Sunteți pe pagina 1din 5

E

< =

Book Reviews
Mihail Gorbaciov, Amintiri. Via a mea nainte i dup perestroika, Bucure ti,
Ed. Litera, 2013
Ionu Filipescu
Oricine se poate ntreba de ce am g sit de cuviin s prezent m acest
volum memorialistic ntr-o revist de istorie de specialitate. Ei bine, r spunsul este
pe ct se poate de simplu: pentru c omul care de curnd i-a publicat Amintirile
este unul dintre cei mai importan i fo ti lideri ai lumii, ultimul conduc tor al
Uniunii Sovietice, Mihail Sergheevici Gorbaciov.
Ca orice volum de memorii, nici acesta nu face excep ie n ceea ce prive te
relativul grad de subiectivism, ceea ce face ca munca noastr s fi fost cu att mai
dificil . n aceast carte, Mihail Gorbaciov i-a propus s vorbeasc despre el,
despre familia lui n cadrul c reia so iei sale i sunt dedicate foarte multe pagini
i, evident, despre activitatea sa politic . Scopul nostru a fost acela de a eviden ia
modul n care autorul a receptat diferitele evenimente la care a participat
indiferent dac a f cut-o n calitate de actor sau martor , precum i stabilirea
mobilului care l-a determinat s ac ioneze ntr-un anumit fel de-a lungul
tumultuoasei sale vie i politice.
Cartea este structurat n 3 p r i (I. Universit ile mele; II. Drumul spre
vrf; III. Cum s-a f cut perestroika), prima parte fiind de departe cea mai
interesant din punct de vedere uman i mai pu in relevant din punct de vedere
istoric i politic.
Originar din satul Privolnoe, Mihail Gorbaciov a tr it 42 de ani n inutul
Stavropol. Episoadele tr ite i descrise de autor ne dezv luie modul de via n
Uniunea Sovietic nainte i dup al Doilea R zboi Mondial. Anul 1933 a
reprezentat o teribil foamete, familia bunicului s u patern pierznd 3 copii din
cauza inani iei. Al Doilea R zboi Mondial l-a marcat profund pe tn rul
Gorbaciov, astfel c ne ntreb m dac atrocit ile despre care ia cuno tin i-au
marcat profund gndirea politic , iar r spunsul nu poate fi dect afirmativ.
n anul 1950, acesta se nscrie la Universitatea de Stat din Moscova, n
acela i an devenind i membru-candidat al PCUS.
287

- ?

< =

Perioada destaliniz rii promovat de c tre Hru ciov coincide cu nceputul


carierei sale politice ca activist de partid nu departe de zona n care se n scuse. Din
irul conduc torilor Uniunii Sovietice care l-au precedat, pare-se c Hru ciov a fost
cel mai apreciat de c tre Gorbaciov, considerndu-l un continuator al lui Lenin i
un precursor al lui Andropov i al lui nsu i. Caracteriznd perioada hru ciovist ,
autorul sesizeaz faptul c acesta a vrut s fac s func ioneze sistemul folosind
chiar metodele tipice modului s u de func ionare. ns sistemul nu numai c nu a
acceptat ideile reformatoare, ci chiar s-a mpotrivit. ns n perioada n care
Hru ciov s-a aflat la Kremlin s-au f cut primii pa i c tre demontarea regimului
totalitar, acesta venind n ntmpinarea nevoilor i cerin elor tuturor cet enilor, a
dorin ei lor de pace.
A doua parte a c r ii este cea n care este descris perioada de ascensiune a
lui Gorbaciov spre vrful puterii sovietice. n acest interval temporar, Gorbaciov
intr ntr-un strns contact cu modul de func ionare a sistemului comunist.
Expertiza autorului este una sumbr : sistemul centralizat care gestiona fiecare
ramur a societ ii frna energia vital a acesteia, iar cele mai mici devieri i
ncerc ri de a ie i din tiparele sale erau n bu ite f r mil . Este limpede c un
sistem n care totul era stabilit prin plan i care beneficia doar de fonduri de la stat
nu l sa spa iu de manevr oamenilor cu ini iativ i spirit ntreprinz tor. Cu toate
acestea, abia n momentul n care a devenit secretar al CC al PCUS pe probleme de
agricultur (1978), Gorbaciov a reu it s n eleag adev ratele dimensiuni ale
dezordinii din economia statului.
Una dintre cele mai interesante descrieri ale autorului este aceea n care
analizeaz cauzele e ecului sistemului economic centralizat i planificat n
competi ia cu economia liber practicat n rile capitaliste n anii 80 ai secolului
precedent: i doar era o perioad cnd multe evolu ii negative din via a rii ar fi
putut fi stopate, cnd s-ar fi putut ini ia o serie de reforme. Dar vai! Timpul trecea
f r ntoarcere. n toat lumea, sub impulsul revolu iei tehnico- tiin ifice, aveau
loc schimb ri grandioase n sfera produc iei, a comunica iilor, a vie ii de zi cu zi,
schimb ri care transformau radical func ionarea societ ii. Alte ri, trecnd
uneori prin c ut ri dureroase, aleseser s ncerce s r spund la provoc rile
vremurilor, n timp ce sistemul nostru, care se baza, s-ar fi zis, pe o teorie
naintat , pe o abordarea planificat , sistemic i pe metode tiin ifice de

