Sunteți pe pagina 1din 9

PROGRAMA

aferent examenului de admitere la stagiu


n vederea obinerii calitii de contabil autorizat,
sesiunea 2015
1. CONTABILITATE
Capitolul I
CONTABILITATE I RAPORTARE FINANCIAR CONFORME
REGLEMENTRILOR NAIONALE

I.

Contabilitatea i raportarea financiar a entitilor economice:


1.

Obligaii care revin, potrivit legii, persoanelor juridice, pe linia organizrii i conducerii
contabilitii.

2.

Aria de aplicare a OMFP 1.802/2014, moneda de raportare i criteriile de mrime (aria de


aplicare, moneda de raportare, calculul i analiza criteriilor de mrime i stabilirea
obligaiilor de raportare financiar)

3.

Obiectivul situaiilor financiare

4.

Utilizatorii situaiilor financiare. Caracteristicile calitative ale situaiilor financiare anuale.

Elementele situaiilor financiare (active, datorii, capitaluri proprii, cheltuieli, venituri,


fluxuri de numerar)

6.

Formatul i coninutul situaiilor financiare anuale pentru diferitele categorii de entiti n


funcie de criteriile de mrime (bilan, cont de profit i pierdere, situaia fluxurilor de
trezorerie, situaia variaiei capitalului propriu, note la situaiile financiare anuale).

7.

Principiile contabile generale. Reguli generale privind recunoaterea i evaluarea.

8.

Contabilitatea activelor imobilizate (definiii, delimitri, recunoatere i scoatere din eviden,


sistemul de conturi, evaluarea iniial, cheltuieli ulterioare, evaluarea la data bilanului,
amortizarea, ajustrile pentru depreciere, reevaluarea imobilizrilor corporale, cedarea i
casarea, imobilizri corporale utilizate n baza contractelor de leasing, tratamente contabile
aferente imobilizrilor necorporale, imobilizrilor corporale, investiiilor imobiliare, activelor
biologice de natura imobilizrilor corporale, activelor corporale de explorare i evaluare a
resurselor minerale, transferuri ntre diferite categorii de active, active primite prin transfer de la
clieni, imobilizri financiare, cerine de prezentri de informaii).

9.

Contabilitatea activelor circulante (definiii, delimitri, recunoatere i scoaterea din eviden,


sistemul de conturi, evaluarea iniial, evaluarea la data bilanului, evaluarea la ieire, tratamente
contabile pentru diferitele categorii de stocuri, pentru investiiile financiare pe termen scurt i
pentru casa i conturile la bnci, transferuri ntre diferite categorii de active i cerine de
prezentri de informaii).

10. Contabilitatea terilor (definiii, delimitri, sistemul de conturi, contabilitatea decontrilor cu


clienii, furnizorii, asigurrile i protecia social, bugetul statului i fondurile speciale, debitorii i
creditorii diveri, contabilitatea datoriilor financiare pe termen scurt, ajustrile pentru deprecierea
creanelor, contabilitatea cheltuielilor i a veniturilor n avans,cerine de prezentri de informaii).
11. Contabilitatea subveniilor (recunoaterea subveniilor, recunoaterea veniturilor din subveniile
aferente activelor, recunoaterea veniturilor din subveniile aferente veniturilor,
subveniile
nemonetare la valoarea just, rambursri de subvenii, cerine de prezentri de informaii)
12. Contabilitatea capitalurilor (definiii, delimitri, sistemul de conturi, contabilitatea capitalului
social, contabilitatea primelor i rezervelor, contabilitatea rezultatului reportat i a rezultatului
exerciiului, inclusiv corectarea erorilor contabile, repartizarea profitului, contabilitatea datoriilor
financiare pe termen lung, contabilitatea provizioanelor, datoriilor i activelor contingente (definiii,
delimitri i recunoatere, evaluare, delimitarea provizioane-datorii contingente, delimitarea

active-active contingente, utilizarea provizioanelor, categorii de provizioane, rambursarea


provizioanelor, prezentri de informaii)).
13. Contabilitatea veniturilor i cheltuielilor (recunoatere, evaluare, sistemul de conturi,
tratamente contabile aferente diferitelor categorii de venituri (venituri din vnzarea bunurilor,
venituri din prestri de servicii, venituri chirii i redevene, venituri din dobnzi i dividende, alte
venituri).
14. Contabilitatea elementelor extrabilaniere (delimitri, structuri, angajamente acordate i
primite, operaii n afara bilanului, active i datorii contingente).
15. ntocmirea i prezentarea situaiilor financiare individuale (delimitri, stabilirea balanei
conturilor nainte de inventariere, inventarierea general, operaii de regularizare, evenimente
ulterioare datei bilanului, balana conturilor dup inventariere, determinarea rezultatului
exerciiului, impozitarea profitului, distribuirea profitului, redactarea i prezentarea situaiilor
financiare, analiza financiar i interpretarea situaiilor financiare, raportul administratorilor,
auditarea sau verificarea situaiilor financiare anuale, aprobarea, semnarea i publicarea
situaiilor financiare anuale).
16. Raportul asupra plilor ctre Guverne.

