Sunteți pe pagina 1din 4

MOTORULDIESELCONTEMPORAN

ASPECTEPRIVINDCAMERADEARDERE

Tabelul2.2 [19]

2.2.5. Durabilitatea motoarelor

U~urinta la pornire in functie de tipul camerei de ardere

Motoarele cu camere de ardere unitare sunt supuse, fata de


motoarele eu eamere de ardere divizate, unor solicitari mecanice mai
reduse ~i implicit uzura lor va fi mai redusa (Fig. 2.12).
.......

.. ".

Tipul camerei de ardere


Conditii initiale
Preincalzire

I@

"

I
I

Limita de pomire

IDI-CSV

IDP

IDV

< 40C

<OC

< -10 C

-24C

-20 C

-28C

2.2.7. Dimensiunile de gabarit


Motoarele cu camera de ardere divizata au dimensiuni de
gabarit mai reduse (implicit masa mai mica), datorita eonditiilor de
functionare cu un coefieient de exces de aer mai redus dedit motoarele
eu eamere de ardere unitare.

40 20

PMI

Tabelul2.3
Parametri constructivi ai unui motor diesel echipat cu
diferite camere de ardere
20 40

40 20

PMI

20

40

Fig. 2.12. Variatia presiunii in timpul procesului de ardere pentru


diferite camere de ardere.

2.2.6. U~urinta la pornire


La motoarele eu injectie direetii, suprafata de sehimb de ciildurii
a camerei de ardere este mai midi decat a motoarelor cu injectie
indirecta, deci pomesc mai u~or.
Pentru u~urarea pomirii la motoarele cu camere de ardere
divizate, se realizeaza, prin intermediul bujiilor ineandeseente, 0
incalzire locala in camera separata.

IDI-CSP
Tipul camerei de ardere

I ID I IDI-CSP I (geometrie

variabila)
PI' (kW/clllnd....>

128

UO,4

12

Ce(g/kWh)

219

230

219

Pmax(MPa)

13,2

11,3

10,8

Piston+segmenti

0,158

0,149

0,134

Biela

0,167

0,143

0,128

Arbore cotit

6,744

6,467

5,805

m (kg/kW)

Nota: Motorul este de tip SEMT PA 4 [19].

72

73

ASPECTE PRIVIND CAMERA DE ARDERE

MOTORUL DIESEL CONTEMDORAN

Tabelul 2.4
Valorile emisiilor poluante in functie de tipul camerei de ardere

2.2.8. Sistemul de injectie


.La camerele de ardere unitare, datorita presiunilor ridicate de
injectie (> 30 MPa) necesare realizarii unei pulverizari fine ~i omogene,.sistemul de injectie este mai complex.
Camerele de ardere de tip M ~i camerele de ardere divizate
necesita presiuni de injectie moderate (12...18 MPa).

2.2.9. Combustibilul

Camera
de ardere

IDV

La motorul eu injectie directa pulverizarea combustibilului ~i


formarea amestecului sunt influentate de proprietatile fizico-chimiee ale
aeestuia. Modificarea acestor proprietati duce la inrautatirea arderii.
La motorul cu camere de ardere divizata formarea amestecului
este mai putin dependenta de caracteristicile pulverizarii datorita
incalzirii de la peretele camerei separate ~i expulzarii violente a
fluidului motor in aerul din eilindru. Ca urmare, aceste motoare pot
utiliza 0 gama mai larga de combustibili.

2.2.10. Emisiile poluante

"11

Formarea amestecului, des:ta~urareaprocesului de ardere, nivelul ~i compozitia emisiilor poluante sunt direct influentate de
particularitatile arhitecturii camerei de ardere.
Concentratiile emisiilor de HC, CO, NOx, particulele in
suspensie, pentru diferite eamere de ardere, sunt prezentate
comparativ in tabelul2.4 [19], figurile 2.13, 2.14.

Irll

IDP

1500

[ 1000
~
><
o
z
~

500
...............

o
1

Iv 5

Fig. 2.13. Concentratia de NO. din gazele de evacuare pentru


diferite camere de ardere.

II
Illn

II

74

75

MOTORUl DIESELCONTEMPORAN

----

csp
10

2.2.12. ConcIuzii

csv -.-.400

ASPECTEPRIVINDCAMERADEARDERE

,I

HC [ppm]

~;~l~

".

200

f"'..;_._::....

15

o
600

"
,.
. ,,

400

..... .

200

--.-

....

"

"

.......----

600

I
i

400

-.-.

200

.1
1

.,.",

.....

0_

1000

"-3000

5000

5000

Fig. 2.14. Analiza experimentala a concentratiilor de CO ~ialdehide


din gazele de evacuare pentru un motor echipat cu trei variante de
camera de ardere.

