Sunteți pe pagina 1din 80

Aparataj electric pentru locuinÍŸ

Ghid de alegere rapidŸ

EdiÍia
2008
TradiÍie Ûi inovaÍie pentru
o nouŸ lume a electricitŸÍii

Ca lider mondial Án managementul energiei


electrice si al automatizarilor, Schneider Electric
deÍine peste 100 mŸrci locale Ûi internaÍionale.
Printre mŸrcile internaÍionale de prestigiu deÍinute
de Schneider Electric sunt:
n Merlin Gerin pentru aparatajul de distribuÍie
electricŸ
n Telemecanique pentru controlul industrial Ûi
automatizŸri.

Printre mŸrcile cunoscute la nivel local sau


regional se numŸrŸ:
Clipsal, Thorsman, Aemsa, Lexel, Elda, Prodax,
Alombard, WIBE, Eunea, Metesan, Gardy, Himel
Ûi ÁncŸ multe altele.

Beneficiind de toatŸ aceastŸ experienÍŸ


Schneider Electric ÁÛi propune ca ÁncepÊnd
cu 2008 produsele sale sŸ poarte un singur
nume:

Fii la curent, aflŸ ultimele noutŸÍi de la


www.casa.schneider-electric.ro
Cuprins general

NotŸ:
ReferinÍa: produs disponibil imediat sau max. 3 zile
(stocabil).
ReferinÍa: produs disponibil Án 12 zile lucrŸtoare
(nestocabil).

Schneider Electric a creat produse atractive


Ûi funcÍionale pentru locuintŸ, prezintŸ soluÍii
unitare de la alimentarea cu energie electricŸ
pÊnŸ la priza de apartament.

Aparataj electric de interior 4


Aparataj pentru tabloul electric 27
RecomandŸri practice 39
Calitate Schneider Electric 76

www.casa.schneider-electric.ro 1
2

SchimbŸ-Íi stilul,
alege culoarea!

3
NobleÍea s

Unica Top aluminiu

CireÛ .0M2 Tabac .0M4 Fag .0M1 Wenge .0M3

Unica Top aluminiu

Crom satinat .038 Nichel mat .039 Crom lucios .010

Pentru informaÍii comerciale,


contactaÍi reprezentantul
Schneider Electric RomÊnia.

4
a stilului tŸu!

Unica Top grafit Lemn

CireÛ .2M2 Tabac .2M4 Fag .2M1 Wenge .2M3

Unica Top grafit Metal

Crom satinat .238 Nichel mat .239 Crom lucios .210

5
Unica, rafinament Û

6
t Ûi eleganÍŸ!
Unica Basic pag. 15

Unica Colors pag. 16

Unica Plus pag. 16

Unica Allegro pag. 23

7
Tu alegi stilul, n

8
, noi garantŸm calitatea!
Inteea pag. 24

Zet pag. 26

Cedar plus pag. 27

9
Unica Basic, Colors Ûi Plus

Numeroase combinaÍii de funcÍii, Doar cu douŸ referinÍe se poate obÍine un aparat


de la ÁntrerupŸtoare Ûi prize pÊnŸ complet
la funcÍii de reglare Ûi programare,
atent concepute pentru o utilizare cÊt
mai uÛoarŸ, disponibile Án cele trei
finisaje: Basic, Colors Ûi Plus.

Basic
Rame albe sau fildeÛ
+

Mecanisme gata montate pe Colors


suport din plastic, cu gheare Rame albe sau fildeÛ plus 20 culori
de prindere. Mecanismul poate sau pentru ramele decorative
avea o lŸÍime de 2 module
(45 x 45 mm) sau de 1 modul
(22,5 x 42 mm), caz Án care pe
acelaÛi suport sunt montate
2 mecanisme.
Plus
Posibilitatea de a alege dintr-o paletŸ
Finisaj alb sau fildeÛ.
sau coloristicŸ largŸ de pÊnŸ la 20 culori
pentru rame

Se monteazŸ Án dozŸ rotundŸ,


standard CEE 60
Se pot asocia
pÊnŸ la 8 funcÍii
(4 x 2) Án rame
cu montaj
orizontal sau
vertical.

10 www.casa.schneider-electric.ro
Unica Basic, Colors Ûi Plus

Mecanisme montate pe suporÍi din n montaj sub tencuialŸ, grad de protecÍie IP 20;
plastic, cu gheare pentru montaj Án n materiale utilizate: tehnopolimeri cu rezistenÍŸ deosebitŸ
dozŸ universalŸ. la temperaturi ridicate, la raze UV Ûi la produsele de curŸÍare.
llAlegerea culorii
18 alb ÎntrerupŸtoare
(ex: MGU50.201.18PD) n 250 V c.a./10 A, conform SR EN 60669-1;
n conexiune cu resort, pentru conductor rigid sau flexibil,
25 fildeÛ
secÍiune maximŸ 2,5 mm2;
(ex: MGU50.201.25PD)
n pe feÍele laterale ale mecanismelor sunt Ánscrise
diagramele de conexiuni, lungimea optimŸ de dezizolare
a conductorului (12 mm), marcaj è.

ÎntrerupŸtoare 250 V/10 A


Descriere ReferinÍŸ
Simplu, 10 A MGU50.201.llPD
Dublu, 2 x 1 modul, 10 A MGU50.0101.llPD
Cap scarŸ, 10 A MGU50.203.llPD
Cap scarŸ, 2 x 1 modul, 10 A MGU50.0303.llPD
Cruce, 10 A MGU50.205.llPD
Dublu monobloc, 10 A MGU50.211.llPD
Dublu cap scarŸ, monobloc, 10 A MGU50.213.llPD

ÎntrerupŸtoare cu indicator luminos albastru, 250 V/10 A(1)


Descriere ReferinÍŸ
Simplu, 10 A MGU50.201.llNPD
Dublu, 2 x 1 modul, 10 A MGU50.0101.llNPD
Cap scarŸ, 10 A MGU50.203.llNPD
Cap scarŸ, 2 x 1 modul, 10 A MGU50.0303.llNPD
Cruce, 10 A MGU50.205.llNPD

ÎntrerupŸtoare cu indicator de control


de culoarea chihlimbarului, 250 V/10 A(1)
Descriere ReferinÍŸ
Simplu, 10 A MGU50.201.llSPD
Cap scarŸ, 10 A MGU50.203.llSPD

ÎntrerupŸtoare cu revenire, 250 V/10 A


Descriere ReferinÍŸ
ÎntrerupŸtor cu revenire, 10 A MGU50.206.llPD
ÎntrerupŸtor cu revenire,
cu indicator sonerie, 10 A MGU50.206.llCPD
ÎntrerupŸtor cu revenire,
cu indicator lampŸ, 10 A MGU5.206.llLPD

ÎntrerupŸtoare cu revenire,
cu indicator luminos albastru, 250 V/10 A(1)
Descriere ReferinÍŸ
ÎntrerupŸtor cu revenire, 10 A MGU50.206.llNPD
ÎntrerupŸtor cu revenire,
cu indicator sonerie, 10 A MGU50.206.llCNPD
ÎntrerupŸtor cu revenire,
cu indicator lampŸ, 10 A MGU50.206.llLNPD

(1) “N” cu indicator luminos albastru pentru identificarea ÁntrerupŸtorului de la care lumina este stinsŸ.
“S” cu indicator luminos chihlimbar pentru identificarea ÁntrerupŸtorului de la care lumina este aprinsŸ.

www.casa.schneider-electric.ro 11
Unica Basic, Colors Ûi Plus

Mecanisme montate pe suporÍi din FuncÍii care asigurŸ confortul(1)


plastic, cu gheare pentru montaj Án n Án conformitate cu norma de anti-interferenÍŸ, standard
dozŸ universalŸ. SR EN 60669-2-1 se Ánchide Ûi se deschide prin apŸsare.

Variatoare rotative electronice de tensiune


Descriere ReferinÍŸ
Cap scarŸ 40-400 W/VA MGU50.511.llPD
Pentru lŸmpi fluorescente 1-10 V, 400 W/VA
MGU50.510.llPD
Variator rotative de tensiune 1000 W/VA, 3 fire
(suport metalic fŸrŸ gheare) MGU5.512.ll

Variatoare de tensiune cu reglare prin apŸsare


Descriere ReferinÍŸ
Variator 20-350 W/VA MGU50.515.llPD

Detectoare de miÛcare
n timp de deconectare Ûi prag de sensibilitate la intensitate
luminoasŸ reglabile.
Descriere ReferinÍŸ
Detector 300 W MGU50.524.llPD
Detector 2300 W/VA MGU50.525.llPD

Termostate
n se utilizeazŸ pentru aer condiÍionat sau instalaÍii de ÁncŸlzire.
Descriere ReferinÍŸ
Termostat standard 8 A MGU50.501.llPD
Termostat programabil sŸptŸmÊnal MGU50.505.llPD

ÎntrerupŸtoare cu temporizare
Descriere ReferinÍŸ
Cu temporizare activat prin apŸsare, 8 A
MGU50.535.llPD
Programabile sŸptŸmÊnal MGU50.541.llPD

Ceas deÛteptŸtor
n sonerie dublŸ, funcÍie snooze;
n indicarea temperaturii ambiante.
Descriere ReferinÍŸ
Ceas deÛteptŸtor MGU50.545.llPD

ÎntrerupŸtoare cu cartelŸ
Descriere ReferinÍŸ
Cu remporizare, 8 A MGU50.540.llPD
10 A MGU50.283.llPD

StaÍie meteo
n indicŸ temperatura ambiantŸ, presiunea atmosfericŸ,
umiditarea relativŸ.
Descriere ReferinÍŸ
StaÍie meteo MGU50.546.llPD

llAlegerea culorii
18 alb
(ex: MGU50.201.18PD)
25 fildeÛ
(ex: MGU50.201.25PD) (1) Date tehnice, pagina 61.

12 www.casa.schneider-electric.ro
Unica Basic, Colors Ûi Plus

Mecanisme montate pe suporÍi din Prize


plastic, cu gheare pentru montaj Án n tensiune: 250 V, 16 A
dozŸ universalŸ. n Ûuruburile pe aceeaÛi parte, secÍiune max.
conductor 4 mm2.
Prize cu ÁmpŸmÊntare, standard german
Descriere ReferinÍŸ
2P+E, 10/16 A MGU50.036.llPD
Cu obturatoare, 2P+E, 10/16 A MGU50.037.llPD
Cu obturatoare, roÛie, 2P+E, 10/16 A
MGU50.037.03PD
Cu obturatoare, verde, 2P+E, 10/16 A
MGU50.037.06PD
Cu obturatoare, oranj, 2P+E, 10/16 A
MGU50.037.61PD
PrizŸ dublŸ cu obturatoare, 2P+E, 10/16 A
MGU23.067.llD

Prize fŸrŸ ÁmpŸmÊntare, standard european


Descriere ReferinÍŸ
Cu obturatoare, 2P, 10/16 A MGU50.033.llPD
Cu obturatoare, 2 x 1 modul, 2P, 10 A
MGU50.3131.llPD
PrizŸ dublŸ cu obturatoare, 2P, 10/16 A
MGU23.063.llD

Prize de date RJ45

Prize de date
Descriere ReferinÍŸ
Cat. 5, cablu U/UTP MGU50.471.llPD
Cat. 5, cablu U/UTP, 2 x 1 modul MGU50.7070.llPD
Cat. 6, cablu U/UTP MGU50.475.llPD
Cat. 6, ecranate, cablu S/FTP MGU50.477.llPD

Prize de date infraplus RJ45 Ûi RJ11 pe acelaÛi suport


Descriere ReferinÍŸ
PrizŸ RJ45 cat. 5, cablu UTP
+ prizŸ RJ11, 4 contacte MGU50.7090.llPD

Prize pentru telefon

Prize RJ11
Descriere ReferinÍŸ
RJ11, 4 contacte MGU50.492.llPD
RJ11, 4 contacte, 2 x 1 modul MGU50.9090.llPD

llAlegerea culorii
18 alb
(ex: MGU50.201.18PD)
25 fildeÛ
(ex: MGU50.201.25PD)

www.casa.schneider-electric.ro 13
Unica Basic, Colors Ûi Plus

Mecanisme montate pe suporÍi din Prize TV/FM/SAT


plastic, cu gheare pentru montaj Án
dozŸ universalŸ.
Prize TV/FM
Descriere ReferinÍŸ
Pentru sisteme de distribuÍie Án paralel MGU50.451.llPD
Pentru sisteme de distribuÍie Án serie,
capŸt de linie MGU50.452.llPD
Pentru sisteme de distribuÍie Án serie,
intermediarŸ MGU50.453.llPD

Prize R-TV/SAT
Descriere ReferinÍŸ
Pentru sisteme de distribuÍie Án paralel MGU50.454.llPD
Pentru sisteme de distribuÍie Án serie,
capŸt de linie MGU50.455.llPD
Pentru sisteme de distribuÍie Án serie,
intermediarŸ MGU50.456.llPD

Prize TV ecranate
Descriere ReferinÍŸ
Tip “tatŸ”, individualŸ MGU50.462.llPD
Tip “tatŸ”, terminalŸ MGU50.464.llPD
Tip “tatŸ”, de trecere MGU50.463.llPD
Tip “mamŸ”, individualŸ MGU50.465.llPD
Tip “mamŸ”, terminalŸ MGU50.467.llPD
Tip “mamŸ”, de trecere MGU50.466.llPD

Sonerii
n cu volum reglabil;
n disponibile 5 melodii pentru soneria electronicŸ.
Descriere ReferinÍŸ
Sonerie 230 V, 50/60 Hz MGU50.785.llPD
Sonerie electronicŸ 230 V MGU50.786.llPD

llAlegerea culorii
18 alb
(ex: MGU50.201.18PD)
25 fildeÛ
(ex: MGU50.201.25PD)

14 www.casa.schneider-electric.ro
Unica Basic, Colors Ûi Plus

Mecanisme montate pe suporÍi din AcÍionŸri speciale


plastic, cu gheare pentru montaj Án
dozŸ universalŸ.
Mecanisme pentru jaluzele rulante
n cu blocaj electric Ûi mecanic pentru a impiedica acÍionarea
simultanŸ Án ambele pŸrÍi.
Descriere ReferinÍŸ
ÎntrerupŸtoare, 10 A MGU50.208.llPD
ÎntrerupŸtoare cu revenire, 10 A MGU50.207.llPD

ÎntrerupŸtoare cu revenire cu cordon


Descriere ReferinÍŸ
Cu tragere, 250 V MGU50.226.llPD

Prize pentru difuzoare (boxe)


Descriere ReferinÍŸ
PrizŸ pentru difuzor MGU50.486.llPD
PrizŸ dublŸ MGU50.8787.llPD

Cadre pentru montaj aparent pentru rame


Unica Basic Ûi Colors
Descriere ReferinÍŸ
Simplu MGU8.002.ll
Dublu MGU8.004.ll
Triplu MGU8.006.ll

Se permite un finisaj personalizat, un Rame


asortiment de rame care se potriveÛte
cu toate stilurile decorative.
Unica Basic
Rame ReferinÍŸ
SimplŸ monobloc MGU2.002.llM
DublŸ
(montaj vertical sau orizontal) MGU2.004.ll
TriplŸ
(montaj vertical sau orizontal) MGU2.006.ll
CvadruplŸ
(montaj vertical sau orizontal) MGU2.008.ll
ll Alegerea culorii: 18 alb, 25 fildeÛ.

llAlegerea culorii
18 alb
(ex: MGU50.201.18PD)
25 fildeÛ
(ex: MGU50.201.25PD)

www.casa.schneider-electric.ro 15
Unica Basic, Colors Ûi Plus

Unica Colors
Se permite un finisaj personalizat, un Rame ReferinÍŸ
asortiment de rame care se potriveÛte
cu toate stilurile decorative. SimplŸ MGU4.002.ll
DublŸ (montaj vertical-orizontal) MGU4.004.ll
TriplŸ (montaj vertical-orizontal) MGU4.006.ll
CvadruplŸ (montaj vertical-orizontal) MGU4.008.ll
ll Alegerea culorii: 18 alb, 25 fildeÛ.
Rame decorative ReferinÍŸ

MGU4.000.ll
ll Alegerea culorii: 18 alb, 42 albastru indigo,
51 cŸrŸmiziu, 62 gri grafit, 64 auriu, 25 fildeÛ,
01 galben, 05 albastru, 06 vernil, 13 bronz,
24 Ûampanie, 31 violet, 34 bleu, 43 roÛu, 44 bej,
48 vernil, 54 albastru glaciar, 58 gri, 59 crem,
60 argintiu mat.

