Sunteți pe pagina 1din 16

S.C.

ARCHIBET SRL
J05/998/2013
ORADEA, Str. Graurilor, nr. 14

LUCRARE: Centru educational in domeniul turismului


BENEFICIAR: SC TILMS SRL
AMPLASAMENT: Sat. Saldabagiu de Munte, Bihor

SCENARIU DE SECURITATE LA INCENDIU

1. CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI
1.1. Date de identificare
denumire : Dezvoltare centru educational in domeniul turismului;
amplasat in : Comuna Paleu, sat Saldabagiu de Munte, nr.130, nr. cad. 54510, jud. Bihor.
beneficiar : S.C. TILMS S.R.L.
Adresa, date de identificare: Mun. Oradea, PiataUnirii, nr. 5, ap 7/A, jud. Bihor
CIF 14174317 ;
J05/706/13.09.2001.
1.2. Destinatia constructiei (functiuni)
- principale : invatamant
- conexe : incaperi anexe.
1.3.Categoria si clasa de importanta
Constructa propusa se incadreaza la categoria C de importanta (conform HGR
nr. 766/1977 si clasa III de importanta (conform normativului P100/92).

Potrivit tabelului 5.1 din Normativul pentru proiectarea antiseismica a constructiilor


P100-92,constructia se incadreaza in clasa III de importanta-importanta normala.
1.4. Particularitati specifice constructiei/amenajarii
A. Principalele caracteristici ale constructiei/amenajarii privind:
a) tipul cladirii
Cladire normala cu functiuni civile (publice), avind regim de inaltime P + E.
Obiectivul se incadreaza in categoria constructiilor civile (publice) pentru invatamant,
conform art.1.2.12 din Normativul de siguranta la foc a constructiilor-Indicativ P118/99.
Obiectivul de investitii urmareste dezvoltarea activitatii secundare a firmei SC
TILMS SRL, activitate care consta in Alte forme de invatamant n.c.a. cod CAEN 8559.
Lucrarile propuse constau in construirea unei cladiri cu functiuni mixte-civile.
Cladirea are ca functiune principala sala de curs, unde se va desfasura activitatea. Ca
fuctiuni secundare cladirea cuprinde secretariat, oficiu, birou.
b) arii ale cladirii si principalele destinatii ale incaperilor
SUPRAFETE PROPUSE:
Caracterstici constructive
Aria construita totala
=259.79 mp
Aria construita parter
=136.70 mp
Aria construita etaj
=123.09 mp
Aria utila totala
=212.86 mp

S.C. ARCHIBET SRL


J05/998/2013
ORADEA, Str. Graurilor, nr. 14

LUCRARE: Centru educational in domeniul turismului


BENEFICIAR: SC TILMS SRL
AMPLASAMENT: Sat. Saldabagiu de Munte, Bihor

Aria utila parter


=115.74 mp
Aria utila etaj
= 97.12mp
PARTER:
crt
Numencpere

Finisaj

Suprafaa (mp)

1.

HOL

gresie

7.19

2.

SECRETARIAT

gresie

12.27

3.

CAMERA TEHNICA

gresie

6.52

4.

OFICIU

gresie

12.18

5.

GRUP SANITAR

gresie

2.55

6.

ARHIVA

gresie

5.22

7.

SALA DE CURS

gresie

44.36

TERASE

gresie

25.45

ETAJ:
crt

Numencpere

Finisaj

Suprafaa (mp)

1.

HOL

podele

4.01

2.

GRUP SANITAR

gresie

5.99

3.

BIROU CONDUCERE

podele

15.30

4.

ARHIVA

podele

6.30

5.

GRUP SANITAR

gresie

6.30

6.

BIROU CONTABILITATE

podele

14.04

7.

LABORATOR INFORMATICA

podele

14.04

8.

BALCOANE

gresie

23.82

Coeficienti urbanistici:

Nr. Cad 54510..................................................................584.00 mp


SuprafataConstruitaExistenta............................................0.00 mp
SuprafataDesfasurataExistenta...........................................0.00mp
P.O.T. Existent......................................................................0.00%
C.U.T. Existent.........................................................................0.00
Suprafata Construita Propusa..........................................136.70mp
SuprafataDesfasurataPropusa.........................................259.79mp

S.C. ARCHIBET SRL


J05/998/2013
ORADEA, Str. Graurilor, nr. 14

LUCRARE: Centru educational in domeniul turismului


BENEFICIAR: SC TILMS SRL
AMPLASAMENT: Sat. Saldabagiu de Munte, Bihor

P.O.T. Propus.......................................................................23.4%
C.U.T. Propus.......................................................................0.443
Caracteristicile principale ale construciei:

-numr de nivele
-nlimea liber parter
-nlimea liber etaj
-nlimea maxima
-Retragere strada

:
:
:
:
:

P+E;
2.75 m;
2.75m;
7.00 m;
6.00 m;

-Retragere stanga

1.00 m, 1.27 m;

-Retragere dreapta

2.25 m, 2.27 m;

-Retragere spate

: 23.65 m, 23.70 m;

-Parcaj conf. anexa 5 la HG 525/1996

: -4 locuri parcare.

c) numar compartimente de incendiu : 1 compartiment de incendiu


Aria construita totala
=259.79 mp
Aria construita parter
=136.70 mp
Aria construita etaj
=123.09 mp
Aria utila totala
=212.86 mp
Aria utila parter
=115.74 mp
Aria utila etaj
= 97.12mp
Regim de inaltime: P+E;
Se respecta prevederile tabel 3.2.4 pentru aria construita admisa in raport cu gradul
de rezistenta la foc si numarul de niveluri.
d) numar maxim de utilizatori : 20 elevi( cursanti ) + 5 personal angajat (cadre
didactice + personal auxiliar) .Total: max 25 persoane adulte.
e) prezenta permanenta a persoanelor si capacitatea de autoevacuare a
acestora
In cladire au acces persoane valide si invalide, iar pe timpul programului de lucru
prezenta persoanelor in cladire este permanenta.
f) capacitati de depozitare :
PARTER:
crt
Numencpere
Finisaj
Suprafaa (mp)
1.

