Sunteți pe pagina 1din 4

NOUTATI LEGISLATIVE

JPA Romania is a professional accountant and auditor firm providing services for
local and international clients, established in Romania in 1992.

HG nr. 632 din 27.06.2012 pentru modificarea art. 12 din Hotararea Guvernului
nr. 1.284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de munca
in conditii special prevazute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice MO nr. 438 din 02/07/2012
Prezentele reglementari vizeaza anumite tipuri de activitati (conditii speciale de
munca).

JPA Romania
Tel: +40 21 327.52.34
Fax: + 40 21 327.52.36
office@jparomania.ro
www.jpa.ro

Assurance
Valuation
Accounting
Payroll
Tax

In anumite activitati special prevazute in art 30 alin 1 lit e din Legea 263/2010,
angajatorii trebuie sa solicite reevaluarea locurilor de munca pana la data de 31
decembrie 2012. Comisia are obligatia analizarii dosarelor depuse de angajatori
si emiterii hotararii de mentinere/respingere a avizului de incadrare a locurilor
de munca in conditii speciale de munca, pana cel mai tarziu la data de 31
martie 2013.
Ordonanta de urgenta nr. 40 din 04/07/2012 pentru suspendarea aplicarii
dispozitiilor art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 41/1998 privind taxele in
domeniul protectiei proprietatii industriale si regimul de utilizare a acestora
MO nr. 447 din 04/07/2012
Aplicarea taxelor in domeniul protectiei proprietatii industriale si regimul de
utilizare a acestora, se suspenda pana la data de 1 ianuarie 2014.
Lege nr. 113 din 04/07/2012 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.
25/2011 pentru modificarea art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 75/2001
privind organizarea si functionarea cazierului fiscal MO nr. 457 din
06/07/2012
La articolul I, literele g) si h) ale alineatului (1) al articolului 7 se modifica in sensul
ca toti contribuabilii care au inscrise date in cazierul fiscal se scot din evidenta
daca:

A member of JPA International network of independent firms of accountants.

g) contribuabilul declarat inactiv a fost reactivat;


h) survine decesul, respectiv radierea contribuabilului. In situatia radierii unei
persoane juridice declarate inactive anterior radierii, inactivitatea fiscala inscrisa
in cazierul fiscal al reprezentantului legal se scoate din evidenta acestuia la data
implinirii unui termen de un an de la data radierii contribuabilului.
Lege nr. 106 din 04/07/2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal MO nr. 461 din 09/07/2012
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 125 din 27 decembrie 2011
pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
Lege nr. 115 din 04/07/2012 modificarea si completarea Legii nr. 192/2006
privind medierea si organizarea profesiei de mediator MO nr. 462 din
09/07/2012
Se introduce obligativitatea pentru partile implicate intr-un proces de a participa
la o sedinta de mediere (ca forma alternativa de solutionare a conflictelor),
inclusiv dupa declansarea unui proces in fata instantelor competente, in vederea
solutionarii pe aceasta cale a conflictelor in materie civila, de familie, in materie
penala, precum si in alte materii, in conditiile prevazute de prezenta lege.

JPA Romania
Tel: +40 21 327.52.34
Fax: + 40 21 327.52.36
office@jparomania.ro
www.jpa.ro

Partile sunt tinute sa faca dovada ca au participat la sedinta de informare cu


privire la avantajele medierii, in urmatoarele materii:
a) in domeniul protectiei consumatorilor,
b) in materia dreptului familiei, in situatiile prevazute la art. 64;
c) in domeniul litigiilor privind posesia, granituirea, stramutarea de hotare,
precum si in orice alte litigii care privesc raporturile de vecinatate;
d) in domeniul raspunderii profesionale in care poate fi angajata raspunderea
profesionala, respectiv cauzele de malpraxis, in masura in care prin legi speciale
nu este prevazuta o alta procedura;
e) in litigiile de munca izvorate din incheierea, executarea si incetarea
contractelor individuale de munca;
f) in litigiile civile a caror valoare este sub 50.000 lei, cu exceptia litigiilor in care
s-a pronuntat o hotarare executorie de deschidere a procedurii de insolventa, a
actiunilor referitoare la Registrul Comertului si a cazurilor in care partile aleg sa
recurga la procedurile prevazute la art. 999-1018 din Codul de procedura civila;
g) in cazul infractiunilor pentru care actiunea penala se pune in miscare la
plangerea prealabila a persoanei vatamate si impacarea partilor inlatura
raspunderea penala, dupa formularea plangerii, daca faptuitorul este cunoscut
sau a fost identificat, cu conditia ca victima sa isi exprime consimtamantul de a
participa la sedinta de informare impreuna cu faptuitorul.
Prezenta lege intra in vigoare la 1 octombrie 2012, cu anumite exceptii.

A member of JPA International network of independent firms of accountants.