288

< =

gestiune a economiei, respingea inova iile, mergnd mpotriva cursului general al


dezvolt rii civiliza iei1.
Experien a sa din anii n care a ndeplinit func ia de secretar al CC al PCUS
pe probleme de agricultur l-au ajutat s n eleag deficien ele sistemului sovietic.
Vizitele ntreprinse de acesta n RFG, Canada, Italia, Marea Britanie .a. i-au
modificat profund viziunile asupra vie ii politice i sociale.
Autorul ne face o descriere am nun it a modului n care au escaladat
intrigile politice dup moartea lui Brejnev. Capitolele finale ale p r ii a doua con in
numeroase detalii fascinante legate de ultimele faze ale ascensiunii lui Gorbaciov,
prin intermediul acestuia intrnd n culisele rela iilor dintre membrii de vrf ai
nomenclaturii sovietice n perioada n care 3 lideri vrstnici i bolnavi Brejnev,
Andropov i Cernenko au murit n decurs de numai 3 ani i 4 luni. Nevoia de
schimbare devenise evident chiar i la nivelul conducerii partidului, Gorbaciov
fiind de p rere c doar un amestec de conjunctur i convingere a unora dintre
colegii lui de genera ie n leg tur cu necesitatea nnoirii sunt cele care l-au
propulsat n vrful conducerii PCUS. Pentru a sus ine faptul c alegerea sa a avut
loc n condi ii pe ct se poate de normale, f r presiuni, autorul red nregistrarea
de lucru a acelei edin e a Biroului Politic.
Ultima parte a c r ii se ocup de perioada n care Gorbaciov s-a aflat la
conducerea URSS, de la startul politicilor de perestroika i glasnost i pn la
pr bu irea Uniunii Sovietice. Esen a perestroik i consta n dep irea sistemului
totalitar, n trecerea la libertate i democra ie, ns aceste politici s-au confruntat cu
regimul totalitar i cu societatea infestat de viciile lui. Autorul motiveaz ini ierea
politicii perestroik i ca bazndu-se pe credin a c odat cu dobndirea libert ii
oamenii sovietici vor dovedi spirit inovator i energie creatoare, Gorbaciov
considernd c mai mult democra ie va nsemna i mai mult socialism. Linia
politic adoptat oferea premisele l rgirii orizontului i perspectivelor Uniunii
Sovietice. n esen , era vorba despre asigurarea unei tranzi ii pa nice, f r
violen , de la un sistem politic care se preg tea s apun , bazat pe monopolul
impus al partidului, la un sistem n care puterea real s apar in poporului.
Cu toate acestea, eforturile sale se loveau de indolen a sau
conservatorismul func ionarilor locali, Secretarul General primind zilnic
1

Mihail Gorbaciov, Amintiri. Via a mea nainte i dup perestroika, Editura Litera, Bucure ti,
2013, p. 294.

289

- ?