HOL

gresie

7.19

2.

SECRETARIAT

gresie

12.27

3.

CAMERA TEHNICA

gresie

6.52

4.

OFICIU

gresie

12.18

5.

GRUP SANITAR

gresie

2.55

S.C. ARCHIBET SRL


J05/998/2013
ORADEA, Str. Graurilor, nr. 14

LUCRARE: Centru educational in domeniul turismului


BENEFICIAR: SC TILMS SRL
AMPLASAMENT: Sat. Saldabagiu de Munte, Bihor

6.

ARHIVA

gresie

5.22

7.

SALA DE CURS

gresie

44.36

TERASE

gresie

25.45

ETAJ:
crt

Numencpere

Finisaj

Suprafaa (mp)

1.

HOL

podele

4.01

2.

GRUP SANITAR

gresie

5.99

3.

BIROU CONDUCERE

podele

15.30

4.

ARHIVA

podele

6.30

5.

GRUP SANITAR

gresie

6.30

6.

BIROU CONTABILITATE

podele

14.04

7.

LABORATOR INFORMATICA

podele

14.04

8.

BALCOANE

gresie

23.82

g) caracteristici ale proceselor tehnologice :


Descrierea tehnologica:
1. circuitul personalului se face de la vestiar la locurile de munca.
2. circuitul materialelor se face de la camere cu material didactic, conform normelor in
vigoare;
h) numarul cailor de evacuare
Cladirea s-a prevazut cu trei cai de evacuare spre exterior la nivelul terenului se
respecta prevederile pct. 4.2.103 si 4.2.105 - P118 / 99;
Distanta de la cel mai indepartat acces in sala de clasa, pana la prima iesire de
evacuare( cea laterala) respecta prevederile tabelului 4.2.109 din P118 / 99;
Nr crt.

Nivel

2.

PARTER

3.

ETAJ

Denumire spatiu
Sala de curs
Hol
C.T.
Hol

Nr. cai evacuare


Rampe
Usi
1
1
1
1

Gabarite
1x180x240
1x140x240
1x100x240
1X120X240

Asigurarea unei singure cai de evacuare este admisa atunci cnd conform
proiectului, la fiecare nivel se pot afla simultan maximum 20 de persoane indiferent de
timpul (lungimea) de evacuare realizat. Alcatuirea si gabaritele cailor de evacuare, timpul
(lungimea) de evacuare, traseele, precum si numarul de fluxuri de evacuare, vor asigura
circulatia lesnicioasa si fara obstacole.

S.C. ARCHIBET SRL


J05/998/2013
ORADEA, Str. Graurilor, nr. 14

LUCRARE: Centru educational in domeniul turismului


BENEFICIAR: SC TILMS SRL
AMPLASAMENT: Sat. Saldabagiu de Munte, Bihor

B. Precizari privind instalatiile utilitare aferente cladirii sau amenajarii:


Prin modul de realizare, instalatiile utilitare aferente cladirilor: de incalzire, ventilare,
climatizare, electrice, automatizare precum si componentele lor nu contribuie la initierea,
dezvoltarea si propagarea unui incendiu, deasemenea acestea nu constitue risc de incendiu
pentru elementele de constructie sau obiectele din incaperi ori adiacente acestora, iar in cazul
unui incendiu se asigura conditii pentru evacuarea persoanelor.
Apa potabila se va obtine de la reteaua stradala respectiv in caz de necesitate prin
intermediul unui put forat, si va fi introdusa prin intermediul retelei de distributie a
imobilului la toate obiectele sanitare.
Iluminatul se asigura natural prin ferestrele propuse si artificial prin instalatiile electrice de
iluminat general si local prin corpuri de iluminat situate in fiecare incapere.
Ventilatia este asigurata natural prin ochiuri mobile la ferestre si artificial printr-un sistem
electronic de ventilare la birouri.
Microclimatul se realizeaza prin calorifere alimentate cu agent termic de la o centrala
termica proprie pe lemne.
Canalizarea apelor fecaloid-menajere se vor colecta in reteaua de canalizare din zona.
Colectarea si depozitarea deseurilor menajere se va face controlat, in containere speciale,
urmind a fi evacuate periodic de catre o firma specializata si transportate la un depozit de
deseuri autorizat
Gospodrirea substanelor toxice i periculoase:
- substanele toxice i periculoase produse, folosite, comercializate- nu este cazul;
Instalaia electric asigur distribuia energiei electrice ctre toate punctele de utilizare din
constructie. Normele i regulile de aplicare confer siguran utilizatorilor nca de la
realizarea acesteia.
ntreruptorul de branament este plasat imediat dup contor. El limiteaz curentul n funcie
de puterea subscris i protejeaz instalaiile n caz de scurtcircuit. Pentru a evita orice
contact direct cu elementele sub tensiune, trebuie mai nti s avem de a face cu o instalaie
n perfect stare. Aceasta dispune de o protecie diferenial general (300 mA) care
ntrerupe automat curentul n caz de defect de izolaie (scurgere de curent). La prizele de
curent, la circuitele electrice din depozite, birou si camerele de baie, protecia principal ,
este completat cu dispozitive difereniale de mare sensibilitate de 30 mA, instalate n
tabloul electric. Toate elementele metalice prezente n ncaperile n care exist instalaii de
ap precum i toate conductele metalice ale constructiei (ap, nclzire central, etc.) sunt
racordate la aceast priz de pmnt. n consecint, toate cablurile electrice trebuie s
conin un conductor de legare la pmnt (adic 3 fire).
2. RISCUL DE INCENDIU
A. Identificarea si stabilirea nivelurilor de risc de incendiu se face conform
prevederilor reglementarilor tehnice specifice luindu-se in considerare :
-densitatea sarcinii termice
-clasele de reactie la foc ale materialelor si elementelor de constructie
-sursele potentiale de aprindere existente si conditiile (imprejurarile) preliminate care
pot determina sau favoriza aprinderea.

