Sunteți pe pagina 1din 23

Cuprins

Introducere. CONTRACTUL (REGULI GENERALE) ___________________ 23


Seciunea I. Contractul: mijloc juridic de realizare a intereselor
persoanelor _____________________________________________ 23
1. Voinele individuale: fundamentul contractului _________________ 24
A. Voine interne i voine exteriorizate __________________________ 24
B. Acordul de voine: esenial __________________________________ 25
2. Contractul: libertate de voin sau dirijism?____________________ 26
3. Contractul: greu de definit? ________________________________ 29
4. Reconsiderarea noiunii de contract. Orientri actuale ___________ 31
5. Categorii de contracte _____________________________________ 33
A. Clasificri expres prevzute n Noul cod civil_____________________ 33
B. Clasificri rezultnd din dispoziii implicite ale Noului cod civil ______ 36
Seciunea a II-a. Formarea consimmntului i ncheierea
contractului _____________________________________________ 37
1. Acordul de voine moment de referin _____________________ 38
2. Condiiile de validitate ale contractului _______________________ 40
A. Capacitatea de a contracta __________________________________ 40
B. Consimmntul prilor: liber i de nenlocuit ___________________ 42
C. Obiectul contractului (sau coninutul contractului?) ______________ 51
D. Cauza: motivul, scopul sau interesul urmrit de pri? ____________ 55
E. Forma contractului: consensualism sau formalism? _______________ 60
3. Nulitatea contractului: sanciune extrem _____________________ 64
A. Prezumia de valabilitate a contractului ________________________ 64
B. Nulitatea: sanciunea ncheierii (nevalabile) a contractului _________ 65
C. Ineficacitatea: sanciunea neexecutrii contractului ______________ 70
D. Clauze considerate nescrise i alte sanciuni inedite _____________ 71
4. Interpretarea i calificarea contractului _______________________ 72
5. Legea aplicabil contractului ________________________________ 75
Seciunea a III-a. Executarea contractului: mai important
dect formarea? __________________________________________ 77
1. Fora obligatorie a contractului _____________________________ 78
7

kkkkk

A. Regula pacta sunt servanda: imperativul moral al respectrii


cuvntului dat ____________________________________________ 79
B. Modificarea contractului: atribut al prilor, legii i judectorului? ___ 79
C. Revizuirea contractului pentru impreviziune_____________________ 81
2. Principiul relativitii efectelor contractului (res inter alios acta) ___ 82
3. Riscul contractului (imposibilitatea fortuit de executare) ________ 85
A. Imposibilitatea fortuit de executare: res perit creditori ___________ 86
B. Riscul n contractele translative de proprietate __________________ 87
4. Caracterul executoriu al unor contracte _______________________ 88
Seciunea a IV-a. Cesiunea i ncetarea contractului ________________ 89
1. Cesiunea contractului _____________________________________ 89
2. ncetarea contractului _____________________________________ 90
Seciunea a V-a. Contractul de consumaie _______________________ 91
1. Contractul de consumaie: o nou teorie general? _____________ 93
A. Contractul de consumaie. Natura juridic ______________________ 93
B. Contractul de consumaie: supus regulilor generale _______________ 94
2. Particularitile contractului de consumaie____________________ 95
3. Instituii speciale ale contractului de consumaie _______________ 98
4. Necesitatea armonizrii i normalizrii contractelor
de consumaie ___________________________________________ 101
Seciunea a VI-a. Contracte civile i comerciale, aa-zise speciale __ 102
1. Contractele speciale: contractele numite _____________________ 103
2. Obiectul de studiu: contracte civile__________________________ 103
Capitolul I. CONTRACTUL DE VNZARE _________________________ 105
Seciunea I. Noiune, reglementare i caractere juridice ___________ 105
1. Definire _______________________________________________ 105
2. Reglementri naionale i europene _________________________ 106
3. Caracterele juridice ale vnzrii ____________________________ 107
Seciunea a II-a. Condiii de validitate specifice ___________________ 111
1. Capacitatea prilor ______________________________________ 111
2. Incapaciti speciale de a vinde i de a cumpra _______________ 112
A. Incapaciti de a cumpra __________________________________ 113
B. Incapaciti de a vinde _____________________________________ 114
3. Manifestri ale consimmntului la vnzare __________________ 115
8

kkkkk

A. Antecontractul de vnzare-cumprare ________________________ 116


B. Pactul de opiune: promisiune unilateral de vnzare
sau cumprare __________________________________________ 117
C. Promisiunea bilateral de vnzare-cumprare __________________ 120
D. Pactul de preferin _______________________________________ 121
E. Promisiunea faptei altuia (convenia de porte-fort) ______________ 122
F. Dreptul de preempiune____________________________________ 124
G. Dreptul de preempiune n legi speciale _______________________ 127
H. Arvuna i acontul _________________________________________ 131
4. Obiectul contractului de vnzare-cumprare __________________ 132
A. Lucrul vndut ____________________________________________ 133
B. Preul, obiect al obligaiei cumprtorului _____________________ 137
C. Preul lezionar i vnzarea pe un euro ________________________ 141
5. Cauza: o simpl justificare de a vinde sau cumpra? ____________ 143
6. Forma ad validitatem i ad probationem _____________________ 144
7. Vnzarea bunului altuia: prohibit sau valabil? _______________ 146
A. Cnd transferul dreptului de proprietate se face imediat,
vnztorul trebuie s fie titularul dreptului n momentul
ncheierii contractului _____________________________________ 147
B. Cnd transferul dreptului de proprietate este amnat, vnztorul
trebuie s fie titularul dreptului la momentul transferului ctre
cumprtor _____________________________________________ 150
C. Vnzarea bunului aflat n indiviziune (coproprietate) _____________ 152
8. Publicitatea vnzrii imobiliare _____________________________ 153
9. Interpretarea i calificarea vnzrii __________________________ 154
Seciunea a III-a. Efectele contractului de vnzare-cumprare_______ 156
1. Transferul proprietii: obligaia de a da (dare) ________________ 156
A. Strmutarea proprietii: de drept (automatic, abstract
i impersonal) ___________________________________________ 157
B. Momentul transferului dreptului de proprietate ________________ 158
C. Riscul n contractul de vnzare ______________________________ 160
2. Obligaiile vnztorului ___________________________________ 162
A. Obligaia de predare a lucrului vndut ________________________ 162
B. Obligaia de garanie contra eviciunii_________________________ 168
C. Obligaia de garanie contra viciilor lucrului vndut ______________ 174
9

