Sunteți pe pagina 1din 10

LEGE Nr.

213 din 17 noiembrie 1998


privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia
Text actualizat n baza actelor normative modificatoare, publicate n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, pn la 13 iunie 2003:
- Ordonana de urgen a Guvernului nr. 206/2000, aprobat cu modificri prin
Legea nr. 713/2001;
- Legea nr. 241/2003.
Legea nr. 213/1998 a mai fost modificat i de:
- Ordonana de urgen a Guvernului nr. 30/2000, respins prin Legea nr.
113/2002.
Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.
CAP. 1
Dispoziii generale
ART. 1
Dreptul de proprietate public aparine statului sau unitilor administrativteritoriale, asupra bunurilor care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de
interes public.
ART. 2
Statul sau unitile administrativ-teritoriale exercit posesia, folosina i dispoziia
asupra bunurilor care alctuiesc domeniul public, n limitele i n condiiile legii.
ART. 3
(1) Domeniul public este alctuit din bunurile prevzute la art. 135 alin. (4) din
Constituie, din cele stabilite n anexa care face parte integrant din prezenta lege i
din orice alte bunuri care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes
public i sunt dobndite de stat sau de unitile administrativ-teritoriale prin modurile
prevzute de lege.
(2) Domeniul public al statului este alctuit din bunurile prevzute la art. 135 alin.
(4) din Constituie, din cele prevzute la pct. I din anex, precum i din alte bunuri de
uz sau de interes public naional, declarate ca atare prin lege.
(3) Domeniul public al judeelor este alctuit din bunurile prevzute la pct. II din
anex i din alte bunuri de uz sau de interes public judeean, declarate ca atare prin
hotrre a consiliului judeean, dac nu sunt declarate prin lege bunuri de uz sau de
interes public naional.
(4) Domeniul public al comunelor, al oraelor i al municipiilor este alctuit din
bunurile prevzute la pct. III din anex i din alte bunuri de uz sau de interes public

local, declarate ca atare prin hotrre a consiliului local, dac nu sunt declarate prin
lege bunuri de uz sau de interes public naional ori judeean.
ART. 4
Domeniul privat al statului sau al unitilor administrativ-teritoriale este alctuit din
bunuri aflate n proprietatea lor i care nu fac parte din domeniul public. Asupra
acestor bunuri statul sau unitile administrativ-teritoriale au drept de proprietate
privat.
ART. 5
(1) Regimul juridic al dreptului de proprietate public este reglementat de prezenta
lege, dac prin legi organice speciale nu se dispune altfel.
(2) Dreptul de proprietate privat al statului sau al unitilor administrativteritoriale asupra bunurilor din domeniul privat este supus regimului juridic de drept
comun, dac legea nu dispune altfel.
ART. 6
(1) Fac parte din domeniul public sau privat al statului sau al unitilor
administrativ-teritoriale i bunurile dobndite de stat n perioada 6 martie 1945 - 22
decembrie 1989, dac au intrat n proprietatea statului n temeiul unui titlu valabil, cu
respectarea Constituiei, a tratatelor internaionale la care Romnia era parte i a
legilor n vigoare la data prelurii lor de ctre stat.
(2) Bunurile preluate de stat fr un titlu valabil, inclusiv cele obinute prin vicierea
consimmntului, pot fi revendicate de fotii proprietari sau de succesorii acestora,
dac nu fac obiectul unor legi speciale de reparaie.
(3) Instanele judectoreti sunt competente s stabileasc valabilitatea titlului.
CAP. 2
Regimul juridic al proprietii publice
ART. 7
Dreptul de proprietate public se dobndete:
a) pe cale natural;
b) prin achiziii publice efectuate n condiiile legii;
c) prin expropriere pentru cauz de utilitate public;
d) prin acte de donaie sau legate acceptate de Guvern, de consiliul judeean sau de
consiliul local, dup caz, dac bunul n cauz intr n domeniul public;
e) prin trecerea unor bunuri din domeniul privat al statului sau al unitilor
administrativ-teritoriale n domeniul public al acestora, pentru cauz de utilitate
public;
f) prin alte moduri prevzute de lege.
ART. 8
(1) Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unitilor administrativteritoriale n domeniul public al acestora, potrivit art. 7 lit. e), se face, dup caz, prin

