Sunteți pe pagina 1din 1

Anexa 5

Bugetul proiectului pensiune turistic


Capitole de cheltuieli

lei

Cheltuieli pentru amenajarea terenului


amenajare teren
amenajare pentru protectia mediului
Cheltuieli pentru utilitati aferente obiectivului
Instalatii de canalizare
bransament la reteaua de apa
bransament electric
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
obtinerea autorizatiei de construire
taxa inspectia de stat in constructii
studii teren
proiect tehnic
caiet de sarcini
servicii de consultanta la elaborare proiect
servicii de consultanta la implementare proiect
verificare tehnica a proiectului
asistenta tehnica la implementare
supravegherea executiei prin inspectori de santier
Cheltuieli pentru constructii si instalatii interioare
terasamente
constructii rezistenta
compartimentari, finisaje
sarpanta, invelitoare
izolatii
instalatii electrice
instalatii sanitare
instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, radio-TV
instalatii de telecomunicatii
Utilaje si echipamente tehnologice cu montaj
Dotari
achizitii mobilier si alte dotari interioare
echipament audio-video
Alte cheltuieli
organizare de santier
cheltuieli diverse si neprevazute
TOTAL GENERAL FARA TVA
TVA 19%
TOTAL GENERAL

2.880
1.880
1.000
9.890
5.811
2.859
1.220
29.377
2.400
2.500
500
5.586
559
2.812
4.220
900
3.600
6.300
243.996
2.025
81.787
99.062
24.644
5.710
5.783
12.639
11.321
1.025
13.860
35.000
31.750
3.250
7.856
3.808
4.048
342.859
65.143
408.002

1/1