Sunteți pe pagina 1din 2

SCA

SOCIETATEA N COMANDIT PE ACIUNI


1. ASOCIATII (ACTIONARII)
2. NUMARUL DE ASOCIATI (ACTIONARI)
3. ACTUL DE INFIINTARE
4. FIRMA
5. EMBLEMA
6. SEDIUL SOCIAL
7. OBIECTUL DE ACTIVITATE
8. CAPITALUL SOCIAL
9. APORTUL ASOCIATILOR
10. CONDUCEREA SI FUNCTIONAREA SOCIETATII
11. CONTROLUL SOCIETATII
12. PARTICIPAREA LA BENEFICII SI LA PIERDERI
13. CONTINUTUL ACTULUI CONSTITUTIV
14. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV
15. REDUCEREA SAU MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL
16. FUZIUNEA SI DIVIZAREA SOCIETATII
17. DIZOLVAREA SOCIETATII
18. LICHIDAREA SOCIETATII
S.C.A. este al doilea tip de societate comerciala pe actiuni reglementat de legea comerciala
romana. Se deosebeste de S.A. numai prin raspunderea nelimitata si solidara a comanditatilor
fata de obligatiile sociale.
Potrivit art.182 din Legea nr.31/1990, republicata: S.C.A. este reglementata de dispozitiile
referitoare la societatile pe actiuni cu exceptia dispozitiilor prezentului capitol (dispozitiile
art.183- 185 din lege).
1. ASOCIATII (ACTIONARII)
Doua categorii de asociati:
-asociati comanditati;
-asociati comanditari.
Asociatii comandiati sunt comercianti, solidari responsabili pentru obligatiile sociale, iar
drepturile lor in societate- parti de interese- nu sunt liber cesionabile. Ei pot detine totusi
actiuni, fie ca urmare a aporturilor subscrise cu ocazia constituirii societatii, fie prin
achizitionare ulterioara de titluri. In acest caz ei cumuleaza doua calitati: de asociati
comanditati si de actionari comanditari.
Obs.: Participarea asociatilor comanditati la capitalul social constituie o exceptie. Contributia
lor este reprezentata in principal in activitatea depusa- abilitate, munca si pricepere.
Asociatii comanditari - responsabilitatea lor este limitata la capitalul subscris si actiunile lor
sunt negociabile.
Deci asociatii comanditari au acelasi statut ca si asociatii societatii in nume colectiv, iar
asociatii comanditari au calitate de actionari. In concluzie putem afirma ca pentru infiintarea
unei S.C.A. este nevoie de existenta a cel putin unui asociat comanditat.
2. NUMAR ASOCIATI (ACTIONARI)
Idem S.A. - 2.
3. ACTUL DE INFIINTARE:
Potrivit art.5 al.1 din Legea nr.31/1990, republicata, S.C.A. se constituie prin contract de
societate si statut, care la randul lor se pot incheia sub forma unui inscris unic denumit act
constitutiv.
4. FIRMA:
Potrivit art.35 din Legea nr.26/1990 privind registrul comertului, firma unei societati in
comandita pe actiuni se compune dintr-o denumire proprie, de natura de a o deosebi de firma
altor societati si va fi insotita de mentiunea scrisa in intregime societate in comandita pe
actiuni.

5. EMBLEMA:
Idem S.A. - 5
6. SEDIUL SOCIAL:
Idem S.A. -6
7. OBIECTUL DE ACTIVITATE:
Idem S.A. -7
8. CAPITALUL SOCIAL:
Capitalul social al S.C.A. nu poate fi mai mic de 25.000.000 lei.Capitalul va fi divizat exclusiv in
actiuni.
Obs.: Partile de interes ale comanditatilor nu contribuie la formarea capitalului social.
9. APORTUL ASOCIATILOR:
Aportul asociatilor poate fi:
- in numerar (obligatoriu);
- in natura (facultativ).
La S.C.A. nu sunt permise aporturi in creante.
10. CONDUCEREA SI FUNCTIONAREA SOCIETATII:
a).Administrarea societatii:
-este administrata numai de catre asociatii comanditati;
-pot fi numiti prin actul constitutiv ori printr-un act ulterior;
-asociatii comanditati sunt alesi de adunarea generala;
-administratorii vor putea fi revocati de adunarea generala a actionarilor printr-o hotarare luata
cu majoritatea stabilita pentru adunarile extraordinare (art.184 al.1 din Legea nr.31/1990,
republicata);
11. CONTROLUL SOCIETATII
-supravegherea gestiunii este facuta de cenzori;
-asociatii comanditati care sunt administratori nu pot lua parte la deliberarile adunarilor
generale pentru alegerea cenzorilor, chiar daca poseda actiuni ale societatii.
12. PARTICIPAREA LA BENEFICII SI PIERDERI:
Idem S.A. - 12.
13. CONTINUTUL ACTULUI CONSTITUTIV:
Idem S.A.- 13
si vezi art.8 din Legea nr.31/1990, republicata.
14. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV:
Idem S.A. -14.
15. REDUCEREA SAU MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL:
Idem S.A. -15.
16. FUZIUNEA SI DIVIZAREA SOCIETATII:
Idem S.A. -16.
17. DIZOLVAREA SOCIETATII:
Idem S.A. -17.
18. LICHIDAREA SOCIETATII
Idem S.A. - 18.

S-ar putea să vă placă și