Sunteți pe pagina 1din 11
EDUCATOARE: TĂNASĂ ANDREEA ISPAS SĂNDIȚA GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 56 „NEGRUŢ” , BRĂILA 1

EDUCATOARE:

TĂNASĂ ANDREEA ISPAS SĂNDIȚA

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR. 56 „NEGRUŢ”, BRĂILA

1

NIVEL II TEMA ANUALĂ: „ C ând, cum ș i de ce se întâmpl ă?”
NIVEL II TEMA ANUALĂ: „ C ând, cum ș i de ce se întâmpl ă?”

NIVEL II TEMA ANUALĂ: „ Când, cum și de ce se întâmplă?”

TEMA PROIECTULUI: „Pe cărările toamnei”

TEMA SĂPTĂNII: „Simfoniile toamnei

TEMA ACTIVITĂȚII: „Poveste de toamnă”

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată ADP+ADE(DLC+DEC)+ALA

MIJLOC DE REALIZARE: Poveste creată de copii de la imagini date

Desen

TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidare de cunoștințe, priceperi şi deprinderi

SCOPUL:

Dezvoltarea creativități i ș i expresivit ăț ii limbajului oral ș i plastic; ății și expresivității limbajului oral și plastic;

Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală, de înţelegere şi utilizare corectă ai ș i expresivit ăț ii limbajului oral ș i plastic; semnificaţi ilor structurilor verbale orale;

semnificaţiilor structurilor verbale orale;

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

Să formuleze propoziţii simple ș i dezvoltate pentru conceperea unei pove ș ti, simple și dezvoltate pentru conceperea unei povești,

realizând un scenariu;

se exprime coerent pentru a se face în ț eles; se exprime coerent pentru a se face înțeles;

Să realizeze prin desen elemente din şi pentru povestea creată;Să se exprime coerent pentru a se face în ț eles; Să compun ă în mod

compun ă în mod original ș i personal spa ț iul plastic utilizând materialele compună în mod original și personal spațiul plastic utilizând materialele

date;

Să - ș i exprime opiniile ș i sentimentele în legatur ă cu activitatea desf ă-și exprime opiniile și sentimentele în legatură cu activitatea desfășurată.

RESURSE :

Procedurale: conversa ț ia catehetică , explica ț ia, expunerea, benzi desenate, conversația catehetică, explicația, expunerea, benzi desenate,

exerciţiul.

Materiale: mantia toamnei, frunze cu poze ale copiilor, frunze din natur ă , mantia toamnei, frunze cu poze ale copiilor, frunze din natură,

videoproiector cu imagini, castane, ramuri, pietricele, fâşii de material, coli albe A3;

Organizatorice: pe centre, individual, frontal, în grup, în perechi. pe centre, individual, frontal, în grup, în perechi.

2

pietricele , fâşii de material, coli albe A3; Organizatorice: pe centre, individual, frontal, în grup, în
BIBLIOGRAFIE :  Curriculum pentru învăţământul preşcolar (3-5/7ani)  Breben S., Gancea E.,“Metode

BIBLIOGRAFIE :

Curriculum pentru învăţământul preşcolar(3-5/7ani)

Breben S., Gancea E.,“Metode interactive de grup”,Ed. Arves, Craiova, 2004

Revista învățământului preșcolar și primar 3-4/2013, Ed. Arlequin

3

gru p ”, Ed. Arves, Craiova, 2004  Revista înv ăță mântului pre ș colar ș
SCENARIUL ACTIVIT ĂŢ II INTEGRATE Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineață . Copiii sunt primiţi

SCENARIUL ACTIVITĂŢII INTEGRATE

Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineață. Copiii sunt primiţi în sala de grupă unde sunt invitaţi să aleagă o frunzuliţă în culorile toamnei şi așezați în “ cercul frunzelor de toamnă”.

