Sunteți pe pagina 1din 11

1.Formulati definitiile si explicati esenta si diferenta categoriilor nevoi si necesitati.

Nevoea este o dornta particulara,o particularitate obiectiva a omului.Se exproma


prin foame, sete,reactia la mediul ambiant.Nevoia provoaca si
necesitate.Necesitatea este o nevoe sau o dorinta constientizata ce provoaca
activitatea individului pentru a oo satisface.
2.Formulati si explicati diferenta categoriilor proprietate si proprietate de consum.
Proprietatea este o particularitate obiectiva a marfurilor.Proprietatile se manifesta
prin consum si se numesc consumiste.Marfa materiala satisface necesitatile datorita
proprietatilor sale care pot fi fizice,chimice,biochimice..
3.Formulati si explicati diferenta categoriilor valoare si valoare de consum.
Valoarea este rezultatul unei munci abstracte,concrete.Valoarea care se manifesta
pe piata depinde de cerere si oferta.Valoarea de consum se manifesta prin consum.
4.Explicati provinienta valorii si valorii de consum.
Valoarea marfii care este determinata de proprietatea de consum se numeste
valoare consumista.
5.Expuneti si explicati conditiile manifestarii proprietatii consumiste si valorii
consumiste
Cu cit marfa are mai multe proprietati de consum si cu cit ele sunt mai exprimate cu
atit valoarea de consum este mai inalta fiindca gradul de satisfacere este mai inalt.
6VALOAREA CONSUMISTA A PRODUSULUI ALIMENTAR: Valoarea nutritive
reprezintacapacitatea alimentului de a asigura organizmul substantele nuntritive de care are nevoie. Ea se
exprimain:Valoarea psiho-senzoriala,Valoareabiologica,Valoarea energetic siValoarea igienica
Determinarea valorii nutritive a alimentelor presupune stabilirea raportului dintrenecesarul de substante
nutritive pentru organism si potentialul nutritiv din 100 grame produs. Valoarea nutritiva se determina pe
baza urmatoarelor elemente:
reteta produsului: materiile prime; compozitia chimica a componentelor retetei; gradul de asimilare al
principalelor substante din produs; necesarul zilnic de energie si substante nutritive p egrupe de
populatie; eventualele pierderi cantitative in produselet ehnologice sau in activarile substantelor nutritive.
7Descrieti si explicateproprietatileconsumiste ale produsuluialimentar:
Valoarea energetic
exprimat n kilocaloriei sau n kilojouli/100g produs, este cea care condiioneaz aspectul cantitativ al
hranei, acoperirea necesarului energetic zilnic individual depinznd de aceasta; este conferit de trofinele
calorigene: glucide, lipide, proteine.
Valoarea energetic a unui produs alimentar este determinat de trofinele calorigene ale
acestuia:
lipide,
glucide,
proteine.
Prinarderen
organism,
acesteaelibereazenergianecesardesfurriifunciilorvitale.Valorilecoeficienilorcaloricisunt:

4,1 kcal/g pentruglucide;

4,1 kcal/g pentruprotide.