Special concepute pentru decorare! Unica Plus

Rame pentru montaj orizontal


Culoare ReferinÍe
rame simplŸ rame duble rame triple rame cvadruple
alb MGU6.002.18 MGU6.004.18 MGU6.006.18 MGU6.008.18
fildeÛ MGU6.002.25 MGU6.004.25 MGU6.006.25 MGU6.008.25
alb/ll MGU6.002.8ll MGU6.004.8ll MGU6.006.8ll MGU6.008.8ll
fildeÛ/ll MGU6.002.5ll MGU6.004.5ll MGU6.006.5ll MGU6.008.5ll
alb/crom strŸlucitor MGU66.002.810 MGU66.004.810 MGU66.006.810 MGU66.008.810
fildeÛ/crom strŸlucitor MGU66.002.510 MGU66.004.510 MGU66.006.510 MGU66.008.510
alb/aur MGU66.002.804 MGU66.004.804 MGU66.006.804 MGU66.008.804
fildeÛ/aur MGU66.002.504 MGU66.004.504 MGU66.006.504 MGU66.008.504ll

Rame pentru montaj vertical


Culoare ReferinÍe
rame duble rame triple
alb MGU6.004V.18 MGU6.006V.18
fildeÛ MGU6.004V.25 MGU6.006V.25
alb/ll MGU6.004V.8ll MGU6.006V.8ll
fildeÛ/ll MGU6.004V.5ll MGU6.006V.5ll
alb/crom strŸlucitor MGU66.004V.810 MGU66.006V.810
fildeÛ/crom strŸlucitor MGU66.004V.510 MGU66.006V.510
alb/aur MGU66.004V.804 MGU66.006V.804
fildeÛ/aur MGU66.004V.504 MGU66.006V.504ll
ll Alegerea culorii 5ll (inserÍie fildeÛ): 24 Ûampanie, 51 cŸrŸmiziu, 69 oranj, 76 mov,
71 cacao, 77 gri ardezie, 42 albastru indigo, 54 albastru glaciar, 63 verde mŸr, 65 gri,
66 fistic, 67 nisip 70 verde acvatic, , 72 granat, 73 albastru mangan, 74 vizon.
ll Alegerea culorii 8ll (inserÍie albŸ): 24 Ûampanie, 42 albastru indigo, 51 cŸrŸmiziu,
66 fistic, 70 verde acvatic, 72 granat, 73 albastru mangan, 74 vizon, 77 gri ardezie,
54 albastru glaciar, 63 verde mŸr, 65 gri, 67 nisip, 69 oranj, 71 cacao, 76 mov.

16 www.casa.schneider-electric.ro
Unica ofertŸ modularŸ

Unica Allegro
O gamŸ modularŸ care permite
alegerea Ûi combinarea culorilor
pentru rame rectangulare cu
mecanisme albe sau fildeÛ.
Se monteazŸ Án doze rectangulare.

+ +

MGU7.103 MGU4.103.xx

Mecanisme MGU4.101.xx

MGU4.102.xx

MGU4.103.xx

MGU4.104.xx

Unica Basic, Color Ûi Plus MGU4.106.xx


Orice mecanism se poate monta pe
un suport universal, ÁmpreunŸ cu o
ramŸ Unica Basic, Colors sau Plus.
Se monteazŸ Án dozŸ rotundŸ
(universalŸ).

+ + MGU2.004.xx
MGU4.004.xx
MGU6.004V.xx
MGU2.006.xx
MGU7.002 MGU2.002.xx
MGU4.006.xx
Mecanisme MGU6.006V.xx

MGU2.008.xx
MGU4.008.xx
MGU6.002V.xx

MGU2.004.xx MGU2.006.xx
MGU4.004.xx MGU4.006.xx
MGU6.004V.xx MGU6.006V.xx

www.casa.schneider-electric.ro 17
Mecanisme Unica, oferta modularŸ

llAlegerea culorii n mecanismele pot fi de 1 modul (22,5 x 45 mm) sau


18 alb de 2 module (45 x 45 mm);
(ex: MGU3.201.18PD) n montaj sub tencuialŸ, grad de protecÍie IP 20;
25 fildeÛ n materiale utilizate: tehnopolimeri cu rezistenÍŸ deosebitŸ
(ex: MGU3.201.25PD) la temperaturi ridicate la raze UV Ûi la produsele de curŸÍare.

ÎntrerupŸtoare
n 250 V c.a./10 A, conform SR EN 60669-1;
n conexiune cu resort, pentru conductor rigid sau flexibil,
secÍiune maximŸ 2,5 mm2.

ÎntrerupŸtoare 250 V/10 A, 1 modul


Descriere ReferinÍŸ
Simplu, 10 A MGU3.101.ll
Cap scarŸ, 10 A MGU3.103.ll
Cruce, 10 A MGU3.105.ll

ÎntrerupŸtoare 250 V/16 A, 1 modul - conexiune cu Ûurub


Descriere ReferinÍŸ
Simplu, 16 A MGU3.161.ll
Cap scarŸ, 16 A MGU3.163.ll
Cruce, 16 A MGU3.165.ll

ÎntrerupŸtoare cu indicator luminos albastru(1),


250 V/10 A, 1 modul
Descriere ReferinÍŸ
Simplu, 10 A MGU3.101.llN(2)
Cap scarŸ, 10 A MGU3.103.llN(2)
Cruce, 10 A MGU3.105.llN(2)
(2) 18 alb: stocabil / 25 fildeÛ: nestocabil.

ÎntrerupŸtoare cu indicator de control(1)


de culoarea chihilbarului, 250 V/16 A, 1 modul -
conexiune cu Ûurub
Descriere ReferinÍŸ
Simplu, 16 A MGU3.161.llN
Cap scarŸ, 16 A MGU3.163.llN

ÎntrerupŸtoare cu revenire, 250 V/10 A, 1 modul


Descriere ReferinÍŸ
ÎntrerupŸtor cu revenire, 10 A MGU3.106.ll
ÎntrerupŸtor cu revenire,
cu simbol sonerie, 10 A MGU3.106.llC
ÎntrerupŸtor cu revenire,
cu simbol lampŸ, 10 A MGU3.106.llL

ÎntrerupŸtoare cu revenire,
cu indicator(1) luminos albastru 250 V/10 A, 1 modul
Descriere ReferinÍŸ
ÎntrerupŸtor cu revenire, 10 A MGU3.106.llN(2)
ÎntrerupŸtor cu revenire,
cu simbol sonerie, 10 A MGU3.106.llCN
ÎntrerupŸtor cu revenire,
cu simbol lampŸ, 10 A MGU3.106.llLN
(2) 18 alb: stocabil / 25 fildeÛ: nestocabil.

(1) “N” cu indicator luminos albastru pentru identificarea ÁntrerupŸtorului de la care lumina este stinsŸ.
“S” cu indicator luminos chihlimbar pentru identificarea ÁntrerupŸtorului de la care lumina este aprinsŸ.

18 www.casa.schneider-electric.ro
Mecanisme Unica, oferta modularŸ

Control - confort(1)
n Án conformitate cu norma de anti-interferenÍŸ, standard
SR EN 60669-2-1, se Ánchide Ûi se deschide prin apŸsare.

Variatoare rotative electronice de tensiune, 2 module


Descriere ReferinÍŸ
Variator cap scarŸ, 40-400 W/VA MGU3.511.ll
Variator pentru lŸmpi fluorescente,
1-10 V, 400 VA MGU3.510.ll

Variatoare cu reglare prin apŸsare


Descriere ReferinÍŸ
Variator 20 - 350 W/VA MGU3.515.ll

Detectoare de miÛcare
Descriere ReferinÍŸ
Detector, 300 W MGU3.524.ll
Detector, 2300 W MGU3.525.ll

Termostate
Descriere ReferinÍŸ
Standard, 8 A MGU3.501.ll
Programabil sŸptŸmÊnal MGU3.505.ll

ÎntrerupŸtoare cu temporizare
Descriere ReferinÍŸ
ÎntrerupŸtor cu temporizare activat
prin apŸsare, 8 A MGU3.535.ll
ÎntrerupŸtor programabil sŸptŸmÊnal MGU3.541.ll

Ceas deÛteptŸtor
n sonerie dublŸ, funcÍie snooze;
n indicarea temperaturii ambiante.
Descriere ReferinÍŸ
Ceas deÛteptŸtor MGU3.545.ll

StaÍie meteo
n indicŸ temperatura ambiantŸ, presiunea atmosfericŸ,
umiditarea relativŸ.
Descriere ReferinÍŸ
StaÍie meteo MGU3.546.ll

ÎntrerupŸtoare cu cartelŸ
Descriere ReferinÍŸ
Cu temporizare, 8 A MGU3.540.ll
10 A MGU3.283.ll
llAlegerea culorii
18 alb
(ex: MGU3.201.18P)
25 fildeÛ
(ex: MGU3.201.25P) (1) Date tehnice, pagina 61.

www.casa.schneider-electric.ro 19
Mecanisme Unica, oferta modularŸ

AcÍionŸri speciale

Mecanisme pentru jaluzele rulante, 2 module


Descriere ReferinÍŸ
ÎntrerupŸtor, 10 A MGU3.208.ll
ÎntrerupŸtor cu revenire, 10 A MGU3.207.ll

ÎntrerupŸtoare cu revenire, cu cordon, 2 module


Descriere ReferinÍŸ
Cu tragere, 250 V MGU3.226.ll

Prize
n tensiune: 250 V, 16 A;
n Ûuruburile pe aceeaÛi parte, secÍiune max. conductor 4 mm2.

Prize cu ÁmpŸmÊntare standard german 10/16 A, 2 module


Descriere ReferinÍŸ
2P+E MGU3.036.ll
Cu clapetŸ Ûi obturatoare, 2P+E MGU3.037.llTA
Cu obturatoare, 2P+E MGU3.037.ll(1)
(1) 18 alb: stocabil / 25 fildeÛ: nestocabil.
ll Alegerea culorii: 18 alb, 25 fildeÛ, 03 roÛu,
06 verde, 61 oranj.

Prize fŸrŸ ÁmpŸmÊntare, standard european


Descriere ReferinÍŸ
Cu obturatoare, 10/16 A, 2 module MGU3.033.ll
Cu obturatoare, 10 A, 1 modul MGU3.031.ll

Prize de date
Prize de date infraplus RJ45, 1 modul
Descriere ReferinÍŸ
Cat. 5, cablu U/UTP MGU3.470.ll
Cat. 5, cablu ecranat F/UTP MGU3.472.ll
Cat. 6, cablu U/UTP MGU3.474.ll
Cat. 6, cablu ecranat F/STP MGU3.476.ll

Prize pentru telefon

Prize RJ11, 1 modul


Descriere ReferinÍŸ
RJ11, 4 contacte MGU3.490.ll

llAlegerea culorii
18 alb
(ex: MGU3.201.18)
25 fildeÛ
(ex: MGU3.201.25)

20 www.casa.schneider-electric.ro
Mecanisme Unica, oferta modularŸ

Prize TV/FM/SAT
Prize TV/FM, 2 module
Descriere ReferinÍŸ
Pentru sisteme de distribuÍie Án paralel
MGU3.451.ll
Pentru sisteme de distribuÍie Án serie, teminalŸ
MGU3.452.ll
Pentru sisteme de distribuÍie Án serie, intermediarŸ
MGU3.453.ll

Prize R-TV/SAT, 2 module


Descriere ReferinÍŸ
Pentru sisteme de distribuÍie Án paralel MGU3.454.ll
Pentru sisteme de distribuÍie Án serie, terminalŸ
MGU3.455.ll
Pentru sisteme de distribuÍie Án serie, intermediarŸ
MGU3.456.ll

Prize ecranate TV, 2 module


Descriere ReferinÍŸ
Tip “tatŸ”, individualŸ MGU3.462.ll
Tip “tatŸ”, terminalŸ MGU3.464.ll
Tip “tatŸ”, de trecere MGU3.463.ll
Tip “mamŸ”, individualŸ MGU3.465.ll
Tip “mamŸ”, terminalŸ MGU3.467.ll
Tip “mamŸ”, de trecere MGU3.466.ll

SemnalizŸri
LŸmpi indicatoare, 1 modul
Descriere ReferinÍŸ
Oranj MGU3.775.llA
RoÛu MGU3.775.llR
Verde MGU3.775.llV
Incolor MGU3.775.llT

Buzzere Ûi sonerie pentru locuinÍe, 2 module


Descriere ReferinÍŸ
Buzzer 230 V, 50/60 Hz MGU3.785.ll
Sonerie 230 V MGU3.786.ll

LŸmpi pentru iluminat de siguranÍŸ, 2 module


Descriere ReferinÍŸ
Iluminat de siguranÍŸ MGU3.776.T

llAlegerea culorii
18 alb
(ex: MGU3.201.18)
25 fildeÛ
(ex: MGU3.201.25)

www.casa.schneider-electric.ro 21
Mecanisme Unica, oferta modularŸ

FuncÍii complementare

IeÛire cablu 16 A
Descriere ReferinÍŸ
1 modul MGU3.860.ll

Obturatoare
Descriere ReferinÍŸ
1 modul MGU9.865.ll
2 module MGU9.866.ll

Prize pentru difuzoare


Descriere ReferinÍŸ
1 modul MGU3.487.ll

Piese de schimb
Descriere ReferinÍŸ
Neon pentru lampŸ indicatoare MGU0.821
Neon oranj MGU0.822.A
Neon bleu MGU0.822.AZ
LampŸ pentru ÁntrerupŸtor cu cartelŸ MGU0.824

SuporÍi de fixare

SuporÍi de fixare, cu Ûuruburi, standard italian


Descriere ReferinÍŸ
3 module 4 module 6 module
Zamak MGU7.103 MGU7.104 MGU7.106
Plastic MGU7.103P MGU7.104P -

SuporÍi de fixare, standard universal


Descriere ReferinÍŸ
Zamak MGU7.002
Plastic MGU7.002P

Cadre de montaj aparent


Descriere ReferinÍŸ
Triplu MGU8.103.ll(1)
Cvadruplu MGU8.104.ll
(1) 18 alb: stocabil / 25 fildeÛ: nestocabil.

