Sunteți pe pagina 1din 1

1)Definitia st, si etapele cercetarii statistice.

St. Reprezinta ansamblul de metode folosite pt


prelucrarea si analiz adatelor observate.. Ea
apare din necesitatea cunoasterei realitatii
luind in considerare diversitatea spectelor sale
de manifestare. Ea urmareste exprimarea din
punctul de vedere cantitativ a fenomenelor si
proceselor social economice.
Etapele:1) obtinerea datelor st., 2) prelucrarea
si modelarea lor, 3) analiza si interpretarea
rezultatelor. Fiecare din aceste etape se
fundamenteaza pe principiul rationalizarii,
utilitatii si eficientei informatiei obtinute.
2)unitatea statistica si colectivitatea st.
Unit. Statist. Reprezinta unitatile supuse
analizei. Unitatea st, sunt formate din elemente
individualece compun populatia data.
Colectivitatea st. Reprezinta ansamblul de
unitati statistice, ea poate fi un ansamblu de
persoane ce reprezinta pe angajatii unei firme,
ansamblu de persoane, obiecet, exemp:
produsele unei societati comerciale etc.
Analiza colectivitatii ts, a ansamblului sau se
face pornind de la insusirile pe care le poseda
aceste unitati acetse insusiri, propietati sau
trasaturi ce compun colectivitateast.exm:
in cazul cind colectivit. St. Este constituita din
bunurile desfasurate de o firma, caracteristicile
vor fi: sortimentul., calitatea, cantitatea,
pretul,...
3caracterostica si klasificarea
caracteristicilor dupa nr de modalitati luate
in calcul si dupa val. Obtinute.
Caracteristica ce face pt.a realiza diferite
grupari ale colectivitatii pe grupe omogene in
raport cu caracterist considerata. Fiecare din
caract. Analizate pot avea mai multe forme de
manifestare: dupa nr de forme de manifestare
si impart:alternative si nealternative.
Alternative- au numai 2 forme de manifest.
Nealternative-au 3 sau mai multe forme de
manif.Alta clasificare este in raport cu forma
de reprezentare numerica : cantitativa si
calitativa. Cantitativa-acele caracteristici pt
care formele de manifestare posibile sunt
exprim numeric.calitative-formele de manif
atribuie acele insusiri ale statist si nu s
eexprima numeric, intrucit fiecare
caracteristica are mai multe de 2 forme de
manifestare:variabile aliatoare si
statice.variabilele statice pot fi de 2 feluri:
discrete si continuie,discrete-sunt
caracteristici cu valori posibile ce exprima nr
izolate, continue-ce formeaza intervale.
4)Gruparea pe variante
Grp. Pe variante- reprezinta gruparea a unei
caracteristici discrete cu un nr de valori
posibiel numite variante finite si nu mare.fie x
o caracterist discreta cu k-variante posib
k=x1,x2,...xk pt care au fost inregistrate
valorile unitatii statistice din colectivitatea
compusa din k variante.Aceasta grupare consta
in identificarea pri numarare a nr de unitati din
colectivit la care se inregistreaza una din
aceiasi variantea caracteristicii de grupare nr
obtinut se numeste frecventa variantei.
5Gruparea pe intervale egale, reprez unei
grupari cu limite repetate.
Grup pe interv consta in divizarea interv de
valori a caract de crupare in interv disjuncte 2
cite2 si determinarea pt fiecare interval anr de
unitati la care caract de grupare inregistr o
valoare ce apartine acestui interval numit
frectventa a interv.exempl: de grupat unit
statist cu caracterist x cu aplitudinea A in k
intervale egale. A=Xmax-Xmin, 1)h=1/k, 2)
X1infer-Xmin, X1superior=X1inf +h,
X1sup=X1inf +h- 3) se determina pt fiecare
interval frecventa s asi valorile sumale ale
altor caracteristici.
6)serii de repartitie pe variante si intervale
si repr lor grafica.
7)marime relativa. Denumirea ei dupa
inmultirea la 10^k, k=0..2.3.4.5
M relativa se obtine prin compararea a 2
indicatoru, compararea se efectuiaza deobicei
ca raport,x=z/k (z,k)=pot reprezenta fie aceiasi
caracteristica sau 2 caracteristici diferite.