S.C. ARCHIBET SRL


J05/998/2013
ORADEA, Str. Graurilor, nr. 14

LUCRARE: Centru educational in domeniul turismului


BENEFICIAR: SC TILMS SRL
AMPLASAMENT: Sat. Saldabagiu de Munte, Bihor

a) densitatea sarcinii termice


Evaluarea densitatii sarcinii termice s-a facut in intreaga constructie si are in vedere
materialele combustibile din interior si din materialele de constructii in conformitate cu
prevederile STAS 10903/2-79,modificat de IRS cu nr.3384/24.01.1989.
Masa materialelor combustibile luate in considerare si sarcina termica:
Denumire spatiu

PARTER

ETAJ

Suprafata
utila (mp)

Materile
combustibile
in incaperi

115.74
mp

mobilier
materiale
textile
diverse

97.12
mp

mobilier
materiale
textile
diverse

Greut. Totala Kg

Puterea calorica
qMJ/Kg

Sarcina
termica
QMJ

800

19,25

15400

100

16,75

1675

q = 151,84 MJ/MP

500
17575

300

19,25

5775

150

16,75

2512
200
8487

q = 87 MJ/MP

b) clasele de reactie la foc ale materialelor si substantelor utilizate


Agenti termici:
Principalele materiale aflate in imobil sunt: mobilier de lemn, textile, materiale
plastice, hartie. Prin arderea acestora se produce degajare de caldura, degajare de fum. Gaze
fierbinti si flacari care contin gaze toxice precum monoxid de carbon, bioxid de carbon,
acroleina.
Arderea, ca fenomen tehnic asociat unui incendiu, este definit, conform standardului
SRISO 8421 / 1 1998, drept reacia exoterm a unei substane combustibile cu un
comburant, nsoit n general de emisie de flcri i / sau incandescen i / sau emisie de
fum.
Criterii de performanta pentru reactia la foc:
1.
delta T:
cresterea de temperatura
2.
delta m:
pierderea de masa
3.
t_f:
durata de persistenta a flacarii
4.
PCS:
putere calorica interioara
5.
FIGRA:
viteza de dezvoltare a focului
6.
THR_600s: caldura totala degajata
7.
LFS:
propagarea laterala a flacarilor
8.
SMOGRA: viteza de emisie a fumului
9.
TSP_600s:
emisia totala de fum
10.
Fs:
propagarea flacarii
Clas Metoda(e)de Criterii de clasificare
a
ncercare
Criterii de baz
Criterii suplimentare
A1 EN
ISO Delta T </= 30 grade C i Delta m </= 50% 1182*1)
i t_f = 0 (fr flacr susinut)

S.C. ARCHIBET SRL


J05/998/2013
ORADEA, Str. Graurilor, nr. 14

LUCRARE: Centru educational in domeniul turismului


BENEFICIAR: SC TILMS SRL
AMPLASAMENT: Sat. Saldabagiu de Munte, Bihor

EN ISO 1716 -1 PCS </= 2,0 MJ.kg *1) i -1


PCS </= 2,0 MJ.kg *2)*2a) -2 i
PCS </= 1,4 MJ.m *3) i-1
PCS </= 2,0 MJ.kg *4)
B
EN
13823 -1 FIGRA </= 120 W.s i LFS < marginea Emisie
de
fum*5)
i
(SBI)
epruvetei i THR_600 s </= 7,5 MJ
Picturi/particule arznde*6)
Clasele de combustibilitate a materialelor de constructie:
- structura din beton (stalpi si grinzi din b.a.) incombustibil Co(CA1)
- pereti exteriori portanti din zidarie de caramida incombustibil Co(CA1)
- pereti interioti portanti din zidarie de caramida - incombustibil Co(CA1).
- planseul peste parter si etaj este din beton armat - incombustibil Co(CA1).
- acoperis tip terasa din beton armat incombustibil Co(CA1).
Clasele de periculozitate ale materialelor:
- aparate electrice clasa de periculozitate P2 subclasa B periculozitate redusa
- obiecte din materiale combustibile (mobila lemn, lemne de foc) - clasa de periculozitate
P3 subclasa B periculozitate medie
- aparatura electrica, electronica - clasa de periculozitate P4 subclasa C periculozitate
mare
- materiale plastice - clasa de periculozitate P4 subclasa B periculozitate redusa
c) surse potentiale de aprindere
Sursele potentiale de aprindere si imprejurarile care pot favoriza aprinderea si, dupa caz,
timpul minim de aprindere, precum si timpul de atingere a fazei de incendiu generalizat.
Sursele poteniale de aprindere :
1. surse de aprindere natural (trsnet) surse de aprindere cu flacra (sudur, flacra
de chibrit, flacra nchis, fumatul n locuri cu pericol de incendiu).
2. surse de natura electrice (arcuri i scntei electrice, scurtcircuit, efect termic al
curentului electric, electricitate static).
3. surse de aprindere indirecte (radiaia unui focar de incendiu)
4. instalaii i echipamente electrice defecte sau improvizate
5. receptori electrici lsai sub tensiune , nesupravegheate
6. contactul materialelor combustibile cu surse de foc
7. fumatul n locuri cu pericol de incendiu
8. sudarea i alte lucrri cu foc deschis fr respectarea regulilor specifice de psi
9. scurgeri , scpri de produse inflamabile
10. defeciuni tehnice de exploatare
11. nereguli organizatorice
12. explozie urmat de incendiu
13. accident tehnic urmat de incendiu
14. trsnet i alte fenomene naturale
15. aciune intenionat (arson)
16. alte mprejurri
Imprejurarea care poate favoriza aprinderea
In corelare cu sursele posibile de initiere a unui incendiu prezentate anterior,
conditiile (imprejurarile) preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea sunt:
- lasarea in functiune, nesupravegheata a aparatelor electrice