22 www.casa.schneider-electric.ro
Rame Unica Allegro

Rame
Unica Allegro
Rame ReferinÍŸ

1 modul MGU4.101.ll
2 module MGU4.102.ll
3 module MGU4.103.ll
4 module MGU4.104.ll
6 module MGU4.106.ll
ll Alegerea culorii: 18 alb, 25 fildeÛ, 13 bronz,
24 Ûampanie, 30 aluminiu, 42 albastru indigo,
51 cŸrŸmiziu, 54 albastru glaciar, 58 gri, 59 crem,
60 argintiu mat, 62 gri grafit, 64 auriu, 67 galben
pai.

www.casa.schneider-electric.ro 23
Inteea

O gamŸ standard care permite n montaj sub tencuialŸ, grad de protecÍie IP 20;
alŸturarea mai multor aparate prin n 250 V c.a., 10 A, conform SR EN 60669-1;
utilizarea de rame duble sau triple. n culoare alb.
FuncÍii simple care acoperŸ
necesitŸÍile unei locuinÍe confortabile.
ÎntrerupŸtoare
Descriere ReferinÍŸ
Simplu WPT-1H
Dublu WPT-2H
Cap scarŸ WPT-5H
Cu revenire WPT-6H
Cu revenire, SONERIE WPT-7H
Cruce WPT-8H

ÎntrerupŸtoare cu indicator luminos


Descriere ReferinÍŸ
Simplu WPT-1HS
Dublu(1) WPT-2HS
Cap scarŸ WPT-5HS
Cu revenire WPT-6HS
Cu revenire, SONERIE WPT-7HS
Cruce WPT-8HS
(1) Indicator luminos sub clapete, se ilumineazŸ din interior.

Prize de curent
n montaj sub tencuialŸ, grad de protecÍie IP 20;
n 250 V c.a., 16 A;
n conform EN 60884-1;
n culoare alb.

Prize
Descriere ReferinÍŸ
2P, cu protecÍie mecanicŸ GWP-120PH
2P dublŸ, cu protecÍie mecanicŸ GWP-220PH
2P+PE, cu protecÍie mecanicŸ GWP-140PH
2P+PE dublŸ, cu protecÍie mecanicŸ GWP-240PH

Prize de curenÍi slabi

Prize R/TV
Descriere ReferinÍŸ
2 dB GAP-1H
6 dB GAP-1H6
9 dB GAP-1H9
12 dB GAP-1H12
15 dB GAP-1H15

24 www.casa.schneider-electric.ro
Inteea

Prize de telefon RJ45


Descriere ReferinÍŸ
SimplŸ GTP-18H
DublŸ GTP-28H

Prize de comunicaÍie date RJ45, Cat. 5


Descriere ReferinÍŸ
SimplŸ, neecranatŸ GKP-18H5
SimplŸ, ecranatŸ GKP-18H5E
DublŸ, neecranatŸ GKP-28H5

Variatoare de tensiune telecomandat


n montaj sub tencuialŸ, grad de protecÍie IP 20;
n pentru lŸmpi cu incandescenÍŸ sau cu halogen,
230 V c.a. sau transformator convenÍional 12 V (24 V);
n secÍiune maximŸ conductor rigid sau flexibil 2,5 mm2;
n telecomandat:
® putere maximŸ 40 ... 600 W (400 VA),
ControleazŸ-Íi lumina cu orice ® recunoaÛte orice tip de telecomandŸ infraroÛu: TV, video,
telecomandŸ pe care o ai Án dotare! aparaturŸ Hi-Fi,
® cu funcÍie de simulare prezenÍŸ inclusŸ.
Descriere ReferinÍŸ
FŸrŸ memorie, telecomandat SPP-2H
Cu memorie, telecomandat SPP-1H

Variator rotativ mecanic


Descriere ReferinÍŸ
40 ... 300 W SMP-1H
Telecomanda
nu este inclusŸ

Accesorii

Rame
Descriere ReferinÍŸ
DublŸ, orizontalŸ RU-21H
TriplŸ, orizontalŸ RU-31H

Socluri
Descriere ReferinÍŸ
Pentru montare aparentŸ PU-11H
Pentru montare aparentŸ, pentru prizŸ dublŸ PU-13H
Dublu, pentru montare aparentŸ PU-21H

www.casa.schneider-electric.ro 25
Zet

Zet, o gamŸ completŸ Ûi de calitate, n se monteazŸ Án interior;


idealŸ pentru refacerea instalaÍiilor n grad de protecÍie IP 20;
electrice din apartamente. n aparataj monobloc cu montaj sub tencuialŸ;
n culoare alb;
n conformitate cu SR EN 60669-1 Ûi SR EN 60669-2.

ÎntrerupŸtoare 250 V c.a., 10 A


Descriere ReferinÍŸ
Simplu WPt-1Z
Dublu WPt-2Z
Cap scarŸ WPt-5Z
Cu revenire WPt-7Z
Cruce WPt-8Z

ÎntrerupŸtoare cu indicator luminos


Descriere ReferinÍŸ
Simplu WPT-1ZS
Dublu WPT-2ZS
Cap scarŸ WPT-5ZS
Cu revenire WPT-7ZS
Cruce WPT-8ZS

Prize bipolare 250 V c.a., 16 A


Descriere ReferinÍŸ
PrizŸ simplŸ (2P) GWP-120Z
PrizŸ simplŸ cu ÁmpŸmÊntare (2P+PE) GWP-140Z
PrizŸ dublŸ (2P) GWP-220Z
PrizŸ dublŸ cu ÁmpŸmÊntare (2P+PE) GWP-240Z
PrizŸ simplŸ cu ÁmpŸmÊntare, IP 44 GWP-142PZ

Prize de curenÍi slabi


Descriere ReferinÍŸ
R-TV individualŸ / paralel, 2 dB GAP-1Z
Telefon RJ11 GAP-14Z

Variatoare de tensiune
n tensiune de utilizare: 230 V c.a. / 50 Hz;
n putere admisibilŸ: 60 ... 300 W;
n tip de sarcinŸ: incandescentŸ sau
cu halogeni 230 V c.a.;
n fuzibil: F2A, H250 V;
n grad de protecÍie: IP 20;
n operaÍiile ON/OFF, cÊt Ûi reglajul de iluminat
se realizeazŸ cu un potenÍiometru rotativ;
n secÍiunea conductoarelor utilizate nu trebuie sŸ fie
mai mare de 2,5 mm2.

Descriere ReferinÍŸ
300 W SMP-1Z

26 www.casa.schneider-electric.ro
Cedar Plus

O gamŸ dedicatŸ spaÍiilor tehnice: n grad de protecÍie IP 44;


garaje, subsoluri, pivniÍe. n protejate de umezealŸ Ûi praf;
n tensiune de utilizare: 220 V c.a, 16 A pentru prize Ûi 10 A
pentru ÁntrerupŸtoare, conform SR EN 60669-1 Ûi 60884-1.

ÎntrerupŸtoare
Descriere ReferinÍŸ
ÎntrerupŸtor simplu WDE000510
ÎntrerupŸtor dublu WDE000550
ÎntrerupŸtor cap scarŸ WDE000560
ÎntrerupŸtor cu revenire cu simbol de sonerie WDE000512
ÎntrerupŸtor cu revenire cu simbol de iluminat WDE000513
ÎntrerupŸtor Án cruce WDE000570
ÎntrerupŸtor bipolar WDE000520

ÎntrerupŸtoare cu indicator luminos


Descriere ReferinÍŸ
ÎntrerupŸtor simplu cu indicator luminos WDE000514
ÎntrerupŸtor dublu cu indicator luminos WDE000551
ÎntrerupŸtor cap scarŸ cu indicator luminos WDE000561
ÎntrerupŸtor cu revenire cu simbol
de sonerie cu indicator luminos WDE000515
ÎntrerupŸtor cu revenire cu simbol
de iluminat cu indicator luminos WDE000516
ÎntrerupŸtor Án cruce cu indicator luminos WDE000571
ÎntrerupŸtor bipolar cu indicator luminos WDE000521

Prize shuko cu obturatoare Ûi capac de protecÍie


Descriere ReferinÍŸ
PrizŸ simplŸ, capac albastru alb WDE000541
PrizŸ simplŸ, capac albastru transparent WDE000543
PrizŸ dublŸ, capac albastru alb WDE000523
PrizŸ dublŸ, capac albastru transparent WDE000525

CombinaÍii
Descriere ReferinÍŸ
PrizŸ shuko Ûi ÁntrerupŸtor simplu
cu capac de protecÍie WDE000500
PrizŸ shuko Ûi ÁntrerupŸtor bipolar
cu capac de protecÍie WDE000502
PrizŸ shuko Ûi ÁntrerupŸtor cap scarŸ
cu capac de protecÍie WDE000504
PrizŸ shuko Ûi ÁntrerupŸtor cu indicator luminos
simplu - cu capac de protecÍie WDE000501
PrizŸ shuko Ûi ÁntrerupŸtor cu indicator luminos
bipolar - cu capac de protecÍie WDE000503
PrizŸ shuko Ûi ÁntrerupŸtor cu indicator luminos
cap scarŸ - cu capac de protecÍie WDE000505

Accesorii
Descriere ReferinÍŸ
Capac cu port etichetŸ WDE000506

www.casa.schneider-electric.ro 27
DescoperiÍi confortul
variatorului Inteea SPP-1H!

ControleazŸ lumina de la
telecomanda televizorului

28 www.casa.schneider-electric.ro
Aparate pentru tablouri electrice
DescoperŸ noile
cofrete Pragma, NotŸ:
ReferinÍa: produs disponibil imediat sau max. 3 zile
pag. 40 (stocabil).
ReferinÍa: produs disponibil Án 12 zile lucrŸtoare
(nestocabil).

Tabloul de distribuÍie electricŸ este un element cheie


pentru instalaÍia electricŸ dintr-o locuinÍŸ. ColecÍia de
aparate de la Schneider Electric vine Án ÁntÊmpinarea
cerinÍelor standardului de siguranÍŸ Ûi confort al unei
locuinÍe moderne.

Întreruptoare automate Domae 30


ProtecÍie diferenÍialŸ Domae ID 31
ProtecÍie diferenÍialŸ DPNa Vigi 32
ProtecÍie Ámpotriva efectelor trŸsnetelor 32
Aparataj auxiliar cu montaj pe ÛinŸ 32
Aparate de control comandŸ 33
Cofrete Mini Pragma 38
Accesorii pentru cofrete 39
Cofrete Kaedra pentru exterior 39
Cofrete Pragma 40
Prize Ûi fiÛe industriale 41

www.casa.schneider-electric.ro 29
Aparate pentru tablouri electrice ProtecÍie la suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit

ProtejeazŸ-Íi casa Ámpotriva Întreruptoare automate Domae


incendiilor! n protecÍie la suprasarcini Ûi scurtcircuit;
n Ántreruptoarele automate 2 Ûi 3P se utilizeazŸ cu funcÍie
de Ántreruptor general Án tabloul electric;
n Ántreruptoarele automate 1P Ûi 1P+N se utilizeazŸ
pe plecŸrile din tabloul electric;
n capacitate de rupere 4,5 kA (conform SR EN 60898);
n curbŸ de declanÛare C, declanÛatorul magnetic
acÍioneazŸ Ántre (5 - 10)In;
n tensiune de utilizare: 230 V c.a., 50 Hz.

Aparatajul Domae este special creat Calibru (calibru max. de curent:


Capacitate 6, 10, 16, 20, 25, 32,40 A)
pentru instalaÍiile electrice de locuinÍe, terminale Capacitate de rupere
simplu de instalat, cu un design max. 25 mm2 4500 A
atractiv Ûi o calitate garantatŸ. CurbŸ declanÛare
(CurbŸ C adecvatŸ
pentru aplicaÍii casnice)

4500

ClasŸ de limitare: 3
Dimensiuni de gabarit
(1, 2, 3 module)

NumŸr LŸÍime Án In ReferinÍŸ


de poli paÛi de 9 mm [A]
1P 2 6 12479
10 12480
16 12481
20 12482
25 12483
32 12484
1P+N 2 6 19165
10 19166
16 19167
20 19168
25 19169
32 19170
2P 4 10 12494
1 3

16 12495
20 12496
2 4
25 12497
32 12498
40 12499
1 3 5
3P 6 10 11348
16 11349
20 11350
2 4 6
25 11351
32 11352
40 11353

RecomandŸri practice: pagina 45, 47.

30 www.casa.schneider-electric.ro
ProtecÍie la suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit

Conectorii tip pieptene permit Accesorii: conector tip pieptene


alimentarea rapidŸ a Ántreruptoarelor NumŸr NumŸr NumŸr ReferinÍŸ
automate de acelaÛi tip, montate pe de poli de bucŸÍi de paÛi
acelaÛi rÊnd. 1P+N 1 26 14880
2 48 14890

NumŸr Lungime ReferinÍŸ


de poli
1P 24 paÛi de 9 mm 10387
1 metru 10388
2P 24 paÛi de 9 mm 10389
1 metru 10390

ProtecÍie diferenÍialŸ

ProtejeazŸ-te Ámpotriva Întreruptoare diferenÍiale Domae


electrocutŸrii! n se asigurŸ o protecÍie comunŸ a tuturor circuitelor pe
care se monteazŸ;
n conformitate cu SR EN 61008;
n sensibilitate 30 mA, clasŸ AC;
n tensiune de utilizare:
® 2P: 230 V c.a.,
® 4P: 400 V c.a.;
n capacitate borne 1 ... 35 mm2;
n curenÍi: 25, 40 A.

Capacitate Buton de test Calibru:


Este o variantŸ de protecÍie terminale (se recomandŸ (curent max. nominal:
diferenÍialŸ globalŸ pentru circuitele max. 35 mm2 test lunar) 25, 40 A)
de prizŸ, idealŸ pentru tablourile
electrice de apartamente.
Tensiune nominalŸ
(230 sau 400 V c.a.)

Sensibilitate
(30 mA)

Dimensiuni de gabarit
(2 sau 4 module)

NumŸr LŸÍime Án Sens. In ReferinÍŸ


de poli paÛi de 9 mm [mA] [A]
2P 4 30 25 16790
40 16793
4P 8 30 25 16807
40 16810

2P 4P

RecomandŸri practice: pagina 46.

www.casa.schneider-electric.ro 31
Aparate pentru tablouri electrice ProtecÍie diferenÍialŸ

ProtecÍie completŸ, individualŸ, Întreruptoare automate fazŸ+nul cu protecÍie


pentru circuitele terminale: protecÍie la diferenÍialŸ DPNa Vigi
suprasarcinŸ, scurtcircuit Ûi protecÍie n capacitate de rupere 4,5 kA,conform SR EN 60898,
diferenÍialŸ. SR EN 61009;
Se asigurŸ o disponibilitate mŸritŸ a n curbŸ de declanÛare C;
fiecŸrui circuit de prizŸ. n sensibilitate 30 mA, clasŸ AC;
n tensiune de utilizare: 230 V c.a.;
n curenÍi de la 6 la 32 A.

