

i Sc= - ,
D

n care l este o lungime caracteristic (D este corespunztor lui k). Criteriul Reynolds are expresia cunoscut:
Re=~.
v

In cazul turnurilor ele rcire se prefer calcularea transferului de


mas cu aj utorul relaiei (3.119). In aceast situaie, n relaia (3.120)
criteriul Sh are expresia:

'1

Sh=

kzl.

Dp

Coeficientul de transfer de mas kx poate fi corelat cu coeficientul de


convecie IX printr-o relaie simpl, stabilit de \V. K. Lewis.
239

.i:.
----Ventru un sistem dat, n care exist i transfer de cldur i transfer
de mas, avndu-se n vedere analogia dintre aceste dou procese, se pOt
scrie urmtoarele relaii:

=cCvtC: r;.
;~I
=ccvt(i r
:1

'll" ..li

ep

n care C, m i n au corespunztor aceleai valori. Pentru calcularea


lui kx, la curgerea aerului n lungul unei pelicule plane de ap, se poate
utiliza relaia corespunztoare a transferului de cldur prin convecie,
n care Nu se nlocuiete cu Sh, iar Pr cu Sc.
Dac Pr=Sc, implicit i Nu=Sh (Re are aceeai valoare n cele dou
relaii) i rezult n plus i urmtoarele egaliti:
vpep

v.

<xl

"

= kxl

Dp'

cQ'c=OC dA(t,-tr)=ocS

pc" '
1_

= <xDp,

"'x

dm,,=kx

"

lnlocuindu-se D n expresia lui kx, rezu1t legea lui Lewis:


kx= .:::
,

le

j j
m

.~

~~rrmlrlrl

:."J

e--

Jpdrece/C2
Fig. ~.4J

,L
I

lt=P~

te2

! I
:
te!

te

pe

s S dh(xs, te-x).

s S dh(xs, te-x)r.

Sdh[oc(t,-tr)+kxr(xs,

te-x)].

(3.122)

inndu-se seam de legea lui Lewis, expresia lui dQ se poate modifica astfel:
dQ=kx s S dh[cp(t,-tr) +r(xs, te-x)] =

In figura 3.43 este reprezentat schema de prinCIpIU a unui turn de


rcire. In partea inferioar a turnului se gsete stratul de umpluturil.
(grtare din ipci de lemn suprapuse,
t Aerca/~ trl.xl
piese de ceramic sau azbociment faso-

AOli ca/dd/"

'l\:

Cldura total schimbat ntre ap i aer va fi:

3.7.1.3. SCHIMBUL DE CLDUR IN TURNURILE


DE RCIRE

etc.)

I
I

Fig. 3.44

dA(xs, te-x)=kx

dQ=dQ,+dQv=s

special

/~

..,/:

_
\,,0

'.

S dh(t,-tr).

dQv=dmur=kx

Aceast lege poate fi stabilit i Iprin analiza proceselor de transfer


de cldur i de transfer de mas, care au loc la un termometru umed.
Ea nu este riguros verificat de datele experimentale.

nate

..

Cantitatea de ap care se vaporizeaz este egal cu cantitatea de vapori de ap care difuzeaz n curentul de aer i deci cldura cedat de
~p, prin vaporizarea sa parial, se poate scrie:

(3.121)

c"

i'

Cantitatea de vapori de ap care difuzeaz, n unitatea de timp, de la


suprafaa peliculei de ap ctre curentul de aer, se poate exprima asemntor prin relaia:

D=.2. .

-,,-=D'

ferioar a turnului i circul prin acesta


forat (datorit tirajulu) n contracurent
cu apa. Umiditatea aerului cald care prsete turnul este mai mare dect cea
a aerului care ptrunde n turn.
Notnd cu S aria sectiunii transversale
a turnului n zona umpiuturii i cu s suprafaa specific a umpluturii [m2/m3],
pentru o nlime elementar a stratului
de umplutur dh, cldura schimbat prin
convecie ntre ap i aer, n unitatea de
timp, va fi:

care

se

=kx S S dh[(ep t,+rxs,

t)-(cp

tr+rx)].

Paranteza acestei relaii este practic egalii cu (i:.te -i;) (cI' se referrl
la aer; cldura sensibil a vaporilor este neglijabil n raport cu cldura
latenL de vaporiz~re; diferena entalpiilor nu depinde ele originea acestora) i n consecin se poate scrie:

~->c\~rgc,

sub form ele pelicul, apa care trebuie


rcit
(suprafaa
umpluturii
constituie suprafaa de transfer). Apa
cald este iniial dispersaUi n pid'tturi
deasupra umpluturii. Partea superioar a turnului este n fond coul, care
realizeaz tirajul natural (la turnurile
de rcire cu tiraj forat, coul este
mult mai mic i conine un ventilator,
acionat cu motor electric). Din stratul de umplutur~i, apa se scurge ntr-un bazin plasat sub turn, de unde
n continuare este pompaUi la utilizatori. Aerul atmosferic ptrunde n
stratul ele umplutur~i prin partea in-

dQ=kx s S dh(i:. t

-i; )=macU; ,

n care ma este debitul ele aer, iar cli;


specifice a aerului, sau:
'
--

Illa

o.,

creterea elementarrl a entalpiei

..

II

k,sS

'1"

ellL=

'

~"liit
.'.'
ls,l

tt

(3.12:3)

'
-I,
r

Integrala entalpiilor elin aceastrl relaie, stabi!itrl ele cr\tre F. Merkel,


poate fi rezolvat[l printr-o metoel graficii aproximativ. Intr-o eliagram[\
i'-te (fig. 3.44) se traseaz[l iniial curba i;, t n funcie ele t" prin calcul.

240

16 - Procese de transfer termic

~--

241

Se figure4z
calculndu-se

~poi Punctul 1, corespunztor


aerului
atmosferic
(xl> t'l),
i, i inndu-se
seam de faptul c intrarea 'aerului cores-

r,

n care' 6.t este diferena


medie logaritmic
de temperatur
dintre ap
i aer.
Fluxul termic schimbat prin vaporizarea
apei este de cteva ori mai
mare dect fluxul termic schimbat prin convecie.
Debitul de ap evaporat n curentul de aer se exprim prin relaia:

punde ieirii apei (entalpiile


necesare se pot lua i din diagrama
i'-t
corespunztoare
presiunii atmosferice
respective).
Cldura cedat de ap fiind egal cu cldura preluat de aer, se poate
scrie:

mv-ma(X2-XI)

map Cap dte=madi;r;


d!

_ m.p.c.p,
--dt,
m.
\

-tg

(3.124)

n care map este debitul de ap i Cap cldura specific a apei.


Neglijndu-se
cantitatea
de ap vaporizat
(obinuit ea este
nul a 1-30/0), rezult- pentru ~ o valoare constant
i eleci

de ordivariaz

i;
r

liniar cu te (debitele i cldura specific snt admise constante).


Se calculeaz
~, admindu-se
valoarea lui ma, i se traseaz dreapta
1-2. Citindu-se din diagram valoarea
i admindu-se
c aerul este

i;

saturat cu vapori de ap la ieirea din tu;~,


Relaia -(3.123) ,poate fi scris sub form?.:
l

h=~
kzsS

re4ult

i valoarea

lui tr2
---

-it

,'.!:!...-!J.
,

(3.125)

( is,t.-i')m

care permite
calcularea
nlimii
necesare
a stratului
de umplutur
ce
asigur schimbul de cldur
urmrit.
Valoarea
medie
a diferenei
(i~ I, - i;)
se obine din diagrama trasat (se nsumeaz
valorile acestei
r
diferene,
citite Ja intervale
egale 6.te, ntre te2 i tCI, i rezultatul
se mparte la numrul citirilor fcute).
.
Datele iniiale, necesare dimensionrii
unui turn de rcire, snt urmtoarele: trl, Xl, P, map, tCI i tC2 (limita teoretic a lui t'2 este temperatura
termometrului
umed corespunztoare
aerului
atmosferic).
Alegndu-se
tipul de umplutur,
se cunosc suprafaa
specific s (de ordinul
zecilor
de m2/m3) i raportul
ntre seciunea
liber a umpluturii
i seciunea
total a turnului
(egal .cu 0,5 ... 0,9 m2/m2).
Cantitatea
specific de aer
este cuprins practic ntre 0,5 i 1,5 kg aer/kg ap, iar viteza aerului n
seciunea
liber a umpluturii
este de ordinul 1 ... 4 m/s (valori mici 'la
turnurile
cu tiraj natural).
Teoretic, conform legii lui Lewis, rx/kxcv=l,
ns practic acest raport are, n cele mai multe cazuri, valori apropiate
de 1,1. Coeficientul de convecie are valori cuprinse ntre 10 i 50 W/m2.OC
(valori mici la turnurile
cu tiraj natural), iar coeficientul
ele transfer
de
mas, ntre 0,010 i 0,045 kgjm2 s. Prin calculul termic, n final trebuie
s se stabileasc
nlimea
necesar
a stratului
de umplutur
(calculul
termic este urmat ele calculul aerodinamic).
Cldura schimbat global, n unitatea
ele timp, n turnurile
ele rcire
se calculeaz cu relaia:
Q=maCi;

iar cldura

schimbat

numai

'1

-;; ) """mapa
'3

prin

capa(t'I-t'2)'

convecie,

Q,=rxA 6.t=as S h 6.t,


242

(3.127)

(3.128)

3.7.2. ALTE TIPURI DE SCHIMBATOARE


PRIN CONTACT DIRECT
In figura 3.45 este reelat[l schema de principiu a unui tip ele conelensator barometric
de amestec, n cascael, care realizeaz conelensarea aburului cu ajutorul
apei recircularc,
sub viel. Aburul iniial arc i un coninut mic ele gaze neconelensabile
(aer), iar gazele evacuate spre ejectul'
sint saturate
cu vapori ele ap. In schemii snt trecute pentru exemplificare i temperaturile
corespunz[ltoare
unui caz concret. Evacuarea
apei
elin coloana de contactare trebuie S[l se fac[\ prin intermediul
unei coloane
(picior) barometrice.
Coloana de contactare
este prev[lzut cu icane segment de cerc, apa
de rcire cznel n cascad de pe o ican pe alta. Amestecul abur-gaze
circul ascenelent, vine n contact cu pnza ele ap~\ ele rcire i are loc
condensarea
abur ului.
Debitul apei ele r[lcire se stabilete prin bilan termic. Diametrul
coloanei de contactare
se fixeaz pentru sarcina maxim de vapori, admi-

'

(3.126)

cu legea lui Newton:

kx A 6.x,

n care 6..x este diferena


medie de umiditate
absolut a aerului, ntre
pelicula de ap i curentul de aer.
Cele expuse cu privire la schimbul de cldur n turnurile
de rcire
au avut ca scop principal
analiza procesului.
In prezent, n proiectarea
turnurilor
de rcire, se utilizeaz foarte multe date i relaii specifice,
stabilite pe cale experimental.
Inainte de a se ncheia acest paragraf despre turnurile de rcire a apei
de recirculare,
se mai prezint cteva nouti n tem.
S-a studiat evitarea formrii ceii deasupra turnurilor
de rcire (poluare), ajungndu-se
la concluzia c acest lucru este posibil, dar n_umai
<;lLc..onsllIU-Cie--enel'gie.-Pr-in-nei'ziTeam-paYtea
superioar
a turnului
a
aerului evacuat, prin intermediul
mai multor flcri mici sau al unei serpentine cu abur (tuburi nervurate),
se iPoate obine situaia ca dispersia
vaporilor de ap s fie mai rapid dect condensarea lor.
Pentru c pierderile
de ap prin evaporare n turnurile
de rcire snt
importante
i deci trebuie permanent
adugat
ap tratat
n circuit,
s-au construit
i turnuri de rcire, cu tiraj natural sau forat, cu schimb
ele cldur
de suprafa,
apa circulnd
printr-un
fascicul de tuburi cu
aripioare.
Cercetri i mai recente au dus la concluzia c cel mai economic sistem de rcire a apei de recirculare
const n utilizarea unor schimbtoare
ele cldur cu plci, n care apa de recirculare
este rcit cu ap netratat n circuit deschis (a,p de mare, de lac etc.). Aceste rcitoare
snt
simple constructiv
i lucreaz cu coeficieni de transfer ridicai i diferene medii de temperatur[l
foarte mici (sub 1Q0C).

fi

P.
t"',

"""

L:

243

16*

--

---

.- ---

- ---

..

---- -----

.']
Ap rece
Apa de raclre

28'C

o o o
o o o
o o o
o o
o
o
0

o o o
Abur+gaze

600C;

0,2bar

o o

o o

I
1
I
I
I

i.

o o

---,

o o

faa ap-fraciune meninndu-se la un nivel constant prin reglarea elebitului de ap cald evacuat. Un astfel de rcitor prezint: simplitate
constructiv, economie de metal, coeficient global de transfer ridicat, suprafa specific de contact mare, lipsa necesitii curirii periodice i
posibilitatea de a se obine pentru diferena de temperatur de la captul
rece al aparatului o valoare de 1 ... 2C. Se lucreaz obinuit cu ap recirculat, nu au loc emulsionri, dar crete puin coninutul de ap dizolvat n fraciunea petrolier (n rezervorul de depozitare se stabilete
ins un echilibru cu umiditatea aerului atmosferic).
Lucrndu-se cu fraciuni de natura petrolului i motorinei, cu diametre
de picturi d=4-9,6 mm i cu valori Re=400-1 200, s-a obinut urmtoarea relaie pentru calcularea coeficientului de transfer de cldur:
615,10-0

Nu=1

I
I
I
I

I
I
Frpetccald

Fig. 3.46

Nu=,-;

Ap cald

Pr/!3

(3.129)

n care criteriile de similitudine au expresiile:


Nu=

a.d,,'.

Ao '

Reg=~' sV

nel=~
SV,

cl",=4 gJs reprezint diametrul echivalent; g - porozitatea stratului de


umplutur; s - suprafaa Sjpecific a umpluturii, m2/m3; wg i WI _ vitezele celor dou fluide, calculate pentru ntreaga seciune a coloanei.
Valorile rezultate pentru C( snt de ordinul zecilor de W/m~C.
In figura 3.46 este prezentat schema de principiu a unui rikitor ele
fraciune petrolier Cll api" prin contact direct n contracurent. Fraciunea petrolier cald este dispersat, n picturi relativ mari, n partea
inferioar a coloanei de contactare (fr umplutur). Picturile au o micare ascendent, din cauza diferenei dintre densitile fazelor, prin stratul de ap (faza continu) care coboar cu o vitez foarte mic. Fraciunea petrolier rece se acumuleaz n partea superioar a coloanei, inter244

kd
Ad

ndu-se O vitez n seciunea total de 15-30 m/s. Se utilizeaz cane


cu nlimea relativ h/Di=O,55-0,60, distanate la 0,5 ... 0,6 m. Exist
relaii empirice prin care se stabilesc viteza de cdere i grosimea medie
a pnzei de ap i n final numrul de icane necesare contactrii. De
asemenea, exist relaie i pentru stabilirea nlimii coloanei barometrice.
Transferul de cldur gaz-lichid prin contact direct, n contra'curent,
se face n majoritatea cazurilor n coloane cu umplutur (de exemplu,
cu inele Raschig), la care trebuie s se evite necarea sau fluidizarea
umpluturii.
In astfel de cazuri, coeficientul de transfer de cldur poate fi calculat, de exemplu, cu urmtoarea relaie criterial<l:
Nu=O,OI(RegRel)0.7.

Vd

/}.t

(3.130)

in care criteriile de similitudine au expresiile (indice c pentru faza continu i indice d pentru faza dispers):

Fig. 3.45

Re2.7prl.833prO.338~(/}'td)1.5

Re=-

dw

v.

tU reprezint
viteza relativ a picturilor n raport cu apa (apa coboar
cu 0,2-1,5 mm/s, iar piCturile urc cu 100-150 mm/s).
Pentru c snt prezente in serie dou moduri de transfer de cldur
prin convecie (n exteriorul i n interiorul picturilor), coeficientul de
transfer este global i s-a notat cu k. El are valori de ordinul 3001 200 W/m20C (sensibil mai mari ca la rcitoarele de suprafa).
Pr~prietile fizice se iau la temperaturile medii ale fluidelor.
f" td reprezint diferena de temperatur cu care se rcete fraciunea
petrolier, iar f"t diferena medie logaritmic de temperatur dintre
nuide (contracurent).
S-a stabilit metodica de dimensionare a unor astfel de rcitoare prin
contact direct, intre dou lichide practic nemiscibile (calculul dispersiei
in picturi individuale, calculul vitezei relative a grupului de picturi,
calculul nlimii de contactare necesare etc.).
In anexa 8 este prezentat metodica analizrii tehnologice a schimbtoarelor, iar n anexa 9 sint redate exemple de optimizare a schimbtoareior de cldur.

-'

i -:

,_.

.~
..':"'~.

000000000

CUPTOARE

4.

Caudr

ardero

I
I

I?omb.
Aer

TUBULARE

I
I
o o o

00.000

b
d-

4.1. TIPURI CONSTRUCTIVE DE CUPTOARE TUBULARE


Cuptoarele tubulare snt aparate (utilaje) existente n instalaiile tehnologice din rafinrii i combinate petrochimice,. n care, prin ardere de
combustibil, se obin gaze de ardere.cu temperaturridkat,-care-t.f'ans_--niif claur materiei prime care circul prin tuburi. Cldura absorbit de
materia ,orim poate servi la nclzire, la nclzire plus vaporizare sau
la realizarea unor' reacii endotermice. In 'unele cazuri aceste procese
snt simultane i necesit temperaturi ridicate.
In general,' cuptoarele conin o secie de radiaie, care este focarul
ecranat cu tuburi al cuptorului i n care modul principal de transfer
de cldur este radiaia, i o secie de conve'cie, n care gazele de ardere
circul transversal pe un fascicul de tuburi, modul principal de- transfer
de cldur fiind convecia.
.
Exist numeroase tipuri constructive de cuptoare tubulare. 'Dintre
tipurile mai vechi, snt de remarcat cuptoarele paralelipipedice orizontale, cu arztoare orizontale, cu o secie de radiaie i o secie de convecie sau cu dou secii de radiaie i o secie de convecie comun (cu
tavan orizontal, sau nclinat cu 30) i cu canal de fum pentru legtura
cu baza coului (fig. 4.1, n care: a este secia de radiaie, .b _ pragul,
c - secia de convecie, d - canalul de fum i e - coul.
La cuptoarele paralelipipediceorizontale,
injectoarele (arztoarele) pot
fi plasate pe peretele frontal, sau eventual pe cei doi perei laterali. In
secia de radiaie tuburile se. plaseaz la perete pe un singur ir (la unele
cuptoare vechi se intilnesc i dou iruri de tuburi decalate). Cele mai
solicitate tuburi, din punct de vedere termic, snt cele din radiaie de
deasupra :pragului, unde viteza gazelor de ardere este relativ mare. La
cuptoarele cu tavan nclinat, tuburile de pe plafon auo solicitare termicrt
mai uniform, pentru C[t tuburile de deasupra pragului, fiind mai ndeprtate de flacr, primesc mai puin ctldur prin radiaie. Prezena
canalului de f'Jm i circulaia descenelent[t a g,,!zelor ele ardere n secia
de convecie m[lre:;c c[,derea de presiune pe circuitul gazelor de ardere
(dezavantaj).
Cuptoarele au fundaie, schelet metalic i suporturi pentru susinerea
tuburilor. Pereii cuptorului se compun obinuit dintr-un strat de cr[tmid refractar, rezistent la temperaturi ridicate, la interior, un strat
izolator termic i un strat de crmidil obinuit la exterior.
246

000000000000000

- o

0000000

00

...

o o o o
o o o o
o o

0 .. 0.. 0"0

o o
o o o o
0000000000

0000000000

...

o o o
o o
o
o

0000000000

0000000000

Fig. 4.1

La cuptoarele mai vechi, legtura dintre tuburi se realiza prin coturi


demontabile, pentru a se putea ndepitrta stratul de cocs depus n tuburi
pe cale mecanic, prin turbinare. In prezent se utilizeaz coturi sudate,
iar decocsarea tuburilor se face prin circulaie de abur i aer.
Majoritatea tipurilor de cuptoare tubulare utilizate n prezent snt
cuptoare paralelipipedice verticale sau cilindrice verticale, cu arz[ltoare
verticale plasate n podea (flacr ascendent) i, pe ct posibil, numai
cu circulaie ascendent a gazelor de ardere.
In figura 4.2 sint Iprezentate schemele tipurilor de cuptoare tubulare
utilizate obinuit, n prezent.
Tipul "a" este un cuptor paralelipipedic vertical, cu o secie ele radiaie i o secie de convecie. In majoritatea cazurilor tuburile snt plasate
orizontal, pe un singur ir, pe pereii laterali ai focarului. Umerii ele legtur dintre secia de radiaie i secia ele convecie au obinuit o nclinaie de 45. De multe ori, se ecraneaz toi cei 4 perei laterali ai seciei
ele radiaie, printr-o serpentin continu, cu spire dreptunghiulare n
247

,II
-c~

plan orizorital. Utilizarea serpentinelor continue trebuie asociat i c~ t~~-~-- - -~


dinta de renuntare la utilizarea coturilor demontabile.
li
Tipul "b" ~ste un cuptor paralel~pipedic vertical, cu dou secii de
1
radiaie i o secie de convecie comun, plasat deasupra. Cuptoarele cu
1
dou secii de radiaie se utilizeaz, fie la sarcini termice mari, fie n
cazul n care cuptorul nclzete dou fluxuri de materii prime diferite
(de exemplu, la o instalaie DAV, ieiul circul prin secia de convecie
i printr-o secie de radiaie, iar pcura prin a doua secie de radiaie).
Tipul "c" este un cuptor paralelipipedi9 vertical, caracterizat prin
faptul c este ,prevzut cu perei lterali radiani (arztoare cu ardere
fr flacr), tuburile fiind plasate central, obinuit pe dou iruri decalate, distana dintre axele tuburilorfiind
>2de Astfel de cuptoare, cu
tuburi orizontale sau verticale, lucreaz cu tensiuni termice mari n secia de radiaie i snt ntlnite n special n instalaiile de piroliz. Pot fi
utilizate i arztoare clasice (cu flacr), plasate vertical n podea, n
apropierea pereilor late raIi.
Tipul "d" este un cuptor cilindric vertical, cu tuburi plasate vertical
pe perete. Snt ntlnite uneori i cuptoare cilindrice cu serpentin continu n elice (spire circulare n plan orizontal) ..,Aceste c~ptoare au secia de convecie redus, lungimea tuburilor din secia de convecie fiind
mai mic dect diametrul seciei de radiaie. Spre deosebire de cuptoarele
paralelipipedice,
cuptoarele
cilindrice snt transporta bile i nu necesit zidrie, ele torcretndu-se cu
tencuial refractar i izolant.
In figura 4.3 este schiat
un
cuptor paralelipipedic vertical caracterizat prin faptul c are secia
de radiaie compus din mai multe
.1

r-+-l

.L
1

I
I

I
I

celule 'de seciune ptratic, fr perei despritori, deci cu o zidrie


relativ redus. Tuburile din secia de radiaie snt plasate vertical,' iar
pe irurile centrale ele nu snt decalate (primesc radiaii pe o singur
parte, ca i tuburile de pe perei). Secia de convecie este plasat alturi de secia de radiaie.
Cuptoarele paralelipipedice se ntlnesc n special n instalaiile de
distilare atmosferic, de distilare n vid i de cocsare i au capaciti (sarcini) termice brute (cldura dezvoltat prin arderea combustibil ului n
unitatea de timp) de ordinul (70 ... 300).106 [kJ /h].
Cuptoarele cilindrice 'se ntlnesc n special n instalaiile de reformare catalitic, de hidrofinare i de hidrocracare i au obinuit capaciti
termice brute pn la 60.106 [kJ/h].
Din cldura total absorbit ntr-un cuptor, n secia de radiaie se
absorb 60-85% (din care 75-90% prin radiaie i 10-25% ,prin convecie), iar n secia de convecie 15-40% (din care 50-60% prin convecie, 30-40% prin radiaia gazelor i 5-15% prin radiaia pereilor).
In ultimii ani, avndu-se n vedere criza de petrol, au nceput s fie
studiate i cuptoare tubulare specifice rafinriilor, la care s se utilizeze
drept combustibil crbunele. "Se pare c aceste tipuri de cuptoare nu vor
avea succes, din cauza diverselor complicaii aferente: transportul i depozitarea crbunelui, alimen tarea focarului, prezena cenuii, ndeprtarea zgurii etc. (n centralele termo-electrice cu crbune aceste probleme
au rezolvri).
In combinatele petrochimice noiunea de "cuptor" este utilizat i
pentru reactoarele de fabricare a negrului de fum din materii prime
lichide, pentru incineratoarele de nmol de la tratarea bacteriologic a
apelor reziduale etc. Acestea nu snt ns cuptoare tubulare n care s
se cedeze c[tldur unei materii prime.
Asemntoare constructiv-fncional cu cuptoarele tubulare snt ns
cazane le recuperatoare (generatoare de abur) prevzute cU focar, existente n unele instalaii tehnologice (cracare catalitic, negru de fum etc.).
In figura 4.4 este prezentat schia unui cazan recuperator dintr-o
instalaie de craca re catalitic n strat fluidizat, n care se genereaz abUr
prin recuperare de citldur[t de reacie (arderea CO) i de cldur sensibih'\, din gazele evacuate din regeneratorul de catalizator.
Prin secia de convenie a cazanului circul apa de alimentare, n contracurent cu gazele de ardere, ea prenclzindu-se pn n apropierea
tcmperaturii

.1
I
I
I

1
1
I

de fierbere

corespunz{ltoare

presiunii.

~I[---j
-------r-

Fig. 4.2

248

_- _---Fig. 4.3

Secia

de convecie

conine deei, n primul rind, preinc[llzitorul de ap[t sau economizorul 1


Apa prenc[tlzit[t trece n tamburul separator 2, care este legat, prin exteriorul focarului, la distribuiturul 3. Acest distribuitor
--1
distribuie apa n numeroase
tul)uri verticale care ecri1/'.
I
11 ('i\Z[t pereii
focarului (seciei de radiaie). n aceste
tuburi (vaporizatorul 4), prin
absnrbie de cldur[l, apa s(' =:1[,
I
vapllrizeaz, amestecul ap{tI
"bul' circulnd liber spre'
......
I
.--=::.....:- --tamburul separator. Aburul
'---t'r?"
saturat trece n continUCll'('
Fig. 4.4
din separator n serpentina

:249

.
"

...

'~_.~:;~i

1
de supranclzlre (supranclzitorul 5), plasat n partea inferioar a seciei de convecie sau eventual n partea superioar a seciei de radiaie.
In focar se introduc gazele de la regenerareacatalizatorului,
combustibil
gazos suplimentar (necesar pentru asigurarea limitei de inllamabilitate
i a temperaturii minime de ardere a CO) i aer, asigurndu-se o omogenizare foarte bun a acestui amestec.

~:~
..

In figura 4.5 snt prezentae schemele de principiu al prertclzitoarelor de aer recvent utilizate n prezent.
Tipul a .este prenclzitorul de aer el sic plasat deasupra seciei de
convecie a ~p oru Ul.
conine un fascicul de tuburi, prin care circul ascendent gazele de ardere, tirajul realizndu-se natural. Aerul,
mpins de un ventilator, care acolper cderile de presiune pn la intrarea
n focar, circul transversal pe fasciculul ele tuburi, pe dou sau mai
multe pasuri.

...!.!2.'C

4.2. SISTEME DE PREINCALZIRE A AERULUI


LA CUPTOARE
Problemele de utilizare raional a cldurii i de economisire a combustibilului n instalaiile tehnologice snt rezolvate prin regenerri i
prin recuperri de cldur.
Regenerarea de cldur reprezint obinuit un transfer de cldur
de la produsele finale evacuate din instalaie ctre materia prim care
alimenteaz instalaia. De exemplu, ntr-o instal~ie DA, schimbt0i!rgle_
de cldur, n care ieiuLesteprenclziteu
ajutorurfraciunilor
obi--n1Ite;gn:C regeneratoare de cldur. Prin regenerare, se transport cldur din avalul n amontele sursei principale de cldur (gazele de ardere
din cuptor), prin circuitul de materie prim.
Recuperarea de cldur reprezint un transfer util de cldur de la
produsele finale evacuate din instalaie ctre un flux secundar de fluid,
n majoritatea cazurilor exterior instalaiei. De exemplu, generarea de
abur, prin rcirea reziduului cald evacuat dintr-o instalaie, este o recuperare de cldur. Aceast recuperare este un transfer util de cldur.
iar circuitul ap-abur este exterior circuitului de materie prim prelucrat n instalaie.
Prezena regenerrii de cldur duce la temperaturi ridicate ale materiei prime care intr n cuptor. Din aceast cauz, gazele de ardere au,
dup schimbul de cldur cu materia prim, temperaturi mari. Pentru
majorarea randamentului termic al cuptorului, trebuie redus temperatura gazelor de ardere evacuate la co. Acest lucru poate fi realizat prin
recuperare de cldur (n majoritatea cazurilor prin generare de abur)
sau prin regenerare de cldur.
Regenerarea de cldur la cuptoare (pe circuitul amestec combus'tibil-gaze de ardere) se realizeaz prin prenclzirea aerului de combustie
cu ajutorul gazelor de ardere. In aceast situaie, se transport dllelur:1
din avalul n amontele focarului, obinndu-se reducerea consumului de
combustibil la cuptor, creterea temperaturii flcrii i deci creterea
transferului de cldur n secia de radiaie.
Prenc:llzitoarele de aer la cuptoare snt de mai multe tipuri constructive.
.
Dintre tipurile mai puin utilizate snt de remarcat urmtoarele: prenclzitorul de aer cu tambur rotativ, preinclzitorul de aer cu pl:tci
plane, prenclzitorul de aer cu strat mobil de particule i prenclzitorul
ele aer cu strat f1uidizat de particule. Ultimul tip, mai puin cunoscut,
const n dou coloane de fluidizare cu recirculare continu a particulelor, particulele nClzindu-se n prima coloan cu ajutorul gazelor de at"dere i rcindu-se n il doua coloan:l cu ajutorul aerului.
250

~ooOC

lo'e

Aer

10'r:

~'"

ti
Fig. 4.3

251

Tipul'b este 'un prenclzitor c1eaer tot cu fascicul de' evi nOrmale
gazele de ar ere circu md prin intenoru
.eVI r Iar a r
rm s a.lUl
intertubular, plasat ns la sol. El prezint, n raport cu primul tip, avantajul de a putea fi scos din circuit, prin deschiderea intrrii directe a
aerului n focar i a gazelor de ardere n co, avantajul de a putea fi
montat mai uor, avantajul de a da o cdere de presiune mai mic pe
circuitul de aer i dezavantajul de a duce la o cdere de presiune mai
mare ipe circuitul gazelor de ardere, fiind obinuit necesar utilizarea
unui exhaustor. in scheme snt trecute i temperaturile aproximative ale
fluidelor care schimb cldur.
Prenclzitoarele de aer cu tuburi normale, realiznd un schimb de
cldur ntre dou gaze la presiunea atmosferic, lucreaz cu coeficieni
globali de transfer de cldur foarte mici (10 ... 18 W/m20C), deci necesit suprafee de transfer foarte mari (consumul de oel este mare; ,snt
grele i co tisitoare).
Ti ul c ste un re
zitor de
fi.mct'on"
agent
termic in ermediar n faz lichid, ca de exemplu, ulei cu rezisten termic mare sau amestec eutectic de difenil oxid i difenil (numiri comerciale: difil, dowtherm A, thermex). Prenclzitorul conine dou fascicule
tubulare de evi cu aripioare din oel, unul plasat pe circuitul de gaze de
ardere, iar cellalt pe circuitul de aer. Agentul termic este recirculat continuu prin interiorul evilor celor dou fascicule, realizndu-se indirect
transferul de cldur de la gazele de ardere la aer, Coeficienii globali de
transfer de cldur snt mari (100 ... 200 W/m20C) i deci suprafaa de
transfer necesar redus.
Tipul d este cel mai modern sistem de prenclzire a aerulvi i se pare
c i cel mai economic. El realizeaz transferul de cldur de la gazele
de ardere la aer prin intermediul unei pri mici (sub 100/0) din debitul
de materie prim lichid care alimenteaz cuptorul. in schem snt trecute i terrperaturile caracteristice aproximative pentru un cuptor DL l.
materia prim fiind ieiuI. Tubulatura de legtur pentru materia pl'imi,
este simpl, iar consumul de putere la pompa suplimentar este redus.
La prenclzitoarele de aer prin intermediul materiei prime, temperatura
aerului preinclzit este obinuit mai mid'l dect la celelalte tipuri, dar
acest lucru nu influeneaz randamentul cuptorului.
.
v

in prezent,

la dimensionarea

cuptoarelor

tubulare~

se recomand

t2n1-

peraturi pn la 200C pentru gazele de ardere evacua te n atmosferil. ()


temperatur de maximum 400C pentru gazele de ardere Ia intrarea n
pl'enclzitorul de aer i o temperatur maxim ele aproximativ 250"C
pentru aerul preinclzit.
.

Pentru un caz concret de prenciilzire a aerului la un cuptor DA. elimensionnelu-se tipurile de prenclzitoare a, c i el, s-au obinut urm;,',toarele valori relative ale principalelor mrimi tehnico-economice caracteristice (tab. 4.1).
]'.'\flELUl.
"nlorl

reiat h.c penlI'u

Tipul de preineiilzitor
Masa globahi a oelului necesar
Investiiile globale
Energia electric eonsumat,i

252

.Iin'rsc

tipuri

dc I'fcinctdztuul'c

a
100%
100%
100%

tic arr

57'i~

750/0
10G%

15%
G!)%
07 ~'~

-J.l

S-a ,iriut seam de toate aspectele," inclusiv de majorarea',seciei de


convecie n cazul d. La prenclzitorul cu difil, trebuie s se ,in seam
i de faptul c difilul este scump i c el trebuie nlocuit periodic. Din
comparaia anterioar, rezult c prenclzitorul de aer cu materia prim
este cel mai avantajos, din toate ,punctele de vedere.

4.3. SISTEME RECUPERATOARE DE CALDURA DIN GAZELE DE ARDERE


Pentru reducerea temperaturii gazelor de ardere evacuate la co,
deci pentru mrirea randamentului cuptorului, se utilizeaz, fie regenerarea de cldur (preinclzirea aerului de combustie cu gazele de ardere),
fie recuperarea de cldur, fie, n mod excepional, ambele procese. Prezena unei serpentine pentru supranclzirea aburului n secia de convecie a unui cuptor, ca de exemplu, la unele cuptoare DA, nu reprezint o 'l'ecuperare de cldur, pentru c nu are rolul de a reduce temperatura gazelor de co.
Recuperatoarele de cldur din gazele de ardere realizeaz transferul
de cldur ctre un fluid secundar, care are o temperatur iniial redus.
Suprafeele de transfer de cldur ale recuperatorului pot fi plasate fie
n secia de convecie a cuptorului, ocupnd-o parial sau eventual total
(cnel materia prim care alimenteaz cuptorul are o temperatur ridicat,
ea este trecut numai prin secia ele radiaie), fie n afara seciei de convecie.
"
in majoritatea cazurilor, prin recuperare ele cldur din gazele de ardere se genereaz abur, care are foarte multe utilizri n instalaiile tehnologice. Dac, n mod excepional, n ansamblul unui combinat ar exista
un exces de abur, se genereaz n continuare energie electric. Recuperarea de cldur din gazele de arelere poate fi realizat i cu scopul de
a se efectua unele nclziri la temperaturi joase, n instalaiile tehnologice.
In figura 4.6 snt prezentate trei scheme ele principiu, ele sisteme recuperatoare ele c[lldur din gazele ele ardere de la cuptoare.
Sistemul a este un generator de abur saturat, cu suprafeele ele transfer de c[lleluril (cu tubl1l'i normale sau cu tuburi cu ari,pioare) plasate n
partea superioar[l a seciei ele convecie a unui cuptor, cuptorul funcionind cu tiraj natural. In schemil sint trecute i citeva temperaturi orientative. Apa de alimentare trece iniial prin serpentina ele prencizire
(economizor) n contracurent cu gazele ele ardere, nc[tlzinelu-se pn Ia
temperatura ele saturaie (vaporizare) corespunztoare presiunii. Apa ele
alimentare are temperatura iniial n jurul a lOOC, pentru ciI provine
elin instalaia ele elemineralizare i elegazare. Apa preinc[llzit[l trece din
economizor ntr-un tambur separator plasat orizontal. Din separator, o
pomp[l de recirculare mpinge apa aflat la temperatura ele saturaie prin
serpentina ele vaporizare (vaporizator). Prin vaporizator circulaia se face
ntotdeauna ele jos n sus, elUpil sensul circulaiei naturale, ineliferent
ele sensul n care circulil gazele ele arelere (vaporizarea fiinel practic izotermic[l, eliferena meelie ele temperatur[l nu elepinele ele sensurile fluxurilor). Pentru a nu exista variaii mari ele vitezil n serpentina ele
vaporizare, se lucl'eaz[l practic cu un coeficien t ele re circulare ele orelinul .
5 ... 10 (elebitul pompei ele recirculare este ele 5 ... 10 ori mai mare
elecit debitul ele abur ,proelus).

253

Amest~cul ap-abur trece din vaporizator n separator, in care se


menine un nivel constant de ap, printr-un regulator care acioneaz
asupra debitului apei de alimentare. La evacuarea aburului din separator,
se poate plasa un demister, cu rolul de a reduce umiditatea aburului
produs.
Sistemul b este un generator de abur supranclzit, plasat alturi de
cuptor. Acesta prezint avantajul de a putea fi scos independent din circuit (provizoriu), n acest caz cuptorul lucrnd cu tiraj natural, dar desigur fr recuperare de cldur. Recuperatorul conine, incontracurent
cu gazele de ardere, trei serpentine
Abursoturat
/Sbar./fl8C
caracteristice: economizorul, vaporizatorul i suprainclzitorul.
Cderea de presiune pe circuitul gazelor
de ardere fiind relativ mare, este
necesar un exhaustor, plasat n zona
de temperatur minim, care trage
gazele de ardere prin recuperator i
le reintroduce n co.
__ SistemJiCgesteuflex~mplu-derecuperator de caldur din gazele
de ardere de la un cuptor, pentru
o
aport de cldur, la o temperatur
relativ joas, la un refierbtor. n
partea superioar a seciei de con1800C
~OOOC
vecie a cuptorului este plasat un
fascicul de evi, de preferat cu aripioare, in care se nclzete un agent
termic intermediar n faz lichid
A()vr.rupr
(ulei). Acest agent este recir.culat n
15 bac 250('
continuare prin refierbtorul n care
cedeaz cMdur.
In ultimii ani au fost realizate
instalaii frigorificecu
absorbie de
amoniac n ap, care realizeaz;l
temperaturi n jurul a -30C, C[lracterizate prin faptul c principala
b
energie consumat este cldura recuperat din diverse fluxuri din instalaiile tehnologice, printre care i
IZOOC
Agenftum/c
gazele de ardere evacuate din cuptoare. Frigul artificial realizat este
util n diverse instalaii tehnologice
(separarea
hidrocarburilor
uoare,
fabricarea cauciucului sintetic, fabri, loooe
carea amoniacului etc.).
O astfel de instalaie frigorific
cu absorbie lucreaz de exemplu cu o capacitate
frigorifid\
de 20,2'106 kJ/h, amoniacul vaporiRef/erbtor
zndu-se la -33C i condensnd la
c
+42C. La desorberul de amoniac
Fig. 4.6
se utilizeaz cdur recuperat din
254

gazele de ardere de la un cuptor, care sint .rcite pn la 175"C, transportul de cldur fcndu-se direct sau prin intermediul unui agent termic in faz li'chid. n instalaie se consum pentru acionarea pompelor
de recirculare a lichidelor i la ventilatoarele rcitoarelor cu aer numai
185 kW (0,67 .106 kJ/h) putere electric.
In afara sistemelor recuperatoare amintite, pot exista i alte modaliti de reeuperare de eldur din gazele de ardere evacuate, in scopul
majorrii randamentului cuptoarelor.

4.4. RECOMANDARI

PRIVIND DIMENSIONAREA

CUPTOARELOR

In cele ce urmeaz se prezint principalele date constructive recomandate pentru dimensionarea cuptoarelor tubulare.
~-~-4.4.1. DIMENSIUNILE

SECIEI DE RADIAIE

La cuptoarele cilindrice se recomand diametre de 4 ... 6 'fi i nlime maxim 18 m.


Raportul HID este bine s aib valori cuprinse ntre 1,5 i 3 i anume:
pentru sarcini termice brute sub 10'106 kJ/h spre limita inferioar, iar
peste 20.106 kJ/h spre limita superioar.
La cuptoarele paralelipipedice verticale se recomand Iimi de
4 ... 6 m. Lungimea seciei de radiaie, egal obinuit cu lungimea tuburilor, este n majoritatea cazurilor de ordinul 10 ... 15 m i poate ajunge
la 25 m n cazul unor sarcini termice foarte mari. Raportul nlime/lime se ia ntre 1,5 i 3.
Primul tub de jos n secia de radiaie se poate plasa; fa de podea,
la o distan de maximum 1 m.

4.4.2. DIMENSIUNILE TUBURI LOR


Tipurile de tuburi i coturi (pasuri) utilizate frecvent la cuptoare,
pentru materia prim, atit n secia de radiaie cit i n secia de convecie, snt date n tabelul 4.2.
TARF.UJJ.
TI(luri

r!" [mm]

s, [mInI

8\l

152

de tubUri

llo!

i coturi

1-10

251

20:1

(lenlru

4.2

cU(llonre

lG8

:)05

27:)

:ll\l

I
I

10G

508

I
sili,

1,708

1,781

1,811

1,815

1,854

1,8Gl

255

Aceste' tuburi au obinuit grosimea peretelui de 6,8 sau 10 mm, dar


cele de diametru mare pot fi construite i cu grosime mai mare a peretelui (12 i 15 mm). In funcie de condiiile de lucru, ele se execut din
oel carbon sau din oeluri aliate. Se fabric coturi de 1800 sau de 90c.
La prenclzitoarele de aer, cu schimb de cldur gaze de ardere aer,
se utilizeaz tuburi cu diametrul exterior de ordinul 40 ... 50 mm i
cu grosimea peretelui pn la 5 mm (dou exemple: de=42,2
mm;
di=35,1
mm i de=48,3 mm; di=,40,9 mm). Pasul folosit obinuit este
s=1,5 de, aezarea tuburilor fcndu-se n triunghi echilateral.

4.4,3. TIPURI DE TUBURI CU ARIPIOARE


La prenclzitoarele de aer cu agent intermediar sau cu materia prim
i uneori la generatoare de abur prin recuperare de cldur din gazele
de ardere sau la nclzirea materiei prime jn zona de temperatur joas
a gazelor de ardere din secia de convecie, se utilizeaz tubUri cu suprafaa exterioar extins. Se folosesc tubUri cu 1J.ripioare.circulare (pline),
cu epi clndrce sau cu aripi oare circulare crestate. Aripioarele se execut din oel carbon sau aliat, n funcie de temperatura de lucru

~.

Recomandri
tabelul 4.4.

din dou surse, pentru

aceast distan,

snt date n
TABELUL

4.4

{'lasarea tuhurilor fa" de perele


de> [rnm]

Ax tub-perete
[mm]

80
114
140
168
76,2
101,6
127,0
152,4

178
192
203
229
152,4
165,1
177,8
203,2

z,

zid,

Fa tub-perete
[mm]

2
1,68
1,45
1,36
2
1,625
1,4
1,333

Se constat c distana de la faa tuburilor


110-150 mm.

133,5
135
133
145
114,3
114,3
114,3
127

la perete este de ordinul

(tab. 4.3).

Tcmperaturi maxime admisibile pentru al"ploare din oel


Aripioare (epi) din
oel
G

5 Cr
12 Cr

tma:r.adm.,

[Oe]

430-510
)505
650

Aripioare (epi)
din oel

18 Cr- 8 Ni
25 Cr-12 Ni
25 Cr-20 Ni

TABELUL

tmoz.adm"

lOC]

815
1040
1005

In cele ce urmeaz[l se prezint date geometrice pentru tuburi cu aripiocl.re circ.ulare (~li~met~ul ext~rior ~l tubului. ~ nlimea aripioarelor IL) grosimea arlploarelor b i numarul de nfl\ploare pe un metru 1un ...
gime de tub n):
de=50,8;
63,5; 76,2; 88,9; 101,6; 114,3; 141,3 i 168,3 mm;
h =12,7; 19,05; 25,4 i 31,75 mm;
1\ =1,27; 1,524; 1,905 i 2,709 mm;
n =78; 98; 118; 137; 157; 177; 196; 216 i 236 aripioare/m.
fn cazul combustibililor lichizi se utilizeaz Il mare, h mic i n mic.
Tuburile se plaseaz[l n triunghi echilateral, cu pasul mai mare cu
3 ... 5 mm dect diametrul exterior al aripioarelor.

