Sunteți pe pagina 1din 8

MINISTERUL EDUCAIEI NAIONALE

SCOALA GIMNAZIALA COM.LAPOS,JUD.PRAHOVA


Avizat responsabil comisie metodica:
PROFESOR DIRIGINTE: PARASCHIV FLORIAN MARIUS
AN SCOLAR 2015-2016
PLANIFICAREA ACTIVITATII LA CONSILIERE SI ORIENTARE
CLASA a VII-a
OBIECTIVE CADRU( Programa de consiliere si orientare 5286/9.10.2006):
1. Dezvoltarea capacitatii de autocunoastere si a atitudinii pozitive fata de sine
2. Dezvoltarea abilitatilor de interrelationare in contexte variate
3. Dezvoltarea abilitatilor de utilizare a informatiilor in procesul de invatare
4. Dobandirea abilitatilor de explorare si planificare a carierei
5. Exersarea abilitatilor de management al unui stil de viata de calitate

Planificare anual
Nr.crt
1
2
3
4
5

MODULUL
Autocunoatere i dezvoltare personal
Comunicare i abiliti sociale
Managementul informaiilor i al nvrii
Planificarea carierei
Calitatea stilului de via

Total ore

Semestrul 1 18
sptmni
Numr de ore - 18
3
4
4
3
4

18

Semestrul 2 18
sptmni
Numr de ore - 18
4
3
3
3
4

17

Anual
Numr de ore
7
9
9
3
8

35

Menionez c n perioada 4-8 aprilie 2016 (S9) se desfoar sptmna dedicat activitilor extracurriculare i extracolare ,,coala
altfel avnd orar specific.

Planificare semestrial - semestrul I


Modulul
tematic
1.AUTOCUNOATERE
I
DEZVOLTARE
PERSONAL

2.COMUNICAR
E SI ABILITATI
SOCIALE

Coninuturi

Obiective
de
referina

1.1 Autocunoatere
Stima de sine: ce
este stima de sine
i n ce situaii se
manifest.
Atitudinea
pozitiv fa de
propria persoana.
1.2 Schimbare,crete
re,
dezvoltare
Caracteristicile
preadolescenei:sc
himbrile
fizice,dezvoltarea
personalitaii
2.1 Managementul
emotiilor
Relatia dintre
evenimente,gandu
ri si emotiile
generate.
Cum facem fata
emotional
situatiilor dificile?

1.1 sa
identifice
situatii in care
se manifesta
stima de sine;
1.2 sa
exemplifice
caracteristici
specifice
preadolescente
i;

Tema

Dat
a
S 13

1.Povestea unei
reusite
2.Autocunoaterea i
stima de sine

S 15

S4
3.EU la
inceputul clasei
a VII-a

2.1 sa exerseze
exprimarea
adecvata a
emotiilor;
2.2 sa exerseze
comportament
e de cooperare
in grup;
3.1 sa acceseze
diferite surse
de informatii
cu rol in

Resurse
procedurale

Resur
se
mat.

Eval.

-studiu de caz; conversatie, Dictionar


problematizare.
Tabla
-lucru in echipa: ce este
Creta
reusita, definitii personale
-analiza personaje celebre
-observatie, conversatie,
Fotografi
exercitiu
i
-proiect ,,Cum ma vad eu
Chestion
( fotografii personale);
ar
-activitate frontala, joc de
rol
-observatie,conversatie,ex
Coli A3
- lucru individual
Carioci
(localizare in ,,arborele
Coli A4
devenirii);
-propuneri/dezbatere pentru
activitile din sptmna
6-01.04.2014

Evaluare
orala

Evaluare
proiect
personal

Obs

Invit
Prof
psiholog

Evaluare
produs,,arborele
devenirii

1.Emotiile ne
afecteaza
comunicarea
eficienta

S9

-lucru in pereche
(corespondenta imagine stare sufleteasca sugerata);
-joc de rol in perechi;
-masa rotunda;