S.C. ARCHIBET SRL


J05/998/2013
ORADEA, Str. Graurilor, nr. 14

LUCRARE: Centru educational in domeniul turismului


BENEFICIAR: SC TILMS SRL
AMPLASAMENT: Sat. Saldabagiu de Munte, Bihor

utilizarea si exploatarea instalatiilor electrice cu defectiuni sau improvizate si/sau


de catre personal necalificat
- suplimentarea receptorilor electrici care sa conduca la suprasolicitarea
instalatiilor electrice
- utilizarea dispozitivelor de protectie a circuitelor electrice necalibrate
corespunzator sau improvizate
- nerespectarea regulilor privind fumatul si utilizarea focului deschis
- actiune intentionata
B. Nivelurile riscului de incendiu
Potrivit reglementarilor tehnice, in functie de densitatea sarcinii termice, functiunea
spatiilor, incaperilor, respectiv de natura activitatilor desfasurate, de comportarea la foc a
elementelor de constructii si de caracteristicile de ardere a materialelor utilizate, prelucrate,
manipulate sau depozitate se determina riscul de incendiu.
La cladirile civile ( publice ) riscul de incendiu in functie de destinatia ( functiunea )
unor incaperi se incadreaza astfel:
- mare in care se utilizaeaza si depoziteaza materiale combustibile ( arhive,
biblioteci)
- mijlociu in care se utilizaeaza foc deschis ( bucatarii, oficii, etc.)
- mic celelate incaperi.
Pentru intreg compartimentul de incendiu riscul de incendiu considerat va fi cel mai
mare care reprezinta minim 30% din volumul acestora
Densitatea sarcinii termice fiind mai mica de 420 MJ/mp determina incadrarea
cladirii in cladire cu risc mic de incendiu.
Conform P118/99 art. 2.1.2 si art.2.1.3, compartimentul de incendiu se incadreaza in
risc mic de incendiu.
C. Masuri alternative pentru reducerea riscului de incendiu
a) Sarcina termica. Densitatea sarcinii termice.
Pentru reducerea celor doi parametri, sunt stabilite urmatoarele masuri:
- Se interzice strict folosrea si depozitarea lichidelor si a gazelor combustibile in
cadrul cladirii proiectate, aceasta putand a se face in spatii special amenajate si in
cantitatile stabilite, precum si cu respectarea normelor PSI.
- In incinta se va prevedea un pichet PSI dotat complet, conform normelor in
vigoare, in vederea stingerii incendiilor;
- Densitatea sarcinii termice densitatea sarcinii termice rezultata din materiale si
elemente de constructie, cu exceptia pardoselilor lipite si a tamplariei, trebuie
limitata, iar densitatea sarcinii termice totale totale rezultata din materiale si
elemnte de constructie, finisaje, mobilier si alte materiale combustibile
adapostite, nu trebuie sa depaseasca 420 MJ / mp;
b) Surse posibile de aprindere si conditii preliminate
In raport de natura surselor de aprindere si de conditiile preliminate sunt stabilite
urmatoarele categorii de masuri care sa reduca sau sa elimine posibilitatile de producere,
dezvoltare sau propagare a unui incendiu:
Ordinea interioara
- lucrarile de reparatii care presupun utilizarea focului deschis se executa numai pe
baza de permis de lucru cu foc emis in conditiile prevazute de reglementarile

S.C. ARCHIBET SRL


J05/998/2013
ORADEA, Str. Graurilor, nr. 14

LUCRARE: Centru educational in domeniul turismului


BENEFICIAR: SC TILMS SRL
AMPLASAMENT: Sat. Saldabagiu de Munte, Bihor

in vigoare si cu luarea tuturor masurilor specifice de prevenire si stingere a


incendiilor
- sunt stabilite atributiile personalului care asigura paza si protectia, inclusiv in
afara orelor de program privind modul de actiune in cazul producerii unui
incendiu (anuntarea si alarmarea factorilor de decizie si a personalului, alertarea
serviciilor specializate de interventie, actionarea cu mijloacele tehnice de stingere
din dotare)
Intretinerea, exploatarea, verificarea si repararea constructiilor si instalatiilor
Instalatii elctrice:
- instalatiile si echipamentele electrice (corpuri de iluminat, tablouri electrice,
aparate electrocasnice, etc) vor avea in permanenta protectia adecvata mediului
de lucru
- intretinerea, verificarea si repararea instalatiilor si echipamentelor electrice se
efectueaza numai de personal calificat
- la terminarea programului se vor deconecta toti receptorii electrici
- este interzisa utilizarea de receptori electrici suplimentari, a caror putere
nominala insumata la cea a receptorilor existenti depaseste puterea instalata a
cladirii
Instalatii de incalzire
- pentru incalzirea spatiilor se vor utiliza numai aparate de incalzire omologate
- nu se vor utiliza aparate de incalzire improvizate sau artizanale
3. NIVELURILE CRITERIILOR DE PERFORMANTA PRIVIND
SECURITATEA LA INCENDIU.
3.1 Stabilitatea la foc
Stabilitatea la foc se estimeaza potrivit prevederilor normelor generale de aparare
impotriva incendiilor si reglementarilor tehnice,in functie de :
a) rezistenta la foc a principalelor elemente de constructie
Principalele elemente de constructie utilizate la realizarea cladirii au urmatoarele
niveluri minime de performanta privind combustibilitatea si rezistenta la foc:
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.

