Sunteți pe pagina 1din 2

FIA DISCIPLINEI

Denumirea
disciplinei

EDUCATIA TERAPEUTICA LA PACIENTII CU DIABET ZAHARAT

Anul de studiu

II

Semestrul *

II Tipul de evaluare final (E / V / C)

Regimul disciplinei
(Ob obligatorie, Op opional, F - facultativ)
Total ore din planul
39
Total ore de studiu individual
de nvmnt
Titularul disciplinei

C
2

Op

Numrul de credite

25

Total ore pe semestru

14

Prof. Dr. Mariana Graur

* Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz cte o fi pentru fiecare
semestru

Facultatea

Medicina

Departament

Medicale I

Profilul

Medicina

Specializarea

Asistenta Medicala
Generala

Numrul total de ore (pe semestru)


din planul de nvmnt
Total
14

C**

14

** C curs, L activiti de laborator, P proiect sau lucrri practice


Obiective educaionale ale disciplinei
-mbuntirea cunotinelor generale despre diabetul zaharat i complicaiile sale
-Dobndirea de noi noiuni de educare terapeutica a pacientului diabetic despre automonitorizare
si automanagement
- mbuntirea cunotinelor de educaie nutriional
Cunotine preliminare pentru nsuirea noiunilor
Coninutul cursului - programa analitic
1. Generalitati despre diabetul zaharat - 2h
2. Managementul persoanelor cu diabet zaharat - 2h
3. Managementul urgentelor in diabet - 2h
4. Educaia specific la pacienii cu nefropatia diabetic - 2h
5. Educatia specifica la persoanele cu picior diabetic - educaie terapeutic - 2h
6. educatia specifica a bolnavului cu tratament insulinic - 2h
7. Educaia nutriional la pacientul diabetic- 2h
Coninutul seminarului / laboratorului Programa analitica
Bibliografie
1. Maria Mota; Ghidul Educatorului pentru educatia terapeutica a pacientului cu diabet., Ed.
ILEX, 2010.
2. Gabriela Roman. Educaia terapeutic n sindromul metabolic. Ed. ECHINOX, 2004.
Rodica Perciun. Tratamentul diabetului zaharat ghid practic. ed. SAECULUM VIZUAL, 2007.
Competene

Dobndirea cunotinelor generale de educaie terapeutic a bolnavului cronic


Dobndirea cunotinelor de educaie terapeutic a pacientului diabetic
Insuirea tehnicilor de comunicare cu pacientul si familia bolnavului diabetic
Ponderea n notare exprimat n
procente (Total = 100%)

La stabilirea notei finale se iau n considerare


- rspunsurile la examen / colocviu (evaluarea final) : test
grila, proba orala si practica
- rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator
- testarea periodic prin lucrri de control
- testarea continu pe parcursul semestrului

- activitile gen teme / referate / eseuri / traduceri /


100%
proiecte etc.
- alte activiti (PRECIZAI)
................................................................
Descriei modalitatea practic de evaluare final E/V (de exemplu: lucrare scris (descriptiv i /
sau test gril i / sau probleme etc.), examinare oral, colocviu individual ori n grup, proiect, etc.)
- teste pe parcurs i examinare final, toate pe calculator

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu 0 activitile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea i studiul notielor de
8. Pregtire prezentri orale
curs
2. Studiu dup manual, suport de
9. Pregtire examinare final
curs
3. Studiul bibliografiei minimale
5
10. Consultaii
indicate
4. Documentare suplimentar n
5
11. Documentare pe teren
bibliotec
5. Activitate specific de pregtire
SEMINAR i / sau
12. Documentare pe Internet
5
LABORATOR
6. Realizare teme, referate, eseuri,
10
13. Alte activiti ....
traduceri, etc.
7. Pregtire lucrri de control

14. Alte activiti ....


TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =
25 ore

Data completrii: 2012


Semntura titularului:
Prof. Dr. Mariana Graur