Sunteți pe pagina 1din 1

Decizia nr.

din data de
de sanctionare disciplinara-avertisment scris
(art. 247-248 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 53/2003 Codul muncii)
Ca urmare a referatului inregistrat cu nr. ........................ de sesizare a
conducerii ................, de catre ..........., cu privire la savrsirea de catre
salariatul/a .......... a urmatoarei abateri disciplinare ....................,
In temeiul dispozitiilor art. 247 si art. 248 alin. (1) lit. a) din Legea nr.
53/2003

Codul
muncii
si
potrivit
prevederilor Regulamentului intern al Marinaden SRL ;
In baza drepturilor conferite prin Legea nr. 31 / 1990 privind societatile
comerciale,
Administratorul S.