4.4.4. PLASAREA TUBURILOR FA DE PERETE


In secia de radiaie tuburile se plaseaz la o anumit distan de perete, att din motive constructive, cit i din motive de transfer de cldur
(radiaie perete i convecie).
256

4.4.5. TIPURI DE ARZATOARE I INJECTOARE

4.3

Se redau debtele de combustibil ale unor injectoare i arztoare cu


flacr, care funcioneaz cu aer rece (aspirat) sau cu aer preinclzit
(insuflat).
Combustibil lichid:
Cu aer rece: 200 kg/h
Cu aer prenclzit: 180 kg/h i 360 kgfh
Combustibil gazos:
Cu aer rece: 210 m3N/h i 290 m3N/h
Cu aer preinclzit: 50; 200; 250 i 400 m3N/h
Combustibil mixt:
Cu aer rece: 210 m3Ngaz/h+200 kg lic.fh
Cu acI' pl'einclzit: 200 m3N gaz/h+ 180 kg lic./h
400 m3N gaz/h + 360 kg lic.fh.
In figura 4.7 snt redate schemele de principiu pentru: un injector
de pcur cu pulverizare cu abUr a, un arz[ttor de combustibil gazos cu
aer primar aspirat b i un arztor de combustibil gazos cu ardere fr
f1ac[I:'[1 c.

Arztoarele i injectoarele sint de diverse tipuri constructive, ele


fiind cu att mai bune, cu ct realizeaz arderea complet la un exces de
aer ct mai mic. In general, arztoarele i injeetoarele snt prevzute cu
ajutaje convergente, divergente sau con\'ergent-divergente.
Unele arztoare frii flac[lr. cu care se realizeazl la cuptoare perei
radiani, se caracterizeaz prin faptul c amestecul combustibil gazos-aer
trece n partea final[l prin numeroase canale conice, realizate ntr-un
material refractar (ceramic). In regim, acest material devine incandescent i reaciile de ardere au loc n interiorul canalelor (se pare catalitic),
neaprnd n exterior flac[lra obinuit. Panourile radiante prezint dou
17 - Procese de transfer termic

257

.,:,'J' ....

::" :;;IP;~r'>'~"';

";";;["'"iJ

~:!"

.~;~

r.';~
~

,'.J:!';

9";;):

-:f

~.l

...

,.

tjL~7,:J.',.-~':~-;.1,

~ " , ~-: '-,r"r

X'lasarea

Cuptoare

~:-.~

Aer

!t

TABELUL"

.:-,

sau

60 m~

CH.!h

0,7 m

120 m~

CH./h

0,8 m
distana

0,9 m

160 kg pcur/h

sau

175 m~

CI-l./h

2"10 kg p~ur/h

sau

235 m~

CH.!h

1,0 m

260 kg pcur/h

sau

295 m~

CH.!h

1,1 m

Cuptoare
Debit

paralelipipedice

verticale:

De la ax arztor
fa tub lateral

combustibil

De la arztor la fa
tub plafon

la

50 kg pc.jh

(60 m~

CH./h)

1,0 m

l,9_m

105 kg pc.jh

120 m~

CH,/h

1,1 m

3,1 m

160 kg pc./h

175 m~

CH,/h

1,2 m

kl;! pc.lh

295 m~

CH,/h

Cuptoare

Aer

Debit

4,3 m
-----5,6:ffl

1.,3~m

235_'!!;.;_CIiJh

260 kg pc./h

7,4 m

"1,4 m
(raz flacr)

paralelipipedice

combHstibil

4.5

verticale:

sau

. 210

Comb.

cilindrice

1>.

de tuburi

50 kg pcur/h

1"

lor fal

105 kg pcur/h

cu arztoare

De la ax arztor
fa tub la teral

(lungime

flacr)

orizontale:
la

I De
la ax arztor
la
fa tub plafon (podea)

Cuu,*
ardere" ,

gOlOS

c
Fig.

50 kg pc./h

(60 m~

CH./h)

1,4 m

1,7 m

105 kg pc./h

120 m~

CH./h

1,6 m

1,9 m

160 kg pc./h

175 m~

CH./h

1,7

n1

2,1

1I1

2,2 m
2,3 m

210

kg pc./h

235 ln~

CI-1./h

1,8

260

kg pc./h

295 m~

CH./h

1,9 m

4.7

fi

TABELUL
Tipuri

avantaje: radiaie mai uniform decit n cazul unei flcri i posibiliti


mai mari de reglare a tensiunii termice, la diversele zone ale ecranului
de tuburi.

Debit

[1II3;h]

5001)
5000
5 (01)
5000
5000
10000
lI) 000
10 000
10000
10 (1)0
16000
16000
16000
160011
16000
20000
20000
20000
20000
20000

4.4.6. PLASAREA.ARZATOARELOR I INJECTOARELOR


FAA DE TUBURI
Pentru ca flac[lra s nu ating tuburile, se recomand distane minime admisibile de la axul arztorului (injectorului) pin[t la faa tuburilar, in funcie de debitul de combustibil (tab. 4.5).

4.4.7. TIPURI DE VENTILATOARE


In tabelul 4.6. se prezint pentru citeva tipuri de ventilatoare de aer
rece: debitul, diferena de presiune realizatii i puterea motorului electric de antrenare.
258

arztoare

17*

tip, [N/m']

1000
1800
2600
;) 3UO
4400
1260
11120
27UO
:17111)
47.)1)
1270
1 8:10
2470
:~ ;-lX\)

de veutllatoare

P, [kW]
3
4
5,5
7,5
10
7,5
10
1:3
22
:11)
13
1""
17

4 :.loO
11010

:.l0

l,lll)

17
:10
30
30

2210
3 1;)1)
3670

lI)

pentru

4.6

cuptoare

Debit

[ma/h]

20000
25000
25000
25000
25000
25000
31 500
31 500
31 !iDO
:11 50U
:11 501)
:.l1 !i00
35500
:35500
:~5 500
40000
40000
40000
45000
45000

tip, [N/m']
4220
13UO
1900
2620
3130
4870
1070
1730
2600
3220
3760
4380
1450
21UO
4030
1610
2240
2 USO
1540
2290

P, [kW]

40
13
22
40
40
55
22
40
40
55
55
75 .
40

55
75
55
75
75
75
75

259

II' ,
"',
:1 .- ..

Tipurile 'de ventilatoare Iprezentate corespund vehiculrii de aer rece,


la 20C. Ele pot fi ns utilizate i 'pentruvehiculare
de gaze de ardere
calde, pn la 400oC, dar n acest caz, pentru debitul dat, corespund va[oirmai nici ale' diferenei de presii.1I1e'~iealizate i ale puterii motoruhii
de antrenare necesar.
, Aceste valori se calculeaz n funcie de valorile corespunztoare aerului rece i de temperatura gazelor de ardere, prin relaiile:

fII
l'
I

'-to P ~
273+1,

p -

P' =p 273+~
273+1,

Oa debit volumic constant, viteza este constant; p este proporional cu


2
pw , deci cu p; P este proporional cu top, deci tot cu p; raportul densitilor la P"""'ct. i M""",ct. este egal cu inversul raportului temperaturilor
absolute corespunztoare).
'
Randamentul global al ventilatoarelor prezentate ajtmge aproximativ
la valoarea 0,7. n majoritatea cazurilor ns, .e ia o putere mai mare
a motorului de antrenare, dect cea necesar.
Pentru ca puterea consumat de ventilator s fie mai mic, cum
aceasta este proporional cu debitul volumic vehiculat, ventilatorul se
plaseaz n zona cu temperatur mai joas (pentru aerul din sistemul
ele prenclzire nainte ele preinclzitor, iar pentru gazele de ardere dup
prenclzitorul de aer sau dup recuperatorul de cldur). ,
n practic, ventilatoarele utilizate pentru aerul din sistemul de prenclzire se numesc i "suflante" (ele au tragerea la presiuneaatmosferic), iar ventilatoarele ele pe circuitul gazelor de ardere se numesc i
"exhaustoare" (ele au refularea la presiunea atmosferic).

4,5.

BILANUL TERMIC I RANDAMENTUL

1,

+ (l-e)il

Qmp=Qmp

,-il

t.1

(4.2)

+Qmp

(4.3)

n afara materiilor prime, prin cuptor pot circula i fluxuri de fluide


secundare (exterioare circuitului principal al instalai ei) care absorb cldur n scopuri utile (suprainclzire de abur, generare de abur, recuperare de cldur printr-un fluid intermediar).
n astfel de cazuri, cldura util (global utilizat) este:
Q'=Qmp+ Q!.

(4.4)

Cldura preluat de aer n prenclzitorul de aer este o cldur[1 regenerat i nu recuperat i ea nu intr n cldura util, prin intermediul
cldurii absorbite de fluxurile secundare.
Relaia general[l de bilan energetic, aplicat circuitului amestec combustibil - gaze de ardere, se simplific tot la forma:

CUPTOARELOR

QI-2=1!J.! +toE,J.

care mai explicit se scrie astfel:


-Q
-Qp=B(i~,-i",-Hi)
Qp cldura pierdut prin perei ciltre mediul ambiant, in unitatea
de timp; B - debitul masic de combustibil; igc - entalpia gazelor ele co,
pentru unitatea de mas[1 de combustibil; inc - entalpia amestecului combustibil, pentru unitatea ele maS{1ele combustibil: Il, - puterea ca!oriril
inferioar[l, masid, a combustil)ilului.
Semnul minus se refer[l la dlldul'[l cedat::i i respectiv la reacie exotermic[l.
i in aceast[l ecuaie de bilan termic trebuie respectaUI omogenitatea
fizic.
Entalpia amestecului combustibil se compune din:

Ql-2 - cldura schimbat n cursul procesului, de la starea iniial 1


pin la starea final 2; LtI-2 - lucrul mecanic tehnic schimbat; I _ variaia entalpiei fluidului; Ec!l - variaia energiei chimice; toEI' - variaia energiei poteniale; toEw' - variaia energiei cinetice.
La aplicarea acestei relaii materiei prime care circulii prin cuptor,
LtI-2=0,
iar !J.Ep i !J.Ew pot fi neglijate, fr':i a se face o eroare .nsemnat. AstfelrezuWi:

Ql-2='!J.!+!J.E,!l
AceasUi relaie, care poate ine seam de inc[tlzirea materiei prime, de
vaporizarea sa icle reaciile chimice care au loc, se scrie obinuit sub
forma:

+ (]r)

---:-

(e reprezint fracia masic a vaporizatului; indicele v se refer la vapori, iar l la lichid).


Uneori prin cuptor exist dou circuite de materii IPrime diferite
(exemplu DAV). n aceste cazuri se scrie:

+Ecll+ toEI'+ toEw

Q'11w=.mnll'(i2-i1

"Qmp

mmp

Qmp=,mmp[eiv

Bilanul energetic pentru un proces cu flux continuu de fluid se exprim prin relaia (cu convenia de semne din termodinamica tehniccldura primit i lucrul mecanic produs snt pozitive):
QI-2-LIl-2=I

"7."",
cldura .absorbit, .de materia prim n unitatea de timp;
debitul masic al materiei prime; il - entalpia specific masic
a materiei prime la intrare; iz .,-- idem la ieire; q, - cldura de reacie
consumat pe unitatea de mas de materie prim.
'
n multe cazuri, cldura de reacie specific se d iniial pe unitatea
de mas de component principal rezultat i ea trebuie recalculat Ipe
unitatea de mas de materie prim.
In relaiile de bilan termic, pe lng omogenitatea dimensional, trebuie respectat i omogenitatea fizic, deci toi termenii trebuiesc exprimai fa de aceeai origine.
Dac materia prim se nclzete i se vaporizeaz parial, fr reacii
chimice, Qmp se exprim i prin relaia:
"0

(4.1)

iac =icolJlfJ. -l-;acr-t-iafmr

pilit'.

(1..))

Entalpia aerului se ia la temperatura atmosferic, chiar dadl exist[l


prenc[dzire de aer. Puterea caloric a combustibilului, entalpia abjului

260
_

_26~

'de 'pulverizare,' ')entalpia ga'z'elor


de ardere etc. se exprim fa de
originea: temperatur O~C,H20 n
faz vapori.'
',
..
Din relaia de bUan 'termic
pentru circuitul amestec combustibil-gaze de ardere rezult:

Caze-de'
ardere

8,igc

-t.,..~~------ .......,.e-....._~ .....t


-

I
1

I
I

o,.

I
I

Qmp

Q=B(H;

I
I

I
I
I
I
I
I

1
I

IJp

iac)-Bige-Q"

(4.6)

Randamentul termic
torului are expresia:

al cup-

Y)=

I
I

I
I
I
I
I

I
I

I
I
I

I
I

Qp

-------'

(4.7)

Din aceast relaie de 'definiie


_<l..randa"'mentulu-i,-se-poate'ealet11 CI
debitul de combustibil necesar la
cuptor:

I~~ __ -

1I,+i.,

B(H,+i.,)

_.J

=1-~-

Qu
B(H,+i.,)

B=

-ti

~I~I cl~

Qu
"l(II,+i.,)

(4.8)

n figura 4.8 snt redate fluxurile materiale i termice la un cupFig,4.8


tor i conturul corespunztor bilanului termic global al cuptorului (totalul fluxurilor termice intrate este egal cu totalul fluxu~ilor termice evacua te).
'
Cu ct temperatura gazelor de co este mai mic, cu atit randamentul
cuptorului este mai mare.
'
,
Acest lucru este exemplificat prin urmtoarele date ale unui caz concret:

IlUlede
: ,\ ,In' 'Cazuri 'excepionale, Cnd se utilizeaz
ardere
combustibili fr, sulf, se ,adt;lit p~nij;ruga'7 -,', __ .!.:!i.P -----1
~~lLl;k3Q_t.eIl1,p~r.~1Jr.Lin_Jl;lr1:11_~
...lQO"C,
'
-'1'
rcirea acestora fcndu-se prin prenclzi-I
rea 'aerului sau prin recuperare de 'cldur
I
I
cu un freon, iar tirajul realizndu-se fortat.
I
I
I
Pierderile .decldur
'relative -prin peI
lop,
reii cuptorului Qp/B(H;+iae) snt la cuptoaLrele actuale de ordinul 0,01 ... 0,05, dintre
I
I
acestea revenind aproximativ 2(3 seciei de f)r
I
radiaie.
I
Pentru condiiile prezentate, randamenI
I1
tele cuptoarelor tu'bulare actuale au valori
____
peste 0,85.
-I-ti
, E:
In afara bilanului termic global al cupAeipreinc!lIt
~8
torului, prezentat an:terior, pot fi efectuate
BIH,tio,,)
i bilanuri, termice "pariale, , pentru secia
-Fig.-4,9_de_radiaie,. ,secia~de~convenie, .recuper--ato~ -rul de cldur i prenclzitorul de aer.
In figura 4.9 snt redate fluxurile materiale i termice pentru secia
de radiaie a unui cuptor i conttirulcorespunztor
bilanului termiC:.
Din acest bilan termic se calculeaz 'Obinuit fluxul termic' absorbit de
materia prim n seciade radiaie:
"O-O

8(Hi,ia

t,CI [oG]

"l

3017

288

204

0,819

0,818

0,889

1-19

Qr=B(H;+i:e) -Big"-Q,,.

Q", _ cldura pierdut prin pereii seciei de radiaie n unitatea de


timp; ig" _ enta'lpia gazelor de ardere, la temperatura de ieire din secia de radiaie (temperat.ura la prag), corespunztoare unui kg de combustibil; i'ac - entalpia amestecului combustibil ~pentru un kg de combustibil);in care intervine aerul prenclzit.
Se:' recomand. ca diferenele locale de temperatur
dintre fluide,
pentru dlvei'sele fascicule de tuburi plasate n secia de convecie a cuptorului, s nu fie mai mici deCt 70C.

4.6. DIMENSIONAREA

0,5

--t,a, [oG]

262

-------_

..

- ---

132

136

1,11

111

(4.9)

0,915

n prezent se recomand pentru gazele de co o temperatur maxim


de 200C, temperatur mai mare dect temperatura punctului de rou
aciel al gazelor ele ardere, corespunztoare combustibililor cu un coninut
meeliu de sulf.
In capitolul "Procese ele combustie" s-a indicat modul de calcul al
temperaturii punctului de rOU[1aciel. Pentru pcur, care arde complet
cu cx=1,25, pot fi utilizate i urm[ltoarele date orientative ale ace:,tei
temperaturi, n funcie de coninutul de sulf al combustibilului:
% mns,l S

"-

1-16

117

4.6.1.

SECIEI DE RADIAIE

STABILIREA NUMARULUI

DE CIRCUITE IN PARALEL

n majoritatea cazurilor, in secia de rac1iaie a cuptoarelor paralelipipedice se utilizeaz,'1 dauCl circuite in paralel, iar la cuptoarele cilindrice
se folosesc dou sau patru circuite. Diametrul tuburilor i numrul de
circuite se aleg astfel incit S[l se obin[l pentru materia prim viteza ele
mas (elebitul specific) sau viteza liniar[l, in limitele recomandate. Aceste
limite sint impuse de un transfer ele c[llelurClbun, de o dldere ele presiune
redus i ele evitarea (reducerea) cocs{lrii tuburilor (tab. 4.7).
Valorile elin tabel snt orientative i nu rigide, unii proiectani admiind i viteze ceva mai mari, ca ele exemplu la cu1ptoare DAV, sau
263

:f
"TABELIUL

'Jf, :e~.constat.c: tensiunile -termice recomaJ;ld~t~..qU obinuit valori mai

1.7

Vileze recomandate p~lItrll maleria prim III tubllri

Cuptor

(instalaie

sau

Viteza
de
[kg/ln:!

proces)

DA.
DV

855-1220
295490
730-1220
1 710-2195
220340
1710-2195
730975
1465-1955
490730

Refierbtor
nclzire
ulei

ne

Cocsare
Hidrotratare,

hidrocraeare

ce

Generare
abur
Suprainelzire
dicat)

ahur

mas,

s.l

(presiune

Viteza liniar
densitatea

11

w, [m{s] pt.
1', [kg{m3j

1'=850; w=1,01-1,44
1'=900;
l' =750;
l' =900;

w=0,33-0,5.

w=0,97 -1,63
w=1,90-2,44
1'=950; w=1,80-2,31
1'=850; w=1,72-2,30
1'=1000;

w=0,49-0,73

ri145-

365

uneori i viteze mai mici, ca de exemplu la g~neratoare de abUr i cuptoare de cocsare.


Vitezele liniare din tabel snt exprimate pentru densiti aproximative ale materiei prime lichide reci.
Pentru nclzirea amestecurHor gazoase se recomand viteze linia re,
n condiiile medii de lucru, de ordinul 15-20 m/s.
,
La supranclzire de abur, de exemplu pentru 35 bar i 350aC,
p=13,03 kg/m3 i corespunde w-ll,13-28,01
m/s.

4.6.3. STABILIREA DIMENSIUNilOR


SECIEI DE RADIAIE
I A AMPLASRII TUBURllOR
Se aleg n ordine urmtoarele: tipul constructiv de cuptor (paralelipipedic, cLlindric); modul de amplasare a tuburilor n secia de radiaie (numai pe pereii laterali sau n serpentin[l continu pe cei 4 perei,
la cuptoarele paralelipipedice; amplasarea vertical a tuburilor, la cuptoarele cilindrice etc.) i valoarea tensiunii termice n secia de radiaie
(conform recomandrilor).
Fluxul termic schimbat n secia de radiaie poate fi impus (cazul
in care materia prim circul numai prin secia de radiaie) sau poate fi
calculat, prin bilanul termic al seciei de radiaie. In ambele cazuri
trebuie admis temperatura gazelor de ardere la trecei'ea din secia de
radiaie in secia de convecie (Ia prag). Aceast[l temperatur[\ este, in
majoritatea cazurilor, cuprins[l ntre 700 i 1 !Ooac. Alegerea ei se face
n funcie de tensiunea termic[l i de temperatura medie a materiei prime
in secia de radiaie. Tempcratul'(I la prag a gazelor de ardere se ia mai
mic, n cazu'l tensiunilor termice mici i in cazul temperaturilor medii
ale materiei prime mici.
La cuptoarele cu cil'culaie a materiei prime numai ,prin secia de radiaie, dUp[1 fixarea temperaturii gazelor de ardere la prag, se poate
calcula debitul de combustibil necesar (la celelalte cuptoare, debitul ele
combustibi'l se calculeaz anterior, elUp[1stabilirea c[lldurii utile i a
randamentului).
Ari~ de transfer de cldur necesar n secia ele radiaie se ca1culeaz[l cu relaia:

4.6.2. ALEGEREA TENSIUNII TERMICE

Tensiunea termic (fluxul termic specific) din secia de radiaie


cuptoarelor este un parametru foarte important i alegerea sa pentru dimensionarea seciei de radiaie trebuie S[l se fac n limitele recomandate
(tab. 4.8), stabilite pe baza observaiilor practice.
TABELUL

4.8

Tensiuni termice reeom:\Illlale I'~ntrll set'li" ,le r:II\I"lie


Cuplor

(instalaie

'S:l1I pl'oceS)

Tensilille

Ne

Hl'ducl'rc
Hedllcere

ce

viscozitatc
viseozitate

ill('~t1zirc
reae ie

Ilidrotratare,
hiLlrocraeare
J nelzire
ulei
Hefierh:Hor
lliroliz
benzin
])eparafinare,
extracie
cu soiventi,
propan

terlllint,

[\\'{III"I

:l2 000 -47000


2;) 000 -:n 000
29000-35000
2 t 000 - 4t 000
29 000 - 3:; 000
EI 000 - 22 000
2:1000-31000
;)2000-41000
26000-3.1000
:12000-37000
58 000 - 79 000

D.l
D\'
Co('sare

dez:lsfallare

mici Ia cuptoarele (pentru fraciuni. petroliere grele, la. care formarea


cocsului este mai frecvent. Valoarea maxim a tensiunii" termice es"te
intilnit la cuptoarele de piroliz. Cu creterea tensiunii termice, crete
in general temperatura peretelui tuburilor. Valoarea tensiunii termice
determin lungimea serpentinei i deci timpul de edere a materiei prime
in secia de radiaie a cuptorului, respectiv cderea de presiune a materiei prime. Tensiunea termic trebuie s fie mai mare, atunci cnd materia prim trebuie nclzit la o temperatur mai ridicat. Rezult, din
cele anterioare, c valoarea tensiunii termice din secia de radiaie are
numeroase implicaii asupra proceselor de nclzire, vaporizare i reacie
ale materiei prime.
Pentru comparaie, n secia de radiaie a cazanelor recl4peratoare
prevzute cu focar, ca de exemplu, cele din instalaiile de cracare catalitic, se recomand tensiuni termice de ordinul 120000 W/m2 pentru
vaporizator i de ordinul 35000 W/m2 pentru supranclzitor.

Ar=Qr
1',

(4.10)

La cuptoarele cilindrice se alege, ele exemplu, num[lrul ele tuburi verticale (multiplu al numru>1tlide circuite) i se calculeaz[l diametrul cer-

cn
2:1000 - 28 (1)0

265

211-1
....
l'*---

..-__.-

cului c~rispunztor axelor tuburilor)i diametrul iilterior :al 'camerei de


radiaie. In continuare; 'se stabilete: lungimea unili tub:" ,':"
;'<,:,

'1

'L="

:4..",:'

:"

(4:11)

.n1td.
I

-.--....-. I.:...
~:.,~.::'"__._--'~~~:;.
..~

I
I

---.~.

_ .

~. ~ "," .~

__
-o

.de, ardere). Fluxul termic primit de tuburi n secia de radiaie Q. se va


compune deci, din fluxu'I termic primit prin radiaie Q; i fluxul termic
primit prin convecie Q;..
'
'In capitolul "Procese de transfer' de cldur", fluxul termic schimbat
prin radiaie, n regim staionar, intre. dou corpuri solide, s-a exprimat
prin relaia general:

Q=5,67Cl_?Al

, -

[( TI)4
-

100

(T.

)4]

100

n care indicele 1 se refer la corpul cald. Constanta universal a radiaiei este exprimat n unitile fundamentale S.I. Cl-2 este coeficientul
de radiaie reciproc intre cele dou corpuri.
In cazul seciei de radiaie a cuptoarelor, neavind sens o arie a corpului cald (mediu complex), Al se nlocuiete cu aria echivalent a ecranulu'i Aee (corpul rece). Aria ecranului de tuburi reprezint aria exterioar a tubur'1or existente n secia de radiaie (A.). Aria echivalente! a
ecranului este aria plan continu (fictiv) care, n condiiile date, ar
absorbi acelai flux termic ca i ecranul de tuburi.
~--Pentrlnchimbul-de-cldur-prrnradiaie,--n
seciade radiaie a cu~
toarelor,irelaia anterioar se scrie sub forma:
Q~=5,67FAee[(~~~
(4.12)

La cuptoarele
tubulare de rafinrii, T" are valori de, ordinul
45000 ... 80 000 W/m3 (pentru comparaie, aa cazane de abur T" este
de ordinul 350000 Wjm3). O tensiune volumetric mare este asociat cu
o tensiune termic mare.
'
Cunoscndu-se, dup, dimensionarea,seciei de radiaie, geometria seciei i condiiile de lucru, urmeaz s se verifice dac este asigurat tensiunea termic admis.'
'
La seciile de radiaie actuale cu tuburi orizontale, circulaia materiei prime se poate face global descendent sau ascendent, acest sens depinzind printre altele i de legtura de transfer a cuptorului. La circulaia ascendent, sensul circulaiei forate este acelai cu sensul circulaiei
libere. La circulaia descendent exist contracurent n raport cu gazele
de ardere, dar acest lucru nu intervine n calculul fluxului termic schimbat. Tuburile superioare sint mai solicitate termic decit cele inferioare i
ele sint rci te mai bine de materia 'prim,,,dac aceasta circul descendent. Alegerea sensului global de circulaie a materiei prime n secia
de radiaie depinde deci de mai muli factori.

4.7. VERIFICAREA TENSIUNII TERMICE DIN SECIA DE RADIAIE

4.7.1. RELAIA DE VERIFICARE A TENSIUNII TERMICE


In secia de radiaie a cuptoarelor, suprafaa exterioar a tuburilor
primete cldur prin radiaie (de la flacr, de la componenii triatomici ai gazelor de ardere i de la perei) i prin convecie (de la gazele
266

r-( 1:~n

(4.13)

n care: T mI este temperatura medie din focar (corpul cald); Te - temperatura medie a ecranului; F - coeficientul de radiaie reciproc, n
acest caz cu mediu cald complex i cu utilizare a ariei echivalente a corpului rece.
Aria plan ocupat ele ecran A1J se calcule azil cu relaia:
_ nsL
A p(4.14)
n,

n care: n reprezint numrul total de tuburi din secia de radiaie:


s - pasul tuburilor; L - lungimea tuburilor, pe care se realizeaz efectiv transferul de c[tlelur':";n, - numrul irurilor ele tubUri in ecran (1
sau 2).
Cnel tuburile snt plasate pe perei, .I1p este aria pereilor pe care sint
plasate tuburile.
Haportul .t1ee/ A" se noteaz cu K se numete coeficient relativ ele 7'Clc1iaie i poate fi calculat n funcie ele modul de realizare i amplasare
a ecranului i de pasul relativ al tuburilor.
Aria echivalent[l a ecranului poate fi exprimattl m funcie ele "\n
astfel:
IIsL

1\ rS

I1d

r:dtn$

Aee=K.Al'=K. --=--

nr;eleL

H,s
1
A ee=--i
r'

(4,1;)

nden,

Hezult n continuare ll1'm[ltoarea expresie a lui Q~ :


Q;=5,67F ..!!L A.
nd,n,

[(Tm/)'l_(.!..'-.)']
100

10U

(4.16)
267

'Fluxul termic "schimbat prin convecie, in secia" de radiaie, se


prim prin legea lui Newton:

ex-

(4.17)

Q~'=IX,AT(tm/-t.)

f.

n care CI., este coeficientul de convecie [W/m2 ac].


Conform definiiei, tensiunea termic din secia de radiaie este:
Q>Q;
T-t- Q,A,

4.7.2. COEFICIENTUL RELATIV DE RADIAIE

A,

Kr reprezint raportul dintre aria echivalent a ecranului A i aria


, plan ocupat de ecran Ap.
Kr depinde de numrul irurilor de tuburi, de poziia ecranului i de
valoarea relativ a pasului tuburilor i se calculeaz cu urmtoare'le relaii, deduse analitic prin aplicarea legii lui Lambert:
- p~ntru un singur ir de tuburi plasat la perete:
Kr=2x-x2
(4.23)

Sub o form general, relaia utilizat n prezent pentru verificarea


tensiunii termice din secia de radiaie se scrie astfe'l;
T t=CJ F

K,s

-1tden,

(T4m/- T4.)+ IX,(tm,-t. )

Aceast relaie, omogen dimensional, conine


feritor la transferul de cldur prin radiaie i
referitor la transferul de cldur prin convecie .
Tt reprezint tensiunea termic n W/m2; CJ radiaiei (5,67.10-8W/m2K4).
Laba i Evans recomand pentru coeficientul
medie constant:
IX,=11,37

(4.18)

un prim te,rmen, reun al doi!lea termen,

(4.24)

pentru un singur ir de tuburi plasat central:


Kr=2x

(4.25)

pentru dou iruri de tuburi decalate plasate central:


Kr=4x-2x2

(4.26)

constanta universal a

2,0
Kr

de convecie valoarea

/,9
/,8

W/m2 aC

1,7

iar pentru coeficientul de radiaie reciproc re'laia de calcul:

(5

F=-----

(4.19)

1-,.
1.111+--9

1,5

'.

n care: I\J reprezint gradul de ecranare a seciei de radiaie; eg - coeficientul de emisie a gaielor din focar.
Mai corect, ar trebui ca aceast relaie a lui F s se utilizeze pentru
I\J>O,6667, iar la valori I\J<O,6667 s se calculeze F cu relaia:

F=

pentru dou iruri de tuburi decaiate plasate la perete:


Kr=4x-6x2 + 4x3_x4

7y(1-,.)+c.(5+39)
0,111+-------7,.<I-c.)+e~(5 + 3<jJ)

F crete, cu creterea lui eg i cu scderea 'lui I\J.


Belokani recomandil pentru calcularea lui IX, urmtoarea

(4.20)

1,"
I,J

1,2
1,1

',a
0.9

relaie:
0.8

CI.,=2,09 (tmr-te)O.2yW/m2

aC].

(4.21)
0.7

Pe baza teoriei lui Belokoni, s-a stabilit pentru F Urmtoarea expresie simplit:
F=O,geg(2-I\J)

(4.22)

In cazuri practice, utilizindu-se relaia de baz cu diversele variante


pentru F i IX" se obin rezultate alpropiate. Cercetrile mai recente, referitoare la transferul de cldur din secia de radiaie a cuptoarelor, nu
s-au concretizat, pn acum, prin relaii aplicabile practic.
268

.--_._------

0.5
5
0. ',2

1,J

1,"

I,S

1,5

(7

',8

(9

2,0

2,1

2,2

2,3
s/rJe

i:.

1- Doua $lrurr d~calattplata/~central; 2- Unsmgurs,r plo.ratcm/rat;


J-Oauo finIT; rJecalale plasvl, la ".rere;" -Un,ingurfirpla,alla
p,~t,
Fig. 4,10

269

-_o.

.fl'"
- ._ ....
- .
~'", Temperattiratmi" este temperatura -medie ':a'materleiprime
in -secia
de' radiiltie. -Ooeficientul'x -are 'obinuit valori de ordinui '15 : ..:25."Tem~
peratura' ecranului crete. sensibi'l, atunci cind n :interiorul tuburilor'se
depune un strat de coes.
~.

In toate! aceste ,r.elaii .;rare

expresia '(arc: :tg:e ..exprim~ p radiani):

x=l-e-; [V(:}-l-arctg
In figura 4.10 snt reprezentate

V(:J~l]

(4.27)

grafic variaIile celor 4 valori ale lui

"K" precum i variaia aui x, n funcie de raportul s/cle.

Mai corect, n cazul tuburilor plasate la perete pe un singur ir, K,


depinde, ntr-o msur nu prea mare, i de distana la care sint plasate
tuburile fa de perete (K, crete, pn la o limit, cu creterea acestei
distane).

. ' ... . .
.
~
4.7.5. COEFICIENTUL DE EMISIE A GAZELOR

Co~ficientulde emisie a gazelo~ de ard~r~,.~ seciilde radiaie


cuptoarelor, poate fi calculat, n ,primul rind, cu ajutorul relaiei:
eg=O,6344-0,00017 t;"t+ 0,1886 ln[(pco, +PH,o)l]

4.7.3; TEMPERATURA MEDIE DIN FOCAR

--~

Tuburile din secia de :radiaie primesc c'ldur prin radiaie, direct


sau indirect, de la flacr, de la componenii triatomici ai gazelor de ardere i de la pereii focarului. In secia de radiaie, n exteriorul tuburilor, exist o diy~rsitate __de_tem-peraturi, .ca ..d.e_.exemplu: -.tmpe.ratuf'a
n1axim a flcrii, temperatura amestecului combustibil care ptrunde
in f.ocar, temperatura medie a pereilor focarului, tem,peratura gazelor de
ardere aa ieirea din secia de radiaie, temperatura filmului de gaze de
ardere de la suprafaa tuburilor etc. Este practic imposibil s se stabileasc corect temperatura medie din focar, necesar n calculul transferului de cldur.
Pn nu de mult, temperatura medie din focar se lua egal cu temperatura gazelor de ardere la ,prag, aceasta fiind considerat drept medie aproximativ ntre temperatura :flcrii, temperatura amestecului
combustibil i temperatura pereilor.
In prezent se tie c temperatura medie din focar este mai mal'e decit
temperatura gazelor de ardere la prag, uneori chiar cu peste 100C. Pn
la stabilirea unor date mai precise n aceast privin, se poate admite:
tm/=tp+(20

... 5otC

n care tmf, noC,presiunile


pariale
medie a stratului de gaze n m.
Aceast relaie. se. aplic in
(PCO,+PH,o) 1~0.4 ... 1,8 bar.m.
a doua relaie stabilit pentru

- --

---

eg=(176

(4.30)

ale .C02 i H20 n bar, iar grosimea


..
_ . ..
domeniiie: tmf=600 ... 1 600C i
.
calcularea li.li eg este urmtoarea:

(p ~1)0_41'--

H,O +424)
Pco,

co.

(4.31)

T f.

n care T ';'f,n K, P co,!i PH,O 'n bar i .1, n m.


In figura 4.11 este redat o diagram transpus dup Wimpress, din
care. se poate citi eg n .funcie de.tmf i de (pco. +PH,O )1.
_.
. .....
Presiunile pariale ale CO2 i H20 se calculeaz n funcie de fraciile
molare corespunztoare i de valoarea presiunii atmosferice, inndu-se
O)

"g

0,6

(4.28)

n care tp este temperatura gazelor de ardere la prag.


In cazul utilizrii de aer prenclzit, temperatura flcrii fiind mai
mare, este bine s se ia diferena de temperatur spre limita superioan'i,

~5

4.7.4. TEMPERATURA MEDIE A 'ECRANULUI

0.3

l\ceasta reprezinU't temperatura medie pe suprafaa e~:terioal'tl a tuburilor.


In cazul inclzirii gazelor sau vapori/ar, este bine s~i se calculeze coeficientul de convecie interior i s se stabileasc corect aceast[, temperatur.
n celelalte cazuri (inclzire lichid, nclzire i vaporiznrc, cu sau
frt, reacii) se poate aprecia temperatura medie a ecranului, p:-in relaia:

l7,2

0.2
1

te=tml'

270

+ -x

(tmf-t,,,I')

(4.29)

0."

0.6

Fig. 4.11

271

seam~ i de !altitudine. Se poate eventua!l lua n consideraie, la calculul


presiunilor pariale, i umiditatea iniial a aerului atmosferic (tempe~
ratura atmosferic i umiditatea relativ ",500f0).

.(a,'.Grosimea .medie' a stratului de .gaze;


1=1,3.4,5=5,85 m
Dup Hausen, considernd secia de radiaie
i cu jumtate din plafon liber;
1=36.

4.7.6. GROSIMEA MEDIE A; STRATULUI DE GAZE

4,5.8.2.1
(4,5.1,5+2.8)2.\+2.4,5.8

Aceast lungime poate fi calculat cu relaia


general este mai puin exact:

lui Hausen, care fiind

1=3,6 :!::.
A,

4.7.7. GRADUL DE ECRANARE


La cuptoarele obinuite cu tuburile plasate pe perei, gradul de ecranare este definit prin relaia;

4J=

L1BELUL4.9

Cuptoare paralelipipedice

la 1-2-4

.,

A"

Raportul dimensiunilor 1-1- 4 la 1-1 - >.\

I=dimensiullea

Haportul dimensiunilor 1-2-5

la 1-2- >5

/=1,3 .dillll'tlsiunl'u

Inie

Haportul dimensiunilor 1-3-3

la 1->3->3

1= 1,8 'dimensiullt'a

mic,\

mic

')

Haporlul D-ll

1-1

1=

1-2 la 1->2

-=-- /)
3

I=D

Exemplificare pentru un cuptor paralelipi,pedic cu li\imea 4,5 m, nlimea 8 m i lungimea 24 m (dimensiuni<le seciei de radiaie). Raportul
relativ al dimensiunilor;
4,3-8-24

-).1-

-=8

-1,;)

"",,2-

(4.33)

(4.34)

La majoritatea cuptoarelor actuale, gradu~ de ecranare are valori de


ordinul 0,25 ... 0,85.
In cazul cuptoarelor cu tuburi plasate central i cu perei radiani,
existil unele particulariti n dimensionare a seciei de radiaie.
La majoritatea cuptoarelor actuale, primele dou iruri de tubUri din
secia de convecie snt vzute de flacr i deci primesc cldur prin
radiaie i direct din focar. lncercrille existente n literatur, n privina
rczolv{lrii acestei probleme, nu snt satisfctoare, din mai multe motive:
- se pot lua n consideraie primele dou iruri de tubUl'i sau numai
primul ir;
- este greu de precizat valoarea lui K,;
- dac irul (irurile) de tuburi n caUZ{1se consider ca filcind parte
din secia ele radiaie, temperatura gazelor de ardere la ,prag i bilanul
termic a~ seciei de radiaie se modific;
- este greu de precizat modul n care se calculeazc'i 4J;
- la tuburile n cauz, n raport cu tuburile normale ale seciei de
radiaie, transferul de cldur prin convecie este mult diferit i relaia
de verificare a tensiunii termice din raeliaie nu mai este corespunz[ltoal'e;
- dadl n secia ele convecie exist[l, ele exemplu, numai generare de
abur, temperatura ecranului pentru prime'le tuburi din con\'ecie este
elifel'it[l;
- tubUrile elin convecie pot avea alt diametru i alt pas, dect cele
din radiaie.
Toate aceste complicaii, precum i faptul c primele tuburi elin secia
ele convecie snt puine la num[lr, n raport cu tuburile din secia de
radiaie, i n unele cazuri mai scurte, eluc la concluzia c, la c1imensio-

Haporlul D-ll

A,

4J= A,+A

1=-=--{lV
3
1= ~{IV

Cuptoare cilindrice

A"

n care; A, este ara total a pereilor seciei de radiaie, ar Ase - aria


echivalent a ecranului, definit anterior prin intermediul lui K,.
La cuptoarele cu tuburi plasate central, gradul de ecranare este definit prin relaia:

Grosimea medie a stralulul de gaze In seell" de rlldlalle

Raportul dimensiunilor 1-2-1

'

(4.32)

la 1-1- 3

503 m

(cele dou valori obinute snt destul de apropiate).

n care: V reprezint voiumuil camerei de radiaie, iar At aria total a


pereilor seciei de radiaie.
Obinuit se utilizeaz urmtoarele recomandri privind valoarea lui 1,
pentru secia de radiaie a cuptoarelor (tab. 4.9).

Raportul dimensiunilor 1-1-1

perfect paralelipipedic

-=2.( =3

.I!,)

272

18 -

.~

Procese

de transfer

termic

273

-----------

'nareaseciei de radiaie, poate fi neg1lijat:prezena: tuburilor ;din secia


de convecie vzute de flacr:., " _, _
'
In cadrul acestui paragraf a fost iPre'zentat metodica de verificare a
tensiunii termice din secia de radiaie. Dac tensiunea termic rezultat
din calcul este diferit 'de cea admis la dimensionare seciei de iad,iaie
(cu mai mult de 3-4%), calculul trebuie repetat, modificndu-se n primul rnd temperatura gazelor de ardere la prag.

~I'
i;:.'
I

!I

Tt max=Cl

4.8. STABILIREA TEMPERATURII MAXIME A ECRANULUI


Cunoaterea temper?turii ,maxime a Peretelui tuburilor din secia de
radiaie este necesar, pentru 'alegerea materialului din care snt confecionate tuburile. "
__ ,_ ,
" _
.
Tensiurieatermic pentTucar'e'se dimensioneaz secia de radiaie a
cuptorului este o tensiune termic medie, pe circumferina i pe lungimea ,tuburilor. Temperatura peretelui tuburilor este mai mare la tuburile
finale, n care temperatura materiei prime este.
ITlaimare,_i n poriup~a

~,o
1:,

1"

J,8
J,6 ;

,.

'"

J,Z
J,O

1"'-

!""

I
Plasarea tuburilor
1-

:::",

La perete
Central

.0.,
2,6

30'

0,918
0,918

60'

90'

1
0,703
0,756

0,451
0,672

120'

0,312
0,756

150'

0,315
0,!118

180'

0,342
1

Pentru plasarea tuburilor la perete (acestea snt vzute de fllacr pe


o singur parte), valoarea medie a tensiunii termice relative este 0,562
i se constat din datele prezentate c pe spatele tubului se simte influena radiaiei peretelui.
Pentru plasarea central a tuburilor (acestea snt vzute de 1ilacr
simetric pe ambele pri), valoarea medie a tensiunii termice relative
este 0,837 (sensibil mai mare ca n cazul anterior).
La valori s/de mai mici, valorile medii ale tensiunii termice relative
snt mai mici.
Coeficientul C2 este dependent de distana medie fa de flacr;'t a
diverselor zone ale tuburilo!'. Pentru flac<'ir[tvertical i tuburi vertic,tie,
tensiunea termic este mai uniform n cazul tuburilor scurte (C2 are
valori mai mici). Pentru flacr vertical i tuburi orizontale, tensiunea
termic este mai neuniform,'i n cazul camerelor de radiaie de nlime
mare (tuburile superioare sint mai ndeprtate de flacr i au tensiuni
tel'm':e mai mici). La camerele ele radiaie cu perei radian i, tensiunea
termic este aproape uniformeI, pentru toate tuburile i pe ntreaga lor
lungime (C2 are valori minime).

0-

<!*'-

....... ~

/,8

C=-

1,6

I-

1'--

t,

1,2

I,J

/,-

/,S

(5

1,7

(8

/,9

2,0

2,1

2,7

2,J

2,-

.rId,
1- Daua f1f1JrJrJeca/at~ plasau la perere; /- JJoud mlfl (Jecalat~ plQsat~
J-UnSJnyur fir plasa! (a perete; 4 -Un.rmglJt.fr pta.satc(fltral

central'

Fig, 4.12

274

1
1

2,0I

',O/,2

o'

~2~

I,~

4.10

Valori relative ale tensiunII termIce locale

",1

2,8I

2,~

(4.35)

Tensiunea termic relativ"


""

'",-,

C2 C3 Tt

Coeficientul Cl este dependent de pasul relativ al tuburilor (s/de), de


numrul irurilor de tuburi care formeaz ,ecranul (un singur ir sau dou
iruri decalate) i de modul de plasare a ecranului (la perete, cu tuburile
vzute de flacr pe o singur parte, sau central, cu tuburile vzute de
flacr pe ambele pri).
Valoarea lui Cl se citete din diagrama din figura 4.12 i are desigur
valori 'supraunitare. Cl ine seam de variaia tensiunii termice pe circumferinta tuburilor. Tensiunea termic este mai uniform la tuburile
plasate c~ntral pe un singur ir (Cl are valori minime) i mai neuniform n cazul a dou iruri plasate la perete. Valoarea lui Cl este mai
mic, Ipentru valori mai mari ale pasului relativ al tuburilor.
valorile reTative ale tensiunii termice locale;-l1-funcie de unghiul
la centru n raport cu direcia i sensul flacrii, pentru pasul relativ
s/de=2 i pentru ecranele cu un singur ir de tuburi, snt redate n tabelu14.10.
TABELUL

.-_.-

J,"

tuburilor n care tensiunea termic este maxim. ,Tensiunea' termic' este


maxim pe partea vzut de fllacr a tuburilor i n poriunea mai ~propiat de zona cu temperatur maxim a flcrii.
-Tensiunea termic maxim se afl prin nmultirea tensiunii termice
medii cu trei coeficieni de c'o'recie:
'

18'

27

;t
~-,

..

