Sunteți pe pagina 1din 3

CURS 5

NOTIUNI DE TEORIA MASURARII


1. CE ESTE MASURAREA ?
Masurarea reprezinta a atribui valori numerice , obiectelor si fenomenelor in conformitate cu anumite
reguli. Masurarea este un proces prin care varietatea infinita a observatiilor este redusa la o descriere
numerica sau simbolica care se presupune ca reprezinta anumite regularitati semnificative la nivelul
entitatilor observate .
2.
a)
b)
c)

DE CE ESTE IMPORTANT SA ANALIZAM PROCESUL DE MASURARE ?


Cunoasterea tipurilor de transformari la care putem supune valorile rezultate prin masurare ;
Evitarea concluziilor lipsite de sens ;
Alegerea procedurilor statistice adecvate datelor numerice si scopurilor pe care ni le propunem .

3. PROCESUL DE SCALARE
In vederea unei analize statistice prin procedee matematice , atat observatiile referitoare la caracterele
calitative cat si masurile caracterelor cantitative este de dorit sa aiba o expresie valorica , deci o forma
numerica. Toate operatiile si modalitatile de stabilire a unor echivalente si ordonari ale unei variatii
posibile incepand cu un punct de origine , pot fi denumite scalari .
NIVELURI (SCALE) DE MASURARE

a)
b)
c)
d)

Numerele difera intre ele prin semnificatia si proprietatile lor.


Distingem urmatoarele niveluri (scale) de masurare :
nivelul nominal
nivelul ordinal
nivelul de interval
nivelul de raport

Acestea sunt ordonate ierarhic : scalele superioare include proprietatile celor inferioare .
A) NIVELUL NOMINAL :
- Valorile de tip nominal denumesc variabile sau categorii de variabile .
- Valorile de tip nominal : sexul unui descendent (mascul/femela)
- Valorile de tip nominal pot fi de 2 tipuri :
a) de identificare
b) categoriale
a1) De identificare -> atunci cand valoarea are rolul de codificare referindu-ne in mod unic la acea
entitate (CNP)
b1) Categoriale -> atunci cand desemneaza forme pe care le i-a o variabila : vaci in lactatie , juninci ,
tipurile de grupe sanguine .
Caracteristici :
- cel mai mic redus nivel de masurare
- codurile valorilor sunt arbitrare
- valorile au doar o semnificatie calitativa
- nu suporta operatii aritmetice , in afara de insumare
- pot fi grupate sau rafinate : primare si multipare ( a 2 lactatie , a 3 lactatie , a 4 lactatie ..etc)

B) NIVELUL ORDINAL SAU SCALA ORDINARA


exprima pozitia , rangul unei valori dintr-o serie de valori
Caracteristici :
a) intervalele sunt egale , dar lipseste 0 absolut .
0C nu inseamna absenta temperaturii
20C fata de 10C este mai mare cu 10C dar nu putem spune ca este de 2ori mai cald
b) suporta toate transformarile posibile.
C) NIVELUL DE RAPORT SAU SCALA DE TIP RAPORT
Valorile de tip raport exprima marimea , cantitatea in raport cu alte valori , dar si cu o valoare
absoluta
EX:
-Scala Kelvin pentru temperatura 0C este temperatura minima absoluta
-Numarul de raspunsuri corecte la un test de calcule aritmetice
Caracteristici :
- cel mai inalt nivel de masurare
- suporta toate transformarile matematice
In practica distinctia dintre variabilele (I) si de raport (R) nu este relevanta , ambele suportand aceleasi
proceduri statistice (I/R)
D) VARIABILE CATEGORIALE
O variabila se numeste categoriala atunci cand valorile acesteia descriu categorii.
* In mod obisnuit variabilele masurate pe scala nominala sunt categoriale
* Variabilele ordinale pot fi si ele categoriale
-categoriile de varsta la taurine ( 1(0-3luni) , 2(3-6luni), 3(6-12luni) ..etc)
* Variabilele cantitative (I/R) pot fi si ele categoriale
-categoriile de motoare : 1600cmc,1400cmc, 1900cmc etc
STATISTICA PARAMETRICA/STATISTICA NEPARAMETRICA

STATISTICA PARAMETRICA :
proceduri inferentiale pe variabile masurate pe scale CANTITATIVE (intervale sau raport)
se bazeaza pe estimarea prin esantionare a parametrilor populatiei (medie,abaterea standard)

STATISTICA NEPARAMETRICA
proceduri inferentiale pe variabile masurate pe scale CALITATIVE(nominale sau ordinale)
nu se bazeaza pe estimarea parametrilor populatiei .
SCALE DE MASURARE SI VARIABILE

Variabila = caracteristica supusa masurarii


Scala de masurare = tipuri de valori pe care le atribuim variabilelor
ERORI DE MASURARE

Prin eroare de masurare (y ) se intelege diferenta dintre rezultatul obtinut prin masurarea unei
marimi fizice (y) si valoarea sa reala (Y) .

y = y-Y
CLASIFICAREA ERORILOR
A) DUPA MODUL DE MANIFESTARE :
- intamplatoare
- sistematice
B) DUPA CONSECINTELE EXPERIMENTALE :
- de tip I
- de tip II
C) DUPA EXPRIMAREA MATEMATICA :
- absolute
- relative
- reduse
D) DUPA SURSA :
- cauzate de obiect
- cauzate de persoana
- cauzate de instrument
- cauzate de exterior
E) DUPA GRADUL DE TOLERANTA :
- admisibile
- inadmisibile

S-ar putea să vă placă și