Sunteți pe pagina 1din 2

I.I / I.F./ PFA ...............................................

CUI/CNP.....................................................
NR.INREGISTRARE..................................
CERERE PENTRU ACORDAREA EALONRILOR LA PLAT
Subsemnatul(a) .................................................... reprezentantul legal /
reprezentantul fiscal / mputernicitul al I.I. / I.F./ PFA ....................................
cu sediul social n .................................... str. ............................nr. ..........
bl.
.......
sc.
........
ap........
,
CUI..............................,
telefon/fax ............................., e-mail ....................................... prin prezenta
solicit ealonarea la plat pe o perioad de ............. luni a sumei
de ................................ lei defalcat astfel:

Nr.crt.

Felul impozitului

Total

Debite datorate Maj.de ntrz.


datorate

Penaliti de
ntrziere
datorate

1
2
3
4
5
6
7
TOTAL GENERAL

Pentru motivarea acumulrii obligaiilor fiscale de mai sus aduc


urmtoarele argumente:
___________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

La prezenta cerere anexez:

Anexa nr.1 Declaraia pe propria rspundere privind istoricul


nlesnirilor la plat acordate n temeiul OUG nr.29/2011
Anexa nr.2 Declaraia pe propria rspundere a contribuabilului c
nu i s-a stabilit rspunderea potrivit prevederilor art.138 din Legea
nr.85/2006 i/sau rspunderea solidar, potrivit prevederilor art.27 i 28 din
Codul de procedur fiscal
Anexa nr.3 Lista bunurilor personale dovedite prin declaraii/
deciziile de impunere vizate/ emise de Primriile in arondarea carora se
afla acele bunuri , exclusiv bunurile aflate n coproprietate precum i cele
necesare vieii i muncii debitorului i familiei sale
Anexa nr.4 Programul de restructurare sau de redresare financiar
ntocmit n baza contractelor ferme ncheiate anterior depunerii cererii,
copia certificata a acestor contracte
Anexa nr.5 Registrul jurnal de ncasri i pli, pe ultimele ase luni
anterioare datei depunerii cererii de acordare a ealonrii la plat. Pentru
persoanele fizice neautorizate se depune situaia soldurilor din conturile
bancare pentru ultima lun nchis , adeverina de venit de la ultimul loc de
munc/talon pensie/talon omaj.

Data,
________________

Numele i prenumele
_______________________
Semntura i tampila unitii
________________________