- ,

Pentru Cz se pot lua urmtoarele valori:


-

Cuptoare cilindrice H/D=2;

C2=1,2

1,3

H/D=3;

C2=l,3

1,4

H/D=4;

C2=l,4

C:>='l,l

...

7-O,.5C'

S-SC,

1,2

1l/l=2; Cz=1,2

1,3

C2=l,3

1,4

C2=l,O .. 1,1

5-/00,
7-10Cr
8-5Cro,Stlo
9-/8Cr8Ni
/O-2011.71JC,
1I-20Ni/Slr

~8

limea)

Cuptoare cu peri radiani

~-2Cr

Coefi'cientul C3 ine seam de


influena. re10ativ a transferului
de cldur prin convecie, n raport cu transferul de cldur prin
radiaie, asupra tensiunii termice.
La cuptoarele cu valori mari ale
raportului H/D sau H/l, poriunea
superioar a tuburilor verticale
sau tuburile orizontale din zona
superioar primesc mai mult cldur prin convecie (n raport cu
zona inferioar) i tensiunea termic. se mai uniformizeaz. (C3 are
valori mai mici, subunitare). La
cuptoarele cu perei radiani influena transferului de cldur prin
convecie, n raport cu transferul
de 'cldur prin radiaie, asuprn
uniformitii tensiunii termice este
redus si n spns ncO'::ltiv (r. "rp
valori maima;i-)-.- -- 0-.--. ,-" _.-

~6

""
"2

JO
28

Pentru C3 se pot lua urmtoarele valori:


- 'Cuptoare cu flacr cu HID
sau Hll mare; C3=O,8 ... 0,9;
- Cuptoare cu flacr cu [JID
sau H/l mic; C3=0,9 ... 1,0;
- Cuptoare cu perei radiani;
C3=1,0 ... l,l.
Temperatura maxim a ecranului se calculeaz cu relaia:

26

n
22
20

16

t e,
~OO

Fig. 4.13

276

600

800
l,oe

max

= t mp.

s'uprafa exterioar'a tuburil6r'(convecie


ie n peretele tubului) are expresia:
lce=--

max

T"o",

+-

(4.36)

Coeficientul global de transfer


de cldur ntre materia prim i

n interiorul'tubului

i conduc.

(4.37)

!!!.. +!!!.. In !!:


a,d,

H/l=3;

2-IC
J-1,50

..

1,5

Cuptoare paralelipipedice verticale (l " H/l:::1;

I1

'..-._--

2AO

d.

(1.:0 este conductivitatea termic a oelului din care snt confecionate


tuburile, la temperatura peretelui).
n figura 4.13 snt redate variaiile lui ')..0 cu temperatura, pentru diversele tipuri de oeiluri.
.
n cazul n care n interiorul tuburilor se depune un strat de cocs,
trebuie s se .in seam i de rezistena termic a acestuia (temperatura
ecranului crete).
n tabelul 4.11 se prezint temperaturile maxime admisibile ale ecranului, pentru tuburi confecionate din cteva tipuri de oeluri.
TABELUL

4.11

Temperaturl maxime admisibile pentru tuburi din olel


- -

Oel
C

0,51\10
5 Cr-l Mo

tm., .'m., [0C]

Oel

tm. m., [OC]


705
815
1010

9 Cr- ll\lo
18 Cr- 8 Ni
25 Cr-20 Ni

540
595
650

n anexa 11 snt discutate particularitile


cuptoarelle cu perei radiani.

4.9. DIMENSIONAREA

seciei de ;radiaie pentru

SECIEI DE CONVECIE

n cele ce urmeaz, se prezint metodica i relaiile de baz[\ pentru


dimensionarea unui fascicul de tuburi normale, plasat n secia de convecie a cuptorului, aezarea obinuit a tuburilur fiind cea in triunghi
echilateral (n raport cu aezarea n p[ltrat, turbulena gazelor de ardere
este mai accentuat i deei coeficientul de convecie mai mare).
Din bilanul termic al seciei, se cunosc fluxul termic schimbat i
temperaturile de intrnre i ieire ale materiei prime i gazelor de ardere.
Necunoscuta problemei, aria de transfer ele crddur necesar[l, se stabilete finnl din relaia lui Newton:
Ae=-Qk,.' !:>.t

n care coeficientul global de transfer cle c[llclur[l,exprimat Ipe unitatea


de arie exterioar a tuburillor, are expresia:
ked= --------------

--a.,d. + .+ -2"0 In
a,
d.

d.

d.

d,

d,

+ R. + -1

a,

277

'1.ir~'

: ).;,
.~-'/:.:." .
.'
.
.
. ", :'~.-:.-_ ---"--~;";:''''_:''''''~'''''-'~'-_:-':-~~:;.::~!--"'.':'':''',~
.~.;.-~:~
... ~.~; --,..-" "

_ ': 'In' marea" majoritate' a cazurilor, ,rezistenele termice, 'specifice ale


fluidului' interior, peretelui tubului i depunerilor de pe suprafeele tubului pot fi neglijate n raport cu rezistena termic specific a fluielului
exterior (gazele de ardere) i n consecin:
ked

'."

'''''''' r:l.e

Coeficientull parial de transfer de cldur exterior nsumeaz transferul de cldur prin convecie (forat, din cauza existenei tiraj ului)
de la gazele de ardere, transferul de cldur prin radiaia gazelor ele
ardere (C02 i H20) i transferul de cldur prin radiaia pereilor laterali ai seciei de convecie:

.'~:-;..

(n este numrul de tuburi. pe ir, iar'


t

It

- AufosCciI1Iizatecomparatlv
rellaiile existente: pentru- calcularealui (Xc (Colburn, Litvinov, Monrad, Antufiev-Beleki i Miheev), ajungndu-se la concluzia c cele mai bune snt relaiile Colburn i Litvinov.
Relaia general a lui Colburn (C'=O,33 pentru aezarea tuburilor n
triunghi) este:
(4.39)
Nu=C'~ Reo,6 Pr1l3

Numr

0,73

[3

Pentru aezarea n triunghi echilateral a tuburilor, constanta C are valoarea 0,292.


Explicitndu-se din relaie r:l.c> se obine:

A (PW)O.6
-;;

100
200
300
400
500
600
700
800
900

278

0,0312
0,0400
0,1J.l8:1
0,056\l
0,1I655
0,0741
0,0826
0,091,\
0,1000

19,846
23,875
27,520
30,900
33,\)85
36,915
39,632
42,356
44,615

0,175

0,215

--

Pr
0,69
0,67
0,65
0,6,1
0,63
0,62
0,61
0,60
U,59

0,91

-- --

0,94

0,96

0,98

0,99

10

(4.42)

d~.4

4.12
N\lInI" iruri

10 '"fL, [kg/ms]

Proprietile fizice i viteza se iau ca n relaia anterioar.


Valoriile lui pentru aezarea tuburilor n triunghi:

l'roprlell'IIle lizlc~ medII ale gazelor de ardere

el

1+0,1 ~) 2..'(P~)O.6
fL
d,

A, [W/m

0,88

0,82

= (

C1

Proprietile fizice aparin gazelor ele ardere i se iau !la temperatura


medie a acestora.

1, [0C)

Relaia lui Litvinov, ntr-o form modificat, pentru aezarea tuburilor n triunghi:

(4.40)

7'ABELUL

pasul tuburilor, egal cu latura

SI

-'- -- -- --

Nu=C~ Reo,6.

dO,~

(4.41)

,1.'

siruri

care pentru gaze de ardere poate fi sim,plificat la forma:

~ ",,"-""

triunghiului).
Viteza gazelor de ardre n seciunea' minim de curgere trebuie s
fie d ordinul 2 ... 5 m/s, pentru a' se obine valori rezonabile 'pentru (Xc
i_D.p._Valoa:rea.Nitezei-demas ..8.egazelorde.-arder.e .(pw). nu_dLindicaii
satisfctoare pentru dimensionarea seciei de convecie. '
'
Coeficientul '11' din<rllialui Colburn' este dependent de numrul
irurilor de tuburi, care. 'fiind ,necunoscut' se, presupune iniial i. se ,verific final. Valorile 'lui ~ pentru aezarea tuburilor n ,triunghi: .
'

4.9.1. COEFICIENTUL DE TRANSFER DE CALDURA


PRIN CONVECIE

r:l.c=0,292

.~.

.,l~=(nt+0,5)SI

(4.38)

(Xrg+:r:I.""

(Xe='r:l.c

r'

Dac se rehuI1-la;calc~larea7valorilor' mai exacte ale proprietil~~


fizice ale gazelor de ardere{ri 'funcie .....
de~compoziie i de proprietile;';
fizice ale componenilor), se pot utilliza valorile date n tabelul 4.12, corespunztoare unor .gaze de ardere cu o compoziie medie.
Viteza gazelor de' ardere se calculeaz pentru seciunea minim de
curgere (seciunea, de curgere este variabil). In majoritatea cazurilor,
pentru materia prim, se iau .n convecieaceleai tuburi i coturi i
acelai numr de circuite n pC;lrale.l
ca i n, secia de radiaie. Fixndu-se
anterior lungimea seciei de convecie, seaiege numrul de tuburi pe ir
(muilt~plu al numrului de' circuite n, paralel) ,i rezult, limea seciei
de convecie:
"

-0,228

-0,235

10

12

-- -0,239

0,242

-,

18

14

16

--, --

0,2,14

0,2.15

0,246

;;,20

-0,247

Relaia anterioar provine din forma mai general~l:


Nu=1,13
I

( 1+0,1

)ReO6

Pr1l3

(4.43)

Creterea valorilor ~ i , cu creterea numrului de iruri de tuburi,


se explic? prin creterea turbulenei de la un ir la altul.
279

. ,'"".4.9.2.
J:

COEFICIENTUL

,~ "'~. , "PRi~i

DE TRANSFER DE CALDURA

RADI.A.IA 'GAZE'LOR

".',

" ,

Au fost analizate comparativ metodele existente pentru stabilIirea


lui CI.,g(Schack, Adelsqn, Hottel, Wimpress i Nelson),ajungndu-se
la
concluzia c cea mai bun metod este cea bazat pe relaiile lui Schack.
In continuare se Iprezint relaiile adaptate ale aui Schack:
.CI.'g=ilXco,+IXH,O

CI.

= 10.35

co,

IXH,O

e,(pco,l)"[(T,)3.2
t,-t,

(4.44)

_(T,)3.2

100

1.-1,

T,

100

x=2,32+1,37(PH,o

T,)", _ (T,)",]

(PH,ol)o . [(

e, (46.52-84,9PH,ol)

(T,)O.05J

100

100

1).3333

(4.45)

(4.46)

(4.47)

IXco, i IXH,Orezult n W/m cC, lucrndu-se cu presiunile pariale exprimate n bar i cu grosimea medie a stratului de ga~e exprimat n m.
Coeficientul de emisie a ecranului ee=O,9.
Tg n K (sau tg n 0c) este temperatura
medie a gazelor de ardere.
Te (sau t.) este temperatura medie a ecranului.
In figura 4.14 este prezentat o nomogram construit' pe baza relaiei:

t., Pco,

Cl.co,.=f(tg
iar n figura 4.15 o nomogram

l)

corespunztoare

relaiei:

IXH,O=i(tg te> PH,O 1)


In nomograma pentru IXco" de la valoarea lui tg se merge pe vertical pn la valoarea lui te> pe orizontal pn la valoarea lui Pco, 1 i
apoi pe vertical pn la scara lui IXco,.
In nomograma pentru IXH,Ose fac dou citiri, la valorile apropiate ale
lui t., i apoi se interpoleaz
liniar (de la valoarea lui tg se merge ,pe
verticaEi pn la valoarea lui PH,ol i apoi pe orizontal pn la scara
lui IXH,O).
Grosimea medie a stratulu de gaze, la aezarea tuburilor n triunghi
echilateral, se poate calcula cu una dintre relaiile:
l=clr [0,9924
l=clc [0,9373
l=cl, (3.489
Temperatura

medie a ecranului

-0,9 ]

(4.48)

(~r-0,85]

(4.49)

i. -4,1)

(4.50)

se poate alprecia prin relaia:


1

te """ t", + -

ri care tm este temperatura

C:r

(tg-tm)

(4.51)

medie a fJ!uidului din tuburi.

280
281

;.1:,

1r"
!i"

...

,,

'.'~

..

._' __ . _~. __

--.-

- ._'.

;;,._:.:c..;---:--~.

__

- ;-...,: ._~:":-

1:

;;':'.:,,".".

~~..

vaioarea lui'r 'este debrdinul20.'


.. ,30 {spre limita"inferiO'r ~pentru
pcur i spre limita superioar"la fraciuni petroliere' uoare i ap) .. i-,:...
, :..

'

,_o

4.9.3. COEFICIENTUL DE TRANSFER DE CALDURA


PRIN RADIAIA PEREILOR

~~.)

~,;,

Se recomand relaia:

;;

'"

l--.-f:

'il,

tI

~L_

ApI

A,

."i'!

+ -

CXrp=

"',+"',.

."."
~g;

..,
l"
~.

..l'

In

ti>

.~

~~

..,;

n. - numrul irurilor
Pasul irurilor:

~-L

'.15
",'

~t:

J'

""

~,

(4.54)

-2-

Ae=n.nt
-

1t

S
1

deL;

(4.55)

numrul de tuburi pe ir.


reprezint

cu aproximaie

5-15%

din suma (cx,+cx,g).

4.9.4. DIFERENA MEDIE DE TEMPERATURA

1
t

it

V3'

82=

;(rp

~,

(4.52)

h=(n..--1)s2+de,

....

nt

0,227 ep (100

~~

~""~

T,),

nlimea ocupat de fascicul:

~~
~ ~

[W/m20C]

Api reprezint aria pereilor laterali; Ae aria ecranului; ep - coeficientul de emisie a pereilor (0,95); Te - temperatura absolut a ecranului. __ ~
_
(4.53)
Apz=2L h,
L - lungimea conveciei.

~~ ~
~"

_1_

~
" .ml,\\
:>0

S!

0'11",

Acest subiect a fost tratat pe larg n capitolul "Schimbtoare de cldur".


In cele ce urmeaz, se rrecizeaz:1 pe scurt modul de calcUil al lui 6.t
n secia de convecie a cuptoarelor. n convecie, pentru materia prim,
preindllzirea aerului i recuperarea de c:lldur, schimbul de cldur se
face iri general n contracurent ncruciat.
Pentru calculul diferenei medii de temperatur
dintre fluide, la
schimbul de cldur n contracurent ncruciat, relaia cea mai general
este urmtoarea:
:1: t>1,,,,

6.t=
Nln

61'llt
1+--In

t>1,,,

(4.56)

6tl"t-~ttXl
I'N
t>l,,,, - t>1."(!',./,,,'.).I,,) ,

283

in care:l:..tjnirepr!,!zint~

diferena de, j:emper~tur pentru )'l,ui.dul din interiorul-tuburilor; !:J.text - diferena de temperatur pentru fluidul din exterioruJl tuburilor; !:J.tcr - diferena de temperatur (dintre fluide) la captul rece al sistemului de transfer de cldur; !:J.t,,- diferena de temperatur (dintre fluide) la captul cald al sistemului de transfer de cldur; N - numrul de ncruCiri, la nivele diferite de temperatur.
Cnd fluidul din tuburi realizeaz ncrucirile, N este n general egal
cu numrul de iruri (n.) , transversale pe direcia de curgere a fluid ului
exterior. !:J.tcrete, odat cu creterea lui N.
Semnul plus sau minus din relaie se alege astfel nct !:J.ts fie
pozitiv.
n cazul in care temperatura de ieire a fluid ului rece este mai mare
dect ten1jPeratura de ieire a fluidului cald, pentru o valoare mic a lui N
este posibil ca llt s nu poat fi calculat (apare n relaie logaritmul unui
numr negativ). Se trage concluzia n acest caz c schimbul de cldur
nu este posibil i c trebuie majorat N.
Dac temperatura de ieire a fluidului rece este mai mic dect temperatur.a de ieire a fluidului cald, !:J.tpentru curent ncruciat poate fi
calculat i cu relaia:
.
l.-~

!:J.t=!:J.te

/).1,.,
1

,In

1.:!.N

/).lwt
!J.trxt
1+--ln
1---t11<z,
(
t11"""J

(4.57)

n care !:J.te este diferena de temperatur pentru contracurent pur, iar


llt1ntrrI diferena dintre temperaturile de intrare ale celor dou fluide.
Dac tr, > te, este posibil uneori ca !:J.ts nu poat fi calculat.

4.9.5. VERIFICAREA NUMARULUI

Anterior a fost necesar s se presupun numrul de iruri de tuburi (n.) , care s-a utilizat n calculele lui C<e, C<rp i llt.
Aria de transfer de cldur neccsar n secia de convcnie se calculeaz cu relaia;
Q

(",+"',.+ "',p)t11

(L58)

Rezult numrul necesar de iruri de tuburi:


A,

11.,=---,
ntr..d~L

Pentru n. se ia 'Un numr intreg (irlll'i complete), in majoritatea cazurilor cel imediat supcrior. Dac acesta nu coincide cu cel presupus iniial, calculul se re:pet cu o nou{l presupunere pcntru II,.
CU valoarea lui Ac calculatil pentru numrul ntreg ele iruri de tuburi,
se obine tensiunea termicfl elin secia de com'ecie;
Tt=
284

..2. ,
A,

..:')1\ secia de eonveciea cuptoarelor, pentru materii ,prime lichide i


tuburi normale, se obin pentru C<e=;C<e+C<rg+OCrp
valori de ordinul 3040 W/m20C, iar pentru tensiunea termic valori de aproximativ 10000-

fi

15000 W/m2

4.10. DIMENSIONAREA

PREINClZITOARELOR

DE AER

n cele ce urmeaz, se prezint metodica de dimensionare a prenclzitoarelor de aer, de tip clasic. Acestea conin un fascicul de tuburi verticale, plasate n triunghi echilateral, gazele de ardere circulnd ascendent prin interiorul tuburilor, iar transversal pe tuburi, pe dou sau
mai multe pasuri (global contracurent), circulnd aerul.
Numrul de tuburi se fixeaz astfel nct viteza medie a gazelor de
ardere s fie de ordinul 6-8 m/s. Lundu-se pasul tuburilor 81=1,5 de>
se fixeaz num,rul de tuburi pe ir i numrul de iruri de tuburi, inndu-se seam de dimensiunile seciei de convecie, deasupra creia se
plaseaz prenclzitoruI de 'aer.
Din bilanul termic al Iprenclzitorului, se cunosc fluxul termic i
cele patru temperaturi caracteristice.
Se admite numrul de pasuri pentru circulaia aerului i se calculeaz diferena medie de temperatur pentru contracurent ncruciat.
Se presupune valoarea coeficientului global de transfer de cldur
(obinuit ntre 10 i 18 W/m20C) i se calculeaz aria de transfer necesar;

=--.

Ae

k,.t11

iar apoi lungimea necesar a tuburilor;

DE IRURI DE TUBURI

Ae=------

L=~,
JInd,

("n" este numrul total de tuburi).

n continuare. se calculeaz coeficientul global de transfer de cldur,


pentru a fi comparat cu cel presupus.
Expresia coeficientului global de transfer de cldur este;
kCl1=

-------------

+_

~+li<l.!!c:.+!!.:...lI1I!!.+R<I
",.tI,

d,

21'0

ti,

'

"',

Rezistenele termice ale depunerilor au in medie valorile; pentru gaze


de ardere R<1, =0,00172 m~ CjW; pentru aer R". =0,000344 m~ CjW.
In relaie, 1..0 este conductivitatea termic a oelului din care snt confecionate tuburile.
Coeficientul parial de transfer de cftldur{l interior ine seam de convecia i de radiaia gazelor de ardere:
Ci=,:(C+

~rg

(4.59)
285

:: .CoefiCientul: de "cOnvecie.'IX(,"pentru' "gazele-'de"ardere/'se .calculeaz


obinuit cu relaia (pentru Re> 2 300):
'.'
".
'.
r
.

~.

-.

Nu=O,023
Nu=

R~O.8PrO.~ (1-

<x,d,.

Re=
'

d,wp ;

600000)

(4.60)

Rel."

Pr=

.(1

C.!J.
A

Prqprietile fizice aparin gazelor de ardere i se iau la temperatura


lor medie.
Coeficientul de transfer de cldur prin radiaia gazelor de ardere:
IXrg=IXCO,
+ IXH,O,
se calculeaz cu ajutorul relaiilor lui Schack, prezentate anterior.
Grosimea medie a stratului de gaze:
l-(0,85

... O,9)dt

"Temperatura medie a ecranului (suprafeei Jnterioare


poate admite astfel:
2

t. """tg-- - (tg-t.)
3

(4.61)

a tuburilor) se
(4.62)

este temperatura medie a aerului).


Calculul coeficientului de convecie exterior lXep
, entru curgerea aerului transversal pe tuburi, se face 'cu relaia lui Colburn, prezeritat;'; in
paragraful cu dimensicinarea seciei de convecie:
"
"
(ta -

Nu=:,~ ~ReO.6 Pr1l3

Viteza aerului se calculeaz 'peritru seciunea minim de curgere i


este bine ca ea s fie de ordinul 3 ... 6 m/s. Aceast vitez se stabilete
pentru circulaia aerului transvetsal obinuit pe lungimea prenclzitorului (pasul 81 al tuburilor corespunde irurilor transversale pe direcia
curgerii aerului), prin fixarea "corespunztoare a numrului de pas uri.
In relai.a anterioar, proprietile fizice aparin aerului i se iau la temperatura lui medie i presiunea atmosferic.
Se calculeaz ked i se compar cu valoarea presupus. Se poate admite pentru ked calculat o valoare cu 1 ... 2 uniti mai mare dect valoarea lui kcd presupus (supradimensionare).
Verificarea temperat urii ecranului se face cu relaia:
te=tg-

k(/,-I.)d.
<x,d,

(4.63)

(se poate admite o diferen de 2 ... 3C ntre valoarea calculat i cea


presupus).
In general limea prenczitorului de aer se ia egal cu lilimea seciei de convecie a cuptorului. Lungimea preinclzitorului este, ntotdeauna la cuptoarele paralelip~pedice, mai mic dect lungimea seciei ele
convecie. Pentru ca, prin racordarea seciei de convecie la prenclzitorul de aer, s nu apar neuniformiti accentuate in circulaia gazelor
de ardere prin secia de convecie, n cazul seciilor de convecie de lungime mare, se prevd 2-3 preinclzitoare de aer identice, plasate corespunztor deasupra conveciei. De exemplu, pentru o lungime total a
286

~1t,1,
1"~seciei

~ooooo~ooo;

de 'c()nvecie ;de 124 /m Ti;.oHutigime totl ',a: 'prenclzitorului de


aer de 9 m, pot fi prevzute 3 prenclzitoare de aer de cte 3 m lungime,
dispuse simetric deasupra". a 3 sectoare. de cte 8 m lungime <\le seciei
de.conveeie:'
.,: '.
"' .
Calculul circuitului de Ipreinclzire a aerului conine, pe "lng dimensionarea prenclzitorului,'i
stabilirea dimensiunilor tubulaturii de legtur, a cderii totale de presiune pe circuit i a puterii consumate de
ventilatorul de aer.
Cazul fasciculelor de tuburi. cu aripioare. Fasciculele de tuburi.cu
suprafa extins se utilizeaz ntotdeauna n sistemele de prenclzire
a aerului cu lichid intermediar sau cu materia prim lichid i uneori n
sistemele de recuperare a cldurii din gazele de ardere sau chiar n secia
de convecie pentru materia prim, n domeniul temperaturii mai joase
a gazelor de ardere.
In majoritatea cazurilor se folosesc tuburi eu aripioare circulare din
oel, pentru care n literatur se ntlnesc. suficiente date necesare n
proiectare. Coeficientul de convecie interior, coeficientul global de transfer de cldur, diferena de temperatur medie, aria de transfer_d~!:=l.---t!u1'-necesar-hrulnarul-e
-"rufl"aetiiliurISe Stabilesc dup metodele
cunoscute.
La exteriorul tuburilornervurate
circul fie gazele de ardere, n care
caz transferul de cldur se realizeaz prin convecie forat (din cauza
existenei tiraj ului) i prin radiaia C02i HP, fie aerul n care caz
transferul de cldur se realizeaz numai prin convecie.
In general deci lXe=lXe+IX,g,
iar IXrg=lXco2+IXH20.
Pentru calculul coeficienilor de transfer de cldur prin radiaia CO2 i H20 se utilizeaz
relaiile lui Schack, Iprezentate anterior. Pentru aplicarea acestora este
ns necesar grosimea medie a stratului de gaze, pentru care se propune
urmtoarea relaie:
0

00

l=

i-o,9[n8D +(1-nS)d;J

O,4962s

(4.64)

0,5n(D2 - D;l+ (1- n8)d.

n care: 81 este pasul tuburilor, pe ~irurile tranversale pe direcia curgerii


gazelor; n - numrul aripioarelor pe m lungime de tub; 1> - grosimea
aripioarelor; D - diametrul exterior al aripioarelor; de - diametrul exterior al tubului.
Valorile lui l sint n general mai mici dect distana dintre dou aripioare alturate.
Pentru c valorile produselor Pil sint foarte mici, valoarea lui lX'g
este mic, n raport cu IX"i poate fi neglijat, n special n domeniul
temperaturilor joase ale gazelor de ardere.
Se poate deci admite n continuare lXe"""(X(.
Pentru calculul coeficientului de convecie, la tuburile prevzute cu
aripi oare circulare transversale, se cunosc mai multe relaii Gprezentate
n paragraful despre rcitoare cu aer), dintre care mai uor de aplicat
este relaia Robinson-Briggs.
Pentru a nu se obine cderi de presiune prea mari, n special la utilizarea tirajului natural, se recomand pentru viteza gazelor n seciunea
minim valori de ordinul 3-5 m/s.
La fasciculele de tuburi cu aripioare, cu obin valori ale coeficientului global de transfer de cldur de ordinul 150-200 Wjm20C (mult mai
mari decit la prenclzitoarele de aer clasice).
287

-------

lf

fl' ",
'~II.,~~
.
'

f4.11. DIMENSIONAREA GENERATOARElOR DE ABUR

~r)

., ,,!if'

.'{

In secia de convecie a cuptoarelor, pot, fi plasate uneori .fascicule


de tuburi pentru generare de abur, prin recuperare de cldur din gazele
de ardere. Dac generatoruf este prevzut i cu prenclzitor cle ap (economizor), obinuit nu se mai utilizeaz i prenclzitor de aer. Poate fi
generat fie abur saturat, fie abur sUlpranclzit, n general de presiune
medie (n ultimul caz generatorul este prevzut i cu supranclzitor).
Fasciculele generatorului pot fi cu' tubUri normale,' sau eventual cu tuburi
cu aripioare din oel. In majoritatea cazurilor se ntlnesc generatoare
de abur saturat, la care se utilizeaz tuburi normale. In unele cazuri, n
special la cuptoarele cilindrice, care au secia de convecie redus, materia prim circul numai prin secia ele radiaie, iar secia de convecie
este utilizat n ntregime pentru generare de abur. In cele ce urmeaz
se prezint pe scurt problemele specifice ale dimensionrii generatoarelor de abur, plasate n secia de convecie a cuptoarelor:
Cldura disponibil pentru generarea ele abur este cunoscut din calculul anterior al cldurii utile.
Fiind impuse presiunea aburului produs i +tel1ljperatura apei de alimentare, pentru un generator de abur saturat de exemplu, se citesc: entalpia apei de alimentare il [kJ/kg]; entalpia apei la temperatura de fierbere i' [kJ/kg]; entalpia aburului saturat uscat i2 [kJ/kg].
Debitul de abur produs rezult din relaia:
m=~

[kg/h]

'm -":O,636

m.sL

n,

[kJ/h]

[kg/h]

'

iar

(4.70)

(corespunde C=O,34278).

Valoarea mrimii C, util pentru calcularea ariei unui segment ele


cerc, se ia n funcie de raportUil He/Di
Prin admiterea lui D;, se calculeaz L din relaia anterioar. In majoritatea caZllrilor practice, raportul L/Dj este de ordinul 2 ... 3. Se poate
admite o uoar supradimensionare a separatorului. S~aratorul
se plaseaz suspendat, n zona vaporizatorului. La evacuarea aburului din
separator este bine s se plaseze un demister.
Mai pot fi calcUllate conductele ele legtur i puterea consumat de
pompa de recirculare.
Spre deosebire de economizor i vaporizator, la care coeficientul de
convecie interior are valori foarte mari (deci rezistena termic corespunztoare este neglijabiUl), la supranclzitor <Xt are o valoare relativ
mic i el trebuie calculat, iar coeficientUiI global ele transfer de cldur
se stabilete cu relaia general cunoscut.
Coeficientul ele convecie pentru suprainc[dzirea aburului se poate calcula cu relaiile crlteriale clasice ale conveciei forate. sau cu relaia
specifidl simplificat (pentru regim turbulent):

(4.66)

(4,67)

Debitul recirculat prin vaporizator este;


m,=C,m

(4.69)

Debitul masic de vapori care prsesc separatorul, m<=.m~ n kg/s.


L reprezint ilungimea separatorului.
Diametrul interior al separatorului se alege.
Pentru raportul dintre nlimea spaiului de vapori i diametrul separatorului se recomand valoarea:

Cldura schimbat n vaporizor:


Qo=Q-Qe=m(i2-i')

[kg/m s]

S=~=CD~

Il.! =0,45

[kJ/h]

~)O.5

Relaia se aplic n unitile fundamental~ S.I.


a este tensiunea superficial a apei la' temperatura de saturaie,
Pl i Pv snt derisitile celor dou faze n echilibru.
Separatoarele ap-abur snt vase cilindrice plasate, orizontal.
Aria seciunii verticale a spaiului de v8jpori, necesar:

in care Q este cldura disponibil, n kJ/h.


Cildura schimbat n economizor;
qe=m(i'-i1)

'p16000

P,-P.

(4.63)

'2-11

i:)

~,;cCderea'. de presiune ca!apei; n :eConbmizor "se 'calculeaz cu relaia


olasic (nu exist schimbare de 'faz). .'"
"
,
Cderea de presiune n vaporizator se calculeaz cu metodele curgerii
bifazice.
In continuare, se prezint metoda de dimensionare a separatorului de
ap-abur, utilizat i la rdierbtoarele ,cu spaiu de vapori.
Debitul specific de vapori, admisibil'pe, unitatea de volum de spaiu
de vapori, se calculeaz, cu relaia: ':,'
' '.,

(4.68)

Pentru coeficientul de recirculare C, se iau valori ele ordinul 5.;. 10.


Fracia masic vaporizat este egal cu l/C,. Nu se lucreaz cu vaporizare total, n primul rnd, pentru a nu avea variaii foarte mari de vitez
in serlpentina de vaporizare.
Prin bilanul termic pe tma elintre secii (vaporizator sau economizor),
se stabilete temperatura intermediar a gazelor de ardere.
Calculul termic al economizorului i vaporizatorului este identic cu
cel a seciei de convecie pentru materia prim.
,
In economizor schimbul de cldur se face n contracurent ncruciat.
In vaporizator circulaia apei se face global de jos n sus, indiferent de
sensul de curgere a gazeilor de ardere. Diferena medie de temperatur~i
la vaporizator este egal cu diferena medie logaritmic pentm contracurent (temperatura de vaporizare a apei fiind practic constantii, factorul
de corecie a diferenei de temperatur este ntotdeauna egal cu unitatea).
Numrul de circuite n paralel, n economizor i n vapol'izator, se
fixeaz dup indicaiile date n paragrafele anterioare.

c<=5815
t,

(?W)",8

[W/m2 DC]

(4.71)

(/,D.?

n care: ptv este viteza de mas[l, in kg/1112.s; dt - diametrul interior al


tubului, n m.
La unele cuptoare pot fi ntlnite supranclzitoare individuale, pentru supranc'lzirea aburului necesar striprii (ele nu sint recuperatoare

288
i
I

19 -

Procese de transfer termic

28,9

<~s..

de cldur),- acestea ,fiind plasate obinuit .ntre .dou lfasciCule ale-.c'onveciei pentru nclzirea materiei prime,.n funcie de temperat urile limit ale aburului ce se supranclzete. ,
;

I
I
I

~~
~:

4.12. CADERILE DE PRESIUNE PE CIRCUITlJL


MATERIEI PRIME
. $e discut cazul n care ma'teria .prim se_nclzete i se vaporizeaz
parial. In cazul n care 'exist 'numai ncJlzire, fr vaporizare, problema
calculrii cderii de presiune ~ste simpl. D,ac n serpentin au loc i
reacii, n majoritatea cazurilor, :de desco~punere termic~ problema se
re~olv'prin calculare.a 'luCAp 'petronsoane, pentru condiiile mediicorespunztoare.
.
...'.
.
.
.
Conformrellaiei lui Bernoillli:
Pl

+ -2P1W~

+Ph,

ghC~P_n,-Pvap=P2

p"lV~

+ ~ + Ph2gha

tn care indi<2..eJ~_J
Se _refer_la intrare-a-n eup-1;(n-;
-i~'\ndicele -2-Iaieirea- ain cuptor, i n care apar presiunile statice, presiunile 'dinamice, pre-.
siunile de poziie i cderile de presiune cauzate de frecare (n zona de
nclzire i n zona de vapori zare a'materiei prime), se poate scrie valoarea presiunii statice necesare la intrarea' n cuptor (obinuit Ipresiunea static la ieire este impus):
.
P~-':P2'+Pvap+Pn,+Pdtn+Ppaz

(4.72)

I!.l general, diferena de presiune de poziie se neglijeaz i urmeaz


s se calculeze numai cderea de presiune cauzat de frecare n zona de
vaporizare, cderea de presiune prin frecare n z'na de nclzire' i diferena de' presiune dinamic (necesar accelerrii). Presiunea dinamic
a Ip.estecului de lichid i'v.apori la ieirea din' cuptor, spre deosebire de
cea -a lichid ului la 'intrarea n cuptor, se calculeaz mai greu. Viteza vaporiil'or la ieirea din cuptor trebuie s fie subsonic,' iar acest lucru
trebuie verificat.
.
.

4.12.1. CADEREA DE PRESIUNE IN ZONA DE VAPORIZARE


Metodele Ludwig i Baklanov. In prezent, cderea de presiune a materiei prime n zona de vaporizarea unui cuptor se calculeaz cu metoda
Baklanov, prezentat de Adelsol1. In cele ce urmeaz se reelau, adaptate,
i metodele Ludwig, Lockhart~Martinelli i cea clasic a curgerii bifazice. Aceste noi metode prezint avantajul c snt generale, fiind aplicabile, de exemplu, i la un cuptor refierbtor de benzinfl i la serpentina
de vapori zare a apei dintr-un sistem recuperator ele cldur.
In cazul n care n cuptor exist mai multe circuite n paralel, t:.p se
calculeaz pentru un singur circuit.
Admindu-se c lungimea echivalent[\ a serpentinei este proporional cu variaia enta~piei, se poate scrie:
LCi:==L(,.,
290

il-ii!'
i/-ilr

(4.73)

,.

in ,care:-;L.,,;reprezint: h.mgimea'cchivailent a serpentinei, n care ~are


loc vaporizarea; Le, - lungimea echivalent a serpentinei din secia de
radiaie; it - entalpia amestecului final (la ieirea din cuptor); iiv'..,-- entalpia materiei prime lichide la intrarea n zona de vaporizare; ii, - entalpia materiei prime la intrarea 'iil secia de radiaie (n majoritatea cazurilor, vaporizareancepe
n secia de radiaie; dac vaporizarea ncepe
n secia de convecie, se lucreaz cu ~rimile corespunztoare intrrii
n cuptor).
,.'
.
In cazul n care zona de nclzire este neglijabil (cuptor refierbtor,
serpentina de vapori zare a alpei), intrarea n cuptor coincide cu intrarea
n zona de vaporizare. Dac la intrarea n cuptor materia prim este parial vaporizat, .6.p se calculeaz uor cu metodele curgerii bifazice, pentru conditii medii.
.Le, 'se 'calculeaz cu relaia:
Le,=n,Lt+n,Cd.t

(4.74)

in care: nI "l:eprezint numrul de tuburi din secia de radiaie (pentru


un circuit), sau numrul de spire (pentru serpentiri. continu); LI - lun_gimea_geometric-.aunui
.tub-{a .unei spke-);-7b-,c.--n-urnl'HFde-eoturi;c4 - diametrul interior al tubului. .
.
.
n,=n,'(s'au n,=nt-1) coturi de 180;
"
n,,=4n, 'coturi de 90, pentruspire dreptunghiulare.
C=30 ... 50 pentru coturi de 180; C=15 ... 25 pentru coturi de 90.
Valoriile enta~pii1or it i it, snt cunoscute din bilanurile termice.
Se presupune presiunea la nceputul zonei de vaporizare Pt i, din
curba de variaie a temperaturii iniiale de vaporizare a materiei prime
pe CyE n funcie de presiune, se citete temperatura materiei prime la
nceputul zonei de vaporizare tiv. Se. stabilete apoi entalpia materiei
prirrre lichide la <aceast tempeI'atur iiv i se calcu1eaz Lev Dac
Lev < L"" vaporizarea ncepe n secia de i'adiaie.
.Relaia lui Ludwig pentru verificarea presiunii presupuse:
P.~' /

pj+ r (pw)'

(~

p,

d,

-*- ~)Le.

(4.75)

[',

n care: Pt - reprezint presiunea final la ieirea din cuptor; pw - viteza de mas a materiei prime; Pi - densitatea materiei prime lichide la
tIv; 'Pt densitatea amestecului de lichid i vapori la ieirea din cuptor;
J - coeficientul de frecare.
Relaia este omogen dimensional, iar presiunile sint valori absolute.
Densitatea amestecului la ieirea din- cuptor:
Pt=-e

1-e

-+p,

p.

(e este fracia masic a vaporizatului la ieirea din Cl~ptor).


Densitatea vaporilor se calculeaz pentru condiiile de ieire din
cuptor.
Coefic:entul de frecare poate fi admis astfel:
f=0,020
0,024 pentru vaporizare iei;
f=0,018
0,020 pentru vaporizare p[ICLll';
sau poate fi calculA.tca la metoda clasic a curgerii bifazice.
19*

291

-,;; Dac Pi - cilJlculatnu este aproximativ egal ClI valoarea' presupus,


face o nou presupunere i calculul se rfipet.
Cderea de presiune n zona de vapori zare este:

se

ro

i'~~~ r,-t

l~r/:

'"::">

~.

"

"

;.. :'~

t:.P~=Pj-P!.
S?"~

Relaia lui Baklanov pentru verificarea presiunii presupuse:


PiY
A=

p}+AP!+B

O,814{m"L,.

"

(4.76)

..,
%

dip

(relaia este omogen dimensional)


x=34335 pentru vaporizare iei; x=19 620 pentru vaporizare pcur.
Pentru omogenitate dimensional, x trebuie s aib dimensiunile
2 2
m /s ; m reprezint debituI. masic de materie prim (pe un circuit),
e- fracia masic a vaporizatului la ieirea din cuptor; p densitatea
materiei prime total n faz. uichid, la temperatura medie din zona de
vapori zare.

Metodele curgerii bifazice. Se prezint iniial, adaptarea metodei


Lockhart - Martinelli a curgerii bifazic', pentru calcularea cderii de
presiune a materiei prime n zona de vapori zare a cuptorului.
.
Se presupune Pi i se stabilesc tiv, ilv i L,c; ca n cazurile anterioare.
Pentru fracia masic medie a vaporizatului:
.

em

Pl,

iLo

t':-

4m,

'"~-

~
",-

~~.

~-

~
"o-

~
"'-

'f:.-

,,-

--Re,O.104

4-

'"

.",

., ~
",. '"

%.

g ~

~ ~

~~
~

~.

~....
....
~_ e;,

pentru Rei> 10";

e
~-05

Viteza fazei liichide se calculeaz cu relaia:


Plrrd~

&::

~. o'

4m,
Wl=--

...

~ ..,

(4.77)

j 1= --0,4205 pentru Rel=10.' ". ... 10".


Re/,2u

292

~~

g: ~.
~
~.

Coeficientul ele frecare corespunztor:

f 1=

"")

~. S

(m, este debitul masic al fazei lichide, n condiiile medii).


o.tGn.1

f5

~.

'"",-

(4.78)

r;d,!l,

'O

-~

~
~-

i se citete n funcie de X, elin figurile 4.16 i 4.17, factorul de corelare


pentru lichid ZI (acesta corespunde curgerii dublu turbulente care este ntlnit n cuptoare).
.
Valoarea criteriului ReynoIds pentru faza lichid:
Rel= --

U,

i pentru temperatura medie i presiunea medie din zona de valPorizare,


se stabilesc Pl, Pv, ~ll i ~lv' Pentru 'cunoatei'ea viscozitilor dinamice ale
cellor dou faze, n lipsa unOr elate experimentale, se pot folosi'diagramele existente.
.
Se calcUleaz parametrul Lockhart-Martinelli cu ajutorul relaiei:

X= (~)0.9 (E.,)0.5(:':2).1_

;-...

"'"

~e~.

e
2

em=-

'"

""

B=Axep.

(4.79)

'"

'"'"

:::

C'?

'"'"

~
'"~

~- 5-

'"~

:il

e8
'i:l

':i
;,..

Presiu~ea presupus se verific cu relaia:


PIW;

Pi=pt+fl-2-'

3'1";'3:
..,

d, Zi

Se calculeaz cu relaia ,clasic: .' .' '.' ,

(4.80)

,-!'

PIV' (

'"

(4.84)

a tuburilor

(numrul de tub-uri n-

m.ulicu ll~~imea unuitub); n, -, numrlVl total decoturi.

1
--O 1-e

C;=O,7 pentru coturi de 180; C'=0,35 pentru coturi de 90.


Ft factorul: F, relaiile se~efer la c'urgerea izotermic.,Fse'
leaz cu relaiile:
.. ,

'PI,

Cu aceast densitate, se calculeaz viteza medie a amestecului,


apoi Rea i fa (cu relaiile anterioare).
d,w(lPn

Wa

'::

;F~(;r25pentru

Re<230'0;

F= (;fJ4pentru

calcu-

Re>2300.

.: Il,. este viscozitatea fIluidului la temperatura

peretelui.
La nclzirea lichidelor F<l, iar la nclzirea gazelor F>1. In majoritatea cazm;ilor practice, se consider"t F"",,1.

(4.81)

1-'-1

Presiunea presupus se verific cu relaia:


Pi=Pi+ fa

1-'-

L
f d;
+np ,)

nc;;u'e; L reprezint lungimea total

'P.

(4.83)

',d,wp','

f!.Pn,C=-;

em+~._ m

Rca=

(exist multe relaii pentru calcularea lui f, dar 'acestea par mai corecte).
~rin, <::(J.lcplarea
.:lui. f!.pvaps-astabilit
Lev i deci, se poate cunoate
numrul de tuburi n care are loc vaporizarea. Urmeaz s ,se stabilleasc
lungimea echivalent a serpentinei de nclzire. In cazul n care tuburile din secia deconvecie, difer de cele (in secia de radiaie, se calculeaz f!.p;n( separat pentru convecie i radiaie.
Lungi-mea-echivalen't-a-Uhei -serpentine ,se .calculeaz-dup' metodica
prezent(J.t :anterior' (prInintern1ediul coeflCientului C). "'"
'
, Cde~~a'de'presiune, '~tr-~ se~penti~'co~pus din tuburi drepte i
coturi c~ raz de curbur, se poate calcula i astfel:

Densitatea medie a amestecului:

-,

Pentru fracia masic medie a vaporizatuluiC Ipentru,temper~tura


medie i presiunea medie din zona de vaporizare, se stabilesc PI;, l'a
i Ili

'''Pa=',

i---; --

: 'pw'

/':-"Re

.....

'

'

Proprietile fizice se iau li temperatura. medie din. zon.


Coeficientul ,de ,frecare se calculeaz cu reilaiile prezentate anterior
(pentru Re=103 ; . 105 i pentru Re>105).