kkkkk

3. Obligaiile cumprtorului_________________________________ 180


A. Obligaia de plat a preului ________________________________ 180
B. Obligaia de a prelua lucrul vndut ___________________________ 184
C. Obligaia de a suporta cheltuielile vnzrii _____________________ 185
D. Impozitul datorat pentru operaiunile de transfer al dreptului
de proprietate ___________________________________________ 185
Seciunea a IV-a. Varietile contractului de vnzare-cumprare:
vnzri particularizate ____________________________________ 186
1. Vnzarea pe ncercate ____________________________________ 187
2. Vnzarea unei moteniri __________________________________ 188
3. Vnzarea cu opiune (pact) de rscumprare __________________ 190
4. Vnzarea comercial _____________________________________ 192
5. Vnzarea de consumaie __________________________________ 194
A. Formarea vnzrii de consumaie. Interdicii ___________________ 195
B. Dreptul cumprtorului-consumator de denunare unilateral ___ 196
C. Garania pentru buna funcionare a produselor vndute __________ 197
D. Preurile (tarifele) vnzrii de consumaie _____________________ 202
E. Diferite feluri ale vnzrii de consumaie ______________________ 203
Capitolul II. CONTRACTUL DE SCHIMB __________________________ 205
Seciunea I. Noiune i reglementare ___________________________ 205
Seciunea a II-a. Caracterele juridice ale schimbului _______________ 206
Seciunea a III-a. Reguli aplicabile schimbului ____________________ 208
1. Asimilarea regulilor de la vnzare ___________________________ 208
2. Schimbul cu sult ________________________________________ 210
Seciunea a IV-a. Particulariti ale schimbului de imobile __________ 211
Capitolul III. CONTRACTUL DE DONAIE _________________________ 213
Seciunea I. Delimitarea contractului de donaie _________________ 213
1. Noiune i reglementare __________________________________ 213
2. Caractere juridice _______________________________________ 215
Seciunea a II-a. Condiii de fond ______________________________ 216
1. Capacitatea prilor ______________________________________ 216
A. Incapaciti de a dispune prin donaii _________________________ 217
B. Incapaciti de a primi donaii _______________________________ 218
10

kkkkk

C. Incapaciti privind donaiile de organe _______________________ 219


D. Incapaciti privind donaiile fcute partidelor politice ___________ 222
2. Formarea consimmntului _______________________________ 223
3. Obiectul donaiei ________________________________________ 225
4. Cauza donaiei (animus donandi) ___________________________ 226
Seciunea a III-a. Principiul irevocabilitii speciale a donaiei _______ 226
1. Clauze incompatibile cu principiul irevocabilitii donaiilor ______ 227
2. Clauze compatibile cu principiul irevocabilitii donaiei _________ 228
3. Revocabilitatea donaiilor ntre soi _________________________ 229
Seciunea a IV-a. Principiul solemnitii donaiei _________________ 230
Seciunea a V-a. Donaiile deghizate, donaiile indirecte i
darurile manuale ________________________________________ 232
1. Donaia deghizat _______________________________________ 232
2. Donaiile indirecte _______________________________________ 234
A. Renunarea la un drept ____________________________________ 234
B. Remiterea de datorie ______________________________________ 235
C. Stipulaia n favoarea unei tere persoane _____________________ 235
3. Darul manual ___________________________________________ 236
A. Darul manual: donaie simplificat ___________________________ 236
B. Darurile de nunt _________________________________________ 237
Seciunea a VI-a. Efectele contractului de donaie ________________ 238
1. Obligaiile donatorului ___________________________________ 238
A. Obligaia de predare a lucrului ______________________________ 238
B. Obligaia de garanie a donatorului ___________________________ 239
2. Obligaiile donatarului ____________________________________ 239
3. Efectele donaiei fa de teri ______________________________ 240
Seciunea a VII-a. Cauzele legale de revocare a donaiilor __________ 240
1. Revocarea donaiei pentru neexecutarea fr justificare
a sarcinii _______________________________________________ 241
A. Neexecutarea sarcinii ______________________________________ 242
B. Revizuirea condiiilor i sarcinilor ____________________________ 243
2. Revocarea pentru ingratitudine ____________________________ 243

11

kkkkk

Capitolul IV. CONTRACTUL DE SOCIETATE _______________________ 246


Seciunea I. Reguli generale __________________________________ 246
1. Definire, domeniu, reglementare ___________________________ 246
2. Caractere juridice _______________________________________ 247
Seciunea a II-a. Contractul de societate simpl __________________ 251
1. ncheierea contractului ___________________________________ 253
2. Efectele contractului _____________________________________ 257
A. Obligaiile asociailor ______________________________________ 258
B. Drepturile asociailor ______________________________________ 263
C. Regimul prilor de interes__________________________________ 266
3. Administrarea patrimoniului social __________________________ 267
A. Numirea i rspunderea administratorilor _____________________ 268
B. Raporturile juridice dintre asociai i teri ______________________ 270
C. Pierderea calitii de asociat ________________________________ 271
4. ncetarea i lichidarea societii simple ______________________ 272
A. ncetarea societii simple __________________________________ 272
B. Lichidarea societii simple _________________________________ 274
Seciunea a III-a. Asocierea n participaie _______________________ 276
1. Noiune, formare i delimitare _____________________________ 276
2. Principiile asocierii n participaie ___________________________ 278
A. Principiul independenei juridice a fiecrui asociat ______________ 278
B. Principiul reciprocitii asistenei manageriale i juridice __________ 279
C. Principiul prioritii n exercitarea operaiunilor asocierii
n participaie ___________________________________________ 279
3. Efectele contractului de asociere n participaie _______________ 279
A. Obligaia de aport a asociailor ______________________________ 279
B. Raporturile dintre asociai i teri ____________________________ 280
Capitolul V. CONTRACTUL DE LOCAIUNE _______________________ 282
Seciunea I. Noiune, delimitare i formare ______________________ 282
1. Definirea i durata locaiunii _______________________________ 282
2. Delimitarea locaiunii ____________________________________ 284
A. Caracterele juridice ale locaiunii ____________________________ 284
B. Asemnri i deosebiri fa de alte contracte ___________________ 285
3. Natura juridic a dreptului locatarului _______________________ 286
12

kkkkk

4. Formarea contractului de locaiune _________________________ 287


A. Consimmntul prilor ___________________________________ 287
B. Capacitatea prilor _______________________________________ 288
C. Obiectul contractului ______________________________________ 289
D. Forma contractului de locaiune _____________________________ 290
Seciunea a II-a. Efectele contractului de locaiune________________ 291
1. Obligaiile locatorului ____________________________________ 291
A. Obligaia de predare a lucrului ______________________________ 292
B. Obligaia meninerii strii corespunztoare de ntrebuinare
a lucrului _______________________________________________ 292
C. Obligaia de garanie ______________________________________ 294
2. Obligaiile locatarului (chiriaului) __________________________ 297
A. Obligaia de a lua n primire lucrul____________________________ 297
B. Obligaia de plat a chiriei __________________________________ 298
C. Obligaia de a folosi lucrul cu pruden i diligen ______________ 300
D. Obligaia de restituire a bunului _____________________________ 301
Seciunea a III-a. Sublocaiunea i cesiunea locaiunii _____________ 303
1. Sublocaiunea __________________________________________ 304
2. Cesiunea contractului de locaiune__________________________ 305
Seciunea a IV-a. ncetarea contractului de locaiune ______________ 307
1. ncetarea locaiunii prin denunare unilateral ________________ 308
2. ncetarea locaiunii prin expirarea termenului i tacita
relocaiune _____________________________________________ 309
3. ncetarea locaiunii prin reziliere ___________________________ 310
4. ncetarea locaiunii prin distrugerea (pieirea) lucrului ___________ 310
5. ncetarea locaiunii prin desfiinarea titlului locatorului _________ 311
6. nstrinarea lucrului nchiriat prin acte inter vivos ______________ 312
Capitolul VI. CONTRACTUL DE NCHIRIERE A LOCUINEI____________ 314
Seciunea I. nchirierea locuinei: varietate a locaiunii ____________ 314
Seciunea a II-a. Formarea contractului _________________________ 315
1. Prile contractante______________________________________ 315
2. Locuina nchiriat _______________________________________ 316
3. Forma i nregistrarea contractului de nchiriere _______________ 318
A. Forma contractului de nchiriere: consensual __________________ 318
13

kkkkk

B. Procedura de nregistrare a contractelor_______________________ 318


Seciunea a III-a. Durata nchirierii locuinei _____________________ 319
1. Prorogarea legal________________________________________ 319
2. Rennoirea contractului de nchiriere ________________________ 320
3. ncheierea forat a contractelor de nchiriere _________________ 321
Seciunea a IV-a. Executarea contractului de nchiriere a locuinei ___ 322
Seciunea a V-a. Subnchirierea, cesiunea nchirierii locuinei
i schimbul de locuine ____________________________________ 323
1. Subnchirierea locuinei ___________________________________ 323
2. Cesiunea nchirierii locuinei _______________________________ 324
3. Schimbul de locuine _____________________________________ 324
Seciunea a VI-a. Atribuirea contractului n caz de divor ___________ 325
Seciunea a VII-a. ncetarea contractului de nchiriere a locuinei ____ 325
1. Expirarea termenului nchirierii_____________________________ 326
2. Denunarea unilateral de ctre chiria ______________________ 326
3. Rezilierea contractului de nchiriere _________________________ 327
4. Decesul chiriaului _______________________________________ 327
Seciunea a VIII-a. Procedura special a evacurii chiriaului ________ 328
Seciunea a IX-a. Regimul juridic al locuinelor cu destinaie special ___329
1. Locuina social _________________________________________ 330
2. Locuina de serviciu i locuina de intervenie _________________ 331
A. Locuina de serviciu _______________________________________ 331
B. Locuina de intervenie ____________________________________ 333
3. Locuina de necesitate____________________________________ 333
4. Locuina de protocol _____________________________________ 334
Capitolul VII. CONTRACTUL DE ARENDARE ______________________ 336
Seciunea I. Formarea contractului de arendare __________________ 336
1. Obiectul arendrii _______________________________________ 336
2. Forma contractului de arendare ____________________________ 337
Seciunea a II-a. Executarea contractului de arendare _____________ 338
1. Obligaiile arendatorului __________________________________ 338
2. Obligaiile arendaului ____________________________________ 339
3. Suportarea riscurilor arendrii _____________________________ 341
Seciunea a III-a. ncetarea i rennoirea contractului de arendare ___ 342
14

kkkkk

Capitolul VIII. CONTRACTUL DE ANTREPRIZ ____________________ 344


Seciunea I. Reguli generale __________________________________ 344
1. Noiune, caractere i condiii de validitate ____________________ 344
2. Delimitarea contractului de antrepriz _______________________ 346
3. Efectele contractului de antrepriz __________________________ 348
A. Obligaiile antreprenorului _________________________________ 349
B. Obligaiile beneficiarului (clientului) __________________________ 352
4. ncetarea contractului de antrepriz ________________________ 354
Seciunea a II-a. Particularitile antreprizei pentru lucrri
de construcii ___________________________________________ 355
1. Autorizarea lucrrilor de construcii _________________________ 356
2. Subantrepriza i aciunea direct a lucrtorilor ________________ 358
A. Subantrepriza ____________________________________________ 358
B. Aciunea direct a lucrtorilor _______________________________ 359
3. Controlul i rspunderea pentru calitatea construciei __________ 360
4. Dispoziii ale Legii nr. 10/1995 privind calitatea n
construcii _____________________________________________ 362
Capitolul IX. CONTRACTUL DE MANDAT ________________________ 365
Seciunea I. Regimul juridic general ____________________________ 365
Seciunea a II-a. Mandatul cu reprezentare ______________________ 366
1. Caractere juridice i delimitare _____________________________ 366
2. Formarea contractului ____________________________________ 368
A. Capacitatea prilor _______________________________________ 368
B. Obiectul contractului ______________________________________ 369
C. Forma i ntinderea mandatului ______________________________ 370
D. Durata i dovada mandatului________________________________ 372
3. Efectele contractului _____________________________________ 373
A. Efectele mandatului ntre pri ______________________________ 373
B. Efectele mandatului fa de teri _____________________________ 377
4. ncetarea mandatului ____________________________________ 378
A. Cazuri de ncetare ________________________________________ 379
B. Efectele ncetrii mandatului ________________________________ 381
Seciunea a III-a. Mandatul fr reprezentare (contractul
de interpunere) _________________________________________ 381
15

kkkkk

Seciunea a IV-a. Contractul de comision ________________________ 383


1. Definire, caractere, reglementare ___________________________ 383
2. Condiii de validitate _____________________________________ 384
3. Efectele contractului _____________________________________ 386
A. Obligaiile comisionarului __________________________________ 386
B. Obligaiile comitentului ____________________________________ 387
C. Efectele executrii contractului fa de teri ____________________ 388
4. ncetarea contractului ____________________________________ 390
Seciunea a V-a. Contractul de consignaie ______________________ 390
1. Definire, caractere, reglementare ___________________________ 390
2. Executarea contractului___________________________________ 392
A. Obligaiile consignantului___________________________________ 392
B. Obligaiile consignatarului __________________________________ 394
3. ncetarea contractului ____________________________________ 395
Seciunea a VI-a. Contractul de expediie _______________________ 396
1. Definire, caractere, reglementare ___________________________ 396
2. Efectele contractului _____________________________________ 397
A. Obligaiile expeditorului ____________________________________ 397
B. Obligaiile comitentului ____________________________________ 398
Capitolul X. CONTRACTELE DE MPRUMUT ______________________ 400
Seciunea I. mprumutul de folosin ___________________________ 401
1. Noiune i caractere juridice _______________________________ 401
2. Formarea contractului ____________________________________ 402
3. Efectele contractului _____________________________________ 403
A. Obligaiile comodatarului___________________________________ 404
B. Obligaiile comodantului ___________________________________ 407
4. ncetarea contractului ____________________________________ 407
Seciunea a II-a. mprumutul de consumaie _____________________ 408
1. mprumutul de consumaie gratuit __________________________ 408
A. Noiune, caractere, delimitare _______________________________ 408
B. Formarea contractului _____________________________________ 410
C. Executarea contractului ____________________________________ 411
D. ncetarea contractului _____________________________________ 413

16

kkkkk

2. mprumutul cu dobnd (oneros) ___________________________ 414


A. Dobnda preul mprumutului _____________________________ 414
B. Dobnda legal pentru obligaii bneti _______________________ 415
C. Creditarea, camta i cmtarul _____________________________ 418
Capitolul XI. CONTRACTUL DE DEPOZIT _________________________ 420
Seciunea I. Noiune, caractere, delimitare i reglementare ________ 420
Seciunea a II-a. Depozitul (propriu-zis) _________________________ 422
1. Depozitul obinuit (voluntar) ______________________________ 423
A. Condiii de validitate ______________________________________ 423
B. Efectele depozitului obinuit ________________________________ 424
2. Depozitul necesar _______________________________________ 429
3. Depozitul hotelier _______________________________________ 429
A. Obiectul contractului bunuri ce pot fi aduse de client n hotel ____ 430
B. ntinderea rspunderii hotelierului ___________________________ 431
4. Depozitul bunurilor fungibile i consumptibile _________________ 432
Seciunea a III-a. Sechestrul __________________________________ 433
1. Sechestrul convenional __________________________________ 434
2. Sechestrul judiciar _______________________________________ 435
Capitolul XII. CONTRACTUL DE RENT VIAGER __________________ 437
Seciunea I. Formarea rentei viagere ___________________________ 437
1. Noiune, constituire i reglementare ________________________ 437
2. Caractere juridice _______________________________________ 438
3. Condiii de validitate _____________________________________ 440
Seciunea a II-a. Efectele contractului de rent viager ____________ 440
1. Obligaiile credirentierului ________________________________ 441
2. Obligaiile debirentierului _________________________________ 441
A. Obligaia de plat a rentei __________________________________ 441
B. Obligaia de garanie i rezoluiunea contractului _______________ 442
Seciunea a III-a. ncetarea i urmrirea rentei viagere_____________ 443
Capitolul XIII. CONTRACTUL DE NTREINERE ____________________ 445
Seciunea I. Individualizarea contractului _______________________ 445
1. Definire _______________________________________________ 445
17

kkkkk

2. Caractere juridice _______________________________________ 446


3. Delimitarea contractului de ntreinere ______________________ 447
Seciunea a II-a. Formarea contractului _________________________ 449
Seciunea a III-a. Efectele contractului __________________________ 450
1. Obligaiile creditorului ntreinerii __________________________ 450
2. Obligaiile ntreintorului-debitor __________________________ 451
Seciunea a IV-a. ncetarea contractului _________________________ 452
Capitolul XIV. Jocul i pariul __________________________________ 455
Seciunea I. Aspecte introductive ______________________________ 455
1. Noiune _______________________________________________ 455
2. Caractere juridice _______________________________________ 456
Seciunea a II-a. Efectele jocului i ale pariului ___________________ 457
1. Ctigtorul nu are drept la aciune _________________________ 457
2. Pierztorul nu poate cere restituirea plii ____________________ 459
Seciunea a III-a. Dispoziii speciale n materia jocului i pariului_____ 459
Capitolul XV. CONTRACTUL DE TRANZACIE _____________________ 466
Seciunea I. Noiune, caractere i reglementare __________________ 466
Seciunea a II-a. Formarea contractului de tranzacie ______________ 468
1. Condiii de validitate _____________________________________ 468
2. Nulitatea contractului ____________________________________ 469
Seciunea a III-a. Efectele contractului __________________________ 470
1. Efecte declarative _______________________________________ 470
2. Efecte extinctive ________________________________________ 471
3. Efecte constitutive sau translative __________________________ 471
4. Efecte relative __________________________________________ 472
Seciunea a IV-a. Procedura tranzaciei judectoreti ______________ 472
Teste gril (cu un rspuns corect) ______________________________ 475
Rspunsuri ________________________________________________ 489
Index ____________________________________________________ 491

18

Introducere. CONTRACTUL (REGULI GENERALE)


Seciunea I. Contractul: mijloc juridic de realizare a intereselor
persoanelor
n cursul vieii lor, oamenii intr n diverse relaii sociale pentru realizarea intereselor lor individuale sau de grup. La baza nelegerii lor se afl
Libertatea, adec facultatea natural de a face ceea ce-i place, (care este)
starea normal a omului (s.n.)1.
Contractul este o form juridic (calificat) a relaiei sociale realizat
ntre persoane2. n dreptul civil, termenii de contract i convenie au, n
principiu, aceeai semnificaie3.
n lume, contractul este recunoscut drept instrumentul cvasiexclusiv
al circulaiei averilor i unul dintre mecanismele juridice eseniale ale activitii economice.
Regulile comune ale dreptului contractual sunt date de teoria general a contractului, domeniu abstract, cu rol principal n formularea conceptelor fundamentale.
Concret, contractul se regsete numai n formele sale particulare,
ale contractelor speciale (de exemplu, vnzarea, locaiunea, mprumutul,
mandatul etc.).
n consecin, existena incontestabil a contractelor speciale nu
presupune, implicit, i existena unui contract general. Astfel, n viaa
real, aa-zisul contract izvor de obligaii nu exist.

n acest context, contractul reprezint expresia libertii individului n dreptul


privat; a se vedea D. Alexandresco, Principiile dreptului civil romn, vol. III, Tipografia
Curii Regale, Bucureti, 1926, p. 5.
2
n doctrina juridic cu influene profund filozofice, contractul este un acord de
voin, conflictul este un dezacord de voin. Oamenii vor s se lupte, s se impun,
sunt mai de grab conflictuali dect ngerai sau amorai; a se vedea A. Svescu,
Conflictul juridic. Alegerea de ctre avocat a soluiei, n Practic avocaial, de A. Svescu, M. Cioroab, R. Nioiu, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2013, p. 735.
3
Potrivit doctrinei, convenia este o noiune general, foarte larg, ce cuprinde
n sfera sa i contractul; a se vedea L. Pop, Tratat de drept civil. Obligaiile. Contractul,
Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2009, p. 14.
23

Contractul Reguli generale

Codul civil leag teoria general a contractelor de teoria general a


obligaiilor. Astfel, cunoaterea dreptului obligaiilor trece prin cunoaterea contractelor (s.n.)1.

1. Voinele individuale: fundamentul contractului


Voina reprezint capacitatea individului de a aciona raional pentru
realizarea unor scopuri elaborate, n mod anticipativ, pe plan mental2.
Juridic, voina drept categorie psihologic are o dubl semnificaie:
voina general, adic a ntregii societi sau a unor grupuri sociale i voina individual, caracteristic unui singur individ3.
A. Voine interne i voine exteriorizate
Dup exteriorizarea sa, distingem ntre:
voina intern (real, adevrat), elementul psihologic ce corespunde exact inteniei persoanei de a contracta;
voina declarat (manifestat, exteriorizat), element material al
voinei interne, realizat n scris, verbal sau prin gesturi edificatoare.
Dei subordonat celei interne (reale), voina declarat este totui
singura realitate perceput de teri (n baza creia acetia contracteaz) i
singura, de regul, care produce efecte fa de acetia4.
De cele mai multe ori, voina intern se suprapune formei sale
exteriorizate (voina declarat). Este ns posibil ca voina declarat s nu
corespund integral voinei interne (reale) a contractantului5. n aceast

A se vedea Ph. Malaurie, L. Ayns, Ph. Stoffel-Munck, Drept civil. Obligaiile,


Ed. Wolters Kluwer Romnia, Bucureti, 2010, p. 191; Fr. Terr, Ph. Simler, Y. Lequette,
Droit civil. Les obligations, Dalloz, Paris, 2013, p. 31 i urm.
2
Voina poate fi analizat att ca fenomen, ce ine de particularitile psihice ale
persoanei, dar i ca proces, forma specific de organizare psihic a ntregii activiti; a
se vedea B. Zrg, Ce este voina? Ed. Enciclopedic Romn, Bucureti, 1969, p. 12.
3
A se vedea N. Popa, Teoria general a dreptului, Ed. All Beck, Bucureti, 2002,
p. 94; I. Ceterchi .a., Teoria general a statului i dreptului, Ed. Didactic i Pedagogic,
Bucureti, 1967, p. 334 i urm.
4
Practic, voina poate fi descompus n dou elemente: operaiunea intelectual
i exteriorizarea acesteia; a se vedea G. Boroi, C.A. Anghelescu, Curs de drept civil. Partea general, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2012, p. 127.
5
Cu privire la corelaia dintre voina intern i voina declarat, a se vedea
C.T. Ungureanu, Drept civil. Partea general. Persoanele, Ed. Hamangiu, Bucureti,
2013, p. 130.
24

Contractul Reguli generale

situaie, voina intern este esenial (prevaleaz) n raport cu voina declarat (art. 1266 alin. 1 C. civ.).
Potrivit legislaiei naionale (de inspiraie francez), interpretarea
clauzelor contractuale se face n raport de voina intern, real a prilor
(principiul interpretrii subiective a contractului).
Principiul interpretrii subiective a fost criticat n doctrin, n principal, pe considerentul c procesul de cutare a voinei interne ntreine o
stare de insecuritate n relaiile contractuale (spre deosebire de voina
declarat, care este mult mai precis). n realitate, opoziia dintre poziia
adoptat de legiuitorii francez i german nu este radical, deoarece, n
ciuda principiilor diferite, soluiile adoptate sunt apropiate (rezultnd c
distincia dintre cele dou doctrine este numai academic)1.
Apreciem c interpretarea normei private (contractul) n raport de
voina intern a prilor este o soluie logic i realist, deoarece prile
contractante sunt cunoscute (spre deosebire de norma public, n care
legiuitorul este necunoscut i interpretarea se face exclusiv n raport de
voina manifestat, declarat: textul de lege)2.
B. Acordul de voine: esenial
Contractul este recunoscut drept creaia voinelor individuale a unor
persoane (legea prilor).
Potrivit principiului libertii contractuale limitate, legea poate impune ns condiii n toate etapele contractului (formare, executare, finalizare).
n prezent, asistm ns la ncheierea unor aa-zise contracte prin
dispoziia imperativ a legii. Este, evident, vorba despre aciunea legii asupra contractului (dus la extrem).
n contextul de mai sus, se pun ntrebri precum:
pn unde poate merge intervenia legiuitorului n contract (are i
legiuitorul limitele sale)?

n consecin, distincia dintre voina intern i voina declarat este numai


relativ, deoarece, tehnic, voina nu poate fi separat total de rdcinile sale psihologice; a se vedea C. Larroumet, Droit civil, Les obligations. Le contrat. Conditions de
formation, Economica, Paris, 2007, p. 131-133.
2
Cu privire la stabilirea voinei prilor, sub aspect practic, a se vedea A.E. Svescu, M. Cioroab, R. Nioiu, Practica avocaial, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2013,
p. 403 i urm.
25

Contractul Reguli generale

poate legea nlocui consimmntul prilor la ncheierea contractului civil (esenial i liber, tot prin dispoziia legii) sau consimmntul
poate fi, i el, dirijat?
Discuia pe tema interveniei legii n materie contractual nu este
lipsit de importan teoretic i practic. Reamintim numai problema stabilirii regimului juridic aplicabil aa-ziselor contracte forate (de exemplu,
asigurarea obligatorie de rspundere civil, asigurarea obligatorie a locuinelor, ncheierea forat a unor locaiuni etc.).
Apreciem c natura juridic a actelor obligatorii de formaie bilateral, de mai sus, trebuie cutat n domenii ce exced raporturilor de drept
privat1.
ncercnd s rspundem la ntrebrile de mai sus prezentm, n continuare, cele mai reprezentative poziii doctrinare.

