Sunteți pe pagina 1din 1

Parlamentul Romaniei

Lege nr. 60/2015


din 26/03/2015
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 215 din 31/03/2015

Legea nr. 60/2015 privind transmiterea unui teren din domeniul


public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor,
aflat in concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate "CFR" S.A., in domeniul public al municipiului Dej si in administrarea
Consiliului Local al Municipiului Dej, judetul Cluj
Nu mai exista amendamente consemnate pn la data de 02/11/2015.
Textele actelor actualizate sunt reproduceri neoficiale ale unor acte ce au suferit
numeroase modificri de-a lungul timpului, dar care nu au fost republicate n
Monitorul Oficial. La astfel de texte nu se va face referire n nici un document
oficial ele avnd numai un caracter informativ. Indaco Systems nu i asum
rspunderea pentru consecinele juridice generate de folosirea acestor acte.
Aplicaia Lege4 a fost actualizat pn la data de: 02/11/2015.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Art. 1. - (1) Se aproba transmiterea unui teren situat in comuna Cuzdrioara, judetul Cluj, avand datele de identificare prevazute
in anexa care face parte integranta din prezenta lege, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului
Transporturilor, aflat in concesiunea Companiei Nationale de Cai Ferate "CFR" - S.A., in domeniul public al municipiului Dej si in
administrarea Consiliului Local al Municipiului Dej, judetul Cluj, pentru investitii de utilitate publica.
(2) Contractul de concesiune incheiat intre Ministerul Transporturilor si Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - S.A. se va
modifica in mod corespunzator, in conditiile legii.
Art. 2. - Predarea-preluarea terenului transmis potrivit prevederilor art. 1 se face pe baza de protocol incheiat intre partile
interesate, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
Art. 3. - Ministerul Transporturilor va initia un proiect de hotarare a Guvernului privind modificarea corespunzatoare a anexei nr.
16 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale
art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

p. PRESEDINTELE CAMEREI
DEPUTATILOR,
PETRU GABRIEL VLASE

PRESEDINTELE SENATULUI
CALIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCUTARICEANU

Bucuresti, 26 martie 2015.


Nr. 60.
ANEX
DATELE DE IDENTIFICARE
a terenului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor si aflat in concesiunea
Companiei Nationale de Cai Ferate "CFR" - S.A. in domeniul public al municipiului Dej si in administrarea Consiliului Local al
Municipiului Dej, judetul Cluj

Locul unde este


Persoana juridica de la care Persoana juridica la care
situat terenul care se
se transmite terenul
se transmite terenul
transmite
Judetul Cluj, comuna Domeniul public al statului In domeniul public al
Cuzdrioara
si din administrarea
municipiului Dej si in
Ministerului Transporturilor administrarea Consiliului
si aflat in concesiunea
Local al Municipiului Dej,
Companiei Nationale de Cai judetul Cluj C.U.I. Ferate "CFR" - S.A. C.U.I. - 4349179
11054529

Caracteristicile tehnice ale


terenului care se transmite
Teren - suprafata de
2.505 mp
Nr. topo. 937/4
CF 50377 Cuzdrioara

Nr. MFP/Cod
de clasificare
147814
(partial)
8.10.06