Sunteți pe pagina 1din 2

Dosarul permanent

Unele informatii si documente primite sau analizate n cursul diferitelor etape ale misiunii
pot fi folosite pe toata durata mandatului. Ele nu au deci nevoie s fie cercetate in fiecare an.
Clasarea lor ntr-un dosar separat, dosarul permanent, permite utilizarea lor ulterioar dup
aducerea sa la zi.
Dosarul permanent permite deci evitarea repetarii n fiecare an a unor lucrari si
transmiterea de la un exercitiu la altul a elementelor de cunoastere a ntreprinderii.
Elementele caracteristice continute de dosarul permanent sunt:
-fisa de prezentare
-scurt istoric al intreprinderii
-organigrame
-persoanele care angajeaza intreprinderea
-situatiile financiare ale ultimelor exercitii
-note asupra organizarii sectorului de activitate, productie etc.
-note asupra statutului
-procese verbale ale CA si AG
-lista actionarilor sau asociatilor
-structura grupului
-contracte, asigurari
Dosarul permanent se organizeaza in sectiuni (parti) care usureaza clasarea documentelor si
consultarea lor. Fiecare sectiune poate fi materializata printr-un despartitor comportand un
sumar al continutului. Tinerea la zi se efectueaza pe sumar, indicand data introducerii
documentului.
Dosarul permanent se subdivide in 7 sectiuni pentru a facilita lectura si controlul din partea
organismului profesional, dupa cumurmeaza:
-PA (dosarul permanent, Sectiunea A) intitulata Generaliti" cuprinde documente precum: fisa
de prezentare a clientului, istoric, organizarea generala, documentatii despre client (brosuri,
extrase din presa etc.), fisa de acceptare si de mentinere a misiunii etc.
-PB (dosarul permanent, Sectiunea B) intitulata Documente privind controlul intern" care
cuprinde: rapoarte asupra controlului intern (interne ale intreprinderii., efectuate de alti experti si
intocmite de auditor), sinteze privind aprecierea (evaluarea) controluluii intern etc.
-PC (dosarul permanent, Sectiunea C) intitulata Situatii financiare si rapoarte privind
exercitiile precedente" contine: situatiile financiare ale exercitiilor precedente, raportari
intermediare, programele de control din exercitiile precedente, rapoartele de audit,

rapoarte speciale si alte rapoarte privind exercitiile precedente.


-PD (dosarul permanent, Sectiunea D) intitulata Analize permanente" cuprinde diverse
lucrari de analiza clasate pe elemente ale situatiilor financiare.
-PE (dosarul permanent, Sectiunea E) intitulat Fiscal si social" conine declaratii fiscale si alte
aspecte fiscale ale ntreprinderii, precum si aspecte sociale (contracte colective, contracte
sociale) etc.
-PF (dosarul permanent, Sectiunea F) intitulat Juridice" conine documente referitoare la
contracte principale, conventii, lista asociatilor, extrase din procese verbale ale AGA sau CA,
extrase din actele constitutive ale ntreprinderii etc.
-PG (dosarul permanent, Sectiunea G) intitulat Intervenanti externi" care conine documente
referitoare la alti auditori ai intreprinderii, avocatii intreprinderii, expertul contabil care asigura
asistenta contabila si fiscala a intreprinderii etc.
Pentru a-si ndeplini rolul de informare, dosarul permanent trebuie:
-inut la zi;
-s fie eliminate informatiile perimate;
-s nu conin documentele voluminoase ale ntreprinderii (ci numai extrasele necesare).
De fiecare data cand se lucreaz asupra unor posturi din situatiile financiare sau in alte domenii
auditorul poate:
-corecta data informatii privind subiectul respectiv se gsesc n dosarul permanent;
-prevedea aducerea la zi a dosarului permanent