Sunteți pe pagina 1din 3

Spitalul Municipal Calafat

PROCEDURA DE ACCES
MASSMAEDIA

NUME

FUNCTIA

VERIFICAT

Puraci Viorel

Director Medical

APROBAT

Stelian Voinea

Manager

Cod :
Pag.: 1 / 3
Nr. Reviziei : 0

DATA

SEMNATURA

ELABORAT

INDICATORUL REVIZIILOR
Pag.
Data
rev.
rev.

Obiectul reviziei

LISTA DE DIFUZARE / RETRAGERE DOCUMENTE anexa


Structura activitate

Data

Nume si prenume

Sectia Boli interne


Sectia Obstetrica Ginecologie
Compartiment Neonatologie
Compartiment Neurologie
Sectia Chirurgie generaia
Compartiment Ortopedie
Compartiment ATI
Sectia Pediatrie
Compartiment Fizioterapie
Compartiment Oftalmologie
Compartiment ORL
Compartiment Dermatovenerologie
Sectia TBC Poiana Mare
CPU Plenita
Radiologie
Laborator analize medicate

Dr. Lupu Constantin


Dr. Radulescu
Cicerone
Dr.
Angiu Rodica
Dr. Gliga Cristina
Dr. Litra Mihail
Dr. Covali Veaceslav
Dr. Macarau Anca
Dr. Pasca Liviu
Dr. Poenaru Dana
Dr. Preovic Gabriela
Dr. Raceanu Elena
Dr. Puraci Viorel
Dr. Rugeanu Cristian
As. Pr. Lascuti Leontin
Dr. Vasilescu Eva
Dr. Popescu Niculina

Ambulatoriu
Dispensar TBC
CPU
CPCIN

As. Pr. Matei Silviu


Dr. Gogoneata
Veronica
As.
Pr. Lazar Ion
Dr. Popescu Niculina

Semnatura

Spitalul Municipal Calafat

PROCEDURA DE ACCES
MASSMAEDIA
Dietetica
Sterilizare

Cod :
Pag.: 2 / 3
Nr. Reviziei : 0

As. Pr. Lungulescu


Steliana
As.
Pr. Perianu Mihaela

1. SCOP
Prezenta procedura descrie modalitatea de acces a reprezentantilor mass maedia in incinta
Spitalului Municipal Calafat, cu scopul:
i:
de a crea cadrul unei bune colaborari cu reprezentantii mass-media si pentru a respecta dreptul
cetatenilor de a fii informati
de a realiza o comunicare corecta si prompta a tuturor noutatilor si evenimentelor petrecute in
cadrul Spitalului Munipal Calafat.
2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplic in toate seciile si compartimentele de ngrijire.
3. OBIECTIVELE ACTIVITATII / PROCESULUI
Atingerea obiectivelor de calitate din Spitalul Municipal Calafat, conform standardelor de acreditare.
4. TERMINOLOGIE I ABREVIERI
Nu exista abrevieri
5. DOCUMENTE DE REFERIN
5.1. Ordinul MS nr.972/2010, pentru aprobarea Procedurilor, standardelor si metodologiei de
acreditare a spitalelor
6. RESPONSABILITI
6.1 Responsabil de proces = tot personalul
7. DESCRIEREA PROCESULUI
OBLIGATII GENERALE:
1. Nici un reprezentant al mass-media nu are voie sa patrunda in incinta spitalului, decat cu acordul
conducerii, in urma unei solicitari scrise sau telefonice si cu permis de vizitare
2. Reprezentantii mass-media vor fi pe parcursul vizitei insotiti de un paznic / gardian al spitalului
permanent
3. Accesul in sectiile spitalului va fi restrictionat si acordat doar cu avizul sefului de sectie
4. Legatura dintre spital si mass media este asigurata de purtatorul de cuvant al spitalului, desemnat
prin decizie
5. Realizarea unui interviu cu echipa manageriala a spitalului se va realiza doar in urma unei
solicitari scrise si doar cu acordul personal al directorul respectiv
6. Filmarea in cadrul spitalului nu este permisa decat cu acordul conducerii si a persoanelor implicate
PENTRU EVENIMENTE MEDICALE DEOSEBITE: accidente rutiere, accidente de munca, accidente casnice,
calamitati etc., reprezentantii mass-media vor avea acces in spital (conform procedurii de mai sus pe la CPU si vor fi
primiti in holul Triaj.

Spitalul Municipal Calafat

PROCEDURA DE ACCES
MASSMAEDIA

Cod :
Pag.: 3 / 3
Nr. Reviziei : 0

Informatiile despre eveniment se vor acorda doar de purtatorul de cuvant al spitalului / medicul de la
CPU, doar dupa stabilizarea pacientilor / diagnosticare
Informatiile vor fi acordate sub rezerva codului deontologic si tinand cont de Legea 46/2003,
privind drepturile pacientului acceptul pacientului sau al apartinatorilor

Acces neingradit pentru presa:


Cand insotesc o delegatie oficiala, cu acordul acesteia
Insotita de manager / alti directori