Gradul de asimilare a alimentelorestedeterminat de


calitateasubstanelororganiceexistentenacesteai de capacitateaorganismului de a asimila o
parte dintreacestesubstane. Substanele nutritive din alimente nu suntasimilatecomplet de
organism, ci ntr-o prporie (denumit grad de asimilare), care depinde de naturaalimentelor,
de gradul de prelucraretehnologic, deproprietilefizico chimice. Gradul de asimilarevariaz,
pegrupe de alimente, ntre 70 98%.Carneaiprodusele din carne au un grad de asimilaresituat
la limita de 95% (pentruprotide) i 90% (la lipide
9Descrieti si explicate proprietatileconsumiste ale produsuluialimentar: valoareabiologica
,inofensivitateanutritive,gradulpregatiriipentruconsum
Valoareabiologicareflectanprimulrndcalitateaproteinelornprodus, componentaloraminoacida,
gradul de digeraresiasimilare a lor de catre organism.ntr-un sensmailargaceastanotiune include
continutulnprodussiaaltorsubstanteimportantepentruviata, cum suntvitaminele,
microelementele, aciziigrasiindispensabili.
inofensivitateaproduseloralimentare - certitudineargumentat a faptuluic, ncondiiiobinuite de
prepararei/sauutilizare, produselealimentare nu sntpericuloasei nu
prezintriscpentrusntateageneraieiactualei a celeiviitoare;
10 Descrietisi explicate proprietatileconsumiste ale
produsuluialimentar:valoareaorganolepticasiconstituenteleei,factoriice le predetermine
Valorileorganoleptice ale produselor se caracterizeazaprinaspectul exterior, consistenta, culoarea,
mirosul, gustullor.Modificareacalitatilororganoleptice ale produsului, de obicei,
indicaasupranrautatiriivaloriibiologice a lui (micsorareacontinutului de vitamine, de
acizigrasiindispensabili etc.) siasupraposibileiacumulari a produselor de descompunere a proteinelor,
glucidelor, oxidariilipidelor.

11.Formulatidefinitilesiexplicatiesentasidiferetacategoriilor:produs si
marfa,varietatileacestora in functie de destinatie.
Produs-Bun material rezultatdintr-un proces de munc.
Marfa-oriceobiect,produsconfectionatdestinatschimbului.
Marfurile care suntdestinateconsumului se numescmarfuri de consum.Marfa de consumsuntutilizate
p\u nevoilesisatisfacereanecesitatilorumane. .
Marfa are 2 laturi:materialasisociala
12.Prezentatidefinitilesi explicate esentacategorilorcereresi ofertamarfa

Cerereareprezintacantitateadintr-un bun economic pe care


cumparatoriisuntcapabilisidispusi s-o achizitioneze la un moment datsauintro anumitaperioada, ladiferiteniveluri ale pretului.
Cerereapoatefi:a)individuala(cantitatea de bun pe care
consumatorulestedisussa o
cumpere.b)totalasaupepiata(sumacereretuturorcumparatorilor de
pepiatabunului respective).

Oferta-reprezintacantitateadintr-un bun economic pe care


producatoriisuntcapabilisidispusi s-o produca (s-o aducapepiata) la un
moment datsauintr-o anumitaperioada, la diferiteniveluri ale pretului.
Ofertapoatefi:a)individuala(cantitatea de bunuripe care un
producatorestedispussa o vinda la un
anumitpret.b)totalasaupepiata(totalitateaofertelorindividuale.
13.Numitisicaracterizati succinct
proprietatileimportantefizice,careinfluenteazavaloarea de consum a
marfiialimentare.
a) masa reprezintuna din celemaiimportantecaracteristici ale uneimrfi; la
mrfurisemnificaiamaseivariaznfuncei de context, ianume:
b) porozitatea caracteristicasolidelordat de
macrostructirireprezintraportuldintrevolumulcorpuluiconsiderativolumulporilor din
masa corpului
c) higroscopicitatea estecaracteristica de baz a
structurilororganicencompoziiacrora se aflap.
d) umiditatea reprezintefectul direct al higroscopicitiii are semnificaia de coninut
total de ap, noriceform, din masa mrfii.
e) permeabilitatea semnificproprietateaunorstructuri de a lsastreacprinele diverse
substane.

14.Numitisicaracterizati succinct
proprietatilebiochimice,careinfluenteazavaloareaconsumista a marfiialimentare.
15.Formulati difinitiile si explicate deferenta
categoriilor:calitate,calitatea produsului,calitatea marfei.
Calitatea este o masura obiectiva a utilitatii sociale a marfei insa este exprimata
prin consum.
Calitatea este un concept care se utilizeaz n toate domeniile vieii economice i
sociale, ns care prezint caracter subiectiv i care are semnificaii particulare
pentru domenii sectoare, funciuni sau obiecte specifice.
Calitatea produsului-este totalitatea proprietatilor consumiste ale marfii care
conditioneaza utilitatea sau capacitatea marfei de a satisface necesitatile concrete
ale omului in conformitate cu destinatia in anumite conditii consum. Calitatea
produselor reprezinta expresia gradului de utilitate sociala a produsului, masura
in care acesta, prin sistemul caracteristicilor sale, satisface nevoia pentru care a
fost creat si respecta conditiile impuse de interesele generale ale societatii privind
eficienta social-economica (protectia mediului si social).
Calitatea marfii- reprezint ansamblul de caracteristici alemarfei care i confer acestuia
capabilitatea de a satisface cerine i dorine ale clienilor.

