Sunteți pe pagina 1din 12
MINISTERUL ENERGIEE ELECTRICE Trustul de constructii si montaje energetice FISA TEHNOLOGICA FC-14 Executarea innadirilor si fixarea papucilor la cabluri subterane cu conductori de aluminiu Aprobatd de MEE cx ordinul nr. 1523/63, OFICIUL DE DOCUMENTARE ENERGETICA Bucuregti - 1970 16.176 si ital —— Preventa Incrare reprezint& reeditares figel tehnologice FC-14, ‘elaboratii de ,Energomontaj* tn anul 1954, 16,176 1. GENERALITATI ‘Montarea mansoanelor de Innddire gi a papucilor 1a cape- tele terminale ale cablurilor electrice subterane de aluminia ‘Sint operafii de mare importanfa si rispundere, Executarea neglijent& sau gresité a acestor operafil provoaci numeroase avarii at ipungerii mansoanelor Ite or, acesta nu se imbindrii_ conducto- ‘lor si pregitirea terminatiilor conductorilor din cabluri +s papucilor, Rezistenfa electric’ a Imbinarii sau a pirfii terminale a cablurilor trebuie si fie mai micd sau egalA cu rezistenta con-