Sunteți pe pagina 1din 3

SCS

SOCIETATEA N COMANDIT SIMPL


1. ASOCIATII
2. NUMARUL ASOCIATILOR
3. ACTUL DE INFIINTARE
4. FIRMA
5. EMBLEMA
6. SEDIUL SOCIAL
7. OBIECTUL DE ACTIVITATE
8. CAPITALUL SOCIAL
9. APORTUL ASOCIATILOR
10. CONDUCEREA SOCIETATII
11. CONTROLUL SOCIETATII
12. PARTICIPAREA LA BENEFICII SI LA PIERDERI
13. CONTINUTUL ACTULUI CONSTITUTIV
14. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV
15. EXCLUDEREA SI RETRAGEREA ASOCIATILOR
16. FUZIUNEA SI DIVIZAREA SOCIETATII
17. DIZOLVAREA SOCIETATII
18. LICHIDAREA SOCIETATII
1. ASOCIATII
Din continutul art.3 al Legii nr.31/1990 rezulta ca S.C.S. presupune raspunderea nelimitata si
solidara a asociatilor comanditati pentru obligatiunile sociale. Asociatii comanditari raspund
numai pana la concurenta capitalului subscris.
S.C.S. este o societate formata din doua categorii de asociati:
*comanditatii
-au o raspundere nelimitata si solidara pentru datoriile sociale;
-se ocupa de administrarea si gestionarea societatii;
-au dreptul sa-si inscrie numele pe firma societatii.
*comanditarii
-au o raspundere limitata pana la nivelul capitalului efectiv subscris de ei la intrarea in
societate;
-nu au dreptul sa-si inscrie numele pe firma societatii;
-nu au dreptul de a indeplini acte de administratie in cadrul societatii.
2. NUMARUL ASOCIATILOR
Legea nu cere un minim de asociati dar, datorita faptului ca aceasta societate presupune in
mod necesar doua categorii de asociati. Rezulta ca pentru infiintarea unei astfel de societati
sunt necesari cel putin doi asociati.
3. ACTUL DE INFIINTARE
Actul constitutiv al societatii in comandita simpla este contractul de societate.
Statutul in cazul S.C.S. este o facultate permisa de lege asociatilor, care insa nu poate deveni
parte integranta a actului ei constitutiv.
Un posibil statut la S.C.S. nu va putea contrazice prevederile contractului de societate.
4. FIRMA
Firma S.C.S. va cuprinde numele si prenumele comanditailor sau celu putin a unuia dintre ei,
urmat de mentiunea S.C.S. scrisa in intregime. Vezi art.33 L. 26/1990).
Observatii
Art.31 L. 26/1990
1.Firma unui comerciant persoana fizica, se compune din numele comerciantului scris in
intregime sau din numele si initiala prenumelui acestuia.
2.Nici o mentiune care ar putea induce in eroare asupra naturii sau intinderii comertului ori
situatiei comerciantului nu poate fi adaugata firmei. Se vor putea face mentiuni care sa arate
mai precis persoana comerciantului sau felul comertului sau.

5. EMBLEMA
Idem S.R.L. si S.N.C. - 5.
6. SEDIUL SOCIAL
Idem S.R.L. si S.N.C. - 6.
7. OBIECTUL DE ACTIVITATE
Idem S.R.L. si S.N.C. - 7.
8. CAPITALUL SOCIAL
Legea nu cere pentru infiintarea S.C.S. un minim de capital si un minim de varsamant,
fondatorii sunt liberi sa stabileasca, prin acordul de vointa, valoarea si structura capitalului
social initial.
Capitalul social este un element absolut necesar pentru constituirea oricarei societati ca atare
trebuie sa fie sufiicient de important sub aspect valoric, comparativ cu obiectul de activitate.
9. APORTUL ASOCIATILOR
Doar asociatii comanditari subscriu aporturi la capitalul social care poate fi:
-in numerar
-in natura
-sau in drepturi de proprietate industriala
-in drepturi de creanta (acest tip de aport se considera varsat numai la data incasarii sumei de
catre societate)
Comanditatii sunt persoane lipsite de capital si care aduc in societate priceperea si abilitatea
lor profesionala.
10. CONDUCEREA SOCIETATII
Idem S.N.C. - 10.
11. CONTROLUL SOCIETATII
Idem S.N.C. - 11.
12. PARTICIPAREA LA BENEFICII SI LA PIERDERI
Idem S.N.C. - 12.
13. CONTINUTUL ACTULUI CONSTITUTIV
Idem S.N.C. - 13.
14. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV
Idem S.N.C. - 14
15. EXCLUDEREA SI RETRAGEREA ASOCIATILOR
Idem S.N.C. - 15.
16. FUZIUNEA SI DIVIZAREA SOCIETATII
Idem S.N.C. - 16.
17. DIZOLVAREA SOCIETATII
Se aplica cauzele generale de dizolvare prevazute de art.222 si 232 din Legea 31/1990 si
cauzele speciale de la art.224 din aceeasi lege.
Cauze speciale de dizolvare:
-faliment, incapacitate, excludere, retragere, deces al singurului asociat comanditat sau al
singurului asociat comanditar
Nu se dizolva in cazul in care actul constitutiv este clauza de continuare cu mostenitorii sau
asociatul ramas hotaraste continuarea existentei societatii sub forma societatii cu raspundere
limitata cu asociat unic.
18. LICHIDAREA SOCIETATII

Primesc aplicare deplina regulile generale aplicate oricarei societati.


Observatii
Majoritatea regulilor sunt supletive, astfel incat asociatii pot deroga de la ele stipuland in actul
constitutiv reguli de lichidare pe care le considera mai concordante cu propriile lor interese.

S-ar putea să vă placă și