Sunteți pe pagina 1din 4

Vizat,

Inspector scolar de specialitate,

FIA CADRULUI DIDACTIC


1. Numele si prenumele
_______________________________________________________________
2. Disciplina/disciplinele predate_____________________________________
3. Unitatea de nvmnt
________________________________________________________________
4. Data nasterii _________________
5. Adresa
___________________________________________________________________
6. Telefon fix si mobil____________/__________ e-mail____________________
7. Studii universitare:
Universitatea _______________________________________________
Facultatea ______________________________Anul absolvirii________
Postuniversitare _________________________ Anul absolvirii________
8. Studii postuniversitare:
Universitatea _______________________________________________
Facultatea ______________________________Anul absolvirii________
Postuniversitare _________________________ Anul absolvirii________
9. Cursuri de formare continu/ perfectionare
Institutia care a organizat
cursul

Denumirea cursului

Anul

Rezultatul
participarii
(absolvent, formator
cu atestat etc.)

10. Grade didactice:


Deb_____________Def________________Gr.II_______________Gr.I__________
(an, nota)
11. Vechime n nvmnt (la 31 august 2012)_____________
12. Statutul: Titular (anul) __________/ Suplinitor __________
13. Denumirea optionalului/-lelor predat/-e in anul scolar 2012-2013
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
14. Activitati extrascolare desfasurate in anul 2012-2013 , avizate de IJ
(denumire/data)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
15. Coordonator/ membru in echipa de proiecte/programe educative/cu
finanare european
Denumirea proiectului
Calitatea (membru al echipei
Sursa de
Perioada de
de implememtare,
finantare
derulare a
coordonator, expert,
proiectului
manager de proiect, etc.)

16. Cabinet de LIMBI MODERNE: DA___ NU___ Dotare cu material


didactic:______________________
17. Manuale utilizate:
clasa__________editura________________________________________________
clasa___________editura_______________________________________________
clasa___________editura_______________________________________________
clasa___________editura_______________________________________________
clasa___________editura_______________________________________________
clasa___________editura_______________________________________________
clasa___________editura_______________________________________________
clasa___________editura_______________________________________________

18. Nivelul de utilizare a calculatorului si tehnicilor multimedia:


FB____B____S____
19. Limbi straine cunoscute:
______________________________________________
20. Gradatie de merit: anul/anii
__________________________________________________________
21. Atributii in anii scolari 2011-2012, 2012-2013
La nivelul unitii de
nvmnt*

La nivelul
comunitii

La nivel judeean**

La nivel naional***

*atribuii la nivelul unitii de nvmnt:funcie de conducere, membru CE,


membru CEAC, lider sindicat, responsabil arie curricular, comisie metodic, etc.
** atribuii la nivel judeean: metodist, responsabil de cerc pedagogic, mentor,
formator, propunator de subiecte pentru concursuri/olimpiade, membru n consiliul
consultativ, membru n grupuri de lucru, etc.
***atribuii la nivel naional: membru n Comisiile Naionale de specialitate
22. Rezultate obtinute la Concursuri scolare:
ETAPA
ETAPA
JUDETEANA
ETAPA
NATIONALA
ETAPA
INTERNATIONALA

CONCURSUL

ANUL

CLASA PREMIUL

26. Activitate tiinific


Coordonator Denumirea
de lucrri
lucrrii/lucrrilo
tiinifice:
r
Autor/autorii
Editura
Anul
Autor de
Denumirea
lucrri de
lucrrii/lucrrilo
specialitate r
Editura
Anul
Autor de
Denumirea
lucrri de
lucrrii/lucrrilo
didactic
r
Editura
Anul
Autor de
Denumirea
manuale
lucrrii/lucrrilo
r
Editura
Anul

Data:
Semnatura: