Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.

3
1. Principiile strategiei protectiei mediului sunt:
a. cine ,,polueaza plateste
a. pregatirea aderarii Romaniei la UE
b. mentinerea sanatatii populatiei
2. Termenul de ,,poluare desemneaza:
a. introducerea directa a unor substante in aer, apa, sol, producandu-se
prejudicii sanatatii umane
b. introducerea directa/indirecta ca rezultat al unei activitati desfasurate de
om, de substante, vibratii, caldura, zgomot in apa, aer, sol care poate produce
prejudicii sanatatii umane sau calitatii mediului care pot dauna bunurilor
materiale ori pot cauza o deteriorare sau o impiedicare a utilizarii mediului in
scop recreativ sau in alte scopuri legitime
b. introducerea directa/indirecta in mediu a unor substante sau energii
vatamatoare pentru om
3. Enumerati 3 dintre principiile dezvoltarii durabile astfel dupa cum sunt
stabilite in OUG nr. 195/2005:
a. Principiul integrarii cerintelor de mediu in celelalte politici sectoriale
b. Principiul precautiei in luarea deciziei
c. Principiul actiunii preventive
d. Principiul retinerii poluantilor la sursa
e. Principiul poluatorul plateste
f. Principiul conservarii biodiversitatii si a ecosistemelor specifice cadrului
biogeografic natural
4. Poluanii primari sunt:
a. cei emisi direct din surse identificate si identificabile
a. produsi in aer prin interactiunea unor poluanti
b. produsi in aer prin reactia cu anumiti constituenti ai aerului
5. Gospodarirea durabila a apelor presupune:
a. mentinerea integritatii fizice, chimice si biologice a resurselor de apa
a. lucrari de indiguire a apelor
b. apararea impotriva inundatiilor
6. Alegeti principiile care stau la baza gospodaririi durabile a apelor:
a. pr. dezvoltarii durabile si al prevenirii
a. pr. prevenirii inundatiilor
b. pr. refacerii zonei costiere

7. Gospodarire durabila a padurilor interzice:


a. defrisarea vegetatiei forestiere
b. desfasurarea de activitati care produc distrugerea arborilor nedestinati
exploatarii si a semintisului
c. defrisarea vegetatiei forestiere si desfasurarea de activitati care produc
distrugerea arborilor nedestinati exploatarii si a semintisului
8. Dreptul de preemptiune la vinzarile terenurilor din fondul forestier:
a. este recunoscut vecinilor, indiferent de faptul ca terenul a fost scos la
vnzare este in proprietatea privata sau publica
a. trebuie stabilit prin act juridic incheiat in forma autentica
b. titularii acestuia trebuie sa se pronunte expres in termen de 10 zile de la
afisarea ofertei de vinzare
9. Printre atributiile ce vizeaza protectia mediului in asezarile umane se
regasesc:
a. elaborarea unor strategii nationale si internationale comune
b. colaborarea interstatala
c. elaborarea politicii nationale privind protectia atmosferei, schimbarile
climatice si pentru protectia populatiei
10. Tratai un subiect la alegere.