2. Contractul: libertate de voin sau dirijism?


Contractul este, indiscutabil, o expresie a libertii individului, fiind
unanim recunoscut c voina acestuia este fundamentul contractului.
Avnd n vedere ns c, pentru a cpta calificare juridic, voina
individual trebuie s respecte rigorile legii, n doctrin s-au pus ntrebri
precum:
este libertatea de a contracta nelimitat?
n ce raport se afl voina individual cu dispoziia legal (respectiv,
care este raportul dintre interesul individual i cel general)?
Rspunsul la ntrebrile de mai sus presupune, de fapt, alegerea ntre
conceptul autonomiei de voin i cel al libertii contractuale limitate.
a). Principiul autonomiei de voin presupune c ncheierea i fora
obligatorie a actelor juridice depind exclusiv de voina prilor (nu de lege).
Conceptul autonomiei de voin a aprut la sfritul secolului al XIX-lea,
cnd a cunoscut i epoca sa de aur2. Iniial, contractul era, n general,
1

Contractul civil este rezultatul acordului dintre persoane, iar nu rodul unui
dictat juridic, aa cum este actul administrativ (s.n.); a se vedea P. Vasilescu, Drept
civil. Obligaii, Ed. Hamangiu, Bucureti, 2012, p. 234. n acelai context, contractele
obligatorii (impuse, forate) ar putea intra n categoria cvasi-contractelor, n care legea
(nu voina persoanei) este cea care creeaz legtura de drept din care rezult contractul; a se vedea Ch. Lachize, Droit des contrats, Ellipses, Paris, 2012, p. 21.
2
Principiul autonomiei de voin, adoptat de redactorii Codului civil francez din
1804, i-a avut originea n teoria dreptului natural (Grotius, secolul al XVIII-lea), care
punea n eviden libertatea omului i a voinei sale, a teoriei contractului social a lui
26

Contractul Reguli generale

superior legii. Astfel, legea nu avea, n principiu, dect un rol supletiv, i anume
stabilea numai aspectele pe care contractanii nu le avuseser n vedere. Pe
scurt, actul juridic obliga numai pentru c aa au vrut prile.
Principiul a fost deseori criticat pentru subestimarea rolului pe care
legea trebuie s l joace n existena actelor juridice1. Tot astfel, teoriei iniiale i s-a reproat i neglijarea imperativelor bunei-credine i ale echitii.
Dreptul contemporan al contractelor recunoate rolul fundamental al
voinei, dar voina nu mai este autonom (nelimitat), ci trebuie corelat
cu respectul datorat legii2.
Reconsiderarea conceptului autonomiei de voin a avut drept consecin declinul libertii de a contracta i al forei obligatorii a voinei.
Cu toate cele de mai sus, conceptul autonomiei de voin i menine
utilitatea, prin aceea c explic regulile importante ce dirijeaz regimul
juridic al contractului.
b). Principiului libertii contractuale limitate are n vedere c prile
sunt libere s ncheie orice contracte (i s determine coninutul acestora),
n limitele impuse de lege, de ordinea public i de bunele moravuri
(art. 1169 C. civ.).
Rezult c libertatea voinei juridice trebuie exercitat numai n limitele legale. Acestea au n vedere respectarea ordinei publice.
Noiunea de ordine public se compune din: ordinea politic, moral,
social i economic. n doctrin, limitele voinei sunt cuprinse n conceptul conformitii contractului cu ordinea public i bunele moravuri3.

Rousseau (adoptat de Kant, care a utilizat pentru prima oar formula autonomie de
voin) i a influenei liberalismului economic, sintetizat de Carbonnier n sintagma
laisser contracter.
1
ntr-o nou abordare a secolului al XX-lea, contractul devine obligatoriu numai
dac norma de grad superior (legea) autorizeaz subiectele s creeze o norm de grad
inferior (contractul). n consecin, contractul (care creeaz drepturi subiective) nu are
valoare juridic dect dac corespunde regulilor dreptului obiectiv; a se vedea H. Kelsen, La thorie juridique de la convention, 1940, p. 14.
2
Voina individual devine, n aceste condiii, un instrument privilegiat de realizare a nevoilor sociale (teoria voluntarismului social); a se vedea J. Flour, J.L. Aubert,
. Savaux, Droit civil. Les obligations. L' acte juridique, Sirey, Paris, 2006, p. 79 i urm.
3
Pentru o analiz profund a conformitii contractului cu ordinea public i bunele moravuri, a se vedea L. Pop, op. cit. (2009), p. 368 i urm. i doctrina francez:
J. Ghestin, G. Loiseau, Y.M. Serinet, La formation du contrat. Tome 1: Le contrat Le
consentement, L.G.D.J., Paris, 2013, p. 378 i urm; F. Terr, Ph. Simler, Y. Lequette,
27

Contractul Reguli generale

c). Contractul: voin individual i voin public. n doctrin s-a


apreciat c voina individual este determinant, iar Legea ca act normativ obiectiv nu poate fi considerat esena contractului nu numai
datorit faptului c este altceva substanial dect contractul, dar ea n sine
nu reprezint dect o generalizare inapt s produc n sine nimic concret1.
Deci, voina individual de a contracta nu poate fi autonom (liber
de orice ncorsetare legal), fiind limitat de norma imperativ a legii.
Voina individual rmne ns esenial n formarea, executarea i finalizarea contractului2.
n consecin, dei conceptul autonomiei de voin a suferit limitri n
timp, intenia prilor a rmas incontestabil un element absolut necesar
pentru definirea noiunii de act juridic (s.n.)3. Astfel, conform analizei clasice, inima contractului este acordul de voine, care i determin consistena.
n strns legtur cu ordinea public i principiul libertii contractuale se pune i problema bunei-credine i cea a fraudei la lege. Potrivit
art. 1170 C. civ., prile trebuie s acioneze cu bun-credin att la negocierea i ncheierea contractului, ct i pe tot timpul executrii sale.
Buna-credin este o cerin legal, specific domeniului executrii
contractului, potrivit creia prile trebuie s-i ndeplineasc obligaiile
asumate astfel nct efectele contractului s corespund voinei prilor i
scopului urmrit de acestea, n concordan cu legea, regulile de convieuire social i bunele moravuri4.

op. cit. (2013), p. 377 i urm.; L. Mazeaud, Fr. Chabas, Leons de droit civil. Obligations.
Thorie gnrale, Montchrestien, Paris, 1998, p. 104.
1
Autonomia de voin este teoria n sensul ei etimologic de viziune care ne
spune c voina contractanilor face dreptul. Autonomia de voin e o concepie filosofic, ea ntemeiaz libertatea uman pe consimmntul raional, dat n cunotin de
cauz, al singurei fiine raionale care deocamdat exist: omul (s.n.).; a se vedea
P. Vasilescu, Un chip al postmodernismului recent: dreptul consumatorului, n Consumerismul contractual. Repere pentru o teorie general a contractelor de consum,
Ed. Sfera Juridic, Cluj-Napoca, 2006, p. 17.
2
Pentru amnunte, a se vedea S. Angheni, Raporturile juridice dintre profesionitii-comerciani, Ed. Ch Beck, Bucureti, 2014, p. 2 i urm.
3
A se vedea L. Pop, op. cit. (2009), p. 16.
4
Pentru amnunte, a se vedea M. Duu, Dicionar de drept privat, Ed. Mondan,
Bucureti, 2002, p. 91.
28

Contractul Reguli generale

Frauda la lege reprezint nclcarea intenionat, de ctre pri, adesea prin utilizarea unor mijloace viclene, a dispoziiilor imperative ale legii,
cu ocazia ncheierii sau executrii unui contract.

