Sunteți pe pagina 1din 1

LEGEA REPUBLICII MOLDOVA

cu privire la importul unor instalatii de cogenerare a


energiei electrice si termice
N 452-XV din 14.11.2003
Monitorul Oficial al R.Moldova N 235-238 din 28.11.2003
---------Parlamentul adopta prezenta lege organica.
Articol unic. - In anul 2003 nu se aplica taxa pe valoarea adaugata la
instalatiile de cogenerare a energiei electrice si termice de la pozitia
tarifara 8502 20 990 "Grupuri electrogene cu motor cu piston cu
aprindere", importate de catre Universitatea de Stat din Moldova in baza
contractului de vinzare-cumparare nr. 1/1 din 21 iunie 2002, incheiat cu
intreprinderea "Rustica S.R.O." din Republica Slovacia, pentru necesitati
publice, fara drept de instrainare.
PRESEDINTELE
PARLAMENTULUI

Chisinau, 14 noiembrie 2003.


Nr. 452-XV.

--- end_of_file ---

Eugenia OSTAPCIUC