Sunteți pe pagina 1din 3

CONTABILITATEA IN GERMANIA

1. Repere in dezvoltarea contabilitatii


Perioadele de criza , cu
rate foarte mari ale inflatiei , urmatoare primului razboi mondial iaufortat pe economistii vremii sa caute solutii pt rezolvarea problemei credibilitatiidocumentelor de sinteza , deschi
zandu-se astfel calea catre contabilitatea in putere constantade cumparare .
Tot
in aceasta perioada a fost adoptata o noua lege a societatilor si un plancontabil ce va f utilizat de puterea publica c
a baza de gestiune pt economia de razboi
Dupa al 2-lea razboi mondial , Germania a ales ca model
care statul este garantul unui cadru juridic stabil si puternic .

de reconstructie economia socialade piata ,

in

Marile grupuri industriale detin in jurul a


40
%
din capitalul propriu ceea ce asiguraacestora un actionariat stabil . Putem spune deci ca , drept urmare a participari
i putinimportante a publicului la capitalul intreprinderilor ,
in contextul economic german nu existao presiune puternica externa privind publicarea informatiilor fnanciare .
2. Sursele reglementarilor contabile
Pt contabilizarea operatiilor intrprinderilor germane , dreput detine rolul fundamental . Asfel ,reglementarea contabil
a este construita numai din legi si interpretari ale acestora .
Odata cu adoptarea Directivelor a
4-a
,a
7-a si a
a simtit nevoia regrupariiregulilor contabile , find creata in acest scop Cartea a
a Codului Comercial ce sestructureaza astfel :

8-a

Partea intai : dispozitii general aplicabile tuturor comerciantilor

Partea a 2-a : dispozitii complementare aplicabile societatilor de capitaluri

Partea a 3-a : dispozitii specifce aplicabile cooperativelor inscrise laregistrul de comert

s3-a

In ceea ce priveste societatile de capitaluri , obligatiile contabile sunt defnite in functie demarimea acestora .
Regulile contabile ale codului de comert nu implica un
de conturi normalizat si cucaracter general , find elaborate pe ramuri sau sectoare profesionale .

plan

3. Rolul fiscalitatii si al profesiei contabile


Impozitarea federala a benefciilor societatilor se
la diferenta intre bilantul de inchidere si cel de deschidere .

face plecand de

In Germania exista 2 tipuri de bilanturi , unul pentru fscalitate si altul pentru contabilitatea fnanciara . Insa ,
inregistrarile contabile sunt , inmajoritate , aceleasi .
In ceea ce priveste profesia contabila, aceasta cuprinde urmatoarele categorii de specialisti :
-

Revizori contabili : acopera atat calitatea de expert ctb cat si pe cea de auditor legal ( cenzor )
asigura ctrl si certifcarea ct anuale , cosiliere ctb si juridica , reprezentar

e in

probleme fscale , expertiza a conturilor


membri ai " Camerei revizorilor contabili " si/sau ai " Instit revizorilor ctb "
-

Revizori agreati : specialisti ce au misiunea de a controla si certifca ct anuale si de a verifca

starea de coerenta a raportului de gestiune al SRL de marime mijlocie


-

Consilierii fscali : consiliere fscala dar si tinerea ctb sau urmarirea acesteia , aria in domeniul ctb
intinzandu-se pana la intocmirea documentelor de sinteza
membri ai " Camerei consilierilor fscali "

4. Cadrul contabil general


Principiile generale contabile sunt enuntate in codul de comert sub denumirea de
"principii ale contabilitatii conform regulilor " si sunt aplicabile fecaruicomerciant , spre deosebire de conceptul de
imagine fdela ce este rezervat doar societatilor de capitaluri .
Imaginea fdela , in viziunea germana , are un continut pur juridic
Principiile generale de intocmire a documentelor de sinteza , aplicabile tuturor comerciantilor :
-

Exactitatii si obiectivitatii : analiza corecta a realitatii operat si evaluarea lor pe baze obiective

Claritatii si prezentarii corecte : respectarea regulilor de prezentare a bil. si CPP , a principiilor de


evaluare individuala a elementelor bilantiere si de necomp

ensare
-

Integralitatii : evidentierea tuturor operatiilor atasabile activitatii intreprinderii

Periodicitatii inventarului si conturilor anuale

Reguli de prezenatre :
-

Generale : facilitarea compararii si lizibilitatii conturilor

Particulare de prezentare a bilantului

Particulare de prezentare a CPP

Particulare de prezentare a anexei

Reguli de evaluare ( Principii generale de evaluare )


-

identitatii

continuitatii exploatarii

evaluarii separate a elementelor

prudentei

independentei exercitiilor

permanentei metodelor

costurilor istorice

In ceea ce priveste evaluarea , principiile aplicate in Germania se regasesc si in Franta .