1. Salutul între copii se realizează prin strategia de învățare prin cooperare “cerc

interior, cerc exterior”, combinată cu metoda “Amestecă, îngheață, formează perechi ”. Educatoare salută copiii: ” Bună dimineața, culori ale toamnei !“, apoi aceștia formează două cercuri concentrice. Pe fundalul unei melodii, copiii se rotesc în cerc, iar la semnalul sonor dat de educatoare dintr-un fluier, copiii din cercul interior se întorc cu fața către cei din cercul exterior, formează pereche cu cel din fața sa, salutându-se și atingându-și nasurile. Se vor repeta comenzile de mai multe ori, dându-se astfel posibilitatea formării cât mai multor perechi și salutul între cât mai mulți copii, aceștia având posibilitatea să-și atingă ghenunchii, respectiv palmele.

2. Prezența copiilor se va realiza de fiecare copil, prin atașarea unei frunze de

toamnă cu fotografia sa într-un copac al toamnei. Completarea calendarului naturii Pentru că sunt și ei acum elemente ale toamnei vor schimba impresii legate de

starea vremii. Se va porni de la întrebările:

- În ce anotimp suntem?

- Cum este vremea afară toamna? (de regulă e mai rece, cerul e acoperit de nori, bate vântul, poate chiar ploua)

-

Ce se întâmplă cu frunzele în anotimpul de toamnă?

-

Ce culori ne oferă nouă anotimpul de toamnă? Vom atașa pe un norișor simboluri corespunzătoare vremii de afară.

3.

Împărtășirea cu ceilalți continuă printr-o scurtă convorbire despre anotimpul

Toamna, despre frumusețea şi bogăţiile acestui anotimp.

4

continuă printr - o scurtă convorbire despre anotimpul Toamna, despre frumusețea şi bogăţiile acestui anotimp. 4
4. Activitatea de grup . Voi pune copiilor un mesaj vocal primit de la ”Toamnă”

4. Activitatea de grup. Voi pune copiilor un mesaj vocal primit de la ”Toamnă” în

care ne mulţumeşte pentru activităţile desfăşurate în cadrul proiectului “Pe cărările toamnei” dar care ne spune că, totuşi este puţin tristă deoarece în curând va veni Iarna şi nimeni nu îşi va mai aminti de ea. Ca să nu mai fie tristă am rugat-o să ne spună ce putem face pentru ea !

5. Noutățile zilei. Toamna ne-a spus că am putea crea o poveste prin care cu toţii să

ne putem aminti de frumuseţile, culorile şi bogăţiile ei şi le voi prezenta copiilor un set

de imagini cu elemente de toamnă trimise de către însăşi Zâna Toamnă şi o mantie, dar şi nişte instrucţiuni pe care le vom utiliza pe parcursul desfășurării activității. După aceasta copiii vor iesi într-un vals al frunzelor de toamnă în hol. La întoarcerea în sala de grupă vor descoperi 3 cărări în culorile toamnei îndreptate către centrele deschise, către care vor porni în funcţie de culoarea frunzei din piept aleasă dimineaţă la venirea la grădiniţă.

6. Desfăşurarea activităţii. În cadrul ADE, vor fi deschise trei centre. La

Bibliotecă, copiii vor crea povestea pornind de la elemente specifice anotimpului de toamnă, elemente pe care apoi le vor desena în centrul artă redând în imagini povestea creată. La Artă copii vor desena elemente de toamnă de la care ei vor crea o poveste la

centrul bibliotecă. La Ştiinţă vor decora mantia toamnei sub care vom aşeza „Povestea de Toamnă” găsind o utilitate materialelor din natură avute la dispoziţie, corelând elementele date cu conţinutul poveştii. Fiecare grup de copiii va alege un lider de grup care va prezenta „Povestea de toamnă” creată.

Încheierea activităţii. Copiii vor interpreta cântece de toamna şi vor dansa jucându-se liber.

5
5
creată. Încheierea activit ăţ ii. Copiii vor interpreta cântece de toamna şi vor dansa jucându-se liber.
ALA1 ARTĂ Mijloc de realizare: Decupare, Lipire; Sarcina didactic ă: Copiii vor decupa şi lipi

ALA1

ARTĂ Mijloc de realizare: Decupare, Lipire; Sarcina didactic ă: Copiii vor decupa şi lipi ghirlande din Mijloc de realizare: Decupare, Lipire; Sarcina didactică: Copiii vor decupa şi lipi ghirlande din fructe şi legume de toamnă, vor păstra o poziție corectă în timpul lucrului.

