Sunteți pe pagina 1din 30
Risvan Vlad Rusu DAIZON ‘Aces simbol se pronunt i wi don” ima ta’ Mai poarts numele de pi ura} Acest simbol a rmaestu Shamanic Re un ro foarte Important in vnde cares a nivel dev, HIBBRO. bin acest moti este bine ca acest Simbol si fe folasitorcind sunteti in milocul natr 1 is acess Se poste pice $1 ents a le ergile “DICTIONAR DE SIMIBOLURI pentru protectia spiritual -vinde ste ale Pamanteli.. are capactatea DELFIN festarea scoputlo: nob tectia Impotrivaaccier zodiac hindus. ‘adi: Dalfin interval 24 octombie~2notembrie ‘Corespondent in zodiacul european: prima decad8 » zodiet Scorpion ‘Nativul2odei Delfin din zodiacal indian este o persoand foarte activi si hotiitf,OreBt de mar arf rscurile une acti el nu va txta 385 le asume, pentru cai plac tocmal senzatile tari pe care le trBieste pe mushie de cuit ior. De asemenea reprerinta o zodle din DESCHIDE AL TREILEA OCHI Acest simbol face parte din si plea ge chal ut la desi i ot ‘Auth de azemenea lo ragereapUte- Inugtivepersorae i ampitiGRPPRE Risvan Vk DRAGONUL (chin. LONG) Dragonul este un simbol traditional chinezesc care indi, In general, a saua unl DRAGONUL DE FOC eu eal tluries In seect zen, at © Aeeasta are un je metods eficientd de echilrare a energilor «© «-DICTIONAR DE SIMBOLUR! pentru protectia spiritual Gin organism, Sta confortabil int-un scaun sau foto, descuiti 5 1 tiple picioareor bine ancorate pe sol. Inchidei och respira profund de citeva ori pentru a atinge o stare de relaxare ct mal Drofund®,Imaginabivs pétotspatele dumneavoastrsimbollSarpeu {Ge Foe, apoi pe ce al Dragonuiui de Fo, luminoase si strluctoare. Mentalizati apoi cam Lumina de la Sursa Universal coboar spre ‘dumeavoastrs 31 patrunde in corp prin chakra coroane, incepand S8vi umplettrepatcu lumina timadultoare. Pe msur8 ce lumina jai cum toatd energla negativd din trup Jos rin chakreleplantare care se deschid din ce in foldurloe duronea- dea lungul recind de pitrunde ai cum aceasta se contopeste armonios cu rovenité dela sursa de energle universal, umplanduoys té vieuazare pentru eSteva minute, pina ce negative sunt integral drenat in so, apol, © variants destul de larg tan care apare Io randul sa forme prezentate in imaginle de ma sus. In alte sisteme ‘mbolapare su denumirea de Dumo. acest simbol. El poate pentru 0 pulficarespictuali/a zone si pentru erestefen vibrate! loculuirespectv. DWENNIMMEN °s ” : nE EBAN ‘Smbo vest-afrcan care face pate di care sintaERTprtesia. Este de asemenca un sin OFFER ala 1, al sabisr@Pmpbrtsiet-neconditionate 2 ECHILIBRUL CORPORAL AL APE! ‘cest simbol cae face parte din sistemul Violet Flame Reiki are rot in echilibrarea, cant: de-apa.din organism, ajutind la hidro-eletrolte Prin urmare, simbolul este nt tn trate unoe aectiunl renal, a itazereale,“a reteniehde ap8 in fesutur, a hipertensiuniiartrile, dar si pentra ti Risvan Vied Rusu Aeesta est EEEFTCHAY simbolul Selchim al vederi interoare infinite, este de naturd problemele legate de acea chakra Dersoane alate In chakra respectva. de-al tele otha DICTIONAR DE SIMBOLUR pentru protectiaspitualk wy ” F FALUN in aceasi timp pentru