Sunteți pe pagina 1din 2

FIA DISCIPLINEI

Denumirea
disciplinei

ELEMENTE DE FIZIOLOGIE A NUTRITIEI

Anul de studiu

II

Semestrul *

II Tipul de evaluare final (E / V / C)

Regimul disciplinei
(Ob obligatorie, Op opional, F - facultativ)
Total ore din planul
39
Total ore de studiu individual
de nvmnt
Titularul disciplinei

C
2

Op

Numrul de credite

25

Total ore pe semestru

14

Sef Lucr. Dr. Irina Dimitriu

* Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz cte o fi pentru fiecare
semestru

Facultatea

Medicina

Departament

Stiinte Morfo-Functionale

Profilul

Medicina

Specializarea

Asistenta Medicala
Generala

Numrul total de ore (pe semestru)


din planul de nvmnt
Total
14

C**

14

** C curs, L activiti de laborator, P proiect sau lucrri practice


Obiective educaionale ale disciplinei
intelegerea implicatiilor functionale a adaptarii metabolismului organismului uman la diverse
situatii fiziologie
explicarea implicatiilor functionale ale mineralelor, oligoelementelor, vitaminelor n
promovarea unui stil de via sntos
Cunotine preliminare pentru nsuirea noiunilor
Coninutul cursului - programa analitic
1. Bilant functional endocrino metabolic.
2. Metabolismul si termoreglarea corpului. Energia si rata metabolica. Temperatura corporala.
3. Situatii fiziologice care modifica necesarul nutritional (sarcina, lactatia, extremele de varsta,
pubertate, efort fizic etc). Adaptarea metabolismului la diferite situatii fiziologice.
4. Implicatii functionale ale mineralelor (sodiu, potasiu, calciu, etc): surse, necesar, digestie,
roluri, carenta/exces.
5. Implicatii functionale ale oligoelementelor (fier, iod, zinc, seleniu, etc): surse, necesar,
digestie, roluri, carenta/ exces.
6. Implicatii functionale ale vitaminelor (hidrosolubile si liposolubile): surse, necesar, digestie,
roluri, carenta/exces.
7. Echilibrul foame / satietate. Fiziologia tesutului adipos.
Coninutul seminarului / laboratorului Programa analitica
Bibliografie
Arthur C. Guyton & John E. Hall - "Tratat de fiziologie a omului" - 11 th ed.; dr. Gh. P.

Cuculici, dr. Anca W. Gheorghiu - Editura Medicala Calisto, 2007


Ion Haulica - "Fiziologie umana" editia a III-a, Editura Medicala, Bucuresti, 2007
Mincu I, Alimentaia dietetic a omului sntos i a omului bolnav, Bucureti, Ed.
Enciclopedic, 2007
Competene
Cunoasterea adaptarii metabolismului la diferite situaii fiziologice (sarcina, lactaia,
extremele de vrsta, pubertate, efort fizic etc).
Cunoasterea implicatiilor functionale ale mineralelor, oligoelementelor, vitaminelor n
promovarea unui stil de via sntos
La stabilirea notei finale se iau n considerare

Ponderea n notare exprimat n


procente (Total = 100%)

- rspunsurile la examen / colocviu (evaluarea final) : test


grila, proba orala si practica
- rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator
- testarea periodic prin lucrri de control
- testarea continu pe parcursul semestrului
- activitile gen teme / referate / eseuri / traduceri /
100%
proiecte etc.
- alte activiti (PRECIZAI)
................................................................
Descriei modalitatea practic de evaluare final E/V (de exemplu: lucrare scris (descriptiv i /
sau test gril i / sau probleme etc.), examinare oral, colocviu individual ori n grup, proiect, etc.)
- teste pe parcurs i examinare final, toate pe calculator

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu 0 activitile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea i studiul notielor de
8. Pregtire prezentri orale
curs
2. Studiu dup manual, suport de
9. Pregtire examinare final
curs
3. Studiul bibliografiei minimale
5
10. Consultaii
indicate
4. Documentare suplimentar n
5
11. Documentare pe teren
bibliotec
5. Activitate specific de pregtire
SEMINAR i / sau
12. Documentare pe Internet
5
LABORATOR
6. Realizare teme, referate, eseuri,
10
13. Alte activiti ....
traduceri, etc.
7. Pregtire lucrri de control

14. Alte activiti ....


TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =
25 ore

Data completrii: 2012

Semntura titularului: Sef Lucr. Dr. Irina Dimitriu