< =

aproximativ 3500-4000 de scrisori n care erau exprimate ngrijor rile oamenilor


fa de pasivitatea autorit ilor locale.
n privin a rela iilor externe, autorul descrie viziunile sale n ceea ce
prive te pozi ia Uniunii Sovietice n raport cu alte state. ncepnd perestroika, a
c rei menire a fost aceea de a reda libertate propriului popor, conducerea sovietic
a trebuit s recunoasc acela i drept i altor ri din cadrul lag rului comunist.
Neimplicarea n problemele interne ale rilor membre ale Pactului de la Var ovia
a fost unul dintre pa ii cei mai importan i care au fost f cu i n vederea eliber rii de
mo tenirea stalinist . Cu toate acestea, numeroasele ntlniri pe care ni le
nf i eaz autorul nu aduc o l murire asupra evenimentelor interna ionale. Cel
mult, caracterul inedit este cuprins n detaliile de culise ale acestor ntlniri, avnd
aici n vedere n special rela iile sale cu Ronald Reagan. Gorbaciov detaliaz
ntlnirile sale cu pre edintele american, ns o face dintr-o pozi ie defensiv ,
ncercnd s prezinte tratatele de dezarmare ca pe o realizare venit aproape n
totalitate la ini iativa sa.
Discu iile cu Brandt, negocierile cu Reagan, cu Kohl, cu Gandhi, cu
Mitterand i cu al i lideri politici ai Europei, Americii sau Asiei i-au oferit
conduc torului Uniunii Sovietice suficiente argumente pentru a milita pe ct se
putea de fervent n vederea promov rii mai active a principiilor noii gndiri cu
privire la toate aspectele politicii externe a URSS, n cadrul c reia destinderea
interna ional , reducerea armelor nucleare, neimplicarea n politica intern a altor
state au fost principalele coordonate.
Gorbaciov scrie c nu i-a dorit o revolu ie, acesta fiind de p rere c ar fi
fost nevoie de 25-30 de ani pentru restructurarea rii. Autorul consider c se afla
pe calea cea dreapt n calitate de lider al URSS, doar jocul circumstan elor fiind
responsabil pentru e ecul perestroik i. Gorbaciov mai este de p rere c ar fi trebuit
s se foloseac mai mult de aparatul de partid i c ar fi trebuit s nlocuiasc mai
repede vechea gard a partidului.
Ultimul conduc tor al Uniunii Sovietice este de p rere c perestroika nu
trebuie evaluat neap rat dup lipsurile sale, ci dup amploarea cotiturii pe care a
produs-o n istoria lumii, autorul considernd c programul propus de c tre el i
echipa sa a fost un r spuns viabil pentru necesit ile stringente ale societ ii
sovietice din acea vreme.
n ultimele capitole ale c r ii, autorul analizeaz fazele finale ale
destr m rii Uniunii Sovietice. Modul n care sunt expuse aceste evenimente par o
290

< =

autojustificare n fa a istoriei i chiar o r fuial personal cu Boris El n, considerat


principalul responsabil al destr m rii Uniunii. n ceea ce prive te propriile lipsuri,
acesta men ioneaz c a ntrziat procesul de reformare a URSS i faptul c nu a
tiut s transforme la timp PCUS ntr-un partid democratic de tip modern.
n ciuda subtitlului c r ii, Via a mea nainte i dup perestroika, foarte
pu ine am nunte afl m despre via a de dup plecarea de la Kremlin a lui
Gorbaciov, de aici rezultnd i principalele caren e ale volumului de fa . De
asemenea, afl m foarte pu ine despre rolul KGB-ului n istoria Uniunii Sovietice
(cu excep ia a dou aluzii f r prea mare importan ) sau ntlnirile cu George
Bush. n ceea ce prive te schimb rile care au survenit n anul 1989 n rile aflate
sub regimuri comuniste din Europa Central i R s ritean , nu afl m absolut
nimic.
Despre Mihail Gorbaciov se va mai scrie mult deoarece prefacerile din ara
pe care a condus-o nu sunt pe deplin n elese. Poate chiar el va mai scrie ncercnd
s - i l mureasc detractorii cu privire la alte aspecte ale vie ii sale politice. Aceast
carte, departe de a fi cea mai complet despre omul i politicianul Gorbaciov, ne
ofer totu i cteva clarific ri care ar putea contribui ca surs de informa ii pentru
studii mai ample n viitor.

Robert D. Kaplan, R zbunarea geografiei: Ce ne spune harta despre conflictele


viitoare i lupta mpotriva destinului, trad. Mihnea Gafi a, Bucure ti, Ed.
Litera, 2013
Liviu-Mihail Iancu
Aceast carte reprezint versiunea n limba romn a volumului cu titlul
The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflicts and
the Battle Against Fate, publicat n 2012 n Statele Unite. Autorul, Robert Kaplan,
american de origine evreiasc , este unul dintre cei mai influen i gnditori n
materie de geopolitic de peste ocean, fiind corespondent al revistei de analize
politice The Atlantic i membru al think-tank-ului Stratfor. Nu ntmpl tor, Kaplan
este chemat periodic pentru a conferen ia la cele mai prestigioase institu ii
academice i de stat din SUA.

291