Sunteți pe pagina 1din 36

METABOLISMUL:

ASPECTE GENERALE

Tipuri de căi metabolice

Degradarea oxidativă a combustibililor metabolici din dietă și din depozitele tisulare (glucoză, acizi grași, aminoacizi)

Stocarea combustibililor metabolici (în perioadele post-prandiale), respectiv mobilizarea rezervelor (în perioadele inter-prandiale)

Biosinteza de molecule biologice având diverse roluri structurale și funcționale

Degradarea biomoleculelor cu rol structural sau funcțional → formare de produși reziduali → eliminați ca atare sau după detoxifiere

Catabolism vs. anabolism

Catabolism vs. anabolism 3

Etapele catabolismului combustibililor biologici

Etapele catabolismului combustibililor biologici 4
Etapele catabolismului combustibililor biologici 4

4

Rolurile diferite ale NADH+H / FADH 2 și NADPH+H formate în cursul catabolismului

Rolurile diferite ale NADH+H / FADH 2 și NADPH +H formate în cursul catabolismului 5

Reglarea căilor metabolice

Enzima cheie (reglatorie) – catalizează etapa limitantă de viteză:

este reacția cea mai lentă din întreaga cale metabolică → viteza sa determină viteza globală a căii

are un caracter ireversibil (fiind puternic exergonică)

este situată în prima parte a căii metabolice

)  este situată în prima parte a căii metabolice Mecanismele de control : - modificarea

Mecanismele de control:

- modificarea activității sau a cantității enzimelor cheie → ajustarea vitezei reacției pe

care o catalizează => modificarea vitezei globale a căii metabolice

cheie → ajustarea vitezei reacției pe care o catalizează => modificarea vitezei globale a căii metabolice

6

Reglarea independentă și coordonată a căilor catabolice și anabolice

Reglarea independentă și coordonat ă a căilor catabolice și anabolice 7

Mecanisme de reglare enzimatică

I. Reglarea activității moleculelor individuale de enzimă

Reglarea alosterică - metaboliți din celulă - NADH/NAD + sau ATP/ADP/AMP

Reglarea covalentă - influențată hormonal

II.
II.

Reglarea cantității enzimelor în celule

Inducția și represia - acțiuni hormonale (frecvent), uneori metaboliți

Tipuri particulare de reglare:

Inhibiția feed-back

Activarea feed-forward

8
8

Reglarea covalentă a activității enzimatice

Reglarea covalentă a activității enzimatice 9

METABOLISMUL GLUCIDIC

Structura glucidelor - aldoze

Structura glucidelor - aldoze 11
Structura glucidelor - aldoze 11
Structura glucidelor - aldoze 11
Structura glucidelor - aldoze 11

11

Structura glucidelor - cetoze

Structura glucidelor - cetoze 12
Structura glucidelor - cetoze 12
Structura glucidelor - cetoze 12
Structura glucidelor - cetoze 12

Ciclizarea glucozei

Ciclizarea glucozei 13

Ciclizarea fructozei

Ciclizarea fructozei 14

Tipuri de izomerie la monozaharide

Izomeri D și L (enantiomeri)

Tipuri de izomerie la monozaharide Izomeri D și L (enantiomeri) E p i m e r

Epimeri

Tipuri de izomerie la monozaharide Izomeri D și L (enantiomeri) E p i m e r

Anomeri α și β

Tipuri de izomerie la monozaharide Izomeri D și L (enantiomeri) E p i m e r

15

Dizaharide

2 monozaharide unite prin legătură O-glicozidică

Dizaharide 2 monozaharide unite prin legătură O - glicozidică 16
Dizaharide 2 monozaharide unite prin legătură O - glicozidică 16

Polizaharide – amidonul

Polizaharide – amidonul 17

Polizaharide – glicogenul

Polizaharide – glicogenul 18

Căile de metabolizare ale glucozei

Căile de metabolizare ale glucozei 19

GLICOLIZA

Glicoliza – trăsături generale

Scop: eliberarea parțială a energiei conținute în molecula glucozei → sinteză de ATP