2.2.11. Cheltuielile de exploatare


Datorita intretinerii mai u~oare a sistemului de injectie (vezi
2.2.8.), la motoarele eu eaniere de ardere divizate, eheltuielile de
exploatare tehnica sunt mai reduse. Dar tinand cont ca 70-75% din
cheltuielile de exploatare sunt eheltuieli eu combustibilul, motoarele
cu injectie directa au economicitate mare deci sunt mai avantajoase.
76

In urma analizei comparative a criteriilor luate in considerare


pentru diferite camere de ardere, se poate afirma ca alegerea tipului de
camera de ardere depinde de destinatia motorului. Asfel, camera de
ardere unitara se recomanda pentru motoarele stationare, navale ~i de
tractiune grea datorita economicitatii ridicate. Camera de ardere
separata de vartej se recomanda la motoarele de turatie mare
(4000...5000 rot/min) dar pentru 0 cilindree mica (1500...2000 cm3)
[9, 13]. Motorul cu camera separata de preardere se poate folosi ~i in
cazul cilindreelor mari datorita mersului sau lini~tit.
In prezent se manifesta ca ~itendinta utilizarea injectiei directe
in volum (multijet) ~i la motoarele de automobil datorita avantajelor
pe care Ie ofera fatAde injectia indirecta ~ianume:
cre~terea economicitatii cu 15...20%;
emisii poluante relativ reduse;
acela~i nivel de putere;
HC, CO aproximativ la fel;
continut de particule in suspensie mai mic;
pornire mult mai u~oara;
utilizarea cu succes a supraalimentarii, datorita nivelului
termic redus.
Dezavantajele majore sunt nivelul ridicat al zgomotului ~i
emisia de NOxputin mai mare.
Injectia directa pe perete (cu un singur jet) prezinta 0 serie de
dezavantaje in comparatie cu injectia multijet, ~ianume:
economicitate mai mica;
nivel de putere mai redus;
presiune medie efectiva mai mica;
emisii de HC mai mari;
inaltimea de compresie a pistonului mai mare.

77

MOTORUl DIESELCONTEMPORAN

10
I

400

2.2.12. Concluzii

-.-.-~--I

CSY
CSP

ASPECTEPRIVINDCAMERADEARDERE

,I

HC [ppmJ

".

r~~~~~~

200

15

o
600

.....

200

II

'

'....

'Ii
III

...i

600

~~~~~ ~O]l

o
I

.I

400

,.i

.,.",

200

.... '0'

"--

0_

1000

!I'IIII

,--.........-

;II

A
,r---t
,
,i ,'
..

400

3000

5000

5000

Fig. 2.14. Analiza experimentala a concentratiilor de CO ~iaIdehide


din gazeIe de evacuare pentru un motor echipat cu trei variante de
camera de ardere.

2.2.11. Cheltuielile de exploatare


Datorita intretinerii mai u~oare a sistemului de injectie (vezi
2.2.8.), la motoarele eu eamere de ardere divizate, eheltuielile de
t'xploatare tehnica sunt mai reduse. Dar tinand cont ca 70-75% din
eheltuielile de exploatare sunt cheltuieli cu combustibilul, motoarele
cu injectie direcm au economicitate mare deci sunt mai avantajoase.
76

In urma analizei comparative a criterlilor luate in considerare


pentru diferite camere de ardere, se poate afirma ca alegerea tipului de
camera de ardere depinde de destinatia motorului. Asfel, camera de
ardere unitara se recomanda pentru motoarele stationare, navale ~i de
tractiune grea datorita economicitatii ridicate. Camera de ardere
separata de vartej se recomanda la motoarele de turatie mare
(4000...5000 rot/min) dar pentru 0 cilindree mica (1500...2000 cm3)
[9, 13]. Motorul cu camera separata de preardere se poate folosi ~i in
cazul cilindreelor mari datorita mersului sau lini~tit.
In prezent se manifesta ca ~itendinta utilizarea injectiei directe
in volum (multijet) ~i la motoarele de automobil datorita avantajelor
pe care Ie ofera fata de injectia indirecta ~ianume:
cre~terea economicitatii cu 15...20%;
emisii poluante relativ reduse;
acela~i nivel de putere;
HC, CO aproximativ la fel;
continut de particule in suspensie mai mic;
pornire mult mai u~oara;
utilizarea cu succes a supraalimentarii, datorita nivelului
termic redus.
Dezavantajele majore sunt nivelul ridicat al zgomotului ~i
emisia de NOxputin mai mare.
Injectia directa pe perete (cu un singur jet) prezinta 0 serie de
dezavantaje in comparatie cu injectia multijet, ~ianume:
economicitate mai mica;
nivel de putere mai redus;
presiune medie efectiva mai mica;
emisii de HC mai marl;
inaltimea de compresie a pistonului mai mare.

77