Sunteți pe pagina 1din 1

BIBLIOGRAFIE

1. Angot, A., Complemente de matematici pentru inginerii din electrotehnică şi telecomunicaţii, Editura Tehnică, Bucureşti, 1965.

2. Arnold, V., I., Metodele matematice ale mecanicii clasice, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980.

3. Atanasiu, M., Mecanica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1973.

4. Bălan, Şt., Culegere de probleme de mecanică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980.

5. Beer, F., Johnston, R., E., Jr., Mecanica vectorial para engenieros, Tom.1 - Estatica, Impresa in Mexico, 1970.

6. Buzdugan Gh., Fetcu L., Radeş M., Vibraţii mecanice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1982.

7. Constantinescu, I., Bolog, C., Macanica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti,

1978.

8. Démidovich, B., Maron, I., Éléments de calcul numerique, Éditions Mir, Moscou, 1973.

9. Duc, J., Bellet, D., Mecanique des solides reéls, Editions Toulouse, 1984.

10. Harris, C., Crede, C., Şocuri şi vibraţii, Vol.1 şi Vol.2, Editura Tehnică, Bucureşti, 1968.

11. Higdon, A., Stiles, W. B., Engineering Mechanics – Statics and Dynamics, Prentice Hall of India, New Delhi, 1975.

12. Iacob, C., Mecanica teoretică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980.

13. Landau, L., Lifşiţ, F., Mecanica, Editura Tehnică, Bucureşti, 1966.

14. Mangeron, D., Irimiciuc, N., Mecanica rigidelor cu aplicaţii în inginerie, Vol.1, 1978, Vol.2, 1980, Vol.3, 1981, Editura Tehnică, Bucureşti.

15. Matulea, I., Mecanica, Vol.1 - Statica şi Cinematica, Vol.2 – Dinamica, Vol.3 – Mecanica analitică, Universitatea din Galaţi, 1978.

16. Matulea, I., Strat, I., Popa, V., Mecanica - Culegere de probleme, Vol.1 – Statica, Vol.2 – Cinematica, Vol.3 – Dinamica, Universitatea din Galaţi, 1986.

17. Mechtcherski, I.,V., Recueil de problèmes de mécanique rationnelle, Éditions Mir, Moscou, 1973.

18. Muşat S., Vibraţii mecanice, Universitatea din Galaţi, 1986.

19. Newton, I., Principiile matematice ale filozofiei naturale, Editura Academiei, Bucureşti

1956.

20. Nowacki, W., Dinamica sistemelor elastice, Editura Tehnică, Bucureşti, 1969.

21. Rădoi, M., Deciu, E., Mecanica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981.

22. Ripianu, A., Popescu, P., Bălan, B., Mecanică tehnică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1979.

23. Şabac, I., Matematici speciale, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1965.

24. Sarian M., Boiangiu D., Voiculescu, D., Probleme de mecanică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983.

25. Silaş, Gh., Groşanu, I., Mecanica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981.

26. Stan, A., Grumăzescu, M., Probleme de mecanică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978.

27. Stoenescu, A., Ripianu, A., Atanasiu, M., Culegere de probleme de mecanică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1965.

28. Targ, S., Éléments de mécanique rationnelle, Éditions Mir, Moscou, 1975.

29. Vâlcovici, V., Bălan, Şt., Voinea, R., Mecanica teoretică, Editura Tehnică, Bucureşti,

1968.

30. Voinaroski, R., Mecanica teoretică, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1968.

31. Voinea, R., Voiculescu, D., Ceauşu, V., Mecanica, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1983.

32. Voinea, R., Voiculescu, D., Ceauşu, V., Mecanica, Editura Academiei, Bucureşti, 1989.

184