II.

Contabilitate de gestiune:
1.

Calculul costului (clasificarea costurilor, pierderile, producia n curs de execuie, repartizarea


costurilor indirecte, imputarea raional).

2.

Sistemul conturilor de gestiune.

3.

Raportarea intern a informaiei din contabilitatea de gestiune.

BIBLIOGRAFIE:
1.

Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 454 din 18
iunie 2008, cu modificrile i completrile ulterioare.

2.

Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementrilor contabile privind
situaiile financiare anuale individuale i situaiile financiare anuale consolidate, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr.963 din 30 decembrie 2014

3.

Ordinul ministrului finanelor publice nr.65/2015 privind principalele aspecte legate de ntocmirea i
depunerea situaiilor financiare anuale i a raportrilor contabile anuale ale operatorilor economici la
unitile teritoriale ale Ministerului Finanelor Publice, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr.69 din 27 ianuarie 2015

4.

Ordinul ministrului finanelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea i
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 704 din 20 octombrie 2009.

5.

Ordinul ministrului economiei i finanelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile,


publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 870 i 870 bis din 23 decembrie 2008, cu
modificrile i completrile ulterioare.

6.

Ordinul ministrului finanelor publice nr. 1.826/2003 pentru aprobarea Precizrilor privind unele msuri
referitoare la organizarea i conducerea contabilitii de gestiune, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 23 din 12.01.2004.

7.

Ghid de aplicare a Reglementrilor contabile privind situaiile financiare anuale individuale i situaiile
financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP 1802/2014, Editura CECCAR, 2015.

8.

***, Standardul profesional nr. 21: Misiunea de inere a contabilitii, ntocmirea i prezentarea situaiilor
financiare, ediia a IV-a, revizuit i adugit, Editura CECCAR, Bucureti, 2011.

2. FISCALITATE

I.

Impozitul pe profit:
1.

Sfera de cuprindere a impozitului. Contribuabilii i baza de impozitare

2.

Perioada impozabil

3.

Cotele de impozitare

4.

Determinarea profitului impozabil


deductibile, cheltuieli nedeductibile)

5.

Plata impozitului i depunerea declaraiilor fiscale

6.

Reinerea impozitului pe dividende

7.

Reorganizrile, lichidrile i alte transferuri de active i titluri de participare.

(venituri

impozabile,

venituri

neimpozabile,

cheltuieli

8.
Reguli fiscale pentru contribuabilii care aplic reglementrile contabile conforme cu Standardele
Internaionale de Raportare Financiar
9.
Facilitile fiscale acordate la stabilirea profitului impozabil (facilitile fiscale acordate pentru
activitile de cercetare-dezvoltare, scutirea profitului reinvestit)

BIBLIOGRAFIE:
1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 927 din
23 decembrie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare,Titlul II: Impozitul pe profit.
2. Hotrrea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1 1 2 din 06
februarie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul II: Impozitul pe profit.

II.

Impozitul pe veniturile microntreprinderilor:


1. Definiia microntreprinderii
2. Reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microntreprinderilor
3. Baza impozabil
4.Plata impozitului i depunerea declaraiilor fiscale.

BIBLIOGRAFIE:
1.

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 927 din
23 decembrie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul IV1: Impozitul pe veniturile
microntreprinderilor.

2.

Hotrrea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1 1 2 din 06
februarie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul IV1: Impozitul pe veniturile
microntreprinderilor.

III.

Impozitul pe venit:
1.

Sfera de aplicare. Contribuabilii si baza de impozitarei.

2.

Perioada impozabil.

3.

Cotele de impozitare.

4.

Impozitarea veniturilor din activiti independente.

5.

Impozitarea veniturilor din salarii.

6.

Impozitarea veniturilor din cedarea folosinei bunurilor.

7.

Impozitarea veniturilor din investiii (dividende i dobnzi).

8.

Impozitarea veniturilor din pensii

9.

Impozitarea veniturilor din activiti agricole, silvicultur i piscicultur

10. Impozitarea veniturilor din premii i din jocuri de noroc


11. Impozitarea veniturilor din transferul proprietilor imobiliare din patrimoniul personal
12. Impozitarea veniturilor din alte surse.
13. Determinarea venitului net anual impozabil i a impozitului pe venitul net anual impozabil

BIBLIOGRAFIE:
1.

