Sunteți pe pagina 1din 5

II.

ACTIVITATEA DE DEBITARE SI PRELUCRARE


MATERIAL LEMNOS
1610
1622
1623
1624
4332

Tierea i rindeluirea lemnului


Fabricarea parchetului asamblat n panouri
Fabricarea altor elemente de dulgherie i tmplrie, pentru construcii
Fabricarea ambalajelor din lemn
Lucrri de tmplrie i dulgherie (2812* Pentru un consum de materie prim >= 5 t/lun)

1. Acte necesare cu caracter general:


Certifical de inregistrare la Registrul Comertului
- Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului pentru activitatea
desfasurata cod CAEN 1610, 1622, 1623, 1624, 4332 certificat de inscriere
mentiuni si certificatul constatator pentru punct de lucru, nerespectarea Legii nr
359/2004 cu modificarile si completarile ulterioare, constituie contraventie si se
sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei, conform Legii nr. 359/2004,
art. 41, alin (1) si (2).
Registrui unic de control
- Prezentarea registrului unic de control; lipsa acestuia constituie
contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei, neprezentarea
acestuia constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la
2.000 lei, conform Legii nr. 252/2003, art. 8, alin (1) pct.a) si b).
2. Acte necesare specifice desfasurarii acestei activitati:

Autorizatie de mediu
- Autorizatie de mediu, cu sau fara program de conformare, in functie de
activitatea desfasurata la punctul de lucru, pentru:
a) taierea si rindeluirea lemnului;
b) fabricarea parchetului asamblat n panouri;
c) fabricarea de elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructi;i
d) fabricarea ambalajelor din lemn;
e) lucrri de tmplrie i dulgherie (Pentru un consum de materie prim >= 5 t/lun)
-conform OM nr. 377/2008, Anexa , alin (2), cod CAEN 1610, 1622, 1623, 1624,
4332; lipsa acesteia constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la
5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice si de la 30.000 lei la 60.000 lei pentru
persoane juridice, conform OUG nr. 195/2005 cu modificarile si completarile
ulterioare, art. 96, alin (2) pct.1;
Contracte pentru colectarea, transportul si eliminarea deseurilor
- Necontractarea cu unitati specializate a colectarii, reutilizarii, reciclarii,
transportului si eliminarii deseurilor, in situatia in care aceste activitati nu se pot
executa prin mijloace proprii, constituie contraventie si se sanctioneaza cu

amenda de la 200 lei la 2.000 lei pentru persoane fizice si cu amenda de la 10.000
lei la 20.000 lei pentru personae juridice, conform OUG nr 78/2000 cu
modificarile si completarile ulterioare, art 51, alin (1) A lit c);
3. Obligatiile agentilor economici care desfasoara activitate de debitare si
prelucrare primara material lemnos:
Legitimarea agentului economic
- Legitimarea agentului economic la solicitarea expresa a personalului de
inspectie si control prevazut in OUG nr. 195/2005 cu modificarile si completarile
ulterioare, nerespectarea acesteia constituie contraventie si se sanctioneaza cu
amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoane fizice si de la 25.000 lei la
50.000 lei pentru persoane juridice, conform OUG nr. 195/2005 cu modificarile si
completarile ulterioare, art. 96, alin (1) pct.23;
Participarea la activitatea de verificare, inspectie si control
- De a asista persoanele imputernicite cu activitati de verificare, inspectie
si control; nerespectarea acesteia constituie contraventie si se sanctioneaza cu
amenda de la 7.500 lei la 15.000 lei pentru persoane fizice si de la 50.000 lei la
100.000 lei pentru persoane juridice, conform OUG nr. 195/2005 cu modificarile
si completarile ulterioare, art. 96, alin (3) pct.5;
Facilitarea verificarii, inspectei si controlul activitatii
- De a facilita verificarea, inspectia si controlul activitatilor ai caror
titulari sunt; nerespectarea acesteia constituie contraventie si se sanctioneaza cu
amenda de la 7.500 lei la 15.000 lei pentru persoane fizice si de la 50.000 lei la
100.000 lei pentru persoane juridice, conform OUG nr. 195/2005 cu modificarile
si completarile ulterioare, art. 96, alin (3) pct.7;
Respectarea prevederilor din actele de reglementare
- Respectarea prevederilor din actele de reglementare; nerespectarea
acestora constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 7.500 lei la
15.000 lei pentru persoane fizice si de la 50.000 lei la 100.000 lei pentru persoane
juridice, conform OUG nr. 195/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, art.
96, alin (3) pct.1;
Depozitarea deseurilor rezultate in urma prelucrarii lemnului: coaja,
rumegus, talas, aschii, margini si altele asemenea, in mod selectiv si pe platforme
betonate
- nerespectarea constituie contraventie conform HG nr.2293/2004, art
6 lit. a) coroborat cu art. 3, alin (1) litb) si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei
la 1.500 lei pentru persoane fizice si de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane
juridice conform HG nr. 2293/2004, art.7, lit. a);

