Sunteți pe pagina 1din 3

...................

SRL
Fisa postului
Anexa la contractul individual de munca nr. ..
I.

Identificare pozitie: Copywriter Publicitate

Denumire / cod COR: 245525

Atribuii de conducere/coordonare:

Denumire interna: Web Copywriter

Top management

Departament: Client Service

Middle management

Companie: ...................SRL

Staff (non-managerial)

Post unic
Post multiplu
II.

III.

IV.

Program de lucru:
- norm redus:
h
- norm ntreag
8h

Locatie:
- birou 100 %

Scopul pozitiei:
Interpretarea brief-urilor de creatie si furnizarea de concepte si idei pentru transpunerea
mesajelor clientului in mediul online;
Producerea de texte publicitare (copywriting) intr-o maniera profesionista si
convingatoare pentru proiectele online ale clientilor SC ...................SRL, cu scopul primar
de a satisface nevoile acestora de marketing si publicitate;
Relatii ierarhice:
Se subordoneaza (denumirea interna a pozitiei):
Managerului de Proiect/Directorului de Creatie
Coordoneaza pe (denumirile interne ale pozitiilor):

Responsabilitati:
Redactarea de texte publicitare (copywriting) intr-o maniera profesionista pentru siteurile si microsite-urile clientilor, in concordanta cu brief-ul creativ;
Redactarea de texte publicitare (copywriting) pentru retele de socializare (pagini de
Facebook, aplicatii de Facebook, conturi de Twitteri pentru companii, conturi de Youtube
etc.);
Crearea de texte publicitare pentru reclame de tip PPC (atat pentru motoarele de
cautare cat si pentru reclamele Facebook si LinkedIn);
Furnizarea de idei si generarea de texte publicitare (copywriting) pentru bannere web,
fie ele animate sau statice;
Colaborarea cu web designer-ul in interpretarea brief-ului de creatie si in gasirea de idei
si solutii pentru a satisfice cat mai bine nevoile de comunicare online ale clientilor;
Lucrul alaturi de web designer pentru a asigura consistenta mesajului si a identitatii de
brand prin website-urile sau proiectele online create;
Furnizarea de estimari de timpi cat mai precise pentru lucrul bazat pe brief-uri de
creatie;
Contributia activa la discutii si sesiuni de brainstorming la cerere;
Se conformeaza regulilor stabilite de catre Managerul de Proiect (ProjectManager);

Ed. 2

F-PD-06/6

V.

VI.

Cerinte specifice postului


Cunoasterea foarte buna a limbajelor de programare folosite in realizareaproiectelor la
care Participa;
Abilitati dovedite de a prezenta idei intr-o maniera comprehensive si profesionista
(prezentari Powerpoint si sprijin verbal);
Cunostinte foarte bune de operare pe calculator;
Cunoasterea unei limbi straine vorbit si scris;
Capacitate de analiza si sinteza, memorie dezvolatata;
Asumarea responsabilitatilor;
Rezistenta la sarcini repetitive;
Excelente abilitati de comunicare atat scrisa, cat si verbal;

Calificari necesare ( atestari, certificari):


Studii superioare;

Experienta necesara:
Minim un an de zile pe o pozitie similara;

VII.
VIII.

Obligatii si indatoriri:
Informeaza Managerul de Proiect (Project Manager) cu privire la orice eveniment care
cauzeaza intarzieri sau are repercursiuni negative asupra proiectului sau
departamentului;
Respecta urmatoarele documente de referinta: manualul angajatului, manualul
procedurilor de sistem, manualul de proceduri departamentale, legislatia in vigoare;
Respecta legislatia si instructiunile proprii din domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca;
Indeplinirea intocmai si la timp a sarcinilor de serviciu;
Respectarea regulamentului intern al societatii;
Respecta politicile HR si financiare ale SC ...................SRL;
Respecta normele calitatii existente in cadrul SC ...................SRL;
Aplica si respecta metodologiile SC ...................SRL;
Pastreaza confidentialitatea asupra tuturor informatiilor si datelor ce pot, prin divulgare,
aduce prejudicii Societatii;
Respecta regulile privind comunicarea prin intermediul canalelor de comunicare din
cadrul SC ...................SRL (telefon, intemet, etc.);
Respecta confidentialitatea salariului;
Manifestarea unei griji deosebite fata de bunurile societatii, indiferent de forma lor:
informationala, materiala, financiar-bancara;
Adoptarea unei tinute ingrijite si decente si folosirea in raporturile de de serviciu a unui
limbaj civilizat;
Adoptarea unei atitudini principale fata de colegi si fata de conducerea societatii;
Respectarea programului de lucru stabilit de conducerea unitatii ;
Administrarea judicioasa a timpului de lucru incat, toate solicitarile/sesizarile primite sa
fie rezolvate la timp si spre satisfacerea cerintelor postului;
Indeplinirea altor atributiuni stabilite de conducerea unitatii;

Angajat,
Administrator ,

Ed. 2

Director,

F-PD-06/6

Ed. 2

F-PD-06/6

S-ar putea să vă placă și