CONSTRUCŢII Mijloc de realizare: joc de masă ; Sarcina didactic ă: Copiii vor construi şi amenaja Mijloc de realizare: joc de masă; Sarcina didactică: Copiii vor construi şi amenaja cărările toamnei.

CENTRE DE ACTIVITATE DESCHISE ÎN CADRUL ADE

toamnei. CENTRE DE ACTIVITATE DESCHISE ÎN CADRUL ADE BIBLIOTECĂ Tema: “Poveste de toamnă” Mijloc de

BIBLIOTECĂ Tema: “Poveste de toamnă” Mijloc de realizare: Poveste creată de copii de la elemente date; Sarcina didactică: Copiii împreună cu educatoarea vor discuta despre principalele elemente specifice anotimpului de toamnă. Apoi, cu ajutorul acestor elemente, vor crea o poveste, utilizând calitățile expresive ale limbajului oral și ale celui corporal. Povestea creată va fi rezultatul lucrului în echipa.

Povestea creat ă va fi rezultatul lucrului în echipa. ARTĂ Tema: “Poveste de toamnă” Mijloc de

ARTĂ Tema: “Poveste de toamnă” Mijloc de realizare: Desen; Sarcina didactică: Copiii vor desena elemente din şi pentru „Povestea de toamnă” creată realizând o lucrare plăcută din punct de vedere estetic. Vor fi sprijiniţi de către educatoare pe tot parcursul desfăşurării activităţii.

din punct de vedere estetic. Vor fi sprijiniţi de către educatoare pe tot parcursul desfăşurării activităţii.

6

din punct de vedere estetic. Vor fi sprijiniţi de către educatoare pe tot parcursul desfăşurării activităţii.
ŞTIINŢĂ Tema: “ Mantia toamnei ” Mijloc de realizare: Asamblare; Sarcina didactic ă: Copiii vor
ŞTIINŢĂ Tema: “ Mantia toamnei ” Mijloc de realizare: Asamblare; Sarcina didactic ă: Copiii vor

ŞTIINŢĂ Tema: Mantia toamneiMijloc de realizare: Asamblare; Sarcina didactică: Copiii vor cunoaște și vor utiliza corect materialele de lucru, găsind o utilitate pentru materialele din natură folosite, corelând elemetele date cu conținutul poveștii.

ALA2

Mijloc de realizare: Cântecele de toamnă/ Jocuri cu text și cânt; Sarcina didactică: Copiii vor interpreta cântece de toamna şi vor dansa jucându- se liber.

.

7
7
text și cânt ; Sarcina didactic ă: Copiii vor interpreta cântece de toamna şi vor dansa
Secvența Conținutul activității Strategia didacticӑ Evaluare didactică Metode şi Material

Secvența

Conținutul activității

Strategia didacticӑ

Evaluare

didactică

Metode şi

Material

Forma de

(metode

procedee

didactic

organizare

de

a activitӑții

evaluare)

Moment

Asigurarea condițiilor necesare unei bune desfășurări a activității. Distribuirea în prealabil a unor mijloace de învățământ în fiecare centru de activitate. Întâlnirea de dimineață:

       

organizatoric

Conversația

Explicația

Frunze în

Organizare

Metoda

culorile

frontalӑ

“Amestecă,

toamnei

Organizare

îngheață,

în perechi

formează

perechi”

1.Prezența;

2.Salutul;

3.Calendarul naturii

Reactualizarea

Are loc în următoarea etapă a Întâlnirii de dimineaţă:

       

cunoştințelor

însuşite

anterior

4.Împărtășirea cu ceilalți – se realizează printr-o scurtă convorbire despre anotimpul Toamna, despre frumusețea şi bogăţiile acestui anotimp.

Conversația

Organizare

Evaluare

introductivӑ

frontalӑ

oralӑ-

prin

conversație

cateheticӑ

Captarea

Se realizează în următoarul moment din cadrul Întâlnirii de dimineaţă :

       

atenției

5.Activitatea de grup - Voi pune copiilor un mesaj vocal primit de la ”Toamnă” în care ne mulţumeşte pentru activităţile desfăşurate în cadrul proiectului “Pe cărările toamnei” dar care ne spune că, totuşi este puţin tristă deoarece în curând va veni Iarna şi nimeni nu îşi va mai aminti de ea.