hotrre a Guvernului, a consiliului judeean, respectiv a Consiliului General al


Municipiului Bucureti ori a consiliului local.
(2) Hotrrea de trecere a bunurilor poate fi atacat, n condiiile legii, la instana de
contencios administrativ competent n a crei raz teritorial se afl bunul.
(3) Trecerea n domeniul public a unor bunuri din patrimoniul societilor
comerciale, la care statul sau o unitate administrativ-teritorial este acionar, se poate
face numai cu plat i cu acordul adunrii generale a acionarilor societii comerciale
respective. n lipsa acordului menionat, bunurile societii comerciale respective pot
fi trecute n domeniul public numai prin procedura exproprierii pentru cauz de
utilitate public i dup o just i prealabil despgubire.
ART. 9
(1) Trecerea unui bun din domeniul public al statului n domeniul public al unei
uniti administrativ-teritoriale se face la cererea consiliului judeean, respectiv a
Consiliului General al Municipiului Bucureti sau a consiliului local, dup caz, prin
hotrre a Guvernului.
(2) Trecerea unui bun din domeniul public al unei uniti administrativ-teritoriale n
domeniul public al statului se face, la cererea Guvernului, prin hotrre a consiliului
judeean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureti sau a consiliului
local.
ART. 10
(1) Dreptul de proprietate public nceteaz, dac bunul a pierit ori a fost trecut n
domeniul privat.
(2) Trecerea din domeniul public n domeniul privat se face, dup caz, prin hotrre
a Guvernului, a consiliului judeean, respectiv a Consiliului General al Municipiului
Bucureti sau a consiliului local, dac prin Constituie sau prin lege nu se dispune
altfel.
(3) Hotrrea de trecere a bunului n domeniul privat poate fi atacat n condiiile
art. 8 alin. (2).
ART. 11
(1) Bunurile din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile i imprescriptibile,
dup cum urmeaz:
a) nu pot fi nstrinate; ele pot fi date numai n administrare, concesionate sau
nchiriate, n condiiile legii;
b) nu pot fi supuse executrii silite i asupra lor nu se pot constitui garanii reale;
c) nu pot fi dobndite de ctre alte persoane prin uzucapiune sau prin efectul
posesiei de bun-credin asupra bunurilor mobile.
(2) Actele juridice ncheiate cu nclcarea prevederilor alin. (1) privind regimul
juridic al bunurilor din domeniul public sunt lovite de nulitate absolut.
ART. 12
(1) Bunurile din domeniul public pot fi date, dup caz, n administrarea regiilor
autonome, a prefecturilor, a autoritilor administraiei publice centrale i locale, a
altor instituii publice de interes naional, judeean sau local.

