Sunteți pe pagina 1din 2

Elev :

LUCRARE
Nr 1
1. Aratati care din enunturile urmatoare sunt adevarate sau false :
A/F 1. Radioscopia este o imagine dinamica a organului examinat ,cu grad mare de iradiere
A/F 2. Radiografia reprezinta fixarea imaginii radiologice pe o placa fotografica , cu timp mic
de iradiere.
A/F 3. Tomografia clasica vizualizeaza organismul in cele trei planuri : sagital, transversal si
orizontal.
A/F 4. Microradiofotografia este o imagine radiografica pe filme mici de 10/10.
A/F 5. Roentgencinematografia consta in captarea imaginii radiologice si televizarea ei.
A/F 6. Roentgenteleviziunea consta in filmarea imaginilor pe ecranul radioscopic si proiectarea
lor pe un ecran de proiectie.
A/F 7. Computer tomografia reprezinta imaginea radiografica a unui strat oarecare a
organismului.
A/F 8. Scintigrafia vizualizeaza static si dinamic repartitia radiofarmaceuticului intr-un organ.
A/F 9. Echografia reprezinta inregistrarea imaginii pe mai multe planuri bazata pe actiunea
ionilor de Hidrogen intr-un camp magnetic,
A/F 10. Rezonanta magnetica nucleara consta in inregistrarea ultrasunetelor reflectate ce
patrund intr-un tesut organic.
2. Oftalmoscopia se face cu :
a. biomicroscopul
b. otoscopul c. oftalmoscopul
d. fibroscopul
3. Otoscopia are scop :
a. diagnostic b. administrare de medicamente c. aspirarea secretiilor d. evacuator
4. Rinoscopia posterioara vizualizeaza cavumul si se practica cu ajutorul :
a. fibroscopului
b. oglinda laringiana c. oglinda de rinoscopie d. laringoscopul
5. Laringoscopia indirecta este :
a. vizualizarea corzilor vocale, a epiglotei si glotei cu fibroscopul
b. vizualizarea directa a laringelui cu laringoscopul
c. vizualizarea cu ajutorul otomicroscopului
d. vizualizarea laringelui cu ajutorul oglinzii laringiene
6. Cateterismul cardiac este o metoda :
a. neinvaziva
b. pentru implantare de stent c. invaziva d. cu substanta de contrast
7. Pregatirea fizica inainte de bronhoscopie consta in :
a. efectuarea de EKG
b. efectuarea de radiografie pulmonara
c. administrarea de Atropina 1 f si Diazepam 1 f
d. administrarea de Mialgin 1 f si scobutil 1 f
8. Toracoscopia reprezinta :
a. introducerea in bronhii a unui fibroscop
b. o metoda neinvaziva in scopul vizualizarii cavitatii pleurale
c. vizualizarea cu ajutorul toracoscopului a cavitatii pleurale
d. introducerea in cavitatea pleurala de substante medicamentoase prin toracoscop
9. raspunsul pacientului la oxigenoterapie se determina cel mai usor prin :
a. examinarea gazelor arteriale
b. observarea culorii pielii
c. masurarea functiilor vitale
d. observarea starii de constienta

Elev :
LUCRARE
Nr 2
1. Aratati care din enunturile urmatoare sunt adevarate sau false :
A/F 1. Computer tomografia vizualizeaza organul pe sectiuni.
A/F 2. Rezonanta magnetica nucleara este o investigatie care utilizeaza radiatii neionizante.
A/F 3. Tomografia clasica reprezinta o imagine dinamica a organului de examinat.
A/F 4. Radiografia reprezinta fixarea imaginii radiologice pe o placa fotografica , cu timp mic
de iradiere.
A/F 5. Radioscopia reprezinta o imagine obtinuta pe placa fotografica.
A/F 6. Microradiofotografia este o imagine radiografica pe filme mici de 10/10.
A/F 7. RMN reprezinta inregistrarea imaginii pe mai multe planuri bazata pe actiunea ionilor de
Hidrogen intr-un camp magnetic.
A/F 8. Ecografia consta in inregistrarea ultrasunetelor reflectate ce patrund intr-un tesut organic.
A/F 9. Roentgencinematografia consta in captarea imaginii radiologice si televizarea ei.
A/F 10. Roentgenteleviziunea consta in filmarea imaginilor pe ecranul radioscopic si
proiectarea lor pe un ecran de proiectie.
2. Inainte de oftalmoscopie se efectueaza :
a. spalatura oculara b. instilatii cu Midrium c. Atropina s.c. d. repaus la pat
3. Otoscopia efectuata cu otoscopul se face la pacient in pozitia :
a. decubit dorsal
b. sezand c. decubit lateral d. orice pozitie
4. Rinoscopia se poate executa cu :
a. spatula linguala b. fibroscopul c. specul nazal
d. otoscopul
5. Laringoscopia directa este :
a. vizualizarea laringelui dupa anestezie locala cu Xilocaina
b. vizualizarea sub anestezie generala a laringelui
c. vizualizarea cu ajutorul laringoscopului pentru laringoscopie suspendata
d. vizualizarea laringelui cu fibroscopul
6. Cateterismul cardiac exploreaza :
a. caile respiratorii superioare
b. prin introducerea de substanta de contrast
c. cavitatile inimii si aorta
d. prin introducerea unui cateter intr-un vas de sange
7. Bronhoscopia se executa :
a. sub anestezie generala cu IOT
b. anestezie locala
c. in decubit lateral pe masa de operatie
d. in decubit dorsal sau sezand
8. Mediastinoscopia reprezinta :
a. vizualizarea spatiului mediastinal cu ajutorul fibroscopului
b. introducerea unui endoscop printr-o incizie deasupra sternului
c. vizualizarea cavitatii peritoneale cu ajutorul fibroscopului
d. o metoda neinvaziva de vizualizare a mediastinului
9. Unui pacient i s-a recomandat regim desodat pe perioada tratamentului cu :
a. ampicilina
b. prednison
c. piafen
d. fenobarbital