Sunteți pe pagina 1din 3

1) Legea Fluxului electric

Fluxul electric prin orice suprafata inchisa este egal cu suma sarcinii din vol. marginit de suprafata .

= D dA > D dA = qV( V )

= qv; D dA = V dV = divD dV divD = V

Concluzii: 1. liniile de camp electric sunt linii deschise


2. liniile de camp pleaca de la sarcinile pozitive si se opresc la cele negative
Pentru o suprafata de discontinuitate: La traversarea suprafetei de discontinuitate intre 2 medii reincarcate cu
sarcina electrica, componenta normala a inductiei electrice se conserva.
2) Legea fluxului magnetic
= 0 B dA = 0

Fluxul magnetic printr-o suprafata inchisa este nula, nu exista sarcini magnetice.
Liniile de camp sunt inchise.
divB = 0

m12 ( B2 B1 ) = 0 Bn 2 = Bn1
La traversarea suprafetei de discontinuitate componenta normala a inductiei magnetice se conserva.
3) Legea inductiei electromagnetice
Tensiunea electromotoare(indusa) in lungul unei curbe inchise r este egala cu derivata fluxului magnetic printro suprafata r , luata cu semn schimbat.
d r
d
u er =
; E dS = B dA
dt r
dt r
Sistemul de referinta fiind atasat corpurilor inmiscare derivate se numeste substantiala.
B

E dS = sr t + v divB + rot ( B xv )dA


B
r E dS = Sr t dA + r (v xB )dS

u er = u ert + u eru

B
+ rot ( B xv ) forma locala
t
B
pt v = 0 rot E =
ec a II' a a lui Maxwell
t

rotE =

4) Legea circulatiei campului magnetic


Tensiunea magnetica in lungul unei curbe incluse (gamma) este egala cu suma dintre curentul de conductie
printr-o suprafata Sr si derivate fluxului electric prin aceeasi suprafata Sr.
d
u mr = i Sr + Sr D dA forma compacta
dt
d
Sr Hds = Sr JdA + dt Sr D dA

Hds = J + t
r

Sr

rotHdA = i
Sr

Sr

+ v v / rot (D v )dA

+ i D + icv + i Rx

rotH = J +

D
+ V V + rotD V forma locala pentru domeniile de continuitate
t

Pentru v = o rotH = J +

D
prima ecuatie a lui Maxwell
t

La traversarea suprafetei de discontinuitate neparcurse de curenti superficiali componenta intensitatii campului


magnetic se conserva.
dSr
Daca
0 u mr = i Sr - Teorema lui Ampere
dt
5) Legea conservarii sarcinii electrice (adevarate)
Curentul care iese dintr-o suprafata inchisa este egala cu viteza de variatie a sarcinii electrice din volumul V
luata cu semn schimbat.
dq
i = V , i > 0 qV
dt
= 0
S S
Jn1 = Jn 2 Teorema continuitatii liniilor de current
m12 ( J 1 J 2 ) =
d
dt = 0
dt

Daca S =0 sau in regim stationar


Liniile de curent urmeaza niste curbe inchise.
Legea conservarii sarcinii electrice este mentinuta ca lege generala prin caracterul sau foarte general si o serie
de consecinte directe ce decurg din aceasta lege.
6) Legea transformarii energiei electromagnetice in procesele de conductie electrica
Densitatea de volum a puterii cedate de campul electromagnetic, conductoarelor aflate in stare electrocinetica
este egala cu produsul scalar dintre intensitatea campului electric si denstitatea curentului de inductie.
J = EJ

PJ > 0
PJ < 0 ; local campul electromagnetic primeste energie de la camp electrocinetic
7) Legea legaturii intre D, E si P
D=inductia campului electric
E=intensitatea campului electric
P=polarizatia electrica
1
D = 0E + P 0 =
[F / m]
4 9 * 10 9
8) Legea legaturii intre B(ind), H(int) si M(magnetizatie)
B = 0 (H + M )

0 = 4 10 7 [ H / m]
9) Legea polarizatiei electrice temporare
Pt = (E )
Materiale: lineare, nelineare
Dupa manifestarea proprietatilor: izotrope, amizotrope
Pt = 0 e E e susceptivitatea electrica

10) Legea magnetizatiei temporare


M t = fct (H )
Pentru medii lineare si izotrope avem relatia: M t = X m H
Se manifesta fenomenul de post efect, care in cazul unei variatii sinusoidale a lui H conduce la o dependenta
M t (H )eliptica

B = 0 (H + M )

0 r =

M = Mt + M p
B = 0 (1 + m ) H + 0 M p

1 + m = r

B = H + 0 M p pt M p = 0 B = H
11) Legea conductiei electrice
J = f (E )

J = ( E + Ei )
E + Ei = J , =
Ei =

Fn
Fn
=
q p q purtator

J = E , E = J
Forma integrata a legii: ds, dA, A, J, E sunt ||
B

( E + Ei )ds = Jds
B

E ds = u

AB

A
B

E ds = u
i

tensiunea electromotoare imprimata

A
B

Jds = ( JA )
A

ds
= iR AB
A

R AB =
A
A
pt. = ct , A = ct
u AB + u C = R AB i
B

R AB =

ds
A

12) Legea electrolizei


A
m = RF q
m masa de metal depusa in procesul de elctroliza
n
RF constanta lui Faraday
A greutatea atomica a metalului
n valenta metalului
q cantitatea de electricitate care trece prin vasul de electroliza
A
= echivalent electrochimic al metalului
n
t

q = idt
0