Tip element

Material

Combustibilitate

Stalpi, coloane, pereti Beton


armat
/ Co(CA1)
portanti
Zidarie de caramida Incombustibili
Pereti interiori neportanti Zidarie de caramida Co(CA1)
Incombustibili
Pereti exteriori neportanti Zidarie de caramida Co(CA1)
Incombustibili
Grinzi, plansee, nervuri, Beton armat
C0(CA1)acope-risuri terasa
incombustibili

LRF

GRF

2 ore

30 min

15 min

1h

La stabilirea gradului de rezisten la foc nu se iau n considerare conform prevederilor art,


2.1.11 din normativul P118/99:
- finisajele interioare, precum i plafoanele suspendate din construciile care ndeplinesc
condiiile de combustibilitate prevzute pentru planee

S.C. ARCHIBET SRL


J05/998/2013
ORADEA, Str. Graurilor, nr. 14

LUCRARE: Centru educational in domeniul turismului


BENEFICIAR: SC TILMS SRL
AMPLASAMENT: Sat. Saldabagiu de Munte, Bihor

- elementele constructive ale marchizelor, serelor, verandelor, pridvoarelor etc.


b) gradul de rezistenta la foc
In conformitate cu normativul P118-99, tabelul 2.1.9, tinand cont de conditiile
minime pe care trebuie sa le indeplineasca elementele principale ale constructiei, gradul de
rezistenta la foc al constructiei este I.
Avand in vederea prevederile tabel 3.2.4 si tabel 3.2.5 se poate afirma ca se respecta
corelarea intre numarul de niveluri, gradul de rezistenta la foc, destinatia numar de persoane
si aria construita la sol.
3.2 Limitarea aparitiei si propagarii focului si fumului in interiorul constructiei
Pentru asigurarea limitarii propagarii incendiului in interiorul constructiei
(compartimentului de incendiu), se precizeaza :
a) compartimentarea antifoc si elementele de protectie a golurilor functionale
din elementele de compartimentare
Cladirea constituie un singur compartiment de incendiu separat prin elemente
rezistente la foc fata de celelalte constructii, invecinate cu alta destinatie, iar functiunile din
cadrul constructiei nu impun masuri speciale de compartimentare cu elemente antifoc.
Incaperile cu risc mare si mijlociu de incendiu ( laboratoare, depozite, biblioteci, etc.) vor fi
dispuse, pe cat posibil izolat fata de spatiile cu aglomerari de persoane sau separate prin
elemente rezistente la foc.
Obiectivul constitue un singur compartiment de incendiu. Avand in vedere prevederile:
art. 2.2.7, tabel 3.2.4, art si tabel 3.2.5, 3.4.4 din Normativul de siguranta la foc al
constructiilor Indicativ P118/1999, se fac urmatoarele precizari:
- art.2.2.7. functiunile diferite din constructie vor fi astfel conformate si alcatuite sa nu
favorizeze propagarea fumului si focului;
- art. si tabel 3.2.4 / 3.2.5 se asigura corelatia dintre aria construita la sol, numarul de
niveluri, gradul de rezistenta la foc si destinatia constructiei.
- art.3.4.4. se respecta conditiile minime pentru pereti si plansee.
In cea mai defavorabila situatie, propagarea unui incendiu in afara compartimentelor
studiate este limitat de buna rezistenta la foc a elementelor cladirii; atat peretii exteriori ai
compartimentelor cat si planseele si peretii interiori au o buna rezistenta la foc.
Protecia golurilor n elementele de construcie, realizate pentru instalaia electric, se
face cu materiale incombustibile. Circuitele electrice se vor proteja pe poriune de traversare
n evi i instalaii. Nu exist ci ascunse de propagare (canale, fluxuri de cabluri sau
conducte etc.)
b) masuri constructive adaptate la utilizarea constructiei, respectiv actiunea
termica estimata in constructie, pentru limitarea propagarii incendiului in interiorul
compartimentului de incendiu si in afara lui:
Din punct de vedere arhitectural constructia nu favorizeaza aparitia si propagarea unui
eventual incendiu.
Limitele de rezistenta la foc, GRF si compartimentarile pentru constructia studiata
sunt detaliate la cap.3.1respectiv alin.a din prezentul capitol in prezentul scenariu de
securitate la incendiu.
Materiale de constructii au fost alese in asa fel incat sa nu favorizeze propagarea
focului in caz de incendiu.