In continuare, se prezint metoda clasic a curgerii bifazice, adaptat


pentru calcularea cderii de presiune a materiei prime n zona de vapori zare a cuptorului.
Metoda. clasic este mai puin exact dect metoda Lockhart-Martinelli, prin faptuf c.' viteiele celor dou 'faze se consider egale (n realitate, vaporii au o vitez mai mare dect lichidul) i prin faptul c Rea
pentru amestec se calculeaz cu visc~zU.area-li.chi:Qul:tlI~.~'
_'_O _

'f!.p, =f-,...!!F

In aplicarea acestei metode la cuptoarele refierbtoare i la vaporizatoarele generatoarelor de ablir, 'singura deosebire const n faptul c
Le" este cunoscut (Pi se poate presupune numai pentru a se stabili presiunea medie). Obinuit, n cazul n care cderea de presiune este mic
n raport cu valoarea presiunii, se pot utiliza ca proprieti fizice medii
proprietile fizice de la ieire i se cailculeaz direct f!.Pvap Pi-PI,fr
a se mai presupun'e P;~ -- -',

Se presupune Pi i se stabilesc tiv, iiv i L"".

~)b4.12.2:,CADEREA DE PRESIUNE IN ZONA DE INCALZIRE,:>

PnW~ L~;

--;-

, d;

(4.82)
4.12.3.

Calculindu-se, n diverse cazuri, cderea de presiune in zona de vaporizare, prin cele 4 metode, s-au constatat urmtoarele:
- obinuit, metoda Ludwig d"l rezultate foarte apropiate de cele obinute prin metoda Lockhart-Martinelli, care se pare c este cea mai riguroas;

DIFERENA DE PRESIUNE DINAMICA

Se prezint metoda Lockhart-Martinelli, aceasta fiind cea mai corect"l.


..,

A
,_
P" 1I'1~
L>Pd",--Yl+

P,.

IV, 2

(l-Y)

lII

Pl,

1---

il

(4 8~)

. ;).

iIndicele 1 se refer la intrarea n cuptor, iar indicele 2 la ieirea din


cuptor;

- metoda Baklanov d rezultate foarte apropiate de cele obinute


prin metoda clasic a curgerii bifazice, care este mai puin exact;
- metodele Ludwig i Lockhart-Martine11i dau pentru f!.pvap valori
puin mai mari dect celelalte dou metode.

W12=

m,.4
P/2 l'

2U-!

1td~ '

mV24
tV(j2=

(4.86)

P,. (1- Y 1) " d~

295

~''"I
--t:t~.'
~d>r<

Se caTCiitleaz 'pafanettl.!C
din cuptor:

Lo'ckhart~Martin:elli,

"'n::concliiile

de ieire

X=,(l ~e)o,~9(P.'.)o.5/ '2)0.1


fi/

~ ~

... P'2

l!-Ll' 2

,-

:).

000

~?O
0.18
~i6

W1
2

a..I~

Viteza vaporilor la ieirea din cuptor trebuie s fie subsonic. "


Viteza sunetului pentru vaparU care ies din cuptor se poate calcula
cu relaia simpl:

o.:? 0,55
D,W 0,5il

l333~T
,

',111.

(m/s]

(4.87)

(se poate introduce sub radical i factorul de " compresibilitate).


!vIu reprezint masa molar a vapori1lor; T2 temperatura
la ieirea din cuptor.

[in K]

~;;.~

0,:'5

0.0:;

C,lfi}

G:j!. 0)6

Diferena de presiune
cazuri practice.

. ;" .~
.

~-

0,22

Pa=P/2Y!t PU2 (l-Y/)

W.=

'..d. '-~."
L", ~~,;~-')':f~

'1

0.24

Fracia volumic real a lieliidului,n


condiiile de ieire din cuptor
Y/ se citete,din figura 4:18, n funcie de X.
" ,
Cu ajutorul
lui Yj poate fi calculat i valoarea
real a densitii
amestecului la ieirea din cuptor, (mai mare dect cea dlasic):

in care: wV2 este mult mai mare dect

-Ci'~:::~lrt:...,'.t
:,.:::,,/:v :~'l!;c.~..r"'~l.-r

dinamic
"

are valori

destul

de mari,

,~.lJ

!:J.Pdln se poate calcula i clasic, cu vitezele


densitatea medie a amestecului la ieire.

fazelor

hj)

qe5

egale, utilizindu-se
C,~'5 OdO

Diferen~ de presiune de poziie este obinuit negativ i neglijabil.


Calculul ei nu se poate face riguros, pentru c densitatea materiei prime
variaz n lungul serpentinei,
cu variaia fraciei vaporizate,
cu temperatura, cu presiunea i cu vitezele fazelor (ecuaia Bernoulli se refer
obinuit la dichide cu p=ct.).
t:.PPo.=g(Ph2 h2-Phl

q90

n multe

1',:'0

0,'5
0,'/0

O)~,

(4.88)

Il

Inlimile hj i h2 se referci la distanele


dintre intrarea
n cuptor,
respectiv ieirea din cuptor, i limita inferioarii a serpentinei.
Densitile
din relaie snt valorile medii pentru coloanele corespunztoare
de fluid.
In ultimeile tubUri de la ieirea din cuptor, de exemplu, la un c'uptor
DA, are loc o vCljporizare intens a materiei prime, cu cretere mare de
vitez i deci cu cdere mare de presiune.
Este posibil ca absorbia
de
cldur din exterior
s nu fie suficient
pentru
vaporizare
i atunci
are loc o rcire a materiei prime. Temperatura
poate fi maxim n tubul 2 sau 3 de la ieire, ea avnd 3 ... 4C peste temperatura
final.
Cderea de presiune a materiei prime n cuptoare este, n majoritatea
cawrilor,
de ordinul unitilor
de bar, uneori depind ns i 10 bar.
In multe cazuri, serpentina
cuptorului
este uegat la aparatul
dip.
aval, de exemplu, o coloan de fracionare,
printr-o conduct de transfer
de diametru mai mare (vitez mic i deci cdere de presiune mic). n
cazul unui amestec de lichid i vapori, dUIPil fixarea geometriei
conductei de transfer, pot fi calculate!:J.p
i !:J.t, avndu-se n vedere procesul de
vapori zare adiabatic (presiunea
i temperatura
scad, iar fracia vaporizat crete).

:itJ

e5,~
0,50

(j) q/

O"

,-

OJ

0,

..

,o.

JO

010

O'

0.5

0.5

q7

0.8

q9

50

SO

80

90

7,0
/0 )(
IDO

Fig, 4,18

4,13, CADERilE
DE PRESIUNE
PENTRU GAZElE DE ARDERE I AER
Pe circuitul gazelor de ardere i pe circuitul ele preinci\ilzire a aerului
exist diverse cderi de presiune. cauzate ele frecare, cderi ele presiune
locale i variaii de presiune static (datorate diferenei de densitate dintre gazele de ardere i filuidul dislocuit-aerul).

296
297
-oOIIlIiI1I_

,.._... ,~_:..:- __

Cunoaterea
acestor cderi de presiune este necesar pentru dimensionarea coului, care trebuie s asigure tirajul necesar, i pentru dimensionarea ventilatorului
de aer i a exhaustorUilui de gaze de ardere, atunci
cnd este cazul.
La un cuptor paralelipipedic
vertical, cu secie de radiaie, secie de
convecie i prenclzitor
de aer clasic, Sjpre exemplu, se ntilnesc urmtoarele cderi de presiune pe circuitul gazelor de ardere:
_ cderea
de presiune
prin
frecare
n secia
de radiaie
(sub
20 N/m~);
_ cderea de presiune cauzat de reducerea
seciunii de curgere, la
trecerea din secia de radiaie n secia de convecie;
_ cderea de presiune prin frecare n secia de convecie;
_ cderea de presiune cauzat de 'reducerea
seciunii de curgere, da
trecerea din secia de convecie n evile prenclzitorului
de aer;
_ cderea. de presiune prin frecare n evile prenclzitorului;
_ cderea de presiune
cauzat de mrirea
seciunii
de curgere,
la
ieirea din evile prenclzitorului;
_ cderea de presiune
cauzat de reduce;ea
seciunii de curgere la

,intrarea in.cQ;_

. -,--

.---

- -,--

---

_ cderea de presiune cauzat de registrul


de gaze de ardere, de la
baza coului;
_ diferenele
de Ipresiune statice (negative)
din secia de -radiaie,
secia de convecie i prenclzitor.
Cderile de presiune
aferente
coului se calculeaz odat cu dimensionarea acestuia.
'
Pe circuitul de prenclzire
a aerului se ntlnesc urmtoarele
cderi
de presiune:
_ cderea de presiune prin frecare pe conducta de aer rece, dintre
ventilator
i prenclzitor
(se ine seam i de prezena cotul'ilor);
_ cderea de presiune n cutia de distribuie
a aerului, la intrarea
n prenclzitor;
_ cderea de presiune
cauzat
de mrirea
seciunii
de curgere,
Ja
intrarea n prenclzitor;
_ cderea de presiune
prin frecare, la trecerea
aerului peste fascicuIul de tuburi (se ine seam de numrul de pasuri);
_ cderea de presiune
la intoarcerea
de 180 din prenclzitor;
_ cderea de presiune cauzat de reducerea
seciunii de curgere, la
ieirea din iPrenclzitor;
- cderea de presiune n cutia colectoare de aer cald;
_ cderea de presiune prin frecare pe conducta de aer cald (se ine
seam i de prezena coturilor);
_ cderea de presiune' n cutia de distribuie
a aerului la camera
de aer;
_ cderea de presiune la intrarea n camera de aer de sub arztoare
(injectoare).
Pentru
calculul puterii consumate
de ventilator
se majoreaz
suma
cderilor de presiune anterioare
cu 30-50%,
pentru siguran
i pentru
acoperirea
cderilor de presiune n registrul
de aer de la refularea
ventilatorului
i n zona arztoarelor
(injectoarelor).
Pe conductele
de aer rece sau cald se admit viteze de ordinul 1015 m/s. Diferena
de presiune pe care trebuie s o realizeze ventilatorul
are o valoare n jurul a 1 000 N/m~.
0

298

.:.::.._.r_-;-:-_~' .""_''-

Puterea
consumat
calculeaz cu relaia:--

__

.i

'_.~.

de ventilator

-(puterea -motorului

p= t>P.

de antrenare)

se

(4.89)

7'Jt!1m

t.Pc - reprezint diferena de presiune realizat; V - debitul volumic de aer, n condiiile atmosferice;
"YJi randamentul
intern al venti. latorului
(0,65-0,75); "YJm randamentul
mecanic al sistemului
(0,900,95)..' -,Pentru canalele de fum exist uneferelaiispecifice
de calcul al cderii de Ipresiune a gazelor de ardere. Nu .e prezint .aceste relaii, pentru c n prezent
se realizeaz
obinuit
numai cuptoare
cu circulaie
ascendent
a gazelor ,de ardere, la care cderea de presiune
total pe
circuitul gazelor de ardere este sensibil mai redus,
La prenclzitoarele
de aer moderne, sau la cele care necesit exhaustor pe circuitul gazelor de ardere, nu exist probleme deosebite n privina: calculului
cderilor de presiune, pe circuitul gazelor de ardere sau
pe circuitul aerului.
-Se-prezin
t-fl~contin u-a-re-prindpal~l-e -relaii -pentru. calcularea, cde- --rilor, de presiune,
pe circuitul
gazelor de ardere i pe circuitul de prenclzire a aerului.
Curgerea transvel'sal pe fasdcule de tuburi normale. - Pentru aezarea n triunghi echi,lateral i sl/d.< 1,885:
li

1,93 P w. (11,+1)
ReO,~5

p
d, IV
R e= --;

10

Vd,7S;"

(4.90)

.'
. . se 13
m sec t',lUnea minima.

fi.

n. reprezint
numrul de iruri de tuburi.
_ Pentru aezarea n triunghi echilateral

i sdclc> 1,885:

li

_1,4pv'(n,+1)
plle41,~:;

Pentru
cl
stl .:

aezarea

triunghi
lip=

(4.91)

echilateral,
(2,i

+ t,i

11,) P

indiferent

ele valoarea

lui
(4.92)

11,2

1IeO.28 .

Re i tu ca n cazurile
Curgerea transversal

anterioare,
pe fascicule ele tuburi cu aripioare. Pentru calculul cderii de presiune
Ja curgerea gazelor de ardere sau a aerului,
transversal[1 pe fascicule de tuburi cu aripio<lre circulare, se cunosc mai
multe relaii (prezentate
n paragraful
despre rilcitoare cu aer), dintre
care mai uor de aplicat este relaia Briggs-Youllg.

Reducerea

brusc a seciunii de curgere


IJ.p=' (0,53334-0,51067

n care: A este
pentru ieire.

aria

se2iunii

~):~'j

.41

de c~t:'gere; indice

1 pentru

intrare

i 2

299

l~'f_',

Bl:cPentru coturide'9Qo,'C
,,'0,35;.':1;
pEmtfucoturL.de
.180; C=O,7.:' . 02;
valorile mici pentru coturi' ci.J.raz decurbi.J.r mare; valorile mari pentru
coturi fr raz de curbur.

(-.:;.~' ~!;"{,.~J

~>~'

ii

Fig. 4.19

-E-~,-=+

A,)

/::"p= (0,53334-0,51667

(1 Al)'

Cutii de distribuie
nefcndu-se

A.

Intr-o

form mai general

(AI)"

pw
.
-;; SIn

/::"p= 1 ~ A.
<p este semiunghiul

fL

Re>105;
.

Re=,103

pentru

105

P;'

(4.96)

se scrie. astfel:

<p

indice

2 pentru

grupul

'-H(Pa---:-pg)g

de conducte

(4.97)

Pa reprezint
densitatea
aerului atmosferic;
Pg densitatea
gazelor
de ardere la temperatura
medie (in secia de radiaie tmf) i .presiunea
atmosferic;
g=9,81 m/s2, acceleraia gravitaional;
H - nlimea seciei la care se aplic relaia.
Semnul minus corespunde deplasrii ascensionale
a gazelor de ardere.
In ncheierea acestui paragraf se redau cteva detalii asupra' cderi:lor
de presiune
ale aerului, la funcionarea
arztoarelor
(injectoarelor)
cu
aer insuflat. In figura 4.23 este prezentat
n principiu variaia presiunii
aerului, n cazul vehiculrii
acestuia cu ventilator.
1-2
reprezint
cderea ele presiune
a aerului in aspiraia
ventilatorului,
2-3
creterea
de presiune realizat de ventilator,
3-4 cderile de presiune pe circuitul
de aer, ntre ventilator i intrarea n arztoare, iar 4-5 cderea de presiune n arzi'ltoare.

(4.94)

d,wp

e=-

sa,u de coleCtare

/::,.p

de divergen.

pw

pentru

Indice 1 pentru conelucta unic,


paralele (fig. 4.22); w=O,5 (w1 +w2).
Diferena de presiune' static "

(4.93)

Reducerea seciunii de curgere realizat prin registru


/::"p=27-10X

R"

a cotului.

(fig. 4.20), relaia

L.
d,

/::"p= [ 1,1+0,7.(~J]

brusc,

-pw
2

--

f= ReO.l64
-0,4205

<p este semiunghiul


de convergen.
Pentru <p=oo; 30; 45; 90; sin <p=o; 0,5; 0,707; 1.
Creterea brusc a seciunii de curgere
A
L.1p=

0,1694

f=--ReO.243

pw~ sin <P

Al

mai general,
reducerea'
seciunii
poate fi scris astfel (fig. 4.19):

.,

A
. f pw'
L.1p= -'-,

Fig. 4.20

Intr~o form
relaia anterioar

/::"p se poate afla i prin intermediul


lungimii echivalente
Curgerea prin tuburi. Se utilizeaz relaia clasic:

(4.95)

Se constattt c la ieirea din arz~ltoare ,presiunea aerului este inferI-

Se C\plic pentru x=0,3 ... O,~; x reprezint


fracia seciunii libere
elin seciunea total; w se ia n seciunea total (fig. 4.21).
La calculul tirajului, pentru flexibilitate,
se admite x=0,5 ... 0,6.

oar presiunii
atmosferice.
Cderea de presiune n arztoare
este acoperit obinuit de ctre ventilator.
La arztoarele
(i injectoarele)
cu aer
aspirat, presiunea n aval nu poate fi dect tot inferioar presiunii atmosferice, cderea de presiune n zona arz,Hoarelor
(debitul de aer aspirat

Curgerea prin coturi


/::,.p=Cpw'
2

I
Fig. 4.21

300

I
I

~L

Fig. 4.22

Fig. 4.23

301

f, .'
<..-._ .-~--.~-~.-.

. .q, .

se _regleaz'i-'prin
'registru)
fiind 'acoperit, ode tiraj,: Este' -.bine cain-'iona
de ardere -s existe o depresiune -de _ordinul- 20...-'-30 N/m2, n raport' cu
presiunea atmosferic.

:~,

"

v,
.. -

.'

I
I

4.14. DIMENSJO~AREA

COULUI

In paragraful
anterior
au fost discutate cderile de presiune pe circuitul gazelor de ardere _'i diferenele
de presiune
statice, existente
n
cuptor, IPn la baza coului, deasupra registrului
de gaze de ardere.
In co exist o cdere de presiune cauzat de frecare, care se exprim
prin relaia clasic:
C'

P w.

D,

...

!lp=f-'- .. -

n care: Pg reprezint
den-sitatea - medie
a gazelor
de ardere in co;
tu viteza medie; H nlimea
coului i Di - diametrul
interior
(mediu) i o cdere de presiune local la vrful qj>ului, cauzat de trecerea gazelor de ardere de la o se~i.Y:ne fini't la.o_seciune.practic,infinit;-care
seexprmprin relaia (pierderea
de presiune
dinamic):

!lp=

P.w;
.2
'-

(Pv i tuv corespund gazelor de ardere la temperatura


de la virful
Diferena de presiune static realizat de co are expresia:

.. ~:-.:':'!1:':;l

(Lafcuptoarele
de-tipvechi;:in
zonele in 'care gazele de ardere.'au
o
circulaie
descendent
(opus tendinei
naturale),
diferena
de presiune
static este de natur rezistent.
- Prin tiraj se inelege n general diferena de presiune static corespunztoare
unei coloane de gaze de arden~. Se exprim uneori tirajul
global al cuptorului, dar mai frecvent numai tirajul realizat de co.
Deseori se exprim i depresiunea
existent la baza coului (numit
tot tiraj) deasupra registrului
de gaze de ardere, care este egal cu suma
algebric a diferenei
de presiune static realizat
de co i cderile de
presiune din co i de ,la vrful coului, aceast de-presiune fiind egal i
cu suma algebric a tuturor diferenelor
de presiune rezistente i statice,
de la intrarea aerului i pn la baza coului (inclusiv registrul de gaze
de ardere).'
Tirajul ntlnit Ja cuptoare poate fi natural sau mixt (parial forat),
In ultimul caz, cderea de presiune a aerului n arztoare este acoperit
de ventilatorul
de aer (aer insuflat), sau/i o parte din cderea de presiune a gazelor de ardere este compensat de exhaustor.
In cadrul tiraj ului natural, curgerea gazelor de ardere esJe forat,
aceast curgere nefiind cauzat de existena
variaiei de densitate di!!
masa~ gazelor de-ardere,
-ci-de existena--dIferenei-de
preshme st'tice.
Notndu-se
cu !lPt suma algebric a tuturor diferenelor
de presiune
rezistente
i statice, de la intrarea aerului i IPn la baza coului, dup
registrul de gaze de ardere, conform bilanului
global al diferenelor
de
presiune, se poate scrie:

coului),

A
fP,W'
L.>Pt+
-.

!lp=-Hg(Pa-Pg)'
La un cuptor,- de exemplu, fr ventilator
de aer i fr exhaustor
de gaze de ardere, sistemul constituie un vas comunicant,
att la partea
inferioar
cit i la partea superioar,
cu atmosfera.
Densitatea
medie a
gazelor de ardere fiind mai mic dect densitatea
aerului
atmosferic.
apare o for ascensional
(principiul
lui Arhimede),
gazele de ardere
ridicndu-se
i existind tendina ca ele s fie nlocuite de aerul atmosferic (fluidul dislocuit). Diferena
de presiune
static reprezint
chiar
fOl:a ascensional a gazelor de ardere, raportat la unitatea de arie transversal a coloanei de fluid.
La un cuptor cu tiraj natural i aer aspirat, aerul este aspirat de la
presiunea atmosferic,
iar gazele de -ardere sint evacuate prin co tot la
presiunea
atmosferic.
Pe tot' acest cIrcuit de 'curgere (de la presiunea
atmosferic,
pin~l Ja presiunea
atmosferic)
exist o depresiune.
Gazele
de ardere nu pot iei din circuit, dar in schimb IPoate fi aspirat aer fals
prin neetanciUlile
cuptorului.
Fora motrice care cauzeazl curgerea const in existena
diferenelur
ele presiune statice, iar suma acestora trebuie S~I compenseze suma tuturor cderilor ele presiune rezistente, de la intrarea aerului i pin la ieirea gazelor de ardere n atmosfer~l.
Acest bilan al diferenelor
de presiune poate fi exprimat
prin egalitatea:
I~

!lp,.;-~[Hig(Pa-PM)]=O

(indicele r se refer la diferenele

ele presiune

este

-lf

D,

+ -=
P-.w~
2

H (
)
9 Pa-Pg

Tirajul brut realizat de co este Hg(Pa-pg), iar tirajul net (efectiv)


!lPt (acesta este de ordinul zecilor de N/in~).

Se constat c Urajul realizat de co crete odat cu creterea nlimii coului, cu creterea lui Pa (cu scderea temperaturii
atmosferice,
respectiv
cu creterea presiunii atmosferice)
i cu scderea lui p~. Scderea temperaturii
gazelor de co prezint avantajul creterii randamentului cuptorului,
dar constituie un dezavantaj pentru tiraj.
Exemplificarea
influenei
temperaturii
atmosferice
asupra nlimii
relative a coului:
tatm,

DC

27

lir

Exemplificarea
influenei
altitudinii
asupra nlimii relative a coului:

('UiB)

38

49

l,OS2

l,lu:l

(indirect

a presiunii

h, m

305

911

152,1

Hr

1,038

1,132

1,226

atmosferice)

rezistente).
303

302

......

Variaia .Itresiunii atmosferice


relaia:: ')'

cu altitudinea

Ph=po(l-2,257 ,10-5,

se poate exprima

prin

h)5.256

(4.99)
n care altitudinea h se introduce n metri. Cteva date obinute cu ajutorul acestei relaii snt 'redate n tabelul 4.13,
.
TABEL[;L

O
200
400
600
800

I
I

P.,

[bnf]

Il, [mJ

1,01325
0,98944
0,96608
0,94318
0,92071

1000
1500
2000
2500
3000

P.,

Q=ke Ae tJ.t

4.13

!!.t se poate lua egal cu diferena dintre temperatura


de ardere i temperatura atmosferie.
Aria exterioar a coului:
.

Variaia presluoii atmosferiee cu Il


Il, [m]

In continuai-e, se calculeaz Re n -'-cOildiii,medii i, n funcie. de


acesta, f. .
.
Din relaia anterioar (omogen) rezult riiimea necesar a coului.
Verificarea' temperaturii de la vrful coului.' Cldura. pierdut. prin
peretele coului:

[bnr)

0,89868
0,84547
0,7948.1
0,7,1669
0,70094

Ae=ltDe H.

Coeficientul global de transfer


arie exterioar:

ke=

D,

--

Coul unui cuptor are, att rolul de a realiza tirajul, ct i rolul de a


evacua gazele de ardere n atmosfer, la o nlime satisfctoare.
La cuptoarele paralelipipedice verticale de lungime mare, pentru a se
evita spaiile lipsite de o circulaie satisfctoare a gazelor de ardere, se
prevd mai multe couri, dispuse pe lungimea cuptorului.
Deasupra cuptoarelor se plaseaz obinuit couri metalice de nlime relativ mic. Cnd courih? trebuie s aib nlime i diametru
mari, ele se iplaseaz pe sol i snt zidite. In aceste cazuri pot fi deservite de un singur co mai multe cuptoare apropiate.
In cele ce urmeaz se prezint pe scurt metodica de dimensionare a
courilor cuptoarelol'.
nlimea coului necesar pentru realizarea tiraj ului efectiv stabilit,
se calculeaz cu relaia:
!:"p, +

P.

__

g (P.-p,)-{

lXi=CCef+

de

+ D,

De
1
-+D,
a.,

-jn

2Ap

IXrg;

lXe='lXel+

IXrp

Coeficientul de convecie forat;l pentru gazele de ardere se calculeaz cu relaia:


Nu=0,023 Reo,8 PI'.4
(pentru Re> 104)
N u=

Diwp,
; R e=---.;

",rD,

cp,,"
r= --o
A

Proprietile fizice aparin gazelor de ardere i se iau la tem,peratura


lor medie.
Coeficientul de transfer de cldur prin radiaia gazelor de ardere:

w:

IXrg=iXCO,+IXH,O

(4.100)

2D,

Aceast relaie provine din bilanul global al diferenelor de presiune.


Dac, din motive de prot~cie, cota vrfului coului fa de sol este
impus, nlimea coului este cunoscut i din 'relaia anterioar se ca1culeazii tirajul realizat de co tJ.Ph care se compar cu tirajul necesar.
Diametrul interior al coului se stabilete astfel ncit viteza gazelor
de ardere s fie de ordinul 7 ... 9 m/s. In calcule, pentru simplificare,
coul se admite cilindric.
Temperatura gazelor de ardere Ja baza coului este cunoscut. Temperatura la vrf trebuie iniial presupus i final verificatii. In foarte
multe cazuri, la courile metalice, cderea de temperatur a gazelor d~
mdere n co este de ordinul 10 ... 15C (n general, !!. tj Il <, 1GC/m).
Se calculeaz:l n ordine: p" (densit;lile gazelor de ardere i aerului
pot fi calculate pentru presiunea atmosferic, cu legea de stare a gazelor
perfecte), w,,' temperatura medie a gazelor ele ardere, Pg, w i Pa.
304

pe unitatea

n care A.p este conductivitatea termic a peretelui.


Coeficienii pari ali de transfer de cldur au expresiile:

PflW2

de cldur, exprimat

---------a.,D,

H=

medie a gazelor

se calculeaz cu relaiile lui Schack, prezentate anterior.


Grosimea medie a stratului de gaze:
.,

",nr=-

t==I.U,OJ

Temperatura
admite astfel:

ecranului

11(\\T'\

(suprafeei

v,OJ)J..Ji.

interioare

a peretelui)

se poate

')

te """tg-~

(tg-tn).

"
Relaia lui Schack pentru calcularea lui :.cll,Oeste <lplicabi1i'1pn la
""" 0,2 bar.m.
La couri,le de diametru mare, este posibil ca valoarea pJ[,o.l s fie
mai mare decit 0,2. In aceste cazuri, se calculeaz,j Xll,Olundu-se Pll,O .l=

PII.o.l

=0,2.

Calct,ilul coeficientului de convecie liber pentru aer se poate face cu


relaia general:
Nu=C(GrPr)n
20 - Procese de transfer termic

305

?u,_IJlai cOmod, cu ~el!'liaparticular, simplifi~at_,


"_ cxel=2,56(tp-ta)O.25

"

..

..,~

.::J

r'

", .

[W/m20c]

n care tI' =t este" temperatura /peretelui la exteriorul "coului. "


Calculul coeficientului de transfer de cldur prin radiaia peretelui
se face cu relaia:
oc = 5,67 ep
tp-I.

rp

[(T )4 _(T. )4][W/m20C]


100

"

te=t

g_

k,(t.
---' -

1.)

<L,

tp=t

(4.101)

""

Coeficientul de emisie a peretelui el' ""'"0,8 ... 0,9.


Dup calcularea lui ke se face verificarea temperaturilor
ajutorul relaiilor:

te i tI'

= it -

cu

entalpia gazelor de ardere la


(4.102)

1,

:E(n,Cp,)

Cldurile specifice ale componenj,Jor gazelor de ardere se iau l? te.


Se poate admite i n acest caz o diferen de 2 .. 3C ntre temperatura
rezultat i cea presupus.
In anexa 12 este prezentat metodica de calcul privind dispersia S02
din gazele de co, iar n anexa 10 este redat un exemplu de dimensionare
a unui cuptor pentru nclzire de gaze.

4.15. CONTROLUL

I REGLAREA AUTOMATA A CUPTOARElOR

In cadrul acestui paragraf, se prezint pe scurt aparatura de control


cu care trebuie s fie echipat un cuptor i necesitatea aces,ei aparaturi,
circuitul ele alimentare cu combustibil a cuptorului, cu exemplificare
referitoare la combustibilul lichid, sistemul de protecie a cuptorului, care
evit exploziile n focar, pdncipale:e reglri automate a,le cuptorului,
care au rolul ele a menine regimul de funcionare stabilit i sistemul de
306

'i;

o o

--I--TPA
06

1\ ~

D,

In aceast relaie, itc este cunoscut" de la bUanul termic al cuptorului, B este debitul de combustibil, n kg/h, iar Q n kJ/h, Dac exist
mai multe couri, B trebuie s corespund unui singur co,
Temperatura gazelor de ardere la virful coului:

t--"-"
e-

TPDA
I

D,
.-,

j{B [kJ/kg comb.)

.In 'figura 4.24 este prezentat oQoOoOo


schema de principiu a unui cuptor 1p~~~ --- OO_Q_\ __ r.o,\
paralelipipedic
vertical. prevzut
0

cu prenclzitor de" aer, materia


~
~
primdrcul.nd
prin secia' de
~
convecie i prin secia de radia.~
"
1- - --TP
ie, iar combustibilul utilizat fiind I':aimepmno ~
pcur, pulverizat cu abur. Pe

~
aceast schem snt' iridicai prinTPA
_cJpaliipi.rametricare--trebuie~
stabilii. prin aparatura de conTPO-- -TP!lA
trol (T - temperatur, P - presiune, D - debit), precum.!ii fluPlicu'".?
Abur
xurile pentrll care trebuie s se
efectueze analize (A) chimice sau
Fig. 4.24
fizice.
.
Pe circuitul de aer este bine s se msoare temperatura i presiunea,
inainte i dup prenclzitorul de aer. Debitul de aer se msoar mai
greu direct, dar el poate fi calculat n funcie de natura i debitul de
combustibil i de coeficientul cantitii de aer cu care are loc arderea.
Pentru circuitele de combustibil i abur de pulverizare este bine s
se msoare temperatura (se 'utilizeaz obinuit abur uor supranclzit),
presiunea i debitul i este necesar s se cunoasc proprietile fizico~
chimice ale combustibil ului.
Pe circuitul de gaze de ardere este necesar cunoaterea, n locurile
caracteristice indicate, a temperaturii (la prag, de exemplu, temperatura
gazelor de ardere se msoar n mai multe IPuncte), a presiunii (pe circuitul gazelor de ardere exist depresiuni n raport cu presiunea atmosferic) i a compoziiei gazelor de ardere. Analizndu-se gazele de ardere
in mai multe puncte de pe circuit i calculndu-se valorile corespunz<"ltoare ale coeficientului cantitii de aer, se poate constata dac exist
ptrunderi de aer fals n cuptor (de nedorit, pentru c acestea influeneaz
negativ randamentul cuptorului).
Pe circuitul de materie prim trebuiesc cunoscute debitul, temperatura i presiunea la intrare, intre secii i la ieire, precum i proprietile fizico-chimice ale acesteia. Dad exist2[ mai multe circuite n paralel, controlul trebuie efectuat pe fiecare circuit in p<:lrte,simetria geometric a circuitelor nefiind o garanie pentru simetria funcional. Dadl in
cuptor materia prim sufer i reacii chimice, este necesar s se analizeze produsele de reacie Ja ieirea din cuptor.
Cunoaterea parametrilor stabilii prin aparatura de control este util[[
pentru stabilirea unor concluzii privind funcionarea cuptorului i luarea
unor msuri care s ducil la mbuntirea funcionrii. Pe baza datelor

Se pot admite diferene de 2 ... 3C }nre_te$mperaturile rez~ltate i


"cele-presupuse:-- -----

i,

'

k,(I~~t.) ,
<L,

Calculndu-se Q, rezult n continuare


vrful coului:

.. '-"_
.0;-_

4.15.1. APARATURA DE CONTROL

100

._'.~_.
_ .' .;..:. ..
'-...
; ...-'
.. _:~:;_~,

de';cocsare:~al:tubUrilor)cuptortilui,
insistndu'::se' 'asupra apa'raturii :de
control i reglare, automat' ne.cesare. ' . ..,
.

.L

20.

307

~
I
I

~~,
I

~[
~r
1f7.1eC!0C1rr:

Pompa

~-I
I

--{RT}-Abur

Filtru

amintite, .se poate: efectua analiza


tehnologic a cuptorului, stabilindu-se performanele acestuia (randament, tensiuni termice,. cderi
de presiune etc.), care se compar
apoi cu cele din proiect sau cu
cele ale altor cuptoare similare.
Prin analiza . tehnologic se pot
trage concluzii privind posi'bmtatea majorrii randamentului cuptorului, constatarea trangulrilor
sau a rezervelor de capacitate i
chiar a corectitudinii metodelor de
proiectare utilizate.

4.15.2. CIRCUITUL
Dj tOMBUSTIBIL

In figura '4.25 este prezen1tat


schema circuitului de alimentare
cu combustibil Uchid (pcur) a unui C1.lptor.S-a preferat circuitul de
combustibil lichid pent,ru c este mai complex dect circuitul de combustibil gazos i pentru c exist tendina de a se nlocui combustibilii
gazoi.
In aceast schem se constat urmtoarele aspecte mai interesante:
- exist un circuit nchis de pcur, n care se menine presiune
constant, prin intermediul unui regulator de presiune (RP);
- pompa de IPcur trebuie s aib un debit mai mare dect debitul
maxim care poate fi utilizat la cuptor;
- debitul de pcur care alimenteaz injectoarele este variat prin
intermediul regulatorului de temperatur (RT), care trebuie s asigure
o temperatur constant pentru materia prim evacuat din cuptor;
- pcura tras din rezervor (uor preinclzit) este mpins ..prin
prenclzitorul cu abUr saturat, n care este preinclzit pn la
80 ... 100C (circulaie i pulverizare mai uoar), tel'I1jperatura de prenclzire meninndu-se constant (RT) prin modificarea debitului. de
abur;
- pe circuitul de pcur exist cel puin m filtru, plasat dup preinclzitor, care, reinind impuriti,le mecanice, evit infundarea injectoarelor;
- in afara regulatoarelor figurate, pot fi utilizate i diverse indicatoare (presiunea la refularea pompei, presiunea aburului de prenclzire,
temperatura iniial a pcurii etc.).
Fig. 4.25

4.15.3. PROTECIA CUPTORULUI

Este bine ca cuptoarele (la fel i cazanele recuperatoare cu focar existente n instalaiile tehnologice) s fie prevzute cu sisteme de protecie,
care au rolul de a preveni exploziile in focar. Astfel de accidente ar
putea avea loc atunci cnd, nainte de aprinde're, au loc scpri de com308

bustibil n focar, sau cind se ntrerupe accidental arderea, pentru un


timp scurt, formindu-se in focar un amestec exploziv.
Intreruperea arderii poate fi provocat de prezena unui dop de ap
n conducta de pcur sau a unui dop de aer n conducta de gaze, de intreruperea funcionrii ventilatorului de aer sau a pOIIljPeide pcur, de
intreruperea alimentrii cu abur de pulverizare, de scderea presiunii in
conducta de combustibLl gazos sau de creterea peste limit a excesului
de aer.
Se iau diverse msuri de siguran-, ca de exemplu:
:.-. montarea de ventile duble pe conductele de alimentare cu combustibil, in special pentru combustibilii gazoi;
_ ventilarea cuptorului nainte de -'aprinderea sau reaprinderea focurilor;
_ montarea de clapete de siguran (de explozie) pentru preluarea
suprapresiunilor din focar, deci Ipentru reducerea efectului unei eventuale explozii;
_ prevederea unor sisteme care s nchid automat .alimentarea cu
combustibil, la stingerea flcrii.
Exist numeroase sisteme automate de protecie a cuptoarelor, ca de
exemplu: sisteme pneumatice, sisteme electropneumatice de inchidere a
alimentrii cu combustibil sau de avertizare sonor la stinger~a flcrii.
sisteme cu termometre bimetalice sau cu termocupluri, sisteme electrice
~au electronice bazate pe ionizarea gazelor (conductivitatea electric a
flcrii), sisteme fotoelectrice etc.
In cele ce urmeaz se prezint schemele a dou sisteme automate de
protecie a cuptoarelor.
In figura 4.26 este redat schema unui sistem automat de aprindere a
flcrii i de intrerupere a alimentrii cu combustibil la stingerea flcrii, bazat pe utilizarea unei celule fotoelectrice care vizeaz flacra.
Dup ventilarea cuptorului, se deschide ventilul manual 1 de alimentare cu combustibil. Prin butonul 2, de la blocul de comand Be, se comand intrarea in funciune a bujiei 3 de aprindere a flcrii pilot i
ventilul 4 de alimentare cu combustibil a acesteia: Tubul cu celula
fotoelectric 5, care vizeaz fladira, comand deschiderea ventilului 6 care alimenteaz arztorul principal. Dup declanarea
ilcrii principale, flcra pilot
se intrerupe. La intreruperea alimentrii cu combustibil, deci la
stingerea fli'tcrii principale, celula fotoelectridl comand nchiderea automat a ventilului 6
n figura 4.27 este 'redat[\
schema unui sistem. automat de
aprindere a fl[lcrii i de intrerupere a alimentrii cu combustibil la stingerea flcrii, sau la
intreruperea funcion'rii ventil atorului de alimentare cu aer, baCuma.
zat pe utilizarea unui termocuplu
care preia temperatura din zona
Fig. 4.26
de ardere.
309

,.......

") ..

!;

.,

':'.

.L: . :J

,';r-1

"'i,.:;
.''".t":.

::

-",-"

I I
I I
I '1

s. ;. ,', _::

-I

.11
I

I
I

I
,
I ; 1,

.... ,

:J.;.~ ','::- '.'1"';':-

'"
r.~_.' .. ,"

if
l'

,'i

"

AN

Comb

Al doiie'~-p~;a~et~~care
trebuie' meninut
constant
este temperatura "materiei prime la ieirea din cuptor.
-_._--~~------,I
Acest lucru se realizeaz prin
I
intermedIul unui regulator de
Itemperatur, care acioneaz
I
I
asupra debitului de combusI
tibil injectat n focar. In ca- NIzul unei pcuri pulveriza-te p~.,;;j'
~-o
cu abur, trebuie modi'ficat
I
o
I
o
o
corespunztor i debitul de
I
o
o
I
o
o
abur, meninndu-se la o vao
o
I
loare constant "raportul ceo
o
J
o
o
lor dou debite. Presiunea
o
o
o
o
materiei prime la ieirea din
o
o
A,r
cuptor este practic constant, dar -regulatorul "de presiune-se
plaseaz ooinuit
la sistemul de separare din
I
L_
avalul cuptorului.
Pcura
Abu",
Avndu-se n vedere influena deosebit a valorii
Fig. 4,28
coeficientului - cantitii de
aer cu care are loc arderea, asupra funcionrii cuptorului, 'rezult necesitatea ca acest parametru s se menin constant. In multe cazuri,
aceast reglare se face manual, prin registrele de aer i (sau) de gaze
de ardere, pe baza datelor analizei chimice a gazelor de ardere, care se
efectueaz periodic. In cazul reglrii automate a coeficientului cantitii de aer, prin J1itermediul unui regulator de concentraie se modific
debitul de aer care alimenteaz cuptorul. Se menine constant fie concentraia CO2 n gazele de ardere, m.surat continuu de un analizor electric, fie concentraia O2 n gazele de ardere, msurat continuu de un
analizor magnetic. Debitul de aer poate fi modificat i odat cu debitul
de combustibil, printr-un sistem de reglare n cascad, meninndu-se constant raportul acestor debite.
Schema reglrii automate a unui cuptor poate prezenta unele particulariti specifice, n funcie de caracteristicile constructiv-funcionale ale
cuptorului (de exemplu, n cazul n care materia prim circul numai
pri n secia de radiaie, sau n cazul cuptoarelor cu dou secii de radiaie
:?icu dou circuite de materii prime diferite),
Sistemele de reglare automati'l a cuptoarelor prezint inerii relativ
mari, const<ltndu-se de exemplu o modificare ntrziat a temperaturii
materiei prime la ieirea din cuptor, fa de variaia debitului de combustibil.
I

Fk4,27__

----

__

__

---

--

Dup-ventilarea cuptorului, se deschide ventilul manual 1 de alimentare cu combustibil. Funcionnd ventilatorul de aer, pe ba:?;apresiunii
realizate se comand dispozitivul 2, care nchide circuitul electric al termocuplului. Prin butonul 3. se comand intrarea n funciune a bujiei 4
de aprindere a flcrii pilot i ventilul 5 de alimentare cu combustibil a
acesteia. Crescnd temperatura n zona de ardere, intr n funciune
termocuplul 6, care comand deschiderea ventilului 7 ce alimenteaz
arztorul principal. Dup declanarea flcrii principale, flacra pilot
se ntrerupe. La stingerea flcrii principale, scznd temperatura, termocuplul comand nchiderea automat a ventilului 7. De asemenea, dac se
ntrerupe funcionarea ventilator ului de aer, se deschide circuitul electric al termocuplului i ventilul 7 se nchide. Se utilizeaz obinuit un
grup de termocupluri n serie, la care forele motoarelor electrice se insumeaz.
Cele dou sisteme automate de protecie a cuptoarelor prezentate se
rl'fer la utilizarea combustibililor gazoi, la care pericolul de explozie
l'ste mai mare, dar exist adaptri ale acestora i pentru combustibilii
lichizi.

4.15.4. REGLAREA AUTOMATA

A CUPTORULUI

Cuptoarele actuale snt echipate cu diverse dispozitive de reglare automat, care trebuie s le asigure regimuri staionare de funcionare.
In figura 4,28 este redat schema unui cuptor, n care apar principalele
dispozitive de reglare automat. Debitul de materie prim este meninut
constant, prin intermediul unui rcgulator de debit, care poate fi plasat
la intrarea n cuptor sau la refularea pompei de alimentare. In cazul existenei a dou circuite n paralel, este bine s se regleze debitul, separat
pe fiecare circui t.
310

---<?-

-- Q--j-

4.15.5. DECOCSAREA CUPTORULUI

In tuburile cele mai solicitate termic ale cuptoarelor (obinuit tuburile finale din secia de radiaie) pot aprea depuneri de cocs, sau eventual de sruri. Prezena acestor depuneri se constat prin creterea tem311

i_

.....
f...
~.i.t'..
.~

;;-li )r::r;";~q r:):,>";:":;

..

:~~~

.~
~

"

i
[

lIt
ApU

!
o

Abur

Prob

Canal

Aer

Fig. 4.29

peraturii
peretelui tuburilor
(crete incandescena
tuburilor),
prin creterea presiunii de refulare la pompa de alimentare
sau prin creterea
temperaturii
gazelor. de ardere la prag. Depunerile
de sruri solubile se
e'imin prin circulaie de ap cald, dup oprirea cuptorului.
Depunerile de cocs mai puin dure pot fi ndeprtate
prin turbinare
(cu turbine
acionate cu aer comprimat),
dac cuptorul este prevzut
cu coturi, demontabile.
In prezent decocsarea tuburilor cuptorului
se face obinuit prin circulaie de abur i aer. In figura 4.29 este prezentat
schema de principiu
a
sistemului de decocsare, n care apar i parametrii
care trebuiesc
controlai, pentru un cuptor cu dou circuite n paralel. Este bine s se msoare, aa cum se red n figurii, i temperatura
peretelui
tuburilol'
fina!e ain secia de radiaie, prin termocupluri
montate special.
Dup oprirea i golirea cuptorului,
se menin citeva focuri mici, astfel ca temperatura
gazelor arse la prag s fie de ordinul 400",
GOOcC
(valoarea mic pentru tuburi dir,:toel carbon). Incepe introducerea
de abm
prin tuburi, mrindu-se
treptat debitul de abur 'i debitul de combustibil, pnii cnd aburul la ieire ajunge la 500.,. 700cC, iar gazele arse la
prag la G.50", 8.'50C. In aceast. situaie, debitul specific de abUr este
aproximativ
pw=90 kg/s m2, iar viteza de circulaie a aburului w",,",20 m/s.
Dup un timp, se inverseaz sensul de circulaie a aburului
prin tuburi.
Aburul avnd un efect de rcire, din cauza dilatrilor
inegale, are loc
desprinderea
cocsului i antrenarea
sa. Intre cocs i abur arc loc parial
i reacia C+H20=CO+H2
i se eliminii prin intermediul
aburului aproximativ 90-950/0 din cocs. In continuare
se introduce
i aer, cu w."".t7 m/s (pw""'6 kg/s m~), pentru arderea cocsului final. Se utilizeazi'l abUr
i aer cu o presiune de circa 8 bar. Temperatura
peretelui
tuburilor
nu
trebuie
s depeasc 540C pentru tuburi din oel carbon i respectiv
c
815 C pentru tubUri din oel 18 Cr-8 Ni.