NumŸr LŸÍime Án Sens. In ReferinÍŸ


de poli paÛi de 9 mm [mA] [A]
1P+N 4 30 6 19621
10 19623
16 19625
20 19626
25 19627
32 19628

Accesorii: conector tip pieptene


NumŸr NumŸr NumŸr ReferinÍŸ
de poli de bucŸÍi de paÛi
1P+N 1 26 14880
2 48 14890

ProtecÍie Ámpotriva efectelor trŸsnetelor

ProtejeazŸ-Íi aparatele DescŸrcŸtoare de JT Dome Quick PF


electrice Ûi electronice n pentru reÍele de JT, reÍea TNS, TT;
n conform CEI 61643-11, clasa 2 de testare;
Ámpotriva efectelor trŸsnetelor! n tensiune de utilizare: 230/240 V c.a.;
n descŸrcŸtorul Ûi Ántreruptorul automat de deconectare
sunt Án acelaÛi aparat (monobloc);
n echipat cu accesorii de conectare (conductor PE,
conector pieptene);
n se instaleazŸ Án paralel cu Ántreruptorul general din tablou.

NumŸr LŸÍime Imax In ReferinÍŸ


de poli Án paÛi [8/20 µs]
de 9 mm [kA] [kA]
1P+N 4 10 5 16612
3P+N 10 15 5 16613
Mod de instalare: pg. 42.

Aparataj auxiliar cu montaj pe ÛinŸ


Se poate monta Án serie cu o sonerie Întreruptoare
cu rolul de a Ántrerupe funcÍionarea n comandŸ Ánchiderea Ûi deschiderea circuitelor Án sarcinŸ;
acesteia Án orele de odihnŸ. n conform SR EN 60669;
n conductor rigid sau flexibil, secÍiune maximŸ 10 mm2.

NumŸr LŸÍime Án Tens. In ReferinÍŸ


1 1 3
de poli paÛi de 9 mm [V] [A]
1P 2 250 20 15005
2 2 4
2P 2 380/415 20 15006
1P 2P 2P 2 380/415 32 15010
3P 4 380/415 32 15011

RecomandŸri practice: pagina 47, 49.

32 www.casa.schneider-electric.ro
Aparataj auxiliar cu montaj pe ÛinŸ

Este utilŸ semnalizarea prezenÍei LŸmpi de semnalizare


tensiunii, Án cazul Án care alimentarea n semnalizeazŸ prezenÍa tensiunii Án tabloul electric;
cu energie electricŸ Án locuinÍŸ cade, n conform SR EN 60669;
pentru a se indica dacŸ existŸ o n conductor rigid sau flexibil, secÍiune maximŸ 10 mm2.
problemŸ de alimentare cu energie
electricŸ pÊnŸ Án tabloul electric sau Tip LŸÍime Án Tensiune In ReferinÍŸ
lampŸ paÛi de 9 mm [V] [A]
dupŸ acesta.
RoÛie 2 250 20 18320
Verde 2 250 20 18321

Sonerii
n pentru semnalizare sonorŸ Án locuinÍe;
n tensiune de utilizare: 230 V c.a.;
n conductor rigid sau flexibil, secÍiune maximŸ 4 mm2.
LŸÍime Nivel Tensiune ReferinÍŸ
Án paÛi sonor
de 9 mm [dB] [V]
2 80 250 15320

Prize de curent 16 A, cu montaj pe Ûine


Tip LŸÍime Án Tensiune ReferinÍŸ
paÛi de 9 mm [V]
2P+PE 5 250 15306
2P+PE cu prot. 5 250 15310

Aparate de control comandŸ


Se recomandŸ pentru controlul Teleruptoare
iluminatului din mai multe puncte ale unei n tensiune nominalŸ: 250 V c.a.;
ÁncŸperi, utilizÊndu-se ÁntrerupŸtoare cu n tensiune de comandŸ, pe bobinŸ: 230 - 240 V c.a.;
revenire. n capacitate borne circuit de comandŸ: conductor flexibil
2 x 0,5 mm2, rigid 1 x 4 mm2;
n capacitate borne circuit de forÍŸ: conductor flexibil
2 x 2,5 mm2, rigid 1 x 4 mm2.
NumŸr LŸÍime Án In ReferinÍŸ
de poli paÛi de 9 mm
1P 2 16 15508

Contactoare
n se recomandŸ pentru comanda circuitelor monofazate
de putere mai mare, prin asociere cu alte aparate de
control-comandŸ (IH, IC, MIN);
n capacitate borne circuit de comandŸ: conductor flexibil
2 x 0,5 mm2, rigid 1 x 4 mm2;
n capacitate borne circuit de forÍŸ: conductor flexibil
2 x 2,5 mm2, rigid 1 x 4 mm2.
A1 1 3
NumŸr LŸÍime In Tensiunea ReferinÍŸ
de poli Án paÛi de comandŸ
de 9 mm [A] [V], 50 Hz
A2 2 4 2ND 2 20 230-240 15370

RecomandŸri practice: pagina 52, 55.

www.casa.schneider-electric.ro 33
Aparate pentru tablouri electrice Aparate de control comandŸ

Se Ánchide Ûi se deschide un contact Automate de scarŸ MIN 3-3, MIN 3-4


dupŸ 3 minute. n tensiune nominalŸ: 230 V c.a.;
Ideal pentru aprinderea luminii de pe n frecvenÍŸ: 50 Hz;
casa scŸrii la un imobil, dar Ûi pentru n consum mai mic de 5 VA;
iluminatul Án pivniÍe sau holuri, unde, n circuit de forÍŸ:
de obicei se uitŸ lumina aprinsŸ. ® calibru contact de ieÛire: 10 A/230 V c.a.,
De fiecare datŸ cÊnd se apasŸ un ® putere maximŸ comandatŸ:
ÁntrerupŸtor cu revenire din circuitul - iluminat cu incandescenÍŸ sau cu
de luminŸ Án care este integrat, se halogen 230 V c.a.: 1500 W
reia iluminatul pentru 3 minute. - iluminat fluorescent compensat Án serie, sau
necompensat: 2000 VA
- iluminat fluorescent compensat Án
paralel (70 µF): 1000 VA;
n grad de protecÍie: IP 20, conform EN 60529;
n conexiuni:
® prin borne pentru cabluri pÊnŸ la 6 mm2,
® tip de conexiuni:
- MIN 3-3: 3 fire (ÁntrerupŸtoarele cu revenire conectate
pe neutru)
- MIN 3-4: 4 fire (ÁntrerupŸtoarele cu revenire conectate
pe fazŸ);
n temperaturŸ de funcÍionare: -10° C la +40° C.
n pe faÍa aparatului este un comutator cu 2 poziÍii:
® funcÍionare automatŸ: de fiecare datŸ cÊnd se apasŸ
un ÁntrerupŸtor cu revenire din circuitul de luminŸ, se reia
iuminatul pentru 3 minute,
® poziÍia ON: iluminat permanent.

Tip LŸÍime Án ReferinÍŸ


paÛi de 9 mm
MIN 3-3 2 15360
MIN 3-4 2 15361

Conexiuni

MIN 3-3 MIN 3-4

MIN 3-3 MIN 3-4

RecomandŸri practice: pagina 50.

34 www.casa.schneider-electric.ro
Aparate de control comandŸ

ComandŸ Ánchiderea Ûi deschiderea ÎntrerupŸtor orar programabil IH - mecanic


unui contact conform unui program n tensiune nominalŸ: 230 V c.a.;
zilnic (24 ore), reglat de cŸtre utilizator n frecvenÍŸ: 50/60 Hz;
prin poziÍionarea segmentelor captive n consum: 2,5 VA;
pe un cadran de programare. n rezervŸ de funcÍionare: 3 zile;
n calibru contacte:
® 10 A/250 V c.a., cos ϕ =1 (rezistiv),
® 2 A/250 V c.a. (inductiv),
® pentru comanda unei puteri mai mari, se recomandŸ
utilizarea unui contactor (CT),
® segmente de 30 minute;
n trecerea forÍatŸ pe ON sau OFF pÊnŸ la urmŸtoarea
operaÍie de comutare;
n orŸ de varŸ sau de iarnŸ actualizatŸ prin rotirea
Ûurubului central;
n grad de protecÍie: IP 20, conform EN 60529;
n conexiune cu borne pentru cabluri pÊnŸ la 6 mm2;
n temperaturŸ de funcÍionare: -20° C la +40° C.
Conexiune
Tip LŸÍime Án ReferinÍŸ
paÛi 9 mm
IH 6 16365

IHP ÁntrerupŸtoare orare programabile electronice


cu 1 sau 2 circuite
n consum: 5 VA;
n contact de ieÛire basculant: 16 A/250 V c.a.;
n racordare: borne protejate pentru cabluri
pÊnŸ la 6 mm2.
Caracteristici speciale ale IHP+1c Ûi IHP+2c
FuncÍia “manualŸ”
n anularea momentanŸ a programŸrii pentru vacanÍe,
zile de sŸrbŸtoare prin configurarea a 2 date (Ánceputul Ûi
sfÊrÛitul absenÍei);
n simularea prezenÍei graÍie funcÍionŸrii aleatorie Án
perioadele ON.
FuncÍia “cu impulsuri”
n programarea unor impulsuri reglabile de la 1 la
59 secunde (impulsul fiind prioritar faÍŸ de comutare).

Tip LŸÍime NumŸr de ReferinÍŸ


Án paÛi circuite
de 9 mm comandate
IHP 1c 5 1 15720
IHP+1c 5 1 15721
IHP 2c 5 2 15722
IHP+2c 5 2 15723

RecomandŸri practice: pagina 52, 54.

www.casa.schneider-electric.ro 35
Aparate pentru tablouri electrice Aparate de control comandŸ

Acest ÁntrerupŸtor comandŸ ÎntrerupŸtore crepusculare IC 50


Ánchiderea unui contact atunci cÊnd n tensiune nominalŸ: 230 V c.a.;
luminozitatea scade sub un anumit n frecvenÍŸ: 50/60 Hz;
nivel prestabilit; n consum: 2,2 VA;
ComandŸ deschiderea aceluiaÛi n celulŸ fotoelectricŸ (livratŸ cu dispozitiv de fixare):
contact atunci cÊnd luminozitatea ® prag reglabil de luminozitate: 2 la 50 lux,
creÛte peste un anumit nivel ® LED-ul de supraveghere se aprinde de ÁndatŸ ce se
prestabilit. atinge pragul setat;
n temporizarea la Ánchiderea Ûi deschiderea contactului:
10 secunde;
n calibru contacte:
® 10 A/250 V c.a., cos ϕ =1 (rezistiv),
q 2 A/250 V c.a. (inductiv),
q putere maximŸ comandatŸ:
- iluminat cu incandescenÍŸ sau cu
halogen 250 V c.a.: 1000 W
- iluminat fluorescent compensat Án serie, sau
necompensat: 400 VA
- iluminat fluorescent compensat Án
paralel (18 µF): 120 VA,
n grad de protecÍie:
® IC 50: IP 20, conform EN 60529,
® celula: IP 54;
n conexiune:
® IC 50: cu borne pentru cabluri pÊnŸ la 6 mm2 (este
important sŸ se ÍinŸ seama de polaritate fazŸ L/neutru N),
® celula: cu cablu cu 2 fire, care nu se va amplasa lÊngŸ
cablurile de forÍŸ;
n temperaturŸ de funcÍionare: -10° C la +40° C.

Tip LŸÍime Án ReferinÍŸ


paÛi 9 mm
IC 50 4 15267

Conexiune

Pentru comanda unei puteri mai mari, se recomandŸ


utilizarea unui contactor (CT).

RecomandŸri practice: pagina 51.

36 www.casa.schneider-electric.ro
Aparate de control comandŸ

Detectorii CDM comandŸ aprinderea Detectori de miÛcare CDM


Ûi stingerea iluminatului prin detecÍia n sursŸ de alimentare: 230 V c.a. ±10%, 50/60 Hz;
miÛcŸrilor persoanelor Ûi Án funcÍie de n unghi de detecÍie: 0° la 180°, 270°, 360°, configurarea
luminozitatea existentŸ. unghiului de detecÍie cu fante acoperite;
n distanÍŸ de detecÍie: 0 ... 12 m, Án funcÍie de reglajul
pantei Ûi al ÁnŸlÍimii instalaÍiei (2,5 m);
n reglaj al pragului de luminozitate pentru comanda
iluminatului: 2 ... 1000 lux;
n reglaj al temporizŸrii Ántre ultima miÛcare detectatŸ Ûi
stingerea luminii: 5 s ... 12 min;
n putere lampŸ de iluminat:
® lŸmpi cu incandescenÍŸ: 1000 W,
® lŸmpi cu halogen LV: 1000 W,
® lŸmpi fluorescente cu balast compensat Án paralel:
10 x 40 W (cos ϕ = 0,5),
® alte tipuri de lŸmpi sau puteri mai mari: se recomandŸ
control prin contactoare;
n grad de protecÍie: IP 44;
n clasŸ de izolaÍie: clasŸ II;
n consum: < 0,5 W;
n racordare: cabluri flexibile sau rigide 2 x 1,5 mm2;
n temperaturŸ de funcÍionare: -20° C la +40° C.

Tip ReferinÍŸ

CDM 180 16974


CDM 270 16975
CDM 360 16976
CDM 180

CDM 360
CDM 270
RecomandŸri practice: pagina 53.

www.casa.schneider-electric.ro 37
Aparate pentru tablouri electrice Cofrete Mini Pragma

Tablourile electrice Mini Pragma se n pentru realizarea tablourilor electrice din locuinÍe;
instaleazŸ rapid, sunt robuste Ûi se n grad de protecÍie IP 40, conform EN 60529;
integreazŸ discret Án orice spaÍiu. n conform CEI 439.3;
n clasŸ de izolaÍie 2;
Cofrete modulare Mini Pragma n culoare alb RAL 9003;
- montaj aparent n uÛŸ transparentŸ;
n material izolant, ignifug;
n cofretul cuprinde:
® cuvŸ,
® Ûasiu reglabil Án adÊncime cu ÛinŸ DIN,
® Ûuruburi de fixare oblice,
® obturatoare fracÍionabile.

FŸrŸ accesorii
NumŸr LŸÍime Án Dimensiuni ReferinÍŸ
de rÊnduri paÛi de 9 mm hxlxa
1 8 200x110x95 13346
12 200x145x95 13347
16 200x185x95 13348
24 200x255x95 13349

Cu accesorii
n 2 suporturi pentru blocuri de conexiuni;
n 2 blocuri de conexiuni.
NumŸr LŸÍime Án Dimensiuni ReferinÍŸ
de rÊnduri paÛi de 9 mm hxlxa
1 36 222x360x100 13370
2 48 325x255x100 13922
3 72 450x255x100 13923

Cofrete modulare Mini Pragma n grad de protecÍie IP 40, conform EN 60529;


- montaj Áncastrat (se comandŸ n clasŸ de izolaÍie 2;
separat, kit de montare Án gips n culoare alb RAL 9003;
n uÛŸ transparentŸ;
carton, ref. 13360)
n cofretul cuprinde:
® cuvŸ,
® Ûasiu reglabil Án adÊncime cu ÛinŸ DIN,
® Ûuruburi de fixare oblice Ûi obturatoare fracÍionabile.

