Sunteți pe pagina 1din 52

Ministerul Finanelor

Metodologia de elaborare a bugetului

Clasificaia
bugetar
Grupul tinta: Formatorii APC

2012
1

Cuprins:
Aspectul legal

Structura CB
Linia bugetara
Clasificatia organizationala
Clasificatia functionala
Clasificatia programelor
Clasificatia economica
Clasificatia surselor
Relatii intre elementele CB si reguli
Administrarea CB
Balanta bugetara
Consolidarea bugetelor
2

Cadrul legal
Art.15 Legii FPRBF
Sistem de clasificatie unic
Componentele clasificatiei
-organizationala
-functionala
-programe
-economica
-surse
Unica autoritate cu atributii de aprobare si
interpretare a clasificatiei bugetare Ministerul
Finantelor
3

Structura clasificatiei bugetare

Registre
si
atribute

Localitati
Administratori de
venituri
Sectoare
Directii MF
Factori de politici
Factori tehnici
Normative de
cheltueili
Indicatori de
performanta
Banci
..

APC: lider/ordinar
Directii MF:
ordinare/cross
Ind. Perform>
rezultat/produs/eficienta
Activitati :
generala/Invest/Proi. fin
externa
Transferurile :
Regula1/ Regula2

Domeniile de reglementare
Regula de aur:

Fiecare component al CB
are domeniul sau de
reglementare, si nu se
repeta (nu se suprapune)
cu altul

Linie bugetara
Linia bugetara combinatie de coduri care exprima indicatorii bugetari.
Dimensiunea Liniei bugetare la diferite etape ale procesului bugetar este
diferita.

Linie bugetara

Exemplu: Structura Bugetului aprobat al ASEM/bugetul dezagregat

Org2

ASEM

00285
00285
00285
00285
00285

Sursa
Funct F1S1S2/
F3
S3s4/s5s
6
Bugetul
de stat
/Alocatii
cu
caracter
general
11 30
1xxx
11 30
2067
11 30

P1P2

P3

Eco K6

Educatie
superioar
a

Educatie
superioar
a

Educatie
superioar
a de
licenta

Resurse /
Cheltuieli/
ANF

0941
0941
0941
0941
0941

8810
8810
8810
8810
8810

00205
00205
00205
00205
00205

142310
144220
211110
2229108
315110

Nod al Clasificatiei bugetare

Clasificatia organizationala BS ierarhia de


subordonare

10

Clasificatia organizationala BL ierarhia de


subordonare

11

Clasificatia organizationala BASS/FAOAM

Org1 si Org2 unice


Actiuni generale
Import fisierelor in
format prestabilit
Respectarea liniei
bugetare pentru
consolidare
Sisteme inf.externe

12

Clasificatia organizationala

13

Clasificatia organizationala
Clasificatia organizationala - ORG2
Cod

Denumire

Cod Org1/Org1i
superior

02245 Serviciul Sanitar Veterinar de Stat Vulcanesti

0008

02194 Inspectoratul Raional de Stat pentru Seminte Leova


0008
00340 Scoala profesionala or. Cimislia

0011

00261 Centrul Tinerilor Turisti din Moldova


00141 Centrul Republican de Diagnosticare Medicala

0011
0012

01807 Judecatoria sectorului Camenca

0015

07122 Caminul cultural Balauresti


04288 Gimnaziul Ramazan
04283 Biblioteca Galaseni

1576
1700
1686

04425 Gradinita Glinjeni

1397

14

Reguli privind Clasificatia


organizationala
Clasificatia organizationla se administreaza de
catre directiile de ramura si Directiile finante
raionale
Beneficiari de alocatii din buget pot fi autoritati si
institutii bugetare
In fiecare buget este un ORG1 Actiuni generale si
un Org2 Actiuni generale
O instituie bugetar - Org2 poate fi subordonat
doar unui Org1 sau Org1i i se finaneaz doar
dintr-un singur buget
Codul de identitate a Org-ului nu se schimba in
cazul re-subordonarii altei autoritati
15

Clasificatia functionala
Clasificatia functionala reprezinta gruparea
cheltuielilor sistemului bugetar pe functii
si obiective socio-economice
Este aliniata la standardele internationale
(CoFoG), serveste pentru comparatia intre
state a rolului Guvernului in economie.
Nu se modifica
In Moldova se utilizeaza ca format de
prezentare a bugetului si analiza sectoriala