Expunerea

Organizare

frontalӑ

Explicația

Mesaj

vocal pus

la

Conversaţia

calculator

ea. Expunerea Organizare frontalӑ Explicația Mesaj vocal pus la Conversaţia calculator
  Ca să nu mai fie tristă am rugat- o să ne spună ce putem
 

Ca să nu mai fie tristă am rugat-o să ne spună ce putem face pentru ea ?

       

Anunțarea

 

În cadrul Noutăţii zilei Toamna ne-a spus că am putea crea o poveste prin care cu toţii să ne putem aminti de frumuseţile, culorile şi bogăţiile ei şi le voi prezenta copiilor un set de imagini cu elemente de toamnă trimise de către însăşi Zâna Toamnă şi o mantie, dar şi nişte instrucţiuni pe care le vom utiliza pe parcursul desfă- șurării activității.

       

temei

și

a

obiectivelor

Explicația

 

Imagini

Conversaţia

video-

Organizare

proiector,

frontalӑ

Învӑțarea

Mantia

prin

toamnei

descoperire

Desfășurarea

 

Prin tranziţie copiii vor ieși într-un vals al frunzelor de toamnă în hol. La întoarcerea în sala de grupă vor descoperi 3 cărări în culorile toamnei îndreptate către centrele de activitate deschise, către care vor porni în funcţie de culoarea frunzei din piept aleasă dimineaţă la venirea la grădiniţă.

       

activității

pe

Verificarea

centre

modului de

(Dirijarea

înțelegere a

învӑțӑrii

şi

Cărări

Organizare

sarcinii

de

obținerea

din

în

grupuri

lucru

prin

performanței)

Conversația

hârtie

mici

evaluare

gofrată

oralӑ-

prin

tehnica

Organizare

întrebare-

individuală

rӑspuns

 

Verificarea

 

realizării

La Bibliotecă, copiii vor crea povestea pornind de la elemente specifice anotimpului de toamnă, elemente pe care apoi le vor desena în centrul artă redând în imagini povestea creată.

Expunerea

cerinței atât

prin

individual,

povestire

cât

și

în

grup-prin

Învӑțarea

evaluare

prin

oralӑ

şi

cooperare

evaluare

practicӑ

 

9

grup-prin Înv ӑțarea evaluare prin oralӑ şi cooperare evaluare p racticӑ   9
  La Artă copii vor desena elemente de t oamnă de la care ei vor
 

La Artă copii vor desena elemente de toamnă de la care ei vor crea o poveste la centrul bibliotecă. La Ştiinţă vor decora mantia toamnei sub care vom aşeza „Povestea de Toamnă” găsind o utilitate materialelor din natură avute la dispoziţie, corelând elementele date cu conţinutul poveştii.

 

Coli

în

   

Explicaţia

format

A3,

creioane

colorate

Mantia

toamnei

Panou

Materiale

din

natură:

frunze,

flori,

 

castane,

ghinde

Evaluarea

Evaluarea activităţii se va realiza prin prezentarea celor trei variante de poveste create (care vor fi aşezate sub Mantia protectoare a toamnei decorată cu elemente din natură) - fiecare grup de copiii va alege un lider de grup care va prezenta „Povestea de toamnă” creată.

       

activității

Povestirea

Toate

Organizare

Evaluare

Conversaţia

materiale-

în

grupuri

oralӑ-

prin

le realiza-

mici

conversație

te în ziua respectivӑ

Organizare

cateheticӑ

individuală

Evaluare

 

practicӑ-

prin

evaluarea

şi

aprecierea

lucrӑrilor

Încheierea

Corespunde cu finalitatea activității - Cântecele de toamnă/ Jocuri cu text și cânt- Copiii vor interpreta cântece specifice anotimpului toamna, vor asocia mișcările sugerate de textul cântecelor cu ritmul acestora. De asemenea se vor face aprecieri asupra întregii zile atât de educatoare cât şi copiii între ei, precum şi autoaprecieri.

       

activităţii

Conversația

Evaluare

oralӑ-

prin

aprecieri

verbale

individuale

frontale

Autoeva-

luarea

10

Evaluare oralӑ - prin aprecieri verbale individuale frontale Autoeva- luarea 10
11
11

11

11