10

S.C. ARCHIBET SRL


J05/998/2013
ORADEA, Str. Graurilor, nr. 14

LUCRARE: Centru educational in domeniul turismului


BENEFICIAR: SC TILMS SRL
AMPLASAMENT: Sat. Saldabagiu de Munte, Bihor

Avand in vedere prevederile art. 2.4.19 si art. 4.2.101 din Normativ P118/1999 se fac
urmatoarele precizari:
Salile de cazane aferente sistemului de incalzire centrala se separa de restul
constructiei prin pereti si plansee din materiale C0 (CA1) cu rezistenta la foc conform
reglementarilor specifice, dar minimum 1 ore.
In peretii de separare se admit goluri de comunicare cu restul constructiei, protejate
cu usi C0 (CA1), rezistente la foc minimum 15 minute.
In cladirile de invatamant se vor folosi materiale si finisaje care nu propaga usor
incendiul.
c) sisteme de evacuare a fumului si, dupa caz, a gazelor fierbinti
Desfumarea se urmareste prin extragerea din spatiile incendiate a unei parti din
fumul si gazele de ardere, in scopul asigurarii conditiilor de evacuare a utilizatorilor si a
folosirii mijloacelor de de interventie la stingere, precum si de limitare a propagarii
incendiului.
Desfumarea circulatiilor comune orizontale inchise si a spatiilor ( Sali de clasa anexe,
laboratoare, birouri, etc.) se va realiza natural prin deschiderea ferestrelor tuturor incaperilor
si totodata a usilor de acces in incaperile din cadrul institutiei. Ferestrele folosite pentru
evacuarea fumului dispuse in peretii exteriori asigura desfumarea pe maxim 30 de metrii
adancime a incaperii
Casele de scari se vor prevedea cu ferestre amplasate in treimea superioara a
ultimului nivel reprezentand 5% din aria construita a casei de scari dar nu mai putin de 1mp.
d) instalarea de bariere contra fumului
Nu sunt necesare instalarea de astfel de bariere
e) sisteme si instalatii de detectare, semnalizare si stingere a incendiilor
Conform prevederilor art. 4.2.1 din Normativ I18/2002, nu este necesara echiparea
constructiei cu instalatie de detectare si semnalizare a incendiilor.
Conform prevederilor art. 4.1 din Normativ P118/2/2013 nu este necesara echiparea
constructiei cu hidranti de incendiu interiori.
Conform prevederilor art. 6.1 din Normativ P118/2/2013 nu este necesara echiparea
constructiei cu hidranti de incendiu extriori
f) masuri de protectie la foc pentru instalatiile de ventilare-climatizare
- nu este cazul
h) masuri constructive pentru fatade, pentru impiedicarea propagarii focului la
partile adiacente ale aceleiasi cladiri
Materialele pentru realizarea fatadelor sunt incombustibile, necontribuind la
propagarea focului pe fatada.
3.3. Limitarea propagarii incediului la vecinatati
Pentru asigurarea limitarii propagarii incendiilor la vecinatati se precizeaza:
a) distante de siguranta asigurate
Cladirea studiata respecta distantele de siguranta fata de cladirile ( spatiile )
invecinate, conform tab.2.2.2 din Normativ P118/1999).
Compartimentarea dintre spaiul analizat i spaiile adiacente este realizat din
materiale C0(CA1) zidarie din caramida

11

S.C. ARCHIBET SRL


J05/998/2013
ORADEA, Str. Graurilor, nr. 14

LUCRARE: Centru educational in domeniul turismului


BENEFICIAR: SC TILMS SRL
AMPLASAMENT: Sat. Saldabagiu de Munte, Bihor

Elementele constructive de compartimentare interioar ndeplinesc condiiile


prevederilor art 2.4.2 din normativul P118/99.
Propagarea unui incendiu in afara compartimentului de incendiu studiat este limitat de
buna rezistenta la foc a elementelor cladirii; atat peretii exteriori ai compartimentelor cat si
planseele si peretii interiori au o buna rezistenta la foc.
b) masuri constructive pentru limitarea propagarii incendiului pe fatade si pe
acoperis
Peretii sunt din zidarie de caramida incombustibil Co, planseele la scoala sunt realizate
din beton armat incombustibil Co.
- Acoperis tip terasa din beton armat
c) masuri de protectie activa
Nu este cazul.
3.4. Evacuarea utilizatorilor.
A. Pentru caile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se precizeaza:
a) alcatuirea constructiva a cailor de evacuare
Evacuarea persoanelor la nivelul solului se realizeaza prin intermediul a trei usi.
Avand in vedere acestea se vor preciza urmatoarele:
- usile folosite pe caile de evacuare trebuie sa fie cu deschidere de tip obisnuit pe balamale
sau pivoti;
- peretii de separare a cailor de evacuare vor fi fi C0(CA1) cu rezistenta la foc de cel putin
O ora si 30 min la houri si C0(CA1) cu rezistenta la foc de cel putin doua ore si 30 de
minute la casele de scari;
- usile folosite pe caile de evacuare sunt cu deschidere in sensul de deplasare a oamenilor
spre exterior, cu exceptia usilor prin care se evacueaza cel mult 30 de persoane;
- in dreptul usilor de evacuare nu se admit praguri cu inaltimea mai mare de 2,5 cm;
- scarile de evacuarea utilizatorilor spatiilor subterane vor avea rampele separate fata de
rampele scarilor supraterane;
- latimea coridoarelor, rampelor si podestelor scarilor nu trebuie sa fie redusa de usi sau
ferestre care se deschid spre acestea;
- usile deschise sptre podestele scarilor nu trebuie sa reduca gabaritul acestora determinat
prin calcul
b) masuri pentru asigurarea controlului fumului
Evacuarea fumului in caz de incendiu,se va face prin tiraj natural organizat (usile si
ferestrele existente amplasate in treimea superioara amplasate la o distanta mai mica de 30
de m fata de cel mai indepartat punct al incaperii), suprafata libera a acestora incadrandu-se
in prevederile Normativului P118-99 (minim 1% din suprafata obiectivului / incaperilor,
respectiv 5% la casa scari dar nu mai putin de 1 mp).
c) tipul scarilor, forma si modul de dispunere a treptelor
Evacuarea de la etajul superior al cladirii respectiv se va realiza prin intermediul
unei case de scari inchise cu rampe drepte iluminate natural. Acestea sunt realizate din beton
armat, cu latimea rampei de 1.20 m.
n casele de scari de evacuare nu vor fi fi amenajate spatii de lucru, de depozitare ori
cu alte destinatii (n afara de circulatie) si nu vor fi introduse conducte de gaze naturale
pentru utilizari tehnologice, conducte pentru lichide combustibile sau tuburi colectoare de
gunoi sau alte materiale.