Hotarare nr. 670 din 04/07/2012 pentru modificarea si completarea Normelor


metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate
prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004 MO nr. 481 din 13/07/2012
Detalii gasiti in informarea transmisa in data de 31.07.2012.
Lege nr. 126 din 12/07/2012 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr.
29/2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003
privind Codul de procedura fiscala MO nr. 484 din 16/07/2012
Se aproba OG 29/2011 cu o modificare in ceea ce priveste Certificatul de
atestare fiscala emis de autoritatile administratiei publice locale. Astfel, acesta
se va putea utiliza pe toata perioada lunii in care se emite, abrogandu-se
prevederea conform careia certificatul de atestare fiscala emis in in intervalul
cuprins intre data de 25 a lunii si finele lunii este valabil pe toata perioada lunii
urmatoare emiterii.

Circulara nr. 23 din 16/07/2012 privind ratele dobanzilor platite la rezervele


minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2012
MO nr. 499 din 20/07/2012
Incepand cu perioada de aplicare 24 iunie-23 iulie 2012, ratele dobanzilor platite
la rezervele minime obligatorii sunt urmatoarele:
- 1,03% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in lei;
- 0,79% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in euro;
- 0,32% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite in dolari SUA.

JPA Romania

Lege nr. 147 din 23/07/2012 pentru modificarea art. 139 alin. (1) din Legea nr.
53/2003 - Codul muncii MO nr. 509 din 24/07/2012

Tel: +40 21 327.52.34


Fax: + 40 21 327.52.36
office@jparomania.ro
www.jpa.ro

Ziua de 30 noiembrie - a Sf. Apostol Andrei, a devenit zi de sarbatoare legala in


care nu se lucreaza.
Astfel, zilele de sarbatoare legala sunt:
1 si 2 ianuarie;
prima si a doua zi de Pasti;
1 mai;
prima si a doua zi de Rusalii;
Adormirea Maicii Domnului;
30 noiembrie - Sfantul Apostol Andrei cel Intai chemat, Ocrotitorul
Romaniei;
1 decembrie;
prima si a doua zi de Craciun;
doua zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale,
declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine,
pentru persoanele apartinand acestora.

A member of JPA International network of independent firms of accountants.

Lege nr. 148 din 23/07/2012 privind inregistrarea operatiunilor comerciale prin
mijloace electronice MO nr. 509 din 24/07/2012
Legea stabileste regimul juridic al documentelor in forma electronica ce contin
date privind operatiunile economice de schimb sau vanzare de bunuri ori servicii
intre persoane care emit si primesc facturi, bonuri fiscale sau chitante in forma
electronica.
Emiterea facturilor in forma electronica este operatiunea de intocmire, semnare
electronica si marcare temporala a facturilor in forma electronica, in scopul
arhivarii lor in forma electronica, indiferent daca transmiterea se face in forma
electronica sau pe suport hartie.
Emiterea facturilor de catre o persoana fizica sau juridica se face in una dintre
urmatoarele doua modalitati, la alegerea exclusiva a emitentului: in forma
electronica sau pe suport hartie.
Emitentul poate opta pentru schimbarea modalitatii de emitere, cu notificarea
Ministerului Finantelor Publice. Facturile si chitantele emise si arhivate in forma
electronica, cu respectarea prevederilor prezentei legi, au calitatea de document
justificativ, in intelesul prevederilor Legii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare.

JPA Romania
Tel: +40 21 327.52.34
Fax: + 40 21 327.52.36
office@jparomania.ro
www.jpa.ro

Emitentul facturii in forma electronica trebuie sa indeplineasca urmatoarele


conditii:
a) sa dispuna de mijloace tehnice si umane corespunzatoare pentru garantarea
securitatii, fiabilitatii si continuitatii serviciilor de prelucrare a datelor in forma
electronica;
b) sa foloseasca personal cu cunostinte de specialitate in domeniul tehnologiei
semnaturii electronice si cu o practica suficienta in ceea ce priveste procedurile
de securitate corespunzatoare;
c) sa fie in masura sa gestioneze si sa arhiveze toate informatiile privind fiecare
factura in forma electronica emisa, pe perioada de timp stabilita prin normele
legale in vigoare;
d) sa utilizeze sisteme de arhivare electronica in conformitate cu prevederile Legii
nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor in forma electronica. Pe durata
arhivarii, persoanele care au responsabilitatea arhivarii vor lua masuri ca orice
factura in forma electronica sa poata fi accesata numai de catre emitent,
beneficiar sau organele abilitate prin lege.

Informatiile continute in acest document sunt un rezumat al informatiilor publicate in MO si nu au scopul de


a oferi vreun sfat intr-o anumita problema.
JPA Audit si Consultanta isi declina orice responsabilitate fata de orice persoana cu privire la orice fapt
rezultat din utilizarea informatiilor continute in acesta.

A member of JPA International network of independent firms of accountants.

S-ar putea să vă placă și