Sunteți pe pagina 1din 4

I.

ACTIVITATEA DE EXPLOATARE MASA LEMNOASA


Cod CAEN 0210 Silvicultura si alte activitati forestiere;
0220 Exploatarea forestier

1. Acte necesare cu caracter general:


Certifical de inregistrare la Registrul Comertului
- Certificatul de inregistrare la Registrul Comertului pentru activitatea
desfasurata cod CAEN 0210, 0220, certificat de inscriere mentiuni si certificatul
constatator, desfasurarea oricarei activitati cu nerespectarea Legii nr 359/2004 cu
modificarile si completarile ulterioare, constituie contraventie si se sanctioneaza
cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei, art. 41, alin (1) si (2).
Registrui unic de control
- Prezentarea registrului unic de control; lipsa
acestuia constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000
lei, neprezentarea acestuia constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de
la 1.000 lei la 2.000 lei,conform Legii nr. 252/2003, art. 8, alin (1) pct.a) si b).

2. Acte necesare specifice desfasurarii acestei activitati


a) din punct de vedere al protectiei mediului:
Autorizatie de mediu
- Autorizatie de mediu pentru exploatare masa lemnoasa, Pe unitate de
baz/producie - OM nr. 377/2007, Anexa, alin (2) Sectiunea A 0210, Silvicultur
i alte activiti forestiere Pe unitate de baz/producie**), 0220 Exploatarea
forestier; - lipsa acesteia constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de
la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice si de la 30.000 lei la 60.000 lei
pentru persoane juridice, conform OUG nr. 195/2005 cu modificarile si
completarile ulterioare, art. 96, alin (2) pct.1;

b) din punct de vedere silvic:


Autorizatie de exploatare
Proces verbal de predare primire a parchetului
Exploatarea masei lemnoase se face dupa obtinerea autorizatiei de exploatare si
predarea parchetului, conform prevederilor OM nr. 606/2008.

Exploatarea masei lemnoase se face de persoane juridice atestate de autoritatea


publica centrala care raspunde de silvicultura.
Prin exceptie persoanele fizice pot exploata in regie proprie un volum de
maximum 20 metri cubi/an din padurile pe care le au in proprietate.
La exploatarea masei lemnoase se folosesc tehnologii de recoltare, de
colectare, lucrari in platforma primara si de transport al lemnului din padure care
sa nu produca degradarea solului, a drumurilor forestiere si a malurilor apelor,
distrugerea sau vatamarea semintisului utilizabil, precum si a arborilor nedestinati
exploatarii, peste limitele admise de normele tehnice.Titularii autorizatiilor de
exploatare raspund pe toata durata exploatarii pentru prejudiciile produse in
cuprinsul parchetului si drumurilor auto forestiere pe care circula.

3. Obligatiile agentilor economici care desfasoara activitate de


exploatare masa lemnoasa:
Legitimarea agentului economic
- Legitimarea agentului economic la solicitarea expresa a personalului de
inspectie si control prevazut in OUG nr. 195/2005 cu modificarile si completarile
ulterioare, nerespectarea acestei prevederi constituie contraventie si se
sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoane fizice si de la
25.000 lei la 50.000 lei pentru persoane juridice, conform OUG nr. 195/2005 cu
modificarile si completarile ulterioare, art. 96, alin (1) pct.23;
Participarea la activitatlei de verificare, inspectie si control
- De a asista persoanele imputernicite cu activitati de verificare, inspectie
si control, nerespectarea acestei prevederi constituie contraventie si se
sanctioneaza cu amenda de la 7.500 lei la 15.000 lei pentru persoane fizice si de la
50.000 lei la 100.000 lei pentru persoane juridice, conform OUG nr. 195/2005 cu
modificarile si completarile ulterioare, art. 96, alin (3) pct.5;
Facilitarea verificarii, inspectei si controlul activitatii
- De a facilita verificarea, inspectia si controlul activitatilor ai caror
titulari sunt, nerespectarea acestei prevederi constituie contraventie si se
sanctioneaza cu amenda de la 7.500 lei la 15.000 lei pentru persoane fizice si de la
50.000 lei la 100.000 lei pentru persoane juridice, conform OUG nr. 195/2005 cu
modificarile si completarile ulterioare, art. 96, alin (3) pct.7;
Respectarea prevederior din actele de reglementare
- Respectarea prevederilor din actele de reglementare; nerespectarea
acestora constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 7.500 lei la
15.000 lei pentru persoane fizice si de la 50.000 lei la 100.000 lei pentru persoane
juridice, conform OUG nr. 195/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, art.
96, alin (3) pct.1;

