Sunteți pe pagina 1din 1

ANALIZA OFERTEI

TIMP
TERMEN
MODALITATE
DE
DE
DE PLATA
LIVRARE
PLATA

FIRMA

PRET

AVANS

TRANSPORT

GARANTIE

TOTAL

SC MAIRON SA

10

41

SC DAMILA
SRL

10

34

SC BADUC SA

10

10

40

Analiza s-a realizat prin acordare de puctaje de la 1 la 10 in functie de


caracteristicile cerute .
Cea mai buna oferta a fost prezentata de catre SC MAIRON SA cu care se ca
incheia un contract de achizitie.