Sunteți pe pagina 1din 1

EVALUAREA NAIONAL PENTRU ELEVII CLASEI A VIII-A

BORDEROU DE CORECTARE I NOTARE

Nr.
lucrar
e

Subiectul I

Total
SI

Subiectul II

A1

A2

A
A3

A4

A5

A
4

Total
S II

Redactar
e

Of.

12

10

100 p.

A1

A2

A3

A4

A5

A6

Total