16

Clasificatia functionala
Grupa principala
Grupa

Functionala

Grupa principala

Subgrupa

Domenii generale in care


administratia publica are
atributii de reglementare
(COFOG)

Grupa
Subgrupa

Mijloacele, prin care se


realizeaza interventia
Guvernului in domeniile
respective

17

Clasificatia functionala

F1-F2-F3 => combinatie de nivele


dependente. NivelulF3 se utilizeaza dor in
combinatie cu F2 si F1
Exemplu: 0251Gestiunea si administrarea in
domeniul apararii nationale

Clas functionala este in relatie cu:


Programele
Org
Eco resursele colectate
Sectoarele
Directiile de ramura
18

Clasificatia functionala

19

Clasificaia funcional astzi i mine:

20

Clasificaia programelor
Program

Programe

Subprogram
Activiti

Program
Subprogram
Activiti

Grupare de activiti pentru


atingerea unui scop si/sau
realizarea anumitor
obiective pe o anumita
perioada de timp
Aciuni la nivel de
management
necesare pentru
atingerea
obiectivelor si
obinerea rezultatelor
planificate
21

Clasificatia programelor

Clasificatia programelor niv I P1 si II


P2 integrata si se utilizeaza in
combinatie (80 02)
Nivelul III P3 independent
Relatia intre clasificatia programelor
si cea functionala 1P2: 1F3

22

Clasificatia programelor
Clasificatia programelor este este in relatie
cu cadrul de politici si va fi dispusa spre
ajustare / modificare
Serveste ca format de prezentare a bugetului
Modificarea clasificatiei programelor implica:
Propunerea justificata - APC
Modificarea listei de coduri si a relatiilor in SIMF
MF

Modificarea permanenta nu faciliteaza


analiza si managementul programelor
23

Clasificatia programelor

24

Clasificatia economica

25

PC i CB n contextul integrarii

Plan de
contu
ri
Clasa
6,7,8

Plan de
conturi
integrat cu
Clasificai
a
economic
Tip/Clasa

Clasificatia
bugetara
Tip
90(91,92,93)

1-5;9

26

27

28

Clasificatia economica tabel de trecere


Actual
Capit/Art.
___________________
Venituri
100
Cheltuieli
100,200
curente

(100)

capitale

(200)

Creditarea net 600


____________________
Sold (Def/Exced) 26/25
Finantare
Intern
27
Extern
28
Privatizare
29
Sold mijl banesti 75,76

Nou

Cod CB /PC

____________________

Venituri
1
Cheltuieli
2
(fara active materiale)
_______________________
Sold operational
(1-2)
Active nefinanciare
3

_______________________
Sold general (Def/Exc) 1- (2+3)
Active financiare
41,42
Datorii
5
Modificarea soldului
de mijloace banesti
9

29

Clasificaia economic i PC
Cod
integrat

1
2
3
4
5
6

Venituri
Cheltuieli
Active nefinanciare
Active financiare
Datorii
Mijloace transmise
si primite intre
conturi
7 Rezultate
8 Conturi
extrabilaniere
9 Sold de mijloace

Clasificai
a
economic

1
2
3
4
5
x
x
x

Plan de
conturi
1
2
3
4
5
6
7
8
x

30

Clasificaia economic i PC
Clasificaia
economic
1 Venituri
1
11 Impozite i taxe
11
12 Contibuii i prime de
12
asigurri obligatorii
13 Granturi primite
13
14 Alte venituri
14
19 Transferuri
19

Plan de
conturi
1
11
12
13
14
19

31

Clasificaia economic i PC
Cod
integrat

2 Cheltuieli
21 Cheltuieli de
personal
22 Bunuri i servicii
23 Cheltuieli privind
deprecierea
activelor
24 Dobnzi
25 Subsidii
26 Granturi acordate
27 Prestaii sociale
28 Alte cheltuieli

Clasificaia
economic

Plan de conturi

2
21
22
x

2
21
22*
23

24
25
26
27
28
29

24
25
26
27
28
29

32

Clasificatia economica si PC
Cod
integrat

3 Active nefinanciare
31 Mijloace fixe
32 Rezerve de stat
33 Stocuri de materiale
circulante
34 Productie in curs de executie,
finita, animale la ingrasat
35 Marfuri
36 Valori
37 Active neproductive
39 Uzura i amortizarea
mijloacelor fixe