FŸrŸ accesorii
NumŸr LŸÍime Án Dimensiuni ReferinÍŸ
de rÊnduri paÛi de 9 mm hxlxa
1 8 222x135x92 13356
12 222x170x92 13357
16 222x210x92 13358
24 222x280x92 13359

Cu accesorii
n 2 suporturi pentru blocuri de conexiuni;
n 2 blocuri de conexiuni.
NumŸr LŸÍime Án Dimensiuni ReferinÍŸ
de rÊnduri paÛi de 9 mm hxlxa
1 36 250x395x102 13305
2 48 350x330x102 13942
3 72 475x300x102 13943

RecomandŸri practice: pagina 50.

38 www.casa.schneider-electric.ro
Cofrete Mini Pragma

Accesorii pentru cofrete Descriere ReferinÍŸ

Suport bornier 8 paÛi 13361


12 paÛi 13362
16 paÛi 13363
24 paÛi 13364
1 modul = 18 mm = 2 paÛi.

Descriere LŸÍime NumŸr de gŸuri ReferinÍŸ


10 mm2 16 mm2
Borniere 85 4 4 13576
202 8 8 13577

Descriere ReferinÍŸ

Bornier cu montaj pe ÛinŸ


80 A - 4 borne 14975
125 A - 6 borne 14976
ÌinŸ simetricŸ 15099

Descriere ReferinÍŸ

Kit de montaj Án gips carton 13360

Cofrete Kaedra pentru exterior

FormŸ ergonomicŸ Ûi aspect Cofrete etanÛe multifuncÍionale


strŸlucitor, cu o deosebitŸ n grad de protecÍie la Ûocuri mecanice IK09;
rezistenÍŸ la impact Ûi la factorii n grad de protecÍie IP 65, conform EN 60529;
de mediu exteriori. n instalare rapidŸ, montaj aparent;
Dimensiunile standard ale n uÛŸ transparentŸ;
predecupŸrilor permit un montaj n culoare gri RAL 7035;
rapid al prizelor industriale. n materiale speciale pentru a se instala prize Ûi fiÛe
industriale;
n o gamŸ care oferŸ multe posibilitŸÍi de extindere a
instalaÍiei.

Descriere ReferinÍŸ

Mini Kaedra 4 module + 2 predecupŸri 13176


Kaedra 8 module + 4 predecupŸri 13179
Kaedra 13 module + 3 predecupŸri 13180
Kaedra 13 module + 6 predecupŸri 13181
Kaedra 1 x 12 module 13981
Kaedra 1 x 18 module 13982
Kaedra 2 x 12 module 13983
Kaedra 2 x 18 module 13984
Kaedra 3 x 12 module 13985
Kaedra 3 x 18 module 13986
Kaedra cu 3 predecupŸri 13993

www.casa.schneider-electric.ro 39
Aparate pentru tablouri electrice Cofrete Pragma

Pragma este primul cofret modular n pentru realizarea tablourilor electrice din locuinÍe;
care combinŸ la cel mai Ánalt nivel n grad de protecÍie conform EN 60529:
aspectele ergonomice, designul ® fŸrŸ uÛŸ: IP 30,
atractiv Ûi robusteÍea. ® cu uÛŸ: IP 40,
Sunt destinate aplicaÍiilor din sectorul n clasŸ de izolaÍie 2;
rezidenÍial sau terÍiar. n grad de protecÍie Ámpotriva Ûocurilor mecanice conform
CEI 62262:
® fŸrŸ uÛŸ: IK08,
® cu uÛŸ: IK09,
n temperaturŸ de funcÍionare: -25 la +60° C;
n izolaÍie totalŸ clasa II: conform CEI 60439-3/EN 60439-3
par. 7.4.3.2.2.
Avantaj: datoritŸ designului sŸu, Ántreaga gamŸ de cofrete
Pragma are “izolaÍie totalŸ”: nici o componentŸ din cofret,
interfaÍŸ sau de pe uÛŸ nu trebuie sŸ fie legatŸ la pŸmÊnt.

Cofrete fŸrŸ uÛŸ


NumŸr de Capacitate Curent Bloc terminal de legare la pŸmÊnt Montaj Montaj
rÊnduri Án module nominal NumŸr de conexiuni: Ángropat aparent
de 18 mm In Total 50 mm2 25 mm2 6 mm2
13 module
1 13 63 A 13 - 1 3x4 PRA35113 PRA10201
2 26 63 A 17 - 1 4x4 PRA35213 PRA10202
3 39 90 A 22 - 2 5x4 PRA35313 PRA10203
4 52 90 A 26 - 2 6x4 PRA35413 PRA10204
18 module
1 18 90 A 17 - 1 4x4 PRA35118 PRA10261
2 36 90 A 26 - 1 6x4 PRA35218 PRA10262
3 54 125 A 26 - 2 6x4 PRA35318 PRA10263
4 72 125 A 30 - 2 7x4 PRA35418 PRA10264
24 module
1 24 125 A 22 1 1 5x4 PRA13831 PRA10265
2 48 125 A 27 1 2 6x4 PRA13832 PRA10266
3 72 160 A 27 1 2 6x4 PRA13833 PRA10267
4 96 160 A 32 1 3 7x4 PRA13834 PRA10268
5 120 160 A 32 1 3 7x4 PRA13835 PRA10269
6 144 160 A 32 1 3 7x4 PRA13836 PRA10270

UÛi pentru cofrete


NumŸr de Transparente Opace
rÊnduri personalizabile
13 module
1 rÊnd PRA15113 PRA16113
2 rÊnduri PRA15213 PRA16213
3 rÊnduri PRA15313 PRA16313
4 rÊnduri PRA15413 PRA16413
18 module
1 rÊnd PRA15118 PRA16118
2 rÊnduri PRA15218 PRA16218
3 rÊnduri PRA15318 PRA16318
4 rÊnduri PRA15418 PRA16418
24 module
1 rÊnd PRA15124 PRA16124
2 rÊnduri PRA15224 PRA16224
3 rÊnduri PRA15324 PRA16324
4 rÊnduri PRA15424 PRA16424
5 rÊnduri PRA15524 PRA16524
6 rÊnduri PRA15624 PRA16624

40 www.casa.schneider-electric.ro
Aparate pentru tablouri electrice Prize Ûi fiÛe industriale

Se recomandŸ utilizare Án cofretele Prize Ûi fiÛe industriale PK Ûi PK Pratika


Kaedra. n conform CEI 309-1 Ûi CEI 309-2;
n prize solide, rezistente, grad de protecÍie IP 44;
n mobile, cu montaj pe perete sau Án cofrete.

Prize pentru montaj Án cofret


Descriere ReferinÍŸ

16 A, 2P+E, 200-250 V c.a. PKF16F423


16 A, 3P+E, 380-415 V c.a. PKF16F434
16 A, 3P+N+E, 380-415 V c.a. PKF16F435
PrizŸ schuko 16 A, 220 V c.a., IP 55 81141

FiÛe mobile
Descriere ReferinÍŸ

16 A, 2P+E, 200-250 V c.a. PKE16M423


16 A, 3P+E, 380-415 V c.a. PKE16M434
16 A, 3P+N+E, 380-415 V c.a. PKE16M435

Prize cu montaj pe perete


Descriere ReferinÍŸ

16 A, 2P+E, 200-250 V c.a. 82204


16 A, 3P+E, 380-415 V c.a. 82208
16 A, 3P+N+E, 380-415 V c.a. 82209

Prize mobile
Descriere ReferinÍŸ

16 A, 2P+E, 200-250 V c.a. PKF16M423


16 A, 3P+E, 380-415 V c.a. PKF16M434
16 A, 3P+N+E, 380-415 V c.a. PKF16M435

www.casa.schneider-electric.ro 41
DescŸrcŸtoarele protejeazŸ DescŸrcŸtoarele JT Domae Quick PF
echipamente sensibile: sunt rŸspunsul la orice nevoie pentru
televizoare, calculatoare, protecÍia Ámpotriva supratensiunilor
aparate electrocasnice, etc.
provocate de loviturile de trŸsnet

UÛor de ales, Instalat Án 4 paÛi,


simplu de recomandat sigur Án 3 conexiuni
Conductorul de ÁmpŸmÊntare este conectat direct la
descŸrcŸtor.
AceastŸ inovaÍie ajutŸ la controlul supratensiunii, fŸrŸ a
pune Án pericol echipamentele sensibile.

1 Punerea 2 Conectarea
descŸrcŸtorului JT fazei Ûi nulului la
pe ÛinŸ. descŸrcŸtorul JT.

3 Conectarea 4 Conectarea
descŸrcŸtorului cablului de legare
JT la borna de la pŸmÊnt la
ÁmpŸmÊntare. descŸrcŸtorul JT.

CÊnd descŸrcŸtorul Domae Quick PF este conectat, poÍi fi


sigur cŸ totul este Án siguranÍŸ.

ProtecÍie mecanicŸ
pentru eficienÍŸ maximŸ
DatoritŸ Ántreruptorului automat de separare, dintr-o
singurŸ privire utilizatorul vede cŸ totul este deplin protejat:

Semnalizarea Semnalizarea indicŸ culoarea roÛie,


indicŸ culoarea maneta Án jos: pur Ûi simplu ridici maneta
albŸ, maneta Án Ûi eÛti Án siguranÍŸ, din nou.
sus: protecÍia este DacŸ maneta nu se ridicŸ: descŸrcŸtorul
activŸ. a fost deteriorat iremediabil de cÊteva
supratensiuni majore Ûi trebuie Ánlocuit.

42
RecomandŸri practice

Produsele dezvoltate de Schneider Electric pe lÊngŸ


protecÍia instalaÍiei Ámpotriva curenÍilor de defect Ûi
protecÍia persoanelor Ámpotriva electrocutŸrii, permit Ûi
realizarea de numeroase aplicaÍii Ûi mici automatizŸri
pentru locuinÍe.

Echipament electric standard pentru locuinÍŸ 44


Despre protecÍia diferenÍialŸ 45
Tabloul electric pentru apartament - schema 1 46
Tabloul electric pentru apartament - schema 2 47
Tabloul electric pentru o vilŸ 48
Cum se realizeazŸ protecÍia consumatorilor
Ámpotriva efectelor trŸsnetelor? 49
Cum se realizeazŸ temporizarea iluminatului
pe casa scŸrilor unui imobil? 50
Cum se realizeazŸ iluminatul automat Án
jurul casei, la lŸsarea Ántunericului? 51
Cum se realizeazŸ stropitul automat a grŸdinii
casei tale? 52
Automatizarea Án holul de intrare a unei case 53
Cum se comandŸ soneria Án ÛcoalŸ, la Ánceputul
Ûi sfÊrÛitul orelor de clasŸ? 54
Cum se realizeazŸ iluminatul cu ajutorul
teleruptoarelor? 55
Cum economisim energie Ántr-o
manierŸ confortabilŸ? 56
Scheme electrice 57
Date tehnice 59
Dimensiuni de montaj 69

www.casa.schneider-electric.ro 43
RecomandŸri practice

Echipamentul standard
pentru o locuinÍŸ

SuprafaÍŸ < 60 m2 60 la 100 m2 > 100 m2


Putere 3000 VA 6000 VA > 6000 VA
NumŸr de circuite de prize 2 3 4
NumŸr de circuite de iluminat 1 2 3
NumŸr de circuite speciale 2 3 3
Repartizare Sufragerie 1 prizŸ la 6 m2 1 prizŸ la 6 m2 1 prizŸ la 6 m2
1 lampŸ la 20 m2 1 lampŸ la 20 m2 1 lampŸ la 20 m2
1 prizŸ consumator 1 prizŸ consumator 1 prizŸ consumator
special special special

Dormitor 1 lampŸ 1 lampŸ 1 lampŸ


2 prize 3 prize 3 prize
1 prizŸ consumator 1 prizŸ consumator 1 prizŸ consumator
special special special

BucŸtŸrie 1 lampŸ 2 lŸmpi 2 lŸmpi


3 prize 3 prize 3 prize
1 prizŸ consumator 2 prize consumator 2 prize consumator
special special special

Baie 1 lampŸ 2 lŸmpi 2 lŸmpi


1 prizŸ 1 prizŸ 3 prize
1 prizŸ consumator 1 prizŸ consumator 1 prizŸ consumator
special special special

Hol 1 lampŸ 1 lampŸ la 12 m2 1 lampŸ la 12 m2


1 prizŸ 1 prizŸ la 12 m2 1 prizŸ la 12 m2
1 prizŸ consumator
special la 12 m2

Garaj 1 lampŸ 1 lampŸ la 5 m2 1 lampŸ la 5 m2


1 prizŸ la 5 m2 1 prizŸ la 5 m2 1 prizŸ la 5 m2
1 prizŸ consumator
special la 5 m2

Consumator special: maÛinŸ de spŸlat, maÛinŸ de spŸlat vase, aer condiÍionat, cuptor electric, etc.

44 www.casa.schneider-electric.ro
RecomandŸri practice

Despre protecÍia diferenÍialŸ SoluÍia pentru evitarea electrocutŸrii Án instalaÍiile electrice


casnice este foarte simplŸ: montaÍi Án tablourile electrice
de distribuÍie din locuinÍa dumneavoastrŸ aparate de
protecÍie diferenÍialŸ.

În locuinÍŸ se pot produce cu uÛurinÍŸ accidente care


conduc la electrocutare:
n un copil nesupravegheat care introduce un obiect
metalic Án prizŸ;
n un adult care atinge din greÛealŸ conductorul dezizolat
la schimbarea unui corp de iluminat sau a prizelor;
n folosirea unei maÛini de spŸlat cu ÁmpŸmÊntarea
defectuoasŸ;
n folosirea unui fier de cŸlcat cu cordonul de alimentare
ÁmbŸtrÊnit din cauza cŸldurii.

Se poate evita apariÍia acestor accidente prin utilizarea


unor aparate numite dispozitive de protecÍie diferenÍialŸ.
Acestea detecteazŸ curenÍii de valori foarte mici care nu
trec prin conductoare - numiÍi curenÍi diferenÍiali reziduali
(de exemplu curentul care trece prin corpul omului Án cazul
electrocutŸrii) Ûi Ántrerup automat alimentarea cu energie
Ántr-o astfel de situaÍie.
Pragul de curent periculos pentru organismul uman este
de 30 mA. De aceea, dispozitivele de protecÍie diferenÍialŸ
pentru instalaÍiile electrice casnice sunt reglate la aceastŸ
valoare a curentului diferenÍial rezidual Ûi vor scoate de
sub tensiune instalaÍia electricŸ cÊnd se atinge acest prag.

Sunt douŸ soluÍii de realizare a protecÍiei diferenÍiale:


Prezentare Avantaje

ProtecÍia tuturor circuitelor electrice Cea mai economicŸ soluÍie, se asigurŸ


cu un singur aparat, numit Ántreruptor o protecÍie globalŸ.
automat de curent diferenÍial rezidual
(schemŸ tip 1).

ProtecÍia fiecŸrui circuit cu un Fiecare circuit este independent - un


Ántreruptor automat combinat cu defect la maÛina de spŸlat nu va
protecÍie diferenÍialŸ de curent rezidual Ántrerupe alimentarea unui calculator
(schemŸ tip 2). alimentat dintr-un alt circuit de prize.