16.Formulati si explicati categoriile utilitatea marfii si valoarea utilitatii, factori ce le


determina si evolutia acestora .
Utilitatea marfii- cu derulare timp poate sa schimbe si duce valoarea utilitatii.

Sub valoarea utilitatii se subintelege capacitatea marfiei ,sa corespunda si sa


satisfaca consumiste si mai ales cele sociale este conditionate de proprietatile utile
ale marfei .

17.Numiti si explicate laturile valorii utilitatii.


Valoarea utilitati au doua laturii- naturala si sociala .
Latura sociala se manifesta ca relatiile sociale de producere si intre membrile
societatii.Latura sociala se imparte :unitara-satisface unitatile unei personae
comunitara-satisface necesitatile la scara sociala.

18.Explicatii esenta si interconexiunea nivelurilor laturilor valorii utilitatii si calitatii


marfii.
19 Formulati difinitia categoriei cantitate,explicati interconexiunea calitati si cantitati.
Cantitate nsuire a obiectelor determinat prin numrare, msurare sau calculare.
20.Comentati calitatea ca masura a valorii utilitati (laturilor naturala si sociala).
Conceptul de calitate, ca urmare a complexitatii lui, necesita a se aborda din mai multe puncte de
vedere, si anume: a) in legatura cu continutul utilitatii; b) din perspectiva legaturii sale cu valoarea
bunurilor (valoarea economica); c) in legatura cu interdependenta calitatea proiectului (conceptiei)
calitatea fabricatiei calitatea produsului (serviciului).
Aprecierea calitatii unui bun sau serviciu, prin intermediul utilitatii este justificata pentru ca
ambele se refera la proprietatile sale de utilizare. Desi notiunile se presupun, calitatea si utilitatea nu pot fi
confundate. In timp ce utilitatea reprezinta capacitatea reala sau presupusa a unui bun de a satisface o
trebuinta, in anumite conditii de loc si de timp, calitatea exprima gradul de satisfacere a nevoilor
consumatorului de catre caracteristicile produsului. Daca utilitatea diferentiaza produsele de acelasi fel
tinand seama de cantitatea in care acestea sunt oferite si de intensitatea nevoilor consumatorului, calitatea
le ierarhizeaza in functie de dimensiunea caracteristicilor produsului. Prin urmare, societatea nu are pur si
simplu nevoie de utilitati, indiferent de gradul lor de intrebuintare, ci de utilitati de calitate. Sub
valoarea utilitatii se subintelege capacitatea calitatii marfii care trebuie sa
corespunda sis a satisfaca necesitatle consumiste si mai ales sociale. Valoarea
utilitatii exista numai in cazul satisfacerii nesecitatilor sociale. Marfa are 2 laturi:
sociala si naturala. Latura sociala se manifesta ca relatiile sociale de producer si
intre membrii societatii. Ea poate fi unitara-satisface necesitatile unei persoane.
Poate si si comunitara- cind satisface necesitatile la scara sociala.
21.Numiti si explicate factorii formarii calitatii marfurilo: Factorii formarii calitatii
marfurilor sunt: Proiectul-ca factor al formarii calitatii este foarte important doarece
mai intii de toate se proiecteaza locul, aparatele si apoi se incepe a produce, daca
proiectarea este facuta bine, atunci totul va fi de o calitate buna. Materia prima- in
dependent de ce calitate va fi materia prima, sort depinde si produsul finit; daca va
fi de calitatea joaca, atunci si produsul nu se va vinde pe piata. Tehnologia
produselor si preparatelor-include investigaii teoretice i practice destinate
modernizrii fluxului tehnologic de producere a alimentelor, ameliorrii calitii lor,
optimizrii procedeelor i metodelor de obinere a semifabricatelor i produselor
finite, elaborrii produselor i tehnologiilor noi. De asemenea tehnologia produselor
alimentare cuprinde elaborri legate de monitorizarea fluxului tehnologic de
producie, metodele de verificare a proprietilor alimentelor n scopul obinerii
produselor sigure pentru consum. Cadrele- este la fel un factor foarte important,
deoarece daca nu ar fie le, nu ar fi nici produsele pe piata, ele dirijeaza, lucreaza,
perfectioneaza. Ambalajul-are o mare importanta pentru comsumatori; aspectul,

culoarea, forma, desenul, ii atrage atentia si consumatorul este cointeresat sa


cumpere acest produs.
22.Demonstrati interconexiunea calitatii si procesului stiintifico-tehnic: Are o
legatura foarte mare si foarte insemnata, deoarece cu timpul apar tot mai multe
tehnologii performante pe care se bazeaza toata intreprindrea si de care este
nevoie, fiindca intr-un scurt timp se pot realize foarte multe produse.
23.Comentati calitatea ca masura a nivelului de organizare, cultural si eficienta a
producerii: Componenta de baz a organizrii procesuale o reprezint funciunea
ntreprinderii, care se detaliaz n activitii, atribuii, sarcini. n mod tradiional sunt
considerate ca funciuni ale ntreprinderii urmtoarele: cercetate-dezvoltare,
producie, comercial, financiar-contabil i de personal. Potrivit acestei abordri,
activitile specifice referitoare la calitate sunt incluse n cadrul funciunii de
producie. n prezent este tot mai evident tendina de a defini funciunea calitate a
ntreprinderii alturi de cele menionate anterior.
24.Numiti si caracterizati aspectele calitatii si interconexiunea lor: Calitatea are 2
aspecte, unul este material-substantial adica compozitia marfii, si al doilea socialeconomic adica perceperea de societate a calitatii si de cost. Aceste aspect au o
interconexiune intre ele prin proprietatile pe care le poseda marfa si faptul cum
consumatorii isi aleg produsul.

25.Numitisicaracterizatilaturilecalitatii,interconexiunealor.
Calitatea se formeaza la etapaproectariisiproducerii,larindulsaucalitatea are
2 laturi
*laturaobiectiva(utilajele)-Pentruasigurareaserviciilor la un
nivelcalitativcitmaiinalt, estenecesar ca sa se asigure o
dotarecorespunzatoare. Pentruaceasta, intreprinderilespecializateproduc in
momentul de fata o gama extreme de variata de mobilier,
utilajesiinventarpentruservire, facind fata
cerintelordiversificatesispecificefiecarui tip de unitate de
alimentatiepublica.Mobilierul, utilajelesiinventarul din dotaretrebuiesapoata fi
manipulate siintretinuteusor, san u producazgomot in utilizare, san u
influentezenegativcosturile de exploatareprinconsumuri de energie, apa,
conbustibil etc. sisa nu prezintepericole de accidentepentrupersonalul care le
utilizeaza.
*laturasubiectiva(cadrele)-Pregatireasanitara a lucratorilor din
alimentatiapublicaeste o
conditieesentialapentruasigurareauneiinaltecalitatiigienice a
produseloralimentare.Personalulunitatilor de alimentatiepublica se
completeaza cu cadre de o pregatireprofisionalaspeciala.

