Sunteți pe pagina 1din 7

2.

1 Tratate, convenii i acorduri internaionale n domeniul PI la


care Romnia este parte
Denumire tratat/acord, convenie

Data aderrii/notificrii

A. Administrate de OMPI
1. Convenia OMPI ---Decret 1175/1976

26 aprilie 1970

2. Convenia de la Paris pentru protecia prop. Ind.Decret 1177/1968

6 octombrie 1920

3. Aranjamentul de la Madrid privind nregistrarea


internaional
a mrcilorDecret 1176/1968

6 octombrie 1920

4. A. Protocolul privind Aranjamentul de la MadridL


5/1998

28 iulie 1998

5. Aranajamentul de la Haga privind depozitul


internaional
de desene i modele industrialeL 44/1992

18 iulie 1992

6. Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea bunurilor


i serviciilor nregistrrii mrcilorL 3/1998

30 iunie 1998

7. Aranjamentul de la Locarno stabilind o clasificare


internaional pentru desene i modele industrialeL
3/1998

30 iunie1998

8. Tratatul privind dreptul brevetului(PLT)L 537/2004

9. Conventia de la Berna privind protectia operelor


literare si artistice

16 decembrie 2004

6 octombrie 1920

10. Tratatul de cooperare n domeniul brevetelor (PCT)


11. Aranjamentul de la Strasbourg privind clasificarea
internaional a brevetelor
12. Aranjamentul de la Viena stabilind o clasificare
internaional
a elementelor figurative ale mrcilor
13. Tratatul de la Budapesta privind recunoaterea
internaional
a depozitului de microorganisme n scopul
procedurilorl
de brevetare

Decret 81/1979

L 3/1998

L 3/1998

14. Tratatul n domeniul mrcilor (TLT)


15 Conventia de la Roma pentru protectia artistilor
interpreti, producatorilor de fonograme, si a
organismelor de radiodifuziune

16. Conventia de la Geneva pentru protejarea


produatorilor de
fonograme
B. Administrate de Organizaia Mondial a Comerului
1. Acordul TRIPS ca anex 1C a Acordului de la
Marrakech
privind Constituirea Organizaiei Mondiale a
Comerului

L 133/1994

C. ncheiate cu Uniunea European


1. Anexa privind proprietatea intelectual a Acordului
European
instituind o asociere ntre Romnia i Uniunea

L 20/1993

European
D. ncheiate cu SUA
1. Anexa privind proprietatea intelectual a Acordului
Comercial Romnia - SUA

L 50/1992

E. ncheiate cu AELS
1. Anexa privind proprietatea intelectual
Romnia - Statele AELS

a Acordului

L 19/1993

F. ncheiate cu Organizaia European de Brevete

1. Acordul ntre Guvernul Romniei i Organizaia


European
de Brevete privind cooperarea n domeniul brevetelor
2. Aderarea Romaniei la Conventia Brevetului European

- semnat 9.09.1994
L 32/1997
- n vigoare 1.03.2003 L
611/2002

2.1.1 Conventia de la Paris privind protectia proprietatii industriale


Prima definire a obiectelor proprietatii industriale
-4 categorii de prevederi;
- principiul tratamentului national;
-dreptul de prioritate;
- reguli comune in legea de fond care contin fie reguli stabilind drepturi si
obligatii ale persoanelor fizice sau juridice fie reguli ce permit statelor
membre sa puna in aplicare legislatia;
-cadrul administrativ-stabilirea Uniunii de la Paris.
Concluzii de fond ce decurg din Conventie
-teritorialitatea protectiei;

-temporalitatea protectiei;
-exclusivitatea protectiei;
-independenta protectiei intre statele membre ale Uniunii;
-posibilitatea acordarii de licente obligatorii-incalcarea dreptului exclusivpentru cazuri speciale

2.1.2 Conventia de la Berna privind protectia operelor literare si


artistice
3 principii de baza ale Conventiei
-tratamentul national;
-tratamentul national nu este dependent de nici o formalitateprotectia se
acorda utomat(prin efectul legii) si nu face obiectul nici unei inregistrari,
depozit sau a unei alte formalitati in egatura cu publicarea ;
-protectia este independenta de existenta unui termen de protectie in tara de
origine a operei; exceptie daca o tara asigura un termen mai mare de
protectie decat minimul prescris de Conventie si opera inceteaza protectia in
tara de origine, protectia poate fi anulata;
Drepturile exclusive asigurate: dreptul de traducere, interpretare in public,
transmitere, reproducere in orice mod sau forma, animatii ale operei, adaptari
-limitari ale dreptului exclusiv: uz fair(copii private, invatamant, ilustrare,
etc)

