Sunteți pe pagina 1din 6

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

Facultatea de tiine Socio-Umane


Departamentul de Relaii Internaionale, tiine Politice i Studii de Securitate
Domeniul de studii de licen tiine Politice
Ciclul de studii licen
Programul de studiu tiine Politice

FIA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei: Analiz electoral
Anul de studiu i semestrul n care se studiaz disciplina: anul II, semestrul II
Regimul disciplinei (obligatorie O, opional A sau facultativ L): O
Categoria formativ (fundamental Fd, de specialitate Sp, general Gen): Sp
Discipline anterioare cerute (precondiii de curriculum): Nu este cazul
Competene anterioare cerute: Utilizarea la nivel minimal a metodologiei de cercetare n
tiinele sociale
Forma de evaluare (examen E, verificare V, colocviu C): E
Departamentul care coordoneaz disciplina: Relaii Internaionale, tiine Politice i Studii de
Securitate
Titularul cursului: Dr. Cristina Stnu
Titularul seminarului: Dr. Cristina Stnu

Ore de curs
pe sptmn
2

NOADsem
56

Extinderea disciplinei n planul de nvmnt:


Ore de
Numr total ore
Ore de curs pe
seminar/laborator pe
pe sptmn
semestru
sptmn
2
4
28
Bugetul de timp i creditele alocate disciplinei***
NOSIsem
NOTsem = NOADsem +
NOSIsem
111
145

Ore de
seminar/laborator pe
semestru
28

Nr. credite
5

Obiectivele disciplinei
Obiectivul general al disciplinei:
Familiarizarea studenilor cu principalele modele de analiz a comportamentului electoral i cu
principalele instrumente de analiz electoral, accentul cznd pe elementele analitice i
interpretative n abordarea fenomenelor electorale.
Obiectivele specifice ale disciplinei:
La sfritul acestui curs studenii trebuie s poat s:
neleag contextul complex de desfurare a competiiilor electorale moderne, cu precdere

aspectele ce in de sistemele electorale i desfurarea campaniilor electorale;


comunice activ i critic folosind n mod adecvat conceptele specifice disciplinei;
s aplice n mod corect conceptele i teoriile studiate unor probleme, evenimente i
fenomene sociale i politice contemporane;
s elaboreze i s utilizeze practic instrumente de analiz electoral.

Coninutul disciplinei (capitolele cursului / tematica seminarului / lucrrilor practice)


CURS
Nr.
Nr. Sptmna
Tema
Metode de predare
crt.
ore
Curs introductiv. Prezentarea
1
Prelegere interactiv. Explicaie.
1.
obiectivelor cursului i
2
Organizator grafic.
seminarului i a cerinelor.
Sisteme electorale: caracteristici i
Prelegere interactiv. Conversaie
2
2.
tipuri
euristic. Problematizare.
2
Lectur obligatorie: Lijphart, cap. 1
Organizator grafic.
Consecinele sistemelor electorale
3
Prelegere interactiv. Conversaie
Lectur obligatorie: Lijphart, cap. 2
3.
euristic. Problematizare.
2
Lectur recomandat: Westholm i
Organizator grafic.
Niemi 1992
Tipuri de alegeri
Prelegere interactiv. Conversaie
4
4.
Lectur obligatorie: Norris i Reif
euristic. Problematizare.
2
1997
Organizator grafic.
Prelegere interactiv. Conversaie
5
Participarea la vot
5.
euristic. Problematizare.
2
Lectur obligatorie: Birch 2010
Organizator grafic.
Explicaii ale votului: modele
6,7
economice, psihologice i
Prelegere interactiv. Explicaie.
6.
sociologice
4
Organizator grafic.
Lectur obligatorie: Downs cap. 3,
Gheorghi 2010 cap. 2
8
7.
Examen parial
Nu este cazul.
2
8.

9.

10.

11.

Efectele campaniilor electorale


Lectur obligatorie: Iyengar i Simon
2000
Mass media i alegerile
Lectur obligatorie: Ansolabehere et
al. 1991
Indicatori utilizai n analiza
electoral
Lecturile obligatorii vor fi
nominalizate pe parcursul
semestrului.
Inseria sondajelor de opinie n
viaa public: efecte i aspecte etice

Prelegere interactiv. Conversaie


euristic. Problematizare.
Organizator grafic.
Prelegere interactiv. Conversaie
euristic. Problematizare.
Organizator grafic.