(2) Darea n administrare se realizeaz, dup caz, prin hotrre a Guvernului sau a
consiliului judeean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureti sau a
consiliului local.
(3) Titularul dreptului de administrare poate s posede, s foloseasc bunul i s
dispun de acesta, n condiiile actului prin care i-a fost dat bunul n administrare.
Dreptul de administrare va putea fi revocat numai dac titularul su nu-i exercit
drepturile i nu-i execut obligaiile nscute din actul de transmitere.
(4) n litigiile privitoare la dreptul de administrare, n instan titularul acestui drept
va sta n nume propriu. n litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra bunului,
titularul dreptului de administrare are obligaia s arate instanei cine este titularul
dreptului de proprietate, potrivit prevederilor Codului de procedur civil. Titularul
dreptului de administrare rspunde, n condiiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca
urmare a nendeplinirii acestei obligaii. De asemenea, nendeplinirea acestei obligaii
poate atrage revocarea dreptului de administrare.
(5) n litigiile prevzute la alin. (4), statul este reprezentat de Ministerul Finanelor
Publice, iar unitile administrativ-teritoriale, de ctre consiliile judeene, de Consiliul
General al Municipiului Bucureti sau de consiliile locale, care dau mandat scris, n
fiecare caz, preedintelui consiliului judeean sau primarului. Acesta poate desemna
un alt funcionar de stat sau un avocat care s-l reprezinte n faa instanei.
(6) Dispoziiile alin. (4) i (5) sunt aplicabile i n litigiile privitoare la dreptul de
concesiune, nchiriere sau la dreptul de proprietate asupra bunurilor concesionate sau
nchiriate.
ART. 13
(1) Servituile asupra bunurilor din domeniul public sunt valabile numai n msura
n care aceste servitui sunt compatibile cu uzul sau interesul public cruia i sunt
destinate bunurile afectate.
(2) Servituile valabil constituite anterior intrrii bunului n domeniul public se
menin n condiiile prevzute la alin. (1).
ART. 14
(1) nchirierea bunurilor proprietate public a statului sau a unitilor administrativteritoriale se aprob, dup caz, prin hotrre a Guvernului, a consiliului judeean, a
Consiliului General al Municipiului Bucureti sau a consiliului local, iar contractul de
nchiriere va cuprinde clauze de natur s asigure exploatarea bunului nchiriat,
potrivit specificului acestuia.
(2) Contractul de nchiriere se poate ncheia, dup caz, cu orice persoan fizic sau
juridic, romn sau strin, de ctre titularul dreptului de proprietate sau de
administrare.
ART. 15
Concesionarea sau nchirierea bunurilor proprietate public se face prin licitaie
public, n condiiile legii.
ART. 16

(1) Sumele ncasate din nchirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate
public se fac, dup caz, venit la bugetul de stat sau la bugetele locale.
(2) n cazul n care contractul de nchiriere se ncheie de ctre titularul dreptului de
administrare, acesta are dreptul s ncaseze din chirie o cot-parte ntre 20 - 50%,
stabilit, dup caz, prin hotrre a Guvernului, a consiliului judeean, a Consiliului
General al Municipiului Bucureti sau a consiliului local prin care s-a aprobat
nchirierea.
ART. 17
Statul i unitile administrativ-teritoriale pot da imobile din patrimoniul lor, n
folosin gratuit, pe termen limitat, persoanelor juridice fr scop lucrativ, care
desfoar activitate de binefacere sau de utilitate public, ori serviciilor publice.
CAP. 3
Dispoziii finale
ART. 18
Evidena contabil-financiar a bunurilor care alctuiesc domeniul public al statului
i al unitilor administrativ-teritoriale se ine distinct n contabilitate, potrivit
normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanelor Publice i aprobate prin
hotrre a Guvernului.
ART. 19
(1) Inventarul bunurilor din domeniul public se ntocmete n termen de 9 luni de la
data intrrii n vigoare a prezentei legi.
(2) n termen de 45 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi,
Departamentul pentru Administraie Public Local va elabora, pe baza propunerilor
consiliilor judeene, ale Consiliului General al Municipiului Bucureti sau ale
consiliilor locale, dup caz, normele tehnice pentru ntocmirea inventarului, pe care le
va supune spre aprobare Guvernului.
ART. 20
(1) Inventarul bunurilor din domeniul public al statului se ntocmete, dup caz, de
ministere, de celelalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale,
precum i de autoritile publice centrale care au n administrare asemenea bunuri.
(2) Centralizarea inventarului menionat la alin. (1) se realizeaz de ctre Ministerul
Finanelor Publice i se supune spre aprobare Guvernului.
ART. 21
(1) Inventarul bunurilor care alctuiesc domeniul public al unitilor administrativteritoriale se ntocmete, dup caz, de comisii special constituite, conduse de
preedinii consiliilor judeene, respectiv de primarul general al municipiului
Bucureti sau de primari.
(2) Inventarele ntocmite potrivit prevederilor alin. (1) se nsuesc, dup caz, de
consiliile judeene, de Consiliul General al Municipiului Bucureti sau de consiliile
locale.