12

S.C. ARCHIBET SRL


J05/998/2013
ORADEA, Str. Graurilor, nr. 14

LUCRARE: Centru educational in domeniul turismului


BENEFICIAR: SC TILMS SRL
AMPLASAMENT: Sat. Saldabagiu de Munte, Bihor

Se admite amplasarea n casa scarilor a instalatiilor care nu prezinta pericol de


incendiu sau explozie, daca nu reduc gabaritul necesar pentru evacuare.
d) geometria cailor de evacuare
Evacuarea persoanelor din obiectiv se realizeaza pe cai de evacuare distincte,
gabaritele acestora si a usilor de evacuare, acestea incadrandu-se in prevederile actelor
normative.
Nr crt.

Nivel

2.

PARTER

3.

ETAJ

Denumire spatiu
Sala de curs
Hol
C.T.
Hol

Nr. cai evacuare


Rampe
Usi
1
1
1
1

Gabarite
1x180x240
1x140x240
1x100x240
1X120X240

e) timpii/lungimile de evacuare
Evacuarea persoanelor din constructie se considera ca se face ordonat sub forma de
fluxuri siruri de persoane asezate una in spatele celeilalte, care circula prin caile de
evacuare spre exteriorul constructiei.
Conform art.2.6.12. din Normativ P118/1999, asigurarea unei singure cai de evacuare
este admisa atunci cnd conform proiectului, la fiecare nivel se pot afla simultan maximum
20 de persoane indiferent de timpul (lungimea) de evacuare realizat, precum si in cazurile
in care numarul persoanelor este mai mare dar timpul (lungimea) traseului de evacuare se
inscrie in valoarea admisa pentru coridoare infundate, in functie de gradul de rezistenta la
foc, risc sau categorie de pericol de incendiu, tip de cladire si destinatie, conform
prevederilor normativului.
Conform tabel 4.2.109 din Normativ P118/1999 in stuatia de fata timpul de evacuare
( lungimea maxima a caii de evacuare )se respecta pentru imobilul analizat.
f) numarul fluxurilor de evacuare
F=N/C , in care:
F-numarul de fluxuri
N- numarul de persoane care trebuie sa treaca prin calea de evacuare
C- capacitatea normata de evacuare a unui flux ( 70 de persoane)
Determinarea numarului de fluxuri:
Conform P118/99 art. 2.6.55., atunci cnd cile de evacuare n exterior ale celorlalte
nivele sunt commune cu cele ale parterului, limea ieirilor spre exterior trebuie s asigure
trecerea numrului total de personae determinat prin nsumarea numrului de personae care
vin prin scri interioare de cel mai populat nivel i 60% din nr. de persoane aflate la parter.
F = Netaj 1/C +60%xNparter/C = 10/70 +0,6 x 15/70 = 1 fluxuri

13

S.C. ARCHIBET SRL


J05/998/2013
ORADEA, Str. Graurilor, nr. 14

LUCRARE: Centru educational in domeniul turismului


BENEFICIAR: SC TILMS SRL
AMPLASAMENT: Sat. Saldabagiu de Munte, Bihor

g) existenta iluminatului de siguranta


Conform prevederilor art. 7.23 din Normativ I 7-2011, constructiile de invatamant se
prevad cu instalatie electrica pentru iluminatul de siguranta pentru evacuare care sa asigure
marcarea traseului de evacuare si a iesirilor, si interventie la centrala termica.
h) prevederea de dispozitive de siguranta la usi
In conformitate cu art. 2.6.23. din P118/1999, golurile de acces la casele de scari de
evacuare, se protejeaza conform prevederilor normativului, de regula, prin: usi pline sau cu
geam simplu sau armat. n toate situatiile, usile de acces la casele de scari, se prevad cu
sisteme de autonchidere sau inchidere automata, dupa caz.
i) timpul de siguranta a cailor de evacuare si dupa caz a refugiilor
Caile de evacuare se incadreaza in prevederile actelor normative, atat din punct de
vedere al timpilor cat si a lungimii traseelor de evacuare.
j) marcarea cailor de evacuare
Traseul de evacuare din cladire se va marca cu lampi de tip Exit.respectiv
indicatoare standardizate, astfel incat sa se asigure indrumarea circulatiei de evacuare spre
iesirile din exterior.
B. Daca este cazul, se precizeaza masurile pentru accesul si evacuarea copiilor, persoanelor
cu dizabilitati, bolnavilor si ale altor categorii de persoane care nu se pot evacua singure in
caz de incendiu se va realiza dupa intrarea in functiune a obiectivului, de catre
administrator.
Caile de evacuare vor fi iluminate cu corpuri de iluminat montate deasupra usilor de acces.
C. Se fac precizari privind asigurarea conditiilor de salvare a persoanelor, a animalelor si
evacuarea bunurilor pe timpul interventiei.
- se va intocmi de catre conducerea cladirii plan de evacuare a utilizatorilor
- evacuarea utilizatorilor se va realiza pe toate caile prevazute in planul de evacuare
- usile aflate pe caile de evacuare se ror deschide in sensul de evacuare sin u vor fib locate
3.5 Securitatea fortelor de interventie.
Imobilul este accesibil pentru autospecialele de interventie la cel putin doua fatade
se respecta pct. 4.2.111 P118 / 99;
4. ECHIPAREA SI DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE APARARE
IMPOTRIVA INCENDIILOR.
Dotarea cu mijloace tehnice de stingere a incendiilor (stingatoare) se realizeaza in
conformitate cu prevederile art.3.10.1 din Normativul P118/1999.
SPATIU
Parter

P6
3

G6

Etaj 1

TOTAL

Stingatoarele se recomanda sa fie cu pulberi ABC, acestea fiind compatibile cu


clasele A,B si C de incendiu (incendii de materiale solide-clasa A, incendii de lichide
combustibile sau materiale solide care se topesc usor-clasa B, incendii de gaze combustibileclasa C).

