Sunteți pe pagina 1din 1

Acte necesare eliberarii avizului si autorizatiei sanitare de functionare

ACTE OBLIGATORII:
- Act detinere spatiu
- Plan de detaliu al obiectivului
- Plan de incadrare in zona
- Memoriu sanitar descriptiv
- Tabel angajati
- Declaratie privitoare la conditiile sanitare
- Contractele utilitati
ACTE NECESARE DUPA CAZ:
- Aviz sanitar de construire-reamenajare
- Autorizatie de constructie
- Diplome cursuri de igiena
- A.S.F.original si copie
- Acordul vecinilor
- Talonul masinii