(3) Inventarele astfel nsuite se centralizeaz de consiliul judeean, respectiv de


Consiliul General al Municipiului Bucureti, i se trimit Guvernului, pentru ca, prin
hotrre, s se ateste apartenena bunurilor la domeniul public judeean sau de interes
local.
ART. 22
Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale,
autoritile publice centrale, consiliile judeene, Consiliul General al Municipiului
Bucureti i consiliile locale, dup caz, sunt obligate s fac nregistrarea
operaiunilor de modificare a regimului juridic al bunurilor din domeniul public al
statului sau al unitilor administrativ-teritoriale.
ART. 23
Litigiile cu privire la delimitarea domeniului public al statului, judeelor,
comunelor, oraelor sau al municipiilor sunt de competena instanelor de contencios
administrativ.
ART. 24
n termen de 30 de zile de la data publicrii prezentei legi n Monitorul Oficial al
Romniei, Ministerul Finanelor Publice va elabora normele metodologice prevzute
la art. 18, pe care le va supune spre aprobare Guvernului.
ART. 25
n accepiunea prezentei legi, prin sintagma domeniu public, cuprins n art. 477
din Codul civil, se nelege domeniul privat al statului sau al unitilor administrativteritoriale, dup caz.
ART. 26
n termen de 6 luni de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, Guvernul va
elabora un proiect de lege privind restituirea n natur sau n echivalent a imobilelor
preluate n mod abuziv de stat n perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.
ART. 27
Prezenta lege intr n vigoare la 60 de zile de la data publicrii ei n Monitorul
Oficial al Romniei. Pe aceeai dat se abrog orice dispoziie contrar.
ANEXA 1
LISTA
cuprinznd unele bunuri care alctuiesc domeniul public al statului i al unitilor
administrativ-teritoriale*)
*) Enumerarea din prezenta anex are un caracter exemplificativ.
I. Domeniul public al statului este alctuit din urmtoarele bunuri:
1. bogiile de orice natur ale subsolului, n stare de zcmnt;
2. spaiul aerian;

3. apele de suprafa, cu albiile lor minore, malurile i cuvetele lacurilor, apele


subterane, apele maritime interioare, faleza i plaja mrii, cu bogiile lor naturale i
cu potenialul energetic valorificabil, marea teritorial i fundul apelor maritime, cile
navigabile interioare;
4. pdurile i terenurile destinate mpduririi, cele care servesc nevoilor de cultur,
de producie ori de administraie silvic, iazurile, albiile praielor, precum i
terenurile neproductive incluse n amenajamentele silvice, care fac parte din fondul
forestier naional i nu sunt proprietate privat;
5. terenurile care au aparinut domeniului public al statului nainte de 6 martie
1945; terenurile obinute prin lucrri de ndiguiri, de desecri i de combatere a
eroziunii solului; terenurile institutelor i staiunilor de cercetri tiinifice i ale
unitilor de nvmnt agricol i silvic, destinate cercetrii i producerii de semine
i de material sditor din categoriile biologice i de animale de ras;
6. parcurile naionale;
7. rezervaiile naturale i monumentele naturii;
8. patrimoniul natural al Rezervaiei Biosferei "Delta Dunrii";
9. resursele naturale ale zonei economice i ale platoului continental, mpreun cu
platoul continental;
10. infrastructura cilor ferate, inclusiv tunelele i lucrrile de art;
11. tunelele i casetele de metrou, precum i instalaiile aferente acestuia;
12. drumurile naionale - autostrzi, drumuri expres, drumuri naionale europene,
principale, secundare;
13. canalele navigabile, cuvetele canalului, construciile hidrotehnice aferente
canalului, ecluzele, aprrile i consolidrile de maluri i de taluzuri, zonele de
siguran de pe malurile canalului, drumurile de acces i teritoriile pe care sunt
realizate acestea;
14. reelele de transport al energiei electrice;
15. spectre de frecven i reelele de transport i de distribuie de telecomunicaii;
16. canalele magistrale i reelele de distribuie pentru irigaii, cu prizele aferente;
17. conductele de transport al ieiului, al produselor petroliere i al gazelor
naturale;
18. lacurile de acumulare i barajele acestora, n cazul n care activitatea de
producere a energiei electrice este racordat la sistemul energetic naional, sau cele cu
trane pentru atenuarea undelor de viitur;
19. digurile de aprare mpotriva inundaiilor;
20. lucrrile de regularizare a cursurilor de ape;
21. cantoanele hidrotehnice, staiile hidrologice, meteorologice i de calitate a
apelor;
22. porturile maritime i fluviale, civile i militare - terenurile pe care sunt situate
acestea, diguri, cheiuri, pereuri i alte construcii hidrotehnice pentru acostarea
navelor i pentru alte activiti din navigaia civil, bazine, acvatorii i enale de
acces, drumuri tehnologice n porturi, monumente istorice aflate n porturi, cheiuri i

