Sunteți pe pagina 1din 4

FIA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei

NOTIUNI DE PEDAGOGIE MEDICALA


IV

Anul de studiu

Semestrul *

Tipul de evaluare final (E / V / C)

Regimul disciplinei (Ob obligatorie, Op opional, F - facultativ)


Total ore din planul de nvmnt
Titularul disciplinei

42

Total ore de studiu


individual

E1

Ob

Numrul de credite

40

Total ore pe
semestru

42

Conf. Dr. Diana Carmen Cimpoesu

* Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz cte o fi pentru
fiecare semestru
Total
Facultatea

Medicina

Departamentul

Medicale II

42

** C curs, L activiti de laborator, P proiect


sau lucrri practice

Profilul

Medicina

Specializarea

Asistenta Medicala Generala

Cunotine minime necesare studenilor pentru parcurgerea noiunilor de curs/stagii/lucrri


practice
Discipline clinice si preclinice in domeniul medical
Obiectivele disciplinei
-definirea formarii, pedagogiei si andragogiei
-enumerarea si decrierea metodelor de formare
-efectuarea analizei de nevoi si formularea obiectivelor educationale
- comunicarea : descriere, bariere in comunicare
-definirea si caracterizarea feed-backului
-caracterizarea evaluarii si descrierea metodelor de evaluare
Programa analitic a cursului
1.EDUCATIA ADULTILOR
_ In troducere : prezentare, asteptari, obiective, reguli de grup, pretest
_ Principiile educatiei adultilor. Comparatie pedagogie-andragogie
_ Formele educatiei si corelatia dintre ele : educatia formala, educatia nonformala,
educatia informala

Nr. ore
2

2.FORMATORI SI GRUPURI
_ Stiluri de invatare, miturile formatorilor
_ Dinamica de grup pozitiva si negativa
3. COMUNICAREA
_ Conceptul de comunicare
_ Obiectivele comunicarii
_ Formele limbajului: limbaj verbal, limbaj nonverbal

4.FEED-BACK
_ Caracteristicile feed-back-ului pozitiv
_ Fereastra Johari, ascultarea activa
_ Analiza tranzactionala

5.EDUCATIA, METODE DE FORMARE - I


_ Ciclul formarii: analiza nevoilor de formare
_ Formularea obiectivelor educationale
_ Invatarea prin experienta
_ Metoda de formare, definitie si functii : cognitiva, formativ-educativa,
instrumentala, normativa.
_ Metode de formare centrate pe formator
_ Metode de formare centrate pe cursanti
_ Co-facilitarea
6.PROIECTAREA ACTIVITATII DIDACTICE ( DESIGNUL INSTRUIRII )
_ Etapele proiectarii activitatii didactice: planul de invatamant, programa , curricula,
planul de lectie /seminar
_ Principiile alcatuirii unui curs/ sesiune de formare
_ Tipuri de lectie : de predare-invatare, de formare de priceperi sau deprinderi, de
recapitulare si sistematizare, de evaluare

7.EVALUAREA
_ Evaluarea: definitie, functii, reguli, itemi de evaluare
_ Efectele de deformare a evaluarii
_ Tipuri de evaluare

Programa analitic lucrri practice/stagii


EDUCATIA ADULTILOR
_ obiectivele cursului, reguli de grup - brainstorming
_ Comparatie pedagogie-andragogie- studiu de caz
FORMATORI SI GRUPURI
_ Miturile formatorilor: atelier
_ Dinamica de grup pozitiva si negativa- joc de rol
COMUNICAREA
_ Obiectivele comunicarii:brainstorming
_ Formele limbajului: limbaj verbal, limbaj nonverbal- joc de rol
FEED-BACK
_ Caracteristicile feed-back-ului pozitiv-joc de rol
_ Fereastra Johari, ascultarea activa

EDUCATIA, METODE DE FORMARE I


_ Ciclul formarii: analiza nevoilor de formare
_ Formularea obiectivelor educationale: prezentari individuale
_ Invatarea prin experienta: atelier

EDUCATIA, METODE DE FORMARE II _ Metode de formare centrate pe formator: atelier

EDUCATIA, METODE DE FORMARE III


_Metode de formare centrate pe cursanti: atelier

PROIECTAREA ACTIVITATII DIDACTICE ( DESIGNUL INSTRUIRII )


_ Etapele proiectarii activitatii didactice: planul de invatamant, programa , curricula,
planul de lectie /seminar
_ PROIECTAREA ACTIVITATII DIDACTICE ( DESIGNUL INSTRUIRII
- Principiile alcatuirii unui curs/ sesiune de formare

_ PROIECTAREA ACTIVITATII DIDACTICE ( DESIGNUL INSTRUIRII :


de predare-invatare, de formare de priceperi sau deprinderi, de recapitulare si sistematizare,
de evaluare
EVALUAREA
_ Evaluarea: definitie, functii, reguli, itemi de evaluare

EVALUAREA
_ Efectele de deformare a evaluarii

EVALUAREA
_ Tipuri de evaluare:atelier

Competene practice dobndite la finalul anului/semestrului


La sfarsitul cursului cursantii vor fi capabili sa:
- formuleze obiective educationale
- sa aplice corect pe un grup tinta cel putin una din metodele de formare
- sa ofere un feed-back pozitiv intr-o situatie data
- sa identifice si sa rezolve barierele in comunicare
- sa realizeze o evaluare practica sau teoretica

La stabilirea notei finale se iau n considerare


- rspunsurile la examen / colocviu (evaluarea final):

Ponderea n notare exprimat n


procente
(Total = 100%)
50%

- rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator


- testarea periodic prin lucrri de control
- activitile gen teme / referate / eseuri / traduceri /
proiecte etc.

50%

- alte activiti (PRECIZAI) : colocviu


Descriei modalitatea practic de evaluare final E/V (de exemplu: lucrare scris (descriptiv i
/ sau test gril i / sau probleme etc.), examinare oral, colocviu individual ori n grup, proiect,
etc.)
Examen final: examen practic i test gril unic (20 ntrebri cu rspunsuri multiple)
Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse
studentului
(completai cu 0 activitile care nu sunt cerute)
6
1. Descifrarea i studiul notielor de
8. Pregtire prezentri orale
5
curs
5
2. Studiu dup manual, suport de curs
9. Pregtire examinare final
5
3. Studiul bibliografiei minimale
indicate
4. Documentare suplimentar n
bibliotec
5. Activitate specific de pregtire
SEMINAR i / sau LABORATOR
6. Realizare teme, referate, eseuri,
traduceri, etc.
7. Pregtire lucrri de control

10. Consultaii

11. Documentare pe teren

12. Documentare pe Internet

13. Alte activiti ....

14. Alte activiti ....

TOTAL ore studiu individual (pe semestru)


= minimum 40
Bibliografie obligatorie :
1. R. Palo, S.Sava, D. Ungureanu: Educatia adultilor Baze teoretice si repere
practice, Ed. Polirom, 2007
2. D. Slvstru: Psihologia educatiei, Ed. Polirom, 2004
3. C. Cucos: Pedagogie, Ed.Polirom, 2006
Data completrii:
2012

Semntura coordonatorului de activitate didactic


Conf. Dr. Diana Cimpoeu