Se desfășoară în toate țesuturile

Localizată în citosol

• Poate funcţiona atât în condiţii aerobe, cât şi anaerobe

Pătrunderea glucozei în celule:

transportorii din familia GLUT

• GLUT-1 – eritrocit și creier

• GLUT-2 – ficat, celulele β pancreatice

• GLUT-4 – țesut adipos și muscular (dependenți de insulină)

• GLUT-2 – ficat, celulele β pancreatice • GLUT-4 – țesut adipos și muscular (dependenți de

21

GLICOLIZA – cele două faze

GLICOLIZA – cele dou ă faze 22

Cele două faze ale glicolizei

Cele dou ă faze ale glicolizei 23

23

Formarea glucozo-6-P și metabolismul său ulterior

Formarea glucozo-6- P și metabolismul său ulterior 24

24

GLICOLIZA – etapa consumatoare de energie

25
25

GLICOLIZA – etapa generatoare de energie

GLICOLIZA – etapa generatoare de energie 26

26

Glicoliza aerobă / anaerobă și reoxidarea diferită a NADH

Glicoliza aerobă / anaerobă și reoxidarea diferită a NADH 27
Glicoliza aerobă / anaerobă și reoxidarea diferită a NADH 27

Rezultatele glicolizei aerobe

Rezultatele glicolizei aerobe Ecuație globală: glucoză + 2NAD + + 2ADP + 2Pi → 2 piruvat

Ecuație globală:

glucoză + 2NAD + + 2ADP + 2Pi → 2 piruvat + 2NADH + 2H + + 2ATP + 2H 2 O

28

Glicoliza anaerobă și reacția lactat dehidrogenazei

Glicoliza anaerobă și reacția lactat dehidrogenazei Ecuație globală: glucoză + 2ADP + 2Pi → 2 lactat

Ecuație globală:

glucoză + 2ADP + 2Pi →

2 lactat + 2ATP + 2H 2 O

Importanța reacției LDH:

Glicoliza poate funcționa și poate genera ATP în condiții anaerobe

+ 2H 2 O  Importanța reacției LDH: Glicoliza poate funcționa și poate genera ATP în

Glicoliza – importanță particulară pentru țesuturile gluco-dependente

Creier consum energetic substanțial → satisfăcut în cea mai mare parte pe seama glucozei (NU poate degrada acizi grași)



Eritrocit nu are mitocondrii → nu poate degrada alte surse de energie (care necesită desfășurarea fosforilării oxidative)

Mușchi scheletic în activitate susținută necesar energetic disproporționat față de aportul de oxigen → mare parte din ATP este obținut prin glicoliza anaerobă

Alte roluri ale glicolizei

Alte roluri ale glicolizei 31

31

Reglarea glicolizei

Reglarea glicolizei 32

32

Reglarea PFK-1 de către F-2,6-P 2

Reglarea PFK- 1 de către F -2,6-P 2 33
33
33

Reglarea piruvat kinazei

Reglarea piruvat kinazei 34

Bibliografie

• David L. Nelson, Michael M. Cox. Lehninger Principles of Biochemistry. 5 th edition, 2008.

• Colleen Smith, Allan D. Marks, Michael Lieberman. Marks’ Basic Medical Biochemistry: A Clinical Approach. 2 nd edition, 2004.

• Robert K Murray, Darryl K. Granner, Peter A. Mayes, Victor W. Rodwell. Harper’s Illustrated Biochemistry. 27 th edition, 2006.

• Pamela C. Champe, Richard A Harvey, Denise R. Ferrier. Lippincott’s Illustrated Reviews – Biochemistry. 4 th edition, 2007.

• Reginald H. Garrett, Charles M. Grisham. Biochemistry. 2 nd edition, 1999.

• Mary K. Campbell, Shawn O. Farrell. Biochemistry. 6 th edition, 2007.

2 n d edition, 1999. • Mary K. Campbell, Shawn O. Farrell. Biochemistry. 6 t h
MULTUMIRI D-nei Dr. ELENA PETRESCU pentru acest material
MULTUMIRI D-nei Dr. ELENA PETRESCU pentru acest material