Dupa inmultire, k=0- el e coefcient, k=2 are


den de procet %, k=3 promile%o, k=4
prodecimile%oo, k=5 procentimile %ooo
8)marime relativa de structurasi
determinarea ei pentru toate tipurile de
distributii, repr grafica
Ele se determina atunci cind populatia supusa
analizei a fost impartita pe grupe dupa
variabile a mai multor caracteristici de
gruparesi exprima raportul in care se afla un
element sau grup de elemente.
Mrim rel de struct pot fi reprezentate grafic
prin intermediul cercului de tructura si
intermediului diagramelor, prin dreptunghi. In
cazul patratului de structura se consiera ca
suprafata =100%
9)media artim si determinarea ei pt toate
tipurile de serii de ditrib. Cazul unei caract
alternative. Media aritm este cea mai utilizata
forma sub care se calculeazavaloarea mediei a
unei caracteristici, reprezinta a cea valoare x
ce s-ar fi inregistrat daca toti factorii de
influenta atr fi actionat in mod constant.
Serie de distrib simpla suma de la i=1la
n*Xi=X1+X2+...+Xn=n*x
X=sumaX1/n
in rezultat vom obtineformula dew calcul a
mediei aritm a unei caracterist in raport cu care
s-au obtinut o serie simpla de distrib. La seria
de distrib pe variante X1,X2,..Xk si frecventa
lor atunci aceleasi rationamente ne aduc la
formula X=sumaniXi/suma ni=suma niXi/n, k
este nr de grupare iar n nr tottal de unitati
aceatsa medie se mai numeste medie aritm
ponderata. Un exemplu:parcela recolta
1
3.8
2
4
3
4.2
X=3.8+4+4.2/3=4
10)marime relativa de coordonare,
intensitate, de dinamica si a planului.
Deci prin mrimi relative nelegem rezultatul
raportrii a doi indicatori absolui.
Indicatorul din numrtorul raportului se nume
te indicatorul raportat, iar cel d i n numitor,
indicatorul baz de raportate. Alegerea bazei
raportate se face n funcie de
scopulcomparrii.Mrimile relative se
pot exprima prin coeficien i, %,
promile, prodecimile ct i procentimile.
Mrimile relative de coordonare sau corespo
ndencaracterizeaz raportul numeric n care
se gsesc doi indicatori cu acelai coninut n
spaii diferitecoexistente n timp.
Pentru o colectivitate mprit n dou
grupe pentru care nivelul pe grupe al
variabilei studiate este XA, XbForma de
prezentare ar fi: Ka/b =Xa/Xb
unde: A i B uniti teritoriale.XA,Xb
nivelul colectivitii de raportate din unitatea Arespectiv
B Mrimi relative de coordonare se pot calcula
i pornind de la frecvene:
Ka/b=Na/Nbderegul ei se exprim n
coeficieni
ale dinamiciise obine ca raport a doi
indicatori al aceluiai fenomen dar
aflatentre dou momente /perioade diferite.
Pentru a studia n dinamic recurgem la serii
cronologice.n generale o serie statistic este
format din 2 iruri de date n care I ir
reprezint criteriulde sistematizare (factorul e
grupare) al II -lea ir variabila dependent de
factorul de grupareAnaliza se face att n
baz fix ct i mobil (n lan).*
Indicatorii relativiobinui prin raportare.
Mrimile relative ale progra mrii
(planificrii)
Se calculeaz la nivelul unitilor economice
fiind necesar s se elaboreze programede
aprovizionare, producie i desfacere pe termene scurte
sau mai lungi.
Calculul mrimilor relative ale planului presup
une preluarea din evidenele unitiieconomice
analizate a informaiilor referitoare la:
nivelul fenomenului realizat n perioada de
baz (x0)
nivelul planificat (programat) n perioada
curent (Xp1)
nivelul realizat n perioada curent (X1)
Mrimile relative de intensitate

se obin prin raportarea a doi indicatori


absolui denatura diferita, dar care se afl ntrun raport de interdependen.Relaia de calcul este:
la nivel parial:X=Yi/Zi
Aceste mrimi se pot calcula pentru
fiecare grupa de uniti n parte sau
pentru ntreaga colectivitate.
11)Notiunea de mediana si determinarea ei
pt toate tipurile de serii de distrib.
Mediana me a unui set de date statistice
distincte ordonate dupa marime
x1 < x2 < ::: < xn este numarul care ^mparte
setul de date ^n doua grupe egale ca numar:
- daca n = 2 k + 1, atunci me este valoarea
de rangul k + 1: me = xk+1;
- daca n = 2 k, atunci orice numar ^ntre
valorile xk si xk+1 satisface conditia din
denitia lui me.
^In acest caz se convine ca me sa e media
aritmetica a valorilor
xk si xk+1: me =(Xk+Xk+1)/2
1. ^In cazul setului de date statistice:
4 7 12 26 32 38 59
mediana este me = 26.
^In cazul setului de date statistice:
4 7 12 26 32 38
mediana este me =12+26/2=19
. C^and datele sunt prezentate sub forma unei
serii de distributie cu sau fara
grupare me se calculeaza prin procedeul
interpolarii liniare, bazate pe ipoteza
repartitiei
uniforme a frecventelor ^n intervalul
median.
Denitia 6.7. Mijlocul plajei este prin
denitie numarul:
Mr =L + H/2
unde L este cea mai mica valoare, iar H este
cea mai mare valoare a variabilei X
12)notiunea d modul si determinarea lui pt
toate tipurile de serii de distrib.
Mo reprezinta valoarea caracteriz ce are
frecventa maxim. Mo este calculat cu o serie
ce are frecvente intro serrie d distributii pe
variante, valoarea mo se determina direct ca
varianta cu frecv maxima.
Pentru distrib pe variante:1)se determ
intervalul modul ca interval cu frecventa
maxima. 2)se determ Mo=Xo+h(Nmo-Nm1)/
(Nmo-n ) +Nmo (Nmo-1)
13)abatere mediepatratica si dispersie si
determinareea lor pentru toate tipurile de
serii de distrib, cazul unei caracteristici
alternative.
abatere mediei patratica-se exprima in aceiasi
unitate de masura ca si caracteristica cercetata
cu cite este valoare mai mica cu atit gradul d
variatie e mai mic si invers. Se utilizeaza la
compararea gradului de variatie in seriile care
se refera la aceiasi caracteristica.. Inlaturarea
acestor neajunsuri se face prin utilizarea
coefcientului de variatie.
Dispersia-este patratul abaterii mediei
patratice. Este un indice sintetic al variatiei.cu
cit ea este mai mare cu atit este> variatia
valorii individuale si invers.pt un sir de
valor=intre ele dispersia=0, daca fiecare
valoare individuala se inmulteste la unul si
acelasi nr dispersia seriei noi este patratul
acestui nr.
Daca avem o caract alternativa atunci rlatia ei
poate fi repr prin tabel X1
m
X2
n-m
X3
n
Media=p=m/n
In cazul unei caract alternative dispersia este
=cu produsul dinter ponderea unitatil la care sa inregistr forma directa de manif si ponderea
celor la care s-a inregistr forma inversa.
14)coefcient de variatie si masurarea
omogenitatii unei serii st si
reprezentativitatii mediei.