Depozitarea resturilor de exploatare in conformitate cu OM nr. 606/2008


- depozitarea resturilor de exploatare in conformitate cu OM nr. 606/2008
Nerespectarea acestor prevederi se sanctioneaza in conformitate cu HG nr.
2293/2004 art. 3 alin. (1) pct. a); nerespectare acestei prevederi constituie
contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei pentru
persoane fizice si de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane juridice conform
HG nr. 2293/2004, art. 7, lit.a);
Sa remedieze zonele in care solul a fost afectat in urma exploatarii masei
lemnoase
- Remedierea zonelor in care solul a fost afectat in urma exploatarii masei
lemnoase; neremedierea acestor zone constituie contraventie si se sanctioneaza cu
amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoane fizice si de la 30.000 lei la
60.000 lei pentru persoane juridice, conform OUG nr. 195/2005 cu modificarile si
completarile ulterioare, art. 96, alin (2) pct. 27;
Sa nu deverseze uleiuri uzate n apele de suprafa, apele subterane
- deversarea uleiurilor uzate n apele de suprafa, apele subterane,
constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 1.000 lei
pentru persoane fizice, respectiv de la 7.500 lei la 10.000 lei pentru persoane
juridice, conform HG nr 235/2007 cu modificarile si completarile ulterioare, art
16, lit a);
Sa nu arunce sau depoziteze rumegus sau alte deseuri pe malurile raurilor,
paraelor, lacurilor, baltilor si amenajarilor piscicole
- aruncarea sau depozitarea rumeguului, deeurilor menajere i zootehnice
i a oricror materii i materiale, produse i substane poluante pe malurile
rurilor, praielor, lacurilor, blilor i amenajrilor piscicole constituie
contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei, conform
OUG nr 23/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, art 63, lit h);
Sa nu circule cu autovehiculele de orice tip i sa nu transporte cu orice
mijloc buteni prin albia minor a rurilor i praielor din zona de munte
- circulaia autovehiculelor de orice tip i transportul cu orice mijloace al
butenilor prin albia minor a rurilor i praielor din zona de munte constituie
contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei, conform
OUG nr 23/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, art 63, lit m);
Sa realizeze in totalitate si la termen masurile dispuse
- Nerealizarea in totalitate si la termen a masurilor dispuse cu ocazia
controalelor anterioare constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la
7.500 lei la 15.000 lei pentru persoane fizice si de la 50.000 lei la 100.000 lei
pentru persoane juridice, conform OUG nr. 195/2005 cu modificarile si
completarile ulterioare, art. 96, alin (3) pct.9;

Sa depuna declaratiile lunare privind contributia la Fondul pentru Mediu


- depunerea declaratiilor lunare privind contributia la Fondul pentru Mediu,
conform OUG nr. 196/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, art.9 alin
(1) lit. f), in cazul vanzarii de catre proprietarul sau administratorul padurii, dupa
caz, a masei lemnoase pe picior sau a sorimentelor de lemn brut obtinute in urma
exploatarii, contributia la Fondul pentru mediu se stabileste prin aplicarea unui
procent de 1 % la valoarea de vanzare si se acchita de catre cumparatorul operator
economic, care introduce masa lemnoasa intr-un proces de prelucrare
Nedepunerea la termen
a acestora constituie contraventie si se
sanctioneaza cu amenda de la 2 000 lei la 2500 lei, conform OUG nr. 196/2005 cu
modificarile si comp;etarile ulterioare, art. 15, alin. (2).
Cu ocazia controlului efectuat, in baza OG nr. 2/2001 se pot aplica sanctiuni
complementare, respectiv informarea autoritatii de reglementare cu privire la
suspendarea sau anularea autorizatiilor eliberate, precum si/sau suspendarea
activitatii agentului economic.
Sa nu continue activitatea dupa suspendarea autorizatiei de mediu
Continuarea activitatii dupa suspendarea autorizatiei de mediu constituie
infractiune (inchisoare sau amenda penala) conform OUG nr.195/2005 cu
modificarile si completarile ulterioare, art. 98, alin.(2), pct. 6;
Sa nu continue activitatea dupa dispunerea incetarii acesteia
Continuarea activitatii dupa dispunerea incetarii acesteia constituie
infractiune (inchisoare sau amenda penala) conform OUG nr. 195/2005 cu
modificarile si completarile ulterioare, art. 98, alin.(4), pct. 1;
Cu ocazia controlului efectuat, in baza OG nr. 2/2001 se pot aplica sanctiuni
complementare, respectiv informarea autoritatii de reglementare cu privire la
suspendarea sau anularea autorizatiilor/avizelor/acordurilor eliberate, precum
si/sau suspendarea activitatii agentului economic.

INTOCMIT
Camelia SENDRULESCU