Clasificai
a
economic

3
31
32
33
34
35
36
37
x

Plan de conturi
integrat
3
31
32
33
34
35
36
37
39
33

Clasificatia economica si PC
Cod integrat
4 Active financiare
41 Creane interne
42 Creane externe
43 Mijloace banesti
5 Datorii
51 Datorii interne
52 Datorii externe
6 Mijloace transmise si primite
7 Rezultate
71 Rezultatul executarii de casa a bugetelor
72 Rezultatul financiar al institutiei bugetare
8 Conturi extrabilantiere
81 Conturi extr. ale bugetelor
82 Conturi extr. ale institutiilor
90 Modificarea soldului de mijloace
banesti
91 Sold la inceputul perioadei
92 Corectarea soldurilor
93 Sold la sfirsitul perioadei

Clasificatie
bugetara

Plan de
conturi

41
42
x

41
42
43

5
51
52
X
X
X
X
X
X
X
9
91
92
93

5
51
52

6
7
711,712
721,722

8
81
82
X
X
X
X
34

Clasificaia economic i PC
Cod
integrat

1 Venituri
2 Cheltuieli
3 Active nefinanciare
Sold bugetar
Finantare
4 Active financiare
5 Datorii
6 Mijloace transmise si
primite intre conturi
7 Rezultate
8 Conturi extrabilantiere
9 Modificarea sold de
mijloace banesti

Clasificaia
economic

Plan de conturi

1
2
3
1-(2+3)
41+42+5+9
41,42
5

1
2
3
1-(2+3)
41+42+5+9
41,42
5

x
x
x
9

6
7
8
9 (43)
35

Soldul bugetar si Formula de


balantare a bugetului
Formula generala
Sold bugetar general= 1-[2+3]
Sold bugetar primar = 1-[(2-24)+3]
Balanta bugetara a BPN si a
componentelor
[2+3] = 1 + 41+42+5 +90

Fara
dobinz
i

(modificarea soldului)

91 sold mijl banesti la inceputul perioadei


92 corectarea soldului
93 - sold mijl banesti la sfirsitul perioadei

91+92-93

36

Transferuri - categorii

37

Linia bugetara pentru transferuri

38

Clasificatia surselor

39

Clasificatia surselor Nivele de


buget
s1s2

40

Clasificatia surselor - > Componente


Linia de resurse

41

Clasificatia surselor - > Componente


Linia de cheltueili

42

Relatiile intre elementele Clasificatiei bugetare si


registre

Managementul datelor in SIMF supus unor reguli stricte


Accesul utilizatorilor - bazat pe
domenii de competente si controlat
Aplicarea CB - facilitata prin
construirea legaturilor logice intre
elementele CB si registre, dar si
aplicarea atributelor
43

Relatiile intre elementele Clasificatiei bugetare si


registre

44

45

Relatii intre elementele CB si


atribute
Exemplu -venituri

46

Administrarea clasificatiei
bugetare
Econo
mica
/PC

Orga
nizati
onala

Registre
Registre
bugetare
bugetare

Minfin

TS

DGS
B

Directi
i MF

Fintehinfor
m

47

Consolidarea bugetelor
Nivele de consolidare:
BPN
Bugetul consolidat central (BS+BASS+FAOAM)
Bugetul consolidat local (BLC UAT1+. +BLC
UAT35)
Bugetul local consolidat al unei UATx (BLR+BLP1+
+BLPn)
In caz ca avem transferuri in cadrul unui buget,
transferurile respective se vor omite la
consolidare!!!

Consolidarea se efectueaza doar cu Clas ECO


Transferuri interbugetare
consolidare, la
consolidare participa si imprumuturile intre
nivele de bugete
48

Consolidarea bugetelor

49

Regulile de tinere a Clasificatiei bugetare


MF => Regulament
Subiectii CB
Posesor - MF
Registrator MF/Directiile finante raionale
Detinator MF ( IS Fintehinform)
Beneficiar utilizatorii (APC, APL
institutiile)

Atributii si responsabilitati ale


subiectilor
Modul de inregistrare initiala si
modificari
50

Surse de informatie
Legea FPRBF
Art. 15 Clasificatia bugetara

Setul metodologic privind


elaborarea, aprobarea si
modificarea bugetului
Cap. I 1.2. Cadrul normativ

Ordinul MF nr.40 din 2.04.2012


privind Clasificatia bugetara si Planul de
conturi contabile in sistemul bugetar
Manualul utilizatorului SIMF
51

???

52