a satisface nevoile unui nu cultivator dee de metode de cultvare potrvit por aceasthpractcd depageste inc mult ceea ce ofer al Ia care se practic Falunul din Falun Gong detine aceleasicaracterstic ca 91 Univers. Este © miniatura unversul. Cultvatoti de Falun Gong ‘numa ci vor fi capabil si dezvolte rapid capaci supranormale $1 potentS energetic dar vor dezvolta si un Falun incomparabil de puternic intro perioadé foarte scurté de timp, Dupt ce Falur-ul 3 ost dezvota, el exstd tn form’ de fing intligents. Se roteste automat, fir oprire, n partea de js a abdomen cultvatoruli, n Rlsvan Vlad Rusu FIER (FERRUM) DICTIONAR DE SIMBOLUR! pentru proteta spiritual te un metal destl de activ. La 2er,elreactioneazd cu 1d un strat de produse coroive, care coxigenulsvapori de ap8 hu protecteat} metaul de cot feral eintd_ cd itm. Se repets de “Sunt at cir argintiv-violete cu toata fla mea, puitatea pe care Dumnezeu ovrea". upd carese ucreazs cue, neultind s8 muurin infra pent canes fst oferith impreunt cu energie protectoare#vindectoare, sunt B FLACARA ETERNA A CASEI VIETII ‘Acestsimbol face parte din sistemul Amara Omni Healing. Se plied pe chakra nimi cu intenta 8 se roteascé sis formere ,casa iti" care 8 radieze Ty toate structurle noasre, inclusiv in cele divine christie, RepreantS,templulsufletulul”ajutnd la ech: noesce fla intregrea acestora, Sufletulnostry, materla noastrd noesis, este cl care ne dS puterea de a merge mal depart, de a trece peste pied, dea evolua e ealea noastrd propie... tot el este cel care ne ofercapactates {ea ofr dea primi iubire, dea ne descatuga semtimentele $1 dea tral fn armonie cu natura noastS interioar si exterioar. Aver cbligatia 28 ne plstrim sufltul curat Intact, f3r3 de programe si fica de energi negative. Nu mui oameni cunosc faptulc& puter fi deposedati de bucitl din materia noastrS noesis, fe din vina ‘east, fle ea urmare a unoratacur cunoagtem sau fam aual expres de genu ,.mi-am lisa stu in locul evtre.” [SU yumi-am Isat sufletu! la aceo corte pe care nu om putut-o cumpira..” sau,..mi-am rypt din suflet co s8 fac evtare Iver.” i bine #8 si cd nu eres. Atune nd plecm dint-un locin care ne simi foarte bine 51am fi rut $8 mal réménem acolo, ne lisim 0 ‘bucatS din sufletul nostru (ca energie) in acel loc; atunci cind am 28 campirzin de exemply ceva x nu ne puter te poi =f isém o bucats din energla noastr suleteasc3 "ing acelobiect;atune cd facem un efort poate supraomenese pentru a indeplino atune, este de asemenea posi i ne pierdem ” anit mai mult sau mal putin Insermnate din sufletul nos. ubim pe cneva 3 cea persoand ne pasese...plerdem sulle ne pirdem tn preten drag. plrdem suflet; nu ne indepinim o anumed dorints griitoare.. pierdem suflet.. i lista ar putea continua. Ext® $i persoane care cunose foarte bine toate aceste aspecte 9 IuereszS Concertat pentru a ne deposed de materia noastr8 noesck pentru profits de pe uma sfletelor semenior lor. Important nu est ins sine nfricopim de fap suit {eS pind la urm fica tot dela demon vines ‘0 energe care ne poate 138 realm cb aver puterea 38 aducem inapo sla purtdtor™ In aceasts rece