14

S.C. ARCHIBET SRL


J05/998/2013
ORADEA, Str. Graurilor, nr. 14

LUCRARE: Centru educational in domeniul turismului


BENEFICIAR: SC TILMS SRL
AMPLASAMENT: Sat. Saldabagiu de Munte, Bihor

Stingatoarele se vor amplasa in locuri vizibile, usor accesibile (pe cai de evacuare,
holuri, coridoare, in zonele iesirilor),la maxim 1,4m inaltime fata de pardoseala. Locurile de
amplasare a stingatoarelor vor fi indicate prin marcaje sau panouri de semnalizare, conform
prevederilor legale.
Lucrarile de verificare, intretinere si reparare a mijloacelor tehnice de stingere a
incendiilor,se executa numai de catre persoane juridice sau fizice, atestate potrivit
prevederilor legale. Periodicitatea lucrarilor se stabileste conform reglementarilor tehnice de
exploatare si precizarilor producatorilor acestor mijloace tehnice.
Conform prevederilor art. 4.2.1 din Normativ I18/2002, nu este necesara echiparea
constructiei cu instalatie de detectare si semnalizare a incendiilor.
Conform prevederilor art. 4.1 din Normativ P118/2/2013 nu este necesara echiparea
constructiei cu hidranti de incendiu interiori.
Conform prevederilor art. 6.1 din Normativ P118/2/2013 nu este necesara echiparea
constructiei cu hidranti de incendiu extriori
5. CONDITII SPECIFICE PENTRU ASIGURAREA INTERVENTIEI IN CAZ
DE INCENDIU.
a) sursa de alimentare cu apa, substante de stingere si rezervele asigurate
Alimentarea cu apa se realizeaza de la reteaua.
b) sursa de alimentare cu energie electrica,gaze,alte utilitati
Alimentarea cu energie electric si gaze este realizata de la retea.
c) date privind serviciul privat pentru situatii de urgenta
Nu este cazul, nefiind necesara infiintarea unui astfel de serviciu.
d) zone, incaperi si spatii in care se gasesc substante si materiale periculoase si
pentru care sunt necesare produse de stingere si echipamente speciale
Nu este cazul, nefiind astfel de zone.
6.MASURI TEHNICO-ORGANIZATORICE
Modul de incadrare in nivelurile de performanta din punct de vedere al securitatii la
incendiu se considera corespunzator reglemetarilor tehnice din domeniu.
In eventualitatea unui incendiu se va intrerupe alimentarea cu energie electrica si se
va anunta telefonic:
- Inspectoratul pentru situatii de urgenta Crisana (telefon 112)
- S.C. ELECTRICA S.A.
- Politia
- Ambulanta
Personalul angajat va fi instruit pentru a cunoaste normele ce se impun in caz de
necesitate. Activitatea de prevenire si stingere a eventualelor incendii constituie sarcini care
se inscriu in fisele posturilor. Persoanele cu atributii de conducere trebuie sa asigure celor
din subordine care au stabilite prin fisele posturilor sarcini si responsabilitati de aparare
impotriva incendiilor, timpul si conditiile necesare desfasurarii activitatilor aferente
indeplinirii in bune conditii a respectivei sarcini. Sunt obligatorii urmatoarele activitati:

15

S.C. ARCHIBET SRL


J05/998/2013
ORADEA, Str. Graurilor, nr. 14

LUCRARE: Centru educational in domeniul turismului


BENEFICIAR: SC TILMS SRL
AMPLASAMENT: Sat. Saldabagiu de Munte, Bihor

instruirea periodica privind normele, regulile, si masurile specifice de aparare


impotriva incendiilor, precum si asupra sarcinilor ce le revin din planul de
interventie
- participarea la instruire si exercitiile privind prevenirea si stingerea incendiilor,
stabilite potrivit legii
- afisarea planurilor de evacuare in caz de incendiu in fiecare camera
- organizarea apararii impotriva incendiilor pe locurile de munca (stabilirea
componentei echipelor care trebuie sa asigure salvarea si evacuarea persoanelor
si a bunurilor materiale,organizarea efectiva a interventiei prin nominalizarea
celor care trebuie sa utilizeze sau sa puna in functiune mijloacele tehnice din
dotare)
Datele privind organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor pe locurile de
munca, se inscriu intr-un formular tiparit pe un material rezistent,de regula carton si se
afiseaza intr-un loc vizibil si mai putin afectat de incendiu.
In ceea ce priveste documentele principale de organizare a apararii impotriva
incendiilor pe durata exploatarii constructiei se stabilesc urmatoarele:
- instructiunile de aparare impotriva incendiilor, schemele de prevenire si stingere,
planurile de evacuare in caz de incendiu se actualizeaza, se utilizeaza si se
afiseaza conform reglementarilor specifice
- planurile de interventie se intocmesc ori se actualizeaza, dupa caz, in situatiile
reglementate sau impuse de conditiile concrete privind apararea impotriva
incendiilor
- punerea in aplicare a planurilor de evacuare si a planurilor de interventie este
obligatorie in situatiile de urgenta publisca de incendiu, precum si la exercitiile si
aplicatiile tactice de interventie
Se vor intocmi si afisa planurile de evacuare si de depozitare a marfurilor.
Se va nominaliza o persoana care sa coordoneze activitatea de aparare impotriva
incendiilor.
Se vor asigura conditiile pentru ducerea la indeplinire a sarcinilor si obligatiilor ce
revin proprietarului si utilizatorului potrivit Legii nr.307/2006 privind apararea impotriva
incendiilor si Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de
urgenta,aprobate prin Ordinul nr.712/2005 modificate si completate prin Ordinul
nr.786/2005.

ntocmit:
arh. Valicec Mircea D.

16