3. Contractul: greu de definit?


Dup modelul Codului civil francez de la 1804, contractul a fost definit, n general, drept un acord de voin (voine) realizat cu scopul de a
produce (raporturi) efecte juridice.
Pentru comparaie, reamintim c doctrina naional, adept a teoriei actului juridic (dup modelul doctrinei germane), definete asemntor i actul juridic (o manifestare de voin fcut cu intenia de a produce efecte juridice, adic de a nate, modifica sau stinge un raport juridic
civil concret1).
n doctrina recent, actul juridic civil norm privat a fost definit i
ca o declaraie de voin fcut cu intenia de a modifica circuitul civil,
caracterizat prin: o voin declarat, efecte juridice i recunoaterea social a utilitii actului2.
Potrivit art. 1166 C. civ., Contractul este acordul de voine dintre
dou sau mai multe persoane (realizat, ncheiat, format, s.n.) cu intenia
de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic.
Din formularea legislativ de mai sus, reinem adoptarea sintagmei
acord de voine, mai apropiat de realitate, deoarece nu se poate vorbi
despre o voin (unic) a contractului, ci numai de voine individuale (concordante)3.

Cunoscut ca definiia tradiional; a se vedea Gh. Beleiu, Drept civil romn.


Introducere n dreptul civil. Subiectele dreptului civil, Ed. ansa SRL, Bucureti, 1998,
p. 125; G. Boroi, Drept civil. Partea general. Persoanele, Ed. Hamangiu, Bucureti,
2008, p. 185; E. Chelaru, Drept civil. Partea general, Ed. All Beck, Bucureti, 2003,
p. 98.
2
n aceast concepie, actul juridic este analizat ca o procedur generatoare de
norme private (s.n.); a se vedea P. Vasilescu, Relativitatea actului juridic civil. Repere
pentru o nou teorie general a actului de drept privat, Ed. Rosetti, Bucureti, 2003,
p. 62 i urm.
3
Precizm c, n doctrin, contractul este prezentat ca fiind produsul ntlnirii
dintre voinele individuale ale viitoarelor pri contractante; a se vedea L. Pop, op. cit.
(2009), p. 155.
29

Contractul Reguli generale

Definiia contractului a fost deseori criticat1, cel puin pentru urmtoarele dou neajunsuri:
a). nu orice manifestare de voin individual devine act juridic civil,
ci numai aceea care ndeplinete condiiile de validitate cerute de lege;
b). contractul produce efecte juridice pentru atingerea scopului
urmrit (de pri)2.
Apreciem c definirea contractului3 ar trebui s in cont de caracteristicile sale generale:
contractul este actul juridic cel mai cunoscut4; reprezentativitatea
contractului deriv, n primul rnd, din utilitatea sa practic, fiind cel mai
cunoscut procedeu tehnic (juridic) de realizare a schimburilor economice5;
contractul este un act juridic special, rod al acordului a dou sau
mai multe voine individuale;
contractul este i un act juridic complex, n cuprinsul cruia se regsesc elemente ce urmeaz o anumit ordine, precum: motivaia contractrii, manifestri precontractuale, voine individuale concordante, momentul ncheierii (perfectrii) actului, raportul juridic (obligaiile prilor) i scopul, finalitatea urmrit;
contractul se ncheie pentru realizarea intereselor persoanelor,
pentru atingerea obiectivelor urmrite de pri (finalitatea voinelor juridi1

n pofida neajunsurilor sale, definiia tradiional are ns meritul de a exprima, n general, distincia dintre actele juridice i faptele juridice civile (ca evenimente
sau aciuni omeneti productoare, fr intenie, de efecte juridice); a se vedea A. Pop,
Gh. Beleiu, Drept civil. Teoria general a dreptului civil, Bucureti, 1980, p. 186.
2
Doctrina admite c orice manifestare de voin are o cauz (un scop); n caz
contrar, asumarea unei obligaii fr niciun scop nu poate fi dect opera unei persoane lipsite de raiune; a se vedea A. Ionacu, Drept civil. Partea general, Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1963, p. 90 i urm.; D. Cosma, Teoria general a actului
juridic civil, Ed. tiinific, Bucureti, 1969, p. 220.
3
Etimologie: din lat. contraho, -ere = a trage mpreun, apoi a reuni, a strnge
mpreun.
4
Reamintim c actele juridice se divid n: acte juridice unilaterale, contracte i
acte juridice colective (caracterizate prin aceea c pot fi impuse i unor persoane ce nu
particip la ncheierea lor; de exemplu, n cadrul societii anonime, votul acionarilor
majoritari angajeaz i rspunderea acionarilor minoritari, neparticipani la luarea
deciziilor).
5
A se vedea X. Henry, Des contrats civils et commerciaux aux contrats de consommation, Presses Universitaires de Nancy, 2009, p. 77; F. Terr, Ph. Simler, Y.
Lequette, Droit civil. Les obligations, Dalloz, Paris, 2002, p. 29.
30

Contractul Reguli generale

ce)1; n acest context, efectele contractului (obligaiile civile2) reprezint


(numai) mijloace juridice de realizare a scopului urmrit de pri3.
Fa de cele de mai sus, definim contractul drept o nelegere (un
acord, pact) dintre dou persoane (de regul), ncheiat n condiiile legii,
care produce efecte (mijloace) juridice4 n vederea realizrii intereselor
(scopurilor) urmrite de pri.
Pe scurt, contractul este o nelegere juridic, adic o form calificat care asigur prii de bun-credin concursul forei coercitive a
statului.
n acest context reamintim c doctrina cunoate, ca excepie, i
situaii n care, prin acordul de voine, nu se dorete intrarea n raporturi
juridice. De exemplu acordurile neobligatorii care nu dau natere la obligaii juridice. Este cazul actelor de curtoazie sau de complezen, angajamentelor de onoare, scrisorilor de intenie etc.5
Contractul este reglementat n Cartea a V-a Despre obligaii, Titlul II
Izvoarele obligaiilor, Capitolul I Contractul, art. 1166-1323 C. civ.