Tabla
Creta

Obs.
sistematica

2.Cum
intervenim in
caz de accident,
cutremur,
incendii si alte

S8

- dezbatere cu invitati
(colaborare cu Politia
locala)

Material
grafic

Evaluare
orala

Invit
colab

3.
MANAGEMENT
UL
INFORMATIIL
OR SI AL
INVATARII

2.2 Abilitati sociale


Importanta
contributiei
fiecarui membru
al unui grup la
activitatea
grupului.
Avantajele
cooperarii n
grup.
Solidaritate.

adaptarea
scolara;

3.1 Managementul
informatiilor
Modalitati de
identificare a
informatiilor.
Rolul
informatiilor in
procesul de
cunoastere,
invatare,
acomodare.

3.2 sa
analizeze
factorii
favorizanti ai
invatarii ai
invatarii
eficiente;

3.2 Invatare eficienta


Factorii
favorizanti/
frenatori ai
invatarii eficiente

situatii de
necesitate.
3.Liderul, un
personaj de
urmat

S7
.

4. Primul
ajutor.

S6

1.Creativitatea
ca tehnica de
stimulare a
invatarii

2. PC-ul
prieten si
duman
3.Sa invatam
cum sa invatam.
Tehnici de
invatare
eficienta
4.Cartea o
pasiune.

-observatia, exercitiul
didactic
-recunoasterea
tipologiilor
-joc de rol
Observatia,explicatia,
exercitiul
-studiu de caz;
-prelucrare mat.informativ

Materiale
Informati
ve scris si
Ppt
Fise
informati
ve
pliante

Observare
sistematica

S 17

-dezbatere tematica
-,,tehnica
ciorchinelui,lucru
individual;exercitiu didactic

-fise de
lucru

Ev.mat.
scrise

S 18

-lucru individual: ,,PC-ul in


viata mea
-lucru in echipe:dezbatere
PC=prieten/dusman
-brainstorming
-exercitii de descoperire a
stilurilor de invatare
(auditiv,vizual, practic sau
kinestezic)

Tabla
Creta
caiete

Ev orala

chestiona
re

Ev.
produs
(chestion
ar

Conversatie, obs.
Prezentarea unei
cri,articol citit n ultima
lun.

Caiete,
fise de
lectura

Aprecier
i verbale

S 10

S 16

Simulare
pt.a se fixa
comporta
ment

Invitat
bibl

4.1 Explorarea
4.PLANIFICARE carierei
A CARIEREI
Caracteristicile
unei activitati
sarcini,responsabi
litati, mediu de
lucru,
echipamente, orar.
Evolutia
ocupatiilor

Calitatea
relatiilor sociale
Apartenenta la
grup.
Rolul grupului in
formularea si in
realizarea
optiunilor
personale.
1.2

5.CALITATEA
STILULUI DE
VIATA

4.1 sa prezinte
sarcinile si
responsabilitati
le asumate in
activitatea
preferata;
4.2 sa
identifice
schimbari ale
diferitelor
activitati
umane,aparute
in timp;

5.1 sa
analizeze rolul
grupului in
formularea si
in realizarea
optiunilor
personale;
5.2 sa
identifice
alternativa
optima de

1. Motivatia
este un factor
important al
reusitei in viata

S5

-observatia, conversatia,
brainstorming

Tabla
creta

Evaluare
a
produsul
ui

2. Din nou
despre meserii,
profesii,
ocupatii.

S 14

-conv., explicatia
-chestionare;
-lucru individual( cautarea
in DEX a termenilor:
cariera,ocupatie,meserie,
profesie,functie,slujba/job);

,,Caiet de
dirigentie

dictionar

Evaluare
chestion
ar

,,Caiet de
dirigentie

dictionar

Evaluare
produse

-lucru in diade ( realizarea


expunere cu lamurirea
notiunilor mai putin
cunoscute,dialogul,chestion
arul; stabilirea,delimitarea
si clarificarea obligatiilor si
a drepturilor elevilor;

Mat.
informati
v
(ROI)

Obs
sistemati
ca

-repart.responsabilitati prin
metoda ,,bulgare de
zapada
-chestionar;
-conversatie

Post-it
uri

Obs
sistemati
ca

3.Explorarea
carierei
Dicionarul
ocupaiilor

1.Regulamentul
colii,regulamen
tul nostru

2.Organizarea
i distribuirea
responsabilitil
or n grup.