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 927 din
23 decembrie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul III: Impozitul pe venit.

2.

Hotrrea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1 1 2 din 06
februarie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul III: Impozitul pe venit.

IV

Contribuiile sociale obligatorii

1. Contribuabilii sistemelor de asigurri sociale;


A.
Contribuii sociale obligatorii privind persoanele care realizeaz venituri din salarii, venituri asimilate
salariilor i venituri din pensii, precum i persoanele aflate sub protecia sau n custodia statului
B.
Contribuii sociale obligatorii privind persoanele care realizeaz venituri impozabile din activiti
independente, activiti agricole, silvicultur, piscicultur, din asocieri fr personalitate juridic, precum i
din cedarea folosinei bunurilor:
C.
Contribuia de asigurri sociale de sntate privind persoanele care realizeaz alte venituri, precum
i persoanele care nu realizeaz venituri
2. Baza de calcul al contribuiilor sociale individuale si a celor datorate de angajatori, entiti asimilate
angajatorului i orice pltitor de venituri de natur salarial sau asimilate salariilor;
3. Excepii generale si specifice
4. Cotele de contribuii sociale obligatorii
5. Calculul, reinerea i virarea contribuiilor sociale
6. Depunerea declaraiilor

Bibliografie:
1. Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 927 din 23
decembrie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul IX ^2;
2. Hotrrea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 112 din 06 februarie
2004, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul IX ^2;
3. REGULAMENTUL (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European i al Consiliului din 29 aprilie 2004,
privind coordonarea sistemelor de securitate social;
4. REGULAMENTUL (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European i al Consiliului din 16 septembrie 2009,
de stabilire a procedurii de punere n aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea
sistemelor de securitate social;
5. REGULAMENTUL (UE) nr. 1244/2010 al Comisiei din 9 decembrie 2010
de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European i al Consiliului privind coordonarea sistemelor
de securitate social i a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European i al Consiliului de
stabilire a procedurii de punere n aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004.

V.

Impozitul pe veniturile obinute din Romnia de nerezideni i impozitul pe reprezentanele


firmelor strine nfiinate n Romnia:
1. Sfera de cuprindere a impozitului.
2. Contribuabili

3. Veniturile impozabile obinute din Romnia de nerezideni.


4. Scutiri de la impozitul pe veniturile obinute din Romnia de nerezideni.
5. Cotele de impozitare. Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conveniilor de evitare a
dublei impuneri i ale legislaiei Uniunii Europene.
6. Conveniile de evitare a dublei impuneri. Certificatul de rezidena fiscala
7. Certificatele de atestare a impozitului pltit n Romnia de nerezideni
8. Stabilirea impozitului pe reprezentane contribuabili, impozitul stabilit, termene de plat a
impozitului i depunerea declaraiei fiscale.
9.

Obligaii declarative i de plat

BIBLIOGRAFIE:
1.

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 927 din
23 decembrie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul V: Impozitul pe veniturile obinute din
Romnia de nerezideni i impozitul pe reprezentanele firmelor strine nfiinate n Romnia.

2.

Hotrrea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1 1 2 din 06
februarie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul V: Impozitul pe veniturile obinute din
Romnia de nerezideni i impozitul pe reprezentanele firmelor strine nfiinate n Romnia.

3.

Ordinul ministrului finanelor publice nr. 724/2011 pentru aprobarea formularisticii prevzute de art. 118
i 120 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal i stabilirea competenelor n ceea ce privete
semnarea acestor formulare, publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 131 din 22 februarie 2011.

4.

Ordinul ministrului finanelor publice nr. 74/2012 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidena
fiscal n Romnia a persoanelor fizice, publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 73 din 30 ianuarie
2012.

VI. Impozitele i taxele locale:


1. Impozitul pe cldiri
2. Impozitul i taxa pe teren
3. Impozitul pe mijloacele de transport
4. Obligaii declarative i de plat

BIBLIOGRAFIE:
1.

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 927 din
23 decembrie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul IX: Impozite i taxe locale.

2.

Hotrrea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 112 din 06
februarie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul IX: Impozite i taxe locale.

VII.

Impozitul pe construcii:
1. Contribuabili
2. Baza impozabil
3. Plata impozitului i depunerea declaraiilor fiscale

BIBLIOGRAFIE:
1.

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 927 din
23 decembrie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul IX3: Impozitul pe construcii;

2.