312

Din conducta de evacuare


se iau periodic probe, pentru analize fizico-chimice (se constat prezena particulelor
de cocs, a ca, H2 i CO2), stabilindu-se efectul decocsrii i terminarea
operaiei.
Amestecul evacuat din serpentina
cuptorului
trece final printr-un
c;clon (intrarea este tangeniaI),
n care se separ particulele
de coes, gazele fiind n continuare
evacuate la cos, In tubul central al ciclonului se
introduce
ap, pentru rcirea gazelor 'evacuate i pentru reinerea
mai
uoar a particulelor
de cocs,
Problemele
discutate n cadrul acestui paragraf se refer n special la
principalele
aspecte ale controlului
i reglriiautomate
ci cuptoarelor
i
constituie
o introducere
care "se adreseaz
tehnologului
de petroL

1,

1" .*.'

"'f

~':i:'
t' .,.~
. i.\ i ~ ~'.'. i f ::; ,-

:"r >'.~ .i,'

~i (-::

: \ -:"

1;

-.(

";

~-~'~~::
'/'')

:-:,

.-.'"

,':

:.-: . ...:;:-c~.. -.----

ilij;
i'

METODE DE CALCULSP,ECIFICE I EXEMPLE


.>

'DE DIMENSIONARE

TEHNOLOGICA

Anexa 1.
AGENI TERMICI DE INCALZIRE SAU MCiRE

ln:-:eadrul~eestt:i-p_ar~graf,-se-y~r-pr~zenta- ~tteva-~.lT~raiiti~i"yirrd-~-~+--~
agenll termiCI de mcalzlre sau raclre I agenll termici mtermedlan, se
vor di~cuta pe scurt. princip~ile o~~nerii tem?er.:a~uril?~ joase i ~e vor
reda cIteva date mal deosebIte pnvmd propnetaile fIzIce ale fluIdelor.
A. 1.1. GENERALITATI ASUPRA AGENTILOR TERMICI

Agenii termici de nclzire clasici snt apa cald, aburul i gazele de


ardere. Apa cald este obinuit condensul obinut din abur, la o presiune
puin superioar presiunii atmosferice i o temperatur ceva mai mare
dect 100C, i este utilizat n general pentru nclziri de produse grele,
n scopul evitrii congelrii i reducerii viscozitii (de exemplu, prenclzirea materiei prime lichide n instalaiile de negru de fum), Inclzirile cu ap cald se fac pn la temperaturi de maximum 100C.
Aburul utilizat ca agent de nclzire este ntotdeauna abur saturat; la
o presiune joas sau' medie, spre deosebire de aburul utilizat ca agent
energetic (prin destindere ntr-o turbin se produce lucru mecanic), care
este abur supranclzit de presiune medie sau ridicat. Se prefer pentru
nclziri abur saturat, pentru c acesta prin cedare de cldur condenseaz practic izotermic, coeficientul de transfer de cldur fiind ridicat
iar aria de transfer necesar[l redus. Inclzirile cu abur se ntlnesc frecvent la refierbtoarele coloanelor de fracionare, temperaturile realizate
fiind n general sub 200cC, iar sarcinile termice relativ reduse.
Pentru nclziri la temperaturi ridicate i n general la sarcini termice mari, se utilizeaz ca agent termic gazele obinute prin ardere de
combustibil. Inclzirea electric fiind neeconomic este foarte puin intlnit n industria petrochimic i obinuit la sarcini termice mici (exemple: topirea iniial a srurilor utilizate ca agent termic intermediar n
unele instalaii petrochimice; evitarea congelrii unor substane transportate pe conducte; evitarea ngherii solului sub rezervoarele de (kpozitare criogenic a hidrocarburilor uoare).
Cum eficiena economic a unei instalaii tehnologice cre'te odat cu
creterea gradului de regenerare a cldurii, este bine s se realizeze un
314

schimb de,:cldur icuma~ :intens ntre,'cflueni ',;materia 'prim'ccare


alimenteaz instalaia, In astfel de cazuri,efluenii snt agenitermici -de
nclzire n raport cu materia prim, Asemntor este i cazul n, 'care
din ,eflueni se rec;upereaz cldur, pentru generare de: abur ,etc,'
.
In cazul n care ntr-o .instalaie tehnologic se utilizeaz', un 'agent,
terinic inte~mediar (de exemplu, ulei), n circuit nchis, care transport
cldur de la un flux cald la un flux rece, agentul termic intermediar
este' parial i agent termic de nclzire.
,
Ca o curiozItate, poate fi amintit ca agent termic de nclzire, heliul.
Intr-un combinat petrochimic. din Japonia, deservit de o central 'nuclear, rcirea, reactorului se. face cu heliu, ,care se nclzete pn la
1000C. Cldura obinut din energia atomic este transportat de heliu
si utilizat n combinat pentru termoficare (generare de abur tehnologic
i energie electric) i pentru realizarea unor"nclziri la temperatur ridicat (nclzire la reactorul de gaz de sintez), nlocuindu-se arderea de
. combustibil.
.'
.
Agenii termici de Tcire clasici snt apa, aerul i agenii frigorifici.
Apa utilizat ca agent de rcire este n majoritatea cazurilor ap~de recirculare (apa cald este rcit: n turnur~ de rcire prin contact direct cu
---aerlllatmosferiC'i repompata-1a racTtoarercondensa.toare);-~pa-e -re--------circulare prezint dezavantajul c are o temperatur 'vanabIla, dependent detemperaturaatmosferic.
Rcitoarele i conde~sato~rele cu ap
de recirculare se dirriensioneaz pentru cazul defavorabIl, 'lulllpu:-setemperatura iniial a apei 2.8, .. 30C. Se admite o nclzire a apei c:U numai
10 ... 15C, pentru ca pierderile. de ap prin evaporare n turnul de rcire
s nu fie pr,ea mari i pentru ca depunerile s fie .mai reduse., Se compenseaz permanent aceste pier<;1eri,adugndu-se n circuit ap, preferabil dedurizat sau demineralizat.
.
Apa de pu, extras din pnze freatice maibogale ideadndme
re~
lativ mare, este mai costisitoare i nu pot fi asigurate debite mari. Ea
prezint avantajul c. are ,o temperatur practie consta,nt,' independent
de temperatura atmosferic, de ordinul 14 ... 18C. .',...
... ...
Mai rar se ntlnesc i rcirldirecte cu ap de ru SilUap' de mare.
Apa de mare nu 'formeaz straturi de depuneri nsemnate, numai in Gazul
n care se asigur: o temperatur a peretelui tubului sub 70C, nclzire,
cu numai Cteva grade i vitez mare de circulaie a apei.
, '
Aerul este utilizat ca agent de rcire n special la rcitoarele i condensatoarele cu aer, cu tuburi' cu aripioare, i la turnUl'ile de rcire a
apei. Prezint dezavantajul c temperatura sa este variabil i dezavantajul c la rcit oare i conde'nsatoareeste costisitoare circularea sa forat
cu ajutorul ventilatoarelor. In proiectare se ia pentru aer o temperatur
defavorabil (30 ... 32C), admindu-se rciri n rcitoarele i condensatoarele de suprafa pn la aproximativ 50 ... 60C.
' '.
Presiunea la care lucreaz o coloan de fracionare este dependent de
temperatura asigurat n condensatorul de virf, iar aceasta de temperatura
agentului de r[lcire utilizat la condensatol' (cu ap de recirculare se poate
asigura n condensator o temperatur de aproximativ 40aC, iar cu ap de
pu o temperatur de 30cC).
.
Rcirile mai avansate, necesare n multe cazuri, se asigur cu ageni
friuorifici. Agenii friaorifici propriu-zii sint substane individuale (amoni;c, propan, propile~, etilen, freon 12, freon 22 etc.) n faza lichid,
care prin absorbie de cldur se vaporizeaz izotermic, la o presiune
apropiat de presiunea atmosferic, deci la o temperatur apropriat de
3J5

ir
temperatura normal de 'fierbere (cu' propan poate fi realiz'at' o terriperatur de aproximativ -35C, iar cu etilen de -95C).
.
. Agenii termici intermediari sint uneori i ageni termici de rcire.
Agenii termici intermediari se utilizeaz n circuit nchis, fie n domeniul
temperaturilor ridicate, fie n domeniul temperaturilor joase. De asemenea; i materiile prime constituie ageni de rcire n raport. cu 'efluenii
calzi cu care schimb cldur, sau apa din 'care se genereaz abur prin
recuperare de cldur.
Dou exemple mai deosebite de ageni termici de rcire: aburul este
utilizat ca agent de rcire n unele instalaii de piroliz, injectindu-se n
produsele de reacie cu temperatura de 800 ... 850C evacuate din cuptor;
apa este utilizat ca agent de rcire in instalaiile de negru de fum, fiind
injectat i vaporizndu-se n produsele de reacie cu o temperatur de
peste 1 OOOC,
pentru nghe(area reaciilor.
Agenii termici intermediari se utilizeaz n circuit nchis, transportnd cldur de la un flux mai cald la un flux mai rece i lucrnd n domeniul cald sau n domeniul frigorific.
In unele' sisteme frgorifice, prin vaporizarea agentului frigorific propriu-zis se rcete un agent termic intermediar, utilizat n faz lichid,
care servete apoi pentru diverse rciri sau condensri la temperaturi
joase; Se ntlnesc mai frecvent ca ageni termici intermediari, frigorifici,
metanolul (rcit cu etilen i utilizat la separarea paraxilenului prin cristalizare), sala de clorm de calciu (rcit cu amoniac i utilizat n mai
multe instalaii petrochirriice i la fabricarea parafinei), petrolul, sala de
clorur de sodiu, soluia de dietilenglicol etc.
Dintre agenii termci intermediari mai frecvent utilizai (ageni ce
prezint stabilitate termic la temperaturi de lucru ridicate) snt de amin-o
tit urmtorii: amestecul eutectic de difenil oxid i difenil (numiri comerciale: difil, dowthermA, thermex), amestecul de sruri topite i, mai recent, amestecul de dibenzilbenzeni (utilizabil ntre -15 i + 350C).
Difilul conine 73,5% mas difenl oxid i 26,5%, mas difenil, are
temperatura de solidificare 12C i temperatura normal de fierbere 257C
i se utilizeaz n special n faz lichid pn la 350C. Este ntlnit ca
agent intermediar n sisteme de regenerare a cldurii (prenclzirea aerului la cuptoare cu gazele de ardere), sau n sisteme de recuperare a cldurii (generare de abUr cu gazele de piroliz evacua te din cuptor).
Amestecul eutectic de sruri topite utilizat frecvent se compune din
KN03 530/0, NaN02 400/0 i NaN03 7% mas i are temperatura de topire 142C.Este ntlnit ca agent intermediar, de exemplu, n instalaia
de anhidrid maleic, pentru transportarea cldurii de reacie din reactor
(termostatare reactor la 385C)la un generator de abur.
La nclzirea i vaporizarea etilenei lichide cu temperatur foarte
joas, se utilizeaz ca agent de nclzire aburul i ca agent intermediar
butanul (acesta cedeaz cldur la o. temperatur relativ joas).

cu. absorbie, cu 'ejecie i cu gaze), dar n marea majoritate a cazurilor


se folosesc instalaiile frigorifice cu compdmare mecanic de vapori.
Cum instalaiile frigorifice constituie obiectul altui curs, n cele ce
urmeaz se prezint pe scurt numai instalaiile cu comprimare mecanic
de vapori, cu care se obin agenii termici de rcire la temperaturi joase.
In figura A.l. este. redat schema unei instalaii simple, care lucreaz
cu propan. Vaporii de propan snt comprimai de la 1,67 bar pn la
11,76 bar, de ctre cornpres arul C antrenat de un motor electric. Vaporii
supra nclzii rezultai trec prin rcitorul-condensator RC cu ap, n care
ei se rcesc i, condenseaz la 34C (eventual condensul se rcete puin
sub temperatura de condensare). Condensul este n continuare laminat
cu ventilul de laminare VL (presiunea i temperatura scad; are loc i o
vaporizare parial a condensului). Amestecul rece rezultat trece apoi
prin vaporizatorul V n care, prin absorbie de cldur la -30C, are loc
vaporizarea total, rcindu-se un flux de gaze bogate care condenseaz
parial. In circuitul de propan mai pot fi prezente: un separator de ulei
plasat dup compresor, un rezervor de condens nainte de ventilul de laminare i un separator din care ,se alimenteaz vaporizatorul numai cu
lichid.
In figura A.2 este prezentat schema de principiu a unei instalaii n
trepte, care lucreaz cu amoniac n dou trepte (pot fi utilizate i mai
multe trepte).
"
Instalaia se caracterizeaz prin prezena a dou trepte ele comprimare
i a dou trepte de laminare. In vasul separator VS parametrii medii 'snt
lOC i 4,42 bar. Condensarea amoniacului are loc la 40C i 15,7 bar, iar
vaporizarea la -30<'C i 1,18 bar. Rapoartele de comprimare i laminare
utilizate snt practic egale. Debitele masice la cele dou trepte de comprimare snt diferite. In vaporizator, prin absorbie de cldur, este rcit
o sol care se recircul, ca agent frigorific intermediar, la diverse rcitoare i condensatoare.
La instalaiile cu un singur agent frigorific (simple sau n trepte), care
utilizeaz la rcitorul-condensator ap sau aer, pot fi obinute n vaporizator temperaturi de ordinul -20 ...
,:lpri
--40C. Pentru obinerea unor tempera~
1,01.'
J....l
turi i mai joase, se utilizeaz instalaii
frigorifice n cascad, cu dou sau mai '5/bnrl--~-'~I----INIIJ
mu}itecircuite, cuplate n serie, de ageni
c,
frigorifici diferii (cu tempe-raturi normaVL,
le de fierbere din ce n ce mai miti).

c~IH8

c
A.l.2. PRINCIPIILE OBTINERII AGENTILOR FRIGORIFICI

In industrie, temperaturile joase se obin prin intermediul unor instalaii frigorifice specifice care, consumnd energie din exterior, realizeaz
un transport de cldur de la o surs rece la o surs cald. Instalaiile
frigorifice sint de mai multe tipuri (cu comprimare mecanic ele vapori,
316

-saOc
l57bar
Iln:e bagale

Fig. A.l

Sald

Fig. A.2

317

fr':--"-

"In figura :A3 este redat .schema 'unei


.. ~nstalaii n cascad, cu un 'Circuit de propan i un circuit de .etilen. Pe fiecare din
, aceste circuite pot fi utilizate dou sau
mai rriulfe' Itrepte, Cuplarea'
celoi' dou
circuite const n realizarea rcirii i condEmsrii etile'nei prin. vaporizarea
propanului (schimbtor!.11 de cldur S ine 10. eul lui Vj i al lui RC2). In circuitul "de
propan, conclensarea
are loc la 40C i
13,45 bar, iar vapori zarea la -35C
i
. 1,37 bar. n circuitul de etilen, cQlIldensarea' are loc la -30C
i 19,15 bar,' iar
vapOTizarea Ia -83'1C "1i 2,85 bar. In vaporizatorul de etilen V2, prin absorbie
f1etunal
de 'c1dur, este rcit un flux de metaFig, A,3
noI, care constituie
un agent frigorific
intermediar
de t~mperatur
lfoarte..;joas..
- -Reprezentarea
-ciciurilar de funciona~~ i r~wlvarea
problemelor
de
instalaii frigorifice cu comprimare mecanic de vapori se fac obinuit cu
ajutorul ,diagramelQ.t: presiune-entalpiepentru
.agenii frigorifici. utili':'
zai. Din cele disc.utate, se constat c frigul artificial este costisitor, pentru c instalaiile. necesare necesit investiii i pentru c ele consum
energie pentru antrenarea compresoarelor.
;' ';"po'

---

-,"1:

!.,.

f .

I I

~6
~'5

"- .."-.
"""

~ ~

7
6
5

K.IO

....

...............

"-

........

'\
"

.......

",

0)5

i
100-,1-2

0.8

I\

0.9

0.95

6---8' 1

,0.85

r \

11\
J

PROPRIETATI FIZICE 'ALE AGENTilOR

.....

'is
d,," (1

(05

(O

I\.

I
\
3 4 6 8-10

-2-3

1\

6 810

.."

....

O' -106'~.m2/$

2J46810

Fig, A.4

Variaia
peratura:

cldurii

specifice

c=[(2,964-1,332d:~)
A.U,

r--....

....

..,

""'-

.'

-\

\
-

"-

...
\

"'--

"'"

"-.

\ \\

10'
9

" .......
.......

""

(55

I I

i'..

TERMICI

a fraciunilor

petroliere
.

+ (0,006148-0,002308d:~)t],

+ 0,3544)

lichide

cu tem-

(0,0538K+ .

[kJ/kg 0C].

In

cele ce urmeaz se redau cteva relaii, diagrame i tabele referitoare la proprietile


fizice ale unOr .fluide, care sint ntlnite mai frecvent n schimbtoarele
de cldur. snt prezentate 'date mai puin cunoscute i mai recente, adaptate n S.L de uniti de msur. Toate aceste
date sint utile la dimensionarea
linor schimbtoare
de cldur,
'
Fraciuni
petroliere.
Relaii pentru
calcularea
entapiei
specifice
ci
fraciunilor
petroliere, n faz lichid sau vapori (originea lichid la O~C):

K=TI
J
d,~S.~1

+ (0,00~07 4-0,001154ditW](0,0538K + 0,3544) [kJ/kg]

il =[(2,964-1,332d:g)t

- 0,00059037d:~W+ (4,187t-987,4)(0,07K-0,84)
c relaiile

conin

i coreciile

,O,f

+ (0,002344 7-

iu=532, 17-210,61d:~+ (1,8213-0,45638d:~)t

Se constat
zare K,

c_)li

c:.:5

,[kJ/kg],

cu factorul

de caracteri-

dig=0,9952d;O+ 0,00806.
Variaia

densitii

fraciunilor

petroliere

lichide cu temperatura

t [oCJ:
"

10 ~I

P=101d2U[
"

318

1-

1-20
2290 - G310d;O
5065(d~o),

6 8 10.

ra', y.m'/s

][kg/m]
Fig, A.5

.;.> 6
~.

,
5

J"'.:

"(

i'\\ r\r\
~I
:, \ 1'\ '" i\/" ~r
\\

9
8
7
6
5

1\

07

1';;-- __-L_

(5
I

.1

'1

'V=exp

--

1.

I:

()

'--

6 8/0.

2J.58/O

conductivitii

termice
.

i'--

il .
.

TI

In --"

Infii
fi2

In

/--ll-

1_
TI

(/--l n kg/m s, iarT

1 __ 1

T)

1 (~

1'2

n K).
antilg(a-b

Ig T)-O,8]

('Vn m fs, iar T n K).


Constantele
a i b se obin prin rezolvarea

sistemului:

'V=10-6[antilg.
2

J 4

,
8 10.

J 4

6810
lO~ ~_m'ls

19 IgC'V'10
l

O,8)=a--::b IgT1

'

Ig Ig('V2.106+0,8)~a~b'IgT2
petroliere

lichide

cu

Relaiile prezentate,
pentru exprimarea
variaiei ~isc6zitii fraciunilor petroliere
lichide cu temperatura,
da\! r:ezultate suficient
de _apropiate.
..-:

n ncheiere,
o completare
cu o relaie recent pentruviscozitatea
fraciunilor
petroliere
lichide, aplicabil
n cazul K.
10,74.

[W/m0C].

d1:>
15

n lipsa unor date experimentale,


viscozitatea
lichide poate fi apreciat cu ajutorul
diagramelor
A.fi i A.7, care exprim urmtoarea
corelare:
'V=f(t;

.....

a fraciunilor

.= 0,1172-6,3:,10-.,1

T.

<?J'S-

Fig. A.6

Variaia
temperatura;

In -

--"-

'n :)-OX [

(v 'nm'j,. ;,i T

1'1
0..9
f\ '

,1'1

Inv.,

V,
In 'V1-

T,

-;.

~
?

~5

experimental
cu tempera-

, 1.
d:I-~0.5-

1\

t..

Dac pentru
fraciunile
petroliere
lichide se stabilesc
valorile viscozitii
la dou temperaturi,
variaia viscozitii
tura poate fi exprimat
prin urmtoarele
relaii:

.......

"-

K.77,8

"
\

10.75

.........

ii

--

I
~

'\

.-

!'+.....

-- -~..

-~
-

-+-

\]

1\

n,

l"---J

1"'"

1\

H-\t

/0.

-1_ -l

r--.IN-..i

h.. /'...

, \
10

-..L

Ju~
-

fraciunilor
din figurile

petroliere
A.1, A.5,

'V=

101,766
[ (1.: .dl~)O.525

263] -,-,

')f'l
-_'-',

1.)

d:~, K).

10-'1.:: exp--. x.
x.1+273

x=exp[ 4,717
.

.,

d:~<

",

'

[.m-Of]s :

..

+ O,0029254(K. etl~N
-'

'.

t:

n lipsa unor date experi~entale,


'viscozitatea
didamica
fraciunilor
petroliere
in faz vapori poate fi apreciat cu ajutorul diagramei
din figura A.8, in funcie de temperatur
i de masa molecular
medie, iar M
este funcie de
i K.
.
':

d:~

Amestecuri de lichide su gaze. In coriiriuarc, ~e prezint, pe baza


mai multor surse, diverse relaii empirice pentru calcularea proprietilor
fizice medii ale amestecurilor
de lichide sau -gaze (vapori), pentrll care
sint cunoscute concentraiile
i proprietile
componenilor.
Pentru amestecuri
ele lichide:

.=tO"iX;)

sau

.=to-'iUi)

x este fracia molar,

iar 9 fracia
/--l=

.,

,;

I!I

7]

t,,,

1/,'"

'I~ ~ x

lil

~l=exp

masic.

[(fL:13Xt)

(Xi

In /--li)].

Fig. A.7
2'1 -

320

..

Procese de transfer

termic

321

"1,.

;O~[)7D

,'.

M
1,80

l~

"j'i;;!-I.

I.,.:~:

) ....

, T~'""". ' """


ll~~"
,,'-"'.__
~_
'0.88

G.71, 0.70

0.72

"~''':
~ .,~_:
":'.-.:
__.~'_'~:-:::~:~:
/ii< -

i;:::',~l..tdll,';i....i

nIL

090 "0.92

io.g~:'096'"iJ.98

;"~ .~ Pentru.'

'foo

amestecurile de gaze (vapori):

:,'-\
______
~_

-.=

._.

'['---

1,60.

HU

\ ",\ 1 "

1,20.

~. 1\\ \\\1 '


HauDe

1,0.0.

\_\\50.~_,
,-

-\

280.

1\

260.

\ 600

-1.

K<12f,

1\ \ \)

,/

a -:-.

'u200

1\ I

-- "

'/
/

I/V
J

'1.

1\ >\

IJ

fi

lJ.!

/'

Il

12

IJ

/5

16

Il

X;)

Tj-

M,

[y,

(M,T,,)1/2]

L (cplg;)

[kJ/kg 0c] sau Cp ..

,L (Cp1YI)

[kJ(kmolC].

L(Pirt),

in care r este fracia volumic.

)1/,

df2

[f-L IY' (Af,Tc

Te este temperatura critic absolut.


Cldurile specifice medii i densitile medii se calculeaz cu relaii de
aditivitate simpl.

Pentru lichide p,=

L:: (;-:i
(f.'.

,017

Tensiunea superficial:

l'

Fig, A.8

a=IO-15{t[p

/l=l

cp=

'o"pi!J/ms

0=

(fL,y,M]f2)

---1; (y,M;112)

,.

f-L,

1 .

'X~~/

la

M,y,

/l

V ........
V f\.Y.~J.Xt--.. t>r'~t--..
7.

li

V \V\.. k ,,"'--/
/ \V"lX

\." /

Il
J

1
n

0,\ /
\ 1\ X \ V~

"

IOD 2

(y,lIl~f3)

li

'.V\

UU

L-

j'

1/

11/

/l=-

1:

~(M,y,)

l~

I!___

-.=.:.n
_1__'
-----,

li

Y este fracia molar, iar M masa molecular.

'"! ,

"-L _().,y,lIl /

__

\\\/1

\ \ \ V\\ /

21,0.

,,~'-r-"'

. 1_

1\

a ~

120

. ' . 7. ,7
V

1,0.0\

JOo

\ \\1\

J20

1/

.1.

J~U \\\

JI,o.

11,0

1/

sau

,;

;'

.\ \

J60.

160

2~\\\\

J80.

180

.1.

."/

__ .

L (-.'Y)

!Ji)]\',

Peste parachorul; indicii lichid i vapori se refer la fazele in echilibru; relaia se aplic in unitile fundamentale ale S.I.

La amestecuri de gaze, P se calculeaz cu relaia de stare a gazelor


(perfecte sau reale).
In cazul presiunilor ridicate, in special pentru gaze, este bine ca toate
proprietile fizice s fie corectate cu presiunea. Mai comod este s se
calculeze proprietile fizice medii ale amestecului la presiunea atmosferic i apoi s se fac coreci a in funcie de parametrii pseudocritici
(prin presiunea redus i temperatura recluski).
Fluide diverse. In cele ce urmeaz se prezint citeva tabele cu proprietile fizice ale unor fluide utilizate ca ageni termici.
Tabelul A.I conine proprietile fizice ale apei i aburului pe curba
de saturaie. Acest tabel este alctuit pe baza mai multor surse de literatur, datele culese fiind transpuse in S.I. de uniti de msur (t, temperatura punctului triplu; t, - temperatura punctului critic; r - cldura latent de vaporizare; ~ - coeficientul de dilatare volumic izobar).

322
21*

1__

323

1:.,

Proprietile

,f~

fIzice ale apel i aburulul

TAI!~LUL

'j.

pe eurba de saturatie

fI'
-:.J-...

~ :.....~~:f""~.-~---~.?-_.
~ T'

A-l

(a)

i . -:'!

{ li
1, [aC]

1,=0,01
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

p, [bar]

0,006108
0,012277
0,02337
0,04241
0,07375
0,12335
0,19917
0,3117
0,4736
0,7011
1,0132
1,4326
1,9854
2,7011
3,614
4,760
6,180
7,920
10,027
12,553
15,551

r, [kJ/kgl

2501
2477
2454
2430
2406
2383
2358
2333
2308
2282
2257
2230
2202
2174
2145
2114
2082
2050
2015
1979
1941

p., [kg/m3]

0,004847
0,009398
0,01729
0,03037
0,05115
0,08306
0,1302
0,1982
0,2934
0,4235
0,5977
.0,8264
1,121
1,496 ..
1,966
2,547
3,258
4,122
5,157
6,394
7,862

e.o,[kJ/kgC]

11,964
12,454
12,847
13,239
13,533
13,925
14,318
14,710
15,102
15,593
15,985

0,0242
0,0258
0,0274
0,0291
0,0309
0,0328
0,0347
0,0366
0,0386
0,0407
0,0429

TABELUL

~.

A.l

(continuare)

4216,31
4191,19
4182,81
---4178,63
4178,63
4182,81
. 4182,81.
4191,19
4195,37
' 4203,75
4216,31
4228,87
4245,62
4266,55
4287,49
' 4 312,61
4341,92
4371,23
4408,91
4450,78
4496,84

999,80
99Q,60
998,20
.. 995,62
992,16
98~,04
983,19
97'1,71 .
97,82
965,34
958,31
951,02
943,13
934,84 .
926,10
916,93
907,36
89~,34
886,92
876,04
864,68

1.~O,Ol.
10
.20
: 30 .-.
. 40
50
60
70
80
.90
100
110
120
130
140
150
160
170,
180
190
200

1:

~1

1::'

p"..........
[kg/m3] , ...CI,__[JlkgC]
.___ .

t, [0C]

10'. !l"
[kg/ms]

2,01
2,04
2,09
2,15
2,22
2,30
2,38
2,47
2,58
2,70
2,85

.A.,[\V/mC]

...,.
-

...,-

TABEL UL A.l (continuare)

l'"

:":.'

.lI

1: '.'-

A" [W/mC]

."..

~.:

;. ~ ,i

_~_ -_ -

1~,: !l"

", [N/m]

1 787,82
1305,31
10d4,24
--801,23
653,15
549,19
469,76, .
406,01
355,01 "
3f4,80
2~2,44, .
258,90
237,33
217,72
201,04 .H16,33.
173,58 ,,:
1l\2,80
q2,99:
..
144,16
136,32

0,07560
0,07422
0,07275
0,07118
0,06956
0,06791
0,06618
0,06442
0,06261
0,06075
0,05885
0,05689
0,05489
0,05284
0,05070
0,04863
0,04655
0,04445
0,04225
0,04000
0,0377;1

....___ .___..._ .... [ b/I!!]_

0,5594
. 0,5792
0,5978
.0,6129.
-0,6269
0,6397 ..
0,6501' ,
0,6606
0,6G87
0,6769
0,6827
0,6850
0,6862
0,6862
0,6850
(\,6838
0,6804
0,6769
0,6711
0,6641
0,6571.

..

..

-..

..

10'. [3" [I/K]

.-_._--._-

-:-0,7
. 0,95
2,1
.... _3,0 ...
' 3,9
4,6
: 5,3
: 5,8
; 6,3
7,0
, 7,52
. 8,08
i 8,64
9,19
' 9,72
:10,3
'10,7.
,11,3.
'11,9,;
~12,6
;13,3

..
;
"
,
,

A.l (continuare)

L1BEf.UL

(b)

(e)

(el)

--:-

1, [OCI

p, [bar]

r. [kJ/kg]

P., [kg/m3J

e.,,, [kJ,I<g 0C] J'n [\V/mC]

t, lOC]

10'. !l"
[kg/tnsJ

p" [kg/m3J

c" [J/kgOCj

lOG. !l"
[kg/ms]

J." ['V/maC]

10'. [3" [1/K)

",[N/m]

210
220
2:10
2.10
250
260
270
280
290
30n
:11
32n
:1:10
3.\1)
:150

:H;o

370

19,080
23,201
27,979
:13,480
:19,776
.16,9.1
55,05

ta,19
7.1,45
85,92
98,70
112,90
128,65
146,08.
165,37
186,74
210,53

1900
1858
1813
1766
1715
1 661
1605
15.12,9
1476,:)
1 404,2
1325,2
1 237,8
1 139,G
1027,0
893,5
719,3
438,'1

9,588
11,62,
13,99
16,76
19,98
.2:1,'2

28,09
3:1,19
39,15
46,21
54,58
61,72
77,10
92,7G
113,6
144,0
203,0

lt,7
15,:1
20.1l
29,3

0,0451
O,On3
0,0.1%
0,0520
0,0542
0,0568
0,051)5
0,06:m
0,066(i
0,0707
0,075:)
0,0806
0,0870
0,0945
0,106
O,12:1
0,15.1

16,377
16,867
17,358
17,750
18,240
18,829
19,:319
19,907
20,5\)'\
21,280
21,967
22,849
23,928
25,20:)
26,576
29,126
33,735

00

3,02
:I,:W
3.42
3,6.1
3,8ll
4,19
4';,:1
4.98
.:),;};)

6,20
7,05
8.12
H,G5

lc=

=374,15

221,29

30G,7

210
220
230
2.10
250
260
270
280
290
:lot)

310
320
:J30
:J.\O
350
360
3iO

852,81
8'10,3.1
827,3,1
813,60
799,2:3
784,01
767,87
750,6U
732,33
712,'15
6Ul,09
667,11
6</0,20
.610,1:J
574,38
527,98

li 55i ,27
461.1,07
4685,2:;
.1768,99
4865,29
4982,5:\
512.1,89
5288,18
5497,5:1
5757,t:J
611:1,02
6 573,59
72.1:1,51
8206,52
10090,67
1.165,1,50

450,45

306,7

i,=

=374,15

0,u-190
O,G397
0,6280
O,617tl
0,61H8
0,5920
O/)7XO

O,fiG-Il
0,5478
O,5:115
O,!Jt2fJ

0,.t9:n
0,4710
O,HGG

"'ll)
,t')
..loJV,I.J

Il n'l~,f(l
"", .H ..~

12'1,55
119,6:;
114,74
109,81
105,92
101,1)9
98,07
94,5,1
91,:.1.1
88,:12
85,06
81,37
77,:J6
72,G6
6u,69

0,0:1320
0,0:1097
0,02857
0,02620
0,02385
O,021.IG
0,0191:1
O,01G86
O,OIHO
0,01207
0,0098'1
0,00768
0,00567
0,00382
0,00202
0,00047

H,t
1<1,8
15,H

16,8
18,1
19,7
21,6
23,7
26,2
2~,2
32,1l
:18,2
4:.1,3
5:1,4
66,8
109,0
264,0
-

325

324

~l__

,.
-.'f

:~f,'.;rr

.J.

p; "t.~.~.,' -:

;~

TA,BELUL

l'roprietillile
,i';

_'

..

1, ['C]

P', [bar]' ,
-.

.-.

c,; [.JJkg'C]

P" [kgJm"]

"

10' '1-'" '


[kg/rnsJ
.'

--

1,/, [WJm'C]

-- ---

_.-.-

'.

1 l)26
1 955
1 980
2 010
2 039
2068
2'098 2123
2152
2181
2211
2236
2265
2294
2324
' , 2349
2378
2408
2437
2,166
2491
2521

3,30
2,60
2,12
1,77
1,48
1,27
1,11
0,97
0,87
_Q,.2.8k_
0,70
0,63
0,57
0,52 '
0,48
0,45,
0,42
0,30
0,36
0,:'14
0,31
0,29
0,27
0,25
0,24
0,22
- 0,21
0,20
0,19
0,18
0,17
0,16
0,15

:. 0,1394
38,18
0,1381
30,87
" 0,1369
25,85
0,1357
22,17
0,1345
19,02
16,72'
0,1332
0,1320
15,00
' 0,1308
13,44
0,1296
12,34
,~.IM,283- --11:;:-1'10,1271
10,44
0,1259
9,66
0,1247
8,94
0,1234
8,34
0,1222
7,89
" 0,1210
7,58
0,1198
.. 7,25
0,1185
6;90
0,1173
6,52
0,1161
6,:n
0,1149
5,88
0,1136
5,64
0,1124
5,37
. 5,09
0,1112
0,1100
5,01
0,1087
4,71
. 0,1075
4,59
0,106:-1
4,47
0,1051
4,35
4 '),)
0,1038
,-0,1026
4,09
0,10H
3,93
0,1002
3,78

I'i:

..

"

'"E

l1")T"'lOMOC'1\.COQ':l~M
c.oQ':lC"'-<oO\.C~OOtO~oo
~ .C"l q OO
.tn...T"'l
.
t'-.C'1
.'-.,....
.lO..
C'1M-.::t'-.::t'U";ltOc:ClC"'-t'-ooco

MOQ':lC'lC'lt"""OO~""'~C"l
...Ml.CC)C'l-.:ttf.OOOOON
O) O) C) o o o o ,.... ,.... ,....

-Q)

00"'0"'0"","'"","',...."',...."',....",...."',....'"

tJ;

=.:i:

:l.

~
;::

..

c.oot"""tOOltjlt:lOO~~
tOOC"'-<,-(NOc:Cl
..."'1'c,OC"'e5 ,....
...;
-.qo e5 ~ ......
~lO
,....C'lC\lC"IMMC'l'JM~~""d"

ce ,......

~
l':

~
.<
~
..,~

'---\

Tabelul A.2 conine proprietile fizice ale amestecului eutectic de


difcnil oxid i difenil (difil), 'in faz licbid, in funcie de temperatur
(p este presiunea de vapori; P1' - criteriul Prandtl). Aceste date sint reccntc i aparin unei firme productoare.
Tabelul A.3 conine propriet{lile fizice ale componenilor gazelor de ,
ardere, culese din mai multe surse i transpuse n S.I. (H20 in faz
vapori; valorile cI' sint reale). Ele snt necesare pentru calcularea proprieUlilor fizice medii ale gazelor de ardere.
Tabelul A.4 conine proprietile fizice ale amestecului eutectic de
sruri topite, n funcie de temperatur.
326

o' o....':'

li~:JI

'

1612
1641
1671
1700
1729
1754
1 78'1
1813
1838
1867
'-1'807-'

-<:

f'

Pr,

30
1055
40
1046
50
-1038
-',
60 .
1029
70
1021
80
10121
90
1003
100
995
986,
110
0,0088 '
120
0,0137
977
--969~
,-130- -{);{l21'6-,
140
0,0314
960
0,0461 '"
150
951
160
0,0657
942
170
0,0932
933 '
180
0,1295
924
915
.. ,'190,
' __ J~,17Q6 _
200
0,2403
905
210
0,3188
896
220
0,4150
887
230
0,5366
877
240
0,6857
868
250
0,8652
858
260
1,089
848
270
1,324
839
280
1,628
829
'-290 '-'1,972 '
819
300
2,384
809
:no
2,855
798
320
3,38,\
788
:330
3,973
777
3.ni
4,650
766
350
5,4<15
755

C'1 o o "l"""I
~ M r .. M 00 o C'1
-.:t'(Zl,....~'--,....NNC)tO
...
C)"'~"~M"'c5o"~~cD~
.,.:~
T"'lC"lC"1MM-.::tl
t::r~-o:tU";)l!')

l:q

- .... -,

. _._.0 _~ ... _.. __ .. --_0_.,. ' ..

"

0,

:l.

~
o
....

fizlee ale dlillululllchld

_ .._. -,

..:

A.2

'"
.oi: -~

..

"

=.

~"

..
..
.. :i.
..""
~

..ca""
.."

o
;;
N

ca

:l.

'8
'"

o
...

;;

.....

"
ec

ro
o
c:.

:l.

"
d

'O

~"

::
.'

~
~
~..

..

1:..

.,,:

.n

S--1

M. ..;l1").~

~e5o~t'-

00

COC-l,....COO)-.::t'C')O~~"OjO
M~~t:)OO,....MC'OOOC)
..
ooooO
...,....,....l,-('I""'lC"l

,...... ,..... ,........ ,...... ,..... ,...... ,...... ,...... ,-(...... ,......
C"'-OO"'1' o O,-(lt:>
Olt:> .
lt:>
,....OOOC7)t""''oo:l'"
...CO,.....'''1l
S:"I'" eJS o" ~ r---"'I""'l"lf'
c-i'll")'"
T"'l,....NC'lC'lM"'M"OjO~

00

tOtP:"')ooC':lC'1C'1C'100tOH')
,....C':lOMOOO:lC"lO:1cn
...M
tOMM:'f')I..(')C"'-<C'lI-'":1"MC'l
"..:- C"i' ~

..,. . lfi ct5 cQ

c) :::"'~'"~

tOOOCOC'1~~M~
... oo
00 l1")'I""'l00 it') :--1 C') It')
ooCOOC'lO,....
...:'IMM""1"
.......
,....
._........
:, C"1c- C" C' C-1C"f

~ ~ -=',

"'''''''OOOIt')Cc,OH')U'):::P
OO-"~"'"1'C'),....C'IOr--Ml"'"
C""'~ ":'1
,.... _ :'1 C'1 C"l M M M '"1"~

:o
.n

.<

":o

....

-~-

t~ e') ~
c.o 1...~
-":'10

,.......:":")

.e
.~
.s:

o
o

,o

..

E
'ca
OI>

.~
ca

.,
~

, ""o
L'>"
...
L'>
<:>

'" I

.~

'q,

I .'"
:o

<:>

e-;.
o~

,....

J~_~.._~..

Xl

"":'"

,n

'"...
00

<:>

I
I
I

...
~

00

...
...
o

...'"

:'1

<:>
o.

Iri...

I ~""

~l

,n
..".
.n

""="

~
'"
C'

'"~~
1

...""
L'>"

o.

I ~"

:,'e

~c
-'"

~
,";'

.~
..

"

1:..

~
U

eOci' ",,'"~ ci _..~ t5


"'1'

00 "'1 0:1 00 lt') ~ -.. ~


o C"100 ....:o ...C') N
C') l"""-'":l'"C"100 li') o c.o
. M" ....,.
. L("J

e;)C"'-<'"

r.5

..".

I ~on..... I

OUl

.:.:

8'

I ...""'" I ""~ I

,_;;;~-~.~~,~~g-~-t!e~<~ .-s
h
c-rM'

.n

:i

:o
1
1""
.'~:-_.-d_,_~

,....NO~,....NtOO\.CM""1l

..".

tD

.:.-.--.
,

""l<l

"
'- .

.,

... _-. -.__ .

00 00

~
..:

;:0-

=.,,"

Ul

=.o:.

f;

~:

...

'"

:o

ce

CO :'1 M ....,. o ,....... ~ r-- 00


.. :=: ~':.:l"'"
~C'l~'~""'C')
OOC'l~C .......
,:"I"I:,IN

o"c"'o'" ..
"'_'" _'" _ .....
_..............

0:000=0000

cc:ooc:ccoa
....:'1:-;

-:- It') ~

...

[ ...Xl C') o

327

00'

-.l
j-'~---'--~"

! '. ~

: -:::, < - '.

1,

,~:

:"",,1

Anexa 2.

EFICIENA SCHIMBULUI DE CALDURA I NUMARUL.l)E


DE TRANSFER

UNITATI

!el

1,

,.

Qmax=mcCpc(tcl -iri)'
Qmax=m,Cp,(tcl

.'

. ~ :.

Capacitil; calorice ale bel~r dou-fi~ide'car~ ci~cui prin schimbtorul de. cldur" fr :s,existe' schimbri de 'stare de agregare,: snt in
general diferite.
.
i
, Din relatia:
;~:
i ",
":
.

Q=mcC~c (~Cl-tC~)17tP~;(t;,

lj=

(mG.) mic

';"'tr,)

.-

Yj==:-

(.l)

1"-',, =R.

N= ~_\,

1]

A,,= "'i(111(;.)

miC<! =

k,

.Q

(A.4)

k,).tJ.1col1tr.

Scriindu-se aceasU\ relaie pentru schimbul de cfl1dur n contracurent


i pentru schimbul de cldurii ntr-un curent oarecare. rezultil:

-iL

Ar. cQl1lr.
---L-\ ,-

are valori cuprinse ntre Oi 1.

i'v~(O.~-=F
lV

(A.5)

329

'328

,~---

(A,:l)

Aceastil relaie permite calcularea ariei de transfer necesare, n funcie de N, evitinc1u-se metoda clasicii cu !:it:

Qma:z

Numeric

(/!le.) miel"

In caz contrar, X=ljR, R fiind parametrul ntlnit la stabilirea factorului de corecie pentru diferena medie de temperatur.
Eficiena schimbului de cc1ldur ('1) reprezint raportul dintre fluxul termic schimbat n aparat i fluxul termic maxim care ar putea fi
schimbat, acesta corespunzind unei arii infinite de schimb de cldur:
lj=

(A.2)

iCI-Iri

t'2-crl

IHcCpc

k,A,D.l
(mG.) mic,. (/" -1'1)

In caz contrar, TI =P R, P fiind parametrul ntilnit la stabilirea factorului de corecie pentru diferena medie de temperatur.
Num1.nL de -uniti de transfer de cldur (N) se definete prin raportul dintre variaia temperaturii fluidului, cu (mC,,) micii in schimbtor i diferena medie de temperatur dintre fluide. Inlocuindu-se raportul acestor diferene de temperatur, conform expresiilor fluxului
termic, rezultii:

Dac, spre, exemplu, capacitatea caloric omic corespunde fluiduiui


rece, rClPortulcapacitilor calorice va fi:
m,Gp,

m,Gp,(I,,-I,,)
(mG.) mic (1,,-1,,)

In cazul n care capacitatea caloric mic corespunde fluid ului rece,


rezult:
/,,-1'1 =P.