S3

S1

S2

Calitatea vietii
personale
Alegerea
alternativei
optime
( centura de
siguranta,
respectarea regulilor
de circulatie, a
normelor de prevenire
a incendiilor, a
normelor de prim
ajutor)
1.2

solutionare a
unei probleme
personale,porn
ind de la
resursele si
interesele
proprii.

3. Ne rezolvm
problemele in
timp util?
Timpul ca cea
mai importanta
resursa.

S 11

-comunicarea, dialogul;
-test ,,Banii sunt cea mai
importanta resursa sau
timpul?

Teste

Evaluare
cu
ajutorul
testelor

4.Cum respect
regulile de
circulatie.

S 12

-lucru in diade: reguli pe


care elevii le respecta ca
pietoni;
-joc de recunoastere a unor
semne de circulatie;
-dezbatere:,,A fi sau nu
correct in rol de pieton;

Mat
grafic

concurs

Planificare semestrial - semestrul II


Modulul
tematic
1.AUTOCUNOASTERE
SI
DEZVOLTARE
PERSONALA

Continuturi
1 Autocunoastere
Stima de sine: ce este stima
de sine si in ce situatii se
manifesta.
Atitudinea pozitiva fata de
propria persoana.
2 Schimbare,crestere,
dezvoltare

Obiective
de referinta
1.1 sa identifice
situatii in care se
manifesta stima
de sine;

1.2 sa exemplifice
caracteristici
specifice

Tema

Data

Resurse
procedurale

S14

-realizarea unei liste


cu trasaturile morale
cunoscute;
-exercitiu, lucru in
grup (fiecare membru
al grupului se
prezinta);
-expunere, conv.
-joc didactic

1. Jocuri didactice de
autocunoastere

2. Sporirea increderii in
sine

S6
.

Resurse
mat.

Evaluare

Tabla
Creta

Aprecieri verbale

chestionare;

Evaluare
scrisa

Obs.
S9Scoala
altfel

2.COMUNICARE SI
ABILITATI
SOCIALE

3.
MANAGEMEN
TUL

Caracteristicile
preadolescentei:schimbaril
e fizice,dezvoltarea
personalitatii,relatiile cu
colegii,asteptari

preadolescentei;

2.1 Managementul emotiilor


Relatia dintre
evenimente,ganduri si
emotiile generate.
Cum facem fata emotional
situatiilor dificile?
2.2 Abilitati sociale
Importanta contributiei
fiecarui membru al unui
grup la activitatea
grupului.
Avantajele cooperarii in
grup.
Solidaritate.

2.1 sa exerseze
exprimarea
adecvata a
emotiilor;

3.1 Managementul
informatiilor
Modalitati de identificare a
informatiilor.

3.1 sa acceseze
diferite surse de
informatii cu rol
in adaptarea
scolara;

2.2 sa exerseze
comportamente
de cooperare in
grup;

3. Optimismul,
pozitivismul, sunt alegeri
personale

S2

-joc de rol;
-expunere, obs.,conv.
-discutii libere;

Selectie de
materiale
grafice

Observatie
sistematica

4.Tipuri temperamentale

S8

-realizarea unui colaj


cu fotografii,
decupaje,desene,
timbre,autocolante;
-folosirea DEX
pentru termenii:
schimbare,
crestere,dezvoltare

Coli albe
markere
dictionare

Evaluarea
produselor
elevilor

S7

- joc ,,telefonul fara


fir
-lucru in diade
-lucru individual
( construirea unui
dialog potrivit
ilustratiei date)
-povestirea unei
glume/a unui banc;
-dialog imaginar de
maximum 5 intrebari;