Se recomandŸ folosirea protecÍiei diferenÍiale pe circuitele de prizŸ, pe circute


din baie, bucŸtŸrie, pivniÍe Ûi alte locuri expuse umezelii.

www.casa.schneider-electric.ro 45
RecomandŸri practice

Tabloul electric de apartament, ProtecÍia tuturor circuitelor electrice cu un singur aparat,


cu protecÍie diferenÍialŸ numit Ántreruptor automat de curent diferenÍial rezidual.
globalŸ - schemŸ 1 În schema de mai jos sunt 4 circuite: 2 circuite de prize Ûi
2 circuite de luminŸ. ProtecÍia la scurtcircuit si suprasarcinŸ
se face prin Ántreruptoarele automate bipolare Domae
de pe fiecare circuit, protecÍia diferenÍialŸ este globalŸ
Ûi se realizeazŸ de cŸtre Ántreruptorul automat de curent
diferenÍial ID.
De asemenea, ID are rol Ûi de Ántreruptor general.
PuneÍi pe fiecare Ántreruptor automat etichete cu numele
circuitului pe care Ál protejeazŸ.

N L

DOMAE ID 40 A

N
L

DOMAE, 2P DOMAE, 2P DOMAE, 2P DOMAE, 2P


10 A 10 A 16 A 16 A

PE

Circuite de luminŸ Circuite de prizŸ

Produse utilizate la aceastŸ aplicaÍie


Aparat Cantitate ReferinÍŸ

Întreruptor diferenÍial ID, 40 A 1 16793


Întreruptor automat Domae 2P, 10 A 2 12494
Întreruptor automat Domae 2P, 16 A 2 12495
Conector tip pieptene 1 10390
Cofret Mini Pragma 1 13359
Bornier 1 13576
Suport bornier 1 13364

46 www.casa.schneider-electric.ro
RecomandŸri practice

Tabloul electric de apartament, În schema de mai jos sunt 4 circuite din care 2 cu
cu protecÍie diferenÍialŸ Ántreruptoare automate fazŸ+neutru cu protecÍie diferenÍialŸ
ÁnglobatŸ - DPNa Vigi, 30 mA - Ûi 2 circuite cu
individualŸ pe circuitele de Ántreruptoare automate fazŸ Ûi nul - DPNa. Se recomandŸ
prize - schemŸ 2 ca, Án special, circuitele de prize sŸ fie protejate la curenÍi
diferenÍiali reziduali.
Deoarece este mai mult spaÍiu Án tablou s-a putut monta
un bornier pe ÛinŸ (ref: 14976).
Întreruptorul I este montat Án serie cu soneria SO Ûi are
rolul de a se putea opri semnalizarea sonorŸ Án orele de
odihnŸ.

Circuite de luminŸ Circuite de prizŸ

Produse utilizate la aceastŸ aplicaÍie


Aparat Cantitate ReferinÍŸ

Întreruptor automat Domae, 10 A 2 19166


Întreruptor automat DPNa Vigi, 16 A 2 19625
Sonerie SO 1 15320
Întreruptor I 1 15005
Conector tip pieptene 1 14880
Bornier 1 14976
Cofret Mini Pragma 1 13359
ÎntrerupŸtor sonerie 1 WPT-7H

www.casa.schneider-electric.ro 47
RecomandŸri practice

Tabloul electric pentru o vilŸ Tablourile electrice Mini Pragma se instaleazŸ rapid, sunt
robuste Ûi se integreazŸ discret Án orice spaÍiu. Electricienii
pot aprecia modul rapid de instalare prin existenÍa unor
spaÍii suficiente pentru cablare, a blocurilor de conexiune
(2 bucŸÍi) Ûi a muchiilor rotunjite care evitŸ accidentarea.

VŸ propunem o schemŸ standard Án care sunt prevŸzute


numai plecŸrile cu Ántreruptoare automate pentru circuite
de luminŸ Ûi prize. Tablourile Mini Pragma de mai multe
rÊnduri oferŸ spaÍiu suficient pentru a se integra Ûi
miniautomatizŸri: iluminat exterior, stropitul automat al
grŸdinii sau iluminatul unei pivniÍe cu automat de scarŸ.

Întreruptorul general este de 2 poli 40 A, toate plecŸrile


pentru prize au prevŸzutŸ protecÍie diferenÍialŸ individualŸ.
Pentru consumatorii speciali s-a prevŸzut o plecare de
20 A (DPNa Vigi).

Circuite de luminŸ

Circuite de prizŸ

Produse utilizate la aceastŸ aplicaÍie


Aparat Cantitate ReferinÍŸ

Întreruptor automat Domae 2P, 40 A 1 12499


Întreruptor automat Domae 1P+N, 10 A 4 19166
Întreruptor automat DPNa Vigi, 16 A 3 19625
Întreruptor automat DPNa Vigi, 20 A 1 19626
Conector tip pieptene 2 14880
Cofret Mini Pragma 1 13922

48 www.casa.schneider-electric.ro
RecomandŸri practice

Cum se realizeazŸ protecÍia ExistŸ un numŸr din ce Án ce mai mare de situaÍii Án care
consumatorilor Ámpotriva trŸsnetele provoacŸ defectarea aparatelor electrocasnice.
TrŸsnetele, chiar dacŸ nu lovesc direct o clŸdire sau liniile
efectelor trŸsnetelor? electrice de alimentare, conduc la apariÍia unor
supratensiuni importante Án reÍeaua de alimentare care
defecteazŸ aparatele electrice.

Protejarea contra supratensiunilor de origine atmosfericŸ


se realizeazŸ cu montarea Án cofretul de distribuÍie din
casŸ a unui descŸrcŸtor de supratensiuni.

Aparatele care se protejeazŸ pot fi: frigider, congelator,


maÛinŸ de spŸlat, cuptor cu microunde, boiler electric,
aparate electronice.

Se recomandŸ pentru instalaÍia electricŸ casnicŸ:


n sŸ existe o instalaÍie de ÁmpŸmÊntare unicŸ (atÊt pentru
echipamentele electrice cÊt Ûi pentru cele de comunicaÍie);
n conductoarele de alimentare a descŸrcŸtorului sŸ nu fie
amplasate (pozate) lÊngŸ conductoarele de plecare.

1. DescŸrcŸtoare
de JT
Pentru protecÍia
Ámpotriva
supratensiunilor de
origine atmosfericŸ a
aparatelor electronice
Ûi electrocasnice

2. Întreruptoare
automate generale
Pentru protecÍia
la suprasarcini Ûi
scurtcircuit Ûi cu rol
de izolare a instalaÍiei
electrice casnice

3. Întreruptoare
de curent rezidual
Pentru protecÍia
Ámpotriva
electrocutŸrii

4. Întreruptoare
automate pentru
protecÍia circuitelor
de plecare

5. Conectori
tip pieptene
Pentru conectare
rapidŸ Ûi sigurŸ

6. Cofrete Pragma
Ûi MiniPragma
Pentru un montaj
uÛor Ûi esteticŸ
deosebitŸ

www.casa.schneider-electric.ro 49
RecomandŸri practice

Cum se realizeazŸ n temporizatorul MIN 3-3 (ÁntrerupŸtoarele cu revenire


temporizarea iluminatului pe cu indicator luminos legate la neutru) se utilizeazŸ la
iluminatul casei scŸrii timp de 3 minute;
casa scŸrilor unui imobil? n se apasŸ unul dintre ÁntrerupŸtoarele cu revenire pentru
a Áncepe temporizarea;
n dacŸ se apasŸ pe un ÁntrerupŸtor cu revenire (pe durata
iluminŸrii) se reia temporizarea de 3 minute;
n puterea maximŸ comandatŸ:
® iluminat incandescent sau cu halogeni JT 250 V c.a.:
1500 W,
® iluminat fluorescent compensat Án serie, sau
necompensat: 2000 VA,
® iluminat fluorescent compensat Án paralel (70 µF):
1000 VA,
® puteri mai mari sau alÍi consumatori: contactor CT
(ref. 15957).

SchemŸ electricŸ

Produse folosite la aceastŸ aplicaÍie


Produs Cantitate ReferinÍŸ

Întreruptor automat Domae 1P+N 1 19166


iluminat MIN 3-3 1 15370

InformaÍii suplimentare
Curentul total consumat de Ántreruptoarele cu revenire cu indicator luminos trebuie sŸ fie mai mic de 30 mA.

50 www.casa.schneider-electric.ro
RecomandŸri practice

Cum se realizeazŸ luminatul n ÁntrerupŸtorul sensibil la luminŸ IC 50 se utilizeazŸ


automat Án jurul casei, la lŸsarea pentru a lumina Ámprejurimile casei atunci cÊnd se atinge
pragul de luminozitate - reglabil de la 2 la 50 lux;
Ántunericului? n putere maximŸ comandatŸ:
® iluminat incandescent sau cu halogeni JT 250 V c.a.:
1000 W,
® iluminat fluorescent compensat Án serie, sau
necompensat: 400 VA,
® iluminat fluorescent compensat Án paralel (18 µF):
120 VA;
n pentru puteri mai mari: se va utiliza un contactor CT
(ref: 15370).

SchemŸ electricŸ

Produse folosite la aceastŸ aplicaÍie


celulŸ
Produs Cantitate ReferinÍŸ

Întreruptor automat Domae 1P+N 1 19166


iluminat IC 50, cu celulŸ 1 15267

www.casa.schneider-electric.ro 51
RecomandŸri practice

Cum se realizeazŸ stropitul n ÁntrerupŸtorul orar programabil IH poate comanda


automat al grŸdinii casei tale? automat stropitul grŸdinii conform timpului programat (de
ex. de la ora 22 pÊnŸ la miezul nopÍii Ûi dimineaÍa de la
ora 6 pÊnŸ la 7);
n permite Ánchiderea (ON) sau deschiderea forÍatŸ (OFF)
a contactului de ieÛire: funcÍionarea normalŸ se reia la
urmŸtoarea comutare;
n contactorul CT se foloseÛte pentru comanda circuitelor
cu putere mai mare de:
® 10 A/250 V c.a., cos ϕ = 1 (rezistiv),
® 2 A/250 V c.a. (inductiv).

6A 16 A

Circuit Circuit
de comandŸ de forÍŸ

Produse folosite la aceastŸ aplicaÍie


Produs Cantitate ReferinÍŸ

Întreruptor automat Domae 1P+N, 6A 1 19165


Întreruptor automat Domae 1P+N, 16A 1 19167
CT 2P 1 15370
stropire IH 1 16365

52 www.casa.schneider-electric.ro
RecomandŸri practice

Automatizarea iluminatului Án n detectorul de miÛcare CDM 180 este proiectat sŸ fie


holul de intrare al unei case montat pe un perete exterior. Se utilizeazŸ la:
® aprinderea automatŸ a iluminatului cÊnd detecteazŸ o
miÛcare Ûi cÊnd luminozitatea mediului ambiant este sub
pragul presetat,
® stingerea automatŸ a iluminatului dupŸ ultima miÛcare
detectatŸ conform temporizŸrii setate;
n are o razŸ maximŸ de acÍiune de 12 m, la o ÁnŸlÍime
recomandatŸ a instalaÍiei de 2,5 m;
n pentru a regla unghiul de detecÍie se pot monta capace;
n pragul luminozitŸÍii poate fi setat Ántre 1000 lux (Án plinŸ
luminŸ de zi) Ûi 2 lux (la Ántuneric);
n temporizarea se poate regla de la 5 sec. pÊnŸ la
12 minute Ûi comandŸ iluminatul pe parcursul unui timp
presetat, dupŸ ce a fost detectatŸ ultima miÛcare;
n pentru “a forÍa” aprinderea luminii se poate utiliza
opÍional comutatorul (I).

SchemŸ electricŸ

Produse folosite la aceastŸ aplicaÍie


Produs Cantitate ReferinÍŸ

Întreruptor automat Domae 1P+N 1 19166


ÎntrerupŸtor I 1 Unica
iluminat CDM 1 16974

www.casa.schneider-electric.ro 53
RecomandŸri practice

Cum se comandŸ soneria Án n Un programator orar de timp IHP+1c gestioneazŸ


ÛcoalŸ, la Ánceputul Ûi sfÊrÛitul soneriile SO1 Ûi SO2 Án funcÍie de programul orelor, Án
fiecare zi a sŸptŸmÊnii;
orelor de clasŸ? n IHP+1c utilizeazŸ programarea prin impulsuri, care
permite comutarea contactelor sŸ fie setatŸ de 1 la
59 secunde;
n Pentru programarea Án avans a unei anulŸri temporare
a funcÍionŸrii lui IHP+1c, se poate folosi o funcÍie numitŸ
“vacanÍŸ”.

SchemŸ electricŸ

Produse folosite la aceastŸ aplicaÍie


Produs Cantitate ReferinÍŸ

Întreruptor Domae 1P+N 2 19166


IHP +1c 1 15721
Sonerie 2 15320

54 www.casa.schneider-electric.ro
RecomandŸri practice

Cum se realizeazŸ iluminatul Un plus de confort Ûi de economie se poate realiza prin


unei vile cu ajutorul utilizarea teleruptoarelor asociate cu Ántreruptoare cu
revenire Án instalaÍia electricŸ de iluminat.
teleruptoarelor? AceastŸ soluÍie se aplicŸ atunci cÊnd trebuie controlat din
mai mult de 3 puncte o lampŸ de iluminat.
Teleruptoarele sunt aparate care se monteazŸ Án cofrete
de distribuÍie Ûi care permit comanda lŸmpilor de iluminat
de la distanÍŸ, prin impulsuri - de la ÁntrerupŸtoare cu
revenire (butoane). Un teleruptor TL poate sŸ controloze o
sarcinŸ maximŸ de 16 A.

Controlul iluminatului din mai multe puncte


Pentru living, dormitor, hol sau casa scŸrii dintr-o casŸ
se recomandŸ schema din ex.1. Butoanele S1, S2, S3
sunt amplasate Án punctele de acces Án ÁncŸperea Án care
controlŸm iluminatul.

L
N

Domae
DPNa, 16 A

S1 S2 S3

ÎntrerupŸtor
cu revenire

TL 1P, 16 A

Produse folosite la aceastŸ aplicaÍie


Produs Cantitate ReferinÍŸ

TL 1P, 16 A 1 15508
Întreruptor Domae 1P+N 1 19165
Întreruptor Domae 1P+N 1 19166
ÎntrerupŸtor cu revenire 3 Unica

www.casa.schneider-electric.ro 55
RecomandŸri practice

Cum economisim energie Ántr-o Este bine Ûtiut cŸ nu numai copii lasŸ aprinsŸ lumina!
manierŸ confortabilŸ! DacŸ Án aceste locuri se vor monta Án loc de ÁntrerupŸtoare
standard detectoare de miÛcare, totul devine mult mai
relaxant! Copii pot alerga dintr-o camera Án alta Án timp ce
lumina se poate stinge Ûi aprinde automat la trecerea lor
prin camerele respective.

Dormitor: Este locul unde copilul


petrece foarte mult timp jucandu-se. Nu
va Ánchide niciodata lumina, aÛa cŸ un
detector de prezenÍŸ va rezolva automat
aceasta problemŸ!

Baie: PrezenÍa unui detector de


miÛcare Án baie va economisi foarte
multŸ energie.

