Sunteți pe pagina 1din 1

CLARIFICAREA NR.

4 11/04/2013
Proiect:

Echipamente pentru detectarea pierderilor de apa din retelele de distributie si


reducerea infiltratiilor in retelele de canalizare pentru SC AQUACARAS SA

Cod:

CS-F2

1.

Intrebare
Raspuns
1. UNITATE MOBILA DE DETECTARE A PIERDERILOR DE APA SI DE LOCALIZARE A
CONDUCTELOR DE APA SI CANALIZARE
Referitor la "1.10 Dispozitiv RADAR pentru cautare retele
La
pozitia
1.10
Dispozitiv
utilitati ingropate" se solicita: "Va avea un display mare
RADAR pentru cautare retele
color cu contrast puternic si touch screen".
utilitati ingropate" se accepta si
Facem precizarea ca functia touch screen nu are alte tipuri de comenzi echivalente
legatura cu principiul de functionare si scopul pentru care cu touch screen.
este destinat un dispozitiv GPR (ground-penetrating radar)
si este de natura sa personalizeze echipamentul solicitat
(prin indicarea procedeului special de operare a
ecranului).
In conformitate cu art. 38 din OUG 34/2006 actualizata, pentru
evitarea favorizarii sau eliminarii anumitor produse, va rugam
sa fiti de acord ca procedeul special touch screen sa fie
insotit de mentiunea sau echivalent.

2.

Referitor la "1.10 Dispozitiv RADAR pentru cautare retele


utilitati ingropate", conform clarificarilor se solicita: o antena
de 500 Mhz pentru o plaja de penetrare cuprinsa intre 0,5 5
m.
Cunoscandu-se principiul de functionare general valabil pentru
astfel de echipamente, frecventa antenei este invers
proportionala cu adancimea de penetrare a solului. Astfel, cu
cat frecventa scade, cu atat creste adancimea de penetrare.
Uzual se folosesc antene de 500 Mhz pentru adancimi de pana
la 3 m si antene de 450 Mhz pentru adancimi de pana la 5 m.

La
pozitia
1.10
Dispozitiv
RADAR pentru cautare retele
utilitati ingropate" se solicita ca
antena sa aiba o plaja de
penetrare de 0,5 5 m si sa
vizualizeze cablurile si tevile care
se gasesc sub nivelul solului intrun context topografic inclusiv
materiale neconductive si tevi
goale din materiale plastice.

Nota: frecventele mai mari de 500 Mhz se folosesc pentru


penetrarea mediilor mai dense decat solul (exemplu: zidurile
de beton), in detrimentul adancimii de penetrare.
Avand in vedere aceste considerente, va rugam sa fiti de acord
cu pastrarea cerintei de a se asigura adancimea de penetrare
de pana la 5 m, ca unica cerinta de interes.
3. UNITATE MOBILA PENTRU ANALIZAREA FIZICO-CHIMICA SI BACTERIOLOGICA A
PROBELOR DE APA
3

In conformitate cu art. 38 din OUG 34/2006 actualizata, pentru


evitarea favorizarii sau eliminarii anumitor produse, va rugam
sa fiti de acord ca procedeul special de determinare a cloritilor
si cloratilor prin metoda pe stripuri sa fie insotit de mentiunea
sau echivalent, prin aceasta intelegindu-se metoda de
determinare a acestor parametrii prin titrare.

Domeniul de concentratii solicitat


prin caietul de sarcini pentru cloriti
este 0-0,50 mg/l, respectiv 0,501,00 mg/l, iar pentru clorati este 00,50 mg/l.
Se accepta si alte procedee
echivalente de determinare a
cloritilor si cloratilor cu conditia
respectarii
domeniului
de
concentratii indicat in caietul de
sarcini

Page | 1