Hotrrea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea a II-a, nr. 112 din 06
februarie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul IX3: Impozitul pe construcii.

VIII. Taxa pe valoarea adugat (TVA):


1.

Aplicarea teritorial

2.

Persoanele impozabile

3.

Operaiunile cuprinse n sfera de aplicare a taxei pe valoarea adugat

4.

Locul operaiunilor cuprinse n sfera de aplicare a taxei pe valoarea adugat

5.

Faptul generator i exigibilitatea taxei pe valoarea adugat

6.

Sistemul de TVA la ncasare

7.

Baza de impozitare

8.

Cotele de tax pe valoarea adugat

9.

Regimul deducerilor

10. Deducerea taxei pentru persoana impozabil cu regim mixt i persoana parial impozabil
11. Perioada fiscal
12. Msuri de simplificare
13. Operaiunile scutite de taxa pe valoarea adugat.
14. nregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata
15. Documente i declaraii specifice. Obligaii de plat

BIBLIOGRAFIE:
1.

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 927 din
23 decembrie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul VI: Taxa pe valoarea adugat.

2.

Hotrrea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1 1 2 din 06
februarie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul VI: Taxa pe valoarea adugat.

IX. Accizele:
1.

2.

Regimul accizelor armonizate:

sfera de aplicare, faptul generator, eliberarea pentru consum, exigibilitatea, calculul accizelor,
termenul de plat, pltitorii de accize;

regimul de antrepozitare fiscal:

scutirile i exceptrile de la plata accizelor;

restituirile de accize;

Alte produse accizabile: sfera de aplicare; calculul accizelor; pltitorii; exigibilitatea; termenul de
plat; scutirile de la plata accizelor.

BIBLIOGRAFIE:
1.

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 927 din
23 decembrie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul VII: Accize i alte taxe speciale.

2.

Hotrrea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
571/2003 privind Codul fiscal, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1 1 2 din 06
februarie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare, Titlul VII: Accize i alte taxe speciale.

3. DREPT

I.

II.

III.

Regimul juridic privind desfurarea activitilor economice de ctre persoanele fizice


autorizate, ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale:
1.

Caracterul general al conceptului de profesionist potrivit art. 3 din Noul Cod civil i corelarea
acestuia cu noiunea de ntreprindere.

2.

Condiiile necesare nregistrrii i autorizrii celor trei forme de organizare a activitilor economice
desfurate de ctre persoane fizice: persoana fizic autorizat, ntreprinderea individual,
ntreprinderea familial.

3.

Regimul juridic al persoanei fizice autorizate, al ntreprinderii individuale i al ntreprinderii familiale.

4.

Patrimoniul de afectaiune i patrimoniul profesional individual, n temeiul Noului Cod civil i al


Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 44/2008, cu modificrile i completrile ulterioare.

Societatea cu personalitate juridic reglementat de Legea nr. 31/1990 una dintre formele
societare prevzute i de Noul Cod civil n Capitolul VII din Titlul IX al Crii V:
1.

Contractul de societate condiii de fond i de form; forme societare.

2.

Societatea reprezint o persoan juridic de naionalitate romn; capacitatea juridic i atributele


de identificare a societilor: firm, emblem, sediu etc.

3.

Obligaiile sociale modul n care asociaii, acionarii rspund pentru aceste obligaii sociale.

Constituirea i nmatricularea societilor cu personalitate juridic reglementate de Legea nr.


31/1990:
1.

Actul constitutiv meniuni; condiii de fond i condiii de form.

2.

Capitalul social subscris i vrsat n faza constituirii. Evaluarea aportului n natur, rspunderea
fondatorilor i a primilor membri ai consiliului de administraie, respectiv a directoratului i a
consiliului de supraveghere pentru subscrierea capitalului social, existena capitalului vrsat.
Mijloace de verificare a capitalului vrsat i asigurarea integritii acestuia.

3.

Aciunile i prile sociale caracterizare i mod de transmitere. Drepturile i obligaiile deintorilor


de aciuni i pri sociale. Situaia aciunilor nominative i a prilor sociale care nu au fost integral
achitate (nu s-au efectuat vrsminte).

4.

Formaliti specifice pentru constituirea societii pe aciuni prin subscriere public.

5.

nmatricularea societilor n registrul comerului i efectele nmatriculrii.

6.

Efectele nclcrii cerinelor legale de constituire a societilor cu personalitate juridic.

IV. Funcionarea societilor cu personalitate juridic reglementate de Legea nr. 31/1990:


1.