Holuri Ûi scŸri: este foarte utilŸ


montarea detectoarele de miÛcare
Án aceste spaÍii deoarece se va
Ánchide Ûi deschide lumina chiar Ûi
cÊnd sunteÍi cu mÊinile ocupate!

ReferinÍe pentru detectoare de miÛcare: MGU50.524.ii/MGU3.524.ii pentru puteri de pÊnŸ la 300W


MGU50.525.ii/MGU3.525.ii pentru puteri de pÊnŸ la 2300W

Avantajele acestei soluÍii:


n nu este nevoie sŸ se schimbe instalaÍia din perete pentru a monta un detector de miÛcare.
Acesta se poate instala Án locul oricŸrui ÁntrerupŸtor!
n detectorul de miÛcare are trei poziÍii: ON, OFF Ûi Auto, astfel ÁncÊt se poate alege ca lumina
sŸ rŸmÊnŸ ÁnchisŸ/deschisŸ Án mod permanent.
n detectoarele au un prag de sensibilitate la intensitatea luminoasŸ exterioarŸ, astfel ÁncÊt
dacŸ lumina exterioarŸ este peste acest prag, detectorul nu mai aprinde lumina. Pragul acesta
se regleazŸ de pe faÍa aparatului.

56 www.casa.schneider-electric.ro
RecomandŸri practice

Scheme electrice - aparataj Unica

ÎntrerupŸtor N
L

ÎntrerupŸtor N

dublu L

ÎntrerupŸtor cu
N
indicator luminos L
(MGU. XX.YYYllN)

ÎntrerupŸtor cu N
indicator de control L

(MGU. XX.YYYllS)

ÎntrerupŸtoare pentru
N
comandŸ jaluzele L

www.casa.schneider-electric.ro 57
RecomandŸri practice

Scheme electrice - aparataj Unica


2 ÁntrerupŸtoare N
cap scarŸ + L

1 ÁntrerupŸtor cruce

ÁntrerupŸtor cruce

2 ÁntrerupŸtoare cap scarŸ N


L
cu indicator luminos
(MGU.XX.YYYllN)

2 ÁntrerupŸtoare cap scarŸ N

cu cu indicator de control L

(MGU.XX.YYYllS)
acÍionÊnd o sarcinŸ
din 2 locuri diferite

2 ÁntrerupŸtoare cap scarŸ N


L
cu indicator luminos
(MGU.XX.YYYllN)
+ 1 ÁntrerupŸtor cruce
cu indicator luminos
(MGU.XX.YYYllN)

ÎntrerupŸtor cu revenire N N
+ ÁntrerupŸtor cu revenire L L

cu indicator luminos
(MGU.XX.YYYllN)

58 www.casa.schneider-electric.ro
RecomandŸri practice

Date tehnice - ÁntrerupŸtoare gama Unica


Pentru ÁntrerupŸtoarele din gama Unica conexiunea cu resort este rapidŸ Ûi sigurŸ - pentru
conectarea conductorului se apasŸ pe clapete. Clapetele au culori diferite pentru a evita greÛelile
de conexiune.

Conductor rigid (monofilar) Conductor flexibil (multifilar)

1 2

Montaj cu gheare Montaj cu Ûuruburi

InstrucÍiuni de montaj - conexiune cu Ûuruburi


Conexiunile cu Ûurub la aparatajul Schneider Electric sunt fiabile Ûi rezistente Án timp; fixarea Án
doze se face prin Ûuruburi sau cu gheare de prindere, prizele fiind rezistente la Ûocurile provocate
de smulgerea Ûtecherelor.

Prize de curent din gama Unica


PrizŸ 2P+PE, schuko,250 V c.a / 16 A,
conexiune cu Ûurub

PrizŸ telefon RJ11, 4 contacte, categorie 3,


conexiune cu Ûurub
RJ11
NumŸr bornŸ 1 2 3 4 5 6
Simbol Ûi culoare 2 TX L2 L1 TS T

RJ 11

www.casa.schneider-electric.ro 59
RecomandŸri practice

Date tehnice

å ç é

6 2 12

PregŸtire cablu coaxial. Se scoate capacul central Se prinde capacul cu ajutorul


Cotele sunt Án mm. Ûi se fixeazŸ cablul coaxial. unui Ûurub.

La prizele R-TV de trecere verificaÍi poziÍiile


cablurilor de intrare Ûi de ieÛire.

Caracteristici tehnice
TV - FM
PrizŸ PrizŸ PrizŸ
individualŸ de capŸt de trecere
Atenuare de trecere TV - - 0,5 dB
R - FM 10 dB 27 dB 32 dB
Atenuare TV - VHF 2 dB
de ieÛire TV - UHF < 1 dB 13,5 dB 17 dB
R 87,5 - 108 MHz
BandŸ TV - VHF 47 - 68 MHz
de frecvenÍŸ TV - UHF 125 - 860 MHz
Trecere curent continuu nu da da
NumŸr maxim de prize pe linie 1 1 7
tatŸ CEI 9,5 mm TV stÊnga
Conector mamŸ CEI 9,5 mm TV dreapta

AntenŸ R - TV

Amplificator

Cablu coaxial

Prize Prize de trecere Prize


individuale (maxim 7) de capŸt

Distribuitor

60 www.casa.schneider-electric.ro
RecomandŸri practice

Variatoare electronice de tensiune MGU50(U3).510.XX


Tabel de sarcini Date tehnice
n pentru tuburi fluorescente cu Ø26 Ûi 38 mm, cu balast
electronic reglabil de 1-10 V;
n pentru 10 balasturi de 1-10 V cu tuburi fluorescente de
36 W, sau 5 balasturi de 1-10 V cu 2 tuburi fluorescente
de 18 W, Ø26 Ûi 30 mm;
n comandŸ exterioarŸ releu: max. 50 balasturi de 1-10 V;
1 LŸmpi cu incandescenÍŸ n siguranÍe 230 V c.a., 4 Ah, 5 x 20 mm;
2 LŸmpi cu halogeni, 230 V n curent maxim de comandŸ: 200 mA;
3 LŸmpi cu halogeni de JT cu n puterea la ieÛire trebuie declasatŸ cÊnd se combinŸ
transformator feromagnetic 2 sau 3 aparate:
4 LŸmpi fluorescente cu balast
convenÍional
5 LŸmpi cu halogeni de JT cu
transformator electronic
6 LŸmpi fluocompact cu intensitate
variabilŸ
7 Ventilatoare.

Dimensiuni (mm) Conexiuni Utilizare

Variatoare rotative de tensiune MGU50(U3).511.XX


Tabel de sarcini Date tehnice
n posibilitatea conectŸrii cu ÁntrerupŸtor cap scarŸ;
n siguranÍe fuzibile: 4 h - 230 V c.a., 4 A, 5 x 20 mm;
n puterea la ieÛire trebuie declasatŸ cÊnd se combinŸ
2 sau 3 aparate conform tabel de mai sus.

Legenda conform tabel de mai sus.

Dimensiuni (mm) Conexiuni Utilizare

www.casa.schneider-electric.ro 61
RecomandŸri practice

Variator de tensiune cu reglare prin apŸsare MGU50(U3).515.XX


Tabel de sarcini Date tehnice
n echipament auxiliar: ÁntrerupŸtoare cu revenire
convenÍionale cu sau fŸrŸ lampŸ indicatoare:
o numŸr maxim de ÁntrerupŸtoare cu revenire fŸrŸ lampŸ
indicatoare: 25,
o numŸr maxim de ÁntrerupŸtoare cu revenire cu lampŸ
indicatoare: 5 (1,5 A);
1 LŸmpi cu incandescenÍŸ n puterea la ieÛire trebuie declasatŸ cÊnd se combinŸ
2 LŸmpi cu halogeni, 230 V 2 sau 3 aparate:
3 LŸmpi cu halogeni de JT cu
transformator feromagnetic
4 LŸmpi fluorescente cu balast
convenÍional
5 LŸmpi cu halogeni de JT cu
transformator electronic
6 LŸmpi fluocompact cu intensitate
variabilŸ
7 Ventilatoare
8 Convectoare.

Conexiuni Utilizare

Dimensiuni (mm)

62 www.casa.schneider-electric.ro
RecomandŸri practice

Variatoare electronice de tensiune MGU5.512.XX


Tabel de sarcini Date tehnice
n pentru lŸmpi incandescente, lŸmpi cu halogeni de 230 V
c.a., lŸmpi cu halogeni de joasŸ tensiune cu transformator
feromagnetic, lŸmpi fluorescente cu transformatoare Ûi
motoare de preÁncŸlzire (monofazate);
n puterea la ieÛire trebuie declasatŸ cÊnd se combinŸ
2 sau 3 aparate:
1 LŸmpi cu incandescenÍŸ
2 LŸmpi cu halogeni, 230 V
3 LŸmpi cu halogeni de JT cu
transformator feromagnetic
4 LŸmpi fluorescente cu balast
convenÍional
5 LŸmpi cu halogeni de JT cu
transformator electronic
6 LŸmpi fluocompact cu intensitate
variabilŸ
7 Ventilatoare.

Dimensiuni (mm) Conexiuni Utilizare

Termostate 8 A MGU50(U3).501.XX
Conexiuni Dimensiuni (mm) Date tehnice
ÎncŸlzire n game de reglaj: + 5 la + 30° C;
n temperatura de confort se regleazŸ cu ajutorul unui
cadran gradat de pe panoul frontal;
n capacitate de rupere:
o 8 A (circuit rezistiv),
o 8 A la cos ϕ = 0,8 (circuit inductiv);
n sensibilitate: 0,5° C;
Aer condiÍionat n conectori: terminale (5) pentru cablu 2 x 2,5 mm2.

Instalare

Aer condiÍionat: albastru


ÎncŸlzire: roÛu

Alimentare: verde

www.casa.schneider-electric.ro 63
RecomandŸri practice

Termostate programabile sŸptŸmÊnal MGU50(U3).505.XX


Dimensiuni (mm) Date tehnice
n aplicaÍia nr. 1: ÁncŸlzirea este conectatŸ la terminalele
C (comun) Ûi NO (normal deschis);
n aplicaÍia nr. 2: aerul condiÍionat este conectat la
terminalele C (comun) Ûi NC (normal Ánchis);
n programare standard (modificabilŸ de cŸtre utilizator);
n numŸr maxim de setŸri ale programului sŸptŸmÊnal: 1;
n numŸr maxim de modificŸri programabile: fŸrŸ limitŸ;
n ÁncŸlzirea (Heat) sau aerul condiÍionat (Cool) se pot
programa Án INSTALLER PARAMETERS;
n memorie fŸrŸ alimentare de 230 V c.a.: 7 zile;
Instalare n umiditate relativŸ de funcÍionare: 20 la 85%;
n gamŸ de reglaj: +5 la +30° C;
n temperaturi programabile: Tmax, Tmin, protecÍie la
ger Ûi diferenÍialŸ;
n ecran pentru temperatura ambiantŸ a camerei:
NU
0 la 45° C (din zece Án zece);
> 1,5 m n valoare de referinÍŸ selectabilŸ a temperaturii:
incrementŸri de 0,5° C;
n temperaturŸ de funcÍionare: 0 la 50° C;
NU n game de reglaj: -5 la 55° C;
n conexiune: 230 V c.a., 50/60 Hz;
NU
n identificare terminale: L (fazŸ), N (neutru),
NO (normal deschis), C (comun) Ûi NC (normal Ánchis);
n capacitate de rupere a contactului de releu:
o 8 A rezistiv,
o 5 A inductiv;
n tip de contact: fŸrŸ potenÍial;
n terminale de conexiune: capacitate maximŸ 1,5 mm2;
n tip de aparat conform EN 60730: tip 1 B;
n clasŸ program: A;
n clasŸ aparat: II.
Conexiuni
ÎncŸlzire Programarea automatŸ a ÁncŸlzirii
1 2 3
4 1 TemperaturŸ ambiantŸ a camerei Án °C
5
6
2 Indicator de zi
7 3 Indicator de timp
8 4 Indicator AUTO. FuncÍie automatŸ
9 5 Indicator ÁncŸlzire ON ( )
6 Indicator Tmax: indicatorul temperaturii de confort
7 Indicator protecÍie la ÁngheÍ ( )
8 Indicator Tmin: indicatorul temperaturii economice
9 BarŸ indicatoare temperaturŸ/timp (0 - 24):
Tmax
Tmin
ProtecÍie la ÁngheÍ ( ).

Aer condiÍionat Programarea automatŸ a aerului condiÍionat


1 2 3
4 1 TemperaturŸ ambiantŸ a camerei Án °C
5 2 Indicator de zi
6 3 Indicator de timp
7 4 Indicator AUTO. FuncÍie automatŸ
8 5 Indicator Tmax: indicatorul temperaturii de confort
6 Indicator aer condiÍionat
7 Indicator Tmin: indicatorul temperaturii economice
8 BarŸ indicatoare temperaturŸ/timp (0 - 24):
Tmax
Tmin
ProtecÍie la ÁngheÍ ( ).

64 www.casa.schneider-electric.ro
RecomandŸri practice

ÎntrerupŸtor programabil sŸptŸmÊnal MGU50(U3).541.XX


1 2 3
Ecran cu modul Date tehnice
4
AUTOMAT 5
n numŸr maxim de intervale: 28 (56 de cuplŸri/decuplŸri);
n memorie fŸrŸ sursŸ de alimentare: 230 V c.a.: 7 zile;
6 n umiditate relativŸ de funcÍionare afiÛatŸ: 20 la 85%;
7 n temperatura ambiantŸ afiÛatŸ din Áncapere: 0 la 50 °C
1 TemperaturŸ ambiantŸ camerŸ Án °C (din zece Án zece);
2 Indicator de zi n durata minimŸ a unui interval: 1 min;
3 Indicator de timp n temperaturŸ de funcÍionare: 0 la 50° C;
4 Indicator AUTO n temperaturŸ de depozitare: -5 la 55° C;
FuncÍie automatŸ n conexiuni: 230 V c.a., 50 Hz;
5 Indicator sarcinŸ conectatŸ ( ). n identificare terminale: L (fazŸ), N (neutru), C (comun),
Indicator sarcinŸ deconectatŸ (nici NO (contact normal deschis) Ûi NC (normal Ánchis);
o indicaÍie) n capacitate de Ántrerupere contact releu: a se vedea Án
6 Indicator sarcinŸ/timp tabel de sarcini;
7 Indicator activare sarcinŸ. n tip de contact: fŸrŸ potenÍial;
n terminale de conexiune: max. 1,5 mm2;
n tip de aparat conform EN 60669-2-1: 1B;
n clasŸ program: A;
n clasŸ aparat: II.
Dimensiuni (mm) Conexiuni Instalare

NU

> 1,5 m

NU
NU

L
N

Date utilitare
n AUTO: FuncÍie automatŸ de ÁntrerupŸtor temporizat
programabil care conecteazŸ sau deconecteazŸ sarcina
conform intervalelor de timp programate;
n MAN: FuncÍie manualŸ de ÁntrerupŸtor temporizat
programabil care permite conectarea unei sarcini la o orŸ care
nu este programatŸ;
n INTERVAL: PerioadŸ de timp Ántre conectare Ûi
deconectare, Án funcÍie de ziua Ûi ora programatŸ;
n SUITCASE: AceastŸ funcÍie ÁmpiedicŸ ÁntrerupŸtorul
temporizatul sŸ fie setat Án perioadele de vacanÍŸ sau Án
perioadele de absenÍŸ. Ziua Án care aceastŸ funcÍie urmeazŸ
sŸ intre Án funcÍiune poate fi setatŸ Án modul AUTO.