2.1.3 Acordul TRIPS


Constituie cel mai cuprinzator acord cu privire la definirea, aplicarea in
comert si respectarea DPI
Principii de baza ale Acordului
-definirea obiectelor proprietatii intelectuale;
-recunoasterea principiilor din Conventiile Paris si Berna;
-principiul tratatmentului national;

-principiul natiunii celei mai avantajoase;


-asigurarea unui set minim de standarde in legatura cu disponibilitatea,
scopul si utilizarea DPI;
-respectarea DPI;
-prevenirea disputelor si reglementarea lor.

2.2 Legislatia nationala in domeniu


-armonizata international;
-compatibila european;
- toate titlurile de proprietate industriala acordate in urma unei proceduri de
examinare de fond.
A)-In domeniul brevetelor de inventie
-Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie republicata in Mon. Ofic. 541
din 8 august 2007;
- HG nr. 547 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a Legii 64/1991
privind brevetele de inventie publicata in Monitorul Oficial nr 456/18 iunie
2008;
Ordonanta guvernului nr. 41/1998*) (*republicata*) privind taxele in domeniul
protectiei proprietatii industriale-publicata in Mon. Ofic. 959 din 29.11.2006;
-Legea 611/2002 privind aderarea Romaniei la Conventia Brevetului European
1973 precum si la Actul de revizuire a acesteia din 2000, publicata in Mon
Ofic.844 din 22.11.2002
B)- In domeniul modelelor de utilitate
-Lege nr. 350 din 12 decembrie 2007 privind modelele de utilitate, publicata
in Monitorul Oficial nr. 851 din 12 decembrie 2007
Hotarre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 350/2007
privind modelele de utilitate
C) -In domeniul marcilor
Legea nr.84/1998 privind marcile si indicatiile geografice - Monitorul Oficial
nr.161/23.04.1998

Hotarrea Guvernului nr.833/1998 de aprobare a Regulamentului de aplicare a


Legii nr.84/1998 privind marcile si indicatiile geografice Monitorul Oficial
nr.455/27.11.1998
D) -In domeniul design-ului (desene si modele)
-Legea nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor republicata in
temeiul art. IV din Legea nr. 280/2007, publicata in Monitorul Oficial
nr.876/20.12.2007
H.G. nr. 211/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.
129/1992 privind protectia desenelor si modelelor, publicata in Monitorul
Oficial nr.181/10.03.2008
E) -In domeniul protectiei noilor soiuri de plante
Legea nr. 255/1998 privind noile soiuri de plante - republicata
M.Of.nr.65/26.01.2007
HG nr. 984/2007 privind Regulamentul pentru aplicarea Legii nr. 255/1998
privind protecia noilor soiuri de plante - publicat n Monitorul Oficial
nr.638/18.09.2007

F) -In domeniul protectiei topografiilor circuitelor semiconductoare


- LEGE nr. 16 din 6 martie 1995 privind protecia topografiilor produselor
semiconductoare republicata in Monitorul Oficial nr. 824 din 6 octombrie
2006;
G) -In domeniul dreptului de autor si drepturilor conexe
Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe- versiune
actualizata la data de 03/08/2006

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea si


completarea Legii nr. 8/1996 publicata in Monitorul Oficial 843 din 19/09/2005

2.3 Tendinte in domeniu pe plan mondial


-intense procese de armonizare internationala in special in domeniul
brevetelor;

-posibila implementare a sistemului brevetului comunitar si a unui sistem


jurisdictional complex al brevetului in Europa;
-marirea duratei de protectie pentru unele forme ale dreptului de autor;
- provocarile societatii informatizate si tehnologizate: protectia softului,
protectia in zona Internet si teletransmisii, protectia biotehnologiilor, numele
de domeniu, etc;
-forme specifice de protectie sui-generis pentru cunostinte terditionale,
resurse genetice si folclor;
-intarirea legislatie si capacitatii adminsitrative de respectare a drepturilor de
proprietate intelectuala;
-protectii mai facile, ieftine si rapide;