9
2
10
2
11, 12, 13

Prelegere interactiv. Conversaie


euristic. Problematizare.
Organizator grafic.

Prelegere interactiv.

14

Coninutul disciplinei (capitolele cursului / tematica seminarului / lucrrilor practice / etapele


proiectului)
SEMINAR / LABORATOR / PROIECT
Nr.
crt.
1.

Tema

Metode de predare

Seminar introductiv

4.

Metode de cercetare n analiza


electoral: analiza de coninut

5.

Metode de cercetare n analiza


electoral: analiza calitativ a textului
i imaginilor; analiza de discurs

Brainstorming. nvarea prin


cooperare. Explicaia.
Conversaia euristic.
Brainstorming. nvarea prin
cooperare. Explicaia.
Conversaia euristic.
Brainstorming. nvarea prin
cooperare. Explicaia.
Conversaia euristic.
Brainstorming. nvarea prin
cooperare. Explicaia.
Conversaia euristic.

6.

Seminar recapitulativ

Conversaia

2.

3.

Metode de cercetare n analiza


electoral: ancheta sociologic
Lectur obligatorie: Rotariu i Ilu 1997
Metode de cercetare n analiza
electoral: focus group-ul
Lectur obligatorie: Bulai 2000

Conversaia

Nr. Sptmma
ore
1
2
2, 3, 4, 5, 6
10
7, 8
4
9, 10
4
11, 12, 13
6
2

14

Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice,


asociaiilor profesionale i angajatorilor reprezentativi din domeniul aferent programului:
Coninuturile disciplinei vizeaz familiarizarea studenilor cu concepte i metode cheie n
studiul comportamentului electoral, eseniale pentru practicienii campaniilor electorale.
Bugetul de timp pentru studiul individual
Denumirea activitii
Nr. ore
Denumirea activitii
1. Descifrarea i studierea notielor de
10
6. Elaborarea temelor de cas, referatelor
curs

2. Studiul dup manual sau suport de


7. Pregtirea pentru evalurile periodice
curs
3. Studierea bibliografiei minimale
55
8. Pregtirea pentru examinarea final
indicate
4. Documentarea suplimentar ****
15
9. Participarea la consultaii
5. Pregtirea seminariilor i/sau
10. Alte activiti
laboratoarelor
Numrul total al orelor alocate studiului individual NOSIsem
Criteriile de evaluare a cunotinelor i promovarea disciplinei
Evalurile considerate pentru stabilirea notei finale:
Media notelor acordate la seminar
10,00%

Media notelor acordate pentru activitatea


la laborator
Notele obinute la testele periodice sau
20,00%
pariale
Nota acordat pentru frecvena la curs
Notele acordate pentru temele de cas,
20,00%
referate, eseuri, traduceri, studii de caz
Nota acordat la examinarea final
50,00%
Alte note

Modalitatea de examinare final:


Examinare scris cu subiecte teoretice i aplicaii practice n sesiunea de examene
Cerinele minime de promovare
Cerinele pentru obinerea notei maxime
(obinerea notei 5)
Nota agregat pentru seminar minim 5
(cinci).
Nota la examenul final minim 5 (cinci).

Pentru obinerea notei maxime studentul


trebuie s demonstreze capacitatea de a
utiliza conceptele, teoriile i metodele
abordate de curs n analiza situaiilor reale

Pentru obinerea notei minime studentul


trebuie s fie minimal familiarizat cu
principalele concepte, teorii i instrumente
abordate de ctre curs i seminar.
*
Descrierea formelor i metodelor de evaluare a cunotinelor
A. Seminar
Participare activ la minimum dou treimi din seminarii (10% din nota final) studenii trebuie
s se implice n discuiile de seminar, s parcurg bibliografia obligatorie i s rezolve
exerciiile solicitate. Absena la mai mult de 5 seminarii se penalizeaz cu neacordarea
punctajului aferent criteriului de participare activ.
20% din nota final se acord pentru examenul parial, programat n sptmna 8.
20% din nota final se acord pentru o tem de cas realizat pe parcursul semestrului.
Titularul cursului i rezerv dreptul de a formula o a doua tem de cas i de a decide asupra
ponderii ei in nota final.
B. Curs
Examen scris n sesiunea de examinare.
Detalii organizatorice i gestionarea situaiilor excepionale.
Nu se accept predarea temelor dup expirarea termenelor de predare. n situaiile
excepionale situaii medicale, probleme familiale grave se pot accepta derogri de la
termene doar pe baza unor documente doveditoare (ex. adeverine medicale) i doar dac
studentul n cauz a anunat situaia respectiv (prin e-mail sau prin intermediul unui coleg)
cel trziu n ziua stabilit pentru predarea temei respective.
Absena de la examenul parial atrage dup sine pierderea celor 20% din nota final. n situaii
excepionale, precum cele menionate mai sus, deciziile referitoare la recuperarea examenului
parial vor fi luate de la caz la caz.

Competenele specifice disciplinei


Studentul poate defini i opera cu conceptele
specifice
analizei
electorale,
incluznd
elemente de sistem electoral, comportament
electoral i campanii electorale; poate analiza
1. Competene profesionale
i explica comportamentul de vot, prezena la
(privind cunoaterea i nelegerea, n
vot i raionamentele din spatele alegerii
domeniul explicrii i interpretrii,
sistemelor electorale; poate s elaboreze
instrumental-aplicative, atitudinale)
instrumente de cercetare n vederea obinerii
de date despre comportamentul electoral.
Studenii i nsuesc normele etice ale
cercetrii sociale i neutralitatea axiologic n
raport cu tema studiat.
Gestionarea informaiilor specifice rezolvrii
sarcinilor complexe n context (receptarea,
transmiterea,
prelucrarea,
stocarea
2. Competene transversale
informaiilor n documente de profil), inclusiv
prin utilizarea la nivel avansat a unei limbi de
circulatie international

Bibliografie obligatorie
Ansolabehere, Stephen, Roy Behr, and Shanto Iyengar. 1991. Mass Media and Elections.
American Politics Research 19 (1) (January 1): 109139. doi:10.1177/1532673X9101900107.
Babbie, Earl. 2010. Practica cercetrii sociale. Iai: Polirom.
Bartels, Larry . 2008. The Study of Electoral Behaviour, disponibil n format electronic la
http://www.princeton.edu/ bartels/electoralbehavior.pdf .
Birch, Sarah. 2010. Perceptions of Electoral Fairness and Turnout. Working Paper.
repository.essex.ac.uk/2270/1/3_FairnessTurnout.pdf.
Bulai, Alfred. 200. Metoda focus grup. Bucureti: Paideia.
Campbell, Angus, Philip E. Converse, Warren E. Miller i Donald E. Stokes. 1960. The American
Voter. New York: Wiley.
Downs, Anthony. 2010. O teorie economic a democraiei. Iai: Institutul European.
Gheorghi, Andrei. 2011. Lideri politici i construcia deciziei de vot. Iai: Institutul European.
Iyengar, Shanto i Adam F. Simon. 2000. New Perspectives and Evidence on Political
Communication and Campaign Effects. Annual Review of Psychology 51:149-169.
Lijphart, Arend. 2010. Sisteme electorale i sisteme de partide. Cluj-Napoca: CA Publishing.
Norris, Pippa, and Karlheinz Reif. 1997. Secondorder Elections. European Journal of Political
Research 31 (1): 109124. doi:10.1111/1475-6765.00308.
Rotariu, Traian i Petru Ilu. 1997. Ancheta sociologic i sondajul de opinie. Iai: Polirom.

Bibliografie opional
***. 2006. Barometrul de Opinie Public Octombrie 2006. Profiluri electorale. Bucureti:
Fundaia pentru o Societate Deschis.
Coma, Mircea, Andrei Gheorghi i Claudiu Tufi, ed. 2010. Alegerile pentru Parlamentul

European. Romnia 2009. Iai: Polirom.


Coma, Mircea, Andrei Gheorghi i Claudiu Tufi, ed. 2012. Alegerile prezideniale din
Romnia, 2009. Cluj-Napoca: Presa Universitar Clujean.
Rotariu, Traian i Mircea Coma, ed. 2005. Alegeri generale 2004. O perspectiv sociologic. ClujNapoca: EIKON.
Westholm, Anders i Richard G. Niemi. Political institutions and Political Socialization: A
Cross-National Study. Comparative Politics 25(1): 25-41.

Data elaborrii:
26 septembrie 2013

Titularul cursului i
seminarului,
Lect. Dr. Cristina Stnu

Data avizrii n department:


30 septembrie 2013

Director departament,
Lect.dr. Gabriel erban