Tabel de sarcini
Tip de iluminat Putere max. pe contact
LampŸ cu incandescenÍŸ 230 V c.a. 1200 VA
LampŸ cu halogen, 230 V c.a. 1200 VA
LampŸ cu halogen 12 V c.a. 1000 VA
cu transformator standard
NotŸ: Pentru sarcini mai mari sau diferite decÊt cele menÍionate se
va utiliza un releu.

www.casa.schneider-electric.ro 65
RecomandŸri practice

Detectoare de miÛcare, 300 W MGU50(U3).524.XX


Tabel de sarcini Date tehnice
n sursŸ de alimentare: 230 V c.a. ±10%, 50 Hz;
n zonŸ de detecÍie a miÛcŸrii: 9 x 18 m (ÁnŸlÍimea de
montaj a senzorului: 2,15 m);
n zonŸ de detecÍie a prezenÍei: 6 x 12 m (ÁnŸlÍimea de
montaj a senzorului: 2,15 m);
1 LŸmpi cu incandescenÍŸ n unghi de detecÍie: 180° complet, 90° parÍial stÊnga sau
2 LŸmpi cu halogeni, 230 V dreapta;
3 LŸmpi cu halogeni de JT cu n moduri de selecÍie:
transformator feromagnetic o manual: sarcina este comandatŸ printr-un ÁntrerupŸtor
4 LŸmpi fluorescente cu balast cu revenire,
convenÍional
o automat: sarcina este comandatŸ de detecÍia unei
5 LŸmpi cu halogeni de JT cu
miÛcŸri Ûi a unui prag de luminozitate predefinit;
transformator electronic
6 LŸmpi fluocompact cu intensitate n se pot utiliza doi detectori Án paralel, ceea ce permite
variabilŸ acoperirea unei zone de detecÍie mai mari;
7 Ventilatoare n temporizare: reglabilŸ de la 2 s la 20 min;
8 Convectoare n prag de luminozitate: reglabil de la 5 la 1000 lux.
9 Contactori.

Dimensiuni (mm) Conexiuni Utilizare

ZonŸ de detecÍie
M: manual: sarcina este comandatŸ de
un buton cu revenire.
A: automat: sarcina este comandatŸ
de detecÍia de miÛcare Ûi de un prag de
luminozitate predefinit.

Exemple de Ánlocuire
Schema de cablaj funcÍioneazŸ numai
SuprafaÍŸ de detecÍie dacŸ neutrul este distribuit
Aparatele “Slave” permit acoperirea unei suprafeÍe mai mari
SuprafaÍŸ de detecÍie prezentŸ
SuprafaÍŸ de detecÍie miÛcare
ÎnŸlÍimea maximŸ de montaj: 2,15 m.

NumŸr de PIR Án paralel 2 3 4 5


SarcinŸ max. 300 W 300 W 300 W 300 W
SarcinŸ min. 50 W 80 W 100 W 140 W

66 www.casa.schneider-electric.ro
RecomandŸri practice

ÎntrerupŸtoare cu temporizare MGU50(U3).535.XX


Tabel de sarcini Date tehnice
n sursŸ de alimentare: 230 V c.a. ±10%, 50 Hz;
n tehnologie: cu releu;
n sarcinŸ maximŸ: 8 A;
n setare a timpului de conectare cu potenÍiometru;
n echipament auxiliar: ÁntrerupŸtoare cu revenire
1 LŸmpi cu incandescenÍŸ
convenÍionale cu sau fŸrŸ lampŸ indicatoare:
2 LŸmpi cu halogeni, 230 V
3 LŸmpi cu halogeni de JT cu o numŸr maxim de ÁntrerupŸtoare cu revenire fŸrŸ lampŸ
transformator feromagnetic indicatoare: 25,
4 LŸmpi fluorescente cu balast o numŸr maxim de ÁntrerupŸtoare cu revenire cu lampŸ
convenÍional indicatoare: 5;
5 LŸmpi cu halogeni de JT cu n puterea la ieÛire trebuie declasatŸ cÊnd se combinŸ 2
transformator electronic sau 3 aparate:
6 LŸmpi fluocompact cu intensitate
variabilŸ
7 Ventilatoare
8 Convectoare
9 Contactori.

Dimensiuni (mm) Conexiuni Utilizare

www.casa.schneider-electric.ro 67
RecomandŸri practice

StaÍie meteo MGU50(U3).546.XX


Date tehnice
n memorie fŸrŸ sursŸ de alimentare: 230 V c.a.: 7 zile;
n umiditate relativŸ de funcÍionare afiÛatŸ: 20 la 90%;
n presiune atmosfericŸ: 700 la 1075 hP/mbar;
n temperaturŸ ambiantŸ afiÛatŸ din ÁncŸpere: 0 la 50° C
1 Prezicere vreme cu soare (cu pas de 0,1° C);
2 InformaÍii despre lumina soarelui n timp de stabilizare dupŸ conectarea la prizŸ: 6 ore;
3, 8 Indicatori AM/PM n temperaturŸ de funcÍionare: 0 la 50° C;
4, 5 Umiditate relativŸ exprimatŸ Án % n temperaturŸ de depozitare: -5 la 55 °C;
6 TemperaturŸ Án interior, Án °C n conexiuni: 230 V c.a., 50 Hz;
7 Prognozarea condiÍiilor atmosferice n identificare terminale: L (fazŸ), N (neutru);
9, 10 TendinÍa presiunii atmosferice n terminale de conexiune: capacitate i1,5 mm2;
11 Presiunea atmosfericŸ Án hPa/mbar n tip de aparat conform EN 60669-2-1: 1B;
(hecto pascal sau milibar). n clasŸ program: A;
n clasŸ aparat: II.
Conexiuni
MGU50(U3).546.XX

L
N
Ceas deÛteptŸtor MGU50(U3).545.XX
1 2 3
Date tehnice
n memorie fŸrŸ sursŸ de alimentare: 230 V c.a.: 7 zile;
4 n umiditate relativŸ de funcÍionare afiÛatŸ: 20 la 90%;
5 n presiune atmosfericŸ: 700 la 1075 hP/mbar;
6
n temperaturŸ ambiantŸ afiÛatŸ din ÁncŸpere: 0 la 50° C
1 TemperaturŸ Án interior, Án °C (cu pas de 0,1° C);
2 Indicator de zi n timp de stabilizare dupŸ conectarea la prizŸ: 6 ore;
3 Indicator de timp n temperaturŸ de funcÍionare: 0 la 50° C;
4 Indicator alarmŸ setatŸ ( ). n temperaturŸ de depozitare: -5 la 55 °C;
Indicarea funcÍie sonore activatŸ ( ) n conexiuni: 230 V c.a., 50 Hz;
5 Indicator timp (0 - 24) n identificare terminale: L (fazŸ), N (neutru);
6 Indicarea alarmei. n terminale de conexiune: capacitate i1,5 mm2;
n tip de aparat conform EN 60669-2-1: 1B;
n clasŸ program: A;
n clasŸ aparat: II.

Conexiuni Dimensiuni (mm) Instalare


MGU50(U3).545.XX comune ambelor aparate comune ambelor aparate

NU

> 1,5 m

L NU
N NU

68 www.casa.schneider-electric.ro
RecomandŸri practice

Dimensiuni de montaj
Gama Unica
Unica Basic, Colors, Plus Ûi Allegro
Unica Basic Ûi Colors 60

71

7 74,5

Cadru pentru
montaj aparent

Unica Plus

www.casa.schneider-electric.ro 69
RecomandŸri practice

Dimensiuni de montaj
Unica Allegro

MGU7.103 MGU7.104 MGU7.106


Inteea
l 71 71 71
81

81
h

RamŸ dublŸ RU 21H RamŸ triplŸ RU 31H


151 x 81 mm 222 x 81 mm
Cedar plus
l
l x h x a (mm)
ÎntrerupŸtoare Ûi prize simple : 66 x 72 x 52
Prize duble : 132 x 72 x 52
h

Zet
l
l x h (mm)
ÎntrerupŸtoare Ûi prize simple : 84 x 84
Prize duble : 92 x 84
h

70 www.casa.schneider-electric.ro
Finisaje realizate de profesioniÛti !
O soluÍie modernŸ Ûi elegantŸ pentru
montarea ramelor multiple

InstaleazŸ 2 sau mai multe doze una lÊngŸ alta


pŸstrÊnd distanÍa Ántre axe de 71 mm.

71 mm

Suporturile de Unica, de plastic sau metal cÊt Ûi


cele de la Inteea au fost concepute pentru a se
asocia.

Se ÁnclicheteazŸ rama multiplŸ Ûi aveÍi un finisaj


perfect, realizat de un profesionist!

www.casa.schneider-electric.ro 71
RecomandŸri practice

Dimensiuni MiniPragma, montaj aparent

6 24

12 36

18

72 www.casa.schneider-electric.ro
RecomandŸri practice

Dimensiuni MiniPragma, montaj Áncastrat

6 24

12 36

18

www.casa.schneider-electric.ro 73
RecomandŸri practice

Dimensiuni Pragma, montaj aparent

Dimensiuni cofrete montaj aparent


NumŸr de Dimensiuni (mm)
rÊnduri H W D A B C E E G
13 module
1 360 396 21 366 330 73 67 193 149
2 510 480 299
3 660 630 449
4 810 780 599
18 module
1 360 486 23 456 330 86 67 343 149
2 510 480 299
3 660 630 449
4 810 780 599
Diferite poziÍii ale 24 module
Ûinei DIN pe ÁnŸlÍime 1 360 610 30 570 330 95 73 - 121
Ûi Án adÊncime. 2 510 480 271
3 660 630 421
4 810 780 571
5 960 930 721
6 1110 1080 871

Panou pentru personalizarea uÛii transparente


Cofrete de 13 Ûi 18 module Cofrete de 24 module

400

74 www.casa.schneider-electric.ro
RecomandŸri practice

Dimensiuni Pragma, montaj Ángropat

Dimensiuni cofrete montaj Ángropat


NumŸr de Dimensiuni (mm)
rÊnduri H W D A B E F G
13 module
1 300 336 123 160 200 73 193 149
2 450 350 299
3 600 500 449
4 750 650 599
18 module
1 300 426 125 250 200 73 343 149
2 450 350 299
3 600 500 449
4 750 650 599
Diferite poziÍii ale 24 module
Ûinei DIN pe ÁnŸlÍime 1 300 550 148 340 200 84 - 121
Ûi Án adÊncime. 2 450 350 271
3 600 500 421
4 750 600 571
5 900 750 721
6 1050 900 871

Panou pentru personalizarea uÛii transparente


Cofrete de 13 Ûi 18 module Cofrete de 24 module

400

www.casa.schneider-electric.ro 75
Calitate Schneider Electric

TradiÍie Ûi inovaÍie pentru În prezent Schneider Electric este singura companie


o nouŸ lume a electricitŸÍii din lume specializatŸ exclusiv Án soluÍii Ûi echipamente
pentru distribuÍia electricŸ Ûi control industrial.

Fie cŸ este un produs Merlin Gerin, Telemecanique


sau altŸ marcŸ deÍinutŸ de Schneider Electric, din 2008
produsele noastre vor purta acelaÛi nume Schneider
Electric Ûi vor fi concepute pentru a realiza o instalaÍie
electricŸ performantŸ Ûi sigurŸ.

n Toate fabricile Schneider Electric funcÍioneazŸ


respectÊnd sistemul de management al calitŸÍii
conform ISO 9001/2000 - asigurarea calitŸÍii
produselor Ûi serviciilor furnizate.
n Majoritata fabricilor au adoptat sistemul de
management al mediului ISO 14000.
n Schneider Electric respectŸ ditectiva Parlamentului
european 2002/95/CE privind limitarea utilizŸrii
anumitor substanÍe periculoase Án echipamentele
electrice Ûi electronice (ROHS).
n Produsele nostre respectŸ cerinÍele esenÍiale
stabilite Án directivele europene sau standardele
aplicabile (marcŸ de conformitate è).
Normele de material (de produs):
EN 60898: pentru Ántreruptoare automate din locuinÍe;
EN 61008: Ántreruptoare automate diferenÍiale;
EN 60669-1: pentru aparataj electric de interior (prize
Ûi ÁntrerupŸtoare).
Norme de asamblarea a produselor
EN 60439-3: pentru realizarea tablourilor electrice.
Norme de instalare
Sunt norme specifice fiecŸrei ÍŸri, chiar dacŸ existŸ
foarte multe prevederi similare, de exemplu Án
RomÊnia, Norma I7.

76 www.casa.schneider-electric.ro
Calitate Schneider Electric

O minimŸ dovadŸ cŸ un produs respectŸ o anumitŸ


normŸ de produs este declaraÍia de confomitatea pe
propria rŸspundere, a constructorului, cŸ acel produs
respectŸ norma. Schneider Electric RomÊnia pune
la dispoziÍie pentru toate produsele comercializate,
declaraÍiile de conformitate (pentru a intra Án posesia
acestor certificate, puteÍi cere la orice punct de vÊnzare
partener Merlin Gerin - Schneider Electric sau vizitaÍi
site-ul www.schneider-electric.ro).

Majoritatea normelor de produse romÊneÛti sunt


asimiliate (sau Án curs de asimilare) cu normele
europene, de exemplu: SR EN 60898, SR EN 61008,
etc.
De exemplu, Án norma de produs EN 60669-1 pentru
prize Ûi ÁntrerupŸtoare sunt prevŸzute o serie de teste
la care se supun materialele componente. Unul din
testele prevŸzute este cel referitor la comportamentul
materialelor izolante componente Án caz de incendiu:
la temperaturi excesiv de mari (650° C) materialele
nu propagŸ focul Ûi au un timp de ardere limitat.
Un alt test la care obligŸ norma este cel referitor la
funcÍionarea normalŸ dupŸ numŸrul de manevre
(40000 pentru corpuri de iluminat cu incandescenÍŸ Ûi
10000 pentru corpuri de iluminat fluorescente). Acest
test a fost trecut de toate gamele de aparataj electric
Schneider Electric Ûi reprezintŸ Án medie cam 20 de
ani de funcÍionare pentru controlul unui iluminat cu
incandescenÍŸ.

n AchizitionaÍi numai produse originale, aparatele


contrafŸcute sau de provenienÍŸ nesigurŸ nu oferŸ
garanÍia funcÍionŸrii corecte!

n AchiziÍionaÍi materiale electrice din puncte de


desfacere specializate, partenere Merlin Gerin -
Schneider Electric.

www.casa.schneider-electric.ro 77
Schneider Electric Bd. Ficusului nr.40, ClŸdirea “Apimondia”, În conformitate cu evoluÍia normelor Ûi
RomÊnia S.R.L. Sector 1, BucureÛti a produselor, datele indicate în textul
Tel : (40) 21 203.06.60 Ûi imaginile din acest material nu ne
Fax : (40) 21 232.15.98 angajeazŸ decât dupŸ consultarea
www.schneider-electric.ro specialiÛtilor Schneider Electric.
www.casa.schneider-electric.ro