rugacunea este un factor foarte important, ia Rei Ul ofers speatice care ne pot ajuta 58 Simbol de Rel, Floarea Vie repeezints geometria Dhiru ‘esiunea sa bidimensonal, este format dito: DICTIONAR DE SIMBOLUR! pentru prosecti spiritual Risvan Vied Rusu Focul uman sau al mestesugurilor este focul pe care acesta ll cunoaste 9 foloeste In mestesuguie sl Fel core guverneatd asupra metalugiel sau 2 fecun fect est smbol tidimensional deasupra une! persoane sa ent! cur Foc Hephastos~mitologiegreacs Vulean = mitlogie roman’ Focal demonic sau focul mistultor pune in evi tatea foculul de a arde, de @ ‘De multe of Infernul sa¥ Lurmea mortior sunt vizute ca ‘Vesta mitlogle roman’ % ” Risvan Viad Rusu ” ” G GAYATRI OM Elementelor flecirel cakra): OM huh, Om Bhuvah, OM Mah, OM Janah, OM Tapah, Om Satyam, OM Tata Savitru Varenyam Bhargo DDevasya, Dhi Mahi Dhiyo Yonah Prachodayat, OM Apo Jot Raso [Mrutam, OM Bhur Bhuvah Swarom, Sau, in binecunoscuts mantrs ‘ON Mani Padme Hun (OM, folosits Indeose de busi rosten manrdr are un sap $n eater sped ine precizat. Astfel, tn a jor de venerare a Foculi 18 mantra OM Swaha arin DICTHIUNAK we 90n Com est, prin exelent, SHfSPOMARI)In sss legbtuk eu AUML cv ebrac Amin (Amen) adopt de turgia i rugdouni este suf crestor invocat entry ao fan apune 8 Mera (éntl)prode orice ruprif Numele su Un res Nome Din repre o trsiturh aeist, casa farmelr de budism ce constant a se ipropie de acestea.Invocarea se face Inante, in timp sau dupa Sieande ort sacifiel, sav independent, de exemplu sub forma rugicinilor. GEMINI etasat. poutiv, expresiv, extrovert “evologce, Mercut,cutos, abstract. rmnoa rank Lloyd Wright (LeCorbuser 2), Sit Arthur ‘aviera Hollander, Brook Shields, (shirley Temple Josephine Baker, Barry Ma pick Amelia Earhart, & Tina Turner 2}, Marlyn Monroe, Jessica ‘Tondy, Anne Frank, Joe Montana, Bob Hope, Rachel Carson, Erol ws, Douglas Fairbanks, Jim Nabors, Andy Griffith, 3 Eastwood, Raymond Bur, Risvan Vad Rusu GNOSA GGnosa este primul simbol din Karuna Reiki, gradul de practicant i. Acesta a fost revelat prin mesdtate de maestrul Rel Marie Abraham, ‘af numele acestula 2 fost derivat din sensul misc al ewntulul gre: gnosis care nseamna cunoasterea. Prin dobin- direa cunoasteriensiile 2 adeviruror Divine sa tras conclula la vechi grec 8 ,gosis” este credinta in Dumnezeul deavaut n mod egal in toate creatile Sale 51 prin legituraintims 9 acestora cu [Adevirul ca valoare suprems. De aceea acest simbol poate fi enumit 31 i Intrucdt ne protejeszs_ de acestea $1 me acoper3 ochi ou VALUE ADEVARULUI DIVIN SUPREM. Id ec ori ware sinblit Gos: A ae tale si indepsrarea, mincunior im aceasta? Foarte simpl: terea mine, far apicat inte realizezeinstantaneu nesinceritatea, dar mai ales 53 inducd sincer {atea, Se nu item ca 0 comunicae eficenta este © comunicare sincera indferen de mesajl transmis. af nto str legaturd co aducéndu pe acest din arms llfanifestareTn 5 smbolul Gnosacreazd 0 legiturs permanent® cu simboluui Goss este reprezentati de amplificaea riveluui d= cunoastere spiritual, superoar, suprems, Bivins, armonioass ry -

S-ar putea să vă placă și