--

Ev.orala

--

Aprecieri verbale

-lucru frontal:
cautarea in DEX a
termenilor:
colectiv,clasa,grup,
gasca,banda;
-lucru in diade: clasa
de elevi/gasca=
avantaje/dezavantaje
-prezentarea surselor
de informare de catre
grupuri de elevi;
-discutii libere;
-realizarea unui colaj

Dictionare
Fise

Ev.produselor
realizate de echipe

,,Caiet de
evaluare si
autoevaluare

Coli albe

Ev orala

1.Emotiile generatoare
de stres, Eustres si
distres.

2. Imbunatatirea
relatiilor cu ceilalti prin
comunicarea. Glumele.

S 13

3.Clas ori gac?

S 15

1.Zodiile i horoscopul.

S3

2. Destinatii de vacanta

S 12

Ev colaje

din Romnia

INFORMATIIL
OR SI AL
INVATARII

4.PLANIFICAR
EA CARIEREI

Rolul informatiilor in
procesul de cunoastere,
invatare, acomodare.
3.2 Invatare eficienta
Explorarea
Factorii favorizanti/
4.1
carierei
Caracteristicile unei
activitati
sarcini,responsabilitati,
mediu de lucru,
echipamente, orar.
Evolutia ocupatiilor

Calitatea relatiilor
sociale
Apartenenta la grup.
Rolul grupului in
formularea si in realizarea
optiunilor personale.
3 Calitatea vietii
2

5.CALITATEA
STILULUI DE
VIATA

3.2 sa analizeze
factorii
favorizanti ai
4.1 sa prezinte
sarcinile si
responsabilitatile
asumate in
activitatea
preferata;
4.2 sa identifice
schimbari ale
diferitelor
activitati
umane,aparute in
timp;

5.1 sa analizeze
rolul grupului in
formularea si in
realizarea
optiunilor
personale;
5.2 sa identifice
alternative optima

cuprinzand
imagini/informatii
despre monumentele
UNESCO;
-lucru individual
-lucru in diade:
comentarea
proverbului:,,Invata
la tinerete ca sa stii la
batranete;
-prezentari ;
-discutii libere;
- lucru pe
echipe/dezbatere
Timpul liber trebuie
pierdut sau ctigat?

markere

S 17

3. Evolutia ocupatiilor.
Ocupatii cerute pe piata
muncii
1.Insemne de om educat

S16

2.EU la sfarsitul clasei


a VII-a

S 18

3.Cum iau notite?


Cat /cum studiez?

S4

1.A fi responsabil

S1

2.De la hobby la viitoarea


cariera

S5

Tabla
creta

Obs.sistematica

Tabla
creta

Obs.sistematica

-studiu individual:
DEX;
-reprezentare grafica
a notiunilor;
-proverbe;

Dictionare
Tabla
Creta

Ev desene

-studiu de caz
-dezbatere
-brainstorming
-studiu de
caz,dezbatere

Internet

Evaluarea
materialelor
preg.de elevi
Evaluare orala

-chestionar :
Situatia mea
scolara,ce am
invatat,ce am gresit,
cum ma voi pregati

Tabla creta
Caiet de
consiliere si
orientare
Chestionare

Aprecieri verbale

personale
Alegerea alternativei
optime
( centura de siguranta,
respectarea regulilor de

de solutionare a
unei probleme
personale,pornind
de la resursele si
interesele proprii.

3.Calitatea vietii

S 10

4.Respectarea normelor.

S 11

pentru clasa a VIII-a,


planuri pentru
vacanta mare.
-conversatia,dialogul;
-dezbatere cu
invitati(medicul de
familie/stomatologul)
-conversatia,dialogul;
-dezbatere cu
invitati(psihologul
colii)

Mat.inf.

Ev orala

invitat

Tabla
Creta

Obs.sistematica

invitat