Sunteți pe pagina 1din 1

DOCUMENTE NECESARE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE MEDIU

In baza Ordonantei nr.26/2001 si HG nr.625/2001


- ACTUL DE DETINERE AL SPATIULUI IN CARE SE DESFASOARA ACTIVITATEA SAU
A SEDIULUI SOCIAL
(Contract inchiriere, contract de vanzare-cumparare,etc.)
- CONTRACTELE DE UTILITATI
(Apa, Canal, Energie electrica, Gaze, Salub)
- PLAN INCADRARE IN ZONA SI SI PLAN DE SITUATIE
- TAXA - TARIF - 30 RON
In cazul in care sediul social sau punctul de lucru este inchiriat se vor prezenta contractele de
utilitari ale locatarului si acordul acestuia privind asigurare cu utilitati a locatarului prin
contoarele proprii.