(mG.) mare

X=

tn,G.,(I,,-',,)
(mG.) mic,. (/,,-1,,)

'se constat c, pentru fluidulcare'are-capacitatea


caloric p:laimic, corespunde o diferen de temperatur mai mare !ijnvers.'
,'i
Raportul capacitilor cal orice ale fluidelor, utiliz'at n cele ce urmeaz,
se afl prin mprirea capacitii c.alorice mai mici la capacitatea ,caloric mai mare i deci el are valori numeric~ cuprinse ntre O i 1:
: X=

-irI)'

In aceste relatii s-a urmrit utlizarea numai a temperaturilor iniiale


ale fluidelor.
.
Cum n primul caz (mCp) mic=m,Cp"
iar n al doilea caz (mCp)
mic=m,Cp"
se poate scrie ntr-o form general:
Qmax=(mCp) mic (tel -iri)'
Se obin n continuare urmtoarele expresii ale eficienei:

=[~,_'
k".e]=[~].
.e
,

iar n cazul b:

Capacitatea caloric a unui fluid care circul printr-un schimbtor ,:de


cldur, reprezint produsul dintre debitul masic al fluidului i cldura
sa specific (masic), deci dimerisional ea ~e exprim.n:
mCp

din-

.. In figura A.9 snt schematizate dou schimburi de cldur n contra'"


curent, n care t:.tm se afl la captul rece i respectiv la captul cald al
schimb torului.,
La o arie infinit de schimb de cldur, t:.tm se reduce la zero (lc2 =ir1
i respectiv tr2 =icl)'
In cazul a fluxul termic maxim va fi:

'.

DEFINIII

,to/

'

Fig. A.9

Aceste noiuni au fost introduse de F.' Bosnjak6vic, 'snt corelate cu


parametrii ntlnii la diferena medie de temperatur i servesc la rezolvarea unor probleme de schimbtoare de cldur, fr a se utilizat:.t.
A.2.1.

"~,;;,~'

~----------,
~~

~(
i,

--'-----

s>:Pebaza celor 'obinute, rezult:

Deci factorul-de corecie pentru dife~ena medie de temperatur reprezint raportul dintre numrul de uriiti de transfer corespunztor
schimbului de cldur n contra curent i cel corespunztor schimbului de
cldur n curentul respectiv.
Din relaia de definiie a lui Yj(A.2) rezult:
"1) (mCp)mira(tr l-trl
)=keAeF 1:.. tronlr.
inindu-se seam i de relaia (A.3) se constat c:
N=

Cu aceast relaie, n special pentru schimbul de cldur n curent ncruciat sau contra curent ncruciat, calculindu-se iniial F, se poate
afla N.
Pentru contracurent (F=l) aceast relaie capt forma:
-

7j(lc.-I,.)

(A 7)

lcontr.

&,ontr-

,',-

l'

: :'

'1jX

"

--1-'1)

1-'1)

1-Y)X=(1-Yj)exp[N(1':"-X)]
"1)=

1-exp[N(1-X)]

l-'l)X'
1n--

~~

i~
",~

(A9)

N=~

"

1-X

Valori particulare:
X, =0; r;-l---;

'1

~pN

X=l;,y)=--;

Parametrii Y)i N pot servi ca indici comparativi pentru exprimarea


performanelor diverselor schimbtoare de_~ld.ui.-~-----------~,

i X, pentru diverse

lV= 1V

ccJII1r

NN

"1)= --

tCI -:..1'1

tCI -iTI

In

le,'-tr,

=!!-..

le, -IT.

(Ic.-I,,)-(Ic,

1:..t= -. --,

(/c.-Ic,)-(/r,-IT.)
Ic,-Ir.

'1)

= li.- [(mc.)m"
'li

"IJ _

(mC.)m','
m,CJ)r

(AlO)

'l)

N=--

l-'c,

~~

__

(AlI)

1
l-'c,
--In--X-1
l-'l)X

__

(1l_1)ln2- PUI
_I,,-IT,)=

1
1-'1)

1-P

Vll"+l ln--1-Pll

Ic.-Ir.

'1)

nlcCpc

-1,.)

In Ic,-I"
tC'J,-t'l
_!i.(le.-Ic,

'

N'='O';"y;=Opentruarice valoare X
y)=1 pentru orice valoare X.
In figura AlO este reprezentat grafic relaia (A8).
b) Curent mixt 1-2 (4). Pe baza relaiilor (A.5) i (3.15), rezult:

A.2.2, CORElARI
"1)

=ln-

N=oo;

In cele' ce urmeaz se coreleaz parametrii N,


scheme de schimb de cldur.
a) Contracurent. Din relaia (A.6) rezult:

(A8)

X -'exp[N(l-X)]

,1+N

~-=:===~-=-----_--:---'-----'-~---'-'~~

=exp[N(l-X)]

(A. 6)

7j(~c.-Ir,)
1. t1tconcr.

i:,

+ 1- y"ifl+1)

2-1'(11+1

Ic-IT.

+";11"+1)

'IJ]

Dac 7n,Cpr are valoarea mai mic (dac se consider c mrCpr are valoare mai mic, se ajunge final la aceeai relaie), rezult:
=1;

(mC.)m','

.(!!lC.)m,,' =X

nlcCpc

In

mrepr

=N(l-X)

Ic, -Ir"

tcz-t'l

,-

!:.L-Ir, =exp[N(l-X)]
tc:-i,J.

tc, -Ira

= tCI -i'l _

te" -i'l

Ic, -1,.
Ic,-1"

te'/.-irI

it:

-/'1

te';/,-/'1

1
~c.-I,,)-(Ie

-Ic,)

l-'c,

ICI-i'l
1"-1,,

--=
1,.-1"

1
(/,.-1,.)-(\-1,,)

'1jX

-!.. _2.
r,X

=-

S
foi

1-'1)

X
Fig. A,10

ir, -i'l

330

~-,

331

..

'1'"

Admindu-se c fluidul rece are capaCitatea .caloric mai mic '(dac


se presupune invers, se ajunge final la acelai rezultat), deci P=y) i
R=X, se obin;
.
N " _'_1_

In _2_-_"fl_/(_X_+_1_-_Y_X_
...+_1_)

YX.+1

(A.12)

2-1)(X+1+YX"+1)
2[1-cxp(NYX2+i)

"YJ=1+X-YX.+1-(l+X+YX.+l)
Valori particulare;

cxp(NYX.+1)

, 1

X=O;

Y)-.l---;

X=l;

"YJ=--------

(A.14)

N=ln--

expN

1-1)

2[1-exp(V2 N)

2- V2-(2+..;2)exp(y'2

(A.13)

(A.15)
N)

.~.'

~ -_.

. Pe~iru- x' O;;'1Jc~ li Nc,=CJ:).


Pentru' X.:!-l;'"YJcr'0,5 'i Ncr:-i;246. _ '
In figura A.H este trasat punctat curba ~c; f(N,,).'
c) Contact direct n contracurent. Intr-o coloan prevzut cu talere
(eventual cu umplutura) poate fi rcit un gaz (vapori) n contra curent cu
un lichid care se nclzete. Existnd o analogie ntre transferul de cldur i transferul de mas, s-a admis c, pentru un schimb de cldur
impus, numrul de uniti de transfer de cldur rezultat din calcul echivaleaz cu numrul de talere teoretice necesare. Cum eficacitatea talerului practic, pentru transferul de cldur, este de ordinul 0,40 ... 0,65, se
poate stabili numrul de talere practice necesare, pentru realizarea transferului de cldur impus.
Pentru un transfer de cldur ntre un gaz i un lichid, prin contact
direct n contracurent, ntr-o coloan prevzut cu talere, s-au stabilit
urmtoarele relaii;

N= ~ In 2-1)(2-'12)

y"2

2-1)(2+V2)

"YJmax=
-----1+X+

(A.IB)

1_XN+'

"

N=O; "YJ=O
pentru orice valoare X.
'N =00;

"YJ=' 1_X

In

N=

(A.16)

YX.+1

(curbele de X=ct., tind asimptotic ctre aceste valori).


In figura A.lI este reprezentat grafic relaia (A.13).
La schimbul de cldur n curent mixt trebuie ca tr, <; tco' Pentru
aceast condiie, rezult valoarea critic ce nu trebuie depit;
1

"YJcr=UX-

X-1)X
.---1-1)X
InX

(A.19)

--'-1

In aceste relaii X reprezint raportul dintre variaiile temperaturilor


celor dou fluide, luat ntotdeauna ca valoare subunitar;
X- D.lm".
-

-;;;mare

(A.20)

(A.17)

In tabelul A.5 snt redate cteva valori ale lui "YJ,


n funcie de X i N.
TABELUL
Valorile

I~N
x

~I
0,1
0,5
0,9

0.909
0,667
0,526

lui 1) pentru

0,991
0,857
0,701

contact

direct

,(

0,999
0,933
0,788

A.5

In contracurcnt

0,968
0,810

0,98-1
0,871

A.2.3. UTILIZARI

Fig. A.H

332

"

5
N

In cele ce urmeaz, se prezint utilitatea i modul de aplicare a relaiilor expuse anterior, prin intermediul ctorva aplicaii numerice simple.
Utilizrile referitoare la optimizarea schimbtoarelor de cldur se vor
prezenta n paragraful respectiv.
333

;j; ..

a) Pentru unschimb
de cldur .Jl.GQntI:ac.urent.n.crJ.lciat, cu ..l2 ncruciri, se cunosc: te1=400; te 2 =189,; .tri=10p; ,h ':330C-i:F=0,989.
Se cere numrul de uniti de transfer de cldur corespunztor.
x=

400-180
330-100

m,C., _ 1'11,
m,Cp,-I'1I,
Ir, -1,.,
.

X=

=ct.

(mCp)m','
(mCp)ma"

N= __k_,A_,_ =ct.,
(mGp)m',.

.i

l1te=183-135=48C>

l1t,=124-109=15C
1'11,
48
Yj= --=--=0,64865
Ic, -1"
183-109
t'~i =183+30=213.~C
__
~~__
~--

AlO).

de cldur

n curent

mixt

ke=ct.

pentru

Yj=f(X, N)=ct.

=_3,_07_=3,1
0,989

_N_,_on_"

un schimbtor

d) :Un schimbtor .:de' cldur este proiectat


s lucreze 'cil: tei:"""183;
i tr2 =124C~ Accidental temperatura
de intrare a fluidului cald crete cu 30C. Se cer: temperaturile
de ieire a fluidelor n
noua situaie i creterea prbcentual a fluxului termic.

te2~i35; tr1 =109

"

1-0,7667.0,9565
1-0,7667
=3,07
1-0,9565

(Neontr. poate fi citit direct din figura

b) Pentru

1
.~

0,9565=R

In-------

1-X

N=

-;.

", .. ~:~:..,:_~_ 'o.:...:~.:_~:,::._ "".-u:-,..,,';::::':.-_:~';:;: .- .__ . ;:._ .:.,. _="

'.'~'

TI

1"'::l)X
ln--1-'r,
N(olltr.=

-.:.'....

_230 =0;7667=P

"i=~-300
CI

.....,

1-2

se. cunosc:

--

te1=330; te2-190;_t'1===lD.D.;_~-1.7-09G;-k;;=200-W'/m1?<'C-i-(mC;)",ie=
~meCpe=30 ooow JCC. Se cere aria de transfer de cldur necesar.
X=I'1I,
170-100 =0,5
1'11, 330-190

213-1'
Yj'=Yj=
e, =0,64865
,213-109
.'
te, =213--,-0,64865(213..,--109) , 145,5cC
iT -t,.

lr'-i,.

-'--' -._'--'
te' -te' ---:..te -te

m,Cp, (lc,-

",=
1
1\1=---.
yX2+1

(rnGp).",.(lc,-IT)

.
_-_

2-r,(X+l+yX'+I)

(N poate fi citit direct


=

Ill--------=
2-0,6087(1,5-"';1,25)

-"';1,25

din figura

2.-0,6087(1,5+ ";1,25)

131- ;)

k,

=4'8
Q

200

X=

l1 tli.=246-163=83C.

In-.\---"'-'.\:_"

N=

Yj= 1.-CXP[N(I-X)1
X-cxp [N(I-X)

83

1'11",

246-16:1
260-163

1-r,X
In X

(Y]

'

\ 1""'1;(=
1

--

lJ,{)

k,A,

20000 =0,5
40000
200.200 =2
20000

1-cx~=
O,5-cxp 1

1-2,718~
0,5-2,718.3

0,7746

m,Gp, (1,. -1,,)

08--7

Y]-(mG.)mic

te,=te,-Y] (t(.-t';

1-0,8557.0,3976 -1=1,64!J
In 0,3976
1,(;.18

mare

se poate citi direct din figura AlO)

=,;);)

In_0,_3_97_6_(_1-_0_,8_",,_7_)

1=

(mG.) mic

. (mGp)mici\

se poate nclzi pn la 2fJOcC.


'Yj=---=
ill II, .maz

213-145,5 =1,406
48

t>.l;

1'11,

N ='

1'11,
. = ~ =0,3976.
t>.l",

(213-145,5)+109=130,1C

(mGp)

teal'=260-227=:l3C

La limitfl, lichidul

Fluxul termic crete deci cu 40,6%.


e) Pentru un schimbtor
de cldur
n contracurent,
se cunosc:
Ae=200 m2; ke=200 W/m2C; meCpe=20000 W;CC; m,Cpr=40000 WjOC;
c
te, =250C i t" =80 C. Se cer: te,' 1" i Q.

==197 m2.

c) -ntr-o ;mn a unei coloane DA, vaporii se rccsc de la 2fJO pin la


227C, n (;ontracurent
cu lichidul (refluxul) care se nclzete ele la 163
pinfl la 246C. Se cere numrul ele talere practice (eficien 0,6) necesare.

X=

15

il.. =

AII).

_1,315,30000

N(mG.)"",.

1
I

tr,

2
In.--.....
2-l)(X+1-YX
....
....+1)

330-190 =0,6087
330-100

Ic,)

(1,,-1,)

)=250-0,7746(250-80)=118,3C

X(tc,-te,)=tr,

-i"

t" =.t" +X(t(,-t()=80+0,5(250-118,3)=145,9C

=275=3.
,

Q=mcCpe(t,.-tc,)=20

00(250-118,3)=2,634

.106 W.

334

335
--J

o,.
.'f} Un schimbtor' de .cldur n curent mixt 1-=-2este proiectat "slucreze Gu:.tc,=330; t,;=.l90; tr,=:lOO; tr.=170C i ke=120 W/m20C. Prin
necl\rarea 'la. timp a schimbtorului, din cauza depunerilor, coeficientul
global de transfer se reduce la ke' =100 W/m2 C. Se cer .temperaturile
finale ale fluidelor n aceast situaie i scderea procentual a fluxului
termic.
In situaia iniial:
X=

"1= --------

N1=N2=
.

C.,tIl,

330-100

2'

1,15
2""

=0,575

(din figura A.10 sau relaia A.8)


.

. 1, =-1,

YJl=--'--

140

(m C.)micil(I',-I,,)

(N este o mrime aditiv numai pentru aparatele n contracurenl)

140 =0,5

(m C.)mare
m,

X1-X2,-:-:X=0,5

YJl=YJ2~f(XI'N1)=0,4

tII,
70
tII, =

(mC.)micii

.Individual pe' aparate: ..

1,'::"1,

=YJ2= ---'-

te -tr

=0,6087
1c2__-'1)21,

't . -

'(1)=1,315 (din figura A.lI; se poate calcula cu relaia A.12)


In situaia final:

N=f(X,

,-

X'=X

t-

10li-0;4 .100
= ~--'---_

-1-'1)2

'1),,1, 1-1,

,-

tc-tr

-25DoC

1-0,4

+1,

_'

'1),

04.330-330+250

-1300C
_

0,4

N'=N k; = 1,315 tOO =1,096"

'.0...

k,

120

.,.,'
'1

Q,

1,,-1,

Q2

1,-1"

-=--

YJ' =f()C, N')=0,565


1,-1'

170-130

----=1,33
130-100

In aparatul 1 se schimb cu 330/0mai mult cldur decit n aparatul 2.

= -'-.'.,
1,-1

, "

1;,=I,,-YJ' (t',-tr, )=330-0,565(330-100)=200C


=1;, -1:,

X(t" -/;)

+0,5(330-200)=165C

1;,=/r, +X(t',-I;,)=lOO

! = tIt; =
Q

6.t,

3:10-200

Anexa 8

=0,929.

330 - 1UO

Fluxul termic scade deci cu 7,10/0.


g) Un sistem de dou schimbtoare identice in serie, lucrnd n contracurent i global i pe aparate (fig. A.12), funcioneaz[t cu acelai ke i cu
urmtoarele temperaturi extreme: t, =330; t, =190; tr =100 si t, =170C.
Se cer tcmperaturile intermediare ~le fluideior i rapl')rtul fl~lxu~ilor termice QdQ~.
Global pc sistem:
'cz

-190

'CI

=330

x=

=~

(IllCp)mk,\
(111

170-1(1)

C p)marc
71)

:1/t:

---=--=05
330-1()()

',,-100

"
(%)

Fig. 1\.12

HO

fii,.

y.= ----~--.----

HO

'

C .. 0.le

(m C,)lIIie"(I,,
(J)

le

336

I,zd 170

METODA

DELAWARE

PENTRU CALCULUL TERMIC I FLUIDODINAMIC


AL SCHiMBTOARELOR

icanele transversale (obinuit segment de cerc) utilizate n mantaua


schimb[ttoarelor de eftldur nu etaneaz, nici fa de manta i nici fa
de tuburi, astfel efI, diametrul icanei D < Di, iar diametrul orificiilor
din ican d,,>clc (fig. :3.19).
Toleranelc respective snt de natur[1 constructiv. Diametrul icanei
D este mai mic dect diametrul interior al mantalei D, cu aproximativ
:3... (j mm. Mai exact, aceast toleran[1 variaz[t in funcie de D;, aa cum
rezult din urm[ttoarele date ale unei uzine constructoare:

-te)

=0,6087

D,,[ml

0,15 ...0,33

0,36 ...0,41

0,46 ...0,58

2,5

3,2

3,8

0,61...0,no

1,1)~... I,:li

>1,40

330-100

N=f(X,
",)=l,l:i (din figura A.lD, sau relaia 1\.9).

D,-D,,[mm]

22 -

Procese de transfer termic

4,-1

5,7

7,6

337

,1.,'1
Diametrul orificiilor din ican este mai mare dect diametrul exterior
al tuburilor cu aproximativ
0,5 ... 1 mm. Mai exact, se recomand urmtoarele valori n funcie de distana dintre icane:

t:

":A,,3'-1:CALCJLUL ~O.EflIENTULL!1 D.E CONVECIE

Coeficientul
de convecie se calculeaz cu urmtoarele
relaii:
- pentru, aezarea tuburilor n 'triunghi echilateral sau n ptrat
tit cu 45

''1

NU=0,285'CIC2C3Re~,G29P1'1/3(
x, [mI

<0,91

>0,91

0,8

0,4

pentru
do-'d"

[mm]
- .-

..

TABELUL

D,-Dj,

<0,25
. 0,25 ... 0,60

>0,60

aparate rigide

A.6

8
'10

12

cap flotant

20
30
40

n ptrat

-'

normal
_.'

(~r14

[Dr-d]

S=x D;.-Dt+

-s-~ (s-de)

(aceast seciune este cea definit la relaiile simple, dar se calculeaz


mai exact prin intermediul lui Dt).
Pasul tuburilor de pe un ir (transversal
pe direcia curgerii) poate
fi latura triunghiului,
latura ptratului
(la ptrat normal) sau diagonala
ptratului
(la ptrat rotit).
La distana dintre icane se poate ine seam i de grosimea icanei
(4 ... 6 mm).
Relaiile pentru calculul lui conin trei fadol' de corecie.
Factorul
~1
ine seam de nlimea relativ a icanei. Cu ct h/Dj
este mai mare, curgerea transversal
pe tuburi este mai eficace i CI are
o valoare mai mare. Raportul h/Dj este obinuit de ordinul 0,65 ... 0,80.
C! are frecvent valori de ordinul 1-1,15
i se calculeaz cu relaia:

[mm]
CU

~)0.14

Aceste relaii se aplic n domeniul Re=200 ... 105, pentru fascicule


obinuite cu de=20 mm i latura triunghiului
sau ptratului
26 mm, respectiv cu de-:-25 mm' i ltura triunghiului
sau ptratului
32 mm.
Proprietile
fizice se iau la temperatura
fluid ului (caloric sau eventual medie aritmetic), cu excepia lui /lp care se ia la temperatura
medie
a peretelui.
__
.
- _ .Lungimea-caracteristic
utilii:t-nRe i Nu este diametrul exterior
al tuburilor.
Viteza fluidului se calculeaz pentru seciunea central liber dintre
dou sicane alturate:

Dale pentru stabl1lrea diametrului laseleululul

[m]

tuburilor

Nu=0,167CIC2C3ReO,67GPrl/3

Din cauza existenei


toleranelor
anterioare,
apar curgeri secundare
longitudinale
ale fluid ului din manta, prin spaiile libere dintre icane i
manta i dintre orificiile din icane i tuburi. Aceste curgeri longitudinale
secundare au ca efecte, n raport C1.l icanele care ar etana perfect, reducerea coeficientului
de convecie i reducerea
cderii de presiune
din
manta, pentru c numai o parte din debitul de fluid circul transversal
pe tuburi realiznd o turbulent
accentuat.

- -_. ~ -~ ~ ~ - - - -Tot.,din-motive"de
natur constructiv,
diametrul
efectiv al fasciculului de tuburi Df<D <Dj (fig. 3.19). Diametrul
fasciculului
poate fi apreciat cu ajutorul unor date practice (tab. A.6).

D"

aezarea

ro-

30
40
50

Existena spaiului liber dintre fasciculul de tuburi i manta duce la


apariia unor curgeri secundare transversale,
care ocolesc lateral fasciculuI tubular, conform principiului
rezistenei
minime. i aceste curgeri secundare duc la reducerea
coeficientului
de convecie i la reducerea
cderii de presiune pentru fluidul din manta.

CI=z+0,524(1-z)IJ.:1~

(5-)0.03
.1"

S este seciunea de curgere definit[\ anterior.


Parametrul
z se apreciaz dup[\ urmtoarele
h/D1 (tab. A.7).

Pentru a se micora debitul de fluid care tinde s ocoleasc lateral


fasciculul,
se plaseaz cteva icane longitudinale
nguste de etanare
(v. fig. 3.19), fixate de tuburi ntre icanele transversale,
n spaiul liber
dintre fascicul i manta.

date, in funcie

de Dj i

LIBELUL
"alorlle

Metodele de calcul pentru coeficientul


de convecie i pentru cderea
de presiune, la fluidele care circul prin mantaua schimbtoarelor
de cldur prevzute cu icane transversale
segment de cerc, metode n care sa
ine seam de toate curgerile secundare,
au fost stabilite de un colectiv
al Universitii
Delaware i se ntlnesc n literatur
n diverse variante.
Din combinarea acestor variante, s-a obinut metodica mai uor aplicabil
numeric, care se prezint in cele ce urmeaz ..

D"

[mi

I
I

22*

338

l._

purallll'!rlliui

A.7

,
IIi [), c=(J.RO

11.:\

O,1)

1,1

(),i~

hi/),=O.7'j

O.fil.i
0.;;1

I,

/r

n.

~1),70

-,t

ll ..

II:D,=O,u;,

0,11
0,39

(\,;-)2

I
339

f
Alt este aria liber' a. ferestrei .iean-eii

se

Dac <p se 'citete 'in-radiahVtrecerea

clculea.z"cu relaia:

<p0= -

7td;

AII-A,-nt

Pentru h/Di=O,80 corespunde <p=,105; pentru h/Di=0,75


pentru h/Di=O,70 <p=133 i pentru h/Di'=0,55 <p=H5.
Valoarea lui am se calculeaz in continuare cu relaia:
a

II/D,

0,15355D;

O,l1182D;

AI

0,70

0,65

0,19817D;

O,24498D;

0,75
.

1-z
nf=n,- 2

D,(2 ;,

~)
a,a"":'

0,2
0,3
0,4
0,5

U,m

0,82
0,77
0,72
0,67

0,25

0,77
0,71
0,65
0,59

aria de

aezarea n ptrat rotit s, = V

A.8

s (semidiagonala ptratului).

Valoarea lui Ca este de ordinul 0,5 ... 1.


Valorile lui c:J. obinute prin metoda Delaware snt apropiate de cele
obinute prin relaiile simple prezentate anterior, pentru c aceste relaii
simple au fost stabilite experimental pe schimbtoare la care au existat
curgerile secundare discutate.

0,75

0,50

-1)

In aceast relatie s' este pasul irurilor de tuburi. La aezarea in


triunghi echilatera~ s' = '13 s, la aezarea n ptrat normal s' =s, iar la

C.

a,m+a,o

360

Nf= -~-s'~~

Valoriie iactoruht! de corecie Cs

---=0

reprezint numrul perechilor de icane longitudinale de etanare


l
(in fig. 3.19, Nz=2).
Practic Nz:'-O ... 4 sau Nr=(O ... O,2)Nij
Nit reprezint numrul irurilor de tuburi plasate intre marginile
ferestrelor (care trec prin toate icanele).

a,m+ato

TABELUL

in care: am este aria de curgere dintre ican i manta;


curgere dintre tuburi i orificii.
Valoarea lui C2 se citete din tabelul A.8.

Q,m+ata

~'~(D2':'-D2)~.

<p=,120o;

[1-c~::ra]}

Dac exist desenul constructiv al schimbtorului, n" nt i deci z


(fracia numrului de tuburi care .trec prin toate icanele) se pot cunoate
exact.
Factorul C2 ine seam de curgerile longitudinale secundare, printre ican i manta i printre tuburi i orificiile din ican. Cu ct toleranele
corespunztoare sint mai mari, C2 este mai mic.
S

,,''l.'r,'r

Factorul Ca ine seam de curgerile transversale laterale, printre fascicul i manta. Cu ciJt Di-Dt es'te mai mare, Ca este mai mic. Valoarea
lui C -se poate- mri,'prin plasarea de icane (benzi) longitudinale de
a
etansare.
Ca se calculeaz cu relaia:
ca=exp{-1,25 (D,~DI)X

Numrul de tuburi din fe.reastr se calculeaz, n funcie de numtul total de tuburi al fasciculului, prin relaia:

C2=f(U,m+U'o;

qJrad

,Tt:

4'

n care AI reprezint aria total a ferestrei, iar nI numrul de tuburi din


fereastr. Af este un segment de cerc i are urmtoarele valori pentru
cazurile ntlnite frecvent:
0,80

lui. in' grade se ,face cu ,relaia:

180 ' ' .

\
A.3.2. CALCULUL
0,72
0,65
0,58
0,52

0,67
0,59
0,51
0,44

CADERII

DE PRESIUNE

Cderea de presiune a fluidelor care circul prin mantaua schimbtoarelor de cldur prevzute cu icane transversale segment de cerc,
fluide care nu i schimb starea de agregare, se calculeaz cu relaia:
~P=~P'C,

Cum numrul de orificii din ican are valoarea (1+z) .nJ2, rezult:
ato=0,3927(d~-d;)(1 +z)nt

+2(1+

[(N-l)

:J]+~P"NsCI

In aceast relaie N reprezint numrul de icane transversale, iar


Nt numrul de iruri de tuburi dintr-o fereastr.

Unghiul la centru al coardei icanei (fig. 3.19) rezult din relaia:

O,8(D,-II)

f=--s-'-

<p=2 arc cos (2 ;, ~ 1 )

341
340

.L

.Ii

.;.~-~:"."-~.

_:..~-

-,

."':1i p', :cderea' de 'presiune. necorectat,' :la .'curge'rea trimsversal peste


fascicul, ntre dou icane, are expresia:

A'

'(fl.)O'14

up -f
- 'pw"N
-

II

CI este un faCtor de corecie' Care-o


ine; searnde curgerile i:ransversale
laterale i se calculeaz cu relaia:
Cl=exp {-3,8
13]} -

(D.-::f)X[ l-C:;;

~i

fl

CI are valori cuprinse aproximativ ntre o)i i l.


Cderile de presiune calculate cu metoda Delaware snt n majoritatea
cazurilor mai mici, dect cele corespunztoare calculate cu relaiile simple prezentate anterior.

ViteZiaw este cea utilizat n calCulul tennic.


Coeficientul de frecare f se citete din tabelul A.9, n funcie de Re
(cel din calculul termic), pentru diverse tipuri de fascicule.
TABELUL

A.9
A.3.3, DIMENSIONAREA

Coeficientul

de frecare

p.entru

metoda

ItI"

latura,
200

20

[mmJ

[mm]2G
1,60

25

20

~2

26

1,8.1

0,92
0,80
0,72
0,68
0,64
0,56
0,48

1,08
0,96
0,80
0,72
0,64
0,56
0,48

~~
'0,80
0,60
0,68
0,80
0,72
O,G<I
0,56
0,52

T:EHNOLOGICA

A UNUI

SCHIMBATOR

DE CALDURA

25

20

_l.118._._1,,360,68
0,56
0,60
0,68
0,64
0,56
0,52
0,48

c.500.~-t;t2~-r,28
103
2 .103
5.103
104
2 .104
5 .104
10.

Delaware

t::.
Re

26

82

----4,28-.-1;'1'8
0,88
1,00
0,68
0,76
0,64
O,G4
0,60
0,60
0,56
O,5G
0,52
0,52
0,48
0,-18
0,4-1
0,44

__~~_~

Pentru a se nelege mai bine principiile i relaiile prezentate anterior, n cele ce urmeaz acestea se aplic ntr-un exemplu practic i
anume: dimensionarea tehnologic a unui schimbtor. de cldur.Jlclltru
__ pr-e..inGlzcir~a--i-eiu-lui,prin-Tdre1cref1l1xulUae
petroC(treapta 1), de la
o coloan de distilare atmosferic. Se dau urmtoarele:
_ pentru petrol, me-:-l,63 .105 kg/h; d~~=0,786; K=12; te, =180C;
te =140C;
..
, _ pentru iei, mr=5.105
kg/h; d~~=0,868; K=1l,8;t"
=103C.
Bilanul termic. Entalpia ieiului i a fraciunilor petroliere lichide
se calculeaz cu relatia:
i=[(2,964-1,332d~~t'+
(0,003074-0,001154d~~)t2](0,0538K+0,3544)[~;]
Pentru petrol (d:~=0,786; K=U) rezult:

!:J.p", cderea de presiune necorectat, la curgerea longitudinal, prin-

i,,=(1,917t+0,002167t~)1 [kJjkg]

tr-o fereastr de ican, are expresia:


!:J.p"=(2+0,6N,)

(~)2(flp)O,14.

pili'

.1/1

La t, ,=180C; ie ,=415,27 kJjkg.


La t, =140OC; ie _310,85 kJ/kg.
Flux~l termic schimbat:
0
Q=1nr(i .-i,,>=1,63 .105(415,27~310,85)=17,02 .106 kJ/h=4,728 .10 W.

fl

Viteza w este cea utilizatfl n calculele anterioare.


CI este un factor de corecie care ine seam de curgerile longitudinale secundare.
.
Cl=f

a,... )

(a,...+a" .
S

, '

Pentru iei (d:~=0,868; K=1l,8) se obine:


ir=(1,8078t

TABELliL
faelorullli

(le ('un'''ti''

A.l0

ir =ir

C,

11

C,
S

0,2
0,3
0,4
0,,1
0,5

al'm-l-ato
(l,G:l
0,;;5
0';,0
0,:,11

O,H

O,2:J

0';"\
n,l;;
0,:18
0,:18
0,311

+
1

.sL =205,94+
nIr

17,02 ..10
5,10"

=239,98

kJ

kg

Temperatura ieiului la ieire:

a,,,,+a,o
~::;=()

[~~]

La tr =103C; i, =205,94 kJ/kg.


Entapia ieiulu'i le ieire:

~i se citete din tabelul A.IO.

" Iurile

+ 0,0020723t~)0,98924

(('",+'0

0,50

0,.15
0,35
0,2G
O,2G
O,IG

0,75

239,9!l=(1,8078tr, +0,0020723t;, )0,98924


0,00205t;,

O,:l"
11.21

t,

+ 1,7883tr,

-239,98=0

-l,7883:1:V3.198+1,9G78
,

=1l8C

0,0041

(a cloua valoare fiind negativ nu este corect).


342

l_

343

ll~'

"'! '.~~

"f -,Temperaturile calorice i proprietile fizice .aJe:fluidelor

'. "

-~j, ,
;;

petro~

140(

i_I,

103
37

62-37

. Litml= --o =48,4 C.

180
l' 118
62

Din tabelele de tipiz~re


schimbtoarelor de .cldur, se alege schimbtorul cu:
nt=900 tubur,i; Di~l,1 m.

In-

Factorul caloric:

Recalcularea ariei i coeficientului global:


Ae=ntJtdeL=9901t0,025. 6=424 m2

48,4-37 =0,456.
62-37

!'J.t"-!'J.I,,

Temperaturile calorice:
t,=t" +F,(t" -te, )=140+0,456'40=158C

_Q. 4,728.10' =241


A, !'J.I
424.46,2

ed

(media aritmetic 160C)

m,4 N p
5. 10 .4 .2
w=--~._--------=1,198
2
pr;d;n,
3 600. 820,.0,02.900

Re=
Se aplic relaia:!'-

d,wp

([1)0:14" '

Nu=0,027 ReO,8pr1(3

fL.

Pr=

CfL _

A
CXi

[kJ/kg 0c].

Conductivitile termice au fost calculate cu relaia:


A.=o,1172-6,~3.10- / [W/moq.

Lit=

M
!'J.('I+ !'J.I +M
In----

!'J.('I+!'J.I",-M

e--

-.

"", !'J.I

2,,0 . 46,2

Se alcg tuburi cu L=G m, cle=2.5


echilateral cu latura s=32 mm.
344

-t:

::'

.
l/3=
0,027ReO,8pr

d,

.'

,.vV / m-o o C.

(S-der]

Se admite D;-Dt ,40 mm; Df=1,1-0,O-l=,I,06


m.
Se admite distana ntre icane x=0,4 m (icane transversale segment
de cerc).

=46,20C.

S=O,4 [0,04+ 1,O~_-:-.Q~.o_2~


(0,032-0,025)] =0,10656 m2
0,032
1,63,105
tu= m,
- = ------=='06'38'
,'t
pS
3 600.660.0,10656.

W/m~ec.

Aria de transfer cle clclurII necesarII:


A_~_'1.728.1Il"=,O"

[1

s-x [Di-Dt+ _Dt_:_d,

Se presupune coeficientul global cle transfer ele clclur;"1cu depuneri


ke<l=250

'A'

'-

Seciunea de curgere pentru care se .calculeaz viteza:

=42,72

4:l,n
62+:l+4:J,7:l
In----62-1-37-42,72

'-l.)0.14 =-

(:.r.

Din diagramele 'V=J.(K, dlg, t) s-au citit viscozitile cinematice i apoi,


prin relaia 1J='vp, s-au obinut viscozitile dinamice.
,
Stabilirea geometriei schimbtorului. Se admite un schimbtor cu
cap mobil, cu un pas n manta i dou pasuri n tuburi, fluiclul care circul prin tuburi fiind ieiul.
Diferena medie de temperatur dintre fluide:
2

Coeficientul de convecie exterior. Pentru aezarea n triunghi echilateral:


14
Nu=0,285C1C2C3ReO,G20Prl/3
,

dl: .

2239.1.10-< =31 '73


0,1270

0,12700,027.10 915'08' .31 73l~';"=92


'3
= -0,02
'

J Lit~+LiI; =y'40 +15


)
m /'s(satlsfacatoare.

= 0,02.1,198.820
4
18.10-<
=10915>10

C=[(2,964-1,332d~~) + (O,OQ6148-0,002308d~~)t].

M=

W/m2C.

Coeficientul de convecie interior. Viteza ieiului n tuburi:

tr=tr +F,(tr -tr )=1103+0,456 . 15=1l0C


, (med'ia a~itmetic 1l0,5C).
Proprietile fizice:
- pentru petrol la t, 158C; p 660 kg/m~; c=2,602 kJ/kgOC; A.=
=0,1364 WfmC; /-l=3.1Q-4 kg/ms;
II
- pentru iei la tr=11 OC; p=820 kg/m3; c=2,239 kJ/kgOC; A.=
=0,1270 W/moC; /-l=18 .10-4 kg/m s.
Densitile au fost citite din diagrama p=f(t, d 19), dar ele pot fi i
calculate.
Cldurile specifice au fost calculate cu relaia:
. (0,0538[(+0,3544)

.~':~~:~,::.2

Numrul total de tuburi:


A,
. 409, "
nt=~=---'-868
1< d. L
1< 0,025.6

62

37

F,= !'J.tm,-!'J.I"

'

ro

Re=

d,wp

!'-

mm i cli=20 rom, aezate in triunghi

m / s (accepta b'l"
1 a).
:

0,025.0,6138.660=35 409
3.10-<

Pr= S::=O 2 602.3.10-< =5723.


A
0,136,1
'

34'5

{Il;
"j

Oi

Se admite nlimea relativ a icanelor h/Dt=O,8. ... ,


Se citete din tabel,z , ;f(P~Ml)-i)~0,75.
_
..
Primul factor de corecie:
:el' z+0,524(1-'z)o.32 -S )0'03
.
(

"

AI{

Aria total a ferestrei (pentru h/Di=0,8):


.Af=.o,11182Dt2

2.(.!:..)O.H~ (1:

Numrul de tuburi din fe~eastr: _


1-%

nj=n'-2-'

l''6.t

Aria liber a ferestrei:


Al/-A;"::-nf

2
e

7<d

..

=0,11182 '1,P-900

1-0,75 , ",0,025=0 08008 m2

------=------::--=-::-::::~;

a/(J=D,3927(do-d; )(l+z)n,
Se admite do-de=lmm; do=0,026 m."
alO=,0,3927(0,0262-O,0252)(1+0,75)900=0,03154

Aria de curgere

.
sican si ma..nta'
.

Diferenta de temperatur la exteriorul tuburilor:


k ( -1)
486.(158-110)
=
,1,
,
_
=160C.
:e
(!:.!)0.14
1422

'

+0,524(1-0,75)0;32 (0.10656)0.03
=1,089
0,08008
Aria de curgere dintre tuburi i orificii.,
._______
C1=0,75

,
dintre

Coeficientul de convecie exterior:


,.;
'! .. " ",:'.'-')
(fl.)O.140,1364.0,285 ,1,089,0,703,0,919.35409,629.5,7231/3=1 422 W/m20C.
e!-,
0,025
..:.
. .
Verificarea coeficientuluI global de transfer. CoefICIentul global d~
transfer pentru schimbtorul fr depuneri, admiindu-se tpi=tpe=.tp i
(fl/flp)o.14=l:
1
.
_
1 ..
=486 W/m20C.
e
k=
+ 2. 1).14 2- .~
+ _1_
"', !-'p . d,
"'.!-'.
923 0,020 1422
IX

m2.

.,'

"',

(!-'

a _'::(D~_D2)360-'P":
j'11>- 4 , 360
Se admite Di-Da=5
mm; D.=1,095 m.
Pen;ru h/D1=0,8, corespunde unghiul la centru al coardei icanei
cp=106.
a",.= -7< (1,12-1,095-)o 360-106
'.
=0,00608 m-.
4
360
Al doilea factor de corecie se citete din tabel, prin interpolare:

.
4'
=l 422 (.1:.)0.14
=1422 ( 3 ~10-

!-'.

I'F(D,-Dr)x[I'-"(2N.~)1/3]}
,_.)~-- --

C3=exp { Se admite numrul

N,I=2,

perechilor

ele icane longituelinale ele etanare

Numrul irurilor de tubUri plasate intre marginile ferestrelor:


D,

Nif=

(2'!:'"-1)
D,
s'

0,0-1.0,4 [

0,10656

1-

2.1

d
-.!.

In...!..
+

2)..

d,

Re, +

_
"',

1 0,025
0,025 0,025 0,025
,_1_
-'--+OOUll--+--lu--+O,OOO
.+
988. 0.020 '
0,020 2 . ,10 0.1)20
1378
=261 W/m20C (valoarea admis 2.U \V/m~0c).

Ae=

_Q__ .__ 4._,7_:"_'8_'_1_0'


=392 m2
k, . {),t

261,4G,2

(valoarea admis~i 424 m2).


Supradimensionarea schimb,Horului:

V3 O03'>
-

(2'2)1/:l]}
-

1
d
R., ...!..
d,

Aria de tt'ansfl'r de cldur necesar:

1,1(2,0,8-1)=24
2 .,

C3=exp {-12, ;)

1 d
_ . ...!.. +
"', d,

e.

ed-

N"

Se admit urmtoarele rezistene termice specifice ale depunerilor:


R,/i=O,OOllm20C/W; Rcle=O,0004 m20C/W.
.
..
l 1 20C'
Conductivitatea
termic a peretelUI (tubUri dm oel carbon) a 4
.
/
1.0=40 W m C,

0,10656
,.
0,00608
070
--ro
= ,1616)=,
3
a,m+a"
0,00608+0,031;)4
Al treilea factor de corecie:

a,..

_
ecl-

C.,=f (a,m+a,. _ 0,00608+0,03154


=0 353 si
S

_4)

"T/
vv m- 0C

.14=1422.0,96924=.1 378 W/m2


3.7",10
Coeficientul global de transfer de cldur (cu depuneri):

IX

!-'

Temperatura .peretelui:
. .
_~----.----~----~----tp=t(--A:t;-:..151l=16~42OC.

La aceast temperatura:
_ pentru iei flp=1l,05'1O-4 kg/m.s;
- pe?tru pe.t~ol ~p=3, 75.10-4 ~g~m.s.
Valorile coeflclentllor .de convectJe.
.'
4
)0,14
)0.14=923 '1,070 7=~ 88
IX =923
2
=923 (18.10_
'!-'
11,0".10-4

=0,919.

424-392 '100=8,2%
392

346

(acceptabil).

347
..1.._.

:'

Cderea de pJ;esiune n tuburi


'.../

~ .T

Diametreleracordurilor.
Pentru .fiecarefluid .(fluide.
nu au o variaie nsemnat a volumului specific), tuul
'~'1ire :;,'" !CI
identic cu cel de intrare.
,.
Utilizndu-se debitele ,volumice medii, se aleg diametre standardizate,
astfel nct vitezele lichidelor s fie de ord~nul 1 .. , 2 m/s.
Pentru iei:
.
.

d,

f~ 0',4205':.~ 04;~~":

Re~{g915~
,

ReO.243

'

flP)O.14 ---o
1

F- -

1 fl

.
.

~,:

(rF l:+4).

. - l:ip=Np pw'

v= m; =

1,0707

,2'

';..'

l:ip=2 820.1,198 (0,0439 _1_. _6_ +4) ~

.2

"',

. =0,192 .105

Se aleg de=355,6

1,0707 0,02

[N/m2] (acceptabil).

(IT-

:JJ

v= ~ ~

"

N1= - -,-1:=.- -1=14


x

Se aleg de=273,0

..

0,4

0,16938.4 =1,94 m/s.


7< 0,3333'

1,63.10. =0,068603 m3/s.


3600.660
.

mm i d,=255,5

mm,

7<d;

7<

0.2555'

~O,8(1,1":'0,8
.1,1) , 6

0,8(D,!"""h)

rom .

_ v 4 ==_0_,0_68_6_03_,_4_
-1
J
w--, 34 ms,

Numrul de iruri de tuburi dintr-o fereastr: '


N '

mm id,=333,3

Pentru petrol:

+l:ip"N,Cz

Numrul de icane transversale:

5 .10. =0,16938 m3/s',


3600,820
'.,
.

W=, ~
=
7<d; ,

Cderea de j!resiune n manta. Se utiliiea~ relaia:


l:iP=l:iP'C{(N,-l)+2

/
.;

V3"

s'

-2 __
.0,032,

N II(fl-p)O.14'

A
'-.f.PW'
~p
_. -

IL'

Anexa 4

Pentru fasciculul de tuburi admis, la Re=35409,


se citete din tabel
1=0,6.
!:J.'=06 660.0,6138'2,1
1 , =2 032 NJm2.
p,
2
0.96924
!:J.p"=(2 + 0,6Nf)

.E.:.(!-)2('!:E)\O'H
2

fl

AII

DIMENSIONAREA TEHNOLOGICA A UNUI REFIERBATOR


TERMOSIFON VERTICAL

=(2 +0,6' 6). 660.0.0138',(0,10656)~.


2
0,08008

In exemplul practic care urmeaz, se prezint climensionarea tehnologic a unui refierbtor termosifon vertical, care funcioneaz[l cu o sarcin termic de 612 600 W i cu un coeficient de recirculare ;:;:,5, fiind
alimentat din baza coloanei de fracionare cu un amestec compus din
66,70/0 mas ap[l i 33,30/0 mas[t furfurol. Vaporii din amestecul evacuat
conin 62,8010 mas ap[t i 37,20/0 mas furfurol, iar lichidul evacuat
67,680/0 mas ap i 32,32010 mas[l furfuro!' In refierbtor temperatura
medie este 1l0C, iar presiunea ab$olut medie 1,47 bar. Pentru nclzire
se utilizeaz abur saturat uscat de 135C (3,13 bar presiune absolut),
care cedeaz[l c[lldur numai prin condensare.
Prollrieti'lile fizice ale fluidelor. Amestecul lichid ap[t-furfurol, la
intrarea n refierb[ttor:

=1 399 NJm2.

