Sunteți pe pagina 1din 1

Seria

Nr. facturii
Data

FACTURA

nr.

FURNIZOR

CUMPRTOR

Nume
Nr.ORC/an
C.I.F.
C.U.I.
Sediul
Judeul
Contul
Banca

Nume
Nr.ORC/an
C.I.F.
C.U.I.
Sediul
Judeul
Contul
Banca

Nr.

Denumirea produselor
sau a serviciilor

U.M

Cantit. Preul unitar


3

Valoarea

Valoarea cu
T.V.A.

5 (3*4)

5+TVA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Moneda RON

Total
Din care accize

EXPEDIIA
Numele delegatului
B.I./C.I. Seria
Eliberat()
Semnturile

Semntura
i tampila
furnizolului

nr.

Semntura de primire