pereuri situate pe malul cilor navigabile, n afara incintelor portuare destinate


activitilor de navigaie;
23. terenurile destinate exclusiv instruciei militare;
24. pichetele de grniceri i fortificaiile de aprare a rii;
25. pistele de decolare, aterizare, cile de rulare i platformele pentru mbarcaredebarcare situate pe acestea i terenurile pe care sunt amplasate;
26. statuile i monumentele declarate de interes public naional;
27. ansamblurile i siturile istorice i arheologice;
28. muzeele, coleciile de art declarate de interes public naional;
29. terenurile i cldirile n care i desfoar activitatea: Parlamentul, Preedinia,
Guvernul, ministerele i celelalte organe de specialitate ale administraiei publice
centrale i instituiile publice subordonate acestora; instanele judectoreti i
parchetele de pe lng acestea; uniti ale Ministerului Aprrii Naionale i ale
Ministerului Administraiei i Internelor, ale serviciilor publice de informaii, precum
i cele ale Direciei generale a penitenciarelor; serviciile publice descentralizate ale
ministerelor i ale celorlalte organe de specialitate ale administraiei publice centrale,
precum i prefecturile, cu excepia celor dobndite din venituri proprii extrabugetare,
care constituie proprietatea privat a acestora.
II. Domeniul public judeean este alctuit din urmtoarele bunuri:
1. drumurile judeene;
2. terenurile i cldirile n care i desfoar activitatea consiliul judeean i
aparatul propriu al acestuia, precum i instituiile publice de interes judeean, cum
sunt: biblioteci, muzee, spitale judeene i alte asemenea bunuri, dac nu au fost
declarate de uz sau interes public naional sau local;
3. reelele de alimentare cu ap realizate n sistem zonal sau microzonal, precum i
staiile de tratare cu instalaiile, construciile i terenurile aferente acestora.
III. Domeniul public local al comunelor, oraelor i municipiilor este alctuit din
urmtoarele bunuri:
1. drumurile comunale, vicinale i strzile;
2. pieele publice, comerciale, trgurile, oboarele i parcurile publice, precum i
zonele de agrement;
3. lacurile i plajele care nu sunt declarate de interes public naional sau judeean;
4. reelele de alimentare cu ap, canalizare, termoficare, staiile de tratare i
epurare a apelor uzate, cu instalaiile, construciile i terenurile aferente;
5. terenurile i cldirile n care i desfoar activitatea consiliul local i primria,
precum i instituiile publice de interes local, cum sunt: teatrele, bibliotecile, muzeele,
spitalele, policlinicile i altele asemenea;
6. locuinele sociale;
7. statuile i monumentele, dac nu au fost declarate de interes public naional;
8. bogiile de orice natur ale subsolului, n stare de zcmnt, dac nu au fost
declarate de interes public naional;