Reguli comune privind funcionarea societilor cu personalitate juridic:


Regimul juridic al aporturilor la capitalul social;
Regimul juridic al dividendelor;
Rezervele societii: categorii de rezerve, modul de constituire a rezervelor;
Obligaiile i rspunderea administratorilor societilor cu personalitate juridic reglementate de
Legea nr. 31/1990.

2.

Funcionarea societilor pe aciuni:


Adunrile generale ale acionarilor (AGA): feluri, moduri de convocare, atribuii, adoptarea
hotrrilor, anularea hotrrilor AGA;
Administrarea societilor pe aciuni: sistemul unitar (consiliul de administraie i directorii);
sistemul dualist (directoratul i consiliul de supraveghere); reguli comune de administrare a
societilor comerciale;
Auditul financiar i auditul intern;
Regimul juridic al aciunilor;
Regimul juridic al obligaiunilor.

3.

Funcionarea societilor cu rspundere limitat (SRL):

Regimul juridic al prilor sociale emise de SRL;


Conducerea, administrarea i controlul societilor cu rspundere limitat (SRL);
Societatea cu rspundere limitat cu unic asociat particulariti.
4. Modificarea actului constitutiv al societilor cu personalitate juridic reglementate de
Legea nr. 31/1990:
Dispoziii comune de modificare a actului constitutiv;
Modificarea societilor: schimbarea denumirii, a sediului, a formei societare, nfiinarea de
sucursale, puncte de lucru etc.;
Modificarea structurii interne a societilor: excluderea i retragerea asociailor; revocarea
administratorilor;
Modificarea capitalului social: reducerea capitalului social; majorarea capitalului social.
V.

Reorganizarea societilor cu personalitate juridic reglementate de Legea nr. 31/1990:


1.

Fuziunea societilor (prin contopire i prin absorbie) efectele fuziunii.

2.

Fuziunea transfrontalier.

3.

Divizarea societilor cu personalitate juridic efectele divizrii.

4.

Restructurri interne. Transformarea societilor cu personalitate juridic.

VI. Dizolvarea i lichidarea societilor cu personalitate juridic reglementate de Legea nr. 31/1990:
1.

Cauzele de dizolvare (comune, speciale). Efectele dizolvrii.

2.

Lichidarea societilor cu personalitate juridic. Numirea lichidatorilor.

3.

Stabilirea situaiei patrimoniului mijloace de valorificare a bunurilor mijloace de stabilire a


creditorilor i ordinea de plat a acestora.

VII. Obligaiile profesionale ale persoanelor fizice i juridice care desfoar activiti economice:
1.

nregistrarea n registrul comerului. Rspunderea pentru neefectuarea nregistrrii.

2.

Constituirea fondului de comer. Operaiuni asupra fondului de comer.

3.

Desfurarea activitilor economice cu respectarea regulilor concurenei loiale.

BIBLIOGRAFIE:
1.

Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 505
din 15 iulie 2011, cu modificrile ulterioare.

2.

Ordonana de urgen a Guvernului nr. 44/2008 privind desfurarea activitilor economice de ctre
persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale, publicat n Monitorul
Oficial al Romniei, Partea I, nr. 328 din 25 aprilie 2008, cu modificrile i completrile ulterioare.

3.

Legea societilor nr. 31/1990, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 1.066 din 17
noiembrie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare.

4.

Legea nr. 26/1990 privind registrul comerului, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 49 din 04 februarie 1998, cu modificrile i completrile ulterioare.

5.

Legea nr. 297/2004 privind piaa de capital, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 571
din 29.06.2004, cu modificrile i completrile ulterioare.

6.

Legea nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea demnitilor
publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea corupiei, publicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, cu modificrile i completrile
ulterioare.

7.

Hotrrea Guvernului nr. 187/2007 privind procedurile de informare, consultare i alte modaliti de
implicare a angajailor n activitatea societii europene, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 161 din 07 martie 2007.

8.

Legea nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea i funcionarea comitetului european de


ntreprindere, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 889 din 15 decembrie 2011.

9.

Regulamentul privind efectuarea stagiului i examenul de aptitudini n vederea accesului la calitatea


de expert contabil i de contabil autorizat, aprobat prin Hotrrea Consiliului Superior al Corpului
Experilor Contabili i Contabililor Autorizai din Romnia nr. 00/33/2000, republicat n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, nr. 645 din 10 septembrie 2008, cu modificrile i completrile ulterioare.

10.

Ordonana Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitii de expertiz contabil i a contabililor
autorizai, republicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 13 din 08 ianuarie 2008, cu
modificrile i completrile ulterioare.

11.

Angheni Smaranda, Drept comercial, Profesionitii-comerciani, Editura C.H. Beck, Bucureti, 2013.