Sunteți pe pagina 1din 2

FISA DE POST SPECIALIST TEHNIC

1. Denumirea compartimentului:
Departamentul tehnic
2. Denumirea postului:
Specialist Tehnic
3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT
4. Se subordoneaza:
Director Tehnic
5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC
6. Subordoneaza:
Numai daca este cazul
7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:
8. Relatii functionale:
Are relatii de reprezentare a firmei in raport cu terte persoane pe probleme circumscrise responsabilitatilor sale.
Are relatii de cooperare cu sefii punctelor de lucru;
9. Pregatirea si experienta:
Conditii minime de calificare:
- studii superioare tehnice;
- capacitatea de a utiliza calculatorul (WinDev, Word, Excel, Outlook);
- experienta in munca de cel putin 5 ani, din care cel putin 3 ani in domeniul constructiilor;
- capacitate de initiativa si de a avea puncte de vedere personale;
- capacitate de organizare si disciplina a muncii;
- capacitate de asimilare;
- simtul responsabilitatii.
10. Autoritate si libertate organizatorica:
Are autoritate si decide asupra tuturor problemelor care deriva din responsabilitatile sale.
11. Responsabilitati si sarcini:
- urmarirea activitatii tehnice si asigurarea comunicarii adecvate cu clientii.
- participa la analiza licitatiilor si la analiza modului de realizare a lucrarilor;
- participa la programarea lucrarilor, alaturi de sefii punctelor de lucru (detalierea planului general al lucrarii);
- pregateste ofertele pentru potentialii clienti;
- intocmeste devizele-oferta si situatiile de lucrari aferente lucrarilor in curs de executie si executate;
- centralizeaza lunar evolutia activitatilor la punctele de lucru si urmareste evolutia contractelor incheiate din punct
de vedere a desfasurarii lucrarilor;
- intocmeste si tine evidenta dosarelor lucrarilor;
- intocmeste si actualizeaza permanent baza de date cu preturi la materiile prime si materialele folosite de firma;
- implementeaza actiunile corective si preventive stabilite si initiaza actiuni de imbunatatire a eficientei si eficacitatii

activitatilor proprii;
- realizeaza toate sarcinile, subordonate obiectivului postului, delegate de Directorul Tehnic sau de o functie ierarhic
superioara.
12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:
Daca este cazul
13. Semnaturi:
14. Data semnarii: