Sunteți pe pagina 1din 6

CLASA a V-a

Profesor V Corcalciuc Scoala nr. 146 I G Duca Bucuresti


(Lectii facute conform programei pentru clasa a V-a )

NUMERE NATURALE
LECTIA 6
DIVIZIBILITATE(partea I)
Prin inmultirea unui numar a, diferit de 0 cu un numar natural n
spunem ca am obtinut un multiplu a lui a.
N a n N multiplu a lui a
In acest caz vom spune ca N este divizibil cu a si notam N a sau
a N .
Un numar natural a este divizibil cu un numar natural b daca
exista un numar natural c astfel incat a=bc.
Notam multimea divizorilor unui numar n cu D , iar multimea
multiplilor cu M .
Exemple:
1. D8 1,2,4,8
2. D10 1,2,5,10
3. D12 1,2,3,4,6,12
4. M 3 0,3,6,9,12,15,.......3n,.....
5. M 5 5,10,15,20,.....5n,.....
Observatii.
1. Multimea divizorilor unui numar natural diferit de 0 este o
multime finita, iar multimea multiplilor sai, este infinita.
2. Daca numarul natural a nu divide numarul natural N scriem
semnul de divizibilitate taiat cu o linie.
3. Pentru a afla daca un numar natural N este divizibil cu un
numar natural nenul a, procedam astfel:
- impartim numarul N la a;
- daca restul impartirii este 0, atunci numarul N este
divizibil cu a, iar daca restul impartirii este diferit de 0,
atunci numarul N nu este divizibil cu a.
n

Proprietati ale relatiei de divizibilitate.


1.Orice numar natural se divide cu 1; n 1 deoarece
2. Orice numar natural se divide cu el insusi;

nn

n 1 n

deoarece

n n 1

3. Numarul 0 se divide cu orice numar natural n; 0n deoarece


0 n 0 . Zero este multiplul oricarui numar natural.
4. Proprietatea de tranzitivitate.
Daca a se divide cu b, atunci a se divide cu orice divizor a lui b.
ab si b c a c
5. Daca un numar divide fiecare termen al unei sume, atunci el
a d

divide si suma:

b d a b c d
c d

6. Daca unul din factorii unui produs se divide cu un numar atunci


produsul se divide cu acel numar. a d a b c d a,b,c,d fiind numere
nenule.
7. Daca numarul natural a se divide cu numarul natural b si b se
divide cu a, atunci a=b;

a b
ab
ba

Exercitii
1. Scrieti multimea divizorilor si multimea primilor 4 multiplii
pentru numerele; 18; 36; 42; 100.
2. Sa se arate ca:
a) N 21 2 2 2 3 ....... 2119 2120 210
b) N 31 32 33 .......... 3119 3120 120
c) N 31 3 2 .......31992 se divide cu 39 si 40.
d) N 15 n1 3n1 5 n 3n 2 5 n 27

e) N 15 n 3n 5 n1 3n 5 n2 31
f) N 63 n1 7 n 32n1 21n 3n 59
3. Sa se arate ca N 11 112 113 ...... 111998 637
4. Sa se arate ca :
a) a 2a 3a 4a 5
b) 7a 9 5a 3 6
Criterii de divizibilitate.
Fara a folosi impartirea exista metode pentru a arata daca un numar
este divizibil sau nu cu altul.Aceste metode se numesc criterii de
divizibilitate. Aceste criterii se refera la divizibilitatea cu
2,3,4,5,9,10,25, 10 si puteri ale lui 10. Mai exista criterii de
divizibilitate pentru 7 si 11.
Criteriul de divizibilitate cu 10.
Daca ultima cifra a unui numar este 0 atunci numarul se divide cu
10.
Exemplu: 20; 120; 34620. Numerele care nu au ultima cifra 0 nu
se divid cu 10.
Observatie: daca numarul se divide cu 10 atunci el se divide cu 2 5
deci se divide si cu 2 si cu 5.
Criteriul de divizibilitate cu 100 sau 1000( sau alte puteri ale lui
10).
Orice numarnatural se divide cu 10 , n N daca ultimele sale n
cifre sunt 0.
Exemple: 1300 100;130001000;13000010000
n

Exercitii.
1. Aflati numerele naturale < 145 care se divid cu 10.
2. Aflati numarul natural n astfel incat numarul
A 1 2 3 4 5 ....... n 1000

3. Sa se arate ca numarul

A 30 31 3 2 33 .... 3 2004 10

Criteriul de divizibilitate cu 5
Orice numar natural se divide cu 5 daca ultima cifra este 0 sau 5.
n5 u n 0;5

Exemple: 25; 15; 20; 320; 325


Exercitii.
1. Care din urmatoarele numere sunt divizibile cu 5 si de ce: 120;
24; 35; 30; 38; 2345; 2344; 1285; 245; 280; 423; 425; 222; 555;
2. Care sunt numerele de forma 32 x 5
3. Determinati cel mai mic sic el mai mare numar de forma 23 yx 5
4. Care sunt numerele de forma 2 y 6 x 5 daca suma cifrelor este 17
5. Care sunt numerele de forma 1x x 2 5
6. Sa se afle cel mai mic numar natural n astfel incat numarul de
forma P 1 2 3 4 ... n 15 5
Criteriul de divizibilitate cu 2.
Daca ultima cifra a unui numar este para, atunci numarul se
divide cu 2.
n2 u n 0;2;4;6;8

Exemplu: 126 2 63 1262


Exercitii.
1. Care sunt numerele de forma 23 x 2 ?
2. Care este cea mai mare valoare a sumei S 2 x3 x5 x 2 ?
3. Care sunt numerele divizibile cu 2 cuprinse intre 23 si 67 ?
4. Sa se afle numerele de forma 3xx 2 .
5. Sa se afle numerele de forma xyz 2 stiind ca sunt cuprinse
intre numerele 327 si 339.
6. Care sunt numerele de forma 3x 2 y 2 stiind ca suma cifrelor
este 12 ?
Criteriul de divizibilitate cu 3 respectiv 9.
Un numar natural este divizibil cu 3, respectiv 9, daca suma
cifrelor sale este un multiplu de 3, respectiv 9.
abcd 3 a b c d 3

abcd 9 a b c d 9

Exemplu: 25383 2 5 3 8 18 18 3 6 183


Observam ca 189 25389
Exercitii.
1. Care dintre urmatoarele numere sunt divizibile cu 3 sau cu 9:
1234; 25481; 456; 347; 288; 897; 12345; 45676.
2. Scrieti toate numerele de forma 31x 3 ; 54 x 9 ; 110 x 3
3. Care sunt numerele de forma S= 21x 4 x33 ?
4. Care sunt numerele de forma N x x 1 x 2 3 ?
5. Sa se scrie numerele de forma 5 xy 3 .
6. Sa se arate ca N x1x1 x1 3 .
7. Sa se arate ca N 2 2 2 2 3 ....... 2 2004 3 .
8. Sa se arate ca N 4 n 4 n1 4 n 2 3
Criteriul de divizibilitate cu 4.
Un numar natural este divizibil cu 4 daca ultimele sale doua cifre
formeaza un numar multiplu de 4.
abcdef 4 ef M 4

ef M 4 ef 00;04;08;12;16;20;24;28;32;36;40;44;48;52;56;60;64;68;72;76;80;84;88;92;

Exemple: 124; 3588; 300; 5364; 234744;1088;204


Exercitii.
1. Care este cel mai mic si cel mai mare numar de forma abc 4
2. Care sunt numerele divizibile cu 4 cuprinse intre 123 si 146?
Criteriul de divizibilitate cu 25.
Un numar natural este divizibil cu 25 daca ultimele doua cifre
formeaza un numar multiplu de 25.
abcdef 25 ef M 25 ef 00;25;50;75

Exemple: 3400; 250; 1275; 350; 875; 425.


Exercitii.

1.Care este cel mai mic numar si cel mai mare numar de forma
abc 25

2. Care sunt numerele divizibile cu 25 cuprinse intre 1123 si 1423?