Sa nu deverseze uleiuri uzate n apele de suprafa, apele subterane i n


sistemele de canalizare
- constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 1.000
lei pentru persoane fizice, respectiv de la 7.500 lei la 10.000 lei pentru persoane
juridice, conform HG nr 235/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, art
16, lit a), nerespectarea prevederilor art.4 alin. (1) lit. a);
Asigurarea colectarii separate a ntregii cantiti de uleiuri uzate generate
- s asigure colectarea separat a ntregii cantiti de uleiuri uzate
generate,precum si stocarea corespunzatoare pana la predare; conform
prevederilor ar. 5 alin. (1) din HG nr.235/2007, nerespectarea acestor prevederi
constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 1.000 lei
pentru persoane fizice, respectiv de la 7.500 lei la 10.000 lei pentru persoane
juridice, conform HG nr. 235/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, art
16, lit a);
Sa nu colecteze, stocheze i sa transporte uleiuri uzate n comun cu alte tipuri
de deeuri
- colectarea, stocarea i transportul uleiurilor uzate n comun cu alte tipuri
de deeuri este interzisa conform prevederilor art. nr. 4, alin (1) lit. h);
nerespectarea acestei prevederi constituie contraventie si se sanctioneaza cu
amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice, conform HG nr
235/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, art 16, lit b);
Sa tina evidenta gestiunii deseurilor conform HG nr. 856/2002; absenta
acesteia, inscrierea de date incorecte, neutilizarea codurilor deseurilor prevazute in
Anexa nr. 2 din HG nr. 856/2002, precum si netransmiterea evidentei gestiunii
deseurilor autoritatilor publice teritoriale de protectia mediului la solicitarea
acestora, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la
7.500 lei, conform HG nr. 856/2002, art. 9 lit a), b), c), d), dupa caz;
Sa efectueza transportul si eliminarea deseurilor cu asigurarea masurilor de
protectie a sanatatii populatiei si mediulu
- Transportul si eliminarea deseurilor fara asigurarea masurilor de
protectie a sanatatii populatiei si mediului constituie contraventie si se
sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 2.000 lei pentru persoane fizice si cu
amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoane juridice, conform OUG nr
78/2000 cu modificarile si completarile ulterioare, art 51, alin (1) A lit d);
Sa completeze formularul de ncarcare-descarcare deseuri nepericuloase sisa
asigure pastrarea acestuia,
- Conform art. 20 alin (2) din HG nr. 1061/2008, formularul de ncarcaredescarcare deseuri nepericuloase se completeaza de catre expeditor n 3
exemplare si se pastreaza dupa cum urmeaza: un exemplar semnat si stampilat la
expeditor, unul la transportator, semnat, completat cu codul numeric personal al
persoanei care transporta deseurile si cu numarul de nmatriculare al mijlocului
de transport, iar ultimul se transmite destinatarului prin intermediul

transportatorului., nerespectarea acestei prevederi constituie contraventie si se


sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei, conform HG nr 1061/2008
cu modificarile si completarile ulterioare, art 25, alin (2) lit b);
Sa prezinte formularul de ncarcare-descarcare deseuri nepericuloase
- Conform prevederilor art. nr. 22, alin (2) din HG nr 1061/2008
expeditorul, destinatarul si transportatorul deseurilor nepericuloase sunt obligati
sa prezinte formularul de ncarcare-descarcare deseuri nepericuloase la
solicitarea organelor abilitate conform legii sa efectueze controlul asupra
gestionarii deseurilor, nerespectarea acestei prevederi constituie contraventie si se
sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, conform HG nr 1061/2008
cu modificarile si completarile ulterioare, art 25, alin (2) lit c);
Sa nu arunce sau depoziteze rumegus sau alte deseuri pe malurile raurilor,
paraelor, lacurilor, baltilor si amenajarilor piscicole
- aruncarea sau depozitarea rumeguului, deeurilor menajere i zootehnice
i a oricror materii i materiale, produse i substane poluante pe malurile
rurilor, praielor, lacurilor, blilor i amenajrilor piscicole constituie
contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei, conform
OUG nr 23/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, art 63, lit h);
Sa respecte prevederile privind circulatia cu autovehiculele de orice tip i
transportul cu orice mijloace al butenilor prevazut in OUG nr. 23/2008 cu
modificarile si completarile ulterioare
- circulaia autovehiculelor de orice tip i transportul cu orice mijloace al
butenilor prin albia minor a rurilor i praielor din zona de munte constituie
contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei, conform
OUG nr 23/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, art 63, lit m);
Sa realizeze in totalitate si la termen masurior dispuse
- Nerealizarea in totalitate si la termen a masurilor dispuse cu ocazia
controalelor anterioare constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la
7.500 lei la 15.000 lei pentru persoane fizice si de la 50.000 lei la 100.000 lei
pentru persoane juridice, conform OUG nr. 195/2005 cu modificarile si
completarile ulterioare, art. 96, alin (3) pct.9;
Sa nu continue activitatea dupa suspendarea autorizatiei de mediu
Continuarea activitatii dupa suspendarea autorizatiei de mediu constituie
infractiune (inchisoare sau amenda penala) conform OUG nr.195/2005 cu
modificarile si completarile ulterioare, art.98, alin.(2), pct. 6;
Sa nu continue activitatea dupa dispunerea incetarii acesteia
Continuarea activitatii dupa dispunerea incetarii acesteia constituie
infractiune (inchisoare sau amenda penala) conform OUG nr. 195/2005 cu
modificarile si completarile ulterioare, art. 98, alin.(4), pct. 1;

Cu ocazia controlului efectuat, in baza OG nr. 2/2001 se pot aplica sanctiuni


complementare, respectiv informarea autoritatii de reglementare cu privire la
suspendarea sau anularea autorizatiilor/avizelor/acordurilor eliberate, precum
si/sau suspendarea activitatii agentului economic.

INTOCMIT
Camelia SENDRULESCU