26.Enumeratisicaracterizativarietatilecalitatii.
Calitatea are maimultevarietati:
*calitateaproiectata
*calitateaprescrisa
*calitateacontrolata
*calitateareala

*omologata
Calitateaproiectat (calitateaconcepiei) reprezintmsuran care
produsulproiectatasigurasatisfacereacerintelorbeneficiarilorsiposibilitatea de
folosire, la fabricatiaprodusuluirespectiv, a unorprocedeetehnologice
rationale sioptime din punct de vedere economic;
Calitateaprescrisaaratanivelullimitat al valorilorindividuale ale
proprietatilorinscrise in standarte,norme,specificatiisaucaiete de
sarcini.Pebazaei se face receptiacalitativa a loturilor de produse.
Calitateacontrolataexprimavalorileindividuale ale proprietatilor,asupracarora
s-a convenitintrepartilecontrolate.
Calitateareala a uneimarfiexprimaniveluldeterminat la un moment
dat,pecircuitul ethnic.
Calitateaomologataexprimavalorileindividuale ale proprietatilorvizate de o
comosie de specialist,formata din
reprezentantiaiproducatorilorsicomerciantilor ,in vederearealiraziserieisi are
caracteristica de a fi etalon de referinta.

27.Enumeratisicaracterizatiipostazelecalitatii.
Calitatea are maimulteipostaze
*calitateatehnica
*calitateacomerciala
*calitateastatica
*calitateadinamica
Calitateatehnicaexprimagradul de conformitate a valorilorindividuale ale
proprietatilor,fata de prescriptiilestandartelorsaunormelor in vigoare.
Calitateacomercialaexprimanivelulcaracteristicilorpsihosenzoriale,varietatea
gameisortimentale,marimeatermenului de garantie,modul de
prezentaresiambalare,volumulcheltuelilor de intretineresifunctionare.

28.Enumeratisicaracterizatifunctiilecalitatiimarfii.
Functiilecalitatiisunt:
1.functia tehnicaesteconferita de caracteristiciletehno-functionale(date de
proprietatilefizice,chimicesimecanice)siexprimagradul de utilitatesi de
satisfacere a unornevoi.
2.functiaeconomica face ca produselesa fie
apreciateprinprismaserviciuluiadusbeneficiarului,raportat la
costulglobal.Functiaeconomica are 2 nivele de influenta din punc de vedere
al calitatii:
a) o onfluentaasupracosturilor de productiedatoritaniveluluiprescris al
caracteristicilorfizico-chimice.
b) oinfluentaasupraveniturilorconsumatorilordatoritamodului de satisfacere a
nevoiipedurata de folosinta a produsuluiexprimataprinfiabilitate.
3.functia socialaderiva din influentape care o are
calitateaproduselorsiserviciilorasupraconditiilor de muncasi de
traisiasupramediuluiinconjurator(importantesuntcaracteristicilepsihosenzorial
e,ergonomicesiecologice)

31.Descrieti si argumentati importanta si rolul social al calitatii


produselor si marfurilor alimentare.
Termenul calitate are mai multe difiniti in dependenta de continutul in care este
utilizat.
Marfa are doua laturi : sociala si naturala.
Latura sociala se manifesta ca relatiile de producere si dintre membrii de productie.
Cu cit marfa are mai multe proprietati cu atit marfa satisface mai multe necesitati.
Calitatea este o masura obiectiva a utilitatii sociale a marfei.

32.Descrieti si argumentati importanta si rolul economic al


calitatii produselor si marfurilor alimentare .
Calitatea are o importanta economica deoarece:
1) Calitatea este baza materiala pentru satisfacerea necesitatilor.
2) Calitatea este rezerva considerabila materiala fiindca marfa calitativa si este
mai eficienta
economic. Pentru ca permite la economisirea resurselor materiale si a muncii
omului.

33. Descrieti si argumentati rolul si necesitatea sporirii calitatii


marfurilor alimentare.
Calitatea trebuie sa fie permanent controlata si sporita. Sporirea calitatii produselor
trebuie sa fie un pilon central de sporire a calitati. Sporirea calitatii este un mijloc
simplu pentru sporirea eficientei producerii sociale si o conditie obligatorie pentru
dezvoltarea sociala.sporirea calitatii este o sporire conventionala a profitului si
scaderea cheltuielilor pntru satisfacerea necesitatilor.