Din tabel se citete:


Cz=f(a,m+al'

=0,,353 i ~

CI=exp {-3,8
=exp

J -3,8,
l

-=0,1616)=0,455

(I~m+aIO

(Di~DI)X

[1-

C;:'Y /3]}

0,04'0,4[1_(2 '2)1/3]}=0,7737.
0.10656
24

Cderea de presiune total:


!:J.p=2 032.0,7737[(14-1)+2(1+

p=960,5 kg/m3;

JJ+

~l =2,892,10-4

Amestecul de vapori ap[t-furfurol,


+ 1 399,14,0,4.55 = 0,3:328,10; NJm~ (acceptabil).

T=1,5775

348

.10" J/kg;

kg/m. s.

Ja ieirea din refierbtor:

Pc~1,191 kg/m3;

1J"=1,179 .10-5 kg/m. s,


349

.1--

",

J"\...
,'
,.

'.

/'

'.'

",\

),

'.0

.Fluxul termic specific:

')

,.::'--:::'.,

;p=-'96'0,~'kg/m3;C=3 418,7 J/kg aC; A-.O,64 ,W/m cC;


f.l=2,879 .10-4 kg/m. s;

A"

p=930,5

kg/m3;

o.'=0,6856 W/m aC;

1WP)O'55(CfI.)O,25
-

f.l=2,094.1O-4

kg/m.s.

Relaia se aplic cu unitile fundamentale


fr indici se refer la faza.lichid.

9r

kg/s.

w- --w -

~Jl4-----

w1=

ko/s.
b

_
Pa-

--2

pm:d.

k,.D./

w. =

=245

m2

.1.9117 ..1
5,9256.172, T:' 0,022

In

mm i L=2

m.

Re=d,rvp
~

Numrul de tuburi corespunztor:


n=

~=
r:d,L

21,5
r:0,025 . 2

=-156.

350

'

0,02.1,1845.960,2
2'79.10-4

=79011
6752 \"/

"n1-.

eC

C:':dJ'3.

()(c=O,9979
m2

Proprietile fizice aparin condensului. Debitul de condens (m) corespunde unui tub de lungime egal cu distana dintre icane (x).
351

Coeficientul global de transfer corectat:


27.25

606,12
'
0,037-112

Coeficientul de convecie exterior

Suprafaa de schimb de cldur corecta tii:

ked= ~

'

0,01
9.02.790110,55.1,5379.,.
()(l=-.----------------='
0,02 (960.2 -1,191 )0.8 (
1
)0.45 . 2o.~a.
1,191
0,05649.3418,7

Pentru o aezare a tllburilor in triunghi, cu pasul s=32 mm i cu o


singur trecere prin tuburi, se alege schimbtorul rigid cu:
n=172; De=510 mm i D,=490 mm.
Ae=172.jt.O,025.2=27

=60642 m/s

w= 6,06.12-0,037112 =1 1845 m/s

'

Se admit tuburi din oel cu:


d,,=25' mm; (l;=20

=5
- ,9256 k g/ m.3

Viteza amestecului la ieirea din tuburi:

W/m C.

=0,037412 m/s.

1,90117
1,55336
0,38834
960,2
1,191

L m,
p,

20

612600
1 000 . 25

1,9417.4
960,5 .172. 7r' 0,022

m4

Densitatea amestecului Ja ieirea din tuburi:

Suprafaa de schimb de cldur corespunztoare:

~=

=1,5379.

0,64

Viteza lichidului la intrarea n tuburi:

Se admite coeficientul global de transfer de cldur, cu depuneri:

A =

---

3418,7.2,879.10-

Stabilirea geometriei refierbtorului. Diferena medie de temperatur


dintre fluide:
bt=135-110~25C.

ked=1000

fizice

'

Pr=-=cfI.

612600 '=028374
2,159 . 10.'

S.I. Proprietile

W3-W)

evacuat:

1,94170-0,38834=1,55336
Debitul aburului de nclzire:

fi.

(~r8C~r45LO,25

Debi.t.uIde .1.i
..Chid.intrat:
..
.0,38834.5=1,94170 kg~
-----Deoitul-delicfiid

'9,02 ( --

1,5775. 10.'

..

kg/m3;

Pv=l,7182

Bilanul material i termic al refierbtorului. Debitul de vapori evacuai:


il
6126110 =038834 k /s.

_____

"

':J

In continuare, se va verifica aparatul ales.


Coeficientul de convecie interior

0=0,05649 N/m.

Aburul de nclzire i condensul corespunztor:


r=,2,159'10 J/kg;

":;-

690 W/m2

q= _ =kedbt=~07,6.25-22

'

.:.'..

Amestecul li dlp-furfurol, lei"ieirea din refierbtor:


.

=907,6 W/m2 cc.


\

L.

",,,-""~-"'

Refierbtorul

se prevede

cu 3 icane

n manta

segmeht

de 'cerc

(x=

Cderea

=0,5 m).'

pw

Cderile

=0 997D (,68563 930,52.9,81' 0,025)1/3 =9 233 W/m20C,


4
4

e,

4,1241,10- .2,094.10-

Coeficientul

global

de transfer

ked=

de cldur

-----------Rd,d,

el

lX,d,

d,

.2i.

d,

Se admit

medii

rezistenele

termice

m20C/W;

Rdi=O,0003
ked

d.

ale depunerilor:

A1=

m20CjW.

Rd.=0,0002

Suprafaa

A = _0

de schimb
'

D. = (1
de cldur

In cele ce urmeaz,
ap-furfurol.
Cderea
de presiune
3.21 este redat schema
coloanei de fractionare.
Lungimea ge'ometric

nece-

se

calculeaz

pe conducta
de amplasare

Lungimea

de presiune

,'8,296. 1~:':')2.
0,18857

'

mm i di=32,5

a conductei

'. '

w~=O,037412
/j,p = (0,:)3334 -0,51667

0,0325 . 2,4368 . 960,5

IJ.

2,892.10-

mm.

ReO.1U4

Fll'~

J '-)

m~

m2

m/s

0,05-1035) 960,5.0,037412' =0,2G N

xm=

m"

1
5.2

=0,1

Se uti lizeadl metoda Lockhart-Martinelli.


C{lderea de presiune
pentru
amestecul
ele lichid ~i vapori se af![1 prin nmulirea
cderii de presiune
ca!cu!at[\ numai pentru faza lichid:l, cu factorul zi

D. p= f F""
L -"
-;;---",
_ eli

m.
=263028

",(1-1'",)1
1U= -----:;F1i;:rti

Re> 10';:

f= 0,169~_

Cderea
de presiune
n tuburi.
In tuburi
are loc o curgere
bifazic,
raportul
fazelor fiind variabiL
Se lucreaz[1 cu fracia masic medie a V<lporizatu!ui:

(cu un cot de 90C):

d,wp

=2 827 N/m2

960,5.2,4368'
2,

"d'::
r;0 o')'
A.>=n -'
= 172 -'--=0,054035
4
4

pe circuitul

de intrare
a lichidului.
In figura
a refierbtorului,
n raport cu baza

L.=3,15+25'0,0325=3,963

Pentru

0,18857

echivalent

Re=

'

A1=0,18857

1,9417.4
..
.
=2,4368 m/s (acceptabtla)
960,5 . r; . 0,03252

pr;d;

D. ='ro 53334-0 51667A,)

a conductei:

Se admite o conduct cu do=42,2


Viteza lichidulun
condLlCt[\:

w= ---

cderile

.-pwi

(se neglijeaz
ntoarcerea
de 90).
La intrarea n tuburile refierbtorului:

1,45+1,7=3,15 m.

m4

.100=16,9% (acceptabiJ),

23,1

fA

= ,,0,0325' =8 296.10-4 m2

"d~

Cljparatlllui:
27-23,1

(1-,- ,)2

A?= "D~ = ,,0,49' =0 18857 m2

=1060 Wfm2 aC.

612600 =23 1 m2.


1 060 . 25
'

k,.t!.1

=1521 N/m2.

960,5.:.4368'

~.12

25
1
2,37 ln20 +0,0002+ 9233

aparatului.

Supradimensionarea

A,

A
_
LJ.p-

'.='.

Supradimensionarea
sar:

La trecerea din baza

de lichid,

La trecerea clin conduct n refierbtor:

IX,

+ 0,0003 . 25 + 0,025
20

m'

25
6752.20

=7608
.

C=O,53334-0,51667 ~ ;A1)A2;

pw~ ;

,'=37W/m aC.
specifice

pe circuitul

t.p=0,53334

oel n condiii

locale

1 2

-'-+-'-+-=-ln-! +R +Pentru

d,

de presiune

coloanei n conducti'i:
D.p=C

= 0,02188'960,5.2,4368"3,963
2 . 0,0325

L,

2 .

mCi.

n conduct:

Ap=f

-;'4,124{10:-'4kg/s'.

_0,28374.
0,5
172.2

de presiune

0,1694
=0,02183.
263028".10<

1~i(I-0,1~
__ =O,0.3:W8
-'%'12.
In. r;. 0.112"

Re= '!:."'.cJ
;J.

352

2.'3 -

..-

Procese

de transfer

termic

m/s

-,

1I.02~:I:IGS

. \IG(),2

=22-17

:2,07U. 10-1

353

I.
'

Pentru

-103

ne-

Parametrul
X=

105:

04205
.'-.=243
Reo.

f--

0,4200 =0,064465.
2 2470.243

Lockhart-Martinelli:

(1-X )0.9(.E!.)0.5(.!:':.)0.1

=(0,9 )0.9(l,191_)0'5( 2,879 . 10-4 )0.1 =0,35


0,1
960,2
0,1179 . 10~4

Xm

Il.

(Re ;pentru
de corelare

Pentru
curgerea
dublu turbulent
mare dect Re pentru lichi'd), factorul
lichid are valoarea:

vapori
curgere

Viteza

de presiune

w='

este sensibil mai


amestec-curgere

Cderea

de presiune

pe conducta

de evacuar~

N/m2.
/

a amestecului.

Densitatea
medie a amestecului
Pa=c5,9256 kgYm3
Se admite o conduct
cu de=141,3 mm i d,=125,5
Viteza amestecului
n conduct:
m-t

1,9417.4
5,9256 . 7t 0,12552 =26,49

p.n:d;

l!.p=f

2
PUl

w=
Re=

m(1-x)4
--d-2-'-

n acest

.._

--

Z2
1

--l!.p=

Viteza

mm.

2,879. 100,4205 ==
Reo."3

l!.p= (0,5333-1-0,51667

mys

zl=f(X)=12,8;

L=l,,') m.

960,2. 0.1:108' .~,~

.1282=477

Y )] = (11

(vitezele

corespund

l!.p=

0,54035 )2( 960,2.0,37897'


0,18857
2
N/m2.

condllcta

ele amestec

(se negli-

~lP;"'Yl+

ei; (1-1'1)]-

vaporilor

n conducta:

--

de amestec:

,,0,1255' _0,012a7

m2

0_,'1_8_8_3'_1 =28,62
1,191.0,01237.0,921
0,01237)(
0,18857

960.2.1,6554'
2
=276,3 N/m2.

de presiune

.:~

m/s

1,55336
=1 6554 m/s
960,2.0,01237 . 0,079
'

la intrarea

l!.p=(1-

0,4205 =0,02967
5 47'180"'13
2,879 )0.1 =0,169
0,1179

Cderea

=6,5519

1,191'26,5519" .0,(21)=14,76

(0,8)0.9(~)O.5(
0,2
960,2

(1-

PvUl~

wv=
=0,1308

lichid ului i viteza

w=

m/s.

din tuburi:

(0,53334-0,51667

mys (acceptabil)

m2

A2=0,18857

A1=0,18857 m2; A =

d,UlP= 0,1255.0,1308. %0,2 =54748

l!.p=O 02967.

960~21tO,1255:1

Il

X=

d,

1,9417(1-0,2Li

pr. ;

f=

din tuburi:

1,191'0,054035.0,921

Cderea
de presiune
la intrarea
jeaz ntoarcerea
de 90):

caz. raPQrtuLfazelor-st-e--c-eflstant.

wa=

[pw

A,

la ieirea

0,38834

= ----la ieirea

.0,079+

960,2. 0,03368 . _2_ .7 752=211


2
0,02'

Cderea

de presiune

2;

1,55336
960,2. 0,054035. 0,079 =0,37897

ci

mx
Wv= ---PvAj(l-Y,)

l!. = (1 _ ~)2

vaporilor

m(l-x)
pAjYj

n tuburi:

l!.p=O 064465.

i viteza

A1=0,054035

zl=f(X)=7,75.
Cderea

JichLdului

conduetei);

m/s

0,079+

1,191. 28,62' 0,(21)


2

n coloan:

~n

p~}2

Y1

+ Pv:'~(1-1\)

A~>>>Al'

9GO,2.1,655.12 0,079

1,191' 28,62' 0,921 =553,2

N/m2

Difercna
de presiune
rezistentCI. Anterior
au fost calculate
toate dleleri1l' ele presiune
cauzate ele frecare, din circuitul
amestec ap-furfurol.
Diferena
de presiune
rezistent
reprezint
suma tuturor
cderilor
de
prC'siune anterioare,
plus diferena
de presiune cauzat de accelerarea
din
tubUri, ca urmare a vaporiz:lrii.
Diferena
de presiune C(lll2'utcl de (lccelerClre:

N/m2

0,1255'

Cc.derile de presiune
locale pc circuitul
de ai1~estcc. La o curgere
bifazic, viteza
vaporilor
este sensibil
mai mare dect viteza lichidului.
Aceste viteze pot fi calculate
cu metoda
Lockhart-Martinelli.
Fracia volumic
real a lichid ului :

l!.p=[PUl' Yl+PVIl';(1_Yl)]_PI1I';=
2

Yl-f(X=O,169)=O,079.

354

23'

.L_

1,191. 6,5519' 09212.

960,2.0,:17897' 0,079+
2

960,5. ~,O:17.112'=28,32

N/m2.

355

--,

--j

Diferenf de presiune rezistent:

Pentru benzin se cunosc iniial curba de distilare STAS (t - o;o-vo1.


vap.) la presiunea normal atmosferic i variaia densitii relative el:~
pentru vaporizat, n funcie de % val. vap.
In funcie de aceste date iniiale, se calculeaz prin metoelica cunoscut curba de vaporizare n echilibru (CVE) la presiunea normal atmosferic i se reprezint n funcie ele % mas vaporizat. In figura A13
este redat aceast variaie practic liniar, mpreun cu variaia masei
molare meelii a vaporizatului. Masa molar medie se stabilete n funcie
de elg i de temperatura meelie de fierbere pentru fraciunea vaporizat.
La intrarea n conelensator, vaporii ele benzin se gsesc la saturaie,
spre deosebire ele abur, pentru c ei provin din contactul cu lichidul ele
pe talerul de vrf al coloanei (pe acest taler nu se afl i ap).
In condensator, n prima zon are loc numai cOndensare ele vapori ele
benzin, iar n a eloua zon conelenseaz simultan vapori ele benzin i
abur. Procesele ele condensare snt nsoite i ele procese ele rcire (gaze,
vapori i condens).
Pentru a se stabili limita dintre cele dou zone (temperatura ele roua
pentru condensarea iniial a aburului), se alctuiete tabelul AII.
Exemplificare pentru 600/0 mas benzin n faz vapori: elin figura
A.13 se citesc M=103 i t =1l4C.

!:lp,7=;7 608+1 521+2827 +0,26+211 +477 +

+14,76+276,3+553,2+28,32=13

517 N/m~

Diferena de presiune activ. Se calculeaz pentru coloanele ele lichid


i amestec corespunztoare lungimii tuburilor.
!:lpa=gL(P-Pa).

Pentru densitatea medie ci coloanei de amestec, parametrul LockhartMartinelli se calculeaz cu fracia masic medie a vaporizatorului:
xm=

X=(

1-0,06667
0,06667

-=-=
0,2 =0,06667
3
3
)o.O( 1,191 )0.5(
960,2

2,879
0,1179

)0.1 =052.
'

Fracia volumic medie a lichielului:


Yl=f(X)=0,161.

Densitatea medie a amestecului:


Pa=jPY1+ p"(l~Yl)=960,2. 0,161+ 1,191. 9,839=155,6 kg/m3
!:lpa=9,81.

2(960,5-155,6)=15792

O.G.

N/m2

GO-IG

----=3::>,22
103

Pentru c diferena de presiune activ este ceva mai mare elecit diferena de presiune rezistent, sistemul se va autoregla, astfel incit s lucreze cu un coeficient de recirculare puin mai mare decit cel admis

168

35,22+ -

18

kmoljh vap. benz.

_
+ -41
=4:J,37kmoljh
50

total vap.

(aburul se consider permanent neconelensat)


~-'60

Anexa 5

1.

I
METODA KERN PENTRU CALCULUL CONDENSATOARELOR
DE AMESTECURI COMPLEXE
Amestecurile complexe, la care se refer metoda Kern, sint amestccLlrile evacuate la virful diverselor coloane de fractionare si care se compun din: vapori de benzin, abur i gaze necondens~bile.
.
Pentru a se nelege mai uor aceast metod, se prezint o aplicaie
numeric sumar.
Pe virful unei coloane ele fracionare se evacueaz: 6046' kg/h vapori
de benzin (cl:,~=O,7!l0);168 kg/h abur i 41 kg/h gaze necondensabile
(M=50). In condensatorul cu ap{l (apa circul prin tuburi) acest amestec
trece de la 152C la 40C, sub presiunea absolut medic de 1,36 bar, vaporii de benzin i aburul conelensnel practic total. Apa ele rcire se inclze.te de la Ielec pin la 32C.

Fi,!.!;, /\.1:1

357

356

L_

11

11
1'A.BELUL .'1.. 11
Datele pentru stabilirea temperaturil

% mas
benz.
vap.

60
40
20
10

1II

103
93
83
78

t,OC
pe CVE

Vap.
benz.
[kmoljh]

114
96
78
69

35,22
26,00
14,57
7,75

de rou

fi

...

Total
vap.
[krnoljh]

[bar]

t, LOCI
la PlJenz;

0,280
0,351
0,513
0,709

116
95
72
51

Pbenz

Pabur

[bar]

45,37
36,15
24,72
17,90

1,056
0,978
0,802
0,589

il

Psat.

[bar]

Pentru stabilirea
sarcinilor termice ale celor dou zone ale condensatorului, se cunosc:
- cldura specific medie a gazelor Cp=l,76
kJ/kg C;
- entalpiile
specifice caracteristice
ale benzinei i apei (n tabelul
A,12; pentru abur supranclzit
entalpia se citete n funcie de temperatur i de presiunea parial).

1,747
0,846
0,340
0,130

TABEL UL .{.12
Entalpiile

caracleristice

ale benzinei' i apei


Ap, [kJ/kg]

Benzin, [kJjkg]

t,

Presi unile pariale:


35,22

1,36=1,006

45,37
168

Pabur=
---1,36=0,289
__ 18~_.45.37_~

bar

152
79
40

bar._

Din diagrama
presiunilor
de vapori pentru
hidrocarburi,
t=1I4C
i p=l,013
bar, se stabilete hidrocarburaechivalent
aceasta, la p=1,056
bar, se citete t=116cC.

pentru
i pentru

Sarcina

Sarcina

Psat=O,455
18

Sarcina

vap.

163
79

2789
2642
-

termic

Debitul
kmol/h

total vap.

!ic.

167

a primei zone a condensatorului:


+ 168(2789-2642)

pentru

kJjh=642278

W.

a doua zon a condensatorului:


168(2642-167)+41.1,76(79-40)=
kJjh=411

056 W.

termic global:
Q=Qt +Q2=3,792 .10"kJ/h=1,0533.10G

bar

W.

apei de rcire:
~.7n2. 10'

=50314

kg/h.

4,187(:\2-14)

~..,)_ /'?U

168
Psal=

/Ia

1,36=0,455

----

18(,,+10,15)

Temperatura
apei de rcire la limita dintre cele dou zone arc sens
numai la schimbul de cldur n contracurent.
Pentru curent mixt, diferenele medii de temperaturil
corespunztoare
celor dou zone pot fi
calculate lundu-se pentru ap temperatura
medic cOllstantil (2:1C).

bar.

x= _1_6_8_._1_,~_6
18.0,'155

-10,15=17,75

p,,",,,=

Ua

Fig. A. J.I

358

~l,4798.10G

41

+=x+10,15
50

termic

632
515

!ic.

Q2=6 046(0,26. 515+0,74 .163-79)+

% mas benzin n faz vapori la 79C:

+41.1,76(152-79)=2,3122.10G

In figura A.14 snt reprezentate,


n funcie de temperatura
corespunztoare la Pben" curbele de variaie pentru Pabllr i Psal' La intersecia
acestor curbe se citete temperatura
de rou 79C.

168

vap.

Q, =6046(632-0,26.515-0,74,163)

La 1I6C, presiunea
de vapori a apei este psat=1,747
bar.
Presiunea de saturaie se poate citi i la alte temperaturi,
n afara celor din tabel.

x+

Pben,= --

Stabilirea

[0C]

1".
'LO

Ug

,bar

kmol/h

17,75
17,75+10,15

152 2:3 -129

vap. benz.

----1,36=0,865

bar.

Din diagrama
presiunilor
de
vapori, pentru 79C i 0,865 bar.
se stabiletc
hidrocarbura,
iar la
p=1,013
bar se citete
t=83C.
La aceasUl temperatur
corespund
pe CVE 26% mas vaporizat.

19 -2:1 -50

..JOC
2:1oC
17

Schimbul de cldurii n curent mixt este posibil, pentru efI tr =:12'C


este mai mic dect t( =40C. Temperatura
unui fluid fiind cO:1stant[l,
/),t este -acelai la cure~t mixt i la contracurent.
Pentru prima zOl1ila condensatorului:

6t1=

12\1-;'0

=87,:)'C.

1 ~~)
111---

;,1)

359

~n!fu

ra

.tl
~
doua zon a condensatorului:

La in.trarea

',!! =48

17

medie

de temperatur

pentru

612278
87,5

DoI,

Se citete pe curba ele benzin


Coeficientul
global ele transfer

de

ke=

temperatur

=60,3

1 053300
330 . 52, O

k'd !lI

calculat

direct
(se neglijeaz
La ieirea

m~.

rtd,L

Se alege schimbtorul
cu n=212 tuburi
calcularea ariei i a coeficientului
global:

1053300
66,6 . 52,9

eel

Pentru

4 pasuri

n tuburi,

viteza
,

;l,~-I=H~-I
=F=Tl
---I-/--r-r--r -1-1"-1-'--,-'-1-'
'OUJI--

-;

",4--:--r-i--r---n

--'-I----j--L.'I-=Il

:M.,--i ':-:

f [-1 ; --~ . I I I I--l


b'"i--I-r-r-i- -;-r-I-I,

' ' II

o-

0)-1-

201l1-i-'-

(10

le

-:-'1---/---"
--

,'J

,,1)

Fig

3GO

.--'-ji

1'-'-] -1=-1--"

~iO

f\,[j

i Di=0,6

=0,341

pe curba

m. Re-

I-~l

el.=----'9,333+0,82

de benzin
ke=

kmol/h
100 =;),3- 7

m/s.
global

--71G

pentru

depuneri

\Vjm2

cc,

Rd=O,OOOfj

[S~''C]
\\'

1('<1,=

Se calculeaz[\ coeficientul de
con vl'ctie in tefior i se obtine

= __ 1

1
1
~-I.n,l

1\ria de transfer

d,

necesaril

pentru

/;"'1

/)"f

Z()

Il,-1 :
1" l'l

..

= -.-,-:::;-;:=:: lJ, ..
n1-.
.1.',1 . 1\ I

Joi

in a doua zon[l (nu se iau in consideraie

0/0

moll

O,R:!

necon<.l.= ---'100=8,08
1J,:::::+o,8:2

vaporii

ele bell-

pc curba de abur ('.(.=1 7GO W/m2 cC.


ke=

=1100

1
_1_+_1

prima
Il I:! :!7S

I -=~----- Q [

Se citqte

ac.

Wjm"

. - el

La intrarea
zin[l):

- =,I,j,j

.2- + O OOOX
71 G

1:,

~='2 933 W/m~;C,'

n figura A.15 sint redate


cut'bele
de variaie
ale lui a
pentru condcnsare de amestecuri
complexe (dup date practice), in
funcie de Ofomoli necondensabile: o curb pentru zona n care
conelenseaz[\
numai
vapori
de
benzin (c<=1 705-85
W/m20C)
i o curb pentru zona in care
condenseaz simultan abur i vapori
ele benzin
(c<=2100135 W/m~cC).

\V/m~ aC.

780

826-616
826
In616

Se admite

=616

a lui ke in zon,'\:

este:

7 icane

'

C<e=730 W /m~ cC.

_1_+ .220:1:3

transversa1e.

C<I

a peretelui).

28,432

j\Ieelia logaritmic

In -manta se prevd

m"C
1150

+ 9,333 + 0,82=28,432

0/ omOlnecon
1,

0c.

apei de rcire

-r-:H=f-'-I-' --I~

".uo~:-"-_

2033

m~

W/m~

3600 ' 998 . 212 . rt 0,02'

!/UU/--I-

a,

50314.4.4

w=

~. ~?vv

a,d,

86

Se citete

(4 pasuri)

4=66,6

-299

_1_+_1_

[_W_]

=826

2.
termic
zon:

ac,

local:

rezistena
din prima

in triunghi

=192.

60,3
rtO,025 . 4

Ae=212~0,025.

150 W/m~

C<c~l

~+

0,26.6046

Se aleg tuburi cu L=4 m; cle=25 mm; 'cli=20 mm; aezare


cu 8=32 mm.
"
Numrul total de tuburi:

n= ~

,.100 =1,. 72

'
32,7

ac

Ae= _Q_

+,9 333 + O,820=58 ,911kmol/h.

condensator:

+~

(pentru
comparaie,
aceeai diferen
este 55,3C).
Se presupune
keel=330 \V/m~

758

58,911

=52 90C.

1053300

~+Sl-=DoI]

ntregul

'

9,333+0,82
mo 11, necone I,= ----

b.t= --_Q_-

zon:

60,16 + 168 +
124
18
50

b.t9--":'.~=32,7cC.
56
lnDiferena

n prima

:2 9:l:1

W/m" cC.

1 7GU

361

il'
La ieirea din a doua zon:
O/o moll necond.=100;
cxe=85

ke= ----

1
-+2933
85

Media logaritmic

Se admit pentru aer: temperatura


iniial 32a i temperatura
60aC.
In condiiile medii, aerul are urmtoarele
proprieti fizice:

W/m20C.
=826

W/m20C.

'

Cp=1,005

kJ/kgaC;

Debitul

a lui ke n zon:

1.=0,028

1100-82,6
1 100

=393

Geometria

82,6

ked,

=299

e,

n=400

411 056

A,D.l

1,0533.10'
58,17.52,9

=342

Presiunea

atmosferic

PIl=po(1-2,257

date constructi,'e:

mm; cl,=20 mm; D=59 mm; h=17 mm;


b=2,5 mm; 0=0,35

11'=4mm; hl=50

mm; 8=64

H=200

m:

-------

H)5,256=101 325(1-2,257'10-5,200)5,2.;6=
=98 944 N/m2

Densitatea
46cC:

aerului

la aceast

~=
Debitul

PIlM

RT

1"

volumic

:.

i la temperatura

98 9H. 28,81
8 :114(.16+273)

\/=.!.'.'...=
Se admit
cul N,=2fl.
Lungimea

presiune

:1

dou{l fascicule
tubului

Anexa 6

:181308 =98438
GOO
. 1,076
'

m1/s.

(7IJ=2) i un numr

ele tuburi

Lilimea

nervuratil

c=2,2355
Bilan[ul

termic.

kJ /kgaC;

p=782,7 kg/m1; A=0,1.:114 W/m


i '\'=1,:35 .10-6 m~/s (Pr=17,977).

Fluxul

schimbat:
Q=60 000.2,2355(140-60)=10,73.106

Seciunea

m.

a tubului:
m.

a unei secii (fascicul):

+ J) + 2i,.=(2Ii-O,5)O,(){i!

+ O,o:!!)+:2'0,004

= 1,GaD

m.

minimil ele curgerc:


S",;"=llt( 1/ l-.(lJ~' N,-2h il llL N,)=
Il

=2(8,75'1

,G!l!J-0,02:,). 8,75. 21l-2.

ce

=lG,2JIl
Viteza

termic

kJ/11=2,9806

intcrioaril

l=(N,-O,:s

In cele ce urmeaz, se pl"ezint dimensionarea


tehnologic
a unui rcitor cu aer, pentru rcirea de la 140 pn la 60C a 60000 kg/h motorin, cu cl~o =0,840 i /(=11,8,
rcitorul
fiind amplasat
la o altitudine
de 200 m.
In condiiile
medii,
motorina
are urmtoarele
proprieti
fizice:

pe ir i fasci-

liber:

L,,=I:-2ll=lJ,7:i-2'0,();i=,B,Ii;i

A UNUI RACITOR CU AER

de

1 076 kd"m1.
,
b,

L'=L~nJ,=!J-5.0,{)5=B,75

Lungimea

medie

de aer:
p

TEHNOLOGICA

mm;

1.=50 mm: 1,=80 mm;

mm; 1,=250 mm.

la altitudinea

.10-5.

W/m2 ac

(s-a admis ked=299 Wjm2 aC).


Cderea de presiune
n cazul condensrii
se poate calcula cu ajutorul relaiilor
obinuite, utilizndu-se
condiiile iniiale de intrare n condensa tor i mprindu-se
valoarea obinut cu doi. Pot fi ns utilizate
i metodele curgerii bifa zice (metoda clasic i metoda Lockhart-Martinelli), adaptate curgerii prin manta.

DIMENSIONAREA

(Pr=0,6974).

kg/h.

urmtoarele

mm; 1[=50 mm; n,=5;

m2

299. 32,7 =42,04

Se admit

aripioare/m;

8'=62

Aria total necesar:


"
~.'-:4e-I5,"1J>=r---4-2;04--'5'B:17
m~-(s-auadmis66-,-6-m-2~)-.----~
Valoarea medie a coeficientului
global de transfer
de cldur:
ked= _Q_

rcitorului.

L=9 m; de=25

W/m2C.

393 +0,0008
A

10,73.10"=381308
1,00.';(GO-32)

W/m20C.

10--

kg

m .s

final

de aer necesar:
m=

k =

W/m ac i f.l=19,43.10-6

.10G W.

m"

acrului:
w= -

,.

SlIIiil

362

0,017. 0,OOO,1:!.-l00. 8,G5. 21l)=

98,1:18

= -".

=G,07

/
l1l S

(accepta

l'

)l1a).

10,21 G

363

_1--

li

--il,
Limea

total

a aparatului:

Coeficientul

lt=nj(l +2lr) =2(1,699


Lungimea

total

+2.0,08)=3,718

de convecie

Re=

m.

Lt=L+2lc'=9+2.0,25=9,5
Ltllt=9,5j3,718=2,56

1,35'1O-G

Pentru

Re> 1Dt, n cazul rcirE

unui lichiel:

Nu=0,0263Reo,8prO,35; Nu=

"

= _0_,0_2_'_0_,8_60_
=12 874.

_d,_IV

a aparatului:

II'

interior

(se vor lua 3 ventilaloare).

rJ.~d,
i.

Aria plan

ocupat

de aparat:
L,lt=9,5. 3,718=35,32

Se admit pentru motorin


Viteza motorinei:
tU

nd

pn 1,5 N,r:d;
f

1,5 iruri

de tuburi

7t.

Se admite numrul
de iruri de tuburi
Numl'lll ele ncruciri
N=6/1,5=4.
nlimea
ocupat efectivele
fascicul:

nlimea

total

Coeficientul

pe pas.

de convecie

+D=(6-1).

0,02' =0,869

m/s

(acceptabil).

Re=

d,wp =

fJ.

Ns=6.

"

0,062 + 0,059=0,369

=50,84

m.

medie

+ 2.0,05=0,469

26.6.

m.

Jl:-

0,025. 8,65=212

m:!.

Pentru

al"ipioare

= ------1
1 +~O,G
:J

Pentru
=49,lOC.

geometriei

W/m2 cC (acceptabil)

contact

imperfect

C(c=5o,84

80
80-2R
1 + - 111 -----28 81)-28 (28/80)'1-1

364

H m2 jm.

\V/m cC.

Coeficientul
admise:

global

'

b.(=1~0-6o=8oC.

2,0806. lOG =286,3


212.40,1

A,,=2oo

:1,80

m-/m.

m:!jm.

elin aluminiu

6o-32=28cC.

corespunzi'ltor

X = .!!.. ~. / 2 :0. = .22...... /2 50,8 1. 0,00(8"5"_


Il
"
O,:J5
200-0,6-179

b.tcxt= 60-32=28C.

1
'1111--------.--_

s,

3' x'

i1tint=1'1O-GO=80C.

__ 0_
kc,z- ,1,,6.1

Ii:=-----1,11+
V O/d,

!1!llIl-t1lo:t

iJ.tll/t

ele transfer

1+ --.
In ------6.1""
6.1""- 6.1",(6.1,,1 6.1,,)1/ N

global

ad,

o.,

r.

Sv=7:c!v=]'(0,025=0,07854

NII1

Cueficientul

Nu=
'

n=2 - (0,059--0,025-)400=1,794;:>

:l: 6.1,,,,

b.t=

r,113

rro,025(0,0025-o,00035)-100=0,0675

S:!= rrclc(l)-S)n=

ele temperaturii:

b.tcr =

c~8r2c~8

"S,+S,

S1=2 -----

b.t=

Robinson-Briggs:

\oV,'m20C.

iXe=C( ---.

ele clelur:

Ae=nfNtNs'r:cleL/I=2.

4 W /m2C.

1X,=0,028 .013.1.840370,681,06974\/3(2,5-0,35).2(.5-0,35).113
0,025'
"
17
0,35

r.(D'-d;)

D;ferena

Relaia

0,025.6,07. 1,076 =84037;


10,43. 10-6

a fascicul ului :
ht=hj+2h!=0,369

Aria ele transfer

exterior.

Nu=0,134ReO,"81Prl/3

60 000 . 4
3600.782,7.2.1,5.26.

hf=(Ns-1)s'

IX= 0,1314 . 0,0263, 12 874,8,17 9770,35=921


1
0,02
"

m2

__
170'V5\)/~5

se corecteazi'l

'Ii:

=0,823

cu factorul

0,!!5. 0,823. 1,7015+0,06751'\ =951,9


0,07851

0,95.
\V/m:! 0C

de transfer

kcd=

-------------el,
rJ.(d,

I1d, d,
-d,

d,
d,
-ln2),
d,

II

T-

1
a,

365

Se
admk
=40
R'I, =0,0003 m~ cC/W,

ec

W/m

(pentru

Rcl, =0,0005

oel);

ked=
25

0,0005 . 25

--+ ----20
921,-1.20
Aria de transfer

+ --0,025
2.40

=294

1
-951,9

Densitatea

W /m~ec,

Supradimensionarea

=
p

de presiune

'

consumat
p=

+'1) ;F=(!:):14=1

(rF~

f=

D.Pi=-l ,82,7. 0,869' ( 0,04218 _9-

+ 85,54)=244.2

N/mz (acceptabil).

t.p,m =

244,2,381308
3600,1,1253, 0,7'0,9

.10-3=36.5

kW.

Se-pot 'aG-mite"m:etoare .de-cte -15.'kW:--- -

=12874.

d,w
v

Re=103-10':

m/s

global de ventilatoare:

P'll,'l,

Pentru

0,4205 =0,04218
ReO'''3

+4)=0,272.10'

N/m2 (acceptabil)

Anexa 7

~02

de motorin:

v= 3 GOO,
GOOOO
782,7

O,0212!Jl. '1
-----=
.1 "O,lOIG'

'

/li

A.7.1.

m / s ( accepa t f II'1")
CI

O,);)
('"('G

normall':

.).) 1
'l~1 '\(18 ')') 1
_o,' ="
, . _o,
JI
28,81

:1 \-enti1atoare

cu e=114,:J mm

cte dOU;l racorduri,

consumat[i de ventilatoarc
\'o!umic de aer n condiii
V,y=

CALCULUL ALTOR TIPURI DE SCHIMBATOARE


CU SUPRAFAA EXTINSA

==002129.1 m1/s.

Se admit pentru fiecare fascicul


i ci,=lOl,G mm. Viteza n racorduri:

ele cte

=2%

102 m:~/Il

108 000 m~ /11, cu

D.P",,,x=:300N/m".
C:lclcl'c" de prcsiutH'

total

a aerului:

D.p,= l,25(D.p+
Bl'iggs-YoU!lg:

D.p')

18!J~ Nspw~
D.p= -'~~
Hc

fJ

Re=
36G

"

38_1_3_0_8_.4
=12,33
3 600. 1,1253 ' 3 . IT 1,822

llpl=1.25(109,8
Puterea

Re=

Se admit

22'

._-----

Puterea
Debitu!

=1 1253 ka/m3

D.p' = pw' = 1,1253, 12,332 =85 54 N/m2

n tuburi

D.pi=Np

10=

n ventilatoare:

!J8944,28,84
8314 (32+273)

Pul>!
RT

206 5 mZ.

100. ...:..,2 66 0/O (accepta b'l-)


1 a

206,5

volumic

la intrarea

aparatului:

212-206,5
----,

Debitul

aerului

w=

2,9806, 10
294,49,1

D. =
18,93
.6.1 076.6 072(~)0.921(~)0,S15 =109 8 N/mz
P
8403,7,316
'
,
62
64
'

necesar:

A =

Cderea

25
In - +00003+
20'

. m2'>C/W i

d,wp
il.

.Jlh

(d-:- ).027 (0'- )'' 15


S

=8 403 7
'

D,=l,r.

~i

SCHIMBATOARE

CU FASCICUL

TUBULAR

CU ARIPIOARE

JOASE

Tuburile cu aripioare joase utilizate la schimb:ltoare


cu fascicul tubular, se obin din tuburi normale prin extrudare
i au aspectul unor evi
filetate la exterior
(dac[1 tuburile
s-ar fileta prin metoda c1asicfl de achiere, ar exista pierdere de materia! i suprafeele
ar avea asperitfli). In
figura Al() este redat aspectul unui tub cu aripioare joase, Pe tubul normal iniial cu diametrele
de i dt (capetele tubului se pstreaz normale
i se mandrineazCt n plcile tubulal'e), se realizeaz[l prin eX(l'udare un
canal e!icoidal, care delimiteaz
aripio"rC'1e joase. Diametrul
inI .-Llj)/V.V"V;.V/V"l.:.,~::", /./.1 1
terior al tubului
se reducc la
dta, iar diametru! exterior al aripioarelor
D r[lmne egal cu el"
(cliamctrul 1" baza aripioare!ol'
este el",,). n tabelul A.13 se prezint datc1e geometrice
ale Ctorva tipuri ele tuburi cu aripioare joase.
Fig, A.16
367

.1.........
;.,....
'.

.:"

':"'1.

<,~'~'

T.-lBELUL

Tipuri

de tuburi

cu aripioare

"r.

cI,
[mm]

I
I

1
2
3
.1
5
6
7
8

19,05
19,05
19,05
19,05
25,4IJ
25,,10
25,.10
25,'10

el;
[mmJ

d(!(J

di(J

[arip(m]

[mmJ

[mm]

748
748
630
630
748
7.18
'630
630

15,875
15,875
15,875
15,875
22,225
22,225
22,225
22,225

12,573
11,659
12,573
11,659
18,923
18,009
18,923
18,009

14,83.1
14,224
14,83.1
14,221
21,18.1
20,57.1
21,18.1
20,57.1

1)
[mm]

I
I

1,651
2,108
1,651
2,108
1,651
2,108
1,651
2,108

il

A,dL

[nIlIl]

[m'iml

1,588
1,588
1,588
1,588
1,588
1,588
1,588
1,588

ie de coeficientul
de convecie
exterior,
echivalent,
a, cu ajutorul
relaiei;

A.1J

Joase

0,15118
0,15118
0,1:1350
0,13350
0,20665
0,20665
0,18227
0,18227

fiII
I

pe

7:d L

'

Eficacitatea
aripioarelor
este funcie
materialului
tuburilor
(tab. A.15).
lciicacitatea

IX, ["-/111'

'CI

10

c:, aliaj cupru


E, oel
aliat

1
1

ele valoarea

20

1
0,995

lui

Tuhuri

('oml'aralin~

{ll'lItru

Il',

[m.sl

i ["

r:ll'ilor

1111

'::'C] I

c,[J,
lbarj

de lIIolol'ilHt

II',.

[11I,'1

('II

I 100

50

200

0,995
0,975

1,998
0,985

II

1'11',
[""I'I

Re=200-5

0,990
0,955

u.
( -:-

000; Nu=0,491Reo,.;IPr1l3

Ilcrn,ralc
1l0rtll:l1t.:

368

1.I1.18f1
t F~ 7:):2K

I
.) :1-17
111\)

11,1212
1l,IlJO;j

Ii

o,~~~.~
O,:),IJ,)

Re=
cle<l'il)=1,1027

.,

'---

Nld=

'

liGIi
.12V

0,960

!, 0,825

0,925
0,725

)0.14

Cl.cI"h;'
i.

-el", pentru

s'

cIm

aezarea

in tt'iunghi

aezarea

n p[ltrat.

pentru

eI','l

Viteza

f!uidului

se calculeaz[1

S=

n seciunea:
D

-~(S-cl,")X
s

este diametrul
intel'ior al mantalei,
iar x clistann elintre icane).
In relaiile
anterioare,
ci", este eliametrul
meeliu exterior
pentru tubul
cu aripioare
(elianwtrul
cxtcrior
al unui tub normal,
cu diametrul
interior el"" la acehli volum ele metal) i se stabilete
cu relaia:

(Oi

l'

Pe suprafaa
extel'joari\
a tubului
bi1il. Temperatura
meclie a peretelui
bilit:1 elin expresia fluxului
termic;

in care

ti e,te

temperatura

medie

ti"

cu aripiO;II'e tempel."tura
este vari,ltp, nece"i1r:1 pelltru ~lp, poate fi sta-

Q =,:;. ,:. \,.J.t)-t,,)


fl.li"i:21l

/).1:,111

dechlr

el"(/';l)=1,2732i...-cl",

1 1',89
\)\17

2000
1

_ (fL )0,14
Nu=0,351Reo"'''PrI.3 ;,:

III

0,9781
0,900

~p

d = ,/;{"
d.'
V
ke"
[ "'jm'"c]

1000
1

500

Coeficientul
ele convecie
a se calculeaz
cu relaiile
clasice pentru
fluielele elin mantaua
schimbtoarelor
prevzute
cu icane transversale
segment ele cerc, ca ele exemplu
(la fluielele care nu i schimb starea ele
agregare);

ia...(.i .ulllllmiar

C<,.
I
I [W/III"OC)

.ti.1.;

Joase

Re>5 000;

TA I! IJ.i.' 1. 11. 1 4
Uah-

arie

;x i ele natura
LiBELUL

al'iploarelor

(Aet este aria exterioar


total).
Aezarea
tuburi,lor
n fascicul
se face, ca i la tuburile
normale,
n
triunghi
echilateral
sau ptrat,
cu 8=25,40
mm pentru
de=19,05
mm i
cu 8=31,75 mm pentru de=25,40
mm. In mantaua
schimb{ltorulu\
se previtel icane transversale
segment
de cerc. Este recomandabil
ca n manta
s se utilizeze fluiele cit mai curate (elepuned reeluse).
Performanele
schimbittoarelor
cu tuburi
cu aripioare
joase se compariI obinuit cu performanele
schimbittoarelor
cu tuburile
normale
corcspunztoare.
Prin nervurarea
tl1!burilor, scaele diametrul
interior,
crete
viteza fluielului elin tuburi,
eleci cresc ,ii i IIp;. In manta Ci.e crete, elin
cauza majorrii
ariei, i scade IlPe, elin cauza sdtelerii vitezei. Pentru
un
rilcitor ele motorinil
cu ap{t sau obinut
comparativ
urmittorii
parametri
principali
(tab. A.14).
Calculul
lui Ci..o Coeficientul
ele convecie
exterior,
exprimat
pe unitatea ele arie exterioaril
a tubului normal iniial, ;Xe, se calculeazil in func-

de

A"

~=223--259

unitatea

ae=;xe:' ",d,L

I
Din acest tabel se constat
c tuburile
snt prevzute
cu foarte multe
aripioare
(630-748)
pe 111 lungime
de tub, dar c aceste aripioare
au o
nlime
foarte mic (1,588 mm). Contactul
ai:ipioare-tub
este perfect.
Pentru a se obine un transfer
ele cldur mai bl1n, n majoritatea
cazurilor se utilizeaz
tuburi
elin aliaje
ele cupru
(coneluctivitate
termic
mare). Creterea
ariei exterioare
IPrin nervurare
este;

exprimat

~.~
.;x

c" ci J.(I /-'),)

a fluiclului

(relaia

este

"cri<l

pentru

ti >tJ')'
24 -

PrOcc.-;C dl..l tr.1n<.,(cr kl"mlc

309

Coeficientul global de transfer,


normal iniial, are expresia:

exprimat pe unitatea de. arie de tub


1

ked= --------

~ + Rd, + !!!- In

d,.