4. Reconsiderarea noiunii de contract. Orientri actuale


Contractul nseamn: voin privat, dar i voin public.

n fond, cei care ncheie un act juridic nu urmresc att s stabileasc anumite
raporturi, ct realizarea coninutului lor; a se vedea P. Vasilescu, Actul juridic civil, n
Introducere n dreptul civil de I. Reghini, . Diaconescu, P. Vasilescu, Ed. Hamangiu,
Bucureti, 2013, p. 424.
2
Teoria general a obligaiilor este cheia de bolt a dreptului civil. i mai mult,
se poate afirma c ea constituie baza ntregii construcii a dreptului, mai ales a dreptului privat (s.n.); a se vedea L. Pop, Tratat de drept civil. Obligaiile. Regimul juridic
general, Ed. C.H. Beck, Bucureti, 2006, p. 3.
3
Actul juridic se svrete ntr-un anumit scop, pentru realizarea cruia obligaia nu constituie dect mijlocul. Este evident c prile din actul juridic nu i-ar asuma
obligaiile dac nu ar ndjdui c n felul acesta i vor atinge scopul propus (s.n.); a se
vedea D. Cosma, op. cit., p. 220.
4
Reciprocitatea i interdependena este de natura obligaiilor contractuale (nu ns
i de esena contractului). De regul, obligaiile prilor sunt diferite, dar ele pot fi i asemntoare (de exemplu, n contractul de societate, obligaiile coincid). Tot astfel, de
regul, obligaiile prilor se afl ntr-un echilibru, dar, ca excepie, ele pot fi i inegale (de
exemplu, donatarul are numai o obligaie de recunotin, de gratitudine).
5
Pentru amnunte privind distincia dintre contract i accords non obligatoires, a se vedea Ch. Lachize, op. cit., p. 23-25.
31

Contractul Reguli generale

Emanaie a intereselor persoanelor la scar restrns, contractul i


produce efectele n temeiul ndatoririi morale a individului de a-i respecta
cuvntul dat i a-i achita angajamentele.
n raport cu legea public am putea spune c norma privat (contractul) este mai uman, mai apropiat de sufletul i interesele individului.
Legea prilor (contractul) se supune ntotdeauna legii publice, ns
raportul dintre ele difer n funcie de momentul evoluiei societii i a
intereselor sale.
n consecin, asistm la inerente reconsiderri ale conceptului iniial
de contract. n doctrina francez1 se apreciaz c evoluia actual a contractului este marcat de cinci direcii majore:
a). Vitalitate dar i stagnare. Dezvoltarea iniiativei individuale face s
apar noi contracte, n timp ce contractele clasice devin adesea standardizate i repetitive.
b). Sociologism n cretere, cu accent pe calitatea contractului. Dac
n 1804, dreptul contractelor comerciale se opunea contractelor civile (prin
specificul activitii comerciale), astzi se impune o alt noiune, aceea de
profesionist (de exemplu, transportator, medic, notar, constructor etc.) cu
obligaii particulare i, respectiv, consumator cu drepturi de informare,
consiliere, securitate.
c). Judiciarizare progresiv. Dac n 1804 judectorul nu avea un rol
activ n contract (limitndu-se la a-i ordona executarea sau a-i constata
vicierea), astzi judectorul (sau arbitrul) poate adesea atenua, modera
(sau chema la negociere) i chiar reechilibra obligaia contractual.
d). Influena dreptului european. Astfel, multe directive i regulamente au efecte inclusiv asupra practicii contractuale (n materie bancar,
asigurri, instrumente financiare, protecia consumatorilor, concuren
etc.). Mai mult, sunt n curs de elaborare mai multe proiecte de Cod european al contractelor.
e). Influena comerului internaional. Modernizarea relaiilor de afaceri i consecina sa, uniformizarea dreptului contractelor internaionale
exercit o influen asupra contractelor interne.
n concluzie, dreptul contractelor evolueaz lent. Astfel, schimbrile
sale sunt mai ncete dect n dreptul bunurilor, al rspunderii delictuale i,
mai ales, al persoanelor i familiei.
1

A se vedea Ph. Malaurie, L. Ayns, Ph. Stoffel-Munck, Les obligations, Defrnois,


Paris, 2011, p. 182-183.
32

Contractul Reguli generale

Dei exist o criz, contractul nu reculeaz, ci avanseaz. Mai precis,


dreptul contractelor cunoate o explozie prin fracionare, n izvoarele sale
i n obiectul su1 (care nu corespunde unei reglementri moniste).
Ne raliem truismului potrivit cruia Contractul exist de iure n sine,
pentru c el nu este dect expresia juridic a libertii individuale (s.n.)2.

5. Categorii de contracte
Gruparea contractelor pe categorii prezint importan teoretic i
practic pentru identificarea caracteristicilor i a regimului juridic aplicabil
fiecrui contract civil n parte.
Doctrina organizeaz contractele dup criterii precum: coninutul i
corelaia lor, modul de formare i de executare, scopul urmrit etc.
Dup caracterul dispoziiei legale care le reglementeaz, clasificrile
sunt: expres prevzute de Codul civil i implicite.
A. Clasificri expres prevzute n Noul cod civil
a). Dup raportul dintre obligaii, contractele sunt:bilaterale (sinalagmatice) i unilaterale.
Contractele sinalagmatice sunt acelea n care obligaiile nscute din
acesta sunt reciproce i interdependente, aa nct fiecare parte are att
calitatea de creditor, ct i pe cea de debitor (art. 1171 C. civ.). De exemplu,
n contractul de vnzare-cumprare, prile au, n acelai timp, calitile de
creditor i debitor.
n materie contractual, contractele sinalagmatice constituie regula.
Pe lng reciprocitatea i interdependena obligaiilor, contractele
sinalagmatice presupun i un echilibru ntre prestaiile prilor (impus de
accepiunea general a contractului, n sine)3.
Contractele unilaterale sunt cele n care obligaiile prilor nu sunt
reciproce sau interdependente, chiar dac executarea lor presupune
obligaii n sarcina ambelor pri (art. 1171 C. civ.)4.
1

A se vedea Ph. Malaurie, L. Ayns, Ph. Stoffel-Munck, op. cit. (2011), p. 183.
Dac mine ar disprea toate textele de lege, contractul i dreptul su nu ar fi
prea mult vtmate; a se vedea P. Vasilescu, op. cit., (2006), p. 2 i doctrina francez
citat.
3
A se vedea M.L. Magdo-Belu, Contractul de vnzare n noul Cod civil,
Ed. Hamangiu, Bucureti, 2014, p. 5 i urm.
4
Calificarea drept unilateral a unui contract n care ambele pri au obligaii
(dar care nu sunt reciproce) este creatoare de confuzii, deoarece termenul de contract
2

33