34.Prezentati si explicati laturile sporii calitatii marfurilor


alimentare.
Sporirea calitatii are trei laturi:
1) Latura politica
2) Latura sociala
3) Latura economica
Latura sociala se manifesta ca relatie de producere si intre membrii de
productie.

35.Numiti si descrieti factorii si caile sporirii calitatii marfurilor.


Prin realizarea marfurilor se acopera veniturile banesti ale populatiei ceia ce
contribuie la activitatea muncii populatiei este un imbold pentru a spori producerea.

Sortimentul este un factor de asigurare a antichitatii sociale.


Sortimentul contribuie la sporirea nivelului de civilizare a societatii.
Sortimentul este si un factor al culturii deservirii sociale.

Factorii formarii calitatii sunt:proectul si material prima,tehnologiam


producerii,prepararii si cadrele ambalajului.Sporirea calitatii marfurilor este
un mijloc sigur pentru sporirea eficientii producerii sociale.Este o sporire
convetionala a profitului si scaderea cheltuelilor pentru satisfacerea
necesitatilor.Are 3 laturii politica,sociala,economica.
36.Definiti

notiunea indice al calitatii,enumeratii tipurile de


indice ai calitatii
indice al calitati-un ansamblu de caracteristice ale unei entitati care I
confera acesteia aptitudenea de a satisface necesitatilor exprimate,masura
in care un ansamblu de caracteritici intreseci indeplineste cerinte.
Tipuri de indeci ai calitati sunt planificarea calitatii,controlul
calitatii,asigurarea si imbunatatirea calitatii.

37.Definti notiunea nivel al calitati ,enumeratii si


exprimatii tipurile de niveluri a calitatii.
Definirea nivelului de calitate reprezinta cerinte privind calitatea
marfurilor,indece de calitate,numarul de servicii prestate.
Tipurile de niveluri de calitate:etapa ce conceptie si proectare,pregatirea
materiala a fabricatiei,asigurare concordantei intre calitatea conceptiei si
calitate fabricatiei,controlul de produse finite.

38.Caracterizati relatia intre nivelul calitatii si


valoare,valoarea consumista a marfii alimentare.
Utilitatea marfei cu derularea tipului poate sa schimbe si decizii sub
valoareaconsumistase subintelege capacitatea marfei sa corespunda sis a
satisfacanecesitatile consumiste si mai ales sociale.Este conditionata de
proprietatile utile de marfa.Valoarea consumista se manifesta doar prin
consum,este valoarea muncii cu increderea.Cu cit marfa are mai multe
proprietatii consumiste si mai exprimate cu atit valoarea de consum este mai
inalta findca gradul de satisfacere este mai inalt.

39.Prezentati si argumentati corelatia intre nivelul calitatii


si cererea consumatorilor de marfuri alimentare.