<1.,d,.

d,.

d,.

2 A

+ Ra,

11"

d, L

+ 2-

A"

A3p'ULn;/3)
(

---

1/3

f1.m

Tipuri

Tipul

_j

pw'
-

Pentru Re=300 ...

106,

D,

dechtf1

0,

12,7
13

.18

Date

I,

cu nervuri
fr;:i nervuri

comporolh'e

[mm)

Il (nr.

nervuri)

2U

U,9
1

pentru un l'licitor
tub In tub

1------;;;;,--

Schimbtor

(f1.- )o.l<I

lmji]

-1-;;;I
I

0,918
U,817

f1.

20

,,1.17

de Illo(orin"

[\\'jil"C]

3228
1377

~I-t>p;;--(barl-

I,

0,122:3
II,U210

Se constat c prin nerv urare crete CI. dar i Ll.pc'


n figura A.1B este prezentat schema unui schimbtor de cldur tub
in tub, multiplu, n contracurent. Un fascicul de evi duble (tub n tub),
mandrinate n trei plci tubulare, este deservit ele mai multe camere ele
distribuie. Schimbtorul nu este prev{tzut cu manta. Tuburile de diametru mic au nervuri longituelinale numai pe lungimea L. In partea
elreapUI, nscrierea a cte dou tuburi de diametru mic se face prin coturi.
Exist:t astfel ele schimbtoare care conin 14 evi duble, aezate pe 4 iruri orizontale (3-4-4-3
evi) elecalate.
Calculul lui CI., . Coeficientul ele convecie exprimat pe unitatea de
arie exterioadl a tubului normal se calculeaz,~t,in funcie ele coeficientul
de convecie exlprimat pe unitatea ele arie echivalent:l, cu relaia:

1,816

Re, w i dech1v au aceleai valori ca la calculul lui

Cl.e

SCHIMBATOARE
TUB IN TUB CU NERVURI
LONGITUDINALE

La schimb:ltoarele de cldur tub n tub, pentru majorarea lui Cl.e (la


fluidul elin spaiul inelar), se reaHzeaz pe suprafaaexterioar:l
a tubului
mic nervuri longitudinale de grosime constant, obinuit din oel. In
figura A.17 snt redate notaiile
mrimilor geometrice caracteristice:, iar n tabelul A.16 sint indicate datele constructive, pentru
dou tipuri practice de schimbtoare tub n tub cu nervuri longi",rl-=n=""",,-J-.---l-- .-Ll==-.U -_I.~I,,-_I_"I
tudinale.

Fig. A.I?

Pentru un rcitor de motorin cu ap, motorina circulnd prin spaiul


intertubular,
s-au obinut comparativ urmtorii parametri principali
(tipul 1) (tab. A.17).

ReO.I03

A.7.2.

il, [mm]

de> [mm]

A.16

tu11 In tub cu nen-uri

25,.1

52,5
79

coeficientul de frecare poate fi stabilit astfel:

f=

,le schhubtoore

TABELCL

.--.-

D"lmm]

Aceast relaie omogen se refer la fascicule orizontale, cu tuburi.le


aezate n triunghi. Proprietile fizice al~ condensului O., P i Il) se pot
lua la temperatura de saturaie. In relaie intervin debitul masic de connens -m-i-numI'ul-teta,l- cle-t~htlri-n-fascicui-nt.
Calculul lui llPe. In cazul n care nu exist schimbare de faz, cderea de presiune n manta se poate calcula cu relaia cunoscut:
L.lPe-

<1.,

Tuburile cu aripioare joase pot fi utilizate i la condensa:toare cu ap


(de multe ori Cl.e pentru condensare este mai mic dect Cl.j pentru nclzire ap).
Pentru condensare, CI. exprimat pe unitatea de arie echivalent poate
fi calculat cu relaia:
CI.=1,4'2

TABELUL

C<('=C

eS

-.7-s''!,

St

Se constat c se utilizeaz nervuri nalte, de grosime relativ


mare. Pasul nervurilor are valoarea b= r:de/n. Factorul de cretere
a ariei prin nervurare este 7,14 la
tipul 1 i 4,32 la tipul 2.

Fig.

370

24*

~i~,_

A.18

371

AriilJ specifice care intervin n aceast relaie snt urmtoarele:


Sl=2hn

[m2/m]

S2=r:de-n'iJ
Se=r:de

4ct

fi"
1

tn .lipsa nervurilor,

C(e

se poate calcula cu relaia

dh=Di-de.

Calculul lui"~ Pe. ~ Pe se calculeaz cu urmtoarea


care nu exist schimbare de faz:

V-"-8
2-

8
6=----

I'n

~Pe=,f

Coeficientul de convecie

C(

x=0,14

se calculeaz cu urmtoarea

Nu=CRenpr;113

ilp

d-h-

pentru

calculul

per; tru Re

A.18

<2000
2000-4000
,1000 -10'1
>10'

0,3161
2,317 '10-'
. 1,006 ,10-3
0,01407

000, f=1,412

pentru Re> 3 000, f=

n lipsa nervurilor,

0,3'15
1,506
1,Hl
0,855

29,12

ReO'S81

~Pe

se calculeaz

.10-5

0,3951

Reo.'J.

Re1,o32;

cu relaia

anterioar,

n care:

clit=Dj-cle

i n care coeficientul de frecare se poate calcula cu relaiile:

f=

pentru Re=100-10",

In Re i Nu se utilizeazi'l diametru! echivalent termic:


dt=--

f=

< 2 000;

lui '"

pentru Re=2 000-3


Re

AS
1<d,+2 hn+1<D,

Coeficientul de frecare se calculeaz cu relaiile:

T,tBELUL
lui ei n din relaia

relaie:

)0.14

n care C i n au valorile (tab. A.IB).

Valorile

fJ.

d.

pentru Re>2100 i x=O,25 pentru Re<2100.


tn Re se utilizeaz diametrul echivalent hidraulic:

'An

fJ._

relaie, n cazul n

L(fJ.)'~ "

pw.
-.2

!.!-V2"8
8

d;

n care n Re i Nu se utilizeaz diametrul echivalent hidraulic:

Eficacitatea aripioarelor se calculeaz cu relaia analitic (An conductivitate-a termic a nervurilor):


Iz
Ih_

Re>104):

D)O,45

Nu=O,023ReO,BPr0,4 (

[m2/m]
[m2/m]

(pentru

4S

pentru Rc> 10",

1td,+2 hn

in care: S este seciunea ele curgere, pentru care se calculeaziI i viteza:

0,4205.
Reo".,:! '

f=~),1691
ReU1li.1

(n Re se utilizeaz clit cu expresia anterioar:l).

s=.5.. (Df-d;)-nho.
4

Temperatura medie a peretelui


xului termic (pen tru tI> ti'):
Q=C(c

Coeficientul global de transfer,


normal, are expresia:
kcd=

tp poate fi stabilit:l elin expresia flu-

r:cleL(t,-tp).
exprimat

Ancxa S
pe unitatea

ele arie ele tub

ANALIZA

!!c... + R",d, + "..:..


In "..:..+ R"c!i. + ~
"',d,
d,
2/,
d, S, +S.
"',
(pentru sigurani'l, se poate renuna la corectarea lui Rde).

TEHNOLOGICA

1." f1",nprnl. o instalaie


vech
tehm

A SCHIMBATOARELOR

DE CALDURA

tehnologiei\ aflat[\ n exploatare, fie ea mai

., ~~~.." iden.tic cu cea din proiectul


a instalaiei se stabilete prin

372
373

.1_.

le find lichide
de

la""

C"

.:-

[
l.
analize tehnologice periodice, n care, n primul rnd, se efectueaz bilanul material pe ansamblul instalaiei i se constat capacitatea prelucrat,
randamentele caracteristice, consumurile specifice de utiliti etc. Aceste
date se compar cu cele din proiect i se iau, pe ct posibil, msuri care
s duc la o apropiere ct mai mare a performanelor reale ale instalaiei fa de cele prevzute prin proiect, sau chiar msuri care s duc la
o mbuntire a acestor performane (mrirea capacitii de prelucrare,
mrirea randamentelor, reducerea consumurilor specifice etc.).
O analiz tehnologic complet a unei instalaii trebuie s conin i
verificrile funcionale ale tuturor aparatelor componente ale instalaiei,
inclusiv ale schimbtoarelor de cldur.
Analiza tehnologic a unui schimbtor de cldur se face n scopul
cunoaterii parametrilor i performanei rea,le de funcionare, n raport
cu datele prevzute n proiect, al cunoaterii variaiilor acestora n timp,
cauzate de exemplu de creterea grosimii straturilor de depuneri de pe
cele dou suprafee ale tuburilor, i al constatrii sub sau supra'dimensionrii aparatului, n raport cu sarcina termic prevzut.
~
Pentru a se putea efectua analiza tehnologic a unui schimbtor Ae_
-cldur,este-n-eeesat'-s
se'ctmoasc-urmtolii'e.1e-: natura celor dou fluiele
de lucru (analizele necesare pentru stabilirea proprietilor fizice), debitele acestora, temperaturile de intrare i de ieire ale fluidelor, presiunile iniiale i finale, precum i toate datele geometrice ale aparatului.
O analiz tehnologic se efectueaz la o funcionare n regim normal
a instalaiei, dup ,o verificare i completare a tuturor aparatelor de msur necesare.
Prima operaie efectuat este ncheierea bilanului termic al schimb:ltor ului, prin aplicarea ecuaiei calorimetrice celor dou fluide de lucru.
Dac ntre fluxul termic cedat de fluidul cald i cel primit de fluidul
rece exist o diferen apreciabil, care nu poate fi explicat prin r;icrderile <;lecldur:l ctre mediul ambiant, se poate trage conoluzia c datele utilizate nu snt perfecte i dl acestea trebuiesc rev:lzute.
Se compar:t apoi debitele reale, temperaturile
caracteristice, fluxul
termic schimbat i c:telerile ele presiune ale fluidelor .la trecerea prin aparat, cu datele corespunztoare elin proiect, De asemenea, se ca1culeaz,-t
eliferena medie de temperaturZl i vitezele caracteristice ale fluidelol'
prin aparat, comparndu-se cu datele din proiect i cu date din litcratur:l (pentru viteze i diferena minim de temperatur:I).
Cu ajutorul re.1Clieilui Newton, dup:l ca1cularea ,ve baza datelor geometrice a ariei de trClnsfer, se stabilete valoarea real:t a coeficientului
global de transfer de 6tldur:l CL!care lucreaz:l aparatul:
.

k",l=

ti' -

f.
,

convecie_(iIlt~r:ior~i (lxterior), cu relaiile cunoscute ca fiind cele mai


corecte, utilizndu-se geometria aparafului, debiteh:! i temperaturile msurate ale celor dou fluide.
Cunoscndu-se i valoarea anterioar a coeficientului global de transfer, rezistena termic global se calculeaz cu 'relaia (provenit din
expresia coeficientului global):
d,
1
1 d,
d, I
d,
R
~=d.-+~=------n--, d,

k,.
d,
d,
(1.,

2),

1
(1..

Valoarea lui Rd se compar cu datele din proiect i cu cele din literatur. O valoare prea mare a lui Rd real, n raport cu datele din literatur, poate duce la concluzia c fluidele de lucru au o tendin de a
depune anormal de mare (fluide cu imlpuriti mecanice, ap de rcire
insuficient tratat etc.) sau c schimbi'ttorul de cldur nu a fost curat
de foarte mult timp.
Este bine s se calculeze cu datele reale i oderile de presiune ale
fluidelor ..ll:Ltrecerea pr!'LaparaLi s_se. compare acestea cu_cele msurate. Dac valorile msurate snt sensibil mai mari dect cele calculate,
cauza poate fi tot existena unor depuneri anormale.
Dac, pe baza debitelor .i temperaturilor reale de funcionare, se
reproieeteaz schimbtorul de cldur, comparndu-se acesta cu schimbtorul existent, se poate aprecia supradimensionarea aparatului existent,
n raport cu cel necesar pentru sarcina termic realizat.
Prin analiza tehnologic a unei schimbtor de cldur, s-ar putea
eventual constata i o situaie invers, n care, aparatul lucrnd satisfctor, din cauza unei arii de transfer Iprea mici (subdimensionare), nu
realizeaz sarcina termic dorit.
Analizndu-se funcionarea tehnologic a schimbtoarelor de cftldur
existente ntr-o instalaie n exploatare, pot fi stabilite performanele
reale n raport cu cele prev:lzute n proiect sau recomandate n .literatur, pot fi uneori constatate neetaneiti n aparate (prin analizarea
fluidelor la intrare i ieire; de exemplu scparea unui produs n apa de
rcire), pot fi propuse unele msuri simple pentru mbuntirea performanelor (curarea aparatelor la intervale mai scurte de timp, modificarea numrului de icane, modificarea debitului de agent ele rcire sau
ndllzre etc.). De asemenea, pot fi stabilite unele trangulri sau rezerv~
de arii de transfer, n cazul n care s-ar pune problema posibilitflilor de
majorare CI capacitii de prelucrare sau de imbun:tt~tire a performanelor ansamblului instalai ei tehno.logice. La un grup de aparate de schimb
ele dlldur:l (baterie, tren de schimbfltoare), analiza tehnologie:t trebuie
s se refere atit la aparatele luate individual, cit i la ansamblul Jor, cu
tendina de a se optimiza sistemul. ntr-un caz concret de instalaie DA V,
de exemplu, s-a putut constata c poate fi eliminat din circuit un schimb:\tor ele cldur[l (dat disponibil), f:lrZla se modifica performanele grupului d~ schimb:ltoare.

_C_I_
A,!',./

l\.ceast:1 \'a]oare se cOmpal'<"1


cu Yaloi\rea din proiect i cu datele de
li teratur:l, stabi.lindu-se conclL!ziile corespunz:ltoare.
n continuare, trebuie s se stabileasc rezistena termic:t specific:l
global a depunerilor existente pe cele dou:1 suprafae ale tuburilor. Pentru aceasta, se calculeaz in prealabil valorile celor eloi coeficieni eLe

375

374

'--- ..

~'l,'
~

--~

Anexa 9

;f~;
',<t

OPTIMIZAREA SCHIMBTOARELOR

DE CALDURA

A.9.1. ASPECTE GENERALE

Problemele de optimizare a instalaiilor tehnologice n ansamblu i


individual a tuturor aparatelor componente, inclusiv a schimbtoarelor
de cldur, snt probleme de mare actualitate, studiate din ce n ce mai
mult. Optimizarea constructiv-funcional
a aparatelor de transfer de
cldur are drept scop reducerea consurmi.lui 'de energie pentru vehicularea fluidelor prin schimbtor, reducerea consumului de metal pentru
realizarea schimbtorului, reducerea consumului de agent de rcire sau
de nclzire, reducerea costului bateriilor de schimbtoare de cldur i
n final mrirea eficienei economice a instalaiei
tehnologice n ansamblu.
Cu toate c n literatur exist numeroase luc.rri referitoare la optimizarea schimbtoarelor de cldur, nu se ntlnete n prezent, i probabil c nici nu se va putea stabili, o metod general de dimensionare
constructiv-funcional
optim a aparatelor de transfer de cldur, in ndu-se seam de toate aspectele unei astfel de probleme. Acest lucru este
cauzat de multitudinea i complexitatea
aspectelor existente, precum i
ele interdependena
lor i de corelaiile cu conexiunile exterioare aparatului.
Multe .1ucrri existente pun accentul pe aspectul matematic al rezolvrii problemei sau pe aspectul utilizrii calculatorului
la rezolvarea
problemei, pierzndu-se de multe ori legtura elirectii cu realitatea practic. In rezo.lvarea diverselor aspecte ale optimizrii, snt necesare obinuit i unele ipoteze de simplificare, care uneori snt mult deprtate de
realitate, astfel nct rezultatele obinute nu au utilitate practic.
In cele ce urmeaz, se prezint c.:teva aspecte aleoptimizrii
constructiv-funcionale
a schimbtoare lor de cldur;~i, individua.Ie sau n serie.
In majoritate, schimbtoarele de cldurii obinuite, cu fascicul tubular
n manta, sint 'pI'e\'[lzute n manta cu icane tr,msversale
segment ele
cerc. Pe m;lsuril ce n{llimea icanei se mrete, se constati, o major<tl'e
a coeficientului de transfer ele c[tlelur, eleci o reelucere a suprafeei ele
!,::ilimb de cldur necesare (avantaj), elar i o majorare a eitclerii ele presiune a fluid ului, deci o cretere a consumului ele energie pentru pompare
(dezavantaj). Trebuie s existe, pentru un caz concret elat, o valoare optim;1 a initlimii icanei, la cat'e cheltuielile anuale (amortizat'e scl1imi);ltor plus cost consum ele energie) prezintil un minimum.
Intr-un caz concret, utilizndu-se una elin relaiile ele calcul existen te,
",-a calculat variatia coeficientului de convectie in functie de n[dtimea
relativ;l a icanei, 'pentru b cdere ele presiun~ constant;l.' meninut;I' prin
variai~l distanei elintre ~ic;cj:le. nbininc1u-!'c llrm;ltO(lreie rezultate:
"1 l!,

O, ~l

____
'Y.r \rilll~

ac

1:2111

II,K

(I,1i

(1"

.1_-_._-: ..-

1.
l::GU

l~Gl

_
11185

376

S-a 'constatat deci, n acest caz concret, c nlimea relativ


a icanei este de ordinul 0,8 (ntr-un alt caz studiat s-a obinut

optim
h/Di=

=0,75-0,80).

S-a putut imagina i o metod de stabilire a distanei optime dintre


icane, obinndu-se ntr-un caz concret x/Di=0,5-0,7.
Pentru fluidul care circul prin tuburi, oelat cu ,creterea vitezei,
crete transferul ele clelur, eleci scad suprafaa i costul schimbtorului,
elar, crescnd cderea de presiune a fluidului, crete costul energiei consumate pentru pompare.
Exist n acest caz o vitez ele circulaie a fluidului din tuburi, optim
elin punct ele vedere economic.
La un rcitor cu ap, odat cu creterea temperaturii apei la evacuare,
scade diferena medie de temperatur i deci crete suprafaa de schimb
ele clelur (elezavantaj), elar simultan scaele de bitul i deci costul apei de
rcire necesare (avantaj). Poate fi stabilit temperatura
optim de evacuare a apei, pentru care cheltuielile anuale prezint un minimum.
La un nclzi tor cu abur saturat, n care se cedeaz numai cldura
latent de condensare, odat CU creterea temperaturii
(presiunii) aburului, crete diferena medie ele temperatur i scade aria de transfer necesar (costul schimbtorului).
Dar, cum cldura latent de condensare
scaele pe msur ce crete temperatura,
odat cU creterea temiperaturii
aburului, crete costul aburu!ui consumat, prin creterea debitului i prin
creterea preului unui kg de abU!' (preul 'crete aproximativ ,liniar cu
creterea presiunii). Poate fi stabilit
tempel'atura
optim a aburului
saturat utilizat, la care cheltuielile anuale snt minime,
Astfel ele probleme apar atunci cnd se utilizeaz ageni termici de
rcire (ap, agent frigorific) sau de nc,lzire (abur, gaze obinute prin
ardere ele combustibil). La schimbul de clelur ntre materia primii i
produsele obinute ntr-o instalaie tehnologic,' nu apar astfel de probleme, pentru c se schimb clelur regenerativ i nu se primete sau
nu se elimin c[lldur, !prin fluide exterioare fluxului de baz al instalai ei.
La rcitoarele cu aer, aerul este circu!at forat cu venti'latoarc consumatoare de energie. La aceste aparate, principalele probleme de optimizare sc refcrit la: viteza optimil a acrului la trecerea printre tubUrile cu
aripioare, num;lrul optim elc iruri ele tuburi i temperatura
optim de
C\'aCLlare a aerului.
La un sistem ele schimb ele c[IlelUrii ntre elOU;1fluide, n care se utilizeaz mai multe aparate n serie (globa! contracurent).
principalele probleme de optimizare care se pun sint urmiltoarcle:
_ stabilirea temperaturilor
intermeeliare (optime), la care suprafaa
globaEt ele transfer ele dtlelUl'il este minim;l, in cazul n care numrul
aparatelor estc elat;
_ stabilirea num;,rului ele aparate in serie, obinuit identice, la care
costul global al aparatelor este minim;
_ stabilirea temperaturilor
intermediare,
n cazul n care numrul
ap<tratelor este dat, pentru care costul global al aparatelor este minim (n
realitate, costul aparatelor nu este elirect proporion<tl cu aria ele transfer,
cleei costul minim nu corespunde ariei globale minime, n cazul mai multor aparate n serie).
Probleme asemill1iHoare, cu privire la stabilirea temperaturilor
intermediare ale materiei prime, se pun i in cazul unui tren ele schimbtoare
377

.l~

L
f

de cldur n serie, n care materia prim este prenclzit


cu diversele
nuxuri
disponibile
din instalaie
(arie minim sau cost minim). n acest
caz este interesant,
dar mai greu de stabilit, temperatura
final optim
de Iprenclzire a materiei prime.
Desigur c, pe Ung principalele
probleme
'ale optimizrii
schimbtoarelor
de cldur enumerate
anterior,
exist i alte aspecte ale optimizrii.

}
\

Tuburi
Tuburi
Tuburi
Tuburi

n rezolvarea
problemelor
de optimizare
se fac obinuit
ipoteze de
simplificare,
ca de exemplu:
admiterea
unor coeficieni
globali de trnsfer constani
(independeni
de temperaturi),
n special la aparatele
plasate n serie; admiterea
uneori a costului unui schimbtor
direct proporional cu aria de transfer etc.
Costul unui schimbtor
de cldur crete cu creterea ariei de transfer,
dar nu direct prolPorional
(costul specific lei/mz scade, odat cu creterea ariei de transfer a aparatului).
Pe baza unor date reale, s-a stabilit
urmtoarea
relaie
a costului relativ
al schimbtoarelor
de cldur
de
tip 1-2, cu arii cuprinse ntre 50 i 450 mZ (costul este exprimat n raport
c.!,!Sel al aparatuluLcu
Ae=50 mZ):_
-.!!- .CA. =0,46625

A. +0,53375

C5D

50

In tab. A.19 se prezint cteva date numerice


ie, in care apare i costul specific relativ.

cu aceast

rela-

TABELUL
Costuri

A"

/
.Arie
relativ

75

50

[m"]

Cost
relativ

1,5

100

obtinute

125/

1,23

0,82

1,.17

-0,73

150

2,5

-- -- ---

Cost
specific
rclaliv

relative

1,70

-1,!l3

--

.--

O,GS

0,6.1

cu relatia

200

2,.10

O,GO

A.19

(A.21)

250

300

-- -- ---

.t-

(A.21)
obinute

2,S7

-0,57

3,33

-0,555

350

I I
400

4;";0

!)

--

--

--

3,80

-0,54

'1,20

-(J,5:l

4,7::

-O

r:')-

,,'-"
I

Utiliznelu-se
tipul de relaie intilnit in literatur,
pentru exprimarea
costului schimbtoarelor
n funcie ele arie, relaia (A.21) poate fi SCriS:l
i sub forma:

~=(:1.)",,0
(.'0

n care

TI

are o valoare

de ordinul

Dac, pentru aceeai arie de transfer,


toareIor prevzute
cu tuburi din diverse
costuri relative:

(A. 22)

0,7.

se compar costurile 'schimbmateriale


se obtin urmtoarele
'
.

din otel uri carbon


.
din aiuminiu
. .
din cupru sau aliaje de cupru
din oeluri inoxidabile
. .

1
1,2
1,4
2,0+2,3

n cazul mediilor de lucru corosive, uilizndu-se,


ele exemplu, tuburi
din oel inoxielabU, costul schimbtorului
este mai ridicat, elar i durata
sa de utilizare
este mai mare, n ralPort cu situaia in care se folosesc
tuburi din otel carbon.
Dinpun~tul
de vedere matematic,
majoritatea
problemelor
de optimizare constau n stabilirea
funciei dintre variabila dependent
(cheltuieli
anuale, arie) i variabila
independent
(vitez, temperatur),
derivarea
acesteia i anularea
c!erivatei, verificarea
faptului c funcia prezint un
punct de minimum
i stabilirea
valorii variabilei
independente
n acest
punct.
Dac-derivarea
funciei
este-dificil;-se
poate--reprezenta
graficfunc=ia i din acest grafic se stabilete
poziia punctului
de minimum.
Dac ecuaia obinut
prin anularea
derivatei
nu poate fi rezolvat
analitic, ea se rezolv prin ncercri succesive.
In cazul tratrii simultane
a mai multor aspecte ale optimizrii,
rezolvarea problemei este desigur mult mai complicat.
Problemele
de optimizare
se rezolv pe baza relaiilor de transfer
de
cldur e1asice, dar uneori rezolvarea
este mai comod prin intermediul
numrului
de' uniti de transfer de cldur.
In cazul problemelor
de optimizare
mai complexe i n special atunci
cnd calculul
trebuie repetat
pentru mai multe schimbtoare,
este bine
sit se realizeze
programul
de rezolvare
pe calculator
a problemei
respective.
_S-a amintit anterior,
de exemplu, despre viteza de curgere a fluidului prin tuburile schimbiltorului,
optim elin punctul de vedere economic.
Aceasttl vitez,"l nu este o constantil, v,dorile ei fiind diferite de la un
caz concret la altul. Dacii se studiazj
mai m,l1te cazuri concrete i ct
m,1i diferite,
se poate stabili domeniul
valorilor optime ale vitezei fluidului 'elin tuburi, care arc o importan
practic deosebit. Analiza dverselor Clspecte ale optimiztlrii schimb:ltoarelor
ele eillelurtl face posibiltl stabilirea a numeroase
recomanc1tlri practice, utile n elimensionarea
aparatelor ele schimb de c1llelll1'il.
Oricare
dimensionare
construeti\--fu!1ciol1a';"1
optimizatii,
elin punctul
de vedere economic, a unui schimbtltor
inelividual sau a unei baterii de
schimbiltoare
de cidduril, poate fi contestat,\
dactl se face apel la ipotezele
ele simplificare
aelmbe (:::ostul sehimb,"ltorului
direct proporional
cu aria
ele transfer,
coeficientul
global ele transfer
ele clduriI independent
de
temperatudle
meel ii ale fluidelor etc.), sau elacil se ine seam:l de unele
Clspecte ale Clnsamblului instalaici
tehnologice. Se cunoate, ele exemplu,
necesitatea
tipizrii
aparatelor
i a utilizrlrii a cit mai puine tilDuri ele
schimbtoare,
ntr-o instalaie
tehnologiei!. Dac:, s-ar respecta rezultatele
optimi zrii, fiecare schimbtor
ar fi unic elin punct ele vedere constructiv.
Dac, dintr-un
calcul ele optimizare
a unui rcitor cu ap de recirculare,
al' rezulta de exemplu
temperatura
optim a apei evacuate
70 ... 80C,
379

378

j~

(
~.

.~

--

apar proBleme deosebite la turnul de rcire a apei (pierderi mari de ap


prin evaparare n curentul de aer), care necesit o analiz specific. Ideal
ar fi ca 0lptimizarea schimbtoare lor de cldur s se fac att individual,
ct i n ansamblul instalaiei tehnologice corespunztoare.

.s

tl.co.

t1

A.9.2. APLICATII CONCRETE

Pentru a se nelege mai uor modul de rezolvare a unor probleme de


optimizare a schimbtoarelor de cldur, n cele ce urmeaz nu se trateaz numai analitic astfe,l de rezolvri, ci i numeric, utilizindu-se pe ct
posibil date ct mai apropiate de realitatea practic.
Cele cteva exemple de optimizare tratate n continuare ar trebui s
conving c optimizarea reprezint, n primul rind, sesizarea i analizarea
diverselor aspecte tehnica-economice ale dimensionrii i operrii aparatelor de schimb de ciLldur i nu aplicarea unor matematici superioare
sau programarea i utilizarea calculatoarelor.
Inainte de a se trece la aplicaiile numerice, este necesar S[l se fac
unele precizri referitoare la cheltuielile anuale (totale, variabile) corespunztoare unui schimbtor de cldur. Aceste cheltuieli se exprim prin
relaia:
Ct=(l+T) A+Cu

[lei/an]

RA=1,56(1+I:ft)CRA

[lei/an]

Ct=Ca+Cu

Ca=(l+1')RA VI,

(A.23)

(A,)n
A"

Aria ele transfer de cilldur necesar:


Ae=--

k,.D..

F,Juxul termic schimbat:


Q=m,c(tl-t~).

(A.24)

Diferena

in care Vt este valoarea instalat a schimbtorului in lei, RA rata anual


de amortizare n an:-l, fi fraciile costurilor adiionale, iar C costul schimbtorului la furnizor in lei.
RA este inversul numrului de ani, timp de lucru normat n C<lretrebuie s se recupereze valoarea instalaUI a schimbtorului. Acest timp. de
ordinul 3 ... 20 ani este dependent de uzura fizic i moral a sehim!J,'Itorului. In ara noastr, el se impune intre 7 i 16 ani, n funcie de natura corosiv a mediilor utilizate.
Valorile fraciilor principalelor costUl'i adiionale snt Ul'm:lto<lrele:
manoper:l montaj 0,1 ... 0,2; conelucte de leg[ltur[l 0,;")... 1; fundaii
0,03 ... 0,13; estacade 0,05; izolare termic:l 0,1 ... 0,25; aparate ele m:[sur 0,07 ... 0,15.
Rezolvarea problemelor concrete ele optimizare este ele1penelent:l'ele
costurile schimb:ltoarelor i ele preUl'ile utiliUtilor, care snt eliferite ele
~ un an la altul i ele la o nr:l la alta.
a) Aelminelu-se pentru aer temperatlll'a iniia1:1 t=30C i tempet'atura final x=75C (Cp, ncr=l,005 kJ/kg ac i Pae,=1,16 kg/m1), la proiectarea unui rcitor cu aer, pentru r[lcrea a m=97 500 kg/h fraciune petrolier, de la t1=140C pin la t~=60C (c=2,282 kJ/kg 0c), s-au obinut:
380

~oeficientul ~l;b'al de transfer d'e c,ldur ked=370 W/m2 C; Jumarul de


ncruciri realizate de fraciunea petrolier N=4 i cderea ~e presiune
global a aerului ~p=220 N/m2
"
S se- stabileasc temperatura final a. aerului optim din punct de
vedere economic, pentru a se compara cu valoarea utilizat n proiectare,
cunoscndu-se urmtoarele date: valoarea instalat a rcitorului cu aer
de referin ViJ'=l,8 .106 lei (pentru Ae,=100 m2); exponentul caracteristic variaiei costurilor rcitoarelor cu aer n=0,766; cota pentru ntreinere i reparaii 1'=0,4; rata anual de amortizare RA=1/16 an-1; costul
specific al energiei electrice CE=0,5 leifkWh; numrul anual de ore ele
funcionare ":=8000 h/an; randamentul global al ventilatoarelor (inclusiv
transmisia) "Yj =0,63.
Rezolvare: Sistemul optim din punct de vedere economic este cel pentru care cheHuielile anuale totale snt minime, Acestea se compun din
cheltuielile anuale cu amortizarea (inclusiv ntreinere i reparaii) i
cheltuielile anuale cu utilitile (exploatarea):
Ca se exprim plin relaia:

n care A este amortizarea n lei/an, l' cota corespunztoare ntreinerii


i reparaiilor (1' are valori de ordinul 0,3 ... 0,7), iar Cu costul utilitilor variabile n lei/an (cost agent de rcire sau nclzire, costuri enel'gii
de pompare a fluidelor).
Amortizarea se calculeaz cu relaia:
A=Vj

ti"

1.

medie ele temperatur[l

pentru contracurent

ncruciat:

:1:(/,-1,)

~t=

1
Nln'

I,-t.
1 f-

x-;

U,-/,)-(x-I)
In

('
(/,-I,)-(.r-I)

1,-1)1/

."1

I,-x

Cu se refer[l la consumul de energie electricil pentru antrenarea


t!latoarelor i se exprim:[ prin relaia:
(',,=('1:":

ven-

Puterea consumat[l ele \'entilatoare:


p=

D./Jflln"

Pau"1j

Debitul masic ele aer:


Qr}1'an= (:p,(lCi(.r~I)

L.

381

r
anterioare,
utilizndu-se
model matematic:

Ct=f(x)=674

739f

x-30

+74052~
Xoptim

rezult

valorile

numerice

din

dC,
dx

date,

se

'

In --So----1-1-10-_-x---jO'''8
1+--In

Valoarea

rl~
..

'~'.. ',c.'

Pe baza relaiilor
stabilete
urmtorul

-------

SO-(x-30)

,i:

)1/4
1-4-0---x
30

x-30

=0.

RezolvHrea
matematic
fiind greoaie
i nesugestiv,
se prefer
aplicarea numeric
a relaiilor
de baz, Ipentru diverse
valori date lui x, i
prezentarea
tabelar
a rezultatelor
obinute
(tab. A.20).
TABELUL

.4.. 20

i
!

peretele
t~~::,-:~~7"~;io~rea
Re=O,001266 m20C/W. Pompa WrecircuIare a difilului
funcioneaz
cu un randament
'1")=0,8, iar costul energiei
electrice
consumate
pentru antrenare
este CE=O,5 lei/kWh. Costul schimbtorului
instalat,
mpreun
cu cheltuieHle
de ntreinere,
este n domeniul de lucru CA, =160 lei/m2 an. Sehimbtorul
este n funciune
un
timp 1:=8000
h/an. S se calculeze viteza optim a difHului prin tuburi,
la care cheltuielile
totale, compuse
din costul schimbtorului
plus ntreinerea i costul energiei eiectrice
consumate,
au o valoare minim.
Rezolvare: Odat cu creterea
vitezei difilului,
crete coeficientul
de
convecie
interior
i scade suprafaa
de schimb de cldur necesar.
ns,
la creterea
vitezei, crete cderea de presiune
a difilului
prin aparat i
eleci consumul
de energie pentru pompare.
Exist o vitez optim a difilului, la care cheltuielile
totale snt minime. In manta coeficientul
de convecie este practic constant,
iar circulaia
se face prin termosifonare.
Admindu-se
Re> 10\ coeficientul
de convecie
interior
se calculeaz cu relaia:
Nu=0,023
Reo,8 PrO,4.

..

Date pridlld optimizarea unui rcitor cu lIer


x, lOC]

D.l, lOC]
A" [m']
Ca, [lei/an]
ma [kgfhJ
P, [kW]
C" [lei/an]
C" [Iei/an]

73
45,30
295,0
360740
411 885
34,44
137 767
498507

75

76
44,0,1
303,4
368552
385023
32,20
128 783
497335

4.1,47
300,5
365832
393579
. 32,91
131 644
497476

77

43,63
306,3
371265
376831
31,51
126043
497308

78
43,22
309,2
373972
368980
30,8,)
123417
497389

80
42,37
315,,1
379 728
354221
29,62
118480
498208

Se lucreaz

cu unitile

global

EI

-e--J "'

r'"''''''''''

i)

[W /m20C]

de cldur:
1

= ----=----------1 d,
1

<x,

d,

10-8 )0 ,4

)0.8wo.s ( 2500.887.0,39.
0,1057

0,020
+0001266
1759,3. LVo.s 0,015
'

-----.--

'

WO.8

k=-------'el
7,5788. 10- +0,001266, wO.s

W/m20C

Fluxul

termic

schimbat:

Q=mc(tl-t

300000
_
..)= -2 500(2;:>0-210)=8,333.10"
..
3600

Diferena
medie de temlocratur
(pentru
c un fluid
constantfl, factorul ele corecie este egal cu unitatea):
250
In
58

' 210

Aria ele transfer

W.
are temperatur

!:l.t= 58-18 =34 2C.


58

19~

-----

Jn18

18

'

ele c:ilelur:l necesar:


A __ 0_ _
e-

8,3:13 . 10"

k !1t '.

WO.8

----------

31 ')

7,5,88. 1O-"+O,001266LVo.;.. ,-

L"."".",.
Fig. A.Ia

S.I.

WO,8

de transfer

_.-+

'"

fundamentale

1X;=1759,3

k'a
Se constat c, prin creterea
temperat urii finale a aerului,
scade !:l.t,
deci crescA~
i Ca i respectiv
scade .1n.ae" deci scad P i Cu. Cheltuielile
anuale totale CI prezint
un minimum
pentru x=77C, temperatur
foarte
apropiat
de cea utilizat
la proiectarea
1"Clcitorului cu aer.
b) Pentru scl1imbiltorul
de cldur cu dou pasuri in tuburi (fig. A.l !li,
dintr-un
sistem de vapori zare tenTIosifon
orizontal
cu separator
exterior,
n care are loc generare
de abur prin recuperare
de cldul"<"I, tl'ansmis
prin'tr-o recirculare
de difil, se cunosc pentru acest fluid: m=300 000 kg(h,
c=2,5 kJ/kgOC, tl=250C, t~=210OC, p=887 kg/m\ 'V=O,30.l()-G
m~/s i
)"=0,1067
W/m aC. Vaporizarea
apei are loc n manta ,la t=192C.
Tuburile utilizate
au cle=20 mm i et,=i15 mm. Rezistena
termi61
specific
nsumat,
Ipentru apa la fierbere,
depunel'ile
din interior
i exterior
i

=OJ023c~wrsf~v

IX;= 0,1067 ,O 023 (


0,015
0,015'
0,39.10-6

Coeficientul

<X':'

A =181,66
e

wo.s

+30847

m~.

382

383

_____

-.~~'
1'
_"f ,f":--~_:_:

Valoarea
anual
costului
schimbt6rului'
instalat,
de ntreinere:
C' A.=160 (18.1,66 +308,47)= 29 5~6 +49355
,de

Cilderea

n tuburi

se exprim
pw'

!J.P=:2 Np

4+

cheltuielile

[~]

wo,a

WO.8

de presiune

plus

Costul

an

vitezei

fluidului

Cheltuielile

Stabilirea
IV,

anuale

29546
WO,8

lui w optim

+49355+16667

m4N.

se face prin incerc'ri

86155

86380

Re=
m-IN.

nt=---

prtd;w

poate fi exprimat

i in funcie

nb=,
Din aceste expresii, rezult

(co!'espunde

",III

IN

tuburi,lor;

/11'''<

Inlocuindu-se

valorile

obinute,

= 887/11'2[4+

!J.
P

LVo.'"'.

!J.p=3 548 1(;2+4 633

+7

W19J9

consumatil

de pompEI, pentru

lui !J.p, se obine:

anual

E=P.lO-J'T:

E=!J.p __

:1_D_O_(}(_lO __

36(1),887.0,8

86087

86 161

86380

punctului
n tuburi

de minimum,
pentru
lichide

1,1.8

1,1.8

508

[..Y!-]
m'oC

+308,47=479,6

m2

"

m
n'

o,o~o . 7,8~(j~

633 .I,11.!IJH+ 7 7:3~).l,F';::u=


=0,190' lO'; N(m~.

0,015

Se constat cii toate aceste valori sint rezonabile.


c) Pentru un sistem de schimb de citldurEt (fig. /\.20), cu mai multe
(global contracllrent),
se
aparate
identice ele tip 1-2 plasat2
n serie

7391(;~.;:J!'[~]

acoperirea

pierderii

CUIlOSC:

ele presi une:

(mC,,),=20 000

WrC,

t,,=:;:W"C, t,!=170C,
(mC,,),.=
=-10 000 \V/oe,
Irl=lOOC
i
k",=120\V(m~oC.
SEl se stabileasc,'l numElrul optim de aparatl'
n serie,
corcspunziltor
costului
minim
al aparatelor,
utiliznclu-se
pentru
costul relati v relaia A.2I.

pr;

electric,-l consumat

1,20

!J.p=3 548 .1,F+4

p= t."Pnt[W]
Energia

184.66

" <1, L

111-

Puterea

1,15

=42308

it,
'!ia,fi
nt=--=-----=~,b(j

0,028:\-13(2.7r.I/IIo"+.I.r.1 72/11)]

1,10

L=2,764.1,lo,2+4,6172.1,1=7,896

[m].

in expresia

0,015. 1,1
0,39.10-6

,739

W2

succesive:

--

1,1'8
7.571l8. 1O-'+0,0()1266.

Au=

887. 0.01~' w":16(;0


O,O:W . 30U DUD. ,1 :!

L=2,764 wO,2+4,6172 w

939+3 635 4
,

W1

apreciate).

k etl-.

rtdcL

L= ..I,.pd;"'. = (181,61i +308,47).

an

<:(;=1759,3 .1,1 o,R=1 899 W(m20C.

de aria de transfer;

~,

lungimea

valorii

W2

w2+2 1764,

1,05

numElrul total de tuburi:

Acesta

'

A rezultat
viteza optim,
corespunztoare
w=I,10 m(s. In practic
se recomand
viteze
in jurul a 1 m(s.
Cu viteza optim rezultat,
se obin:

n tuburi:

739 [~]

,039+3635,4

W1

sint;

1,00

[m/s]

C" [ICi/an]

pr:d;n,

rezult

Jui !J.p, rezult:

totale

C t =CA' e A e +CE=

0,0283</,.:S

w=

consumate;

CE=1666,7 w2 +2176,4

fL) .
d;

WO.~Gl

Din expresia

inlocuirea

prin relaia:

0,4458 0,4458(0,39 .10-6,).261


Ro.'61
wo.,,',
0,015

f=

electrice

CE' E=0,5' 0,9395.!J.p

Prin

Se ,neglijeaz
corec'ia cu variaia
viscozitii
fluid ului n seciunea
tubului.
Numrul de pasuri n tuburi N,i=2.
Admindu-se
Re> 2 300, factorul de frecare se calculeaz cu relaia;

f=

energiei

de ioomPEl:
k\Vh(an

.1O-3.8000=09393!J.p
'

25 -

384

.L

Procese de transfer termic

i,.,

t,
Fig_

A.20

385

-';_._"""._.~---. '"--~----

Rezolval'e: Aa cum se va constata,

odat cu creterea.num'rului
de
aparate n serie, din cauza variaiei
diferenelor
medii de temperatur
i a fluxurilor termice, aria global de transfer de cldur se reduce. Cum
n realitate costul aparatelor
nu. este direct proporional
cu aria de transfer, se va ajunge la conoluzia c situaia optim corespunde
cazului n
oare se utilizeaz numrul
minim de aparate n serie, care pot realiza
schimbul de cldur impus,
Rezolvarea acestei probleme se face uor, prin intermediul
numrului
de unitti de transfer de cldur.
Stabiirea temperat urii t, :

Eficiena

critic:
"

Pentru c Y)' < Y)", schimbul de cldur cu dou aparate 1-2 n serie
este posibil. Pentru fiecare aparat, temperatura
de ieire a fluidului rece
este mai mic deCt temperatura
de ieire a fluid ului ca.ld,
Numrul de uniti de transfer pentru unul din cele dou aparate 1-2:

(mCp)e (te, -ic,)=(mCp),


p

iT =i, +
,

(te -te )=100+

(mG ),
(mGp),

Pentru c t',=180C>
te, =170C,
fi realizat cu un singur apai'at 1-2,

N = -=

Y1,25

Aria de transfer
de cldur

impus

X='

(mGp)

mid=

20 000

(mG,) mare

.'-+

de cldur

pentru

k,.

un singur aparat:
=1338

0,8028,20000
120

mZ
'

Global pentru

ambele aparate:
Ae=2-:'-1-3-3,-8---26-7,-6m2

Costul relativ

al acestor dou aparate:

=0 5

40000

O8028,

2-0,4812(1,5+Y1,25)

capacitHor_calorke;

2-'1)'(X+1+YX2+1)

A' = . N'(mCp)m',.

nu poate

Calculul pentru dou aparate n serie


_ Raportul

.ln ----~-~

.ln 2-0,4812(1,5-\11;25)

_1_

(330-170)=180cC

schimbul

2-'1)'(X+1-JX'+1)

JX2+1

(t,.-t,)

20000
40000

"

= _1 - = _1 - =0 6667.
l+X
1+0,5.
'

Y)

'

2. CA; = 2 (0,46625,

X este independent
de faptul c exist un singur aparat sau mai mull,e
aparate n serie, i de faptul c e:,ist curent mixt sau c:::mtracurent.
Eficiena schimbului
de cldur Y) nu se poate calcula direct pentr