9. terenurile cu destinaie forestier, dac nu fac parte din domeniul privat al


statului i dac nu sunt proprietatea persoanelor fizice ori a persoanelor juridice de
drept privat;
10. cimitirele oreneti i comunale.
NOT:
Reproducem mai jos prevederile art. II din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
206/2000.
"ART. 2
Lista cuprinznd unele bunuri care alctuiesc domeniul public al statului i al
unitilor administrativ-teritoriale, anex la Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
public i regimul juridic al acesteia, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, se completeaz la pct. I, II i III conform
prevederilor art. I."
Art. I din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 206/2000 modifica prevederile
art. 166 din Legea nvmntului nr. 84/1995, republicat. Reproducem mai jos
forma valabil la 22 decembrie 2005 pentru alineatele din art. 166 care se refer la
domeniul public i care au fost modificate iniial prin Ordonana de urgen a
Guvernului nr. 206/2000.
"ART. 166
[...]
(4^1) Terenurile i cldirile n care i desfoar activitatea unitile de
nvmnt preuniversitar de stat - grdinie, coli generale, primare i gimnaziale,
licee, seminarii teologice, grupuri colare, coli de arte i meserii i coli postliceale
- fac parte din domeniul public al comunelor, oraelor i municipiilor, respectiv al
sectoarelor municipiului Bucureti, i sunt n administrarea consiliilor locale ale
comunelor, oraelor i municipiilor, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucureti,
n a cror raz teritorial i desfoar activitatea, prin delegare ctre consiliile de
administraie ale unitilor de nvmnt. Celelalte componente ale bazei materiale
sunt de drept proprietatea unitilor de nvmnt preuniversitar de stat i sunt
administrate de acestea. Nu fac parte din domeniul public al comunelor, oraelor i
municipiilor, respectiv al sectoarelor municipiului Bucureti, terenurile i cldirile
deinute de unitile de nvmnt n baza unor contracte de nchiriere, concesionare
sau comodat, proprietarii acestora fiind alte persoane fizice sau juridice.
(4^2) Terenurile i cldirile n care i desfoar activitatea unitile de
nvmnt special de stat fac parte din domeniul public judeean, respectiv al
municipiului Bucureti, i sunt n administrarea consiliului judeean, respectiv a
consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureti, n a cror raz teritorial i
desfoar activitatea, prin delegare ctre consiliile de administraie ale unitilor de
nvmnt respective. Celelalte componente ale bazei materiale a unitilor de

nvmnt special public sunt de drept proprietatea unitilor de nvmnt


respectiv i sunt administrate de acestea.
(4^3) Schimbarea destinaiei bazei materiale a instituiilor i unitilor de
nvmnt preuniversitar se poate realiza numai cu avizul conform al ministrului
educaiei i cercetrii. nstrinarea sau schimbarea destinaiei bunurilor din baza
material a nvmntului fr avizul ministrului educaiei i cercetrii constituie
infraciune i se pedepsete conform legii penale. Actele de nstrinare sau de
schimbare a destinaiei bunurilor din baza material a nvmntului fr avizul
conform al ministrului educaiei i cercetrii sunt nule. Administrarea procesului
educaional din unitile de nvmnt preuniversitar i special de stat prevzute la
alin. (4^1) i (4^2) se face de ctre inspectoratele colare judeene, respectiv de
Inspectoratul colar al Municipiului Bucureti.
(4^4) Terenurile i cldirile n care i desfoar activitatea inspectoratele
colare, casele corpului didactic, palatele i cluburile copiilor i elevilor, cluburile
sportive colare, centrele i cabinetele de asisten psihopedagogic, centrele
logopedice, cabinetele colare, precum i alte uniti din subordinea Ministerului
Educaiei i Cercetrii, ale cror cheltuieli curente i de capital se finaneaz de la
bugetul de stat, fac parte din domeniul public al statului i sunt administrate de
Ministerul Educaiei i Cercetrii, prin inspectoratele colare judeene i prin
delegare ctre consiliile de administraie ale acestor uniti. Celelalte componente
ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unitilor i instituiilor respective i
sunt administrate de acestea.
(4^5) *** Abrogat
(4^6) Terenurile i cldirile preluate n mod abuziv de stat dup data de 4
septembrie 1940 de la persoane fizice sau juridice fac parte din domeniul privat al
statului n condiiile legii i pot face obiectul unor acte normative de restituire.
[...]"
---------------

S-ar putea să vă placă și