Cererea reprezinta cantitatea dintrun bun economic pe care cumparatorii


sunt capabili si dispusi sa o achizioneze la un moment dat sau intro anumita
perioada.Corelatia inte nivel si cerere elaborarea proceselor si metodelor din
management a calitatii pentru satisfacera cerintilor objective ale
consumatorilo,asigura nivelu obtimal de calitate a productiei de calitate a
productiei si mentinere pe piata circulate.
40. Calitatea- este o masura obiectiva a unitatii sociale si este exprimata prin
consum. Ea se formeaza la etapa proectarii si producerii.Factorii formarii
calitatii: 1)proectul;2)material prima;3)tehnologia prepararii;4)cadrele;5)ambalajul.
Calitatea are 2 aspecte: a)material substantial, b)social-economic.
Calitatea are multe ipostaze si anume: 1)cal. Tehnica; 2)cal. Comerciala; 3)cal.
Static; 4)cal. Dinamica;
Calitatea are si varietati mai multe: calitatea proectata, comologata(documentala),
prescrisa(standard..), controlata, livrata, reala, contractata(prin contract), static,
dinamica.
calitatea are o importanta social-economica:1)baza materiala p/u satisfacerea
necesitatilor;2)Este factor a succesului in concurenta; 3)Contribuie la inbunatatirea
situatiei si a atmosferei sociale; 4)Este factor al proectului stiintifico-tehnice; 5)Este
si factor indirect al cantitatii.
Calitatea treb permanent sa fie controlata si sporita, sporirea calitatii produselor
treb sa fie un pilon central in politica de calitate si in orsice politica.Sporirea are 3
laturi(politica, sociala, economica).
42. Sortiment-este totalitatea de marfuri adunate sau constituite in baza unui
criteriu comun.
Sortimentrul produselor-este ansamblul articolelor si al liniilor de produse
pe care un comerciant le ofera spre vanzare cumparatorilor si nu numai.
Sortimentul marfurilor-necesitatile umane sunt satisfacute de o totalitate de
marfuri care in ansamblu formeaza o suma de proprietati, acest ansamblu
constituie sortimentul marfurilor de consum. reprezint ansamblul de mrfuri
produse sau comercializate de ctre o firm.
44. Sortimentul este notiune si categorie merceologica pe de o parte pentru ca
caracterizeaza un ansamblu criteric merceologic , pe de alta parte o notiune
economica care reflecta relatiile de productie intre intreprinderi.
45. Tipurile sortimentului de marfuri : 1) Totalitatea de marfuri aflata in sfera
producerii se numeste sortiment de producere. 2) Si cel care se afla in reteaua
de comerciala numit sortiment commercial.Aceste 2 sunt unite p/u ca cel
commercial depinde de cel de producer.
50. Explicati interconexiunea si interdependenta sortimentului de marfuri de
consum si calitatea deservirii comerciale a clientilor.
Sortimentul este si categorie merceologica cit si teorie economica deoarece reflecta
relatiile de producere in intreprindere. Totalitatea de marfuri aflate in sfera
producerii se numeste sortiment de producere. Totalitatea de marfuri care se afla in
sfera circulatiei in reteaua comerciala se numeste sortiment comercial.

51. Descrieti si argumentati importanta si rolul social al sortimentului marfurilor de


consum.
52. Descrieti si argumentati importanta si rolul economic al sortimentului marfurilor
de consum.
Alaturi de pret si calitate sortimentul influienteaza nemijlocit asupra deciziei
consumatorului de a cumpara sau nu marfa. Atit calitatea cit si sortimentul se
reflecta prin realizarea muncii, se realizeaza surplusul valorii. Prin realizarea
marfurilor se acopera veniturile banesti ale populatiei ceea ce contribuie la
activitatea muncii populatiei, este un imbold pentru a spori producerea. Sortimentul
este un factor de asigurare a etichetarii sociale. Contribuie la sporirea nivelului de
civilizare a societatii. Este un factor al culturii de servire sociala.
53. Indicati perioada initierii, pionerii savanti si tarile elaborarii si implementarii
stiintei managementul calitatii.
1924 SUA compania de telefoniecu scopul de optimizare a productiei; 1951 a
fost acordat primul premiu pentru calitate. Walter Shephard, William Gomines, Josef
Juran.
54. Formulati si explicati obiectul disciplinei de studii Managementul calitatii si
sortimentului produselor alimentatiei publice
Procesul de directionare si coordonare a formarii si modificarii calitatii si
sortimentului marfurilor alimentatiei publice pe intreg traseul vietii in sfera data. Are
2 etape: managementul calitatii productiei si managementul sortimentului. Studiaza
si explica cum se organizeaza activitatea pentru formarea calitatii si sortimentuliui
la toate etapele productiei. Studiaza si explica cum se organizeaza activitatea
pentru sporirea calitatii si perfectionarea. Evidentiaza legitatile si factorii modificarii
sortimentului.
55. Argumentati logica si necesitatea conexiunii calitatii si sortimentului in disciplina
de studii Managementul calitatii si sortimentuluii alimentatiei publice.
Multimea imensa de factori care influienteaza formarea si modificarea calitatii si
sortimentului productiei; inaltul dinamism; dinamismul inalt al cerintelor al calitatii
si sortimentului marfurilor; influienta diferitor factori asupra eficientei producerii
sociale, modificarea cerintelor societatii.